Sog’liqni saqlash tizimini moliyalashtirish manbalari va uning taraqqiyoti

Sog’liqni saqlash tizimini moliyalashtirish
manbalari va uning taraqqiyoti
Mundarija:
I. KIRISH
II. ASOSIY QISM
1. Sog’liqni saqlash tizimi xarajatlarini moliyalashtirish manbalari. 
Sog’liqni saqlash tizimi mussasalarini saqlash va rivojlantirishda davlat
byudjetining ahamiyati
2. Sog’liqni saqlash tizimini moliyalashtirish strategiyasi 
3. Davlat sog’liqni saqlash muassasalarining tarkibi, ularning 
xarajatlarini rejalashtirish va byudjetdan moliyalashtirishning 
xususiyatlari 
III. XULOSA
IV. FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR            KIRISH
Sog’liqni saqlashning milliy tizimini jadal rivojlantirish ishlarini tizimli va
sifatli  tashkil  etish  uchun  umumiy  amaliyot  vrachlarining,  patronaj  tibbiyot
hamshiralarining,  qishloq  vrachlik  punktlari,  shoshilinch  va  tez  tibbiy  yordam
xizmati  xodimlarining  lavozim  maoshlari  oshirildi,  respublika  ixtisoslashtirilgan
ilmiy-amaliy  tibbiyot  markazlarida  mehnatni  rag’batlantirishning  bozor  usullari
belgilandi.  Tibbiyot  xodimlari  mehnatini  baholashning  hamda  ular  oladigan  ish
haqi va mukofotning bajariladigan ishning murakkabligi va ko’rsatiladigan tibbiy
xizmat  sifatiga  aniq  va  bevosita  bog’liqligini  ta’minlashning  ilg’or  mexanizmlari
joriy  etildi.  Shu  bilan  birga,  mamlakat  sog’liqni  saqlash  tizimini  sifat  jihatidan
yangi bosqichga ko’tarish zarur bo’lgan sharoitda tibbiyot sohasini boshqarishning
innovatsion  modelini  joriy  etish,  tibbiyot  xodimlarini  moddiy  rag’batlantirishni
davom ettirish, ularning kasbiy darajasini oshirish uchun munosib shart-sharoitlar
va  rag’batlantiruvchi  omillar  yaratish  masalalari  davlatning  diqqat  markazida
turibdi
Sog’liqni  saqlash  tizimidagi  islohotlar  doirasida  davlat  tomonidan
kafolatlangan  tibbiy  xizmatlarning  miqdori  va  sifatini  yaxshilash  bilan  birga
―yuqori  texnologik  ixtisoslashtirilgan  tibbiy  yordam  ko’rsatishning  prinsipial
jihatdan  yangi  tizimi  tashkil  etildi.  Respublikada  ixtisoslashtirilgan  tibbiyot
markazlari,  shu  jumladan,  xirurgiya,  kardiologiya,  ko’z  mikroxirurgiyasi,
urologiya,  akusherlik  va  ginekologiya,  pediatriya,  endokrinologiya,  terapiya  va
tibbiy  reabilitatsiya,  dermatologiya  va  venerologiya,  ftiziatriya  va  pulmonologiya
sohasida zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlangan va yuqori malakali vrachlar
bilan to’ldirilgan ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlari faoliyat ko’rsatmoqda 210.‖
Respublikaning  ixtisoslashtirilgan  tibbiy  yordamini  yanada  rivojlantirishning  eng
muhim  yo’nalishlarini  belgilash,  uning  geografiyasini  tuman  (shahar)
darajasigacha  kengaytirish,  hududiy  ixtisoslashgan  tibbiyot  tashkilotlariga
tashkiliy-metodik  rahbarlik  qilish  uchun  respublika  ixtisoslashtirilgan
markazlarining  mas’uliyatini  oshirish,  ularning  amaliyotiga  tibbiy  yordamning zamonaviy usullari va texnologiyalarini keng joriy etish maqsadida ―2022-2027-
yillarda  O’zbekiston  Respublikasi  aholisiga  ixtisoslashtirilgan  tibbiy  yordam
ko’rsatishni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari dasturi qabul qilindi
Tibbiy  xizmat  iste’molchilari  uchun  sog’liqni  saqlash  tizimi  qanday
manbalar  hisobidan  moliyalashtirilishi  birinchi  darajali  ahamiyat  kasb  etmaydi,
ular uchun muhimi – ushbu tizim: 
aholining tibbiy xizmatlarga bo’lgan ehtiyojini to’la qondirishi; 
tibbiy yordamning hammabopligi; 
tibbiy xizmatning yuqori va kafolatlangan sifati; 
tibbiy yordamning uzluksiz va davomiyligi; 
sog’liqni  saqlash  resurslaridan  foydalanish  samaradorligining  yuqori
bo’lishi;  davlat  kafolatlari  doirasidagi  tibbiy  yordamning  zamonaviy  darajasini
ta’minlashi  zarur.  Sog’liqni  saqlash  sohasidagi  islohotlar  ham  shu  maqsadlar
yo’lida amalga oshiriladi II.ASOSIY QISM
1.Sog’liqni  saqlash  tizimi  xarajatlarini  moliyalashtirish  manbalari.
Sog’liqni  saqlash  tizimi  mussasalarini  saqlash  va  rivojlantirishda  davlat
byudjetining ahamiyati
Sog’liqni  saqlash  tizimi  xarajatlarini  moliyalashtirish  manbalari.  Jahon
tajribasidan shuni kuzatish mumkinki, tibbiy xizmatlarni moliyalash xarajatlari bir
qancha  manbalardan  amalga  oshiriladi,  bular:  davlat  byudjeti,  majburiy  ijtimoiy
(tibbiy)  sug’urta,  xususiy  tibbiy  sug’urta,  to’g’ridan  to’g’ri  to’lovlar
(iste’molchilarning  tibbiy  xizmatlarni  sotib  olishdagi  xarajatlari).
Moliyalashtirishning  har  bir  manbasi  o’ziga  xos  xususiyatlarga  ega,  jumladan  1
rasm 1  rasm-Sog’liqni  saqlash  tizimi  moliyaviy  manbalari  va  ularning
xususiyatlari
1.  Davlat  byudjeti.  Tarixan  sog’liqni  saqlash  tizimini  moliyalashtirish  (to’liq
yoki  qisman)  davlat  tomonidan  amalga  oshirilgan.  Davlat  tomonidan
moliyalashtirish quyidagi tamoyillarga qurilgan: 
sog’liqni  saqlash  tizimini  moliyalashtirishning  asosiy  manbayi  davlat
mablag’lari ekanligi; 
sog’liqni  saqlashga  yo’naltiriladigan  moliyaviy  resurslarning  turli  darajadagi
byudjetlarda to’planishi; 
tibbiy  yordamni  moliyalashtirishda  tuzilmaviy  tamoyilning  ustunligi  (tibbiyot
muassasasi tomonidan ko’rsatilayotgan alohida tibbiy xizmatlarning haqini to’lash
emas, balki uning xarajatlarini qoplash tartibining ustunligi); 
tibbiyot  muassasalarining  notijorat  maqomiga  ega  ekanligi  va  davlat
tomonidan  o’rnatilgan  moliyaviy  tartiblarga  bo’ysungan  holda  ijtimoiy
buyurtmaning ijrochisi ekanligi; 
resurslardan foydalanishda iqtisod rejimiga rioya qilinishi; 
tizimning markazlashgan tarzda rejalashtirilishi va boshqarilishi; 
tibbiyot xodimlariga haq to’lashda tarif usulining qo’llanilishi; 
xodimlarni yollash va ular mehnatiga haq to’lash tartibining davlat tomonidan
tartibga solinishi; 
tibbiy xizmatlar sifatini nazorat qilishning ma’muriy usuli o’rnatilganligi. 
