“O’zbekiston metallurgiya kombinati” aksiyadorlik jamiyatida amaliyot hisoboti

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI
SIRTQI FAKULTET
“IQTISODIYOT, BOSHQARUV, SOLIQLAR VA SUG'URTA”
KAFEDRASI
ISHLAB CHIQARISH AMALIYOTI BO’YICHA
 HISOBOT
Tayyorladi: M50-2 guruh ta’labasi 
Jo’rayev Dilshod Muxammadjonovich 
Amaliyot rahbari:
S.Sobirjonov Kafedra tomonidan ro’yxatga
olingan tartib raqami
№ _________
“ _____ ”________________2022 y
________________
Hisobot himoyaga tavsiya qilindi
(qilinmadi)
“ _____ ”________________2022 y
Rahbar imzosi________________ Hisobot bahosi
___________
Komissiya a’zolari
Toshkent  MUNDARIJA:
KIRISH…………………………………………………………………………….3
1. “O’zbekiston  metallurgiya  kombinati”  aksiyadorlik  jamiyatining  korporativ
boshqaruvi tuzilmasi………………………………………………..………….…8
2. “O’zbekiston metallurgiya kombinati” aksiyadorlik jamiyatida kadrlar bilan
ishlash va ularning ish tartibi…………………………………………………..12
3. “O’zbekiston  metallurgiya  kombinati”  aksiyadorlik  jamiyatida  Investitsion
dasturlari va olib borilayotgan ishlar…………………………………………..21
Xulosa…………………………………………………………………...………..29
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati………………………………………...…..32 KIRISH
«O’zb е kiston  m е tallurgiya  kombinati»  aksiyadorlik  jamiyati  r е spublikada
y е takchi  qora  m е tallurgiya  korxonasidir.  O’zb е kistonning  mustaqillik  yillarida
korxona  jo’shqin  rivojlanib,  yildan  yilga  o’z  quvvatlarini  oshirib
k е lmoqda.«O'zbekiston  metallurgiya  kombinati»  aksiyadorlik  jamiyati  2020  yil  5
mart  kuni  76  yoshga  to`ldi.  Kombinat  n е gizli  soha  bo’lib,  barcha  boshqa
korxonalar bilan yaqin o’zaro aloqada. Shuning uchun O’zb е kiston R е spublikasida
qora m е tallurgiya rivojlanishi iqtisodiyotning zamonaviy rivojlanish bosqichining
eng muhim ustuvor umumdavlat vazifasidir.
     Ishlab  chiqarishning  uzluksiz  r е konstruktsiyasi,  t е xnik  qayta  jihozlanishi  va
mod е rnizatsiyasi  yuqori  sifatli  raqobatbardosh  mahsulotni  ishlab  chiqarishga
imkon b е radi  va  u r е spublikaning  sanoat  korxonalariga  va  qurilish  industriyasiga
mahsulot y е tkazib b е riladi, shuningd е k eksportga ham yuklab jo’natadi.
    Kombinatning  barcha  mahsulotlari  muvofiqlik  s е rtifikatlariga  ega.  Sifat
m е n е djm е nti tizimi Milliy va Xalqaro s е rtifikat tizimida s е rtifikatlangan.
     Kombinat  r е spublika  korxonalari,  shuningd е k  kichik  bizn е s  va  xususiy
tadbirkorlik sub' е ktlari bilan koop е ratsion aloqalarni faol rivojlantirmoqda. Yangi
ish  o’rinlarni  yaratib  k е lmoqda.  B е kobod  shahar  va  B е kobod  tumani  ijtimoiy
infratuzilmasining rivojiga muhim hissa qo’shib k е lmoqda.
Kombinat tarkibida quyidagilar mavjud:
- Po’lat eritish sexlari;
- Prokat ishlab chiqarish sexlari;
- Rangli m е tallar ishlab chiqarish sexi;
- Issiqlikni o’tkazmaydigan mat е riallarni ishlab chiqarish sexi;
- Xalq ist е 'mol mollari ishlab chiqarish sexi;
- R е spublika hududlari bo’ylab qora m е tall parchalari va chiqindilari tayyorlash va
qayta ishlash s е xlari;
-  "O'zmetkombinat" AJ "Ikkilamchiqorametallar" boshqarmasining filiallari;
- Ferroqotishmalar ishlab chiqarish sexi;
- Kombinat quyidagilarni ishlab chiqaradi: - Qora metallar prokati (sh.j. po'lat sharlar) har xil sortamentda;
- Mis va uning qotishmalaridan prokat (har xil sortam е ntda);
- bazalt plitalarini, matlarini va vatalarni;
- M е tall buyumlari (sim, el е ktrod, qurilish mixlari, to’qilgan po’lat to’r, 46 nomda
282 turdan iborat  sirlangan po’lat idishlar);
- ferrosilitsiy va ferrosilikomargents;
Nom е tallurgiya mahsulotlar:
- Azot, argon, kislorod;
- Yuk ushlovchi M42, M62 rusumli el е ktromagnitlar, yuk ko’tarish qobiliyati 16 tn
va 25 tn.
AN-348 rusumli payvandlash flyusi.
“O’zm е tkombinat” AJ faoliyatining asosiy vazifalari va yo’nalishlari:
birinchidan,  ishlab  chiqarishni  mod е rnizatsiyalash  va  div е rsifikatsiyalash
bo’yicha  puxta  o’ylangan  yagona  t е xnik  siyosatni  amalga  oshirish,  zamonaviy
en е rgiya  t е jamlovchi  t е xnologiya  va  asbob-uskunalarni  joriy  etish,  shuningd е k
jamiyatning xom ashyo bazasini k е ngaytirish;
ikkinchidan,  ishlab  chiqarishning  yuqori  o’sish  sur'atini  ta'minlashga
yo’naltirilgan  jamiyatni  boshqarish  tizimida  tarkibiy  o’zgartirishlarni  amalga
oshirish, yuqori qo’shilgan qiymatli mahsulotni eksport qilish hajmini ko’paytirish,
shu  jumladan  yangi  bozorlarni  o’zlashtirish  hisobiga,  mahsulotning  tannarxini
pasaytirish bo’yicha ishlarni maqsadga yo’naltirilgan tizimli n е gizda olib borish;
uchinchidan,  xom-ashyo  bazasini  k е ngaytirish,  yangi  yuqori  t е xnologiyali
korxonalarni qurish va ishga tushirish, sh.j. loyiha-sm е ta hujjatlarni ishlab chiqish
jarayonlarining samaradorligini oshirish va shaffofligini ta'minlash bilan to’g’ridan
to’qri  inv е stitsiyalarni  jalb  etish,  shuningd е k,  loyihalarni  boshqarishning
zamonaviy  uslublarni  joriy etish;
to’rtinchidan,  m е tallurgiya  mahsulotlarini,  butlovchi  buyum  va  mat е riallarni
ishlab chiqarishni mahalliylashtirilishini k е ngaytirish tuzilmasini maqbullashtirish
va tovar va xizmatlar importini qisqartirish maqsadida; b е shinchidan,  muhandis-t е xnik  va  boshqaruv  kadrlarining  malakasini  oshirishni,
qayta  tayyorlashni  tashkil  etish  oliy,  o’rta  maxsus,  kasb-hunar  ta'lim  va  ilmiy
muassasalar bilan koop е ratsiyani kuchaytirish yo’li bilan;
oltinchidan,  qattiq  raqobat  sharoitlarida  jamiyatning  samarali  ishini  ta'minlashga
qodir  bo’lgan  kasb  mahoratining  yuqori  darajasiga  е tishda  motivatsiyalangan,
qobiliyatli,  vijdonli  va  vatanparvar  yosh  mutaxassislarni  jalb  etish  bo’yicha
maqsadli  ishlarni  olib  borish  yo’li  bilan   jamiyatning  kadrlar  salohiyatini
mustahkamlash.
    Mazkur  qarorga  asosan  “O’zm е tkombinat”  AJ  qora  m е tall  parchalari  va
chiqindilari  lom  sotib  olish  bo’yicha  yagona  vakolatli  organdir,  shunga  muvofiq
O’zb е kiston  R е publikasi  hududida  yig’ilgan  m е tallolom  faqat  kombinatga
topshirilishi lozim.
    R е spublikaning  lom  tanqisligi  va  qora  m е tall  prokati  mahsulotiga  bo’lgan
ehtiyojini  qoplash  maqsadida  kombinat  m е n е jm е nti  m е tallolom  topshirilishini
ko’paytirish  uchun  boshqarishning  zamonaviy  bozor  m е xanizmlarini  qo’lladi,
m е tallolomga  narxni  o’z  vaqtida  oshirish  ulardan  biridir,  hozirgi  vaqtda  uning
narxi  bir  tonnasi  uchun  1  mln.so’mni  tashkil  etadi  (QQS  siz),  bu  m е tallolom
narxining 4 baravarga oshganini ko’rsatmoqda.
       M е tallolom  topshirilishining  ko’payishi  hukumat  strat е giyalarini  va
rivojlantirish dasturlarini amalga oshirish doirasida ko’p ob' е ktlarni ishga tushirish
hisobiga  kombinat  tomonidan  ishlab  chiqarilayotgan  mahsulotning  hajmini
oshirishga imkon b е radi.
      Qora  m е tall  prokati,  sh.j.  po’lat  soqqalar  sotuvi  birja  savdolari  orqali,
shuningd е k  to’g’ridan  to’g’ri  shartnomalar  orqali  o’rtacha  birja  narxlar  bo’yicha
r е spublikaning  yirik  ist е 'molchilariga,  byudj е t  hisobiga  moliyalashtirilayotgan
ist е 'molchilar  bundan  istisno,  har  yili  tasdiqlanayotgan  qora  m е tallar  prokatini
ishlab chiqarish va sotish balansiga asosan amalga oshiriladi.
 “El е ktron  hukumat”  –  davlat  organlari  faoliyatini  tashkil  etishning  yangi
shakli  bo’lib,  axborot-kommunikatsiya  t е xnologiyalaridan  k е ng  foydalanish
hisobiga  t е zkorlikning  sifat  jihatdan  yangi  darajasini  va  tashkilot,  fuqarolar
tomonidan  davlat  xizmatlaridan  foydalanishda  qulaylikni,  shuningd е k  davlat
organlari faoliyati natijalari to’g’risidagi axborotni olishni ta'minlaydi.
