Mikrokreditbank AT banki tizimida tashqi iqtisodiy faoliyat va valyuta operatsiyalari amaliyoti mavzusida hisobot

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI 
TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI
“ Sirtqi ” fakulteti
“ Moliya-kredit ” kafedrasi 
“BANK ISHI” TA'LIM YO‘NALISHI BO‘YICHA 
Mikrokreditbank AT banki tizimida 
tashqi iqtisodiy faoliyat va valyuta operatsiyalari 
amaliyoti mavzusida 
HISOBOT
Tayyorladi: K BI-61-2 guruh 
talabasi Yumutov B.
Amaliyot rahbari:
 O’ qituvchi Sayfullayev S. Kafedra tomonidan ro‘yxatga 
olingan tartib raqami № ________
“___” ______ 2022 yil ________
                         imzo
Hisobot ximoyaga tavsiya qilindi
(qilinmadi)
Sana “____” ________ 2022 yil 
Raxbar imzosi:
__________________ Xisobot baxosi ________ ball
Komissiya a'zolari:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
T OSHKENT 
H ISOBOT REJASI: Kirish.
1. Mikrokreditbank  AT  bankining   passiv  operatsiyalari  va  bank  faoliyatining
asosiy ko‘rsatkichlarininigdinamikasi va tahlili.
2. Mikrokreditbank  AT  bankining   aktivlari  tarkibi  va  ularning  joylashishi
hamda sifatining tahlili.
3. Mikrokreditbank  AT  banki  tomonidan  valyuta  operatsiyalarini  amalga
oshirish tartibi va tahlili.
4. Bankning daromadlari, xarajatlari va foydasini shakllanishi va ularning tahlili,
mavjud  muammolar  va  ularni  hal  etish  maqsadida  amalga  oshirilayotgan
islohotlarning asosiy yo‘nalishlari va mazmunini o‘rganish.
5. Bankning yangi xizmat turlari  va uning qo‘llanilish amaliyoti hamda  xorijiy
davlatlarning ayni shu tizimdagi ko‘rsatkichlari bilan qiyosiy tahlilini amalga
oshirish.
6. Xulosa.
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati.
Kirish
- 2 - Xozirgi  kunda  yaxshi  bank  ishi  mutaxassislarini  tayyorlash  dolzarb  masala
bo‘lib qolmoqda. Shu sababli, xozirda bank ishi mutaxasilarining asosiy maqsadi -
bank  sohasi  bo‘yicha  nazariy  bilimlarni  shakllantirish  va  vujudga  keladigan
muammolarni hal qilishda amaliy ko‘nikmalarni egallashdan iborat.
Bitiruvchi  Markaziy  bank  va  tijorat  banklarining  mamlakat  iqtisodiyotidagi
o‘rni,  zamonaviy  sharoitda  tijorat  banklari  tomonidan  mablag‘larni  jalb  qilish 
va  joylashtirishning  o‘ziga  xos  xususiyatlari,  bank  operatsiyalarini  o‘tkazish
jarayoni,  bank  foydasini  shakllantirish  va  undan  foydalanishning  o‘ziga  xos
xususiyatlari,  bank  likvidligini  boshqarish  asoslari,  bank  tavakkalchiliklarini
mohiyati va darajalari to‘g‘risidagi bilimlarni egallashi zarur.
Mamlakatimiz  banklari  oldida  turgan  dolzarb  masalalardan  bo’lib,  albatta,
tashqi  savdo  operatsiyalarini  xalqaro  standartlar  darajasida  xizmat  ko'rsatish,
mamlakat  eksport  salohiyatini  oshirish,  xorijiy  investitsiyalar  va  ilg'or
texnologiyalarni  O'zbekiston  iqtisodiyotiga  jalb  etish  uchun  mijozlarga  yordam
berish hisoblanadi. 
Bitiruv  oldi  amaliyoti  boyicha  mazkur  hisobot  mavzusuining  ahamiyati
quyidagilarda  namayon  bo’ladi.  Mamlakatimiz  kompaniyalarining  tashqi  savdo
operatsiyalariga  xalqaro  standartlar  darajasida  xizmat  ko'rsatish,  mamlakat  eksport
salohiyatini  oshirish,  xorijiy  investitsiyalar  va  ilg'or  texnologiyalarni  O'zbekiston
iqtisodiyotiga  jalb  etishga  ko'maklashadigan  moliyaviy  institutlarni  yaratish
banklarning  yuridik  shaxslar  bilan  amalga  oshiriladigan  aktiv  operatsiyalari
amaliyoti va tartibi haqida to’liq tushunchaga ega bo’lishni taqazo etadi. 
Banklar tomonidan yuridik shaxslarning tashqi savdo operatsiyalariga xizmat
ko'rsatishi,  mamlakat  eksport  salohiyatini  oshirish,  xorijiy  investitsiyalar  va  ilg'or
texnologiyalarni  O'zbekiston  iqtisodiyotiga  jalb  etish  mamlakatimiz  farovonligini
oshirishga  ko’maklashuvchi  o’ziga  xos  instrument  bo’lib,  bunday  ko’rinishdagi
amaliyot bankka va mijozga foydali va samarali hisoblanadi. 
Mazkur  bitiruv  oldi  amaliyoti  hisobotining  obekti  Mikrokreditbank  AT
bankida tashqi iqtisodiy faoliyat va valyuta operatsiyalari amaliyoti hisoblanadi. 
- 3 - Bitiruv  oldi  amaliyoti  hisobatining  maqsadi  –  tashqi  iqtisodiy  faoliyat  va
valyuta  operatsiyalari  amaliyotini  Mikrokreditbank  AT  banki   miqyosida  tahlil
qilish, o’rganish va bu amaliyot turi boyicha ilmiy, nazariy hamda amaliy bilimlarni
shakllantirish va taqdim etish hisoblanadi. 
Bitiruv  oldi  amaliyoti  hisobatining  predmeti  –  “Mikrokreditbank”  hususiy
aksiyadorlik  bankida  tashqi  iqtisodiy  faoliyat  va  valyuta  operatsiyalari  amaliyoti,
uning  moliyaviy  natijalari,  statistik  ma’lumotlari,  hisobotlari,  dinamikasi  va
boshqalar hisoblanadi. 
Mazkur  hisobot  5  ta  reja-qismdan   iborat  bo’lib,  birinchi  reja 
Mikrokreditbank  AT  bankining   tashkiliy  tuzilishi,  faoliyatini  tashkil  etish
asoslari,  asosiy  ko’rsatkichlari  dinamikasi  va  tahlili,    Mikrokreditbank  AT
bankining Tashqi iqtisodiy faoliyat va valyuta operatsiyalari departamenti faoliyati
bilan tanishish, Tashqi iqtisodiy faoliyat va valyuta operatsiyalari departamentining
tarkibiy  tuzilmalari  to‘g‘risida  ma'lumot,  Tashqi  iqtisodiy  faoliyat  va  valyuta
operatsiyalari  departamentida  amalga  oshiriladigan  operatsiyalar  to‘g‘risida
ma'lumot,  bular  -  Ichki  valyuta  bozorida  xo‘jalik  yurituvchi  sub'ektlar  tomonidan
chet  el  valyutasini  sotish  va  sotib  olish  operatsiyalarini  amalga  oshirish,  SWIFT
tizimi  orqali  mijozlarning  O‘zbekiston  Respublikasidan  tashqariga  pul
o‘tkazmalarini  jo‘natish  hamda  ularning  xorijiy  valyutadagi  hisobvaraqlariga  kelib
tushayotgan mablag‘larini kirim qilish, Tashqi savdo shartnomalari bo‘yicha xizmat
ko‘rsatish,  Hujjatli  operatsiyalarni  amalga  oshirish,  Xalqaro  to‘lovlar  va  vakillik
munosabatlari,  Bank  kafolatlari,  Import  kontrakti  bo‘yicha  xorijiy  valyutada
akkreditiv operatsiyasi xizmatini ko‘rsatish, Mikrokreditbank AT  banki  xalqaro va
xorijiy  moliya  institutlari  bilan  bevosita  hamkorlik  aloqalarini  mustahkamlash,
tashqi savdo operatsiyalarini monitoring qilinishi haqida ma’lumot beradi.
- 4 - 1.Mikrokreditbank AT bankining passiv operatsiyalari va bank
faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlarininigdinamikasi va tahlili.
 Mikrokreditbank  AT  banki  moliya  xizmatlar  bozorida 
2006-yildan  buyon  faoliyat  ko‘rsatib  kelmoqda  va  bugungi  kunda
mamlakatimizning  universal  banklaridan  biri  hisoblanadi.  Bank  doimiy  ravishda
o‘sib,  rivojlanib,  barqaror  moliya  muassasasi  sifatidagi  obro‘-e'tiborini
mustahkamlab  kelmoqda.  O‘zbekistonning  yetakchi  banklari  bilan  bir  qatorda
Mikrokreditbank  iqtisodiyotimizning  asosiy  tarmoqlari  va  kichik  biznesni  mablag‘
bilan ta'minlash, yangi bank texnologiyalarini joriy etish va investisiya loyihalarini
qo‘llab-quvvatlashda faol qatnashib kelmoqda.
2017-yil 21-oktabrda O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 37-sonli
bank amaliyotlarini amalga oshirish huquqini beruvchi lisenziyasi berilgan. 
"Mikrokreditbank" ATB aksiyadorlar ro`yxati:
 Aksiyadorlar
Ulush (%)
Jami yuridik shaxslar 
O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi  70,82
O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va 
taraqqiyot jamg`armasi  28,15
Boshqalar 1,03
Jami 100
“Mikrokreditbank”  aksiyadorlik-tijorat  banki  O zbekiston  Respublikasiʼ
Prezidentining  2006-yil  5-maydagi  “Mikrokreditbank”  aksiyadorlik-tijorat  bankini
tashkil etish to g risida”gi PF-3750-sonli Farmoni asosida tashkil etildi.	
ʼ ʼ
Bank  xalqaro  moliyaviy  institutlar  hamda  chet  el  tijorat  banklari  bilan  hamkorlik
aloqalarini  o rnatgan.  Ular  qatorida,  Jahon  banki,  Xususiy  sektorni  rivojlantirish
ʼ
Islom  korporatsiyasi,  Osiyo  bankirlar  assotsiatsiyasi,  Qishloq  xo jaligini	
ʼ
rivojlantirish xalqaro fondi, Germaniya jamg arma kassalari fondi kabi tashkilotlar	
ʼ
mavjud.
- 5 - Hozirgi  kunda  bank  «BB-»  darajasidagi  «Fitch  Ratings  Ltd.»  tashkilotining
reytingiga  ega.  Reyting  bahosi  -  «Barqaror»  bo lib,  u  aktivlar  sifatining  qoniqarliʼ
darajada  ekanligini,  daromadning  yaxshiligini,  likvidlilik  va  kapital  yetarlilik
darajasining talablarga mos ekanligini o zida aks ettiradi.	
ʼ
Xozirda “Mikrokreditbank” AT 71ta filiallarga ega, va ular quyidagilardir:
Mikrokreditbank filiallari haqida ma'lumot 
 Filial nomi MFO Filialning pochta manzili Filial rahbari Filial raqami
Andijon viloyati
1 Andijon viloyat filiali 78 700020,  Andijon viloyati,
Andijon sh. Mashrab k 38
00078@mkb.uz I.Mitillayev 03742282410
Buxoro viloyati
1 Buxoro viloyat filiali 109 200104, Buxoro viloyati Buxoro sh.
G'ijduvon 21  00109@mkb.uz  A. Ochilov  03653532756
2 Shofirkon filiali 101 201100, Buxoro v, Shofirkon sh.
A.Temur 1  00101@mkb.uz F.  Sharapov  03655022575
3 G'ijduvon filiali 104 200500, Buxoro v, G'ijduvon sh,
Y.Oxunboboyev 23  00104@mkb.uz R. Ochilov  v.v.b. 03655721790
4 Jondor filiali 108 200600, Buxoro v, Jondor sh.
M. Tarobiy 50  00108@mkb.uz I.  Ko'klamov  03655821907
5 Yangibozor filiali 100 201200, Buxoro v, Yangibozor sh,
Yangibozor k 21  00100@mkb.uz D.  Xolov 
03652212535
6 Romiton filiali 110 206400, Buxoro v, Romiton sh
 Cho'riqulboy 28  00110@mkb.uz A. Zairov  03655524293
Jizzax viloyati
1 Jizzax viloyati filiali 135 130100, Jizzax v, Jizzax sh, Madaniyat 60.
00135@mkb.uz Abdumajidov 03727716710
2 G'allaorol filiali 142 130400, Jizzax v G'allaorol sh, Mustaqillik 38
00142@mkb.uz Tugalov 03724321596
3 Zomin filiali 145 130800, Jizzax viloyati Zomin sh Mustaqillik 76
00145@mkb.uz   A. Sobirov 03723921493
4 Zarbdor filiali 149 130600, Jizzax v, Zarbdor sh Nurboyev 254
00149@mkb.uz Raxmonqulov 03724922159
Qashqadaryo filiali
1 Qashqadaryo filiali 152 180100, Qashqadaryo v, Qarshi sh
Mustaqillik 3  00152@mkb.uz  J. Yakubov  03752276757
2 Qamashi filiali 161 180500, Qashqadaryo v, Qamashi sh,
U.Nosir 18  00161@mkb.uz  Mirzayev v.v.b. 03755324669
3 Koson filiali 163 180800, Qashqadaryo v, Koson sh
Sh.Rashidov 102  00163@mkb.uz  Aslonov v.v.b. 03755921117
4 Shaxrisabz filiali 167 181300, Qashqadaryo v, Shaxrisabz sh
Bahodir 2  00167@mkb.uz  U. Halimov  03755225522
5 Beshkent filiali 173 180200, Qashqadaryo filiali Beshkent sh,
Mustaqillik 27  00173@mkb.uz   B. Toshniyozov 03755721918
6 Chiroqchi filiali 175 181200, Qashqadaryo v, Chiroqchi sh,
Oxunboboyev 40  00175@mkb.uz  Islomov v.b. 03755621457
7 Kitob filiali 177 180700, Qashqadaryo v, Kitob sh,
Jo'rabekov 54  00177@mkb.uz Turmanov K 03755425451
8 Yangi Nishon filiali 182 181100, Qashqadayo v, Yangi Nishon
Loxutiy 12  00182@mkb.uz Babayev 03755121339
Navoiy viloyati
1 Mikrokreditbankning
Navoiy viloyat filiali 198 210100, Navoiy v, Navoiy sh, Navoiy 29
00198@mkb.uz Amonov 04362237367
2 Mikrokreditbankning 211 210600, Navoiy v, Karmana sh, Karmana 28 Ashurov 03795322278
- 6 - Karmana filiali 00211@mkb.uz
3 Mikrokreditbankning
Qiziltepa filiali 213 210400, Navoiy v, Qiziltepa sh, Uzbekiston 10
00213@mkb.uz  Sharipov A 03795553824
 Bank, SWIFT tizimiga ulangan. 
Bank missiyasi
Kichik  biznes,  xususiy  tadbirkorlikni  rivojlantirish,  yakka  tartibdagi  mehnat
faoliyatini,  kam  ta minlanganlarni  qo llab-quvvatlash,  hunarmandchilik  vaʼ ʼ
kasanachilikni  faollashtirish  yo li  bilan  yangi  ish  o rinlarini  yaratish,  ayniqsa	
ʼ ʼ
qishloq joylarda aholi keng tabaqalarining mikromoliyaviy xizmatlardan bahramand
bo lishini ta minlash uchun moliyaviy mablag lar berish.	
ʼ ʼ ʼ
Bank strategiyasi
Moddiy infratuzilmani rivojlantirish;
Strategik hamkorlikni rivojlantirish;
IT ni qo llashni takomillashtirish;	
ʼ
Rivojlangan mamlakatlar bank tizimi va mahsulotlarini o rganish hamda	
ʼ  joriy qilish.
 Bankning “Sifat boshqaruv tizimi”dagi asosiy maqsad va ustuvor yo nalishlari	
ʼ
quyidagilardir:
Yangi bank xizmatlarini joriy qilish;
Bank infratuzilmasini takomillashtirish;
Xizmat ko rsatish punktlarini ko paytirish	
ʼ ʼ
Bank faoliyatini avtomatlashtirish;
O zbekiston Respublikasida iqtisodiyotni qo llab quvvatlash;	
ʼ ʼ
Xodimlar malakasini oshirish.
  “Mikrokreditbank” АTB Boshqaruvi quyidagilarni o z zimmasiga oladi:	
ʼ
Bankning  barcha  xodimlari  tomonidan  ISO  9001:2015  sifat  boshqaruvi  xalqaro
standarti  talablarini  bajarish,  qonunchilik  talablari  hamda  iste molchi  tomonidan	
ʼ
- 7 - qo yilgan  talablarni  bajarilishini  ta minlash,  qo yilgan  vazifalarni  bajarishda  kerakʼ ʼ ʼ
bo ladigan barcha resurslar bilan ta minlash;
ʼ ʼ
Har  bir  ishchi-xodim  va  rahbariyatda  sifat  uchun  javobgarlik  prinsipini  ro yobga	
ʼ
chiqarish, shaxsning oldiga qo yilgan maqsad va vazifalarni amalga oshirishda o z	
ʼ ʼ
hissasini qo shishga chorlash;	
ʼ
Xalqaro  standartlarga  mos  ravishda  ko rsatiladigan  xizmatlarning  sifatini  oshira	
ʼ
olish qobiliyatiga ega bo lgan jamoa tuzish;	
ʼ
O tkazilgan  tadbirlar  natijasiga  ko ra  bir  yilda  bir  bor  ushbu  sifat  yo nalishidagi	
ʼ ʼ ʼ
tizimni  tahlil  qilish,  siyosatni  qayta  ko rib  chiqish,  shuningdek,  sifat  tizimni	
ʼ
yaxshilashda tegishli vazifalarni doimo bajarish.
