Ishlab chiqarish samaradorligi va uni ta’minlashning hozirgi zamon muammolari

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIMʻ , FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI MOLIYA INSTITUTI SIRTQI
FAKULTETI
 “IQTISODIYOT NAZARIYASI” FANIDAN
KURS ISHI
Mavzu:  Ishlab chiqarish samaradorligi va uni
ta’minlashning hozirgi zamon muammolari
Bajardi: _______________________________
   _____________________________
Ilmiy  rahbar:  ___________________________
1 Ishlab chiqarish samaradorligi va uni
ta’minlashning hozirgi 
zamon muammolari
Mundarija
Kirish 3
1. Ishlab chiqarish samaradorligining mazmuni va mohiyati. 6
2. Ishlab chiqarish hozirgi zamon omillari va uning tarkibi 9
3. Ishlab chiqarishning ilmiy-texnikaviy darajasi 11
4. Ishlab chiqarishni samaradorligi va uni ta’minlashning hozirgi zamon 
muammolari 1 5
Xulosa 20
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati 22
2 Kirish
Joriy  yilning  14  may  kuni  Prezident  Sh.Mirziyoyev  iqtisodiy  faoliyatning
birinchi  chorak  yakunlariga  bag’ishlangan  videoselektor  o’tkazdi.  Unda  qayd
etildiki,  hisobot  davrida  mamlakatimiz  yalpi  ichki  mahsulot  3,3  foiz,  jumladan,
sanoatda 3,6 va qishloq xo’jaligida 3,1 foizga o’sgan.
Videoselektorning  materiallari  bilan  chuqur  tanishsangiz,  shunday  xulosa
kelib  chiqadi:  gap  makroiqtisodiy  o’sish  sur’atlarida  emas,  balki  ushbu
faoliyatning  samaradorligi  to’g’risida  bormoqda.  Tan  olish  kerak,  shu  paytgacha
yondashuv umuman boshqacha edi.
Misol  uchun,  2020  yilning  9  oyi  yakunlari  bo’yicha  Jomboy  tumanidagi
“MAN” avtomobil zavodi tovar ishlab chiqarish hajmini 40 foizga pasaytirganda,
iqtisodiy  blok  ushbu  pasayishni  qolgan  300  ta  kichik  korxona  hisobidan  yopish
to’g’risidagi  g’oyani  ilgari  surgan edi.  Bunday  mantiqsiz  g’oya mualliflari  ushbu
korxonalar  faoliyatiga  ham  pandemiya  kuchli  salbiy  ko’rsatganini  inobatga
olmasdan fikr yuritganlari aniq. Bunday yondashuvdan maqsad qanday bo’lmasin,
iqtisodiy  o’sishni  ta’minlash  edi.  Hammaga  ayon,  pandemiya  sharoitida  xizmat
ko’rsatish  sohasi,  jumladan,  jamoat  transporti,  umumiy  ovqatlanish,  turizm
sohalari deyarli yarim yil davomida faoliyat ko’rsatgani yo’q. Shunga qaramasdan,
statistik  organlar  2020  yilning  yakunlariga  ko’ra,  xizmatlar  sohasida  7  foizlik
o’sishni qayd etgani, ajablanarli.
Davlatimiz  rahbari  o’z  chiqishlarida  8  foizlik  soxta  o’sish  ko’ngildagidek
natija  bermaganini  ko’p  ta’kidlashiga  qaramasdan,  ananaviy  yondashuvdan
haligacha  voz  kechmayotgan  rahbarlar  borligini  alohida  ta’kidlash  joiz.  Aslini
olganda, YaIM aholi jon boshiga 1-2 foizga o’sganda ham (sifat va yuqori mehnat
unumdorligi  hisobiga)  katta  ijtimoiy  natijalarga  erishayotgan  mamlakatlar
to’g’risida  ko’plab  misollar  keltirish  mumkin.  Buning  uchun  makroiqtisodiy
tahlilni  nafaqat  YaIM,  balki  milliy  daromad,  iste’mol  va  jamg’arish  fondlari,
energiya  samaradorligini  belgilaydigan  ko’rsatgichlar  asosida  amalga  oshirish
maqsadga  muvofiq.  Misol  uchun,  O’zbekiston  YaIM  birligiga  ishlab  chiqarish
tarkibi  o’xshash  mamlakatlardan  energiyani  uch  baravar  ko’p  sarflaydi.  Bunday
3 holatning uzoq muddat davom etishining asosiy sabablaridan biri - shu paytgacha
maishiy  va  ishlab  chiqarish  maqsadlarida  yoritish  va  isitish  me’yorlari  alohida
ishlab chiqilmaganidadir.
Mikroiqtisodiyot  darajasida  ko’rib  chiqilsa,  mamlakatning  yalpi  ichki
mahsuloti birlamchi ishlab chiqarish bo’g’inida tovar mahsulotining hajmi degani.
Xo’sh,  korxona  faqat  ushbu  ko’rsatgichga  e’tibor  qaratsa-yu,  samaradorlik
ko’rsatgichlarini  ikkinchi  darajali  deb  hisoblasa,  natija  nima  bo’ladi?  Albatta,
samarali menejment bunga yo’l qo’ymaydi. Nega deganda, tadbirkorlik faoliyatini
amalga  oshirishdan  maqsad  foyda  olish  hisoblanadi.  Mahsulot  sifati
yaxshilanmasa,  uning  tannarxni  pasaytirishga  yetarli  e’tibor  qaratmasdan  nuqul
ekstensiv  yo’l  tanlansa,  har  qanday  korxona  kasodga  uchraydi.  Foyda  –  bu
investitsion faoliyatning asosiy manbai.
Oxirgi  4  yil  davomida  asosiy  kapitalga  jalb  etilgan  investitsiyalar  hajmi
o’rtacha hisobda 30 foizga o’sib kelmoqda. Ammo milliard dollarlik qo’shimchalar
iqtisodiy  o’sishni  ta’minlayotgani  yo’q.  Masalan,  2020  yilda  mamlakatimiz  yalpi
ichki mahsuloti atigi 1,6 foizga o’sgan. Tabiiy savol tug’iladi, nima uchun oldingi
uch yillik investitsiyalar iqtisodiy o’sishni ta’minlashga xizmat qilmadi?
Gap  shundaki,  investitsiya  iqtisodiy  samaradorlikni  ta’minlash  maqsadida
emas, shunchaki, miqdoriy ko’rsatkichlarni oshirish maqsadida amalga oshiriladi.
Juda katta mablag’lar evaziga ishga tushirilgan investitsion loyihalar samaradorligi
ustidan  tegishli  monitoring  yo’lga  qo’yilmagan,  uzoq  yillar  davomida  iqtisodiy
nazariya  fani  yordamida  to’plangan  tajribalarga  tayanish  zarurati  mutasaddi
shaxslarning xayoliga ham kelmaydi.
Jahon  iqtisodiyoti  o’ta  og’ir  sharoitdaligini,  undagi  kon’yunktura  jiddiy
darajada salbiy tomonga o’zgarganini bilib turib, statistik ma’lumotlarni kosmetik
yo’l bilan yasantirishdan ne foyda?