Ushbu  tamoyillarga  tayangan  holda  faoliyat  qiluvchi  davlat  sog’liqni  saqlash
tizimi bir qator afzalliklarga ega: 
davlat tomonidan bepul tibbiy xizmatlarni taqdim etishni kafolatlash yo’li bilan
fuqarolarning yuqori darajada ijtimoiy himoyasi ta’minlanadi; 
tibbiy  xizmat  ko’rsatish  shart-sharoitlari  ustidan  qat’iy  davlat  nazorati
o’rnatiladi;  o’ta  xavfli  yuqumli  kasalliklar  bilan  kasallanish  darajasiga  (ayniqsa,
favqulodda vaziyatlarda) ta’sir ko’rsatishning yuqori samaradorligi ta’minlanadi. 
Ammo bir qator afzalliklarga ega bo’lgani holda davlat sog’liqni saqlash tizimi
bozor  sharoitlarida  ayniqsa,  keskinlashgan  quyidagi  kamchiliklarga  ham  ega: byudjetlarning  nobarqaror  holatlarida  hamda  ajratilayotgan  moddiy  va  moliyaviy
resurslarning  samarasiz  taqsimlanishi  sharoitida  sog’liqni  saqlash  tizimiga
yo’naltiriladigan moliyaviy resurslar taqchilligining yuzaga kelganligi; 
tibbiyot xodimlari faoliyatida moddiy rag’batlantirishning cheklanganligi, ular
mehnat haqi umumiy darajasining pastligi; 
tibbiyot  xodimlariga  haq  to’lash  va  tibbiyot  muassasalarini  moliyalashtirish
hajmlarining  so’nggi  ish  natijalarining  hajmi  va  sifatiga  sust  darajada
bog’langanligi; 
mijoz  tomonidan  tibbiyot  xodimi(vrach)ni  va  tibbiyot  muassasasini  tanlash
imkoniyatining kamligi; 
ayrim  (taqchil)  tibbiy  yordamni  olish  uchun  ―sekin  harakatlanadigan‖
navbatlarning mavjudligi; 
alohida  ijtimoiy,  hududiy  va  kasbiy  fuqaro  guruhlari  uchun  tibbiy  xizmat
darajasi  va  sifatidagi  tengsizlikning  yuzaga  kelganligi  (maxsus  tibbiyot
muassasalarining,  yirik  korxona  va  alohida  tashkilotlar  bo’ysunuvidagi
muassasalarning  mavjudligi);  kasalliklarni  aniqlash,  davolash  va  profilaktika
qilishning  yangi  usullarini  joriy  qilishning  sustligi,  ijodiy  erkinlik  uchun,  tibbiy
xizmatlarni  tashkil  qilishning  umumiy  modellarini  mahalliy  sharoitlar  va
ehtiyojlarga moslashtirish uchun sharoitlarning yetarli emasligi; 
moliyaviy  resurslar  katta  qismining  yaxshi  jihozlanmagan,  yuqori  malakali
kadrlarga  ega  bo’lmagan,  yetarlicha  sifatli  xizmat  ko’rsatmayotgan,  ya’ni
samarasiz ishlayotgan muassasalarni saqlashga yo’naltirilayotganligi; 
 birlamchi  tibbiy  yordam  va  kasalliklarning  oldini  olish  milliy  tizimi
rivojlanish darajasining pastligi, tibbiy xizmatlarni 
ko’rsatishning ancha qimmat turuvchi statsionar turlarining ustuvorligi, qishloq
va  shahar  o’rtasida  sog’liqni  saqlash  borasidagi  jiddiy  tafovutlarning  mavjudligi;
tibbiyot  xizmatlarini  ko’rsatishdagi  monopolizmning  hukmronligi,
iste’molchilarning sifatsiz tibbiy xizmatlardan himoyalanmaganligi; tibbiyot  sohasiga  kapital  qo’yilmalar  qilish  uchun  moliyaviy  resurslarning
yetishmasligi, inqirozlar va moliyalashtirishdagi taqchilliklar davrida tibbiy xizmat
ko’rsatish sharoitlarining yomonlashuvi. 
2.  Majburiy  ijtimoiy  (tibbiy)  sug’urta  tibbiy  xizmatlar  uchun  kelgusida
qilinajak  xarajatlarni  qoplash  maqsadidagi  to’lovlarni  nazarda  tutadi.  Ushbu
maqsadli  soliqlar  ish  beruvchilar  tomonidan  mehnat  haqi  fondidan  ijtimoiy
sug’urta  ajratmalari  hamda  ishchi-xizmatchilar  tomonidan  ish  haqidan  ijtimoiy
sug’urta  badallari  shaklida  to’lanadi  va  ijtimoiy  tibbiy  sug’urta  fondlarida
jamlanadi.  Tibbiy  xizmatlarni  moliyalashning  bu  manbayi  ham  xizmatlardan
foydalanishdagi  ijtimoiy  adolatning  ta’minlanishi,  barcha  aholi  uchun  bir  xil
hajmdagi  xizmatlarning  kafolatlanishi,  tibbiy  sug’urta  fondida  to’plangan
mablag’larning  qat’iy  maqsadli  ishlatilishi,  ko’proq  iqtisodiyotning  rasmiy
sektorida  band  bo’lgan  ish  beruvchilar  va  ishlovchilar  qamrab  olinishi  bilan
tavsiflanadi.  Lekin  bu  manbadan  foydalanishning  ham  o’ziga  xos  muammolari
mavjud  bo’lib,  ular  mablag’larni  to’plash  va  mijozlarni  himoya  qilish  uchun
xarajatlarning ortib borishi, majburiy sug’urta ajratmalarining mahsulot tannarxi va
bahosiga  ta’sir  ko’rsatishi  va  bu  holat  mahsulotning  raqobatbardoshligiga  putur
yetkazishi  natijasida  ish  beruvchilar  tomonidan  noroziliklar  kelib  chiqishining
mumkinligi kabilar bilan bog’liq. 