Milliy hamkor tashkilotlar
 O’zbekiston Respublikasi  Xotin – qizlar 
qo’mitasi O’zbekisto Respublikasining chekka tumanlaridagi ehtiyojmand ayollarga “Guruh 
kafilligi” loyihasi doirasida imtiyozli mikrokreditlar ajratish
 Yoshlar Ittifoqi
Markaziy Kengashi Kasb – hunar kolleji bitiruvchilari o’rtasida “Mening biznes g’oyam” va “ Yosh 
tadbirkor yurtga  madadkor” loyihasi bo’yicha ishlarni amalga oshirish
 Respublika O’rta maxsus kasb – hunar  
ta’limi markazi Kasb- hunar kolleji bitiruchilariga imtiyozli kreditlar ajratish, “ Meninig biznes  
g’oyam ” tanlovi doirasida ishlarni amalga oshirish
 Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati 
O’zbekiston liberal demokratik partiyasi Ta’lim muassasalarining bitiruvchilari ( oily va o’rta maxsus, kasb – hunar ta’limi 
muassasalari) o’rtasida “ Diplom bilan biznesga “ hamkorlikdagi loyihasi hamda “ 
Mulkdor oila“ loyihasi doirasida ishlarni amalga oshirish
 O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki 
huzuridagi  Garov reestri DUK Garov reestri bo’yicha kiritilgan ma’lumotlar yuzasidan axborot almashinuvi
 O’zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi 
huzuridagi Sug’oriladigan yerlarining 
meliorativ holatini yaxshilash jamgarmasi Jamg’arma mablag’lari kredit liniyasi orqali tomchilab sug’orish Davlat Dasturiga 
kiritilgan loyihalarni moliyalashtirish
O’zR TIF Milliy Banki  Vakillik aloqalari
"Ipak Yo’li" AITB Vakillik aloqalari
"O’zsanoatqurilishbank" ATB Vakillik aloqalari
Qishloq ho’jaligi korxonalarini tarkibiy qayta 
tuzish agentligi Xalqaro taraqqiyot uyushmasining kredit liniyasini amalga oshirish
Investisiya loyihalari boyicha loyiha 
hujjatlarini tayorlashni moliyalashtirish fondi Loyihalarni moliyalash
Banklararo kredit byurosi Axborot almashinuvi
Xorijiy hamkor tashkilotlar
 Aziya Invest Bank (Rossiya) Vakillik aloqalari
  
 "Rosselhozbank" OAJ (Rossiya) Vakillik aloqalari
  
 PAO "Sberbank" (Moskva) Vakillik aloqalari
 PAO "Transkapitalbank" (Moskva) Vakillik aloqalari
 "Aktif yatirim bankasi" (Turkiya) Vakillik aloqalari
 «Vestern Yunion» MChJ (Sharq 
sho‘basi) Xalqaro pul o‘tkazmalarini amalga oshirish
 Zolotaya korona (Rossiya) Xalqaro pul o‘tkazmalarini amalga oshirish
 Yunistrim bank (Rossiya) Xalqaro pul o‘tkazmalarini amalga oshirish
 Kontakt (Rossiya) Xalqaro pul o‘tkazmalarini amalga oshirish
 Moneygram (AQSh) Xalqaro pul o‘tkazmalarini amalga oshirish
 Ria money transfer (AQSh) Xalqaro pul o‘tkazmalarini amalga oshirish
BMT Taraqqiyot Dasturi Tadbirkorlarga kredit ajratish uchun grant loyihasi
 Jahon Banki Kredit liniya va grant loyihalar
 Sparkassenstiftung Qishloq xo`jaligi sohasidagi yosh fermer va start-uplar uchun kreditlarni qaytadan 
moliyalashtirish uchun aylanma kredit fondini ta'sis etish fondi
 Xususiy sektorni rivojlantirish Islom Moliyalash liniyasi
- 8 - Korporasiyasi
 Qishloq xo`jaligini rovojlantirish 
xalqaro Jamg’armasi Kredit liniya
2. Mikrokreditbank AT bankining aktivlari tarkibi va ularning
joylashishi hamda sifatining tahlili .
"Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat bankining 
2021- yil 1- yanvar holatiga asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlari
№ Ko`rsatkichlar nomi 01.01.2021 (mln. so`m) 01.01.2022 (mln. so`m)
1 Jami kapital 1 738 290
2 321 096
2 Ustav kapitali 1 641 728 2 197 142
3 Bank aktivlari, jami 10 282 916 13 483 354
4 Kredit portfeli, jami 7 864 447 8 541 014
5 Yuridik shaxslarga ajratilgan kreditlar 5 587 472 6 145 203
6 Chet el valyutasida ajratilgan kreditlar 2 432 191 2 921 294
7 Ipoteka kreditlari 217 068 302 362
8 Jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlar  2 276 975
2 395 811
9 Mikroqarz
296 778 296 970
10 Milliy valyutadagi kreditlar    5 432 256
5 619 720
11 Jalb qilingan depozitlar, qoldig'i 2 460 211 2 382 742
12 Jamg`arma depozitlar 2 009 704 1 761 245
13 Talab qilib olinguncha depozitlar 621 498 623 259
14 Bank tomonidan chiqarilgan qimmatli qog`ozlar 139 653 202 938
15 Bank foydasi
100 029 38 443
16 Bank mijozlari, (soni)
1 245 411 1 644 874
17 Filiallar
71 71
18 Minibanklar 45 31
19 Bank xizmatlari markazi 60 78
 
“MIKROKREDITBАNK” АKSIYADORLIK-TIJORАT BАNKINING
2019- YIL FАOLIYATI YAKUNI BO YICHА SOF FOYDАSINIʼ
TАQSIMLАSH
     Bank  2019-  yildagi  faoliyati  yakuniga  ko ra  6  838  821  782,61  so m	
ʼ ʼ
miqdorida sof foyda olgan. 
- 9 -     2019- yilda olingan 6 838 821 782,61 so m miqdorida sof foydani 100 foizʼ
miqdorda  umumiy  zaxira  fondiga  yo naltirish  hamda  umumiy  zaxira  fondiga	
ʼ
yo naltirilgan 6 838 821 782,61 so m miqdorida mablag (100 foizi) – O zbekiston	
ʼ ʼ ʼ ʼ
Respublikasining “Аksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya
qilish to g risida”gi Qonun 32- va 59- moddalariga hamda Bank Ustavining 12.7.-	
ʼ ʼ
bandining  “l”  kichik  bandiga,  shuningdek  9-  va  10-  bo limlariga  hamda  2017-  yil	
ʼ
yakuni bo yicha 2018-  yil 30- iyundagi  Bank Аksiyadorlarining umumiy yig ilishi	
ʼ ʼ
bayonnomasining 6.1.-bandiga muvofiq taqsimlanmagan zararni qoplashga yuborish
to g risida  2020-  yil  27-  iyulda bo lib o tgan  aksiyadorlar  umumiy yig ilishi  qaror	
ʼ ʼ ʼ ʼ ʼ
qabul qilgan.
 Kapital  monandligi  ko‘rsatkichlari:  2022  yilning  1  yanvar   holatiga
Bankning  kapital  monandligi  ko‘rsatkichi  16,5%ni,  birinchi  darajali  kapital
monandligi ko‘rsatkichi 12,4 %ni  (O‘zRMB tomonidan belgilangan me'yor 10%),
birinchi  darajali  asosiy  kapital  monandligi  ko‘rsatkichi  12,4  %ni  (O‘zRMB
tomonidan belgilangan me'yor 8%), leveraj ko‘rsatkichi 9,3%ni tashkil etdi.
Likvidlik  ko‘rsatkichlari:  Bank  kapitalining  yetarlilik  me'yorlari  barchasi
bajarilib  kelinmoqda,  hamda  2020  yilning  1  yanvar  holatiga  likvidlik  me'yorlari
barcha  talablarga  javob  bermoqda,  xususan  joriy  likvidlik  me'yori  53,2  %ni
(O‘zRMB  tomonidan  belgilangan  me'yor  30%),  lahzali  likvidlik  me'yori  29,7  %ni
(O‘zRMB  tomonidan  belgilangan  me'yor  10%),  likvidlikni  qoplash  me'yori  164,8
%ni  (O‘zRMB  tomonidan  belgilangan  me'yor  100%)  va  sof  barqaror
moliyalashtirish me'yori 119,1 %ni (O‘zRMB tomonidan belgilangan me'yor 100%)
tashkil etdi.
    Bir qarz oluvchiga yoki o‘zaro aloqador qarz oluvchilar guruhiga doir
tavakkalchilikning  eng  ko‘p  miqdori:  2022  yilning  1  yanvar  holatiga  bir  qarz
oluvchiga yoki o‘zaro aloqador qarz oluvchilar guruhiga doir tavakkalchilikning eng
ko‘p miqdori 23,1 %ni (O‘zRMB tomonidan belgilangan me'yor 25%), barcha yirik
aktivlarning  tavakkalchilikning  eng  ko‘p  miqdori  201,6  %ni  (O‘zRMB  tomonidan
belgilangan me'yor 800%).
- 10 -       202 2  yilning  1  yanvar  holatiga  bankning  aloqador  shaxslar  uchun
tavakkalchilikning  eng  ko‘p  miqdori  9,3  %ni  (O‘zRMB  tomonidan  belgilangan
me'yor 25%).
Kredit  quyilmalari:  Bank  aktivlarining  51  %  ni  kredit  portfeli  tashkil  etib,
202 2  yilning  1  yanvar  holatiga  1  737,2  mlrd.  so‘mga  yetdi.  O‘tgan  yilning  shu
davriga  nisbatan  453,0  mlrd.  so‘mga  yoki  35,3%  ga  oshgan.  Joriy  yil  davomida,
bank  o‘z  imkoniyatlaridan  kelib  chiqib,  iqtisodiyotimizning  real  sektorini
moliyalashtirilishiga  o‘z  salmog‘ini  qo‘shib  kelmoqda.  202 1  yilning  1  yanvar
holatida kreditlash hajmi 1 972,5 mlrd.  so‘mni tashkil etdi.
   Olib  borilgan  ishlar  natijasida,  bank  kredit  portfelining  tarkibidagi  uzoq
muddatli  kreditlar  salmog‘ini  88,6   foizdan  (2021  yil  1  yanvar  holatiga)  62,6
foizgacha (2022 yil 1 yanvar holatiga) pasaytirishga erishildi.
  202 2  yilning  1  yanvar  sanasiga  kreditlar  bo‘yicha  shakllantirilgan  maxsus
zahiralar  qoldig‘i  39,1  mlrd.  so‘mni  va  kredit  portfelining   2,3  %ni  tashkil  etdi.
Bundan tashqari 202 2 yilning 1 yanvar holatiga standart maqomi bilan tasniflangan
kreditlar bo‘yicha kapital zaxiralar qoldig‘i 25,0 mlrd. so‘mni tashkil etdi. 
  202 2 yilning 1 yanvar holatiga bank kredit portfelida, balansning “muddati
o‘tgan kreditlar” hisob raqamida 2 736,6 mln.  so‘m miqdorida qarzdorlik mavjud.
Bank depozitlarini ko‘paytirish buyicha: 2022 yilning 1 yanvar sanasiga jalb
qilingan depozitlar qoldig‘i 2 652,2 mlrd. so‘mni tashkil etib, belgilangan reja 90 %
foizga bajarilgan. 
   Jami  depozitlar  tarkibidagi  uzoq  muddatli  depozitlar  qoldig‘ini
10,3  foizgacha  oshirish  belgilangan  bo‘lsa,  2022  yilning  1  yanvar  holatiga
11,2 foizni tashkil qildi, shu jumladan:
  -jismoniy  shaxslardan  uzoq  muddatli  omonatlarga  2021  yilda  jami
34,8  mlrd.  so‘mlik  mablag‘  jalb  qilish  rejalashtirilgan  bo‘lsa,  amalda   267,0  mlrd.
so‘m jalb qilindi;
  -yuridik shaxslardan uzoq muddatli depozitlarga 2019 yilda 27 mlrd. so‘mlik
mablag‘ jalb qilish rejalashtirilgan bo‘lsa, amalda 30,9 mlr
- 11 -   Aholining bo‘sh pul mablag‘larini omonatlarga jalb qilish bo‘yicha bir
qancha  ishlar  amalga  oshirildi.  Hozirgi  kunda  bankda  13  hil  turdagi  aholi
omonatlari  mavjud,  ulardan  11  tasi  milliy  valyutada  va  2  tasi  xorijiy  valyutada
(AQSh  dollarida)  taqdim  etilgan.  Hisobot  kuniga  jalb  qilingan  aholi  omonatlari
qoldiqlari  (plastik  kartalar  bilan  birga)  389,6  mlrd.so‘mni  tashkil  etdi,  yil  boshiga
nisbatan 116,8 mlrd.sumga yoki 42,8 %ga oshdi. 
Plastik  kartochkalar  biznesini  rivojlantirish  bo‘yicha:  Bugungi  kunda
bankdan  tashqari  naqd  pul  aylanmasini  qisqartirish,  bank  kassalariga  naqd  pul
tushumini ko‘paytirish, naqd pulsiz hisob-kitoblar tizimini kengaytirish, shuningdek
mijozlarga  taklif  etilayotgan   xizmat  turlarini  ko‘paytirish  maqsadida  bank  plastik
kartochkalarini muomalaga chiqarish, savdo va xizmat ko‘rsatish ob'ektlariga savdo
terminallarini  o‘rnatish  bo‘yicha  Hukumatimizning  tegishli  qarorlari  va  talablari
ijrosini  ta'minlash  yuzasidan  «Mikrokreditbank»  AT  tomonidan  o‘tgan  davr
mobaynida ma'lum ishlar amalga oshirildi.
2022 yilning 1 yanvar holatiga tarqatilgan bank plastik kartochkalari soni 310
287 donani tashkil etdi, jumladan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil
19  sentyabrdagi  “Milliy  to‘lov  tizimini  rivojlantirish  chora-tadbirlari  to‘g‘risida”gi
PQ-3945-sonli  qaror  talablaridan  kelib  chiqqan  holda  “Mikrokreditbank”  AT  da
“HUMO” milliy to‘lov tizimi amaliyotga joriy qilinib kelinmoqda. “HUMO” tizimi
bo‘yicha 1 yanvar holatiga jami 44 000 dan ziyod plastik kartalar emissiya qilindi.
294  299  dona  plastik  kartalar  jismoniy  shaxslarga  va  ish  xaqi  loyihasi  asosida
berilgan  kartalar  bo‘lib,  11  052  tasi  yuridik  shaxslar  va  yakka  tartibdagi
tadbirkorlarga  berilgan  hamda,  4  936  dona  VISA  xalqaro  plastik  kartochkalaridir.
O‘rnatilgan terminallar soni  esa  11 096 tani  tashkil etib, shundan  “HUMO”  milliy
to‘lov tizimi bo‘yicha 4 695 dona terminal o‘rnatildi.
Bundan  tashqari  bank  tomonidan  xozirgi  kunga  kelib  6  300  taga  yaqin
korxona va tashkilotlarga ish xaqi loyixasi asosida xizmat ko‘rsatilib kelinadi. 
20 21  yil  davomida  plastik  kartochkalarning  soni  45  205  taga,  o‘rnatilgan
terminallar  soni  esa  5  411  taga  oshdi.  20 21  yil  boshida  bankomatlar  soni  20  dona
edi, yil mobaynida qo‘shimcha ravishda 30 dona bankomatlar xarid qilindi. 20 21 yil
- 12 - yakuniga  ko‘ra  “Mikrokreditbank”  AT  tasarrufidagi  bankomatlar  soni  50  donaga
yetkazildi.  Ulardan  40  donasi  “Uzkart”  tizimida  ishlovchi  bankomatlar  bo‘lib,
qolgan 10 donasi “XUMO” milliy to‘lov tizimida ishlovchi bankomatlardir. 
Bugungi  kunda  “Mikrokreditbank”  AT  tasarrufidagi  bankomatlar  soni  50
donani  tashkil  etib,  ulardan  10  donasi  “Xumo”  tizimida  ishlovchi  bankomatlardir.
Ushbu  bankomatlar  orqali  mijoz  plastik  kartochkalaridan  2021  yil  davomida
“Uzcard” bankomatlari orqali jami 667,29 mlrd.so‘m va “HUMO” bankomatlaridan
jami  8,84  mlrd.so‘m  miqdorida  naqd  pullar  berilgan.  Shu  bilan  bir  qatorda
avtomatlashtirilgan  valyuta  ayirboshlash  amaliyoti  orqali  1  634  270  ming  AQSh
dollari xarid qilindi.
Tashqi iqtisodiy aloqalar bo‘yicha:
Konvertasiya: 2021 yilda mijozlar  tomonidan  chet el valyutasini sotib olish
uchun 12505 ta buyurtma berilgan bo‘lib, ular quyidagilarni tashkil etadi:
 10 792 ta buyurtma 535 689 964,57 AQSh dollari miqdorida;
 996 ta buyurtma 45 371 684,58 Yevro miqdorida;
 717 ta buyurtma 1 627 717 534,56 ross. rubli miqdorida.