   O’zb е kiston  R е spublikasi  Pr е zid е nttining  2013  yil  27  iyundagi  PQ-1989-sonli
“O’zb е kiston R е spublikasi axborot-kommunikatsiya tizimini yanada rivojlantirish chora-tabbirlari  to’g’risida”gi  qarori  bilan  2013-2014  yillarda  O’zb е kiston
R е spublikasida  el е ktron  hukumatni  rivojlantirish  bo’yicha  loyiha  va  chora-
tadbirlar tasdiqlangan bo’lib, davlat organlari oldiga axborot tizimlarini yaratish va
o’zaro  int е gratsiya,  davlat  organlari  vazifalarini  t е zkor  va  sifatli  bajarishlarini
oshirishga  imkon  b е ruvchi  faoliyatini  avtomatlashtirishni  ta'minlash  vazifasini
qo’ydi.  “El е ktron  hukumati”ni  joriy  etishning  yakuniy  maqsadi  –  int е raktiv
xizmatlarni  taqdim  etish  imkonlarini  yanada   yaxshilashga  qodir  bo’lgan  davlat
boshqaruvning mukammal el е ktron apparatini  yaratishdir.
   Int е raktiv  davlat  xizmatlarini  ko’rsatish  uchun  “O’zm е tkombinat”  AJ  quyidagi
yagona  davlat  int е raktiv  portaliga  ulangan:  “Fuqarolar  murojaati”,  “Rahbarlar
qabuliga ariza”, “Bo’sh ish o’rinlar”. Kombinat bo’yicha 2014 yil 12 maydagi 426-
pr-sonli   buyruqga  asosan  murojaatlarni  qabul  qilish  uchun  mas'ul  shaxslar
tayinlangan  va  “Int е raktiv  davlat  xizmatlarni  ko’rsatish  yagona  portali  orqali
“O’zm е tkombinat”  AJ  tomonidan  int е raktiv  davlat  xizmatlarni  ko’rsatish  tartibi
to’g’risida Nizom” tasdiqlangan.
    Har  xaftada  (dushanba  kunlari)  xizmat  rahbarlari,  ts е x  va  bo’lim  boshliqlari
ochiq  yig’ilishida  IDXYaP  orqali  k е lib  tushgan  va  ko’rib  chiqilgan  murojaatlar
bo’yicha mas'ul shaxslarning hisobotlari eshitib boradilar.
 
Ma'lumot uchun:
    O’zb е kiston R е spublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 13 maydagi “Davlat
xizmatlarini  ko’rsatish  tartibini  va  davlat  organlari  va  boshqa  tashkilotlarini
idoralararo  axborot  o’zaro  faoliyati  yanada  takomillashtirish  chora-tadbirlari
to’g’risida”gi  qarorini  ijro  etish  va  “O’zm е tkombinat”  AJ  bo’yicha  Int е raktiv
davlat  xizmatlari  yagona  portali  orqali  int е raktiv  xizmatlarni  ko’rsatish  tartibini
yanada  takomillashtirish  maqsadida  2015  yil  27  maydagi  462-pr-sonli  buyruq
chiqarilgan. Ishchi guruh tuzilib, barcha ko’rsatilayotgan xizmatlarni taftish qilish
va  m е 'yorini  b е lgilash,  shuningd е k  ishlatilayotgan  shakl  va  blankalarni
(r е glam е ntatsiyalash),  shuningd е k  davlat  xizmatlarini  ko’rsatish  uchun  idoraviy
ma'lumotlar bazasini shakllantirish bo’yicha ishlar boshlab yuborilgan. 1  “O’zbekiston metallurgiya kombinati” aksiyadorlik jamiyatining korporativ
boshqaruvi tuzilmasi.
Kuzatuv kengashi:
№ Familyasi, ismi, sharifi Lavozimi
1 Aripov Abdulla Nigmatovich O’zbekiston Respublikasi Bosh vaziri-Kuzatuv
kengashi raisi
2 Jumanazarov Akmal Ruzikulovich O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Makamasi
Sanoat VA uning bazaviy tarmoqlarini hamda
kooperatsiya aloqalarini rivojlantirish masalalari
departamenti boshlig’i o’rinbosari.
3 Fayzullayev Djamal Sabaxanovich O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Makamasi
Geologiya, energetika, sanoat va uning bazaviy
tarmoqlarini rivojlantirish masalalari
departamentining Metallurgiya tarmog’ini va mis
sanoati klasterini rivojlantirish shu’basi mudiri.
4 Kalandarov Davron Narimovich O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Makamasining
Yuridik ta’minlash boshqarmasi boshlig’i.
5 Vafayev Shuxrat Abdusharifovich O’zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi
savdo vaziri o’rinbosari, O’zbekiston
Respublikasining Tiklanish va taraqqiyot
jamg’armasi ijrochi direktori.
6 Boboyev Adiz Muzafarovich O’zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va
kambag’allikni qisqartirish vaziri o’rinbosari.
7 Isakov Odilbek Rustamovich O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi vaziri
o’rinbosari.
8 Karimov Bobir Xasanovich O’zbekiston Respublikasi Monopoloyaga qarshi
kurashish qo’mitasi raisining birinchi o’rinbosari.
9 Miraliyev  Alisher  Erkinovich O’zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini
boshqarish agentligi direktori o’rinbosari Taftish Komissiyasi:
№ Familyasi, ismi, sharifi Lavozimi
1 Xaydarov Jaxongir Baxtiyarovich O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Makamasi
apparatining bo’lim mudiri.
2 Qurbonaliyev sanjar
sabriddinovich O’zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini
boshqarish agentligi Davlat ishtirokidagi
korxonalarning korporativ faoliyatini tahlil qilish
boshqarmasi boshlig’i.
3 Sayfulloyev Abdulaziz sa’dillo
o’g’li O’zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini
boshqarish agentligi bo’limi boshlig’i.
4 Sultanov Eldorbek
Arislanbekovich O’zbekiston Respublikasi axborot texnologiyalari,
xizmatlar va moliya sanoati sohasidagi aktivlarni
o’zgartirish va xususiylashtirish bo’yicha
loyihalarni amalga oshirish guruhi rahbari
5 Mustafina Viktoriya Valeryevna O’zbekiston Respublikasi Monopoloyaga qarshi
kurashish qo’mitasi boshqarma boshlig’i
 
“O’ZMETKOMBINAT”AJ Boshqaruvi
№ Familyasi, ismi, sharifi Lavozimi
1 Pirmatov Rashid Xusanovich Boshqaruv raisi - bosh direktor
2 Axmedov Dilshod Tursunqulovich Boshqaruv raisining birinchi o’rinbosari - ijrochi
direktor
3 Madiyarov Sanjar Gulomovich Boshqaruv raisining birinchi o’rinbosari-
taraqqiyot bo’yicha direktor
4 Budey Tatyana Aleksandrovna Boshqaruv raisining o’rinbosari - moliya direktori
5 Sharipov Akmal Mamatovich Boshqaruv raisining umumiy masalalar bo’yicha
o’rinbosari
6 Garaev Roman Salimovich Ishlab chiqarish direksiyasi direktori 7 Umerov Nariman Osmanovich Loyihalarni boshqarish departamenti direktori
8 Mirbabayeva Shaxnoza
Ulugbekovna Xodimlarni boshqarish departamenti direktori
9 Badalbayev Alisher Askarovich Yuridik department direktori
2 “O’zbekiston metallurgiya kombinati” aksiyadorlik jamiyatida kadrlar bilan
ishlash va ularning ish tartibi.
Bugungi kunda kadrlar tarkibi kombinatning barcha yo’nalishlari bo’yicha bir
maromda  yo’lga  qo’yilgan.  Kadr  strategiyasi  masalasida  kombinat  rahbariyati
asosiy  urg’uni  ishga  ma’lumotli  va  yuqori  malakali  kadrlarni  qabul  qilishga
qaratmoqda. 
  2021-yil  10  sentabr  holatiga  kombinatdagi  oliy  ma’lumotli  xodimlarning  soni
2210  nafar  (2020-yil  1- март  holatiga  1900  nafar)  ga  yetdi.  Kadr  masalalari
bo’yicha ishlar tizimli ravishda olib borilmoqda. 
Kadrlarning rotatsiyasi to’g’risidagi” va “Boshqaruv kadrlarning   stajirovkasi
to’g’risidagi” nizomlar ishlab chiqildi va tasdiqlandi.
  Kombinatda  kadrlarni  qayta  tayyorlash  va  malakasini  oshirish  tizimi
kombinat  o’quv  markazida  amalga  oshiriladi.  O’quv  markazi  kombinatning
rahbarlari,  mutaxassislari,  xizmatchilari  va  ishchilarni  qayta  tayyorlash,  amaliy
mashg`ulotlar tashkil etish va malakasini oshirish bo’yicha o’quvlarni tashkil etish
bilan shug`ullanadi.
  2020-  yilda  2942  nafar  xodim  turli  hil  yo’nalishlar  bo’yicha  o’qitildi,  bu  esa
kombinatda  ishlayotganlarning  umumiy  sonidan  qariyb  28,9  %  ni  tashkil  etadi,
shulardan:  qayta  tayyorlovdan  o’tganlar  –  979  nafar;  malaka  oshirganlar  –  1963
nafar (shundan 336 nafar   xizmatchilar va 368 ishchi kombinatdan tashqari, 1259
nafar ishchi xodimlar kombinatning o’zida malaka oshirganlar). 
  2021-yil 1-mart holatiga kombinatda 290 nafar hodim o`qitilib, ulardan 107
nafari qayta tayyorlash va amaliy mashg`ulotlar tashkil etish kurslarida, 143 nafari malaka oshirish kurslarida o`qitildi. 40 nafar rahbarlar, mutaxassislar va xodimlar
turli ta`lim muassasalarining malaka oshirish kurslarida qatnashdi.
Xodimlarni  o’qitilishi  (kadrlarni  qayta  tayyorlash,  amaliy  mashg`ulotlar
tashkil  etish,  ishchilarni  malakasini  oshirish)  kombinatdagi  mavjud  malakali
mutaxassislarning  imkoniyatlaridan  kelib  chiqqan  holda  amalga  oshiriladi.