3.  Xususiy  tibbiy  sug’urtada  sug’urtalanuvchi  shaxs  ixtisoslashgan  xususiy
sug’urta tashkiloti bilan kelishilgan ma’lum haq (sug’urta mukofoti) evaziga tibbiy
xizmatdan  foydalanish  bo’yicha  xarajatlarning  yuzaga  kelish  xavfini  yumshatish
maqsadida  tashkilot  bilan  kelishilgan  miqdordagi  sug’urta  badallarini  sug’urta
tashkilotiga  o’tkazib  boradi.  Sug’urtalanuvchi  shaxs  salomatligi  yomonlashgani
sababli  xarajat  qilishga  majbur  bo’lganda  sug’urta  tashkiloti  ushbu  xarajatlarni
sug’urta  shartnomasida  ko’rsatilgan  pul  summasi  doirasida  qoplab  beradi.
Moliyalashning  bu  manbayi  ham  qator  o’ziga  xos  xususiyatlarga  ega  bo’lib,
sug’urta  ajratmalarining  aksariyat  hollarda  iste’molchilarning  to’lash  qobiliyatiga
emas,  ularning  ehtiyojiga  bog’liqligi,  mijozlarni  tanlab  olishga  (iqtisodiy  samara
nuqtayi  nazaridan  boy  yoki  kambag’al,  nisbatan  sog’lom  yoki  kasalmand) asoslangan  tabaqalashgan  tibbiy  yordam  dasturlarining  amal  qilishi,  tibbiy
xizmatlar  haqini  to’lash  bilan  bog’liq  xarajatlar  hajmining  ortib  borishi,  xususiy
tibbiy  sug’urta  mablag’larining  mamlakatdagi  butun  sog’liqni  saqlash  tizimining
normal  faoliyatini  qo’llabquvvatlash  uchun  yetarli  emasligi  kabi  ijobiy  va  salbiy
jihatlari mavjud. 
4.  To’g’ridan-to’g’ri  to’lovlar  iste’molchilarning  tibbiy  xizmatlarni  sotib
olishdagi xarajatlari bo’lib, tovar va xizmatlar sotib olishning bozor tamoyillariga
asoslangan erkin uslubi hisoblanadi. Ushbu usul sog’liqni saqlash tizimini mablag’
bilan ta’minlashdagi mavjud muammolarni ma’lum darajada yumshatishga xizmat
qiladi,  ammo  xizmatlar  bahosi  shu  darajada  qimmatlashib  ketishi  mumkinki,
natijada  risklarni  majburiy  tarzda  taqsimlash  zaruriyati  tug’iladi  va  raqobatdosh
xususiy  ixtiyoriy  sug’urtaga  ehtiyoj  yuzaga  keladi.  Pullik  to’lovlarga  asoslangan
moliyalashtirish  tizimining  ijtimoiy  adolatni  ta’minlay  olmasligi,  risklarni
umumlashtirmasligi va keng taqsimlash imkoniyatiga ega emasligi, butun tizimni
yetarli  resurslar  bilan  ta’minlay  olmasligi  kabi  salbiy  jihatlarini  ham  ta’kidlash
o’rinli.  Jahonda  sog’liqni  saqlash  tizimini  moliyalashtirishning  yuqorida  sanab
o’tilgan  manbalarining  faqat  bittasidan  foydalanadigan  hech  bir  mamlakat  yo’q
ekanligini  e’tirof  etgan  holda  shuni  ta’kidlash  kerakki,  barcha  davlatlar  milliy
tibbiyot  tizimlarini  moliyalashda  sanab  o’tilgan  u  yoki  bu  manbaga  ustuvorlik
bergan  holda  aralash  tarzda  foydalanadi.  Masalan,  Germaniya,  Niderlandiya,
Fransiya,  Yaponiya,  Kanada  kabi  davlatlarda  majburiy  tibbiy  sug’urta  tizimi
yuqori  darajada  rivojlangan  bo’lsa,  Buyuk  Britaniya,  Shvetsiya,  Italiya,  Ispaniya,
Gretsiyada – byudjetdan moliyalashtirish tizimi, Amerika Qo’shma Shtatlarida esa
xususiy  tibbiy  sug’urta  tizimi  faoliyati  barqaror  shakllangan.  MDH  davlatlarida
byudjetdan  moliyalashtirish  tizimi  ustuvor  o’rin  egallashi  bilan  birga  Rossiya,
Gruziya,  Qirg’iziston,  Litva,  Latviya,  Estoniya  kabi  davlatlarda  parallel  ravishda
majburiy ijtimoiy tibbiy sug’urta joriy etilgan. Mutaxassislarning fikricha, tibbiyot
tizimini moliyalashtirish  manbayi  sog’liqni  saqlash tizimi  faoliyat yo’nalishlariga
va  tarmoqning  bajaradigan  funksiyalariga  mos  kelishi,  shuningdek,  jamoat
sog’lig’ini  saqlash  sektori  tomonidan  ko’rsatiladigan  barcha  tibbiy  xizmatlar  va ma’lum  hajmdagi  klinik  xizmatlar  bo’yicha  muayyan  majburiyatlarni  davlat  o’z
zimmasiga  olmog’i  zarur.  Sog’liqni  saqlash  tizimi  mussasalarini  saqlash  va
rivojlantirishda  davlat  byudjetining  ahamiyati.  Davlat  tomonidan  kafolatlangan
ijtimoiy  xizmatlar  ichida  fuqarolarga  yuqori  sifatli  tibbiy  xizmatlarni  ko’rsatish
bilan  bog’liq  kafolatlar  alohida  o’rin  egallaydi.  O’zbekiston  Respublikasining
Konstitutsiyasida barcha fuqarolar malakali tibbiy xizmatlardan foydalanish bilan
bog’liq  huquqlarga  ega  ekanligi  belgilab  qo’yilgan.  Ana  shu  huquqlarni  amalga
oshirishning  zarurligi  bu  sohani  boshqarish  va  moliyalashtirishda  davlatning
ustunligini  belgilab  beradi.  Jahon  Sog’liqni  saqlash  tashkilotining  tavsiyalariga
ko’ra  moliyalashning  barcha  manbalaridan  YAIMning  7-8  foizini  safarbar  etib,
mamlakatda sog’liqni saqlash tizimining normal faoliyatini ta’minlash mumkin. 