Ikkinchi  chorakda  ishlab  chiqarish  ko’rsatkichlarini  tubdan  yaxshilash
mumkinmi? Ushbu maqsadga  erishish  uchun inobatga olinishi  lozim bo’lgan eng
muhim  omillar  -  birinchidan,  aholining  to’lov  qobiliyati,  ikkinchidan,  eksport
potensialidan foydalana olish lozim.
4 Oziq-ovqat mahsulotlarining narxi boshqa tovarlarga nisbatan tez sur’atlarda
o’sayotgani  hech  kimga  sir  emas.  2020  yilda  aholi  yalpi  daromadining  70  foizi
oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilishga sarflanayotgan edi. Bugunga kelib ushbu
nomutanosiblik  yana  ham  kuchaydi.  Oqibatda  yengil  avtomobillar,  yengil  sanoat
mahsulotlariga  nisbatan  xarid  qobiliyati  pasaydi.  Go’sht,  sut,  tuxum,  kartoshka
narxlari  yuqori  sur’atlar  bilan  o’sib  bordi,  o’rtahol  oilalarning  pullik  daromadlari
faqat ovqatlanish va kommunal to’lovlar bilan cheklanib qolmoqda. Gap shundaki,
qoramolning 90 foizi dehqon xo’jaliklari tasarrufida. Ammo ularni arzon va sifatli
ozuqa  bilan  ta’minlashga  qaratilgan  choralar  ko’zga  tashlanmayapti.  Kartoshka
yetishtirishga kreditlar 20 foiz va undan yuqoriroq stavkalarda ajratiladi. Chetdan
import qilinayotgan ushbu mahsulotning bozor narxlari esa mahalliy mahsulotdan
ancha  arzon.  Parrandachilik  sohasini  rivojlantirish  va  soha  uchun  ozuqa  bazasini
yaratish o’rtasida katta uzilishlar mavjud.
Tan olish kerak, pandemiya sharoitida yangi korxonalarning bozorga kirishi
amrimahol.  “Bankrotlik  to’g’risidagi”  Qonun  asosida  bunday  korxonalar
faoliyatiga  barham  berish,  ularga  tegishli  ishlab  chiqarish  vositalarini  samarali
faoliyat yuritayotgan korxonalar ixtiyoriga o’tkazish maqsadga muvofiq. Shunday
yondashuvda  ko’zlangan  natijalarga  erishish  ehtimoli  yuqoriroq.  Xo’jalik
mexanizmi  korxonalarni  yiriklashtirishga  qaratilishi  lozim.  Shubhasiz,  bunday
korxonalarning ichki va tashqi bozorlardagi raqobatbardoshligi yuqori darajada.
Menejmentning  asosiy  vazifalaridan  biri  -  bu  tahlil  va  nazorat.  Bizda  esa
bunga  amal  qilinmaydi.  Misol  uchun,  Narpay  tumanida  2020  yil  yakunlari
bo’yicha ro’yxatga olingan 190 ta sanoat korxonasidan 107 tasi hisobot topshirgan,
xolos.  Ko’rinib  turibdiki,  mahalliy  hokimiyat  organlari  yil  davomida  o’z
hududidagi korxonalar faoliyatidan bexabar qolmoqda.
Shunday ekan, iqtisodiy faoliyat samaradorligi oddiy, katta mablag’lar talab
etilmaydigan  omillarga  ham  bog’liq.  Demak,  iqtisodiy  faoliyatdagi  boshqaruv
samaradorligini oshirishni shulardan boshlash kerak. 1
1. Ishlab chiqarish samaradorligining mazmuni va mohiyati
1
 O`zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasining «Pul mablag`larini bankdan tashqari muomalasini 
yanada qisqartirish chora-tadbirlari to`g`risida»gi qonuni. № 280. 2017 y. 5 avgust.
5 Ishlab  chiqarish  jarayoni  –  bu  kishilarni  o’zlarining  iste’moli  uchun  zarur
bo’lgan moddiy va ma’naviy ne’matlarni yaratishga qaratilgan maqsadga muvofiq
faoliyatidir.  Moddiy  va  ma’naviy  ne’matlar  yaratish,  turli  xizmatlar  ko’rsatish
jarayoni kishilar iqtisodiy faoliyatining asosiy tomonidir.
Ma’lumki,  har  qanday  ishlab  chiqarish,  birinchi  navbatda,  mehnat
jarayonidir yoki boshqacha qilib aytganda, tabiatdagi bor narsalarning ko’rinishini
o’zining  iste’moli  uchun  muvofiq  holga  keltirish  uchun  qilingan  mehnat
faoliyatidan iboratdir. Ana shu mehnat jarayonida kishilar, eng avvalo, tabiat bilan,
uning  kuchlari  va  ashyolari  bilan  hamda  bir-birlari  bilan  o’zaro  ma’lum
munosabatda  bo’ladilar.  Ishlab  chiqarish  jarayonida  bo’ladigan  bu
munosabatlarning shakllari va xususiyatlarini o’rganish hamda ularni bilgan holda
ishlab  chiqarishni  ongli  tashkil  etish  oliy  maqsadga,  ya’ni  cheklangan  iqtisodiy
resurslardan  unumli  foydalanilgan  holda  kishilarning  o’sib  boruvchi  ehtiyojlarini
qondirish  maqsadiga  erishishning  birdan-bir  yo’lidir.  Moddiy  ne’matlar  ishlab
chiqarish  va  xizmatlar  ko’rsatishning  ichki  qonuniyatlari  va  uning  rivojlanish
xususiyatlari  ko’pgina  iqtisodchi  olimlar  tomonidan  ko’rsatib  berilgan.  Ular
mehnat  kishilar  yashashining  umumiy  asosidir  deb  ta’riflaydilar.  Demak,  mehnat
iste’mol  qiymatlarini  yaratuvchi  sifatida,  foydali  mehnat  sifatida  kishilarning
yashashi  uchun  hech  qanday  ijtimoiy  shakllarga  bog’liq  bo’lmagan  holda  abadiy
tabiiy  zaruriyatdir,  mehnat  bo’lmaganda  kishi  bilan  tabiat  o’rtasida  modda
almashinuvi ham mumkin bo’lmas edi.
Kishilar  o’zlarining  ongli  maqsadga  muvofiq  unumli  mehnati  bilan  tabiat
moddalarining  shakllarini  o’zgartiradilar  va  iste’moli  uchun  zarur  bo’lgan
mahsulotni  vujudga  keltiradilar.  Mehnat  jarayonida  kishilar  bilan  tabiat  o’rtasida
moddalar almashinuvi bilan birga insonning o’zi ham har tomonlama kamol topib
boradi, ya’ni kishilar o’zining mehnatga bo’lgan qobiliyatini, bilimini oshiradi va
ularni amalda qo’llashni kengaytirib boradi.
Shunday  qilib,  ishlab  chiqarish  jarayoni  iste’mol  qiymatlarni  vujudga
keltirish  uchun  maqsadga  muvofiq  qilinadigan  harakatdir,  tabiat  yaratgan
6 narsalarni  kishi iste’moli  uchun o’zlashtirib olishdir, kishi  bilan tabiat o’rtasidagi
modda almashuvining umumiy shartidir, kishi hayotining abadiy tabiiy sharoitidir.