2021 yilda O‘zbekiston  Respublikasi  Valyuta  birjasida 12305 ta buyurtma
bo‘yicha konvertasiya amalga oshirilgan bo‘lib, ular quyidagilarni o‘z ichiga oladi:
 10 637 ta buyurtma 528 304 714,07 AQSh dollari miqdorida;
 962 ta buyurtma 44 134 672,82 Yevro miqdorida;
 706 ta buyurtma 1 615 535 524,93 ross. rubli miqdorida.
Hujjatli  akkreditivlar  bo‘yicha:  2021  yilning  o‘n  ikki  oyi  davomida  90  ta
import akkreditivlari ochilgan bo‘lib, ular quyidagilarni tashkil etadi:
 74 ta akkreditiv – 28 883 079,98 AQSh dollarida;
 2 ta akkreditiv – 82 053,40 Funt steplingda ;
 11 ta akkreditiv – 1 032 807,67 Yevroda ;
 3 ta akkreditiv - 5 384 382,80 ross.rublida.
Shuningdek,  20 21  yilda  4ta  eksport  akkreditivlari  ochilgan  bo‘lib,  ularning
umumiy miqdori 1 176 936,00 AQSh dollarini tashkil etdi.
- 13 - Eksport–import operatsiyalari bo‘yicha: 2021 yilda eksportyorlarning valyuta
xisob raqamlariga, tovar va hizmatlar eksporti uchun 112 700 594,20 AQSh dollari,
3  506  914,89  Yevro  va  154  559  660,33  ross.  rubli  miqdorida  eksport  tushumlari
kelib  tushgan.  Import  shartnomalari  bo‘yicha  esa  556  351  573,26  AQSh  dollari
miqdorida to‘lovlar amalgan oshirilgan.
2021  yilda  xususiy  tadbirkorlar  va  fermer  xo‘jaliklari  o‘zlarining  valyuta
hisob raqamlaridan 2 132 433,0 AQSh  dollari miqdorida naqd chet el valyutasini
yechib olingan.86%	
8%	6%
Buyutmalar soni	
AQSh dollari 
Yevro 
Rossiya rubli
3-rasm. 2021 yil davomida chet el valyutasini sotib olish uchun ijro etilgan
buyurtmalar. 1
Qimmatli  qog‘ozlar  buyicha:  2022  yilning  1  yanvar  holatiga  Bankning
qimmatli qog‘ozlar portfeli 300 730 mln.so‘mni tashkil etdi,shu jumladan:
 Korxonalarning  ulushli  qimmatli  qog‘ozlari  kiritilgan  investisiyalar
miqdori – 7 993 mln.so‘m;
 Sho‘'ba  xo‘jalik  jamiyatlariga  qilingan  investisiyalar  -  Moliyaviy
institutlar kiritilgan investisiyalar miqdori - 6 600 mln.  so‘m;
 Davlat  g‘aznachilik  majburiyatlari  va  davlat  obligasiyalari  kiritilgan
investisiyalar miqdori – 266 137 mln.so‘m;
1
  www.Mikrokreditbank.uz  - Bankning yillik moliyaviy hisobotlari
- 14 -  Respublika  tijorat  banklari  tomonidan  chiqarilgan  qarz  qimmatli
qog‘ozlarga kiritilgan investisiyalar miqdori - 20 000 mln.so‘m.
Valyuta  ayriboshlash  amaliyotlari  bo‘yicha:  2021  yil  davomida  25  ta
valyuta  ayirboshlash   shoxobchalari  mavjud  bo‘lib,  shundan  7  tasi  Amaliyot
boshqarmasida, 8 tasi Toshkent, Darxon hamda Yakkasaroy filiallariga va qolgan 10
tasi bankning viloyat filiallariga qarashli hisoblanadi.
Mazkur  valyuta  ayirboshlash  shoxobchalari  orqali  2021  yilda  jismoniy
shaxslardan 95 361,4 ming AQSh dollari sotib olingan. Shuningdek, 1 168,1 ming.
Yevro, 50,6 ming. Angliya funt sterlingi, 1 768,0 ming Yaponiya yenasi, 35,5 ming
Shveysariya franki, 8 272,7 ming Rossiya rublida xarid amaliyotlari bajarilgan. 
Bank  filiallari  orqali  20 21  yil  davomida  rezident-jismoniy  shaxslarga  va
yakka tartibdagi tadbirkorlarga jami 46 751 ming AQSh dollari sotilgan. 
Shundan,  rezident-jismoniy  shaxslarga  naqdsiz  shaklda  5  145  ming  AQSh
dollari  va  yakka  tartibdagi  tadbirkorlarga  459  ming  AQSh  dollari  hamda  on-line
sotuv  24  204  ming  AQSh  dollari,  shuningdek  valyuta  ayirboshlash  shoxobchalari
orqali  naqd  ko‘rinishida  17  402  ming  AQSh  dollari  miqdorida  sotuv  amaliyotlari
amalga oshirilgan.
 Axborot texnologiyalar bo‘yicha: Bank mijozlarga yuqori sifatli zamonaviy
bank  xizmatlarini  taqdim  etish  bo‘yicha  bir  qator  ishlar  amalga  oshirilgan  va
oshirilib borilmoqda. 
  “IABS”  (MChJ  “FIDO  business”  tizimi  joriy  etildi  va  funksional  dasturiy
tizimga o‘tish natijasida barcha bank masofaviy hujjatlar mijozlarga ko‘rsatilishiga
yanada  kengroq  imkon  yaratdi,  (overdraft  va  boshqa)  plastik  kartalar  (konversion
amaliyotlar  va  xalqaro  kartalar  bo‘yicha  xizmatlarni  kengaytirish).  Xususan,  2022
yilning  1  yanvar  holatiga  “Mikrokreditbank”  AT  tizimi  bo‘yicha  masofadan
boshqarish tizimlari bilan ulangan mijozlar soni quydagicha:
Internet-banking 6 097 ta, Mobil-banking va “SMS-banking” 18 309 ta.
Yil  boshiga  nisbatan  Internet  banking  900ga,  Mobil-banking  va  “SMS-
banking” 9 336ga oshgan.
- 15 - Bankning  reyting  darajasi:  O‘zbekiston  Respublikasi  Markaziy  banki
boshchiligida Respublika bank tizimini barqarorligini ta'minlash maqsadida halqaro
mezonlar  va  standartlarga  asoslangan  banklar  reyting  ko‘rsatkichlarini  baholash
tizimi joriy etilgan.
 2021  yilning  dekabr  oyida  “Axbor  reyting”  milliy  reyting  agentligi
tomonidan,  "Mikrokreditbank"  AT  bo‘yicha  liderlik  pozisiyasi  mavqeini   UzA  +
(barqaror) reytingi saqlab qolinganligini tasdiqladi, undan tashqari 2019 yilning 24
dekabrda “Fitch Ratings” xalqaro agentligi tomonidan B (barqaror) reyting darajasi
qayta tasdiqlangan.
 Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Hukumati, Markaziy banki qarorlarini
bajarish,  bankning  2020  yil  faoliyati  bo‘yicha  yuqori  reyting  bahosini  olish
maqsadida  “Fitch  Ratings”  xalqaro  reyting  kompaniyasi  bilan   o‘z  ish  faoliyatida
hamkorlikni davom ettirmoqda.
Pul  muomalasi  bo‘yicha:  "Mikrokreditbank"  ATda  2022  yil  1  yanvar'
holatiga   bank  kassalariga  jami  3  194,8  mlrd.so‘m,  shundan  joriy  yilning  oktyabr
oyida 451,1 mlrd. so‘m miqdorida naqd pul mablag‘lari jalb qilindi. 
Shu  jumladan,  bank  va  mijozlar  o‘rtasida  naqd  pul  tushumlarini  mustaqil
ravishda  olib  kelib  topshirish  uchun  imzolangan  shartnomalarga  muvofiq,  joriy
yilning  oktyabr'  oyida  mustaqil  ravishda  mijozlar  mustaqil  o‘zlari  olib  kelib
topshirgan  naqd  pullar  miqdori  175,9  mlrd.  so‘mni  tashkil  etdi  va  o‘tgan  oyga
nisbatan 30,1 mlrd so‘mga oshdi.
Yil boshiga bank filiallari tomonidan o‘rnatilgan bankomatlardan jami 557,8
mlrd. so‘m naqd pul yechilgan, shundan oktyabr' oyida ushbu harajatlar 67,4 mlrd.
so‘mni tashkil qilgan.
Kredit  tavakkalchiliklari  bo‘yicha:  Bankning  2022  yil  1  yanvar  holatiga
kredit qo‘yilmalari qoldig‘i 2  738,0  mlrd. so‘mni tashkil qilgan.
Kreditlarning 53,7 foizi yoki 1469,2 mlrd. so‘mi ko‘chmas mulklar, 23,7 foizi
yoki 649,6  mlrd. so‘mi uchinchi shaxslarning kafilliklari, 9,0 foizi yoki 247,2 mlrd.
so‘mi sug‘urta polisi, 7,5  foizi yoki 204,1 mlrd. so‘mi transport vositalari, 0,8 foizi
- 16 - yoki 23,2 mlrd. so‘mi asbob-uskunalar va 5,3 foizi yoki  144,7  mlrd. so‘mi boshqa
ta’minotlar asosida ajratilgan.
Shuningdek,  bank  kredit  portfelining  75,4  foizi  xususiy  xo‘jalik  yurituvchi
sub’ektlarga,  16,5  foizi  jismoniy  shaxslarga,  4,2  foizi  xorijiy  va  qo‘shma
korxonalarga,  1,9  foizi  davlat  tashkilotlariga  va  2,0  foizi  boshqa  tashkilotlarga
ajratilgan kreditlar hissasiga to‘g‘ri keladi.
Kreditlarning  39,7  foizi  yoki  1086,3  mlrd.  so‘mi  savdo  va  umumiy
ovqatlanish,  17,5  foizi  yoki  478,8  mlrd.  so‘mi  sanoat,  7,4  foizi  yoki  203,5  mlrd.
so‘mi  qurilish,  1,5 foizi yoki 42,1 mlrd. so‘mi qishloq  xo‘jaligi, 0,1 foizi  yoki  3,1
mlrd.  so‘mi  transport  va  kommunikasiya,  0,5 foizi  yoki  13,6 mlrd. so‘mi  moddiy-
texnik ta’minot hamda 33,3 foizi yoki 910,5 mlrd. so‘mi iqtisodiyot tarmoqlarining
boshqa sohalariga ajratilgan kreditlar tashkil qiladi.
Kredit  portfelining  79,8  foizini  yoki  2  185,2  mlrd.  so‘mini  milliy  valyutada
ajratilgan  kreditlar,  20,2  foizini  yoki  552,9  mlrd.  so‘mini  esa  xorijiy  valyutada
ajratilgan kreditlarni tashkil etadi.
Jumladan, milliy valyutada berilgan kreditlarning jismoniy shaxslar bo‘yicha
imtiyozli foiz stavkasi o‘rtacha  8,5 foizni, tijorat  foiz  stavkasi  o‘rtacha 23,9 foizni
tashkil qilgan bo‘lsa, xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar bo‘yicha ushbu ko‘rsatkich mos
ravishda  4,7  va  21,8  foizlarni  tashkil  qilgan  hamda  xorijiy  valyutada  kreditlar
o‘rtacha 8,2 foiz miqdorida ajratilgan.
Kredit  portfelining  0,02  foizi  yoki  0,5  mlrd.  so‘mi  shartnoma  bo‘yicha
muddati  2020  yilda  tugagan  muddati  o‘tgan  kreditlarni,  0,02  foizi  yoki  9,4  mlrd.
so‘mi  2021  yilda,  33,7  foizi  yoki   921,5  mlrd.  so‘mi  2022  yilda,  38,6  foizi  yoki
1  057,1 mlrd. so‘mi 2023 yilda, 15,1 foizi yoki 412,3 mlrd. so‘mi 2024 yilda va 12,3
foizi  yoki  337,1  mlrd.  so‘mi  2025-2039  yillarda  shartnoma  muddati  tugaydigan
kreditlar tashkil qilgan.
Bundan  tashqari  ajratilgan  kreditlar  bo‘yicha  yaratilgan  zahiralar  ulushi
sanoat sohasida 16,2% (2  191,6 mln. so‘m), qurilish sohasida 13,0% (1  757,7 mln.
so‘m), savdo va umumiy ovqatlanish sohasida 49,7%ni (6  718,7 mln. so‘m), qishloq
- 17 - xo‘jaligi 0,2% (21,2 mln. so‘m), transport va kommunikasiya 0,1% (10,0 mln. so‘m)
va boshqa tarmoqlar 20,9% (2  820,4 mln. so‘m)ni tashil qiladi.
1-jadval. Markaziy bank tomonidan likvidlilik bo‘yicha o‘rnatilgan
prudensial normativ talablar bajaril ishi 2
#
Prudensial normativlar nomi Me’yor 3  837, 8
mlrd. so‘m
1 Likvidlilikni  qoplash  me’yori
koeffi t sienti, jami min.  100,0% 681 , 1
-
Milliy valyutada min.  100,0% 1295 , 7
-
Xorijiy valyutada min.  100,0% 184 , 1
2 Sof  barqaror  moliyalashtirishning
me’yoriy ko‘rsatkichi, jami min.  100,0% 144 , 5
-
Milliy valyutada min.  100,0% 1 46 , 2
-
Xorijiy valyutada min.  100,0% 134 , 3
3 Yuqori  likvidli  aktivlarning  jami
aktivlarga nisbati koeffi t sienti min.  10,0% 3 8 , 8
-
Milliy valyutada min.  10,0% 39 , 0
-
Xorijiy valyutada min.  10,0% 37 , 8
4 Yuqori  likvidli  aktivlarning  qisqa
muddatli  majburiyatlarga  nisbati
koeffisienti min.  25,0% 42 , 0
-
Milliy valyutada min.  25,0% 43 , 3
-
Xorijiy valyutada min.  25,0% 35 , 7
2
 Trastbank XABning tavakkalchiliklarini boshqarish departamenti xisoboti
- 18 - Xulosa  o‘rinda  ta’kidlash  lozimki,  bank  Birja  o‘z  faoliyatini  vaqtincha
to‘xtatsa  yoki  Birja  o‘z  bankini  o‘zgartirishni  maqsad  qilsa,  bank  o‘z
majburiyatlarini  Markaziy  bank  prudensial  normativ  talablarini  buzmagan  holda
bajarish imkoniyatiga ega. Biroq, ushbu jarayon ma’lum xarajatlarni talab qiladi va
ushbu xarajatlarga bank kapitali javob beradi
3.Mikrokreditbank AT banki tomonidan valyuta operatsiyalarini amalga
oshirish tartibi va tahlili.
Valyuta departamenti o‘z oldiga qo‘yilgan asosiy vazifalarni hal qilish uchun
quyidagi funksiyalarni bajaradi:
 chet el banklari bilan vakillik munosabatlarini o‘rnatish;
 SWIFT tizimi orqali mijozlarning O‘zbekiston Respublikasidan tashqariga
pul  o‘tkazmalarini  jo‘natish  hamda  ularning  xorijiy  valyutadagi  hisobvaraqlariga
kelib tushayotgan mablag‘larini kirim qilish; 
 mijozlar  tomonidan  taqdim  qilingan  hujjatlar  asosida  chet  el  valyutasini
sotish  va  sotib  olish  bo‘yicha  taqdim  etilgan  buyurtmalarni  qabul  qilish,  ko‘rib
chiqish va bajarish;
 valyuta  bozoridagi  operatsiyalarini  amalga  oshirish  uchun  o‘rnatilgan
tartibda valyuta mablag‘larini jalb qilish;
 mijozlarga  xizmat  ko‘rsatishning  amaldagi  tizimini  takomillashtirish,
xalqaro  amaliyotda  qo‘llaniladigan  hisob-kitob  va  valyuta  amaliyotlari  shakllarini
o‘rganish;
 valyuta  amaliyotlarini  amalga  oshirishda  filiallar  tomonidan  amaldagi
qonun hujjatlari talablariga rioya qilinishini nazorat qilish;
 Bank filiallarida Departament vakolatidagi masalalar bo‘yicha tekshirishlar
o‘tkazish va ularga amaliy yordam ko‘rsatish;
- 19 -  Departament  faoliyatiga  oid  yillik  biznes-rejani  ishlab  chiqish  va  uni
o‘rnatilgan tartibda tasdiqlashga taqdim etish;
 Bank  biznes-rejasiga  muvofiq  Departament  faoliyatiga  oid  o‘rnatilgan
prognoz ko‘rsatkichlarning filiallar tomonidan bajarilishini nazorat qilish;
 Bankning  valyuta  operatsiyalariga  oid  oylik,  choraklik  va  yillik  yig‘ma
hisobotlarini  tayyorlash  va  o‘rnatilgan  tartibda  O‘zbekiston  Respublikasining
valyutani nazorat qiluvchi organlariga taqdim etish;
 Bankning ichki normativ hujjatlarini ishlab chiqishda qatnashish;
 Bank  filiallari  xodimlari  uchun  valyuta  masalalarga  oid normativ-huquqiy
hujjatlarni o‘rganish bo‘yicha texnik o‘quvlar o‘tkazish;
 o‘tkazilgan  tekshirish  va  taftishlar  natijasida  Bank  filiallarida  valyuta
operatsiyalariga oid aniqlangan kamchiliklarning bartaraf etilishini nazorat qilish;
 O‘zbekiston Respublikasining valyutani nazorat qiluvchi organlari, chet el
banklari va xalqaro moliya institutlari, boshqa idoralar, xo‘jalik sub'ektlari va Bank
filiallari bilan valyuta masalalar bo‘yicha xizmat yozishmalari olib borish;
 jinoiy  faoliyatdan  olingan  daromadlarni  legallashtirish  va  terrorizmni
moliyalashtirishga  qarshi  kurashishga  oid  O‘zbekiston  Respublikasi  qonun
hujjatlariga  muvofiq  vakillik  munosabatlari  o‘rnatilayotgan  banklarni
identifikasiyalash.