Sog’liqni  saqlash  tizimi  faoliyatining  asosiy  yo’nalishlari  va  ularni
moliyalashtirish manbalari 2 rasm
Sog’liqni  saqlash  tizimini  aholiga  tibbiy  xizmatlarni  taqdim  etuvchi  tibbiyot
muassasalari  tashkil  qiladi.  Bu  muassasalarni  yangidan  qurish,  mavjudlarini
saqlash,  moddiy-texnikaviy  jihatdan  ta’minlash,  kadrlar  masalasini  hal  qilish
kabilar  tarixan  davlat  mablag’lari  evaziga  amalga  oshirilib  kelingan.  Sog’liqni
saqlash  tizimining  joriy  va  kapital  xarajatlarini  moliyalashtirishda  davlat
byudjetining  ahamiyati  hali  ham  katta.  Davlat  byudjetidan  amalga  oshiriladigan xarajatlarning  qariyb  14-15  foizi  sog’liqni  saqlash  tizimini  saqlash  va
rivojlantirishga  yo’naltirilmoqda.  Keyingi  yillarda  bu  mablag’larning  sog’liqni
saqlash muassasalarining turlari bo’yicha tarkibi va tuzilishi quyidagi jadvalda aks
etgan (3 jadval)
Davlat  byudjetining  sog’liqni  saqlash  xarajatlarining muassasalar  turlari
bo’yicha tarkibi va tuzilishi 3 JADVAL
Bugungi  kunda  davlat  sog’liqni  saqlash  tizimining  boshlang’ich,  birlamchi
bo’g’inini  tashkil  qiluvchi  muassasalar  tarkibiga  kiruvchi  820ga  yaqin  qishloq
vrachlik  punktlari  (QVP)  va  950dan  ortiq  oilaviy  poliklinikalar  (OP)  faoliyat
yuritayotgan bo’lib, ulardagi xodimlar soni 84402 nafarni, shu jumladan, vrachlar
soni  19116  (QVPlarda  –  3751,  OPlarda  -  15365)  nafarni  tashkil  qiladi.
Shuningdek,  sog’liqni  saqlash  tizimiga  ajratilayotgan  jami  xarajatlarning  qariyb
65-70  foizi  xodimlarning  ish  haqiga  sarf  etilmoqda.  Shunga  qaramasdan  soha
xodimlarini moddiy rag’batlantirish, sohaning moddiy
texnika bazasini mustahkamlash, yangi texnika va texnologiyalarni joriy qilish
uchun asosan byudjet mablag’larining o’zi davlat resurslarining chegaralanganligi
bois,  yetarli  emasligini  amaliyot  isbotlab  turibdi.  Shuning  uchun  ham  sog’liqni
saqlashni  isloh  qilishning  dolzarb  yo’nalishlaridan  biri  –  tarmoqni  moliyaviy
ta’minlashning ko’p kanalli tizimini joriy etish ekanligi e’tirof etilmoqda. Davlat  byudjetining  sog’liqni  saqlash  xarajatlarining  xarajat  guruhlari
bo’yicha tarkibi va tuzilishi 4 JADVAL
O’zbekiston  Respublikasining  ―Fuqarolar  sog’lig’ini  saqlash  to’g’risida gi‖
qonunida  davlat  davolash-profilaktika  muassasalari  tomonidan  aholiga
kafolatlangan  tibbiy  va  boshqa  turdagi  yordam  bepul  ko’rsatilishi  belgilangan
bo’libdavlat  byudjeti  mablag’lari  aynan  ana  shu  xizmatlarni  va  ularni  taqdim
etuvchi  muassasalarni  mablag’  bilan  ta’minlash  uchun  yo’naltiriladi.  Qonunga
ko’ra davlat tomonidan kafolatlangan bepul tibbiy xizmatlar doirasiga quyidagilar
kiradi:  shoshilinch,  kechiktirib  bo’lmaydigan  tibbiy  yordam  ko’rsatish;  sog’liqni
saqlash  tizimining  birlamchi  bo’g’inida  va  bir  qator  davlat  davolash-profilaktika
muassasalarida,  birinchi  navbatda,  qishloq  joylardagi  tibbiyot  muassasalarida
tibbiy xizmatlar ko’rsatish; aholini yuqumli kasalliklarga qarshi immunizatsiyalash
va emlash; ijtimoiy ahamiyatga ega va atrofdagilar sog’ligiga xavf tug’diruvchi sil,
xavfli o’sma, ruhiy, narkologik, endokrinologik hamda kasb kasalliklariga duchor bo’lgan shaxslarga ixtisoslashgan tibbiy yordam ko’rsatish; bolalarni tekshiruvdan
o’tkazish va davolash (pullik muassasalardan tashqari); 15-17 yoshdagi o’smirlarni
hamda  chaqiruv  komissiyalarining  yo’llanmalari  bilan  chaqiruv  yoshidagi  (18-27
yosh) shaxslarni tekshiruvdan o’tkazish va davolash; homiladorlarga tibbiy xizmat
ko’rsatish  (pullik  muassasalardan  tashqari);  bemorlarning  imtiyozli  toifalariga
(nogironlar,  urush  faxriylari,  chin  yetimlar  va  boshqalar)  bepul  tibbiy  xizmat
ko’rsatish.  Shuningdek,  hukumatning  tegishli  qarorlari  bilan  davlat  davolash-
profilaktika  muassasalarida  bepul  tibbiy  xizmat  ko’rsatish  belgilangan  fuqaro
toifalari,  turg’un  davolash  muassasalarida  ovqatlanish  hamda  dori-darmon  bilan
ta’minlanish uchun to’lovdan to’liq yoki qisman ozod qilinadigan fuqaro toifalari
va kasallik turlari belgilangan.
Sog’liqni  saqlash  tizimidagi  islohotlar  doirasida  davlat  tomonidan
kafolatlangan  tibbiy  xizmatlarning  miqdori  va  sifatini  yaxshilash  bilan  birga
―yuqori  texnologik  ixtisoslashtirilgan  tibbiy  yordam  ko’rsatishning  prinsipial
jihatdan  yangi  tizimi  tashkil  etildi.  Respublikada  ixtisoslashtirilgan  tibbiyot
markazlari,  shu  jumladan,  xirurgiya,  kardiologiya,  ko’z  mikroxirurgiyasi,
urologiya,  akusherlik  va  ginekologiya,  pediatriya,  endokrinologiya,  terapiya  va
tibbiy  reabilitatsiya,  dermatologiya  va  venerologiya,  ftiziatriya  va  pulmonologiya
sohasida zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlangan va yuqori malakali vrachlar
bilan  to’ldirilgan  ixtisoslashtirilgan  tibbiyot  markazlari  faoliyat  ko’rsatmoqda.