Ishlab  chiqarish  jarayoni  insoniyat  taraqqiyotining  hamma  bosqichlariga,
hamma  mamlakatlarga,  el-yurtlarga  va  xalqlarga  xos  bo’lib,  umuminsoniy
kategoriyadir (tushunchadir).
Ma’lumki,  bizda  ish  vaqtining  anchagina  qismi  uy-ro’zg’or  ishiga  to’g’ri
kelmoqda.  Mutaxassislarning  hisob-kitoblariga  qaraganda,  mamlakat  aholisi  uy-
ro’zg’or  ishlariga  yiliga  sarflagan  vaqt  ijtimoiy  ishlab  chiqarishga  sarflangan  ish
vaqtiga  qaraganda  ko’proq  ekan.  Buning  ustiga  uy-ro’zg’or  ishlari  talaygina
quvvatni  talab  qiladi.  Ushbu  va  shunga  o’xshash  boshqa  misollar  maishiy
xizmatlar  ko’rsatish  sohalarini  yanada  rivojlantirish,  uy-ro’zg’or  ishlarini
mexanizatsiyalash  imkonini  beradigan  mashina  va  asbob  –  uskunalarni  ko’plab
ishlab  chiqarishni  talab  etadi.  Ehtiyojlar  turi  qancha  ko’p  bo’lsa  shunga  binoan
ishlab  chiqarishning  tarmoq  va  sohalari  ham  kengayib  boradi.  Ularni  o’rganish
oson bo’lishi uchun ishlab chiqarish ikki katta sohaga: moddiy ishlab chiqarish va
nomoddiy ishlab chiqarish sohalariga ajratish lozim
O’z  navbatida  moddiy  ishlab  chiqarish  sohasi  moddiy  n е ’matlarni  ishlab
chiqarish  (masalan,  avtomobil,  oziq-ovqat  mahsulotlari,  kiyim-k е chaklar  va  h.k.)
va  moddiy  xizmatlar  ko’rsatish  (transport,  aloqa,  savdo,  maishiy  xizmat  va
boshqalar) dan iborat bo’ladi.
Nomoddiy  ishlab  chiqarish  sohasi  ham  nomoddiy  n е ’matlarni  ishlab
chiqarish (masalan, musiqa asarlari, badiiy va ilmiy asarlar, ixtiro va kashfiyotlar)
va  nomoddiy  xizmatlar  ko’rsatish  (huquqiy  maslahatlar  b е rish,  o’qitish,  malaka
oshirish  va  boshqalar)  ga  ajraladi.  Bu  sohalar  bir-biri  bilan  chambarchas
bog’langan holda rivojlanadi va bir-biriga ta’sir ko’rsatadi.
Moddiy  ishlab  chiqarish  sohalarida  (sanoat,  qishloq  xo’jaligi,  qurilish  va
boshqalar)  zaruriy  moddiy  ne’matlar  yaratiladi,  xizmat  ko’rsatish  sohalarida  esa
turli xil ma’naviy ne’matlar yaratiladi va xizmatlar ko’rsatiladi. Bu ikki soha bir-
biri bilan chambarchas bog’langan holda rivojlanadi va bir-biriga ta’sir ko’rsatadi.
7 Moddiy  ishlab  chiqarish  sohasi  o’z navbatida  ikki  bo’linmadan  — birinchi
va ikkinchi bo’linmalardan iborat bo’ladi. Birinchi bo’linmada ishlab chiqarish va
xizmat  ko’rsatish  korxona  va  tashkilotlarining  ishlab  chiqarish  iste’moli  uchun
zarur  bo’lgan  vositalar  —  stanok,  mashina,  asbob-uskuna,  xom-ashyo  va  turli
materiallar ishlab  chiqariladi. Ikkinchi bo’linmada  esa  xalq iste’moli uchun  zarur
bo’lgan iste’mol tovarlari ishlab chiqariladi. 2
2.  Ishlab chiqarish hozirgi zamon omillari va uning tarkibi
Ma’lumki, biror bir mahsulotni ishlab chiqarish uchun bizga albatta turli xil
resurslar kerak bo’ladi. Ishlab chiqarishga jalb qilingan resurslar faqatgina manba,
zaxira  sifatida  emas,  balki  uni  harakatga  keltiruvchi,  unga  ta’sir  etuvchi  omil
sifatida qaraladi. Shu sababli, ishlab chiqarishga jalb qilingan resurslar boshqacha
qilib aytganda – ishlab chiqarish omillari deb ataladi.
Iqtisodiy  resurslar  esa,  tovar  xizmatlar,  ya’ni  ne’matlar  ishlab  chiqarish
uchun foydalaniluvchi barcha, tabiat, inson va inson tomonidan yaratilgan resurslar
tushuniladi.
Resurslar quyidagi turlarga bo’linadi:
Moddiy resurslar – er, kapital;
Inson resurlari – mehnat va tadbirkorlik qobiliyati.
Jamiyatda  xo’jalik  yuritishning  va  mulkchilik  shakllari  turlichadir,  lekin
ishlab  chiqarish  bilan  bog’liq  bo’lgan  soxalarda  ishlab  chiqarishni  tashkil  etishda
qatnashadigan  unsurlar  (elementlar,  iqtisodiy  kategoriyalar)  bir  xil  bo’ladi.  Ular
tarkibini quyidagi unsurlar tashkil etadi. 
Ya’ni:
 1. Mehnat (ishchi kuchi);
 2. Mehnat predmeti; 
 3. Mehnat qurollari
 4. Mehnat vositalari.
Bu to’rtta unsurni ishlab chiqarish omillari deb ataladi. Biz ularni xar biriga
aloxida tushuncha va ta’rif berib utamiz. 
2
 O`zbekiston Respublikasining «Banklar va bank faoliyati to`g`risida» qonuni. 2019 y.25 aprel.
8 Mehnat (ishchi kuchi) iqtisodiy kategoriya bo’lib, mehnatga layoqatli
bo’lgan  xar  bir  sub’ektning  maqsadlar  yo’lidagi  jismoniy  va  aqliy  qobiliyatining
majmuasidir.  Masalan,  O’zbeqiston  Respublikasida  hozirgi  kunda  30  mln  115
ming  axoli  bo’ladigan  bo’lsa,  uning  51,6  foizi  mehnatga  yaroqli  bo’lgan
qishilardir. Qolganlari esa qariyalar, yoshlar va nogironlar hisoblanadi.
Qishilar mehnati yo’naltirilgan va mehnat ta’sir qiladigan narsalarga mehnat
ashyolari deb ataladi. Masalan, yer va undagi maxsulotlar, xomashyolar, metallar,
suv, har xil materiallar va xokazo. 