Xulosa  qilib  yozganda,  Tashqi  iqtisodiy  faoliyat  va  valyuta  operatsiyalari
departamenti vakolatidagi vazifalarga quyidagilar kiradi:
Yuridik shaxslarning xorijiy valyutadagi hisobvaraqlariga xizmat ko‘rsatish,
jumladan:
 O‘zbekiston Respublikasidan tashqariga pul o‘tkazmalar;
 O‘zbekiston Respublikasi hududiga pul o‘tkazmalar;
 Naqd xorijiy valyutadagi amaliyotlar;
 Konversion operatsiyalar.
Tashqi savda faoliyati bilan bog‘liq operatsiyalar, jumladan:
 Eksport-import kontraktlari bo‘yicha xizmat ko‘rsatish;
 Chet el valyutasini sotib olish va sotish xizmatlarini ko‘rsatish;
- 20 -  SPOT operatsiyalari;
 E-Kontrakt bo‘yicha maslahatlar;
 VED-Kontrakt bo‘yicha maslahatlar
Tashqi savdoni moliyalashtirish, jumladan:
 Yuridik shaxslarga xujjatli operatsiyalar bo‘yicha xizmat ko‘rsatish;
 Bank kafolatlari va kafilliklari bo‘yicha xizmat ko‘rsatish;
 Inkasso amaliyotlari.
Tashqi  iqtisodiy  faoliyat  va  valyuta  operatsiyalari  departamentining  tarkibiy
tuzilmalariga quyidagi bo‘lim va boshqarmalar kiradi:
1. Valyuta operatsiyalari boshqarmasi;
2. Banklararo xisob-kitoblar boshqarmasi;
3. Halqaro moliya institulari bilan ishlash bo‘limi;
4. Xalqaro moliya institutlarining kredit liniyalarini jalb qilish bo‘limi.
Valyuta  operatsiyalari  boshqarmasining  asosiy  vazifalari  –  mijozlar
tomonidan taqdim qilingan hujjatlar asosida chet el valyutasini sotish va sotib olish
bo‘yicha  taqdim  etilgan  buyurtmalarni  qabul  qilish,  ko‘rib  chiqish  va  bajarish,
mijozlar  tomonidan  sotib  olingan  chet  el  valyutasining  maqsadli  ishlatilishini
nazorat  qilish,  Bankning  valyuta  operatsiyalariga  oid  oylik,  choraklik  va  yillik
yig‘ma  hisobotlarini  tayyorlash  va  o‘rnatilgan  tartibda  O‘zbekiston
Respublikasining  valyutani  nazorat  qiluvchi  organlariga  taqdim  etish,  valyuta
amaliyotlarini  amalga  oshirishda  filiallar  tomonidan  amaldagi  qonun  hujjatlari
talablariga  rioya  qilinishini  nazorat  qilish,  Bank  filiallarida  Departament
vakolatidagi  masalalar  bo‘yicha  tekshirishlar  o‘tkazish  va  ularga  amaliy  yordam
ko‘rsatish,  Departament  faoliyatiga  oid  yillik  biznes-rejani  ishlab  chiqish  va  uni
o‘rnatilgan  tartibda  tasdiqlashga  taqdim  etish,  Bank  biznes-rejasiga  muvofiq
Departament  faoliyatiga  oid  o‘rnatilgan  prognoz  ko‘rsatkichlarning  filiallar
tomonidan  bajarilishini  nazorat  qilish,  Bankning  ichki  normativ  hujjatlarini  ishlab
chiqishda  qatnashish,  Bank  filiallari  xodimlari  uchun  Departament  vakolatidagi
- 21 - masalalarga  oid  normativ-huquqiy  hujjatlarni  o‘rganish  bo‘yicha  texnik  o‘quvlar
o‘tkazish,  o‘tkazilgan  tekshirish  va  taftishlar  natijasida  Bank  filiallarida  valyuta
operatsiyalariga  oid  aniqlangan  kamchiliklarning  bartaraf  etilishini  nazorat  qilish,
O‘zbekiston Respublikasining valyutani nazorat qiluvchi organlari, boshqa idoralar,
xo‘jalik  sub'ektlari  va  Bank  filiallari  bilan  Departament  vakolatidagi  masalalar
bo‘yicha xizmat yozishmalari olib borish hisoblanadi.
Banklararo xisob-kitoblar boshqarmasining asosiy vazifalari – chet el banklari
bilan  vakillik  munosabatlarini  o‘rnatish,  SWIFT  tizimi  orqali  mijozlarning
O‘zbekiston  Respublikasidan  tashqariga  pul  o‘tkazmalarini  jo‘natish  hamda
ularning xorijiy valyutadagi hisobvaraqlariga kelib tushayotgan mablag‘larini kirim
qilish,  vakillik  hisobvaraqlarining  holatini  nazorat  qilish,  valyuta  bozorlari
kon'yukturasini  tahlil  qilish,  xorijiy  valyutadagi  hujjatli  operatsiyalarni  amalga
oshirish  orqali  vakil-banklar  bilan  samarali  hamkorlikni  yo‘lga  qo‘yish  va
banklararo  xisob-kitoblarni  amalga  oshirish,  Bank  filiallarida  Departament
vakolatidagi  masalalar  bo‘yicha  tekshirishlar  o‘tkazish  va  ularga  amaliy  yordam
ko‘rsatish,  Bank  biznes-rejasiga  muvofiq  Departament  faoliyatiga  oid  o‘rnatilgan
prognoz  ko‘rsatkichlarning  filiallar  tomonidan  bajarilishini  nazorat  qilish,  chet  el
banklari va xalqaro moliya institutlari bilan xizmat yozishmalari olib borish, jinoiy
faoliyatdan  olingan  daromadlarni  legallashtirish  va  terrorizmni  moliyalashtirishga
qarshi  kurashishga  oid  O‘zbekiston  Respublikasi  qonun  hujjatlariga  muvofiq
vakillik munosabatlari o‘rnatilayotgan banklarni identifikasiyalash hisoblanadi.
Halqaro moliya institulari bilan ishlash bo‘limining asosiy vazifalari – chet el
banklari  va  xalqaro  moliya  institutlari  bilan  ikki  tomonlama  samarali  hamkorlikni
yo‘lga  qo‘yish,  valyuta  operatsiyalarini  amalga  oshirish,  xom  ashyo  sotib  olishni
moliyalashtirish,  zamonaviy  texnologik  uskunalarni  sotib  olish  yo‘li  bilan  kichik
biznes  va  xususiy  tadbirkorlikni  rivojlantirish  uchun  o‘rnatilgan  tartibda  valyuta
mablag‘larini jalb qilish, savdoni moliyalashtirishni rivojlantirish va uzoq muddatli
kredit liniyalarini jalb qilish borasidagi hamkorlik bitimi doirasida moliyalashtirish
limitini  oshirish  bo‘yicha  ishlarni  olib  borish,  chet  el  banklari  va  xalqaro  moliya
- 22 - institutlari  bilan  vakolatidagi  masalalar  bo‘yicha  xizmat  yozishmalari  olib  borish
hisoblanadi.
Ichki  valyuta  bozorida  xo‘jalik  yurituvchi  sub'ektlar  tomonidan  chet  el
valyutasini sotish va sotib olish operatsiyalarini amalga oshirish. Ushbu operatsiya
O‘zbekiston Respublikasining 1993 yil 7 mayda qabul qilingan «Valyutani tartibga
solish  to‘g‘risida"gi  Qonun,  O‘zbekiston  Respublikasi  Markaziy  banki
boshqaruvining  2020  yil  29  avgustdagi  18/5-son  qaroriga  1-ilova  bo‘lgan
“O‘zbekiston  Respublikasida  valyuta  operatsiyalarini  amalga  oshirish  Qoidalari
talablariga muvofiq quyidagi tartibda amalga oshiriladi:
1. Xo‘jalik  yurituvchi  sub'ektlar  chet  el  valyutasini  sotib  olish  yoki  sotish
uchun  xizmat  ko‘rsatuvchi  bankka  buyurtma  taqdim  etadilar.  Bunda  buyurtma
shakli bank boshqaruvi tomonidan tasdiqlanadi va unda mijoz nomi, valyuta turi va
summasi,  sotib olish yoki sotish kursi kabi ma'lumotlar ko‘rsatilishi shart. Taqdim
etiladigan  buyurtmalarda  chet  el  valyutasini  sotib  olish  maqsadi  va  asoslovchi
hujjatlar ham ko‘rsatiladi;
2. Xo‘jalik  yurituvchi  sub'ektlar  tomonidan  chet  el  valyutasini  sotib  olish
uchun  taqdim  etilgan  buyurtmalar  xizmat  ko‘rsatuvchi  filiallar  tomonidan  ko‘rib
chiqiladi  va  Bosh  bankning  Tashqi  iqtisodiy  faoliyat  va  valyuta  operatsiyalari
departamentining  Valyuta  operatsiyalari  departamentiga  yuboriladi.  Ushbu
buyurtmalar  qabul  qilingan  kundan  keyingi  bank  ish  kunidan  kechiktirmasdan
ko‘rib  chiqiladi  hamda  natijasi  bo‘yicha  buyurtmani  qanoatlantirish  yoki  uni
asoslantirilgan  holda  rad  etish  to‘g‘risida  xulosa  tayyorlanadi,  hamda  Bank
Boshqaruvi raisining tegishli o‘rinbosari tomonidan tasdiqlanadi;
3. Qanoatlantirish  to‘g‘risida  xulosa  tasdiqlangan  buyurtmalar  bo‘yicha  Bank
va  mijozlar  o‘rtasidagi  barcha  hisob-kitoblar  keyingi  bank  ish  kunidan
kechiktirilmagan  holda  amalga  oshiriladi.  Belgilangan  vaqtda  hisob-kitoblar
yakunlanmagan bo‘lsa, kelishuv bekor qilingan hisoblanadi;
4. Xizmat  ko‘rsatuvchi  filial  tomonidan  ichki  valyuta  bozorida  sotib  olingan
chet el valyutasini kirim qilish uchun mijoz nomiga maxsus hisobvaraqlar ochiladi.
Maxsus  valyuta  hisobvarag‘iga  ushbu  hisobvaraqdan  ilgari  chiqarilgan  va
- 23 - foydalanilmagan, shuningdek boshqa sabablarga ko‘ra qaytarilgan chet el valyutasi
ham  kirim  qilinadi.  Maxsus  valyuta  hisobvaraqlariga  kiritilgan  mablag‘lar  qat'iy
ravishda buyurtmalarda ko‘rsatilgan maqsadlar uchun sarflanadi;
5.  Bank  mijozi  tomonidan  sotib  olinib,  mijozning  maxsus  valyuta
hisobvarag‘iga  kiritilgan  vaqtdan  e'tiboran  yetti  bank  ish  kuni  mobaynida
foydalanilmagan  valyuta  mablag‘lari,  ushbu  muddat  tugagandan  keyingi  bank  ish
kunidan  kechiktirilmagan  holda  tijorat  banklariga  qayta  sotilishi  shart.  Maxsus
valyuta  hisobvarag‘idan  ilgari  chiqarilgan  va  foydalanilmagan,  shuningdek  boshqa
sabablarga  ko‘ra  qaytarilgan  chet  el  valyutasi  ham  uch  bank  ish  kuni  mobaynida
tijorat  banklariga  qayta  sotilishi  yoki  buyurtmada  ko‘rsatilgan  maqsadlar  uchun
takroran o‘tkazib berilishi lozim. Chet el valyutasining qayta sotilishi sotuv kunidagi
talab  va  taklif  asosida  shakllanadigan  bozor  kursida  akseptsiz  ravishda  amalga
oshiriladi;
6. Ichki valyuta bozorida chet el valyutasini sotib olish va sotish operatsiyalari
chet  el  valyutasiga  bo‘lgan  talab  va  taklif  asosda  shakllanadigan  valyuta  kursi
bo‘yicha amalga oshiriladi.
Chet  el  valyutasini  sotib  olish  yoki  sotish  uchun  operatsiyalari  mijoz
tomonidan  “Mikrokreditbank”  AT  Boshqaruvi  tomonidan  tasdiqlangan  “Chet  el
valyutasini  sotib  olish  va  sotish  xizmatlarini  ko‘rsatish  bo‘yicha  Ommaviy  oferta”
shartlarini akseplagandan so‘ng amalga oshiriladi.
Qisqacha  ma'lumot:  2020 yilning  o‘n  ikki  oyi  davomida  mijozlar   tomonidan
chet  el  valyutasini  sotib  olish  uchun  15565  ta  buyurtma  berilgan  bo‘lib,  ular
ekvivalentda  592,5  mln  AQSh  dollarini  tashkil  etgan.  2021  yilning  o‘n  ikki  oyi
davomida xo‘jalik yurituvchi sub'ektlar tomonidan chet el valyutasini sotish uchun
5526  dona  buyurtmalar  berilgan  bo‘lib,  ularni  jami  miqdorining  ekvivalenti  295,6
mln. AQSh dollarini tashkil etgan.
SWIFT tizimi orqali mijozlarning O‘zbekiston Respublikasidan tashqariga
pul o‘tkazmalarini jo‘natish hamda ularning xorijiy valyutadagi hisobvaraqlariga
kelib tushayotgan mablag‘larini kirim qilish
- 24 - Bankda  oddiy  pul  o‘tkazmalaridan  biri  S.W.I.F.T.  tizimi  faoliyat  yuritib  bu
tizim  orqali  dunyoning  208  dan  ortiq  davlatlari  yirik  banklari  ish  olib  boradi.
Bankimizning Respublika bo‘ylab mintaqaviy bo‘linmalari ko‘pligi va yirik xorijiy
banklarda  vakillik  xisobvaraqlari  mavjudligi  mijozlarga  sifatli  xizmat  ko‘rsatishda
keng imkoniyat yaratadi.
Keyingi  yillarda  valyuta  siyosati  va  tashqi  savdo  faoliyati  sohasini
takomillashtirish  bo‘yicha  ko‘rilgan  chora-tadbirlar  mamlakatimiz  iqtisodiyotiga
xorijiy  investisiyalarni  jalb  qilish,  eksport  salohiyatini  oshirish,  zamonaviy,
eksportga  yo‘naltirilgan  ishlab  chiqarishlarni  hamda  kichik  biznes  va  xususiy
tadbirkorlik sub'ektlarini barqaror rivojlantirishga xizmat qildi.
Maqbul  miqdorda  tashqi  qarzlarni  jalb  qilish  bo‘yicha  izchil  amalga
oshirilayotgan  siyosat  O‘zbekistonning  majburiyatlarini  o‘z  vaqtida  bajaradigan
ishonchli,  to‘lovga  layoqatli  xalqaro  sherik  sifatidagi  imidjini  ta'minladi,
keyinchalik  valyuta  kursini  liberallashtirish  uchun  zarur  oltin-valyuta  zaxirasini
shakllantirish,  valyuta  resurslarini  real  iqtisodiyotning  yetakchi  tarmoqlarini
modernizasiya  qilish,  jahon  moliyaviy  inqirozining  salbiy  oqibatlarini  yumshatish
imkonini berdi.
Shu  bilan  birga,  valyuta  muomalasi  sohasining  haddan  ziyod  ma'muriy
tartibga solinishi alohida tarmoqlar va xo‘jalik yurituvchi sub'ektlar uchun imtiyoz
va preferensiyalarning asossiz ravishda kam samarali bo‘lgan tizimini shakllantirdi,
biznes  yuritishda  teng  bo‘lmagan  shart-sharoitlarning  vujudga  kelishi  va
raqobatning bozor tamoyillari buzilishiga olib keldi.
2017  —  2021  yillarda  O‘zbekiston  Respublikasini  rivojlantirishning  beshta
ustuvor  yo‘nalishi  bo‘yicha  Harakatlar  strategiyasiga  muvofiq  hamda  valyuta
sohasini  tartibga  solishning  bozor  mexanizmlarini  joriy  qilish,  respublika  eksport
salohiyatini oshirishni rag‘batlantirish, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investisiyalarni faol
jalb  qilish,  mahalliy  ishlab  chiqaruvchilarning  tashqi  va  ichki  bozordagi
raqobatdoshligini  oshirish  maqsadida,  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentini 
2  sentabrdagi  «Valyuta  siyosatini  liberallashtirish  bo‘yicha  birinchi  galdagi  chora-
tadbirlar to‘g‘risida»gi PF-5177 sonli Farmoniga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi
- 25 - bo‘ylab erkin konvertasiya amaliyoti joriy etilib, banklarda valyuta sotilishi yo‘lga
qo‘yildi, eksporti-mport jarayoni soddalashtirildi, bu esa mijozlarni hisobvaraqlariga
chet  el  valyutasidagi  pul  mablag‘lari,  ya'ni  valyuta  tushumini  kelib  tushishini,
mijozlar  tomonidan  import  kontraktlari  bo‘yicha  O‘zbekiston  Respublikasidan
tashqariga pul o‘tkazmalari miqdorini sezilarni darajada oshishiga olib keldi.
Eksport–import operatsiyalari bo‘yicha: 2021 - yilda eksportyorlarning valyuta
xisob raqamlariga, tovar va hizmatlar eksporti uchun jami ekvivalentda 5 15,03 mln.