Respublikaning  ixtisoslashtirilgan  tibbiy  yordamini  yanada  rivojlantirishning  eng
muhim  yo’nalishlarini  belgilash,  uning  geografiyasini  tuman  (shahar)
darajasigacha  kengaytirish,  hududiy  ixtisoslashgan  tibbiyot  tashkilotlariga
tashkiliy-metodik  rahbarlik  qilish  uchun  respublika  ixtisoslashtirilgan
markazlarining  mas’uliyatini  oshirish,  ularning  amaliyotiga  tibbiy  yordamning
zamonaviy usullari va texnologiyalarini keng joriy etish maqsadida
2017-2021-yillarda  O’zbekiston  Respublikasi  aholisiga  ixtisoslashtirilgan
tibbiy  yordam  ko’rsatishni  yanada  rivojlantirish  chora-tadbirlari  dasturi  qabul‖
qilindi.  Dastur  doirasida  2017-2021-yillarda  O’zbekiston  Respublikasida
ixtisoslashtirilgan  tibbiy  xizmatlarni  yanada  rivojlantirish  maqsadida  davlat maqsadli jamg’armalari mablag’lari hisobidan 373,5 milliard so’m hamda xalqaro
tashkilotlar  va  moliya  institutlarining  mablag’lari  va  grantlari  hisobidan  100
million AQSH dollari miqdorida mablag’ ajratilishi ko’zda tutilgan bo’lib, shundan
60  milliard  so’m  mablag’  Respublika  ixtisoslashtirilgan  tibbiyot  markazlarini
qurish,  rekonstruksiya  qilish  va  kapital  ta’mirlashga  va  97million  AQSH  dollari
respublika  va  hududiy  ixtisoslashtirilgan  tibbiyot  muassasalarini  jihozlashga
yo’naltiriladi 2. Sog’liqni saqlash tizimini moliyalashtirish strategiyasi 
2021-2025  yillarda  O’zbekiston  Respublikasida  sog’liqni  saqlashni
moliyalashtirish  strategiyasi  tasdiqlanadi.  Bu  haqda  O’zbekiston  Respublikasi
Prezidentining  “Sog’liqni  saqlashni  moliyalashtirish  tizimining  samaradorligini
oshirish  va  tibbiy  yordam  ko’rsatish  sohasida  bozor  mexanizmlarini  kengaytirish
chora-tadbirlari to’g’risida”gi qarori loyihasida belgilangan.
Normativ-huquqiy  hujjatlar  loyihalari  muhokamasi  portalida  joylashtirilgan
qaror  loyihasida  tibbiy  yordam  ko’rsatish  uchun  Davlat  byudjeti  va  boshqa
manbalardan  ajratiladigan  mablag’larni  jamlash,  boshqarish  va  maqsadli  sarflash
funksiyalarini amalga oshiruvchi Davlat tibbiy sug’urta jamg’armasini tashkil etish
ko’zda tutilgan.
O’zbekiston  Respublikasi  Sog’liqni  saqlash  vazirligi  tomonidan  Iqtisodiy
taraqqiyot  va  kambag’allikni  qisqartirish  vazirligi,  Moliya  vazirligi,  Davlat
aktivlarini boshqarish agentligi bilan birgalikda shakllantirilgan:
• 2021 yil 1 yanvardan boshlab byudjet hisobidan saqlanadigan koykalar fondi
buyurtma asosida moliyalashtiriladigan tibbiyot muassasalari;
• 2021–2022 yillarda mas’uliyati cheklangan jamiyatlarga qayta tashkil etilgan
holda,  davlat  ulushlari  auksion  savdolari  orqali  xususiy  investorlarga  tibbiy
faoliyatni amalga oshirish sharti bilan sotiladigan tibbiyot muassasalari;
•   2021–2023  yillarda  tibbiy  faoliyatni  amalga  oshirish  yoki  uni  tashkil  etish
sohasida  amaliy  tajribaga  ega  tadbirkorlik  sub’ektlariga  davlat-xususiy  sheriklik
asosida  ishonchli  boshqaruvga  beriladigan  respublika  ixtisoslashtirilgan  ilmiy-
amaliy tibbiyot markazlari ma’qullanadi.
Belgilanishicha,  davlat  mulki  ob’ektlarini  sotishdan  tushadigan  mablag’lar,
istisno  tariqasida,  qonun  hujjatlariga  muvofiq  O’zbekiston  Respublikasi  Davlat
aktivlarini  boshqarish  agentligi  huzuridagi  byudjetdan  tashqari  Davlat  aktivlarini
boshqarish,  transformatsiya  va  xususiylashtirish  jamg’armasiga  qoldiriladigan
mablag’lar,  shuningdek,  baholovchi  tashkilot  va  savdo  tashkilotchisi  xizmatlari
uchun  xarajatlar  chegirilgan  holda,  Sog’liqni  saqlash  vazirligining  Rivojlantirish
va  sog’liqni  saqlashni  boshqarish  organlari  xodimlarini  moddiy  rag’batlantirish jamg’armasiga  yo’naltiriladi  va  sog’liqni  saqlash  tizimining  moddiy-texnik
bazasini rivojlantirish uchun maqsadli sarflanadi.
Ushbu  band  bilan  bog’liq  chora-tadbirlarni  o’z  vaqtida  va  samarali  amalga
oshirish  uchun  O’zbekiston  Respublikasi  Sog’liqni  saqlash  vazirligi,  Moliya
vazirligi  va  Davlat  aktivlarini  boshqarish  agentligi  rahbarlari  shaxsan  javobgar
ekanligi belgilab qo’yiladi.
Belgilab qo’yilishicha, 2021 yil 1 sentyabrdan boshlab:
a) O’zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti mablag’lari hisobiga ayrim tibbiy
yordam turlarini davlat va xususiy tibbiyot tashkilotlarida olish huquqini beruvchi
tibbiy yo’llanmalar joriy etiladi;
b)  O’zbekiston  Respublikasi  Davlat  byudjeti  mablag’lari  hisobiga  tibbiy
yordam ko’rsatilishi uchun yo’llanma (order) olishning quyidagi tartibi o’rnatiladi:
•   bemor  yashash  joyi  bo’yicha  qishloq  vrachlik  punkti  yoki  oilaviy
poliklinikaning  yo’llanmasi  va  boshqa  zarur  hujjatlarni  tegishli  tibbiyot
birlashmasining  markaziy  ko’p  tarmoqli  poliklinikasiga  sog’liqni  saqlash  milliy
integratsiyalashgan axborot tizimi (SSMIAT) orqali yuboradi;
•   tuman  (shahar)  markaziy  ko’p  tarmoqli  poliklinikalari  bemorning  tibbiy
hujjatlarini  ko’rib  chiqish  va  uni,  zarur  hollarda,  tibbiy  ko’rikdan  o’tkazish
natijalarini,  shuningdek,  ular  bo’yicha  tuzilgan  xulosani  bemor  murojaat  qilgan
kundan e’tiboran ikki ish kunidan kechiktirmay SSMIATga kiritadi;
•   Qoraqalpog’iston  Respublikasi,  viloyatlar  va  Toshkent  shahar  tibbiyot
tashkilotlari  tuman  (shahar)  tibbiyot  tashkilotlari  tomonidan  yagona
integratsiyalashgan  axborot  tizimiga  kiritilgan  ma’lumotlar  asosida  bemor
murojaatidan so’ng ikki ish kuni ichida, zarur hollarda, tibbiy ko’rikdan o’tkazadi
va  unga  yo’llanma  (order)  beradi  yohud  ularni  olish  uchun  SSMIAT  orqali
navbatga qo’yadi.