Inson  mehnati  bilan  mehnat  predmetiga  va  tabiatga  ta’sir  qiladigan
narsalarga  mehnat  qurollari  deyiladi.  Ya’ni,  har  xil  turdagi  mashinalar,  asbob-
uskunalar,  qurollar,  stanoklar  va  xokazolar.  Misol,  inson  o’z  mehnatini  mehnat
quroli  bo’lgan  arraga  biriktirib,  o’rmon  xomashyosini  qirqishi  mumkin,  eshik
yasashi mumkin va xokazo. 
Bevosita ishlab chiqarishga qatnashmaydigan, lekin unga ko’maklashadigan
narsalar mehnat vositalari deb ataladi. 
Masalan,  ko’priklar,  kanallar,  temir  yo’llar  va  xokazolar.  Lekin  hozirgi
zamon  iqtisodchi  olimlari  ishlab  chiqarish  omllarini  turli  tomonlarini  o’rganib
chiqib, ularning zamonaviy va qulay bo’lgan tarkibini tuzib chiqdilar.
yer;
mehnat;
kapital;
tadbirkorlik qobiliyati;
axborotlar;
ekologiya.
Ko’rib  turganimizdek  bu  yerda  tadbirkorlik  qobilyati,  axborotlar  va
ekalogiya degan tushunchalar mavjud. 3
3
 O`zbekiston Respublikasi Markaziy bankining me`yoriy hujjatlari to`plami.T.: 2018.
9 ISHLAB CHIQARISH OMILLARI
Ishchi kuchi Kapital
YЕR
Tadbirk orlik qobiliy at i3. Ishlab chiqarishning ilmiy-texnikaviy darajasi
Yer ishlab chiqarishning tabiiy omilidir. U inson faoliyatining natijasi emas,
balki tabiat in’omidir.
Qishloq xo’jaligi ishlab chiqaruvchisi uchun yer ishlab chiqarishning asosiy
va  bosh  vositasi  hisoblanib,  u  bir  qator  xususiyatlarga  ega:  yer  tabiiy  va  sun’iy
hosildorlikka ega bo’lishi  mumkin;  yer -  tabiatning in’omi, u erkin asosda takror
ishlab  chiqarilishi  mumkin  emas;  insonning  yer  hosildorligiga  ta’siri  cheksiz
bo’lishi mumkin emas, chunki qaytimning kamayib borish qonuni bu sohada ham
amalda  bo’ladi.
Ishlab  chiqarish  samaradorligi  ko’p  jihatdan  ishlab  chiqarish  jarayonida
foydalaniluvchi  asbob  -  uskunalar,  mashinalar,  inshootlar  umumiyligini  ifoda
etuvchi  kapital  sifatiga  bog’liqdir.  Insonning  bilimi,  ko’nikmalari,  sog’lig’i  ham
iqtisodiyotda inson kapitali sifatida baholanadi.
Axborotlar  ishlab  chiqarishni  to’g’ri  tashkil  etish  va  boshqarish  borasidagi
bilimlar  tizimini  ifoda  etadi.  Rivojlangan  bozor  munosabatlari  sharoitida
axborotlar muhim o’rin tuta boradi.
Ishlab  chiqarishning  ekologik  omili  iqtisodiy  o’sishni
harakatlantiruvchi yoki cheklovchi kuch sifatida ta’sir ko’rsatadi.
Ishlab  chiqarish  omillari  tizimida  tadbirkorlik  va  tadbirkorlik  faoliyati
muhim  o’rin  tutadi.  Tadbirkorlik  qobiliyatiga  ishlab  chiqarish  omillarini  eng
10 samarali  qorishtirish  omili  sifatida  qaraladi.  Tadbirkor  milliy  iqtisodiyot  tarmoq
ishlab chiqarish korxonalarida yoki xizmat ko’rsatish muassasalarining ma’lum bir
yo’nalishi  bo’yicha  o’z  iqtisodiy  faoliyatini  samarali  tashkil  etuvchi  inson  -
shaxsdir.  O’zbeqiston  Respublikasining  "  Tadbirkorlik  faoliyatining  kafolatlari
to’g’risida" gi qonuniga muvofiq: "Tadbirkorlik - mulkchilik sub’ektlarining foyda
olish  maqsadida  tavakkal  qilib  va  mulqiy  javobgarlik  asosida,  qabul  qilingan
qonunlar  doirasida  tashabbus  bilan  iqtisodiy  faoliyat  ko’rsatishdir."  Tadbirkor  va
tadbirkorlik  faoliyatini  mohiyatini  chuqurroq  ochib  berish  uchun
Prezidentimizning quyidagi fikrlarini keltirish o’rinli: "... ham do’stlikdagi boshqa
davlatlarning  fan  -  texnika  taraqqiyoti  yutuqlaridan,  yangiliklaridan,
texnologiyalari,  telekommunikasiyalar  va  kosmik  aloqa  vositalaridan  bahramand
bo’lish,  zarur  xom-ashyo  va  tayyor  mahsulotni,  shu  jumladan  xalq  is’temol
mollarini jahon narxlaridan past narxlarda sotib olish, shuningdek, o’z mahsulotini
sotish  uchun  keng  ko’lamdagi  bozorning  mavjudligidan  oqilona  foydalanish
lozim" 
(I.  A.  Karimov  "O’zbeqiston  buyuk  kelajak  sari"  T.  "O’zbeqiston"  1998y.
27-b.)  Milliy  iqtisodiyotda  tadbirkorlik  faoliyatini  har  tomonlama  qo’llab
quvvatlash va rivojlantirish bo’yicha islohotlarni amalga oshirish mamlakatimizni
iqtisodiy jihatdan ravnaq toptirishda asosiy o’rin tutishini tushunib yetish lozim.
Ijtimoiy  jihatdan  yo’naltirilgan  bozor  iqtisodiyoti  munosabatlarini  qaror
toptirish  jarayonida  insonlarning  tadbirkorlik  qobiliyatlari  va  ko’nikmalari  eng
asosiy  omillardan  biri  hisoblanadi.  “Bir  necha  o’n  yillar  davomida  respublikada
ssenariysi  uzoq  Markazda  to’qilgan  qarorlar  amalga  oshirildi,  “kompaniyalar”
o’tkazildi.  O’zbeqistonning  chinakam  manfaatlari  o’ziga  xos  sharoiti  va
imkoniyatlari  pisand  qilinmadi.  Natijada  xalq  xo’jaligining  nuqsonli,  bir
tomonlama  xom-ashyo  tuzilmasi  shakllandi.  Respublika  ayrim  xom  -  ashyo
turlarini  yoqilg’i  asbob  -  uskunalar  va  texnologiyalarnigina  emas,  balki  hayotiy
muhim  oziq  -  ovqat  mahsulotlarini,  xalq  is’temoli  mollarini  chetdan  keltirishga
majbur. (I. A. Karimov "O’zbeqiston buyuk kelajak sari" T. "O’zbeqiston" 1998y.
11 36-b.)  bo’lgan  bo’lsalar,  iqtisodiyotni  erkinlashtirish  asnosida  tadbirkorlar  uchun
tadbirkorlik faoliyatiga keng yo’l ochildi.