AQSh  dollari  miqdorida  eksport  tushumlari  kelib  tushgan  bo‘lsa,  import
shartnomalari bo‘yicha esa jami ekvivalentda  1000,5  mln. AQSh dollari miqdorida
O‘zbekiston Respublikasidan tashqariga pul o‘tkazmalari amalgan oshirilgan.
Tashqi  savdo  shartnomalari  bo‘yicha  xizmat  ko‘rsatish,  O‘zbekiston
Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  2020-yil  14-maydagi  283-son  Qaroriga  1-
sonli ilova “Tashqi savdo operatsiyalari amalga oshirilishi monitoringini olib borish
va nazorat qilish tartibi to‘g‘risida”gi Nizom talablariga muvofiq amalga oshiriladi.
Nizomga muvofiq, “Mikrokreditbank” AT eksport-import shartnomalarini ro‘yxatga
olish, bajarilishini nazorat qilish, ular bo‘yicha joriy operatsiyalarni amalga oshiradi.
Jumladan,  kontrakt  bilan  xo‘jalik  yurituvchi  sub'ektlar  tomonidan  Tashqi  savdo
operatsiyalarining  yagona  elektron  axborot  tizimiga  kiritilgan  ma'lumotlarni
solishtirib,  mijozlarning  tashqi  savdo  shartnomalari  shartlariga  muvofiq  pul
mablag‘larini o‘tkazadi va ushbu amalga oshirilgan to‘lovlar bo‘yicha ma'lumotlarni
Tashqi savdo operatsiyalarining yagona elektron axborot tizimiga kiritib boradi.
- 26 - 4. Bankning daromadlari, xarajatlari va foydasini shakllanishi va
ularning tahlili, mavjud muammolar va ularni hal etish maqsadida
amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy yo‘nalishlari va
mazmunini o‘rganish.
Bugungi  kundagi  iqtisodiy  va  moliyaviy  sharoitlar  xalqaro  savdodagi  hisob-
kitoblarning  ishonchliligi  va  raqobatli  moliyalashtirishdan  foydalanish
imkoniyatlariga  bo‘lgan  alohida  talablarni  qo‘yadi.  Tashqi  iqtisodiy  faoliyat  va
valyuta  operatsiyalari  departamenti  mijozlarga  dokumentar  hisob-kitoblarning  eng
zamonaviy shakllari va savdoni moliyalashtirish vositalarini taqdim etadi. 
Hisob-kitoblarning  dokumentar  shakllari  butun  dunyoda  xaridorlar  hamda
sotuvchilar  uchun  risklarni  kamaytiruvchi  hisob-kitoblarning  ishonchli  va  qulay
usullari  sifatida  tan  olingan.  Savdoni  moliyalashtirish  tovarlar  va  xizmatlarning
aylanish  muddati  bilan  mos  keluvchi  nisbatan  arzon  moliyalashtirish  manbalarini
olishga imkon beradi. Savdoni  moliyalashtirish — bu mijozlar  tomonidan tuzilgan
eksport-import  shartnomalari  bo‘yicha  tashqi  savdo  amaliyotlarini  turli  to‘lov
vositalari,  jumladan, eng ko‘p foydalaniladigan hujjatli (dokumentar) akkreditivlar
orqali moliyalashtirishdir. 
- 27 -  “Mikrokreditbank”  AT  o‘z  mijozlari  va  vakillik  banklari  manfaati  uchun
ularning  topshirig‘iga  binoan  hujjatli  akkreditivlar  va  inkasso  shaklida  hisob-kitob
operatsiyalarini  amalga  oshiradi.  Bankning  ishonchli  hamkor  sifatida  obro‘ga
egaligi tufayli uning akkreditivlari va inkassosi dunyoning barcha yetakchi banklari
tomonidan  qabul  qilinmoqda,  keng  tarmoqli  vakillik  banklari  va  zamonaviy  aloqa
vositalari  hujjatli  operatsiyalarni  qisqa  muddat  ichida  amalga  oshirish  imkonini
bermoqda.  Bank  mijozlarning  kontragentlari  tomonidan  shartnomalar  (kontraktlar)
shartlarining  bajarilishi  ustidan  nazorat  qilish  bo‘yicha  amaliy  yordam  va  xorijiy
valyutadagi dokumentar akkreditivlar bo‘yicha istalgan amaliyotlarni taklif qiladi.
Xalqaro to‘lovlar va vakillik munosabatlari
“Mikrokreditbank” AT yetakchi xorijiy va mahalliy moliya tashkilotlari bilan
o‘zaro hamkorlik qilgan holda, o‘z mijozlariga xalqaro hisob-kitoblar sohasida keng
ko‘lamli  xizmatlarni  taklif  etadi,  mijozlarni  qulay  va  ishonchli  xizmat  ko‘rsatish
sharoitlari  bilan  ta'minlaydi.  Bank  butun  dunyo  bo‘yicha  S.W.I.F.T.  tizimi  a'zolari
bo‘lgan banklar bilan muntazam ravishda kalit almashish tadbirlarini o‘tkazib turadi.
Bugungi kunga kelib 70 dan ortiq xalqaro moliya institutlari bankning xamkorlariga
aylangan. 
“Mikrokreditbank”  AT  ATB  17-ta  vakillik  banklar,  shu  jumladan
Yevropaning  Commerzbank  AG  va  Raiffeisenbank  International  AG  kabi  nufuzli
banklari  bilan  vakillik  munosabatlarini  o‘rnatgan.  Shu  jumladan,  O‘zbekiston
banklari  bo‘lgan  O‘zbekiston  Respublikasi  Tashqi  iqtisodiy  faoliyat  milliy  banki,
«Ipak  Yo‘li  Banki»  OAITB,  «O‘zsanoatqurilishbank»  OATB,  «Agrobank»  ATB,
«Asakabank»  ATB,  “Orient  Finans”  XATB,  xorijiy  banklardan  «Commerzbank
AG»  (Germaniya),  Raiffeisen  Bank  International  (Avtriya),  AKB  «Aziya-Invest
Bank» (Rossiya), PAO «Sberbank Rossii» (Rossiya), PAO «Bank VTB» (Rossiya),
PAO «Novikombank» (Rossiya), PAO «Transkapitalbank» (Rossiya), Yinzou bank
(Xitoy), Xalyk Bank (Qozog‘iston), Bank CenterCredit (Qozog‘iston).
Bank kafolatlari
- 28 - Bank kafolati — bank (kafil) boshqa shaxs (prinsipal)ning buyurtmasiga ko‘ra
kafil  o‘z  zimmasiga  olayotgan  majburiyat  shartlariga  muvofiq  prinsipalning
kreditori  (benefisiar)  pul  summasini  to‘lash  haqida  yozma  talabnoma  taqdim  etsa,
pulni unga to‘lash haqida prinsipalga beradigan yozma majburiyat (kafolat). 
Bank  xizmatlarining  ushbu  turi  mijozning  kontragentlar  va  boshqa  banklar
oldidagi  majburiyatlarining  bajarilishini  kafolatlaydi.  Kafolatlarni  berishda  mijoz
bilan shartnoma tuziladi, unda bank kafolatini berish tartibi, uning shartlari, to‘lov
shartlari va tomonlarning o‘zaro majburiyatlari ko‘rsatib o‘tiladi.
Ayrim  hollarda  ushbu  shartnoma  kredit  shartnomasiga  o‘xshab  ta'minotni
talab qiladi. Bank kafolatini olish uchun mijoz bankka kredit olish uchun o‘rnatilgan
ro‘yxatga ko‘ra hujjatlarni taqdim etadi. 
Kafolatlar  va  kafilliklar  berish  mijozlar  bilan  tuzilgan  tegishli  shartnomalar
bilan  rasmiylashtiriladi,   ularda  kafolatlar  (kafilliklar)  berishning  asosiy  shartlari,
jumladan, vositachilik haqi summasi ham ko‘zda tutilgan bo‘lishi kerak. 
Kafolatlar  berish  hukumatlararo  va  xalqaro  kelishuvlar  bo‘yicha  investisiya
loyihalari bilan bog‘liq bo‘lgan hollar bundan mustasno.
Kafolat olish uchun prinsipal quyidagi talablarga javob berishi lozim: 
 zarar  ko‘rib  ishlamayotgan  bo‘lishi  hamda  nolikvid  balansga  yega
bo‘lmasligi;
 muddati o‘tkazib yuborilgan kreditorlik qarzlarining mavjud bo‘lmasligi;
 oxirgi 3 yil natijalari bo‘yicha ijobiy auditorlik xulosasiga yega bo‘lishi;
 ijobiy kredit tarixiga yega bo‘lishi.
Kafolat xati olish uchun kerakli hujjatlar:
 kafolat olish uchun ariza;
 biznes-reja;
 moliyaviy hisobotlar (YaTTlar bundan mustasno);
 ta'minot hujjatlari;
 bank, zaruratdan kelib chiqib, boshqa hujjatlar talab qilishi mumkin.
Import kontrakti bo‘yicha xorijiy valyutada akkreditiv operatsiyasi xizmatini
ko‘rsatish
- 29 - “Mikrokreditbank”  AT  o‘z  mijozlarining  topshirig‘iga  binoan  hujjatli
akkreditivlar  shaklida  hisob-kitob  operatsiyalarini  amalga  oshiradi.  Bankning
ishonchli  hamkor  sifatida  obro‘ga  egaligi  tufayli  uning  akkreditivlari  dunyoning
barcha  yetakchi  banklari  tomonidan  qabul  qilinmoqda,  keng  tarmoqli  vakillik
banklari va zamonaviy aloqa vositalari hujjatli operatsiyalarni qisqa muddat ichida
amalga oshirish imkonini bermoqda.
4-rasm. 2021 yil davomida chet el valyutasini sotib olish uchun ijro etilgan
buyurtmalar.
“Mikrokreditbank”  AT  tomonidan  mijozlarga  import  kontrakti  bo‘yicha
xorijiy  valyutada  akkreditiv  operatsiyasi  xizmati  O‘zbekiston  Respublikasining
“Valyutani  tartibga  solish  to‘g‘risida”  qonuni,  Xalqaro  to‘lovlar  bo‘yicha  xalqaro
hujjatli  operatsiyalarni  o‘tkazish  to‘g‘risida  metodik  maslahatlar  (O‘zbekiston
Respublikasi Markaziy bankining 2004-yil 25-martdagi 1332/560-son xati), Hujjatli
akkreditivlar  uchun  yagona  umumlashtirilgan  qoida  va  taomillar  (Xalqaro  savdo
palatasi  nashri,  Parij,  2007  yil,  600-son),  O‘zbekiston  Respublikasida  naqd  pulsiz
hisob-kitoblar  to‘g‘risida  nizom  (Adliya  vazirligida  2020-yil  13-  aprelda  3229-son
bilan ro‘yxatga olingan) asosida amalga oshiriladi. 
Mikrokreditbank  AT  banki  tomonidan  mijozlarga  import  kontrakti  bo‘yicha
xorijiy  valyutada  akkreditiv  operatsiyasi  xizmati  mijozga  bank-emitent  tomonidan
xorijiy  valyutada  ochilgan  akkreditiv  asosida  mijozning  benefisiardan  import
kontrakti doirasida sotib oladigan tovariga haq to‘lashda qo‘llaniladi.
- 30 - Akkreditiv  filialda  asosiy  yoki  ikkilamchi  talab  qilib  olinguncha  depozit
hisobvarag‘i  mavjud  bo‘lgan  va  import  kontraktiga  filial  tomonidan  xizmat
ko‘rsatiladigan mijozga ochiladi. 
Mijoz  bilan  benifisiar  o‘rtasida  tuzilgan  import  kontrakti  shartlari  va
tasdiqlovchi  (ijro  etuvchi)  bank  bilan  kelishilgan  shartlar  inobatga  olingan  holda
akkreditivdan foydalanishning muddati belgilanadi.
Import kontrakti bo‘yicha xorijiy valyutada akkreditiv operatsiyasi xizmatini
ko‘rsatish quyidagi bosqichlardan iborat:
1. Mijoz import kontrakti shartlarini “Tashqi savdo operatsiyalarining yagona
elektron  axborot  tizimi”ga  kiritgandan  so‘ng,  agar  unda  import  kontrakti  bo‘yicha
akkreditivga  ehtiyoj  bo‘lsa,  filialning  Tashqi  iqtisodiy  aloqalar  bo‘limiga  import
kontrakti bo‘yicha qisqacha ma'lumot qayd etib (benefisiar, benefisiar banki, tovar
nomi,  yetkazib  berish  muddati),  akkreditiv  qiymati,  akkredittiv  bo‘yicha  yuk
hujjatlari,  akkreditivning  amal  qilish  muddati  ko‘rsatilgan  Akkreditiv  ochish
to‘g‘risida arizani 3 nusxada tayyorlaydi;
2. Filialning  Tashqi  iqtisodiy  aloqalar  bo‘limi  mas'ul  xodimi  tomonidan
akkreditiv  ochish  to‘g‘risida  mijoz  arizasining  belgilangan  namunaviy  shakl  va
import kontrakti shartlariga muvofiq to‘ldirilganligi, import kontrakti shartlari mijoz
tomonidan  “Tashqi  savdo  operatsiyalarining  yagona  elektron  axborot  tizimi”ga
to‘g‘ri  va  to‘liq  kiritilganligini  tekshirib  akkreditiv  ochish  to‘g‘risidagi  arizani  3
nusxada  rasmiylashtiradi.  Import  kontrakti  nusxasi,  akkreditiv  ochish  to‘g‘risida
mijoz arizasi va akkreditiv ochish to‘g‘risida filial arizasini Bosh bankning Tashqi
iqtisodiy  faoliyat  va  valyuta  operatsiyalari  departamentiga  o‘rnatilgan  tartibda
yuboradi.  Akkreditiv  bo‘yicha  filialning  Tashqi  iqtisodiy  aloqalar  bo‘limida
ochilgan  filial  yig‘majildiga  akkreditiv  ochish  to‘g‘risida  mijoz  arizasi,  import
kontrakti  nusxasi,  akkreditiv  ochish  to‘g‘risida  filial  arizasi,  ochiladigan
akkreditivga  oid  hujjatlar  Bosh  bankning  Tashqi  iqtisodiy  faoliyat  va  valyuta
operatsiyalari departamentiga yuborilganligi haqida xat nusxasini tikib qo‘yadi;
3.  Bosh  bankning  Tashqi  iqtisodiy  faoliyat  va  valyuta  operatsiyalari
departamenti  mas'ul  xodimi  tomonidan  akkreditiv  ochish  to‘g‘risida  mijoz  arizasi,
- 31 - import  kontrakti  nusxasi,  akkreditiv  ochish  to‘g‘risida  filial  arizasi,  ochiladigan
akkreditivga  oid  hujjatlar  Bosh  bankning  Tashqi  iqtisodiy  faoliyat  va  valyuta
operatsiyalari  departamentiga  yuborilganligi  haqida  xat  nusxasini  o‘rnatilgan
tartibda qabul  qilib, akkreditiv ochish  to‘g‘risida  mijoz  va filial arizalarini  maxsus
jurnalga qayd qiladi, SWIFT tizimiga akkreditiv shartlarini kiritadi va tasdiqlovchi
(ijro etuvchi) bankka taqdim etadi, akkreditiv avizo qilinganligi to‘g‘risida SWIFT-
ATarnomani  tasdiqlovchi  (ijro  etuvchi)  bankdan  SWIFT  tizimi  orqali  oladi,
tasdiqlovchi  (ijro  etuvchi)  bank  bilan  kelishilgan  akkreditiv  shartlari  va  akkreditiv
raqami  qayd  etilgan  ATarnomani,  shuningdek  SWIFT-ATarnoma  nusxasini
filialning  Tashqi  iqtisodiy  aloqalar  bo‘limiga  yuboradi,  а kkreditiv  bo‘yicha  Bosh
bankning Tashqi iqtisodiy faoliyat va valyuta operatsiyalari departamentida ochilgan
Bosh bank yig‘majildiga akkreditiv ochish to‘g‘risida filial arizasi, akkreditiv ochish
to‘g‘risida  mijoz  arizasi,  import  kontrakti  nusxasi,  akkreditiv  avizo  qilinganligi
to‘g‘risida tasdiqlovchi (ijro etuvchi) bankdan olingan SWIFT-ATarnoma, filialning
Tashqi  iqtisodiy  aloqalar  bo‘limiga  yuborilgan  akkreditiv  shartlari  va  akkreditiv
raqami to‘g‘risida ATarnoma nusxasini tikib qo‘yadi;
4.  Mijozga  akkreditiv  ochish  uchun  Filialning  Tashqi  iqtisodiy  aloqalar
bo‘limi  mas'ul  xodimi  tomonidan  Bosh  bankning  Tashqi  iqtisodiy  faoliyat  va
valyuta  operatsiyalari  departamenti  tomonidan  yuborilgan  SWIFT-ATarnoma
nusxasi  hamda  akkreditiv  shartlari  va  akkreditiv  raqami  to‘g‘risida  ATarnomani
o‘rnatilgan  tartibda  qabul  qiladi,  akkreditiv  raqamini  IABS  dasturi  orqali  “Tashqi
savdo  operatsiyalarining  yagona  elektron  axborot  tizimi”ga  kiritadi,  22602
“Akkreditiv  bo‘yicha  mijoz  depoziti”  va  90955  “Import  bo‘yicha  tasdiqlangan
akkreditiv”  (yoki  90960  “Import  bo‘yicha  tasdiqlanmagan  akkreditiv”)
hisobvaraqlarini ochish to‘g‘risida farmoyish loyihasini tayyorlaydi, uni o‘rnatilgan
tartibda  rasmiylashtiradi  va  filialning  Buxgalteriya  bo‘limiga  beradi  (farmoyish
namunasi ilova keltirilgan), akkreditiv ochilganligi uchun vositachilik  haqini  Bank
tariflariga  muvofiq  mijozdan  undirish  to‘g‘risida  farmoyish  loyihasini  tayyorlaydi,
uni o‘rnatilgan tartibda rasmiylashtiradi va filialning Buxgalteriya bo‘limiga beradi
(farmoyish  namunasi  ilovada  keltirilgan),  hamda  akkreditiv  bo‘yicha  filialning
- 32 - Tashqi iqtisodiy aloqalar bo‘limida ochilgan filial yig‘majildiga akkreditiv shartlari
va akkreditiv raqami to‘g‘risida ATarnoma, SWIFT-ATarnoma nusxasi, akkreditiv
hisobvarag‘i  ochish  to‘g‘risida  farmoyish  nusxasi,  akkreditiv  ochilganligi  uchun
vositachilik haqini mijozdan undirish to‘g‘risida farmoyish nusxasini tikib qo‘yadi;
5.  Filialning  Buxgalteriya  bo‘limi  mas'ul  xodimi  tomonidan  tegishli
farmoyishlarni  o‘rnatilgan  tartibda  qabul  qiladi,  mijozga  22602  “Mijozning
akkreditiv bo‘yicha depoziti” hisobvarag‘ini ochadi va unga talab qilib olinguncha
depozit  (yoki  konvertasiya)  hisobvarag‘idan  akkreditiv  qiymatidagi  mablag‘ni
kiritadi: 
Dt 20200 (valyuta kodi) “Talab qilib olinguncha saqlanadigan depozit” yoki
22614 (valyuta kodi) “Mijozning valyuta bozorida konvertasiya qilingan mablag‘i”,
Kt 22602 (valyuta kodi) “Mijozning akkreditiv bo‘yicha depoziti”;
Mijozga  90955  “Import  bo‘yicha  tasdiqlangan  akkreditiv”  (yoki  90960
“Import  bo‘yicha  tasdiqlanmagan  akkreditiv”)  hisobvarag‘ini  ochadi  va  akkreditiv
hisobini yuritish uchun uning qiymatiga quyidagi buxgalteriya o‘tkazmasini amalga
oshiradi:
Dt  90955  (valyuta  kodi)  “Import  bo‘yicha  tasdiqlangan  akkreditiv”  yoki
90960 (valyuta kodi) “Import bo‘yicha tasdiqlanmagan akkreditiv”,
Kt 96309 (valyuta kodi) “Importga oid akkreditiv bo‘yicha kontr-hisobvaraq”;
Akkreditiv ochilganligi uchun vositachilik haqini mijozdan undiradi:
Dt 20200000 “Talab qilib olinguncha saqlanadigan depozit”,
Kt 45225000 “Akkreditiv bo‘yicha vositachilik uchun olingan daromad”.