Tarkibiy bo’linmalarning mutaxassis va rahbarlarni malakasini oshirilishi bo’yicha
o’qitilishi  ularni  kadrlarni  qayta  tayyorlash  va  malakasini  oshirish  tizimining
boshqa o’quv yurtlariga yuborish yo’li bilan, shuningdek bevosita kombinat o’quv
markazida  mamlakatimizdagi  oliy  ta`lim  muassasalari  va  “Moskva  po’lat  va
qotishmalar” universiteti professor-o’qituvchilar tarkibini jalb qilgan holda amalga
oshiriladi. 
“O’zmetkombinat” AJ Boshqaruvi malakali, yetuk va istiqbolli rahbar kadrlar
tayyorloviga katta ahamiyat qaratmoqda. Hozirgi vaqtda   bir necha nafar talabalar
qator  OTMlarda  kombinat  hisobidan  to’lov-kontrakt  asosida  tahsil  olishmoqda.
Shulardan:  Moskva  po’lat  va  qotishmalar  institutida  2  nafar;  O’zbekiston
respublikasi  iqtisodiy  taraqqiyot  va  kambag’allikni  qisqartirish  vazirligda  2  nafar
bo`lajak rahbar kadrlar tayyorlanmoqda. 
Kombinatdagi mutaxassislar  har yili "Standartlashtirish, sertifikatlashtirish va
texnik  jihatdan  tartibga  solish  ilmiy-tadqiqot  instituti"  davlat  muassasasi
(Standartlar  instituti)ga,  O’zbekiston  respublikasi  iqtisodiy  taraqqiyot  va
kambag’allikni  qisqartirish  vazirligi  Biznes  va  tadbirkorlik  respublika  oliy
maktabiga,  shu  bilan  birga  respublikadagi  va  chet  eldagi  boshqa  o`quv
muassasalariga o’qitish va malaka oshirishga yuborilmoqda.
  Xodimlar  bilan ishlash  bo’yicha boshqarma kombinatda amal qilayotgan kadrlar
malakasini  oshirish  va  qayta  tayyorlash  tizimi  bilan  tashkiliy  va  uslubiy
boshqaruvni amalga oshiradi. 
Respublikamizning  qator  OTMlari  va  Bekobod  shahridagi  kasb-hunar
kollejlari  bilan  o’zaro  aloqalar  mustahkamlanmoqda.  Ular  asosida  talaba  va
o’quvchilarning  ishlab  chiqarish  va  diplomoldi  amaliyotlarini  kombinatda
o’tashlari tashkil etilmoqda. Ishga  qabul  qilish TARTIBI
Mazkur TARTIB O’zbekiston Respublikasi Mehnat Kodeksiga amal qiluvchi Ichki
mehnat  tartib  qoidalariga,  Jamoa  shartnomasiga  muvofiq  tuzilgan  va  ishchi
xizmatchi, mutaxassislarni ishga qabul qilish va tanlab olish tartibini belgilaydi va
kombinatning barcha tarkibiy bo’linmalari uchun majburiydir.
 Ishchi  mutaxassisliklari  bo’yicha  va  mutaxassislar  lavozimlari  bo’yicha
bo’sh  ish  o’rinlarga  talabgorlarni  tanlash,  xizmatchilar  va  mutaxassislar  bilan
kombinatni ta’minlash maqsadida komissiya tuziladi.
 Komissiyani  kombinat  boshqaruv  raisining  hodimlar  va  ijtimoiy  masalalar
bo’yicha o’rinbosari boshqaradi.
 Ishga talabgorlar bo’sh ish o’rinlarga quyidagi ustunliklarga ega:
 -  Oliy  maxsus  ma’lumotga  (tegishli  ish  profiliga)  va  mutaxassislik  bo’yicha  ish
stajiga ega shaxslar;
 - Tegishli profil ma’lumotga ega oliy o’quv yurti bitiruvchilari;
 - O’rta maxsus ma’lumotga (tegishli  ish profiliga)  va mutaxassislik bo’yicha    ish
stajiga ega shaxslar;
-  Tegishli  profil  ma’lumotga  ega,  kombinatda  ishlab  chiqarish  va  diplom  oldi
amaliyotini o’tagan kollej bitiruvchilari;
Strukturaviy  bo'linmaning  talabiga  binoan  hodimlar  bilan  ishlash  bo’yicha
boshqarma  (keyingi  o'rinlarda  HBIB  deb  nomlanadi)  kombinatning  rasmiy  veb-
saytida  ( www.uzbeksteel.uz )  kombinatda  mavjud  bo’sh  ish  o’rniga  tegishli
talablar qo'yilgan vakansiya e'lon qiladi;
 Rasmiy  veb-saytga  yuborilgan  rezyumelar  HBIB  xodimlari  tomonidan
tartibga  solinadi.  Hujjatlari  e'lon  qilingan  vakansiya  talablariga  javob  beradigan
nomzodlar kombinatning o'quv markazida tashkil etilgan suhbatga taklif qilinadi;
 Suhbat  hay'at  raisining  kadrlar  va  ijtimoiy  masalalar  bo'yicha  o'rinbosari
boshchiligidagi komissiya tomonidan o'tkaziladi, uning tarkibiga ehtiyoj beruvchi
tarkibiy  bo'limi  mutaxassislari,  HBIB  rahbari,  o'quv  markazi  rahbari  va
kombinatning  boshqa  mutaxassislari  kiradi.  Suhbat  natijalari  bo'yicha  komissiya
bayonnoma tuzadi va komissiya raisi tomonidan tasdiqlanadi;  Suhbatdan  muvaffaqiyatli  o'tganidan  so'ng,  talabnoma  beruvchiga  amaliy
ko'nikmalar  va  ish  tajribasini  tekshirish  uchun  nomzodga  tarkibiy  bo'linmaga
amaliy suhbatga "yo'llanma" beriladi;
 Strukturaviy  bo'linma  tomonidan  "yo'llanma"  to’ldirilib  HBIBga  taqdim
etiladi;
 Bo'sh  lavozim  uchun  eng  malakali  nomzod  tanlangandan  so'ng,  unga  FT-1
tibbiy  ko’rikdan  o’tish  hujjati  beriladi.  Nomzod  HBIBga  kerakli  shaxsiy
ma'lumotlarni taqdim etadi;
 Nomzodning  shaxsiy  ma'lumotlari  KBAT  (1C)  ma'lumotlar  bazasiga
kiritiladi.  Mehnat  shartnomasi  tuziladi  va  ro'yxatdan  o'tkaziladi.  Xodimlar  tabel
raqami beriladi;
Yuqorida keltirilgan jarayoni tugagandan so'ng, HBIB tomonidan ishga joylashish
to'g'risida buyruq chiqariladi. 
ТARKIBIY BO’LINMALARNING ISH TARTIBI
 
      “O’zmеtkombinat” AJ tarkibiy bo’linmalar va Ijroiya apparatidan iborat.
Kombinat  to’xtovsiz  mеtallugiya  siklida  ishlaydi  va  undagi  ishlab  chiqarish
jarayonining  davomiyligi  ruxsat  etilgan  har  kunli  ish  davomiyligidan  oshadi.
Bunday  ishlab  chiqarish  jarayonlari,  shuningdеk  asbob-uskunalarni  samarali
foydalanish,  ishlab  chiqarilayotgan  yoki  ko’rsatilayotgan  xizmatlarni  hajmini
oshirish uchun smеnali ish kiritilgan (O’zR MK qayd etilgan).
      Xodim ishlayotgan kunlarini, dam olish kunlarini bilishi uchun kombinatda ish
jadvallari ishlab chiqilgan. Ish jadvalarini ishlab chiqilayotganda xodim uchun ish
vaqtining  mе`yoriy  davomiyligi  haftada  qirq  soatdan  oshmasligi  kеlib  chiqilgan
(O’zR  MK  115  moddasi).  Jadval  bеlgilanayotganda  ish  vaqti,  tanaffuslar  vaqti
ko’rsatiladi. Ish jadvallari quyidagilarni  hisobga olingan xolda ishlab chiqiladi:
- har bir xodimning ish vaqtini;
- xodimlarga muntazam dam olish kunlari taqdim etilishini;
- brigadalarning doimiy tarkibini;
-smеnalar  tartibini  (navbatlanishini)  va  b. Sanoat xodimlarning smena jadvallari
       Mahsulotlar  uzluksiz  ishlab  chiqarilayotgan  siklda  ishlayotgan  sexlar  –
Elektrda  po`lat  eritish  sexi  (EPES),  Navli  prokat  tsexlari  (1-NPS,  2-NPS),  Temir
tersaklarga  qayta  ishlash  berish  sexi,  Rangli  metallar  ishlab  chiqarish  sexi
(RMICHS)  (smenalari  dam  olish  va  bayram  kunlariga  to`g`ri  kelayotgan  sexlar)
uchun  ish  1,2,3  smenaga  belgilanayotgan  smena  jadvali  qo`llaniladi.  Bunday  ish
tartibiga  o`tilishi  jamoa  shartnomasida,  mahalliy  me`yoriy  dalolatnomada  yoki
xodimning mehnat shartnomasida biriktiriladi.
      Tasdiqlangan №№ 1 (2) smena jadvallari bo`yicha ish davomiyligi – 8 (7,67)
soatli, № 3 – smena jadvallari bo`yicha ish davomiyligi 11,4 soatli.
      Shuning, yuqorida ko`rsatilgan ish jadvallar bo`yicha ishlab chiqarishga xizmat
ko`rsatilayotgan quyidagi tarkibiy bo`linmalar ishlaydi:
№ 1 (2)  smena jadvali bo`yicha
-  Mahsulot  sifati  va  standartlarga  rioya  etilishi  nazorati  bo`limi  (MsvaSRENB),
Kombinat  markaziy  laboratoriyasi  (KML),  Nazorat-o`lchov  asboblari  va
avtomatika sexi (NO`AvaA), Aloqa va texnologik dispetcherlik sexi (АvaTDS).