Endi  oltita  omilni  birikish  jarayonlarini  tushuntiramiz.   Shu  oltala  omilni
birikishi  tufayli  ishlab  chiqarish  tashkil  etiladi.  Bunda  inson  omili  va  uning
kobiliyati  asosiy  omil  xisoblanadi.  Ishlab  chiqarish  jarayonini  quyidagi
yig’indilarni natijasi deb qaraladi. 
Ya’ni, 
I/ch=A+V+S+D+E+F. 
Bunda: I/ch – ishlab chiqarish,
 A – yer,
 V – kapital, 
 S – inson mehnati (ishchi kuchi),
 D – tadbirkorlik qobilyati,
 E – axborotlar,
 F – ekalogiya. 
Ko’rib  turganimizdek  qachonki  yuqoridagi  omillarning  barchasi  birgalikda
ishlab chiqarishga jalb qilingandagina, samara va yuqori foydaga erishish mumkin.
Ma’lumki qishilarni extiyojlari ko’p qirrali bo’lib, u cheksizdir bu extiyojni
ta’minlab  borish,  ishlab  chiqarish  va  xizmat  ko’rsatish  soxalarining  rivojlanish
darajasiga bog’liq bo’ladi. Shuning uchun ham ishlab  chiqarish o’zini  maqsadiga
va mazmuniga ega bo’ladi. Ishlab chiqarish tufayli moddiy va ma’naviy ne’matlar
ishlab chiqariladi, lekin u cheklangan iqtisodiy resurslar bilan bajariladi. Resurslar
cheklanganligi sababli ulardan tejab-tergab foydalanishdan maqsad undan unumli
foydalanishga  erishishni  ta’minlab,  kishilarni  kundalik  va  undan  keyingi  moddiy
va  ma’naviy  extiyojlarni  qondirib  borish  asosiy  maqsad  xisoblanadi.  Ishlab
chiqarishni  maqsadi  va  mazmuni  ham  shundan  iborat  bo’lmog’i  lozim.  Ishlab
chiqarishni  zaminida  inson  mehnati  yotadi.  Mehnat  tufayli  ishlab  chiqarish
vujudga  keltiriladi,  mehnat  tufayli  maxsulotlar  ishlab  chiqariladi,  xizmatlar
ko’rsatiladi.  Shu  sababli  iqtisodchilar  ta’kidlab  o’tganlaridek,  mehnat  kishilar
hayotining asosi  xisoblanadi umuman olganda  inson mehnati bilan tabiatga ta’sir
12 ko’rsatadi, uni ya’ni tabiat moddalari o’zgarishi uchun mehnat bilan yangi texnika,
texnologiyalar yaratadi, bu yo’lda o’zini ilmini, malakasini ham, oshirib boradi. 
Iste’molchi  va  korxona  bozor  munosabatlarining  asosiy  agentlari  bo’lib
hisoblanadi.  ular  bozorda  talab  va  taklifni  vujudga  keltiradilar,  muvozanat
narxining  qaror  topishida  faol  ishtirok  etadilar.  ushbu  holatda,  zamonaviy
iqtisodiyot iste’molchiga bozor iqtisodiyotining eng oliy bo’g’ini sifatida murojaat
etadi, chunki u o’z pul mablag’lari bilan, ishlab chiqaruvchi tomonidan chiqarilgan
tovarlarga  "ha"  yoki  "yo’q"  deya  ovoz  beradi.  Bugungi  kunda  rivojlangan
mamlakatlarda  iste’mol  xarajatlari  YaMMning  3/4  qismini  tashkil  etadi.  Bu  esa
iste’molchilar hatti- harakati iqtisodiy rivojlanishni ta’min etishda eng muhim omil
bo’lib hisoblanishidan darak beradi.
Odatda istemolchi hatti - harakati quyidagilar bilan izohlanadi:
Foydali, oqilona hatti - harakat, yani o’z daromadidan ko’radigan navflilikni
oshirish.
Iste’molchining  tovar  afzalligini  ajratishida  o’rtacha  tipdagi  iste’mol
bozoridagi taklif etiladigan tovarlar va xizmatlarga nisbatan aniq - ravshan fikrga
ega  bo’ladi  deb,  hisoblashimiz  mumkin.  Biz  faraz  qilamizki,  haridorlar  harid
qilishi  mumkin  bo’lgan  har  bir  keyingi  birlik  mahsulotdan  pirovard  natijada
qanday foyda ko’rishlarini aniq tasavvur qiladilar.
Byudjetdagi (oila daromadidagi) cheklanish.
Narxlar. Tovarlarni ishlab chiqarish iqtisodiy resurslar sarfini talab etadi va
shuning  uchun  ular  ma’lum  narxga  ega  bo’ladi.  Daromadi  cheklangan  haridor
cheklangan  miqdorda  tovar  harid  qiladi.  Shuning  uchun  muqobil  mahsulotlar
orasidan o’z ehtiyojlarini maqbul tarzda qondiradigan tovarlarni tanlab olish zaruri
bo’ladi.
Iste’molchi  xulqi  chegaraviy  foydalilik  va  farqsizlik  egri  chiziqlari  nuqtai
nazaridan ko’rib chiqiladi.
Chegaraviy  foydalilik  deyilganda,  iste’mol  qilishning  bir  birlikka  o’sishida
tovar  umumiy  foydaliligining  o’sishi  tushuniladi.  Shu  bilan  bir  qatorda  iste’mol
13 qilinayotgan tovar miqdori o’sib borishi bilan, har bir qo’shimcha tovar birligining
chegaraviy foydaliligi kamayib boradi.
Iste’molchi  imkon  darajasida,  cheklangan  daromadlariga  shunday  tovarlar
guruhini  xarid  qilishga  intiladiki,  toki  unga  o’z  ehtiyojlarini  eng  yuqori  darajada
qondirish imkonini bersin.
Har  bir  farqsizlik  egri  chizig’i  iste’molchi  uchun  bir  xil  navflikka  ega
bo’lgan, mahsulotlarning har - xil to’plamlarini grafik tarzda aks ettiradi.
4. Ishlab chiqarishni samaradorligi va uni ta’minlashning hozirgi zamon
muammolari
Bozor  iqtisodiyotiga  o`tish  davrida  hayotimizga  shiddat  bilan  kirib  kelgan
tushunchalardan  biri,  bu  –  menejmentdir.  Keng  ma`noda  menejment  ishlab
chiqarishni boshqarish bilan bog`liq bo`lgan faoliyat turidir. Samarali menejmentni
tashkil  etish  korxona  yoki  firmada  ishlab  chiqarishning  yuqori  samaradorligiga
erishishning muhim omili hisoblanadi.
Ma`lumki, inson yakka tartibda, ya`ni biron-bir jamoaga birlashmagan holda
mehnat  qilar  ekan,  u  o`z  mehnatini  o`zi  boshqaradi.  Boshqacha  qilib  aytadigan
bo`lsak,  yakka  tartibda amalga  oshiriluvchi  mehnat  faoliyati  boshqaruvga  muhtoj
emas.  Ammo  odamlarning  mehnat  faoliyatlari  bir  joyga  jamlanib,  bir-biri  bilan
o`zaro  bog`liq  holatga  kelgach,  boshqaruvga  ehtiyoj  paydo  bo`ladi  va  boshqaruv
apparatini bunyod etish zaruriyati tug`iladi. Bu apparat ishlab chiqarishning barcha
bo`g`inlarini  bir  butun  qilib  bog`lashi  va  tegishli  bo`limlar  faoliyatini
muvofiqlashtirishi zarur bo`ladi.