6. Akkreditivni ijro etish va yopish.  Akkreditivni ijro etish uchun Benefisiar
import  kontrakti  bo‘yicha  tovarni  mijozga  yuklab  jo‘natilishini  ta'minlaydi,
tovarning yuk hujjatlarini o‘ziga xizmat ko‘rsatuvchi bank orqali tasdiqlovchi (ijro
etuvchi) bankka taqdim etadi. Akkreditiv ijrosi bo‘yicha Tasdiqlovchi (ijro etuvchi)
bank  tovarning  yuk  hujjatlarini  qabul  qiladi,  tovarning  yuk  hujjatlarini  akkreditiv
shartlari  bilan  solishtiradi,  tovarning  yuk  hujjatlari  bilan  akkreditiv  shartlari
o‘rtasida  tafovut  mavjud  bo‘lmasa,  benefisiar  banki  orqali  benefisiarga  to‘lovni
amalga  oshiradi,  tovarning  yuk  hujjatlarini  bank-emitentga  taqdim  etadi.  Bosh
- 33 - bankning  Tashqi  iqtisodiy  faoliyat  va  valyuta  operatsiyalari  departamenti  mas'ul
xodimi xujjatlarda ko‘rsatilgan tovarning yuk hujjatlarini tasdiqlovchi (ijro etuvchi)
bankdan  o‘rnatilgan  tartibda  qabul  qiladi,  tovarning  yuk  hujjatlarini  akkreditiv
shartlari bilan solishtiradi, tovarning yuk hujjatlarini xat bilan filialga yuboradi (agar
tovarning  yuk  hujjatlari  bilan  akkreditiv  shartlari  o‘rtasida  tafovut  mavjud  bo‘lsa,
qaysi  yuk  xujjatlarida  tafovut  borligini  yozma  ravishda  filialga  ma'lum  qiladi),
akkreditivni  avizo  qilganligi  uchun  tasdiqlovchi  (ijro  etuvchi)  bank  tomonidan
undirilgan vositachilik haqini xarajatda aks ettirish to‘g‘risida farmoyish loyihasini
tayyorlaydi, uni o‘rnatilgan tartibda rasmiylashtiradi va Amaliyot boshqarmasining
Buxgalteriya  bo‘limiga  beradi  (farmoyish  namunasi  ilovada  keltirilgan),
akkreditivni avizo qilganligi uchun tasdiqlovchi (ijro etuvchi) bankka to‘lab berilgan
vositachilik  haqini  mijozdan  undirish  to‘g‘risida  filialga  ATarnoma  yuboradi,
akkreditiv  bo‘yicha  Bosh  bankning  Tashqi  iqtisodiy  faoliyat  va  valyuta
operatsiyalari  departamentida  ochilgan  Bosh  bank  yig‘majildiga  tovarning  yuk
hujjatlari  tasdiqlovchi  (ijro  etuvchi)  bankdan  qabul  qilib  olinganligi  to‘g‘risida
hujjat,  tovarning  yuk  hujjatlari  filialga  yuborilganligi  haqida  xat  nusxasi,
tasdiqlovchi  (ijro etuvchi)  bank tomonidan  undirilgan  vositachilik  haqini  xarajatda
aks  ettirish  to‘g‘risida  farmoyish  nusxasi,  tasdiqlovchi  (ijro etuvchi)  bankka to‘lab
berilgan  vositachilik  haqini  mijozdan  undirish  to‘g‘risida  filialga  yuborilgan
ATarnoma nusxasini tikib qo‘yadi. Amaliyot boshqarmasining Buxgalteriya bo‘limi
mas'ul  xodimi  taqdim  etilgan  farmoyishni  o‘rnatilgan  tartibda  qabul  qiladi,
tasdiqlovchi  (ijro  etuvchi)  bank  tomonidan  undirib  olingan  vositachilik  haqini
xarajatda  aks  ettirish  uchun  ushbu  farmoyish  asosida  quyidagi  buxgalteriya
o‘tkazmalarini amalga oshiradi:
Dt 17101 (valyuta kodi) “Valyuta pozisiyasi hisobvaraqlari”,
Kt 10501 (valyuta kodi) “Boshqa bankdagi vakillik hisobvarag‘i – nostro”;
Dt 55195000 “Boshqa vositachilik va xizmat xarajatlari”, 
Kt 17101000 “Valyuta pozisiyasi hisobvaraqlari”.
Filialning  Tashqi  iqtisodiy  aloqalar  bo‘limi  mas'ul  xodimi  tomonidan
jo‘natilgan tovarning yuk hujjatlarini o‘rnatilgan tartibda qabul qiladi, tovarning yuk
- 34 - hujjatlaridan,  akkreditiv  ijrosi  hisobini  yuritish  maqsadida,  nusxa  oladi,  tovar  yuk
hujjatlarining  aslini  xat  bilan  mijozga  yuboradi.  Tovarning  yuk  hujjatlari  bilan
akkreditiv  shartlari  o‘rtasida  tafovut  mavjud  bo‘lganda,  mijozdan  to‘lovni  tafovut
bilan  amalga  oshirishga  roziligi  yoki  noroziligi  to‘g‘risida  yozma  ATar  oladi,
akkreditivni  avizo  qilganligi  uchun  tasdiqlovchi  (ijro  etuvchi)  bankka  Amaliyot
boshqarmasi  tomonidan  to‘lab  berilgan  vositachilik  haqini  mijozdan  undirish
to‘g‘risida farmoyish loyihasini tayyorlaydi, uni o‘rnatilgan tartibda rasmiylashtiradi
va  filialning  Buxgalteriya  bo‘limiga  beradi  hamda  akkreditiv  bo‘yicha  filialning
Tashqi  iqtisodiy  aloqalar  bo‘limida  ochilgan  filial  yig‘majildiga  tovarning  yuk
hujjatlari nusxasi, tovar yuk hujjatlarining asli mijozga yuborilganligi to‘g‘risida xat
nusxasi,  mijozdan  to‘lovni  tafovut  bilan  amalga  oshirishga  roziligi  yoki  noroziligi
to‘g‘risida yozma ATar (tovarning yuk hujjatlari bilan akkreditiv shartlari o‘rtasida
tafovut mavjud bo‘lganda olinadi), akkreditivni avizo qilganligi uchun tasdiqlovchi
(ijro  etuvchi)  bankka  to‘lab  berilgan  vositachilik  haqini  mijozdan  undirish
to‘g‘risida farmoyish nusxasini tikib qo‘yadi. 
Filialning  Buxgalteriya  bo‘limi  mas'ul  xodimi  tomonidan  qayd  etilgan
farmoyishni o‘rnatilgan tartibda qabul qiladi, ushbu farmoyish asosida akkreditivni
avizo  qilganligi  uchun  tasdiqlovchi  (ijro  etuvchi)  bankka  Amaliyot  boshqarmasi
tomonidan  to‘lab  berilgan  vositachilik  haqi  mijozdan  quyidagi  buxgalteriya
o‘tkazmalari orqali undiriladi va Amaliyot boshqarmasiga qoplab beriladi:
Dt 20200000 “Talab qilib olinguncha saqlanadigan depozit”,
Kt 29896000 “Boshqa majburiyatlar”;
Dt 29896000 “Boshqa majburiyatlar”,
Kt 29896000 “Boshqa majburiyatlar”.
Akkreditiv  yopilayotganda  Bosh  bankning  Tashqi  iqtisodiy  faoliyat  va
valyuta  operatsiyalari  departamenti  mas'ul  xodimi  tomonidan  mijozga  22602
“Mijozning  akkreditiv  bo‘yicha  depoziti”  va  90955  “Import  bo‘yicha  tasdiqlangan
akkreditiv”  (yoki  90960  “Import  bo‘yicha  tasdiqlanmagan  akkreditiv”)
hisobvaraqlarini  yopish  to‘g‘risida  ATarnoma  tayyorlaydi,  uni  o‘rnatilgan  tartibda
rasmiylashtiradi  va  filialning  Tashqi  iqtisodiy  aloqalar  bo‘limiga  yuboradi,
- 35 - akkreditiv  bo‘yicha  Bosh  bankning  Tashqi  iqtisodiy  faoliyat  va  valyuta
operatsiyalari  departamentida  ochilgan  Bosh  bank  yig‘majildiga  ATarnoma
nusxasini  kiritadi.  Filialning  Tashqi  iqtisodiy  aloqalar  bo‘limi  mas'ul  xodimi
tomonidan  qayd  etilgan  ATarnomani  o‘rnatilgan  tartibda  qabul  qiladi,  ushbu
ATarnoma  asosida  mijozning  22602  “Mijozning  akkreditiv  bo‘yicha  depoziti”  va
90955  “Import  bo‘yicha  tasdiqlangan  akkreditiv”  (yoki  90960  “Import  bo‘yicha
tasdiqlanmagan akkreditiv”) hisobvaraqlarini yopish to‘g‘risida farmoyish loyihasini
tayyorlaydi,  uni  o‘rnatilgan  tartibda  rasmiylashtiradi  va  filialning  Buxgalteriya
bo‘limiga  beradi,  hamda  akkreditiv  bo‘yicha  filialning  Tashqi  iqtisodiy  aloqalar
bo‘limida ochilgan filial  yig‘majildiga mijozning akkreditivga oid hisobvaraqlarini
yopish to‘g‘risida Bosh bankning Tashqi iqtisodiy faoliyat va valyuta operatsiyalari
departamenti  tomonidan  jo‘natilgan  ATarnoma,  mijozning  akkreditivga  oid
hisobvaraqlarini  yopish  to‘g‘risida  farmoyish  nusxasini  tikib  qo‘yadi.  Filialning
Buxgalteriya bo‘limi mas'ul xodimi tomonidan qayd etilgan farmoyishni o‘rnatilgan
tartibda  qabul  qiladi,  ushbu  farmoyish  asosida  mijozning  akkreditivga  oid
hisobvaraqlarini  yopish  uchun  quyidagi  buxgalteriya  o‘tkazmalarini  amalga
oshiradi:
Dt 22602 (valyuta kodi) “Mijozning akkreditiv bo‘yicha depoziti”,
Kt  16103  (valyuta  kodi)  “Bosh  bankdan/filialdan  filiallararo  va  banklararo
hisob-kitoblar bo‘yicha olinadigan mablag‘”;
Dt 96309 (valyuta kodi) “Importga oid akkreditiv bo‘yicha kontr-hisobvaraq”,
Kt 90955 (valyuta kodi) “Import bo‘yicha tasdiqlangan akkreditiv”.
Bank tomonidan o‘tgan yillar davomida, mamlakatimiz Prezidentining 2017 yil
17  dekabrdagi  “Xalqaro  va  xorijiy  moliya  institutlari  bilan  hamkorlikning
samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorida belgilangan
chora-tadbirlar doirasida bir qancha ishlar amalga oshirilgan, shu jumladan:
2017  yilning  10  noyabrida  “Mikrokreditbank”  AT  va  “Transkapitalbank”  AJ
o‘rtasida Bosh bitim imzolandi.
- 36 - 2017  yilning  10  noyabrida  «Mikrokreditbank»  AT  va  «Promsvyaz'bank»  AJ
o‘rtasida hamkorlik Memorandumi imzolangan.
2017  yilning  14  noyabrida  «Mikrokreditbank»  AT  va  Rayffayzenbank
Interneshnl (Avstriya) o‘rtasida O‘zaro Hamkorlik Memorandumi imzolandi.
2017  yilning  16  noyabrida  “Mikrokreditbank”  AT  va  "Commerzbank"
(Germaniya) o‘rtasida O‘zaro kelishuv Memorandumini imzolagan.
2018  yilning  29  dekabr'  kuni  “Sertifikatlashtirish  uyushmasining  «Russian
Register»»  (Rossiya)  xalqaro  sertifikatlash  organi  auditorlari  guruhining  yakuniy
yig‘ilishi  natijalariga  ko‘ra,  “Mikrokreditbank  xususiy  aksiyadorlik  bankiga  Sifat
Menedjmenti  Boshqaruv  Tizimi  talablariga  javob  beradigan  ISO  9001:  2015
sertifikati tantanali ravishda topshirilgan.
2018  yilning  12  noyabrida  “Mikrokreditbank”   AT  va  Xalqaro  Islom  savdo-
moliya  korporatsiyasi  (ITFC)  o‘rtasida  4  mln.  AQSh  dollari  miqdorida  “Savdoni
moliyalashtirish liniyasi”ni ajratish to‘g‘risidagi Bitim imzolangan.
2018  yilning  9  iyulida  «Mikrokreditbank»  AT  va  Xususiy  sektorni
rivojlantirish  bo‘yicha  Islom  korporatsiyasi  (XSRIK)  o‘rtasida  moliyalashtirish
liniyasini ajratish to‘g‘risidagi Bitimi imzolangan.
2019  yil  10  iyun'  kuni  Mikrokreditbank  AT  banki  va  Xususiy  sektorni
rivojlantirish  bo‘yicha  Islom  korporatsiyasi  o‘rtasida  o‘zaro  manfaatli  hamkorlik
to‘g‘risidagi memorandum imzolangan.
2020  yilda  “Mikrokreditbank”  va  Avstriyaning  Raiffeisen  Bank  International
AG banki o‘rtasida 30 mln. Yevro miqdorida Bosh kredit kelishuvi imzolangan.
2020  yilning  11  avgust  kuni  Mikrokreditbank  AT  banki  va  Rossiyaning
Roseksimbanki o‘rtasida qisqa muddatli, o‘rta muddatli va uzoq muddatli moliyaviy
resurslar ajratishga doir Hadlangan kredit bitimi imzolangan.
2020  yilning  29  iyulida  “Mikrokreditbank”  AT  va  Islom  taraqqiyot  banki
guruhining (ITB) a'zosi bo‘lgan Xalqaro Islom savdo-moliya korporatsiyasi (ITFC)
o‘rtasida  umumiy  qiymati  8  mln.  AQSh  dollari  miqdorida  “Savdoni
moliyalashtirish liniyasi”ni ajratish to‘g‘risidagi Bitim imzolangan.
- 37 - 2021  yilning  17  mart  kuni  Mikrokreditbank  AT  banki  va  ICS  Financial
Systems IT-kompaniyasi o‘rtasida o‘zaro hamkorlik shartnomasi imzolandi.
2021  yilning  24  mart  kuni  «Mikrokreditbank»  AT  va  «The  Export-Import
Bank  of  the  Republic  of  China»  (Eximbank  (Тayvan)   o rtasida  o zbekistonlikʻ ʻ
tadbirkorlarga  tayvanlik  yetkazib  beruvchilardan  turli  xil  tovarlarni  olib  kirishda
yordam  qo lini  cho zish  maqsadida  «Qayta  tiklanadigan  kredit  liniyasini  taqdim	
ʻ ʻ
etish  to g risida»  bitim  imzolandi.  Eximbank  tomonidan  2  000  000  AQSh  dollari	
ʻ ʻ
miqdorida kredit liniyasi taqdim etildi. 