Bunda,  bemorlar  o’z  so’rovlariga  ko’ra  murojaatining  ko’rib  chiqilishi  holati
hamda  yo’llanma  (order)  olish  yohud  bepul  davolanish  uchun  navbati  haqidagi
axborotni  real  vaqt  rejimida  elektron  shaxsiy  kabinet  orqali,  shuningdek,  qisqa
xabar (SMS) ko’rinishida olish tizimi yaratiladi. O’zbekiston Respublikasi  Davlat  byudjeti  mablag’lari hisobiga  tibbiy yordam
ko’rsatiladigan imtiyozli toifadagi shaxslar ro’yxati tasdiqlanadi.
Belgilab qo’yilishicha:
•   ushbu  bandda  nazarda  tutilgan  ro’yxatga  muvofiq  imtiyozli  toifadagi
shaxslarga  O’zbekiston  Respublikasi  Davlat  byudjeti  mablag’lari  hisobiga
ko’rsatiladigan  tibbiy  xizmat  turlari  va  hajmlari  Sog’liqni  saqlash  vazirligi
tomonidan belgilanadi;
•   kam  ta’minlangan  oilalarga  mansub  shaxslar  toifasiga  kiruvchi  fuqarolar
2021 yil 1 yanvardan respublikaning barcha hududlarida “Ijtimoiy himoya yagona
reyestri” axborot tizimiga muvofiq aniqlanadi.
Tibbiy  xizmat  bo’yicha  bemorlarning  elektron  navbatini  tashkil  etgan  davlat
sog’liqni  saqlash  tizimi  muassasalariga  beg’araz  yordam  doirasida  kelgan  tibbiy
texnika  va  jihozlardan,  agar  O’zbekiston  Respublikasining  tegishli  xalqaro
shartnomalarida  boshqacha  qoidalar  nazarda  tutilmagan  bo’lsa,  pullik  tibbiy
xizmatlarni tashkil etishda foydalanishga ruxsat beriladi.
2021  yil  1  martdan  boshlab  tibbiy  faoliyatni  litsenziyalashning  quyidagilarni
nazarda tutuvchi soddalashtirilgan tartibi joriy etiladi:
•   tibbiy  faoliyatni  amalga  oshirish  uchun  litsenziya  berish  haqidagi  arizani
umumiy tartibda ko’rib chiqish va tegishli qaror qabul qilish muddati amaldagi 20
kundan 15 kungacha qisqartiriladi;
•   tibbiy  faoliyatni  amalga  oshirish  uchun  litsenziya  talablari  va  shartlari
buzilgan  taqdirda,  litsenziyaning  amal  qilishi  faqat  bunday  buzilishlarga  yo’l
qo’yilgan  tibbiy  ixtisoslik  turi  qismida  tugatiladi  (to’xtatiladi)  va  litsenziya
amaldagi  boshqa  tibbiy  ixtisoslik  turlari  qismida  belgilangan  tartibda  qayta
rasmiylashtiriladi;
•  qo’shimcha tibbiy ixtisoslik turiga yoki tashkilot filialiga litsenziya olishda,
litsenziya  talabgorining  xohishiga  ko’ra,  uning  litsenziya  talablari  va  shartlariga
muvofiqligini  o’rganish  faqat  so’ralayotgan  tibbiy  ixtisoslik  turi  hamda  tashkilot
filiali qismida o’tkaziladi va ushbu ixtisoslik turiga (filialga) litsenziya belgilangan tartibda  mavjud  litsenziyaning  amal  qilish  muddatiga  beriladi.  Bunda  amaldagi
litsenziya tegishli qo’shimchalar kiritilgan holda qayta rasmiylashtiriladi.
2020  yil  1  noyabrdan  boshlab  Akkreditatsiya  bo’yicha  xalqaro  forumning
(IAF) to’laqonli a’zosi bo’lgan organlar tomonidan “Oziq-ovqat va dori vositalari
boshqarmasi”  (FDA)  va  (yoki)  “Yevropa  muvofiqligi”  (SE)  xalqaro  standartlari
talablariga  muvofiq  sertifikatlangan  tibbiy  texnikalar  O’zbekiston  Respublikasi
hududida  davlat  ro’yxatidan  o’tkazilishida  ularning  xavfsizligi,  sifati  va
samaradorligini  aniqlash  maqsadida  laboratoriya  sinovlaridan  o’tkazilmaydi  va
ro’yxatdan  o’tkazish  uchun  murojaat  qilingan  kundan  e’tiboran  o’n  besh  kundan
kechiktirmay ro’yxatdan o’tkaziladi.
Belgilanishicha,  nazarda  tutilgan  tartib  ro’yxatda  keltirilgan  mamlakatlarda
ishlab chiqarilgan tibbiy texnikalarga nisbatan tatbiq etiladi.
2021  yil  1  martdan  boshlab  belgilangan  tartibda  davlat  ro’yxatidan  o’tgan
yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan shifokorlar ko’rsatmalarini uy sharoitlarida
bajarish va bemorlarni o’z uylarida parvarish qilish – “hamshiralik ishi” faoliyatini
amalga oshirish tartibi joriy etiladi.
O’zbekiston  Respublikasi  Sog’liqni  saqlash  vazirligi  Adliya  vazirligi  bilan
birgalikda 2021 yil 1 fevralga qadar hamshiralik ishi faoliyatini tashkil etish bilan
bog’liq  tartib-taomillarni  nazarda  tutuvchi  Hukumat  qarori  loyihasini  Vazirlar
Mahkamasiga kiritadi.
Shunday tartib o’rnatiladiki, unga ko’ra 2021 yil 1 yanvardan:
•  O’zbekiston Respublikasining soliq rezidentlari bo’lgan jismoniy shaxslarga
o’zining  va  yaqin  qarindoshlarining  (turmush  o’rtog’i,  voyaga  yetmagan
farzandlari va pensiyadagi ota-onasi) respublika hududidagi tibbiyot tashkilotlarida
tibbiy yordam olish bilan bog’liq bo’lgan haqiqatda amalga oshirilgan va hujjatlar
(onlayn nazorat-kassa mashina QR-kodli cheklari va boshqalar) bilan tasdiqlangan
xarajatlarini daromad solig’i bazasidan chegirib tashlash huquqi beriladi; •   soliq  to’lovchilarning  ish  haqi  va  boshqa  daromadlarining  ixtiyoriy  tibbiy
sug’urta  shartnomasi  bo’yicha  sug’urta  mukofotlarini  to’lash  uchun
yo’naltiriladigan,  lekin  soliq  davri  davomida  5  mln.  so’mdan  oshmagan  qismiga
soliq solinmaydi. Bunda, sug’urta shartnomasi muddatidan oldin bekor qilinganda
va  sug’urta  badali  (uning  bir  qismi)  sug’urta  qildiruvchiga  yoki  sug’urtalangan
shaxsga qaytarilganda, qaytariladigan sug’urta badali sug’urta tashkiloti tomonidan
soliqqa tortiladi.