Mehnat  jamoasi  yiriklashgan  sari  boshqaruvning  vazifalari  ham
murakkablasha  boradi  va  boshqaruv  apparatidan  texnik,  texnologik,  iqtisodiy  va
ijtimoiy masalalarni hal etishning eng maqbul echimlarini topish talab etiladi.
Boshqaruv  jarayoni  muayyan  maqsad  sari  yo`naltirilgan  bo`lib,  ijtimoiy-
iqtisodiy,  tashkiliy-texnik  natijalarga  erishishga  qaratilgandir.  Shuning  uchun
boshqaruv  apparati  ishlab  chiqarish  jarayonida  paydo  bo`luvchi  turli  xil  ijtimoiy,
ruhiy,  huquqiy,  texnologik  va  boshqa  toifadagi  masalalarni  hal  etadi.  Ammo
14 jamoani  boshqarish  bilan  bog`liq  munosabatlar  ichida  tashkiliy  munosabatlar  hal
qiluvchi rol ь o`ynaydi, deyish mumkin.
Xo`jalik  boshqaruvining  vazifalarini,  boshqarilayotgan  ob`ektning
ko`lamidan qat`iy nazar, quyidagi guruhlarga bo`lish mumkin:
-tadqiqotchilik va loyihalash;
-me`yorlashtirish va rejalash;
-tashkilotchilik va muvofiqlashtirish;
-ta`minotchilik;
-hisobot nazorati.
Tadqiqotchilik  va  loyihalash  vazifalariga  ilmiy  izlanishlarni  o`tkazish,
kelajak  rejalarini  tuzish  va  unga  oid  iqtisodiy  ma`lumotlarni  o`rganib  chiqish
ishlari kiradi.
Me`yorlashtirish va rejalash boshqaruvni tashkil qilish asoslarini o`z ichiga
oladi.  Ishlab  chiqarish  jarayonini  to`g`ri  yo`lga  solishda  mehnat  va  xarajatlarni
me`yorlashtirish,  istiqbolli,  joriy,  tezkor  rejalarni  tuzish  muhim  ahamiyatga  ega
bo`lib, boshqaruv ilmining asosiy vazifalaridan biridir.
Tashkilotchilik  va  muvofiqlashtirish  vazifalari  ishlab  chiqarish  boshqaruvi
negizini tashkil qilib, u boshqaruv apparati tarkibini loyihalash, xodimlarni tanlash
va  joy-joyiga  qo`yish,  ishlab  chiqarishga  muhandislik  rahbarligi  kabi  masalalarni
qamrab oladi.
Ishlab chiqarish boshqaruvida ta`minotchilik vazifasi ham katta ahamiyatga
ega,  chunki  korxona  (firma)  ni  kerakli  xomashyo,  materiallar  va  jihozlar  bilan
ta`minlash,  ishlab  chiqarilgan  mahsulotni  sotishni  amalga  oshirish  kabi  ishlar
boshqaruv apparatining muhim vazifalaridan hisoblanadi.
Korxonaning  hisobot  nazorati  statistik,  buxgalteriya  va  tezkor  hisob-kitob
ishlarini  amalga  oshiradi.  Analitik  tahlil,  moliya-kredit  munosabatlarining
mukammalligi boshqaruv samaradorligiga ta`sir ko`rsatuvchi muhim omillardir.
Boshqaruv  tizimining  samaradorligi  ko`p  jihatdan  boshqaruv  uslublariga
bog`liq bo`lib, ular asosan quyidagilardan iborat:
15 a)  siyosiy  uslublar;  b)  iqtisodiy  uslublar;  v)  ma`muriy-huquq  uslublari;
g)tashkiliy  uslublar;  d)boshqaruv  qarorlari  va  jarayonlarini  maqbullashtirish
(kibernetik) uslubi; e) ijtimoiy-ruhiy, pedagogik uslublar; j) grafik uslublar.
Biroq  shuni  ta`kidlab  o`tish  lozimki,  ishlab  chiqarishni  ko`rsatib  o`tilgan
uslublarning faqat birontasi yordamida tashkil qilish va boshqarish mumkin emas.
Bu  uslublarning  mantiqiy  va  ilmiy  asoslangan  o`zaro  bog`liqligigina  ishlab
chiqarishni boshqarishda kutilgan natijalarni bera oladi.
Boshqaruv  apparatining  tarkibini  bir-biri  bilan  o`zaro  bog`langan  bo`limlar
va bo`g`inlar  bilan to`ldirish  natijasida  uning  tashkiliy tuzilmasi  shakllanadi.  Har
bir bo`linma o`z vazifalariga ega bo`lib, uning faoliyat chegaralari, vakolatlari va
javobgarligini korxona ma`muriyati belgilaydi.
Boshqaruvning  ilmiy  asoslangan  va  tajribada  sinab  ko`rilgan  qoidalariga
tayanib,  korxonalarni  samarali  rivojlantirish  bozor  munosabatlarini
o`zlashtirayotgan mamlakatimiz uchun juda muhim vazifadir.
Hozirgi  sharoitda  rahbar  faqat  o`z  sohasini  yaxshi  bilibgina  qolmay,  balki
yaxshi  tashkilotchi  bo`lmog`i,  sotsiologiya,  psixologiya,  pedagogika  fanlaridan
ham  xabardor  bo`lmog`i  lozim.  Bu  hayotimizdagi  jiddiy  o`zgarishlar,  inson
omilining  faollashuvi,  jamoalarda  o`zini-o`zi  boshqarish  tamoyillarining  joriy
etilishini  taqozo  qiladi.  Rahbar  o`z  jamoasi  ichida  mehnat  jarayonida  vujudga
keladigan  har  xil  nizolarni  jamoat  tashkilotlari  bilan  birgalikda  yuqori
tashkilotlarga chiqarmasdan o`zida hal qilishga qodir bo`lishi lozim.
Ishlab chiqarishni boshqarishda rahbarning qaysi toifada ekani juda muhim
ahamiyat kasb etadi. Rahbarlarning quyidagi toifalarini ko`rsatib o`tish mumkin.
1.  Avtokrat  yoki  avtoritar  toifadagi  rahbar .  Bunday  rahbar  qo`l
ostidagilarning  faoliyati  uchun  javobgarlikni  o`z  zimmasiga  to`liq  oladi,  barcha
mavjud  axborotlarni  o`zi  orqali  o`tkazishga  harakat  qiladi,  jamoa  a`zolari  bilan
bevosita  muloqotlarni  chegaralab  qo`yadi,  o`zining  noo`rin  harakatlarini  tanqid
qilinishiga  yo`l  qo`ymaydi.  O`ziga  bo`ysinuvchilar  bilan  muomalada  bo`lganda,
uning  rahbarlik  g`ururi  balandligi,  o`zini  katta  tutishi  sezilib  turadi.  Odatda,
avtokrat  rahbarlar  o`ziga  bo`ysinuvchilar  oldida  qovog`i  solingan  kayfiyatda
16 bo`ladi. Biroq avtokrat rahbarlik turini har jihatdan yomon, deb bo`lmaydi. Ba`zi
bir  hollarda  bo`ysinuvchilarning madaniy  darajasi,  axloqi  pastligi  sababli  mazkur
boshqaruv  uslubini  tanlab  olish  ish  berib  qolishi  mumkin.  Ammo  jamoada  har
tomonlama  demokratik  munosabatlar  pishib  etilgan  paytda  rahbar  o`z  uslubini
o`zgartirishga majbur bo`ladi.