№ 3  smena jadvali bo`yicha:
-  Temir  yo`l  sexi  (TYS),  Avtotransport  sexi  (ATS),  Tarmoqlar  va  kichik
stansiyalar sexi (TvaKSS) va b.
      Xalq  iste`mol  mollari  ishlab  chiqarish  sexida  (XIMICH)  bosh  energetik
xizmatida va bosh mexanik xizmatlarning asosiy, va navbatchi xodimlarni ishi №
13 smena (uzluksiz) jadvali bo`yicha smena davomiyligi 7,5 soat bo`lgan jadvalda
tashkil etilgan.
      Mexanika-ta`mirlash  tsexlari  (MTS,  MS)  dastgoxchilarining  ishi  va  2-NPS
valtstokarli  ustaxonasining  valklarga  ishlov  berish  bo`yicha  tokarlarni  ishi  №  10
smena  jadvali  bo`yicha  7,5  soatli  smena  davomiyligida  to`lmagan  ish  soatlarini
to`ldirish uchun dam olish kunlarida qo`shimcha ish kunlari bilan tashkil etilgan. Nosanoat xodimlarning smena jadvali
      Olti kunli ish haftasi uchun 7- soatli ish smenali № 8 jadval ishlab chiqilgan va
u  bo`yicha  nosanoat  xodimlari  sexlari  ishlaydi  (OvaKS,  Pansionat,  МТМ  va  b.)
olti kunli ish haftasining davomiyligi yetti soatdan oshmasligi lozim. Olti kunli ish
haftasida ishlayotgan  xodimlar ish  davomiyligi 08-00 dan 16-00 gacha, tushlikka
tanaffus  11-30  dan  12-30  gacha,  shanba  kuni  0  5  soatli  ish.  Dam  olish  kuni  –
yakshanba.
      Yuqori emotsional (jo`shqin), aql va ziyraklikni talab qiluvchi kasb egalariga,
yani  alohida  toifaga  ega  bo`lgan  xodimlarga  (tibbiyot  xodimlari,  o`qtuvchilar
tarbiyachilar  va  boshqalar),  ish  vaqtining  davomiyligi   O`zbekiston  Respublikasi
Mehnat kodeksiga asosan  belgilanadi (118 moddasi).
      Iqlim sharoitlarini va xodimlar uchun ishning o`ziga os hususiyatlarini hisobga
olgan  holda  “Yoshlik”  BSOga  dam  olishga  bolalar  kelish  uchun  ishlab  chiqilgan
jadvalini  hisobga  olgan  holda  ish  №  5  (ikki  brigadali)   bir  smenali  11  soatli  ish
smena jadvali bo`yicha tashkil qilingan.
      №  6  jadval  kombinat  xodimlari  va  kunduzgi  brigadada  ishlayotgan  barcha
ishchilar  uchun,  taqvim  besh  ish  kunli  hafta  bo`yicha  ishlatiladi,  undagi  ish
soatlarining  soni  hukumat  tomonidan  har  yili  tasdiqlanayotgan  ishlab  chiqarish
taqvimdagi o`xshash ko`rsatgichga to`liq muvofiqdir. Besh kunli ish haftasida esa
har  kunning  davomiyligi  8  soatdan  oshmasligi  kerak.  Dam  olish  kunlari  shanba,
yakshanba.
      Kombinat bilan hamkorlikda ishlamoqchi bo`lgan yuridik va jismoniy shaxslar
(mahsulotni sotib olish, xom ashyo, materiallarni, asbob uskunalarni va butlovchi
qismlarni  yetkazib  berish  masalasi  bo`yicha)  o`zlarining  takliflarini  “Aloqa”
bo`limida  ko`rsatilgan  elektron  manzil  va  telefon  raqamlari  orqali  yuborishlari
mumkin.  Har  kuni  soat  09-00  dan  18-00  gacha,  shanba  va  yakshanba  kunlaridan
tashqari       
  « Ikkilamchiqorametallar» boshqarmasi  O`zbekiston Respublikasining
barcha hududlarida o`zining bo`linmalariga ega.
 
«Ikkilamchiqorametallar» boshqarmasi tarkibiga 14 ta filial  kiradi.
1. "Toshkentikkilamchiqorametall" Filiali
2. "Qoraqalpoqikkilamchiqorametall" Filiali
3. "Andijonikkilamchiqorametall" Filiali
4. "Namanganikkilamchiqorametall" Filiali
5.  "Samarqandikkilamchiqorametall" Filiali
6.  "Buxoroikkilamchiqorametall" Filiali
7.  "Qarshiikkilamchiqorametall" Filiali
8.  "Farg`onaikkilamchiqorametallar" Filiali
9.  "Jizzaxikkilamchiqorametallar" Filiali
10. "Surxondaryoikkilamchiqorametall" Filiali
11. "Sirdaryoikkilamchiqorametall" Filiali
12.  "Navoiikkilamchiqorametall" Filiali
13.  "Xorazmikkilamchiqorametall" Filiali
14. "Toshkеnt viloyat IQM" Filiali
 
      «Ikkilamchiqorametallar»  boshqarmasi  olti  kunli  ish  tarkibida  ishlaydi,  ish
davomiyligi  soat  08-00  dan  16-00  gacha,  shanba  kuni  esa  soat  08-00  dan  13-00
gacha. Tushlikka tanaffus soat 11-30 dan 12-30 gacha. Dam olish kuni yakshanba.
 
 3 “O’zbekiston  metallurgiya  kombinati”  aksiyadorlik  jamiyatida  Investitsion
dasturlari va olib borilayotgan ishlar.
“O’zmetkombinat”AJning 2021-2023 yillarida rivojlanish dasturi to`g`risida
 O’zbеkiston  Rеspublikasi  Prеzidеntining  2020  yil  28  -  dekabrdagi
“O’zmetkombinat”  AJ  ni  2021-2023  yillarda  rivojlanish  to’g’risidagi  PQ-4937-
sonli  qarorini  “O’zmetkombinat”  AJ  ning  sanoat  salohiyatini  yanada  barqaror
o’sishini  ta’minlash,  yuqori  qiymatga  ega  bo’lgan  eksportga  yo’naltirilgan,
raqobatbardosh  mahsulotlarni  ishlab  chiqarishni  oshirish,  shuningdek
respublikaning  qora  metallga  tobora  oshib  borayotgan  ehtiyojini  qondirish
maqsadida quyidagi loyihalar amalga oshirilgan:
“O'zmetkombinat”  AJ  jamiyatida  “Quyish-prokatlash  majmuasi  qurilishi  bilan
ishlab  chiqarish  quvvatlarini  kengaytirish  va  rekonstruksiya  qilish”  loyihasi
bo`yicha
 
“Quyuv-prokat kompleksini qurish” investitsiya loyihasi bo’yicha
Loyihani amalga oshirish muddati –  2020-2024  yy.
 
MA’LUMOT
 
O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “O’zmetkombinat”  aksiyadorlik
jamiyatini rivojlantirish Dasturi to’g’risida” 2020 yil 28 dekabrdagi PQ–4937-sonli
“O’zbekiston  Respublikasining  2021-2023  yillarga  mo’ljallangan  investitsiya
dasturini  amalga  oshirish  chora-tadbirlari  to’g’risida”  qaroriga  muvofiq
“O’zmetkombinat”  aksiyadorlik  jamiyati  tomonidan  “Quyuv-prokat  kompleksini
qurish” yirik investitsiya loyihasi amalga oshirilmoqda.
 Investitsiya loyihasini amalga oshirish natijasida:
 
-  mahsulotlar  ishlab  chiqarish  hajmi  ikki  barobarga  oshadi  va  yiliga  1,0  million
tonna  issiq  holatda  prokatlangan  po’lat  list  o’ramlari  ishlab  chiqariladi,  shundan
100  ming  tonnadan  ziyod  mahsulot  eksportga  yo’naltirilib,  qolgan  900  ming
tonnasi  respublikaning  ichki  bozoriga  va  Toshkent  metallurgiya  zavodi
ehtiyojlariga yo’naltiriladi;
-o’xshash  tarmoqlarning  (qurilish,  mashinasozlik,  elektrtexnik,  vagonsozlik)
rivojlanishiga  hamda  import  o’rnini  bosuvchi  yangi  turdagi  metall  mahsulotlar
(nostandart  metall  konstruksiyalar,  chokli  quvurlar,  turli  list  va  qurilish
materiallari) ishlab chiqarilishiga imkon beradi;
-1250  ta  yangi  ish  o’rinlari  yaratiladi,  hamda  bog’liq  sohalarda  qo’shimcha  yana
5000 ta yangi ish o’rinlari yaratiladi;
-mahsulotlar  importining  qisqarishi  hamda  valyuta  chetga  chiqib  ketishining  oldi
olinishiga  olib  keladi  (2019  yil  yakuni  bilan  issiq  holatda  prokatlangan  list
o’ramlari importi 395 ming tonna yoki 245 mln dollarni tashkil etgan, 2018 yilga
nisbatan 134 foiz o’sgan). 2017-2019 yillarda issiq holda tayyorlangan tekis prokat
mahsuloti importining hajmi yillik o’rtacha 33 foizga oshgan.
Ayni  vaqtda  texnologik  uskunalarni  yetkazib  beruvchi  va  qurilish  pudratchilari
tayinlangan va ular bilan shartnomalar tuzilgan, jumladan:
-asbob-uskunalarni  yetkazib  beruvchi  sifatida  jahonning  yetakchi  ishlab
chiqaruvchilaridan  hisoblangan  “Danieli”  kompaniyalar  guruhi  (Italiyaning
“Danieli  &C.  Officine  Meccaniche  S.P.A”,  Germaniyaning  “Danieli  Germany
GmbH”,  Rossiya  Federatsiyasining  “Danieli  Volga”  kompaniyalari)  bilan
shartnoma imzolangan;
-loyihalash  va  qurilish-montaj  ishlarini  amalga  oshirish  bo’yicha  Rossiya
Federatsiyasining  “Renaissance  Heavy  Industries”  kompaniyasi  bilan  shartnoma
imzolangan.