2021-yil  iyul  oyida  Mikrokreditbank  mijozlari  Turkiya  va  Qozog‘istondagi
hamkorlari  bilan  o‘zaro  hisob-kitoblarni  ushbu  mamlakatlar  milliy  valyutasida
amalga  oshirish  imkoniga  ega  bo‘ldi.  Bank  tashqi  savdo  shartnomalari  uchun
to‘g‘ridan-to‘g‘ri  konvertatsiya  qilish  hamda  lira  va  tengeda  to‘lov  amaliyotini
tadbiq  etdi.  Valyuta  liniyasining  kengayishi  –  bank  mijozlarining  chet  el
valyutasidagi  amaliyotlarni  yuqori  tezlik  hamda  ishonchli  tarzda  bajarishini
ta’minlashga zamin yaratadi.
2021-yil  4-avgust  kuni  Qozog'istonning  Olmоta  shahrida  "Mikrokreditbank"
AT,  "O'zbekiston  Respublika  tovar-xomashyo  birjasi"  AJ  va  "Bank  CenterCredit"
AJ (Qozog'iston) o'rtasida uch tomonlama hamkorlik Memorandumi imzolandi.
Memorandum O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 30-oktabrdagi
UP-5568-sonli  "Tovar  bozorlarida  savdoni  yanada  erkinlashtirish  va  raqobatni
rivojlantirish  chora-tadbirlari  to'g'risida"gi  Farmoni  amaliy  ijrosi  doirasida
Qozog'iston  Respublikasi  bilan  savdo-sotiqni  amalga  oshiruvchi  "UzEX"  AJ
mijozlarining  hisob-kitob  operatsiyalarini  ta'minlash  infratuzilmasini  yaratish
hamda xizmat ko'rsatish mexanizmini joriy etish maqsadida imzolandi.
Memorandumga  muvofiq,  "Mikrokreditbank"  AT,  "O'zbekiston  Respublika
tovar-xomashyo  birjasi"  AJ  va  "Bank  CenterCredit"  AJ  (Qozog'iston)  "UzEX"
mijozlarining  hisob-kitob  operatsiyalarini  amalga  oshirilish  infratuzilmasini
takomillashtirish  va  xizmat  ko'rsatish  yagona  mexanizmini  ishlab  chiqish  va  joriy
etish bo'yicha qo'shma tadbirlarni o'tkazadi.
- 38 - Mazkur mexanizm O'zbekiston Respublikasi va Qozog'iston o'rtasidagi tashqi
savdo  aylanmasi  hajmini  oshirish  bo'yicha  strategik  vazifalarni  hal  etish  bo'yicha
sa'y-harakatlarni  birlashtirish  maqsadida  birja  savdosi  hisob-kitoblarini  tashkil
etishda  ilg'or  bank  vositalaridan  foydalanish  sohasida  birgalikdagi  tadbirlarni
amalga oshirishni nazarda tutadi.
- 39 - 5. Bankning yangi xizmat turlari va uning qo‘llanilish amaliyoti
hamda xorijiy davlatlarning ayni shu tizimdagi ko‘rsatkichlari bilan qiyosiy
tahlilini amalga oshirish.
O‘zbekiston  Respublikasi  mustaqilligi  bayrami  Mikrokreditbank  uchun
qo‘shaloq  xushATarlar  olib  keldi.  “Mikrokreditbank”  AT  Xalqaro  islom  savdo-
moliya  korporatsiyasi  bilan  15  million  AQSh  dollari  miqdorida  bitim  imzoladi.
Qolaversa,  “Xalqaro  islom  savdo-moliya  korporatsiyasining  O‘zbekistondagi  eng
faol va eng barqaror hamkori” unvoni bilan taqdirlandi.
2021  yilning  1-4-senyabr  kunlari  Toshkentda  bo‘lib  o‘tgan  Islom  taraqqiyot
banki  (ITB)  Boshqaruvchilar  kengashining  yillik  yig‘ilishiga  yetib  kelgan  ITB
guruhi tarkibidagi 57 davlatning vazirlari va rasmiylari, qolaversa, 2 mingdan ortiq
biznes  vakillari,  ekspertlar  Toshkentdagi  Xalqaro  Kongress  markazida  yig‘ildilar.
Tadbir  doirasida  1  sentyabr  kuni  “Mikrokreditbank”  AT  Boshqaruvi  Raisi  Sardor
Rifatovich  Normuxamedov  Islamic  Corporation  for  the  Development  –  Xususiy
sektorni  rivojlantirish  bo‘yicha  Islom  korporatsiyasi  bosh  direktori  janob  Ayman
Amin  Sejini  bilan  uchrashib,  imzolanishi  kutilayotgan  bitim  xususida  muhokama
qildi.  Kunning  ikkinchi  qismida  O‘zbekistonda  islom  moliyasi  rivojlanishiga
qo‘shgan  hissasi  uchun  “Mikrokreditbank”  AT  “Most  active  and  long  standing
partner  of  ITFC  in  Uzbekistan”  (“Xalqaro  islom  savdo-moliya  korporatsiyasining
O‘zbekistondagi  eng  faol  va  eng  barqaror  hamkori”)  yorlig‘i  bilan  taqdirlandi.
Faxriy  yorliq  "Mikrokreditbank"  AT  Kuzatuv  kengashi  raisi  Sharipov  Tohir
Miraximovichga Islom taraqqiyoti banki prezidenti Muhammad Sulaymon al-Jassir
hamda  Xalqaro  islom  savdo-moliya  korporatsiyasi  ijrochi  direktori  Xani  Salem
Sonbol  tomonidan  tantanali  ravishda  topshirildi.  Marosim  davomida
“Mikrokreditbank” AT hamda Xalqaro islom savdo-moliya korporatsiyasi o‘rtasida
xususiy tarmoqni rivojlantirish uchun 15 million dollar miqdorida mablag‘ ajratish
to‘g‘risida  bitim  imzolandi.  Ajratilgan  mablag‘  hozirgi  kunda  muhim  ahamiyatga
ega  bo‘lgan  oziq-ovqat,  farmatsevtika  va  boshqa  sohalarni  ravnaqi  uchun
yo‘naltirishi ko‘zda tutilgan.
- 40 - Islom  taraqqiyoti  banki  Boshqaruvchilar  Kengashining  46-yillik  anjumani
dasturi  doirasida  Mikrokreditbank  Xususiy  sektorni  rivojlantirish  bo‘yicha  Islom
korporatsiyasi (XSRIK) bilan 10 million AQSh dollari miqdorida BITIM imzoladi.
Islom taraqqiyot banki Boshqaruvchilar Kengashining Toshkentda bo‘lib o‘tgan 46-
yillik  anjumani  nafaqat  bankka  a’zo  57  ta  davlat  vakillarini  birlashtiruvchi  tadbir,
balki  muzokaralar  o‘tkazish  va  turli  tomonlar  uchun  foydali  bo‘lgan  shartnomalar
imzolash  uchun  ham  katta  imkoniyatdir.  Anjumanning  4-kuni  davomida
O‘zbekiston  Respublikasi  Bosh  vazirining  o‘rinbosari  –  investitsiyalar  va  tashqi
savdo  vaziri  Sardor  Umurzakov,  Islom  taraqqiyoti  banki  prezidenti  Muhammad
Sulaymon  al-Jassir  hamda  boshqa  mas’ul  shaxslar  ishtirokidagi  matbuot  anjumani
davomida  “Mikrokreditbank”  va  Islamic  Corporation  for  the  Development  (ICD) 
10 million AQSh dollari miqdoridagi mablag‘ ajratilishi to‘g‘risida BITIM imzoladi.
Ushbu mablag‘ sog‘liqni saqlash, jumladan, farmatsevtika sohasi oziq-ovqat sanoati
kabi yo‘nalishlarni rivojlantirish uchun yo‘naltirilishi reja qilingan. 
Ma’lumot  o‘rnida:  Xususiy  tarmoqni  rivojlantirish  bo‘yicha  Islom
korporatsiyasi  (ICD)  xalqaro  moliya  muassasasi  bo‘lib,  Islom  taraqqiyot  banki
(IsDB)  guruhi  tarkibiga  kiradi.  ICD  1999-yil  noyabr  oyida  xususiy  tarmoq
loyihalarini moliyalashtirish, raqobat va tadbirkorlikni rivojlantirish, hukumatlar va
xususiy kompaniyalarga maslahat xizmatlarini ko‘rsatish va tashqi investitsiyalarni
rag‘batlantirish  orqali  a’zo  mamlakatlarning  iqtisodiy  rivojlanishini  qo‘llab-
quvvatlash  maqsadida  tashkil  etilgan.  O‘zbekiston  Respublikasi  2004-yilning  14-
sentyabrida ICD ga a’zo davlatlar qatoriga qo‘shilgan.
2021-yil  25-noyabr  kuni  “Fitch  Ratings-Moskva”  reyting  agentligi
Mikrokreditbank AT bankiga o‘zining xorijiy va milliy valyutadagi uzoq muddatli
emitent  defolt  reytingini  “Barqaror”  prognozi  bilan  “B”  darajasida  hamda
Barqarorlik reytingini (VR) “b” darajasida ekanligini qayta tasdiqladi.
Emitent  defolt  reytinglarining  “EDR”  uzoq  muddatli  reytinglari
“Mikrokreditbank”  ATning  kredit  layoqatliligi  bilan  bog'liq  bo'lib,  bu  bankning
yuqori  foydaliligi  va  yuqori  darajada  kapitallashuv,  sezilarli  darajadagi  likvidli
- 41 - aktivlar va ularning daromadligi hamda a‘lo darajadagi rentabellik ko'rsatkichlarini
hisobga olgan “b” darajasida aks ettirilgan.
“Mikrokreditbank” AT rentabelligi ijobiy reyting omili bo'lib, o‘zaro aloqador
shaxslar  tomonidan  moliyalashtiriladi.  “Fitch  Ratings-Moskva”  reyting
agentligining  prognozlariga  ko‘ra,  bankning  kichik  va  o‘rta  biznesni  yuqori
daromadli  kreditlashga  qaratayotgani,  yaxshi  operatsion  samaradorlik,  yuqori
operatsion foyda reytingning yanada oshishiga xizmat qilmoqda.
“Mikrokreditbank”  AT  kapital  yetarlilik  darajasiga  yuqori  xalqaro  reyting
bahosi  berilishiga  yuqori  daromadlilik  ko'rsatkichlari  va  sezilarli  likvid  aktivlari
bilan  bog‘liq.  “Fitch  Ratings-Moskva”   reyting  agentligi  ma'lumotlariga  ko'ra,
bankning   kapital  va  likvidlikka  bo'lgan  regulativ  me'yor  ko'rsatkichlari,
"Mikrokreditbank"ning  kapitaliga  bo'lgan  bosimni,  bankning  yuqori  foydaliligi
xarajatlarni qoplash imkonini beradi.
O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  14.05.2020  yildagi
«O‘zbekiston  Respublikasida  tashqi  savdo  operatsiyalari  monitoringini  yanada
takomillashtirish  chora-tadbirlari  to‘g‘risida»gi  283-son  qaroriga  muvofiq  xo‘jalik
yurituvchi sub'ektlar  tashqi savdo  kontraktlari va invoyslar bo‘yicha ma'lumotlarni
Tashqi  savdo  operatsiyalarining  yagona  elektron  axborot  tizimiga  kiritadilar.
Ma'lumotlar  elektron  shaklda  elektron  raqamli  imzodan  foydalangan  holda,
Interaktiv davlat xizmatlari yagona portali orqali kiritiladi.
Tashqi  savdo  operatsiyalari  amalga  oshirilishi  monitoringini  olib  borish  va
nazorat  qilish  tartibi  to‘g‘risidagi  nizomga  muvofiq  tashqi  savdo  operatsiyalari
ustidan monitoring va nazorat olib borish sxemasi quyidagilarni o‘z ichiga oladi 
I – TSOYaEATga quyidagi ma'lumotlar:
xo‘jalik  yurituvchi  sub'ektlar  tomonidan  –  tashqi  savdo  operatsiyalari
boshlanguniga qadar tuzilgan tashqi savdo kontraktlari va invoyslar;
birja  (yarmarka)  tomonidan  –  birjada  tuzilgan  kontraktlar  kontrakt  birjada
tuzilgandan so‘ng 1 ish kuni mobaynida kiritiladi.
II – TSOYaEATga quyidagi ma'lumotlar:
- 42 -  tijorat  banklari,  g‘aznachilik  bo‘linmalari,  tovar-xom  ashyo  birjalari
tomonidan  –  hisob-kitoblar  amalga  oshirilganda  onlayn  tarzda  kelib  tushadigan
kontrakt  va  invoyslar  bo‘yicha  valyuta  mablag‘larining  harakati  to‘g‘risida
axborotlar;
 bojxona  xizmati  organlari  tomonidan  –  tovarlar  tushganda  yoki  yuklab
jo‘natilganda  onlayn  tarzda  kelib  tushadigan  kontrakt  va  invoys  bo‘yicha  BYuD
ma'lumotlari;
 xo‘jalik  yurituvchi  sub'ektlar  tomonidan  –  ishlar  va  xizmatlar
dalolatnomasi u tuzilgan kunda 1 kun ichida kiritiladi.
 Xo‘jalik  yurituvchi  sub'ektlar  tomonidan  Iqtisodiy  taraqqiyot  va
kambag‘allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi «Loyihalar va import kontraktlarini
kompleks  ekspertiza  qilish  markazi»  DUKda  ekspertizadan  o‘tkazilishi  lozim
bo‘lgan  kontraktlar  bo‘yicha  ma'lumotlar  Markazning  tegishli  xulosasi  mavjud
bo‘lgan taqdirdagina kiritiladi. Ekspertiza 20 kun ichida o‘tkaziladi.
III – valyutani nazorat qiluvchi organlar va tijorat banklari amalga oshirilgan
tashqi  savdo  operatsiyalari  ustidan  taalluqliligi  bo‘yicha  o‘z  vakolati  doirasida
muntazam ravishda monitoring va nazoratni amalga oshiradilar.
IV – bojxona xizmati organlari va tijorat banklari har bir oy yakuni bo‘yicha
bojxona  va  valyuta  qonunchiligi,  hisob-kitoblarni  amalga  oshirish  tartibi  buzilishi
alomatlari aniqlanganda axborotni soliq organlariga taqdim etadilar.
Xozirgi kunda “Mikrokreditbank” ATning filiallarida tashqi savdo faoliyatini
olib  boruvchi  mijozlarning  14  mingga  yaqin  import  kontraktlari(shulardan:
12200dan ortig‘i maxsulot importi, 1800dan ortig‘i xizmatlar importi uchun), hamda
3  mingdan  ortiq  eksport  kontraktlarining  hisobi  yuritiladi  (shulardan:  2  300  ta
kontrakt maxsulotlar eksporti, 700 kontrakt xizmatlar eksporti uchun).
Import  kontraktlarining  jami  summasi  8,9  mlrd.  AQSh  dollari,  541,8  mln.
Yevro,  24,9  mlrd.  Rossiya  rubli,  241  mln.  Xitoy  yuani,  234,6  Yapon  ienasi,  10,3
mln.  Qozog‘iston  tengesi,  10  mln.  Shved  kronasi,  3,4  mln.  Buyuk  Britaniya  funt
sterlingini tashkil etmoqda. Eksport kontraktlarining jami summasi 5,9 mlrd. AQSh
- 43 - dollari,  71,15  mln.  Yevro,  4,5  mlrd.  Rossiya  rubli  hamda  1  mln.  Buyuk  Britaniya
funt sterlingini tashkil etmoqda.
Xulosa
Mamlakatimizda  bugungi  kunda  turli  tijorat  banklari  o’z  faoliyatlarini  olib
bormoqda.  Ular  orasida  aksiyadorlik-tijorat  banklari,  xorijiy  kapital  ishirokidagi
banklar,  xususiy  banklar,  davlat  banklarini  ko’rishimiz  mumkin  va  ular  o’z
faoloyatari  doirasida universal faoliyat ko’rsatib turli-tuman bank xizmatlarini  olib
borishmoqda.
"Mikrokreditbank"  AT  ham  shu  banklar  qatorida  bo’lib,  u  o’zining  keng
ko’lamdagi  operatsiya  vaxizmatlari  bilan  mijozlarga  xizmat  ko’rsatib  kelmoqda.
Xususan,  "Mikrokreditbank"  AT  bugungi  kunda  mamlakatimiz  miqyosidagi
yetakchi  xususiy  banklardan  biri  hisoblanadi  va  bu  haqida  2021-yili  O‘zbekiston
Milliy  axborot  agentligi  tomonidan  o‘tkazilgan  "Yil  tanlovi  —  2020"  marosimida
Mikrokreditbank  AT  banki  “2020-yilda  mijozlarga  eng  sifatli  xizmat  ko‘rsatgan
xususiy  bank”  nominatsiyasi  g‘olibi  deya  e tirof  etilishi  misolida  ko’rishimizʼ
mumkin.
2020  yilning  18  iyun  kuni  Osiyo  kredit  reytinglari  agentligi  assotsiatsiyasi
a’zosi - «Ahbor–Reyting» reyting agentligi «Mikrokreditbank» xususiy aksiyadorlik
bankiga O‘zbekiston banklari orasida birinchilardan bo‘lib 2019 yil yakuni bo‘yicha
milliy shkalada «uzA+» juda yuqori «Ijobiy» prognozli kredit reytingini taqdim etdi.