2.  Anarxik  toifadagi  rahbar .  Bunday  rahbar  shaxsan  o`zi  faollik
ko`rsatmaydi. Ishlab chiqarishni boshqarish bilan bog`liq masalalarni qo`l ostidagi
xodimlarga rasman taqsimlab beradi. Shuning uchun ishlab chiqarish masalalarini
muhokama  qilish  ham  rasmiy  xarakterga  ega  bo`ladi.  U  ko`proq  tashqi  ta`sirga
moyilligi bilan ajralib turadi. Jamoaning taqdiri, ishlab chiqarishning istiqboli kabi
masalalar  uni  kam  qiziqtiradi.  U  yoki  bu  masalalarning  bajarilishi  ayrim
bo`ysinuvchilarning hohish-irodasiga bog`liq bo`ladi.
Bunday  rahbar  boshqarayotgan  jamoada  tanqid,  o`z-o`zini  tanqid  kabi
muhim  omillar  o`z  o`rniga  ega  emas,  jamoa  a`zolarining  tashabbuskorligi
rag`batlantirilmaydi. 
Tabiiyki,  bunday  rahbar  tezda  almashtirilmasa,  u  boshqarayotgan  korxona
tez orada bankrotga uchraydi.
3.  Demokratik  rahbar .  Bunday  toifadagi  rahbar  o`z  faoliyatini  jamoa
a`zolariga tayangan holda olib boradi. Faoliyat uchun javobgarlik bo`ysinuvchilar
orasida  taqsimlanadi.  Jamoa  a`zolarining  bir-biri  bilan  ijodiy,  tashabbuskorona
munosabatlarini  rag`batlantirish  bilan  birgalikda  rahbar  o`ziga  bo`ysinuvchilar
bildirgan  fikrlarga  quloq  soladi,  ular  bilan  maslahatlashadi,  ijobiy  fikr-
mulohazalarni  inobatga  oladi,  ilg`orlarni  mukofotlaydi.  Bunday  rahbarlik  turi
bo`ysinuvchilarning  shaxsiy  tashabbusini,  ijodiy  faoliyatini  rivojlantiradi  va
mehnat  jamoasida  o`rtoqlik  va  ishchan  muhitni,  sog`lom  ma`naviy-ruhiy  iqlimni
yaratadi. 
Hozirgi kunda boshqarishni takomillashtirishning muhim masalalaridan biri
menejment  (boshqarish)ga  oid  vazifalarning  zamon  talablari  darajasida
bajarilishini  ta`minlay  oladigan,  o`z  ishining  ustasi  bo`lgan  menejerlar
tayyorlashdir.
17 Menejerlar  (boshqaruvchilar)  oldiga  qo`yiladigan  asosiy  vazifalar  umumiy
holda quyidagilardan iboratdir:
1.  Mavjud  imkoniyatlardan  foydalanib,  bir  butun,  yaxlit  ishlab  chiqarish
birligini  yaratish,  korxonani  yuqori  malakali  muhandis-texnik  xodimlar  va
ishchilar bilan butlash;
2.  Korxonaning  zaif  tomonlarini  aniqlab,  ularni  bartaraf  etish  va  ishlab
chiqarishni  yuqori  darajada  rivojlanishini  ta`minlovchi  xo`jalik  mexanizmini
yaratish;
3.  Jamoa  a`zolarini  yuksak  ishlab  chiqarish  va  mehnat  natijalariga
rag`batlantira oluvchi moddiy manfaatdorlik tizimini yaratish;
4.  Korxona  faoliyatini  muntazam  tahlil  qilish  va  uning  me`yorlariga  o`z
vaqtida o`zgarishlar kiritish;
5.  O`z  faoliyatiga  oid  davr  talablarini  hisobga  olish,  mazkur  sohada  sodir
bo`layotgan o`zgarish va yangiliklarni ilg`ay olish va tegishli qarorlar qabul qilish.
Menejer  o`z  qo`l  ostidagi  xodimlarning  mehnat  faoliyatini  aniq  tashkil
qiluvchi  va  shu  bilan  birga  ma`lum  hajmdagi  boshqaruv  vazifasini  bajaruvchi
shaxsdir.  “Menejment”  deganda,  ma`lum  korxona  yoki  firma  boshqaruvi  yoki
ularga rahbarlik qilish tushuniladi.
Menejerlikning  asosiy  maqsadi  korxona  (firma)  faoliyatini  ishlab  chiqarish
quvvatlaridan  to`la  va  samarali  foydalana  olishni  ta`minlaydigan  darajada  tashkil
qilishdan  iboratdir.  Menejer  har  doim  odamlar  bilan  muloqatda  bo`lib,  ularning
ishini  tashkil  qiladi.  Uning  bilim  doirasi  qanchalik  keng  va  madaniyati  yuqori
bo`lsa, xodimlar bilan bo`ladigan munosabati shunchalik samarali bo`ladi.
Ko`pgina  hollarda  boshqaruv  bilimlarining  etishmasligi  korxonani  kam
samara  bilan  ishlashi  yoki  o`z  faoliyatini  to`xtatishiga  sabab  bo`ladi.  Shuning
uchun har bir menejer (boshqaruvchi)dan menejmentga oid bilimlarni mukammal
o`zlashtirish,  bu  bilimlarni  muntazam  boyita  borish  va  doimo  yangilikka  intilish
tuyg`usiga ega bo`lishi talab qilinadi. 
Xorijiy davlatlar tajribasi shuni ko`rsatmoqdaki, endilikda menejmentga oid
bilimlar  doirasi  tobora  kengayib,  o`z  navbatida  undan  bir  qator  maxsus
18 yo`nalishlar  ajralib  chiqmoqda.  Binobarin,  menejerlar  ham  muayyan  sohalar
bo`yicha ixtisoslashmoqda.
Umumiy menejment bo`yicha mutaxassislar, ya`ni menejerlar korxona yoki
firmada  olinayotgan  foydaning  eng  ko`p  miqdoriga  erishishning  umumstrategik
masalalari bilan shug`ullanadi.
Xulosa
Ishlab  chiqarishning  moddiy  mazmunini  mehnat  jarayoni  tashkil  etadi.