Ijro  etuvchi  apparati  boshqaruv  xodimlarining  cheklangan  soni  46  birlikdan
iborat  Davlat  tibbiy  sug’urtasi  jamg’armasi  davlat  muassasasi  shaklida  tashkil
etiladi.
Quyidagilar Jamg’armaning asosiy vazifalari etib belgilanadi:
•  davlat tibbiy sug’urtasi tizimini joriy etish, boshqarish hamda ushbu sohada
yagona davlat siyosatini amalga oshirishda idoralararo hamkorlikni ta’minlash;
•   2021  yil  1  iyuldan  2022  yil  yakunigacha  bo’lgan  muddatda  Sirdaryo
viloyatida  davlat  tibbiy  sug’urtasi  tizimini  joriy  etish  tajriba-sinov  loyihasini
amalga oshirish;
•  aholining barcha qatlamlarini sifatli va zarur tibbiy yordam bilan ta’minlash
maqsadida davlat tomonidan kafolatlangan tibbiy yordam hajmiga kiritilgan tibbiy
xizmatlar strategik xaridi tizimini joriy etish;
•   tajriba-sinov  loyihasi  doirasida  aholining  barcha  qatlamlariga  davlat
tomonidan  kafolatlangan  hajmlarda  sifatli  va  to’liq  tibbiy  yordam  ko’rsatilishini
moliyalashtirish;
• tajriba-sinov loyihasi doirasida O’zbekiston Respublikasi Davlat byudjetidan
tibbiy  yordamning  kafolatlangan  hajmlarini  qoplash  maqsadida  ajratiladigan
mablag’larni  jamlash,  boshqarish,  ularning  maqsadli  va  samarali  sarflanishini
tashkil etish;
•   davlat  tibbiy  sug’urtasining  yagona  axborot  tizimi,  ma’lumotlar  bazasi  va
boshqa  axborot  resurslarini  boshqarish,  ularning  lozim  darajada  ishlashini
ta’minlash; •  tajriba-sinov loyihasining natijalariga ko’ra, davlat tibbiy sug’urtasi tizimini
respublikaning  boshqa  hududlarida  bosqichma-bosqich  joriy  etish  bo’yicha  zarur
chora-tadbirlarni amalga oshirish.
Jamg’armaning  ijro  etuvchi  apparati  xodimlariga  davlat  boshqaruvi  organlari
xodimlari  uchun  belgilangan  mehnatga  haq  to’lash  shartlari  tatbiq  etiladi  hamda
ularning  lavozim  maoshlarini  Yagona  tarif  setkasi  bo’yicha  mehnatga  haq
to’lashning  tasdiqlangan  razryadlariga  asosan  belgilashda  tarif  koeffitsiyenti  1,6
baravarga oshirilgan holda qo’llaniladi.
O’zbekiston  Respublikasi  Sog’liqni  saqlash  vazirligi  va  Moliya  vazirligining
O’zbekiston  Respublikasi  Davlat  byudjeti  mablag’lari  hisobiga  Jamg’arma  ijro
etuvchi apparati mehnatga haq to’lash jamg’armasining 25 foizi miqdorida Davlat
tibbiy  sug’urtasi  jamg’armasi  xodimlarini  rag’batlantirish  jamg’armasini  tashkil
etish to’g’risidagi taklifiga rozilik beriladi.
O’zbekiston Respublikasi Sog’liqni saqlash vazirligi:
a) bir hafta muddatda Vazirlar Mahkamasiga:
•  davlat tibbiy sug’urtasi tizimini  joriy etishga  oid tashkiliy chora-tadbirlarni
nazarda tutuvchi Hukumat qarori loyihasini;
•  “Elektron  sog’liqni  saqlash”  tizimini,  shu  jumladan  davlat  tibbiy
sug’urtasining  yagona  axborot  tizimi,  ma’lumotlar  bazasi  va  boshqa  axborot
resurslarini joriy etish bo’yicha amaliy takliflarni kiritadi;
•b)  Moliya  vazirligi,  Adliya  vazirligi,  Axborot  texnologiyalari  va
kommunikatsiyalarini  rivojlantirish  vazirligi,  bilan  birgalikda  ikki  oy  muddatda
davlat va xususiy tibbiyot tashkilotlarida O’zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti
mablag’lari  hisobiga  tibbiy  yordam  ko’rsatish  tartibi  va  ma’muriy  reglamentini
Vazirlar Mahkamasiga kiritadi
v)  Innovatsion  rivojlanish  vazirligi  hamda  boshqa  manfaatdor  vazirlik  va
idoralar  bilan  birgalikda  ikki  oy  muddatda  ko’z  shoh  pardasini  konservatsiyalash
va transplantatsiya qilishning vaqtinchalik tartibini Vazirlar Mahkamasiga kiritadi,
unda quyidagilar nazarda tutiladi: •  bemorlarga ko’z shoh pardasini konservatsiyalash va transplantatsiya qilish
bo’yicha tibbiy yordam ko’rsatish faoliyatini amalga oshiruvchi davlat va xususiy
tibbiyot tashkilotlari uchun qo’yiladigan talablar;
•   ko’z  shoh  pardasini  transplantatsiya  qilishni  faqatgina  donor  tomonidan
uning  tirikligida  beriladigan  roziligi  asosida  hamda  ushbu  sohaga  oid  xalqaro
standartlar va talablarga rioya qilgan holda amalga oshirish;
g) manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda ikki oy muddatda:
•   davlat  sog’liqni  saqlash  tizimi  muassasalarida  axborot-kommunikatsiya
texnologiyalariga  oid  mavjud  texnika  va  jihozlar  xatlovini  o’tkazish  va
shakllangan ehtiyojni qoplash to’g’risida;
•   davlat  sog’liqni  saqlash  tizimi  muassasalaridagi  mavjud  tibbiy  texnika  va
jihozlarni  xatlovdan  o’tkazish  va  pasportlashtirish,  shuningdek,  tibbiy  texnika  va
jihozlarning  texnik  holati  va  kadrlar  ta’minotini,  ulardan  foydalanish
samaradorligini, ayrim tibbiy texnika va jihozlar bo’yicha haqiqiy ehtiyojni tahlil
qilish tizimini yaratish to’g’risida;
•   qonun  hujjatlariga  mazkur  qarordan  kelib  chiqadigan  o’zgartirish  va
qo’shimchalar to’g’risida Vazirlar Mahkamasiga takliflar kiritadi.
3.Davlat sog’liqni saqlash muassasalarining tarkibi, ularning xarajatlarini
rejalashtirish va byudjetdan moliyalashtirishning xususiyatlari
Ijtimoiy sohalar faoliyatini rejalashtirishning bir  necha o’n yilliklar  davomida
shakllangan  tartiblarga  muvofiq,  davlat  sog’liqni  saqlash  muassasalari  faoliyatini
rejalashtirish odatda quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi: 
1.Aholi  soni  va  uning  tibbiyot  muassasasidagi  o’rinlarga  ehtiyoj  me’yorlari
asosida  tibbiy  muassasaning  ishlab  chiqarish  quvvatlari  (u  yoki  bu  profil
yo’nalishlari bo’yicha o’rinlar - koykalar soni)ni aniqlash. 