Loyiha  doirasida  asosiy  loyiha  to'liq  yakunlandi,  loyihaning  texnik-iqtisodiy
asoslari  ishlab  chiqildi  va  Iqtisodiy  rivojlanish  vazirligi  huzuridagi  Markazdan ijobiy  ekspert  xulosasi  olindi,  uskunalarni  yetkazib  berishni  boshlash
rejalashtirilgan  qurilish  maydonchasida  demontaj  va  geotexnika  ishlari  to'liq
yakunlandi va muhandislik kommunikatsiyalari o'rnatilmoqda.
Bugungi  kunga  kelib,  loyiha  doirasida  Danieli  tomonidan  dastlabki  va  yakuniy
loyihalash  ishlari  ishlab  chiqilgan.  Tayyorlash  va  yasash  muddati  uzoq  bo'lgan
asbob-uskunalarni to'liq ishlab chiqarishga buyurtmalar berildi va uskunaning 52%
dan ortig'i ortib jo'natilgan.
Ishchilar  shaharchasini  qurish  ishlari  75  foizga,  2400  m3  dan  ortiq  hajmdagi
binolar  poydevori,  560  m3  texnologik  jihozlar  poydevori;  ish  hujjatlarini  ishlab
chiqish 78% ga bajarildi.
Bajarilgan qo'shimcha qurilish ishlari hajmi.
-kombinta  ichki  logistikasi  samaradorligini  oshirish  maqsadida  hamda  yuk
avtomobillarining uzluksiz harakatlanishini ta’minlash maqsadida Dalvarzin kanali
orqali  yangi  ko’prik,  6-sonli  nazorat-o’tkazish  punkti  va  uzunligi  814  m  bo’lgan
yangi temir yo’l qurildi;
-kombinatning  ishlab  chiqarish  quvvatlarini  oshirish  natijasida  mavjud  yo’llarga
qo’shimcha yuklamani hisobga olgan holda 2021-yil may oyida Bekobod shahriga
kirish  qismidan  kombinat  chegarasigacha  uzunligi  1,7  km  bo’lgan  yo’l
foydalanishga topshirildi;
-qurilish maydonchasida muhandislik - geologik ishlari yakunlandi;
-qurilish  maydonchalaridagi  bino  va  inshootlar  hamda  8  ta  mavjud  yordamchi
sexlar to’liq demontaj qilindi;
-“Sirdaryo  IES”  AJdan  “O’zmetkombinat”  AJgacha  bo’lgan  23  km  uzunlikdagi
yangi elektr uzatish liniyalarini qurish ishlari yakunlanmoqda.
-ma’muriy bino va ishchilar uchun oshxona barpo etildi.
-loyihaning atrof-muhit va ijtimoiy ta'sirni baholashni ishlab chiqish bo'yicha zarur
ishlar olib borilmoqda.
«  O zmetkombinat  »  АJda  innovatsion  loyihalarni  amalga  oshirish  doirasida  olibʼ
borilayotgan ishlar to g risida	
ʼ ʼ MА`LUMOT
     Kombinatda innovatsion loyihalarni amalga oshirish, ishlab chiqarishdagi ilmiy
yechim  talab  etadigan  texnik va  texnologik  muammolarni  hal  qilish,  shuningdek,
metallurglarning  ilmiy-tadqiqot  ishlanmalar  borasidagi  salohiyatini  yuksaltirish
maqsadida,  hozirgi  kunga  qadar  bir  qator  loyihalar  ustida  tizimli  ishlar  olib
borilmoqda.  Jumladan,  hozirda  quyidagi  innovatsion  loyihalar  amalga
oshirilmoqda:
1. Forsayt tadbiri
    O zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2018-yil  21-sentyabrdagi  PF-5544-ʼ
sonli  Farmoni  bilan  tasdiqlangan  2019–2021  yillarda  O zbekiston  Respublikasini	
ʼ
innovatsion rivojlantirish strategiyasi, hamda O zbekiston Respublikasi Prezidenti	
ʼ
Sh.M.  Mirziyoev  huzurida  2020-yil  3-dekabr  kuni  kengaytirilgan  tarzda
o tkazilgan  videoselektor  yig ilishining  «Ilm-fan  va  innovatsiyani  rivojlantirish	
ʼ ʼ
borasida oliygoh, ilmiy tashkilotlar, tarmoq va hududlar oldidagi ustuvor vazifalar
to g risida»gi  95-sonli  bayoniga  muvofiq  sohada  innovatsion  faoliyatni
ʼ ʼ
rivojlantirish  va  ilmiy  faoliyatga  oid  davlat  dasturlari  doirasidagi  loyihalarni
hamkorlikda  moliyalashtirish  maqsadida,  O zbekiston  Respublikasi  Innovatsion	
ʼ
rivojlanish vazirligi hamda «O zmetkombinat» aksiyadorlik jamiyati metallurgiya	
ʼ
sanoatidagi  dolzarb  muammolar  va  innovatsiyalarni  joriy  etishda  vujudga
kelayotgan muammolarni tahlil etish, ilm-fan va innovatsiya yo nalishlari bo yicha	
ʼ ʼ
o zaro  aloqalarini  kuchaytirish  «O zmetkombinat»  АJda  «Metallurgiya,  ishlab	
ʼ ʼ
chiqarish  va  ilm-fan  o rtasidagi  integratsiya  muammolariga  qaratilgan  forsayt	
ʼ
tadbiri » yuqori saviyada o tkazildi.	
ʼ
        Tadbirda  O zbekiston  Respublikasi  Innovatsion  rivojlanish  vazirligi  va	
ʼ
«O zmetkombinat»  aksiyadorlik  jamiyati  o rtasida  QO SHMА  QАROR,  xamda	
ʼ ʼ ʼ
«O zbekiston  metallurgiya  kombinati»  aksiyadorlik  jamiyati  va  O zbekiston
ʼ ʼ
Respublikasi  Fanlar  Аkademiyasi  o rtasida  o zaro  anglashuv  MEMORАNDUMI	
ʼ ʼ
imzolanadi.  Forsayt  tadbirida  muammoli  masalalar  muhokamalarida  Innovatsion
rivojlanish  vazirligi,  Navoiy  kon-metallurgiya  kombinati  DK  «Navoiy
mashinasozlik  zavodi»  IChB,  Toshkent  davlat  texnika  universiteti,  Toshkent shahridagi Turin politexnika universiteti, Moskva po latlar va qotishmalar institutiʼ
Milliy  tadqiqot  texnologik  universitetining  Olmaliq  shahridagi  filiali,  Fan  va
tarqqiyot  DUK,  Jizzax  politexnika  instituti,  Toshkent  davlat  texnika  universiteti
Olmaliq  shahridagi  filiali,  Farg ona  politexnika  instituti,  O zbekiston  Milliy	
ʼ ʼ
universiteti,  Materialshunoslik  instituti,  Qarshi  muhandislik-iqtisodiyot  instituti,
Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy tadqiqot instituti, Ilg or texnologiyalar markazi,	
ʼ
H.  Аbdullaev  nomidagi  Geologiya  va  geofizika  instituti,  Buxoro  muhandislik-
texnologiyalari  instituti,  Toshkent  davlat  transport  universiteti,  O zbekiston	
ʼ
Respublikasi Fanlar akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo institutlaridan 100
dan ortiq olim va mutaxassislar tashrif buyurishdi.
      Kombinatimizda  ishlab  chiqarish  va  loyihalashtirish  jarayonida  vujudga
keladigan  ilmiy  va  innovatsion  yechimni  talab  etadigan  tsexlarning  muammoli
masalalarni kengroq yoritish va joyida muhokama qilib yechim topish maqsadida,
olim  va  mutaxassislarni  elektrda  po lat  eritish  tsexi,  Ferroqotishmalar  ishlab	
ʼ
chiqarish  tsexi,  2-navli  prokat  tsexi,  Xalq  iste mol  mollari  ishlab  chiqarish  tsexi,	
ʼ
Issiqlik  o tkazmaydigan  materiallar  ishlab  chiqarish  tsexi,  Kislorodli  kompressor	
ʼ
tsexi, Energetika tsexi, Temir yo l tsexi, Quyuv-mexanika tsexlariga olib borildi.	
ʼ
     Olim  va  mutaxassislar  tomonidan  muammolarga  topilgan  yechimlar  bo yicha	
ʼ
muzokaralar  olib  borish  sex  moderatorlari  bilan  birgalikda  Ijroiya  apparati
konferentsiya  zalida  bo lib  o tdi.  Natijada,  o tkazilgan  Forsayt  tadbiri  yakunida	
ʼ ʼ ʼ
olim  va  mutaxassislar  tomonidan
14  ta  muammoli  masalalar  muhokamasida  23  ta  yechim  berildi.  Hozirda  berilgan
takliflarni  ishlab  chiqarishga  tadbiq  etish  uchun  atroflicha  o`rganib  chiqilib  3  ta
loyiha Innovatsion rivojlanish vazirligiga tanlov e`lon qilish uchun tavsiya etildi.
2. Innovatsion g oyalar bo yicha konferensiya	
ʼ ʼ
        Kombinat yoshlarini har tomonlama yetuk mutaxassis bo lib kamol topishiga	
ʼ
bo lgan  intilishini  qo llab-quvvatlash,  metallurgiya  sohasini  rivojlantirish,	
ʼ ʼ
kombinatga  yangi  innovatsion  texnologiyalarni  jalb  etish,  ishlab  chiqarilayotgan
mahsulot sifatini yanada yaxshilash, iqtidorli yosh mutaxassislarning kasbiy bilim
darajasini  aniqlash,  ularning  ilmiy  tadqiqotlari  va  kashfiyotlarini  amaliyotda qo llash,  hamda  yuqori  natijalarga  erishgan  yoshlarni  munosib  rag batlantirishʼ ʼ
maqsadida 2021-yil iyun oyida “O zbekiston metallurgiya kombinati” aksiyadorlik	
ʼ
jamiyati  yoshlari  o rtasida  «Yoshlar  innovatsion  konferensiyasi»  o`tkazildi.	
ʼ
Konferensiyada  20  ta  ishtirokchi  o`zlarining  24  ta  loyihasi  bilan  ishtirok  etdilar.
Bunda  har  bir  qatnashchining  loyihalari  mutaxassislar  tomonidan  atroflicha
o’rganilib, 5 ballik tizimda baholab borildi. Konferensiya yakuniga ko’ra g’oliblar:
1. 1 dona 1-o`rin uchun  10 mln. so`m.