Mehnat  jarayonida  inson  o`zining  maqsadiga  muvofiq  ongli  faoliyati  orqali  (bu
mehnat  deb  ataladi)  tabiat  moddalari  yoki  ashyolarni  jamiyat  ehtiyojlarini
qondirish  uchun  zarur  mahsulotlarga  (yoki  xizmatlarga)  aylantiradi.  Mehnatni
amalga  oshirish  uchun  inson  muayyan  jismoniy  va  aqliy  qobiliyatlarga,  bilim,
malaka va ko`nikmalarga ega bo`lishi lozim. Insonning mehnat qila olish qobiliyati
ishchi kuchi deb ataladi. Mehnat insonning ajralmas xususiyati bo`lganligi uchun
nazariyada  va  amaliyotda  mehnat  qilish  qobiliyatiga  ega  bo`lgan  kishilar
yig`indisini mehnat resurslari deb yuritiladi. Mehnat resurslari ishlab chiqarishning
shaxsiy omili yoki inson omilini tashkil etadi.
Mehnat jarayonida foydalaniladigan vositalar (birlamchi tabiat moddalari va
qayta ishlangan tabiat moddalari) hamda mehnat jarayonini amalga oshirish uchun
zarur  bo`lgan  moddiy  shart-sharoitlar  ishlab  chiqarishning  buyumlashgan  yoki
moddiy  omilini  tashkil  etadi.  Birlamchi  tabiat  moddalari  ishlab  chiqarish
jarayonini  amalga  oshirishda  eng  birinchi  moddiy  manba  bo`lib  xizmat  qiladi.
Biroq, ishlab chiqarish rivojlana borishi bilan kishilar tabiat moddalariga bir marta
ishlov berish bilan kifoyalanmasdan, ularga qayta va qayta ishlov beradilar. Ishlab
chiqarishning tabiat tomonidan yaratilgan shart-sharoitlariga qo`shimcha  ravishda
kishilar  mehnati  bilan  ham  ishlab  chiqarishning  yanada  mukammalroq  moddiy
shart-sharoitlari  vujudga  keltiriladi.  Ishlab  chiqarish  moddiy  omilini  ta`riflash
uchun  hozirgi  zamon  nazariyachilari  ishlab  chiqarish  vositalari  tushunchasidan
foydalanadilar (ko`p hollarda “kapital” atamasi ham qo`llaniladi).
Ishlab  chiqarish  vositalari  mehnat  buyumlaridan  va  mehnat  vositalaridan
iborat. Mehnat buyumlariga ishlab chiqarish jarayonida ishlov beriladi. Ular ilgari
19 inson  mehnati  ta`sirida  bo`lmagan  tabiiy resurslardan  yoki  inson  mehnati  natijasi
bo`lgan moddiy ashyolardan iborat bo`lishi mumkin. Mehnat vositalari esa mehnat
qurollariga (ishlab chiqarish qurollariga) va mehnatning moddiy sharoitlari bo`lib
xizmat qiluvchi vositalarga bo`linadi. Mehnat qurollari albatta inson mehnati bilan
yaratiladi.
Hozirgi  zamon  iqtisod  fani  ishlab  chiqarish  omili  deb  ishlab  chiqarish
natijalarini  belgilab  beruvchi  ob`ektlar,  elementlar  yoki  shart-sharoitlarni
tushunadi.  Ishlab  chiqarish  omillari  to`rt  asosiy  guruhga  bo`lingan  holda  tahlil
qilinadi: yer, kapital, mehnat va tadbirkorlik qobiliyati. 
Yer  tabiiy omil sifatida qaraladi. U inson faoliyatining mahsuli emas, balki
tabiatning  in`omidir.  Omillarning  yer  deb  nomlanadigan  guruhiga  barcha  tabiiy
boyliklar, foydali qazilmalar konlari, ishlov berilayotgan yerlar, o`rmonlar kiradi.
Kapital  ishlab  chiqarishning  omili  sifatida  tovarlar  va  xizmatlarni  ishlab
chiqarishda foydalaniladigan ne`matlarning yig`indisidan iboratdir. Ularga asbob-
uskunalar,  mashinalar,  binolar,  omborlar,  transport  kommunikatsiyalari,  aloqa
vositalari  va  boshqalar  kiradi.  Keng  ma`noda  olib  qaralganda,  moddiy  kapital
tushunchasi  o`z  tarkibiga  xomashyo  va  materiallarni  ham  olsa-da,  tadqiqotchilar
kapital  tushunchasini  ishlab  chiqarishda  ko`p  marta  ishga  solinadigan  moddiy
elementlar bilan cheklaydilar. Fanda tadbirkorlik faoliyatida ishga solinayotgan pul
mablag`lari  ham  kapital  deb  ataladi.  Nazariy  ma`noda  esa  pul  to`g`ridan-to`g`ri
ishlab chiqarishda uning omili sifatida ishtirok eta olmaydi. Shuning uchun nazariy
ma`noda  qo`llanayotgan  kapital  tushunchasini  pul  mablag`larini  ham  o`z  ichiga
oladigan  amaliy  xo`jalik  faoliyatidagi  kapital  tushunchasidan  farqlash  uchun
moddiy  kapital  atamasidan  foydalanadilar.  Moddiy  kapitalning  texnik  holati  va
darajasi  ishlab  chiqarish  samaradorligiga  juda  kuchli  ta`sir  etadi  va  uning
samaradorligini belgilab beradi. 
20 Foydalanilgan 	adabiyotlar ro’yxati	.1.  O`zbekiston  Respublikasining  «Banklar  va  bank  faoliyati  to`g`risida»  qonuni.
2019 y.25 aprel. 
2. O`zbekiston Respublikasining «Markaziy banki to`g`risida» qonun. 
«Halq so`zi» gazetasi 2019 y.13 yanvar. 
3.  O`zbekiston  Respublikasining  Vazirlar  Mahkamasining  «Pul  mablag`larini
bankdan tashqari muomalasini yanada qisqartirish chora-tadbirlari to`g`risida»gi
qonuni. № 280. 2017 y. 5 avgust. 
4.  O`zbekiston  Respublikasining  «Fuqarolarning  banklardagi  omonatlarini
himoyalash kafolatlari to`g`risida»gi qonuni. 2017 y. 4 aprel. 
5.  O`zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  Farmoni.  «Bozor  islohatlarini
chuqurlashtirish  va  iqtisodiyotni  yanada  erkinlashtirish  sohasidagi  ustuvor
yo`nalishlar  amalga  oshirilishini  jadallashtirish  chora-tadbirlari  to`g`risida»
Toshkent. 14.06.2021 yil. 
6.  O`zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  Farmoni.  «Tadbirkorlik  sub`ektlarini
xuquqiy  ximoya  qilish  tizimini  yanada  takomillashtirish  chora-tadbirlari
to`g`risida» Toshkent. 14.06.2021 yil. 
7.  O`zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  Qarori.  «Tadbirkorlik  sub`ektlari
tomonidan  taqdim  etiladigan  hisobot  tizimini  takomillashtirish  va  uni  noqonuniy
talab etganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish to`g`risida» Toshkent. 
15.06.2021 yil. 
8. O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Pul-kredit ko`rsatkichlarni
tartibga  solish  mexanizmini  takomillashtirish  chora-tadbirlari  to`g`risida»gi
qarori. 2018 y. 4 fevral. 
21