"Mikrokreditbank"  AT  o’zining  yuksak  malakaviy  va  kasbiy  prinsiplari  va
etikasiga  ega  bo’lgan  bank  bo’lib,  bankning  faoliyati  albatta  barcha  O’zbekiston
Respublikasi hududida mavjud bo’lgan qonunchiliklarga asosan shakllantirilgan.
"Mikrokreditbank"  AT  yuksak  odob-axloq,  madaniyat  etikasiga  ega  bo’lgan
bank  bo’lib,  bank  etikasi  "Mikrokreditbank"  ATning  “Bank  xodimlari  odob-axloq
qoidalari”  da  tasdiqlangan.  Unga  ko’ra  bank  va  uning  hodimlar  o’z  vazifalarini
barcha odob-axloq va qonunchilik normalariga asoslangan holda bajarishlari kerak.
- 44 - “Mikrokreditbank”  korrupsiyaga  qarshi  kurashish  bo‘yicha  O‘zbekistonda
bank  tizimida  birinchi  bo‘lib  ISO  37001:2016  xalqaro  standartiga  muvofiqligini
tasdiqlovchi xalqaro sertifikatni qo‘lga kiritdi. 
Bugungi kunda bank eng ilg’or texnologiyalar asosida ish olib boradi va o’z
faoliyati davomida turli dasturiy ta’minotlardan, xususan, ALPay, iABS va boshqa
bir  qancha  dasturlardan  foydalanadi.  Bu  o’z  navbatida  ham  mijozar,  ham  bank
uchun qulayliklar yaratadi. Bankda kredit oluvchilar uchun keng kredit turlari bazasi
shakllantirilgan  bo’lib,  bankda  ipoteka,  ta’lim,  iste’mol,  avtokredit  va  boshqa
turdagi  kreditlar  beriladi.  Bank  bu  jarayonda  ham  yuqori  axborot-texnologiyalari
vositalaridan foydalanadi.
Qo’shimcha  sifatida  aytish  mumkinki,  "Mikrokreditbank"  AT  o’zida  ilg’or
axborot- texnologiyalarini mujassamlashtirgan, yuqori odob-axloq prinsiplariga ega
hamda mijozlar uchun qulay kredit va biznes sharoitiga ega bo’lgan bankdir.
Yakuniy  fikr  sifatida  aytishimiz  mumkinki,  "Mikrokreditbank"  AT  bugungi
kunda mamlakatimiz bank tizimida juda stabil faoliyat va moliyaviy natijalarga ega
bo’lgan bank hisoblanadi.
- 45 - Foydalanilgan adabiyotlar:
1. O’zbekiston Respublikasining “Markaziy banki to’g’risida” gi Qonuni;
2.  O’zbekiston  Respublikasining  “Bank  va  banklar  faoliyati  to’g’risida”  gi
Qonuni
4.  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentinining  2017  yil  2  sentabrdagi
«Valyuta  siyosatini  liberallashtirish  bo‘yicha  birinchi  galdagi  chora-tadbirlar
to‘g‘risida»gi PF-5177 sonli Farmoni;
7.  O‘zbekiston  Respublikasining  «Valyutani  tartibga  solish  to‘g‘risida"gi
Qonuni;
8.  O‘zbekiston  Respublikasi  Markaziy  banki  boshqaruvining  2020  yil  29
avgustdagi 18/5-son qaroriga 1-ilova bo‘lgan “O‘zbekiston  Respublikasida valyuta
operatsiyalarini amalga oshirish Qoidalari";
9.  Xalqaro  to‘lovlar  bo‘yicha  xalqaro  hujjatli  operatsiyalarni  o‘tkazish
to‘g‘risida  metodik  maslahatlar  (O‘zbekiston  Respublikasi  Markaziy  bankining
2004-yil 25-martdagi 1332/560-son xati);
10. Hujjatli akkreditivlar uchun yagona umumlashtirilgan qoida va taomillar
(Xalqaro savdo palatasi nashri, Parij, 2007 yil, 600-son);
11. O‘zbekiston Respublikasida naqd pulsiz hisob-kitoblar to‘g‘risida nizom
(Adliya vazirligida 2020-yil 13- aprelda 3229-son bilan ro‘yxatga olingan);
12. "Mikrokreditbank" ATning “Bank xodimining odob-axloq qoidalari”
13.  Navro’zova  K.N.  Banklarda  buxgalteriya  hisobi  va  operatsion  texnika.
O’quv qo’llanma. – T.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2010-yil, 280 bet.
- 46 - 14.  Bank  ishi.  Darslik.  (Sh.  Abdullayeva)  Toshkent,  Toshkent  moliya
instituti, 2003. 312 bet
15. Integrirovannaya Avtomatizirovannaya Bankovskaya Sistema («IABS»)
2011 Listov 16
16. https://Mikrokreditbank.uz/uz/shareholders/reports/ 
22. https://cbu.uz/oz/ 
24. www.lex.uz 
25. www.norma.uz 
 “Mikrokreditbank” hususiy aksiyadorlik bankining
Tashqi iqtisodiy faoliyat va valyuta operatsiyalari departamenti faoliyatida
foydalaniladigan xujjatlar namunalari
“Мақсадли молиялаштириладиган аккредитив
очиш ва унга хизмат кўрсатиш тўғрисида 
20__ йил “___” ___________ даги _____ -сон шартнома”га
ИЛОВА
Мақсадли молиялаштирилган аккредитив тўловини қайтариш 
ЖАДВАЛИ
Аккредитив қиймати ________ ( хорижий валют а номи )
Мақсадли молиялаштирилган аккредитив бўйича фоиз ставкаси 
(йилда 360 кун ҳисобидан) _____%
Мақсадли молиялаштирилган аккредитив муддати ___ ой
№ Асосий қарзни
қайтариш санаси Тўланадиган асосий қарзи
суммаси Асосий қарз қолдиғи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
х х
Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари
Банк-эмитент:
Манзили ______________________ _____
Тел . __________ Факс:_______________
Банк коди __________________________
Ҳ исобварағи ________________________ Мижоз:
Манзили ___________ _____ ___________ _____
Тел.  ______________ Факс:________________
Банк коди: ______________________________
Ҳисобварағи _____________________________
- 47 - СТИР ______________________________
Бош қ арувчи ________________________
Му ҳр ўрни СТИР __________________________________
Раҳбар _______________________________
Му ҳр ўрни
Аккредитив таъминотини 94502/94503 ва 96381-ҳисобварақларга
кирим қилиш тўғрисида фармойиш шакли
Микрокредитбанк АТ банки
__________________________ филиали
ФАРМОЙИШ
20 __ йил “__” ___________             №
__________ шаҳри
Филиал бухгалтериясига
Касса амалиётлари бўлимига
Мижоз 
________________________________________________________________ га 
(мижоз номи)
мақсадли  молиялаштириладиган  аккредитив  очилаётганлиги  муносабати
билан: 
1.  Мижоздан  қабул  қилинаётган  таъминот  кирим  қилиниши  учун  кирим
касса ордери расмийлаштирилсин. 
2.  Кирим  касса  ордери  асосида  аккредитив  юзасидан  тузилган  20__  йил
“___”  ____________ даги  _________-сон  гаров  ҳужжатида  кўрсатилган  _____
(_______________)  сўмлик  таъминот  94502/94503  ва  96381-кўзда  тутилмаган
ҳолатлар ҳисобварақларига кирим қилинсин.
3. Кирим касса ордери касса мудирига топширилсин.
4.  Қиймати  ________  (_____________________________________)  сўмга
тенг  бўлган  20__  йил  “___”  _______________  даги  ___________-сон  гаров
ҳужжатининг  асли  кирим  касса  ордери  асосида  филиал  кассасига
жойлаштирилсин.
Филиал  бошқарувчиси  (ёки  ўринбосари)
____________________
- 48 - Тайёрлади:
Кредит  бўлими  ходими
____________________
Келишилди:
     Кредит бўлими бошлиғи                         
____________________
Мақсадли молиялаштирилган аккредитив тасдиқланганлиги учун 
воситачилик ҳақини мижоздан ундириш тўғрисида 
фармойиш шакли
Микрокредитбанк АТ банки
__________________________ филиали
ФАРМОЙИШ
20 __ йил “__” ___________             №
__________ шаҳри
Филиал бухгалтериясига
Мижоз_____________________________________________________ нинг
(мижоз номи)
20__ йил “___” _______________ даги _____________-сон импорт контракти 
бўйича 20__ йил “___” _________________ да ____________-сон мақсадли 
молиялаштирилган аккредитив тасдиқланганлиги учун:
1. Мақсадли молиялаштирилган аккредитив  тасдиқланганлиги  учун Банк
тарифига  мувофиқ  _______  (____________________________)  сўм
воситачилик ҳақи мижоздан ундирилсин:
Дт 20200000 “Талаб қилиб олингунча сақланадиган депозит”,
Кт 45225000 “Аккредитив бўйича воситачилик учун олинган даромад”.
2.  Мақсадли  молиялаштирилган  аккредитив  тасдиқланганлиги  учун
тасдиқловчи банк томондан олинган ва Амалиёт бошқармаси томонидан тўлаб
берилган  ____________  (____________________________)  сўм  воситачилик
ҳақи мижоздан ундирилсин:
Дт 20200000 “Талаб қилиб олингунча сақланадиган депозит”,
Кт 19997000 “Бошқа активлар”;
Дт 19997000 “Бошқа активлар”,
Кт 29896000 “Бошқа мажбуриятлар” (Амалиёт бошқармаси учун очилган) .
3.  Мақсадли  молиялаштирилган  аккредитив  тасдиқланганлиги  учун
тасдиқловчи банк томондан олинган ва Амалиёт бошқармаси томонидан тўлаб
- 49 - берилган  ____________  (____________________________)  сўм  Амалиёт
бошқармасига қоплаб берилсин:
Дт 29896000 “Бошқа мажбуриятлар” (Амалиёт бошқармаси учун очилган) ,
Кт Амалиёт бошқармасининг ҳисобварағи.
 Филиал бошқарувчиси (ёки ўринбосари)           ____________________
Тайёрлади:
Ташқи  иқтисодий  алоқалар  б ўлими  ходими
_____________________
Келишилди:
     Ташқи иқтисодий алоқалар бўлими бошлиғи         
_____________________ 
Мақсадли молиялаштирилган аккредитивга кўрсатилган хизмат учун
ҳисобланган фоизни мижоздан ундириш тўғрисида фармойиш шакли
Микрокредитбанк АТ банки
__________________________ филиали
ФАРМОЙИШ
20 __ йил “__” ___________             №
__________ шаҳри
Филиал бухгалтериясига
Мижоз 
______________________________________________________________ _ дан
(мижоз номи)
унинг 20__ йил “___” _______________ даги _____________-сон импорт 
контракти бўйича 20__ йил “___” _________________ да ____________-сон 
мақсадли молиялаштирилган аккредитивга 20__ йилнинг ______________ 
ойида кўрсатилган  хизмат учун ҳисобланган ______ 
(___________________________) сўмлик фоиз ундирилсин:
Дт 20200000 “Талаб қилиб олингунча сақланадиган депозит”,
Кт 44901000 “Бошқа фоизли даромадлар”.
Филиал  бошқарувчиси  (ёки  ўринбосари)
____________________
Тайёрлади:
Ташқи  иқтисодий  алоқалар  б ўлими  ходими
_____________________
- 50 - Келишилди:
     Ташқи иқтисодий алоқалар бўлими бошлиғи         
_____________________ 
Мижознинг конвертация қилинган маблағини
(хорижий валютада келиб тушган ўз маблағини) 
мижоз аккредитив ҳисобварағига кирим қилиш 
тўғрисида фармойиш шакли
Микрокредитбанк АТ банки
__________________________ филиали
ФАРМОЙИШ
20 __ йил “__” ___________             №
__________ шаҳри
Филиал бухгалтериясига
Мижоз 
______________________________________________________________  нинг
(мижоз номи)
20__ йил “___” _______________ даги __________-сон импорт контракти 
бўйича 20__ йил “___” ________________ да ___________-сон мақсадли 
молиялаштирилган аккредитивига хизмат кўрсатилиши муносабати билан 
унинг 22602 (валюта коди) ...................-аккредитив ҳисобварағига _________ 
(____________________________) ______________________ лик 
                                                     (хорижий 
валюта номи)
мижознинг конвертация қилинган маблағи/хорижий валютада келиб тушган ўз
маблағи  кирим қилинсин:
Дт  22614  (валюта  коди)  “Мижознинг  валюта  бозорида  конвертация
қилинган маблағи”,
Кт 22602 (валюта коди) “Мижознинг аккредитив бўйича депозити”;
ва/ёки
Дт 20200 (валюта коди) “Талаб қилиб олингунча сақланадиган депозит”,
- 51 - Кт 22602 (валюта коди) “Мижознинг аккредитив бўйича депозити”.
 
Филиал  бошқарувчиси  (ёки  ўринбосари)
____________________
Тайёрлади:
Ташқи  иқтисодий  алоқалар  б ўлими  ходими
_____________________
Келишилди:
     Ташқи иқтисодий алоқалар бўлими бошлиғи         
_____________________ 
Мақсадли молиялаштирилган аккредитив муддати тугагандан сўнг
мақсадли молиялаштирилган аккредитив бўйича қарздорлик ва 
гаров таъминотини ҳисобдан чиқариш тўғрисида фармойиш шакли
Микрокредитбанк АТ банки
__________________________ филиали
ФАРМОЙИШ
20 __ йил “__” ___________             №                       __________ шаҳри
Филиал бухгалтериясига
Касса амалиётлари бўлимига
Мижоз ____________________________ нинг 20__ йил “___” _______________ даги
                (мижоз номи)
_______-сон импорт контракти бўйича 20__ йил “___” _____________ да ___________-сон 
мақсадли молиялаштирилган аккредитив муддати тугаши муносабати билан:
1. Аккредитив ҳисобварақдан _____ (_______________) _______________ ______ лик  
(хорижий валюта номи)
қарздорлик ҳисобдан чиқарилсин:
Дт 22602 (валюта коди) “Мижознинг аккредитив бўйича депозити”,
Кт 16103 (валюта коди) “Бош банкдан/филиалдан филиаллараро ва банклараро ҳисоб-
китоблар бўйича олинадиган маблағ”;
2. Кўзда тутилмаган ҳолатлар ҳисобварақларидан _____ (_______________________) 
_____________________ лик қарздорлик ҳисобдан чиқарилсин:
(хорижий валюта номи)
Дт 96309 (валюта коди) “Импортга оид аккредитив бўйича контр-ҳисобварақ”,
Кт 90955 (валюта коди) “Импорт бўйича тасдиқланган аккредитив”.
3. Чиқим касса ордери расмийлаштирилсин.
4.  Чиқим касса ордери  асосида гаров сифатида қабул қилинган ___ (______________)
сўмлик таъминот ҳисобдан чиқарилсин:
Дт  96381  “Гаров  сифатида  олинган  мулк  ва  мулкий  ҳуқуқ,  кафолат  ва  кафилликлар
бўйича контр-ҳисобварақ”,
- 52 - Кт  94502  “Гаров  сифатида  олинган  мулк  ва  мулкий  ҳуқуқ”  (94503  “Гаров  сифатида
олинган кафолат ва кафилликлар”).
5. Аккредитив ва кўзда тутилмаган ҳолатлар ҳисобварақлари ёпилсин.
6. Чиқим касса ордери касса мудирига топширилсин.
7.  Чиқим  касса  ордери  асосида  гаров  сифатида  қабул  қилинган  таъминот
ҳужжатининг асли кассадан чиқарилсин ва филиалнинг Кредит бўлимига топширилсин.
 
Филиал бошқарувчиси (ёки ўринбосари)           ____________________
Тайёрлади:
Ташқи иқтисодий алоқалар бўлими ходими         _____________________
Келишилди:
     Ташқи иқтисодий алоқалар бўлими бошлиғи         _____________________ 
Аккредитив бўйича қўшимча тақдим этилган таъминотни 
94502/94503 ва 96381-ҳисобварақларга кирим қилиш
тўғрисида фармойиш шакли
Микрокредитбанк АТ банки
__________________________ филиали
ФАРМОЙИШ
20 __ йил “__” ___________             №
__________ шаҳри
Филиал бухгалтериясига
Касса амалиётлари бўлимига
Мижоз 
______________________________________________________________ нинг 
(мижоз номи)
мақсадли  молиялаштирилган  аккредитиви  шартларига  ўзгартиришлар
киритилганлиги муносабати билан: 
1.  Мижоздан  қўшимча  қабул  қилинаётган  таъминот  кирим  қилиниши
учун кирим касса ордери расмийлаштирилсин. 
2.  Кирим  касса  ордери  асосида  аккредитив  юзасидан  тузилган  20__  йил
“___”  ____________ даги  _________-сон  гаров  ҳужжатида  кўрсатилган  _____
(_______________) сўмлик қўшимча қабул қилинган таъминот 94502/94503 ва
96381-кўзда тутилмаган ҳолатлар ҳисобварақларига кирим қилинсин.
3. Кирим касса ордери касса мудирига топширилсин.
4.  Қиймати  ________  (_____________________________________)  сўмга
тенг  бўлган  20__  йил  “___”  _______________  даги  ___________-сон  гаров
- 53 - ҳужжатининг  асли  кирим  касса  ордери  асосида  филиал  кассасига
жойлаштирилсин.
Филиал  бошқарувчиси  (ёки  ўринбосари)
____________________
Тайёрлади:
Кредит  бўлими  ходими
____________________
Келишилди:
     Кредит бўлими бошлиғи                         
____________________
- 54 -