2. 2 dona 2-o`rin uchun  8 mln. so`mdan
3. 3  dona  3-o`rin  uchun  6  mln  so`mdan  bir  martalik  mukofot  pullari  bilan
taqdirlandilar.
     G`oliblarning  loyihalari  esa  kelasida  moliyalashtirilib,  amaliyotga  joriy  etish
uchun  kombinat  Boshqaruv  raisining  birinchi  o`rinbosari-ijrochi  direktor  D.
Akhmedov  tomonidan  ko`rsatmalar  berildi.  Yana  qo`shimcha  tarzda  barcha
qatnashchilarga,  konferensiya  birinchi  marta  o`tkazilayotgani  va  qilingan
harakatlarni hisobga olib,  500  ming so`mdan mukofot pullari berildi.
      Innovatsion ko’rik-tanlov uchun barcha qoidalar va talablarni o’z ichiga olgan
“Yoshlar  innovatsion  konferensiyasi”  ko’rik-tanlovi  Nizomi  ishlab  chiqilib,
rahbariyat tomonidan to’liq tasdiqlandi.
      2021-yilning oktyabr  oyida  navbatdagi  “Yoshlar  innovatsion  konferensiyasi”
ko’rik-tanlovi  o’tkazilishi  bo’yicha  e’lon  berildi.  Bunda  Noyabr  oyi  yakuniga
qadar  innovatsion  loyihalar  Mahalliylashtirish  va  innovatsiyalar  bo’limida  qabul
qilib ro’yxatga olinadi. O’zaro hamkorlikda ko’rik tanlov tashkillashtirilish vaqtiga
qadar  kamchiliklari  to’ldirib  boriladi.  O’tkazilishi  rejalashtirilgan  ushbu  ko’rik-
tanlovda yana  ham  ko’proq  xodimlarni  qamrab  olish  va innovatsiyalarga  bo’lgan
intilish hamda qiziqishlarini oshirish orqali har tomonlama foydali natijaga erishish
rejalashtirilgan.
3.  «Fizika-Quyosh»  IIChB,  Materialshunoslik  instituti  bilan  olib  borilayotgan
ishlar:
       Ma lumot  uchun:	
ʼ  Hozirgi  kunda  xalq  iste mol  mollari  ishlab  chiqarish  tsexi	ʼ
(XIMICh)da  sirlangan  po lat  idishlar,  tikanli  simlar,  fritta,  qurilish  mixlari,	
ʼ payvandlash  flyusi,  metall  payvandlash  elektrodlari  va  boshqa  iste molʼ
mahsulotlari  ishlab  chiqarilmoqda.  Metall  payvandlash  elektrodlarining  yillik
ishlab chiqarish hajmi ming tonnani tashkil etadi. Elektrodlarning o zagi - Sv08 va	
ʼ
Sv08A markali po latdan yasalgan simlardan tayyorlanadi, elektrod qoplamasi esa	
ʼ
turli kimyoviy moddalardan tashkil topgan maxsus aralashmali birikmasidan iborat
va  ushbu  qoplamani  tayyorlashda  ishlatiladigan  xom  ashyoning  40  foizi  chetdan
keltiriladi.
    Loyihaning maqsadi:  Payvandlash elektrodlarining tannarxini pasaytirish hamda
kombinat texnogen chiqindilaridan foydalanilgan holda ANO-4, UONI 13/55, MR-
3U, MR-3UJ markali payvandlash elektrodlari uchun maxsus qoplamani yaratish.
     Аmalga  oshirilgan  ishlar:  2020-yil  6-noyabrda  «Fizika-Quyosh»  IIChB
materialshunoslik  instituti  xodimlari  kombinatga  tashrif  buyurib,  kombinatning
ishlab  chiqarish  tsexlari  faoliyati  bilan  tanishdilar,  kombinat  mutaxassislari  bilan
muzokaralar  o tkazdilar  va  olib  borilayotgan  hamkorlikning  keyingi  bosqichlari	
ʼ
belgilab olindi. Bundan tashqari, institut xodimlariga kombinatning barcha turdagi
texnogen  chiqindilaridan  namunalar  va  ushbu  chiqindilarning  fizik-kimyoviy
tahlillari  berildi.  Ushbu  berilgan  namunalar  asosida,  institut  tomonidan,
payvandlash  elektrodlarining  qoplamalari  ishlab  chiqish  va  ushbu  loyihaning
amalga oshirilishi bo yicha dastlabki texnik va iqtisodiy hisob-kitoblar kombinatga	
ʼ
taqdim etildi.
2021-yil  17-martda  «Kombinat  texnogen  chiqindilaridan  foydalanilgan  holda
ANO-4,  UONI  13/55,  MR-3U,  MR-3UJ  markali  payvandlash  elektrodlari  uchun
maxsus  qoplamani  yaratish»  loyihasi  bo yicha  630  mln.  so mlik  666-	
ʼ ʼ
01/05/02/2021-sonli  shartnoma  imzolandi  va  loyiha
7 ta bosqichda amalga oshirilishi belgilab olindi.
      2021-yil may oyida shartnoma 1-bosqichi:  Mahalliy va import xom  ashyolar
xossalarini va tarkibini o`rganib chiqish yakuniga yetkazildi va tasdiqlandi.
      2021-yil iyul oyida shartnoma 2-bosqichi: Payvandlash elektrodlarining yangi
qoplama turlarini ishlab chiqarish uchun mahalliy mineral xom ashy ova kombinat texnogen  chiqindilaridan  foydalanish  bo`yicha  ishlar  amalga  oshirilib,  aniq
takliflar berildi va bu bosqich ham muvofaqqiyatli yakunlandi.
   2021-yil  avgust  oyida  shartnoma  3-bosqichi:  O`zbekiston  Respublikasi  ruda-
mineral  xom  ashyosidan  va  kombinat  texnogen  chiqindilaridan  80  foizgacha
foydalanib,  MR-3UJ  (E42)  markali  payvandlash  elaktrodi  ishlab  chiqarishda
foydalaniladigan  import  xom  ashyolarning  sarfini  30-50  foizgacha  kamaytirib,
tannarixini 10 foizdan kam bo`lmagan miqdorda kamaytirishga qaratilgan tajriba-
sinov amaliyoti, «Fizika-Quyosh»   instituti tomonidan yaratilgan ilk yangi tarkilbi
elektrod  qoplamadan  foydalangan  holda  ishlab  chiqarish  jarayonida
«O`zmetkombinat» AJ XIMICH tsexida o`tkazildi. Tayyor bo`lgan elektrodlarning
ma’lum  qismi  sifat  tekshiruvi  uchun  «Fizika-Quyosh»  institutiga  jo`natildi  va
qolgan  qismi  kombinatimizda  amaliyotda  sinodan  o’tkazildi.  Natijalarga  ko’ra  ,
elektrodlar  qoplamasi  uchun  taqdim  etilgan  xom  ashyolar  yetarli  darajada
qurutilmagani,  shu  sababdan  amaliyotda  kerakli  sifat  darajasidagi  elektrodlar
olinishga erishilmagani aniqlandi. Endilikda, tajriba davom ettirilib yo’l qo’yilgan
kamchiliklar bartaraf etish orqali kerakli natijaga erishish uchun «Fizika-Quyosh»
instituti tomonidan labaratoriya sharoitida ishlar olib borilmoqda.
      Loyihadan  kutilayotgan  natija:  Payvandlash  elektrodlari  qoplamasini
tayyorlashda  ishlatiladigan  materiallar  tarkibida  import  xom  ashyo  hajmini
kamaytirish,  kombinatda  hosil  bo ladigan  texnogen  chiqindilarni  ushbu  qoplamaʼ
tayyorlashda  qo llash  va  shu  bilan  birga  payvandlash  elektrodlari  tannarxini	
ʼ
pasaytirish.
4  .  «Diametri  70  mm  bo lgan  po lat  zoldirlarni  ishlab  chiqarish  maqsadida	
ʼ ʼ
kulachokli ko chirgich va kosali kesgichlarni tayyorlash».	
ʼ
      Ma lumot  uchun:	
ʼ  1-navli  prokat tsexi tomonidan Respublikaning  kon-sement
sanoati  korxonalaridagi  tegirmonlarda  maydalash  uchun  ishlatiladigan,  diametri
41,5  mm,  68,4  mm,  104  mm,  125  mm  bo lgan  turli  po lat  zoldirlari  ishlab	
ʼ ʼ
chiqaradi.      Loyihaning  maqsadi:  Hozirgi  kunda  po lat  zoldirlarga  kon  va  sement  sanoatiʼ
korxonalarining  talablari  ortib  borayotganligi  sababli,  mahsulot  turlaririni
kengaytirish.
    Аmalga  oshirilgan  ishlar:  2017-yil  26-mayda  I.  Karimov  nomidagi  Toshkent
davlat  texnika  universiteti  (TDTU)  bilan  30  mln.  so mlik  1774-01/02/03/2017-	
ʼ
sonli  shartnoma  imzolangan  va  loyiha  3  bosqichda  olib  borilishi  belgilangan.
2020-yilning oktyabr oyidandan dekabrga qadar TDTU mutaxassislari tomonidan
tayyorlangan  kulachokli  ko chirgichlar  1-navli  prokat  tsexida  tajriba  sinovlaridan	
ʼ
o tkazildi. Sinov natijalari yaxshi chiqib, loyiha qabul qilib olindi hamda 2- va 3-	
ʼ
bosqichlar  uchun  pul  mablag lari  o tkazib  berildi.  «  O zmetkombinat»  АJ	
ʼ ʼ ʼ
mahsulotlari  qatorida  qayd  etilgan  ushbu  yangi  mahsulotdan  ma`lum  miqdorda
ishlab chiqarilib, mijozlarga yetkazib berildi. Endilikda ushbu mahsulotdan talabga
qarab ishlab chiqarish hajmini belgilash ko`zda tutilgan.
ROSSIYA FEDERATSIYASI YEKATERINBURG SHAHRIDA JOYLASHGAN
“GIDROXROMIUM”  MCHJ  BILAN  OLIB  BORILAYOTGAN  LOYIHALAR
TO’G’RISIDA.
Ma'lumot  uchun:  Kombinatning  elektrda  po’lat  eritish  sexining  po’lat  eritish
pechidan  chiqadigan  gaz  va  changlarni  tozalash  qurilmasida  yiliga  10-12  ming
tonna miqdorda chang  ushlab  qolinadi  (ushbu  chang  tarkibida o’rtacha  20  %  rux
elementi  mavjud)  va  Energetika  sexining  tashlanmalar  uchastkasi  hududida
saqlanadi. Hozirda, chang uyumlarining xajmi 60 ming tonnadan ortiq.
Loyihaning maqsadi: «Gaz va changlarni tozalash qurilmasida ushlab qolinadigan
tarkibida rux elementi mavjud bo’lgan changlarni qayta ishlash»
Loyihadan kutilayotgan natija:  EPESdagi gaz va changlardan tozalash qurilmasida
ushlanib  qolinadigan,  tarkibida  rux  elementi  bor  changlarni  qayta  ishlash  orqali
atrof-muhitga ziyon keltiruvchi  omillarni  bartaraf etish, sink oksidini  ajratib olib,
mahsulot sifatida sotish. Bundan  tashqari,  ferroqotishmalar  ishlab  chiqarish  sexi  tarkibida  2019  yildan
boshlab  ferrosilikomarganes  ishlab  chiqarish  yo’lga  qo’yildi.  Hozirda,  yil
davomida  10  ming  tonnadan  ziyod  ferrosilikomarganes  ishlab  chiqarilmoqda  va
bunda  xom  ashyo  sifatida  20  ming  tonna  marganes  konsentrati  sarflanadi.
Marganes  konsentrati  -  Gruziya  va  Qozog’iston  Respublikalaridan  keltiriladi
hamda  Qashqadaryo  viloyatida  joylashgan  “Dautash”  konidan  qazib  olinadigan
marganes  ma'dani  ham  ishlatiladi.  Import  xom  ashyosidan  voz  kechib,  faqat
“Dautash”  ma'danini  ishlatib  bo’lmasligining  sababi  -  ushbu  ma'dan  tarkibidagi
marganes  elementining  miqdori  kamligida  (24-38  %  ni  tashkil  etadi,  texnologiya
bo’yicha esa 42 % dan kam bo’lmasligi talab etiladi).
Loyihaning  maqsadi:  «Qashqadaryo  viloyatida  joylashgan  “Dautash”  konidan
qazib olinadigan marganes rudasini boyitish».
Loyihadan  kutilayotgan  natija:  Hozirda  FQICH  sexidagi  ferrosilikomarganes
ishlab  chiqarishda  ishlatiladigan  import  xom  ashyosining  (marganes  konsentrati)
hajmini  kamaytirish  hisobiga  ferrosilikomarganes  mahsulotining  tannarxini
kamaytirish, qo’shimcha ish o’rinlarini yaratish.
Amalga  oshirilgan  ishlar:   2020  yil  21  oktyabrda  "Gidroxromium"  kompaniyasi
bilan  hamkorlik  to’g’risidagi  Memorandum  hamda  Maxfiylik  to’g’risida  bitim
imzolandi.
2020  yil  6  noyabrda  EPES  pechining  gaz  va  changlarini  tozalash  qurilmasida
ushlab  qolinadigan  tarkibida  rux  elementi  mavjud  bo’lgan  chang  va  “Dautash”
konidan qazib olinadigan marganes rudasining namunalari ilmiy-tadqiqot o’tkazish
maqsadida “Gidroxromium”ga yuborildi.
2020  yil  12  dekabrda  yuborilgan  namunalar  “Gidroxromium”  tomonidan  qabul
qilinib  olindi  va  hozirgi  kunda,  ushbu  namunalar  yordamida  loyihalarning
texnologiyasi ustida ish olib borilmoqda.
DIAMETRI 70 MM BO’LGAN PO’LAT ZOLDIRLARNI ISHLAB CHIQARISH
MAQSADIDA  BANDAJLI  VALLARNING  VINT  KALIBRLI  TOKAR-VINT
KESISH  DASTGOHI  KESISH  UCHUN  KULACHOKLI  KO’CHIRGICH  VA
KOSALI KESGICHLARNI TAYYORLASH Ma'lumot  uchun:  1-navli  prokat  sexi  tomonidan  Respublikaning  kon-sement
sanoati  korxonalaridagi  tegirmonlarda  maydalash  uchun  ishlatiladigan,  diametri
41,5  mm,  68,4  mm,  104  mm,  125  mm  bo’lgan  turli  po’lat  zoldirlarni  ishlab
chiqaradi. 
Loyihaning  maqsadi:  Hozirgi  kunda  po’lat  zoldirlarga  kon  va  sement  sanoati
korxonalarining  talablari  ortib  borayotganligi  sababli,  mahsulot  turlarini
kengaytirish.
Amalga oshirilgan ishlar:  2017 yil 26 mayda I. Karimov nomidagi Toshkent davlat
texnika  universiteti  (TGTU)  bilan  30  mln.  so’mlik  1774-01/02/03/2017-sonli
shartnoma imzolangan va loyiha 3 bosqichda olib borilishi belgilangan.
2020  yilning  oktyabr  oyidan  to  29  dekabrga  qadar  TGTU  mutaxassislari
tomonidan  tayyorlangan  kulachokli  ko’chirgichlar  1-navli  prokat  sexida  tajriba
sinovlaridan o’tkazildi va sinov natijalari yaxshi chiqdi.
Hozirda  TGTU  mutaxassislari  tomonidan  tadim  etilgan  bilan  birga  loyihani
tugallanishi  uchun  amalga  oshirilgan  ishlar  bo’yicha  Akt  va  hisobotlar
tayyorlangan hamda 2 va 3 bosqichlar uchun pul mablag’lari o’tkazib beriladi.
«MIKROKREMNEZYOM  ASOSIDA  BOG’LOVCHI  NATRIY-SILIKAT
OLISHDA AVTOKLAVSIZ TEXNOLOGIYA ISHLAB CHIQISH» -LOYIHASI
Ma'lumot  uchun:  Ferrosilitsiy  ishlab  chiqarish  jarayonida,  yiliga  3  ming  tonna
atrofida mikrokremnezyom texnologik chiqindisi  hosil bo’ladi. Bu o’z navbatida,
kombinatning erkin hududlarini ushbu chiqindi bilan egallanishi va ochiq havoda
tabiiy sharoitlarda tarqalib, ekologik muhitga muayyan xavflarni keltirib chiqaradi.
Bundan  tashqari,  hosil  bo’layotgan  mikrokremnezyom  o’zining  fizika-kimyoviy
xossalaridan  (qattiqlilik,  sovuqqa  chidamlilik,  o’tkazuvchanlik,  chidamlilik  va
boshqalar)  kelib  chiqib  hamda  jahon  tajribasiga  tayangan  holda  ushbu  foydali
chiqindini qurilish materiallari ishlab chiqarishda qo’llash taklifi ilgari surildi. Mikrokremnezyom  asosan  qurilish  sohasida  quruq  qurilish  aralashmalari,  o’tga
chidamli  va  issiqlik  izolyatsiyasi  uchun  massalar,  sementga  faol  mineral
qo’shimchalar, beton va qo’shimchalari uchun ishlatiladi.
Loyihaning  maqsadi:  «O’zmetkombinat»  AJdagi  texnologik  chiqindidan
(mikrokremnezyom)  yangi  turdagi,  raqobatbardosh  va  import  o’rnini  bosuvchi
mahsulotlarni ishlab chiqarish. 
Amalga  oshirilgan  ishlar:  Ferrosilitsiy  ishlab  chiqarilishi  tashkil  etilgan  davrdan
boshlab,  ya'ni  2018  yildan  hozirgi  kunga  qadar,  jami  3  181,28  tonna
mikrokremnezyom  texnologik  chiqindisi  asosan  quyidagi  qurilish  materiallari
sanoati  korxonalariga  yetkazib  berilgan:“Bekobod  sement”  AJ,  “Serendipity
Group”  MCHJ,  “Reelog  Blue  Line”  MCHJ,  “Inter  qurilish  savdo  ITQT”  MCHJ,
“Life Time Stones” MCHJ, “Nova Energy” MCHJ, “Triumph RRR” MCHJ, “Best
Chemical PRO” MChJ, “Best Beton” MCHJ.
2019  yilda  kombinatning  texnologik  markazi  tomonidan  “Quruq  qurilish
aralashmalari, olovga chidamli va issiqlik izolyatsiyasi uchun massalar, sementga
faol  mineral  qo’shimchalar,  beton  va  eritmalar  uchun  qo’shimchalari  uchun
kondensatlangan  mikrokremnezyom  bug’lari”  Ts  00186200-12:2019  tashkilot
standarti  ishlab  chiqildi  va “Kondensatlangan  mikrokremnezyom  bug’lari”  uchun
194847-sonli sanitariya-epidimiyalogiya hulosasi olindi.
2020  yilda,  mazkur  loyihani  amalga  oshirish  maqsadida,  Moskva  po’lat  va
qotishmalari institutining Olmaliq filiali (MISIS OF) bilan 200 mln. so’mlik 1011-
01/05/02/2020-sonli  shartnoma  imzolandi  va  loyiha  4  bosqichda  olib  borilishi
belgilandi.
Hozirgi  kunda,  loyihaning  1-  va  2-bosqichlari  bo’yicha  ishlar  tugatilib,  3-  va  4-
bosqichlar  bo’yicha  ishlar  Institut  tomonidan  olib  borilmoqda  va  2021  yil  20
aprelgacha  topshirilishi  rejalashtirilgan.  Jumladan:  2020  yilning  oktyabr  oyida,
mikrokremnezyom  asosida  institut  tomonidan  tayyorlangan  5  ta  nusxa  suyuq
shisha  probalari  olindi  va  kombinat  markaziy  laboratoriyasida  kimyoviy  tahlillar
hamda  sanoat  tajribasidan  o’tkazish  va  sinash  maqsadida,  kombinatning  elektrod ishlab  chiqarish  uchastkasida  probalardan  foydalangan  holda  payvandlash
elektrodi namunalari olindi. 
2020  yil  16  noyabrda  probalardan  foydalanilgan  holda  olingan  payvandlash
elektrodi  namunalarining  dastlabki  sinovi  natijasi  bo’yicha  xulosa  shakllantirildi.
Xulosaga  ko’ra,  eksperimental  suyuq  shishaning  kimyoviy  tarkibidagi  mavjud
og’ishlar  sababli  tayyor  mahsulotda  ayrim  nuqsonlar  aniqlandi  va  qayta  ishlov
berish uchun xulosa institutga taqdim etildi.
Xulosa va takliflar
Iqtisodiyotni  modernizatsiyalash  sharoitida  iqtisodiyotni  boshqarish  yangi
tizimining  vujudga  kelishi  va  amal  qilishiga  mos  holda  korxonalarda  moliyaviy
menejment asoslarining mohiyati, xususiyatlari, vazifalari va uni takomillashtirish
muammolari  mamlakatda  biznes  sohasi  taraqqiyotini  rag’batlantirishga  qaratilgan
davlat  siyosatining  eng  muhim  masalalaridandir.  O’quv  amaliyoti  davrida
biriktirilgan  korxonada  “O’zmetkombinat”   Aksiyadorlik  korxonasida  moliyaviy
menejmentni  samarali  tashkil  qilish  masalalari  o’rganildi.  Amaliyot  davrida
korxonada  moliyaviy  menejmentning  oldida  turgan  bosh  masala  mavjud
resurslardan  oqilona  foydalanish  va  iqtisodiyotning  o’zgaruvchan  sharoitlarida
bozorda  raqobatga  bardosh  bergan  holda  muvaffaqiyatga  erishishini  kuzatib
bordim.  O’rganishlar  natijasida  shakllangan  va  bizning  bilimlarimiz  va  orttirgan
ko’nikmalarimiz asosida keltirmoqchi bo’lgan xulosalarimiz quyidagilardan iborat:
1. Korxonalarda moliyaviy faoliyatni boshqarish mexanizmi ularda kengaytirilgan
takror  ishlab  chiqarish  extiyojlarini  ular  ishlab  chiqarish  dasturidagi  belgilangan
muddat va miqdordagi pul mablag’lari bilan ta’minlashning muhim quroli sifatida
chiqishi lozim. Bunda mulk shaklidan qat’iy nazar, barcha korxonalarga moliyaviy
faoliyatni tashkil etishda teng huquqlar berilishi lozim. Moliyalashtirish manbalari
sifatida korxonaning o’z mablag’lari, davlatning maxsus  imtiyozli  kreditlari, turli
moliyaviy fondlardan xorijiy valyutada olingan maqsadli imtiyozli kreditlar, tijorat
banklari  qisqa  muddatli  kreditlari,  qimmatli  qog’ozlar  chiqarish  va  sotishdan
tushgan mablag’lar va boshqalar maydonga chiqishi mumkin. 
2.  Korxonalarda  moliyaviy  resurslarni  boshqarish  tizimi  ularning  budjet  soliq
to’lovlari,  bank  muassasalari  va  boshqa  moliya-sug’urta  tashkilotlariga  to’lovlar
bo’yicha majburiyatlarining o’z vaqtida va to’la bajarilishini ta’minlashi lozim. 
3. Moliyaviy faoliyatni boshqarishni tashkil etish korxonalar moliyasining samarali
faoliyatini, taraqqiyotini rag’batlantirishi lozim
4.  Moliyaviy  faoliyatni  tashkil  etish  muhim  dastaklar  -  davlatning  imtiyozli
kreditlari, soliq imtiyozlari, kredit hisob-kitob tizimini, mukammal soliq va ssuda foizi stavkalaridan samarali foydalanish orqali ishlab chiqarish-xo’jalik faoliyatini
yaxshilashga tegishli ta’sir o’tkazishi lozim. 
5.  Ushbu  jarayon  korxonada  asosiy  fondlar,  aylanma  mablag’lar  va  kapital
qo’yilmalardan  samarali  foydalanishga,  pul  daromadlarining  ko’payishiga  va
ishlab chiqarish rentabelligining o’sishiga bevosita ta’sir ko’rsatmog’i lozim. 
6.  Korxonada  fan-texnika  taraqqiyoti  yutuqlarini  qo’llash,  innovatsion  faoliyatni
tashkil etish va rivojlantirish tadbirlari rag’batlantirilishi lozim. 
7.  Korxona  ixtiyoridagi  pul  mablag’larining  maqsadli  ishlatilishi,  Tovar  moddiy
boyliklar  butligining  ta’minlanishi  va  aylanma  mablag’lar  aylanuvchanligini
jadallashtirish  maqsadida  moliyaviy  nazorat  zarur.  Yuqoridagi  hulosalardan  kelib
chiqqan xolda biz tomondan shakllantirilgan takliflarimiz quyidagilardan iborat: 
1.  Korxonalarda  jahon  amaliyotidan  kelib  chiqqan  xolda  moliyaviy  menejmentni
to’g’ri yo’lga qo’yish kerak. Chunki moliyaviy menejment an’anaviy korxonalarni
boshqarish  tushunchasidan  ancha  keng  tushuncha,  bunda  korxona  moliyasini
yuqoridan  turib  uning  faoliyatiga  ma’muriy  yo’llar  bilan  aralashib  boshqarishni
emas, balki professional menejerlarning amaliy faoliyati nazarda tutilyapti. 
2.  Korxona  moliyaviy  resurslarining  tarkibini  to’g’ri  belgilagan  holda  unda  o’z
mablag’larining  ulushini  ko’paytirish,  buning  uchun  esa  asosiy  faoliyatidan
olinadigan  foyda  yoki  daromadni  mustahkamlash,  marketing  tadqiqotlari  asosida
bozorni  o’rganib,  yangi  haridorgir  mahsulot  turlarini  o’zlashtirish,  yangi  xizmat
turlarini yo’lga qo’yish maqsadga muvofiq. 
3. Ma’lumki, korxona moliyaviy resurslarining tarkibi korxonaning asosiy fondlar
bilan  ta’minlanganlik  darajasiga  bog’liq,  shu  sababli  asosiy  fondlarning
yangilanish  koeffitsientini  oshirish,  eski,  samaradorligi  past  bo’lgan  asosiy
vositalarning o’rnini bosuvchi yuqori texnologiyalarni o’zlashtirish, buning uchun
esa zarur mablag’larni o’z va qarz mablag’lari evaziga shakllantirish lozim.
4.  Korxona  moliyaviy  resurslari  tarkibida  jalb  qilingan  mablag’lar  alohida  o’rin
egallaydi.  Buning  uchun  korxona  menejerlari  asosiy  faoliyat  bo’lmagan
faoliyatdan  daromadlarni  ko’paytirish  yo’llarini  izlab  topishlari,  ortiqcha  pul
mablag’larini  bozorda  qulay  joylashtirish,  bank  depozitlariga  qo’yish,  boshqa
emitentlarning  qimmatli  qog’ozlarini  sotib  olish,  sug’urta  bozorida  joylashtirish
kabi yo’llarini qo’llashlari maqsadga muvofiq. 
5.  Korxona  moliyaviy  resurslarini  boshqarishda  mavjud  resurslardan  oqilona
foydalanish,  minimum  mablag’lar  bilan  maksimal  samaraga  erishish  muhimdir,
buning  uchun  korxonada  moliyaviy  resurslarni  ko’paytirish  manbai  bo’lgan
aylanma  mablag’larni  to’g’ri  tashkil  qilish,  ularning  aylanish  tezligini  oshirish,
tayyor mahsulotdagi, tugallanmagan ishlab chiqarishdagi aylanma mablag’larning
turib qolishini qisqartirish choralarini ko’rish lozim. 6.  Korxona  moliyaviy  resurslarini  ko’paytirishning  yana  bir  yo’li,  fikrimizcha,
to’g’ridan-to’g’ri  xorijiy  investitsiyalarni  jalb  qilish,  ularni  bozorning  talabchan
shartlariga  bardosh  beradigan  faoliyatga  qo’yish  va  ishlab  chiqarishning  sekin,
lekin barqaror rivojlanishini ta’minlash muhimdir. 
7.  Korxonalarda  innovatsion  faoliyatni  rivojlantirish,  yuqori  samarali  texnika  va
texnologiyalarga pulni ayamaslik kerak, chunki inovatsiyalarga investitsiyalangan
har bir so’m korxonaga bir necha barbar ortig’i bilan foyda olib kelishi mumkin. 
8.  Bozor  sharoitida  alohida  korxonaning  bir  o’zi  muvaffaqiyatga  erishishi
mushkul,  bu  narsa  manfaatdor  tomonlar  bilan  shartnomalar  tuzishda,  xorijdan
mablag’  jalb  qilishda,  mahsulotini  eksport  qilishda,  yangi  texnologiyalarni  jalb
qilishda va boshqalarda ko’rinadi, bu qiyinchiliklarni engish uchun uyushmalarga
birlashish,  savdo-sanoat  palatalarning  faoliyatini  kengaytirish,  banklar  bilan
hamkorlikni mustahkamlash asosida moliya-sanoat guruhlarini tuzish va faoliyatini
mustahkamlash lozim. 
Foydalanilgan adabiyotlar
1. O’zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasi.  O’zbekiston  Respublikasi
qonun hujjatlari to’plami, 2014 yil., 16-son, 176-modda.
2. O’zbekiston Respublikasi  Solqkodeksi. Qonun hujjatlari ma’lumotlri
bazasi, 21.03.2019 y., 03/19/531/2799-son.
3. .  O’zbekiston  Respubliksining  “Aksiyadorlik  jamiyatlari  va
aksiyadorlarning  huquqlarini  himoya  qilish  to’g’risida”gi  24.04.1996-y.
223-I-son Qonuni 4. O’zbekiston Respublikasining Prezidentinig 2017-yil 15-sentyabrdagi
“O’zmetkombinat”  AJ  boshqaruv  tizimini  yanada  takomillashtirish  chora-
tadbirlari to’g’risida”gi PQ-3277-son Qarori.
5. “O’zbekiston metallurgiya kombinati” Aksiyadorlik jamiyati nizomi.
6. 6.Uzbeksteel.uz
7. 7.lex.uz