2.Muayyan muassasa uchun o’rnatilgan namunaviy shtat normativlari bo’yicha
zarur shtat normativlari sonini hisoblab topish. 3.Koykalar  soni  va  tuzilishi(terapevtik,  xirurgik,  nevrologik)ga  ko’ra  ish
hajmini rejalashtirish. 
4.Shtatlar  jadvali,  ishlab  chiqarish  quvvatlari  va  koykalar  ishining
ko’rsatkichlari(koyka-kunlar soni)ga asoslanib tibbiyot muassasasini saqlash uchun
moliyaviy  resurslarga  bo’lgan  ehtiyojni  aniqlash.  Davlat  sog’liqni  saqlash
tizimidagi  har  bir  muassasaning  ishi  operativ  tarmoq  ko’rsatkichlari,  masalan,
kasalxonalardagi  o’rinlarning  o’rtacha  yillik  soni  (jami  va  o’rinlar  profillari
bo’yicha),  bir  yilda  o’rinlarning  ishlash  kunlari  soni,  o’rinkunlar  miqdori,  barcha
toifadagi  xodimlar  bo’yicha  o’rtacha  yillik  shtatlar  birligi  soni,  ambulatoriya-
poliklinikalarda  vrach  qabullari  soni  bilan  tavsiflanadi.  Davolash-profilaktika
muassasalari  aholiga  tibbiy  xizmatlarni  asosan  ikki  shaklda  ko’rsatadi:
kasalxonaga  yotqizib  statsionar  (turg’un)  davolash  va  ambulatoriyapoliklinikada
tibbiy  xizmat  ko’rsatish.  Turg’un  davolash  muassasalarining  asosiy
ko’rsatkichlaridan  biri  –  o’rin-kunlar  soni  bo’lsa,  ambulatoriya-poliklinika
muassasasining  asosiy  ko’rsatkichini  vrach  qabullari  soni  va  uning  asosida
aniqlanadigan  vrach  lavozimlari  soni  tashkil  qiladi.  Muassasa  xarajatlarini
rejalashtirishda  o’rin-kunlar  soni,  vrach  qabullari  soni  hamda  vrach  lavozimlari
soni kabi ko’rsatkichlar, shuningdek, ularga nisbatan o’rnatilgan xarajat me’yorlari
asos  qilib  olinadi.  2012-2016-yillarda  sog’liqni  saqlash  tizimidagi  islohotlar
yo’nalishlaridan  biri  birlamchi  tibbiyot  muassasalarini  boshqarish  va
moliyalashtirishning yangi usullariga o’tish, byudjet mablag’larini taqsimlashning
jahon  amaliyotida  ma’qullangan  jon  boshiga  qarab  rejalashtirish  uslublarini  joriy
qilishdan  iborat  bo’ldi.  Ana  shu  dasturiy  vazifani  bajarish  doirasida  bir  qator
hukumat  qarorlari  qabul  qilindi  va  amaliyotga  tatbiq  etildi.  Ularga  ko’ra  qishloq
hududlarida  joylashgan  qishloq  vrachlik  punktlari  (QVP)  va  qishloq  vrachlik
ambulatoriyalari  (QVA)  qayta  tashkil  qilindi,  ularni  moliyalashtirish  makaziy
tuman  shifoxonasi  tarkibidan  chiqarilib,  bevosita  viloyatlar  sog’liqni  saqlash
boshqarmalariga  o’tkazildi,  birlamchi  tibbiyot-sanitariya  yordamini  ko’rsatish
(BTSYOK)  muassasalariga  yuridik  shaxs  maqomi  berildi,  ular  xarajatlarini
rejalashtirish  va  moliyalashtirishda  ularga  biriktirilgan  aholi  soni,  har  bir  aholi birligi uchun o’rnatilgan xarajat me’yorlari va aholining yoshi, jinsi, aholi zichligi
va  boshqa  ko’rsatkichlarga  ko’ra  o’rnatiladigan  tuzatuvchi  koeffitsientlarni
qo’llash tartiblariga o’tildi. Bu tartiblar tajriba tariqasida avval bir necha viloyatda,
so’ngra  esa  butun  mamlakat  bo’yicha  BTSYOK  muassasalari  xarajatlarini
rejalashtirish  jarayoniga tatbiq etildi  va bir kishi hisobiga xarajatlar normatividan
kelib  chiqib  moliyalashtirish  sharoitlariga  bosqichma-bosqich  o’tkazildi.  BTSYO
qishloq  muassasalari  byudjetini  hisobot  davridagi  sanitariya-epidemiologiya
nazorati  xizmati  xarajatlari,  kapital  qo’yilmalar  va  markazlashtirilgan  tadbirlar
xarajatlarini  istisno  etgan  holda  viloyat  sog’liqni  saqlash  umumiy  byudjetiga
bo’lish  yo’li  bilan  aniqlanadi.  Bunda  alohida  olingan  BTSYOK  muassasasini
moliyalashtirishning  yillik  hajmi  tuzatish  koeffitsientlaridan  (jins-yosh  tarkibi  va
aholi  zichligi)  foydalanilgan  holda  bir  kishi  hisobiga  xarjatlarning  bazaviy
normativi va BTSYO muassasasiga biriktirilgan aholi soni hisobidan kelib chiqib
belgilanadi.  Har  bir  keyingi  rejalashtiriladigan  yilga  bir  kishiga  xarajatlarning
bazaviy normativi belgilangan tartibda aniqlanadigan indeksatsiya koeffitsiyentlari
hisobga  olingan  holda  hisoblab  chiqiladi.  Qoraqalpog’iston  Respublikasi  Moliya
vazirligi va Sog’liqni saqlash vazirligi, viloyat hokimliklari moliya boshqarmalari
va  sog’liqni  saqlash  boshqarmalari  BTSYO  qishloq  muassasalari  byudjetlarini
hisoblab  chiqadi  va  ularni  xarajatlar  guruhiga  bo’lmasdan  bitta  summa  bilan
BTSYO  muassasalariga  yetkazadi.  BTSYO  qishloq  muassasalari  belgilangan
tartibda  moliya  organlarida  ro’yxatdan  o’tkaziladigan  xarajatlar  smetasi,  shtat
jadvalini ajratilgan byudjet doirasida mustaqil ishlab chiqadi va tasdiqlaydi. 
O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  ―O’zbekiston  Respublikasida
sog’liqni  saqlash  tizimini  isloh  kilish  davlat  dasturi  to’g’risida"gi  1998-yil  10-
noyabrdagi  PF-2107-sonli  farmoniga  va  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar
Mahkamasining  1999-yil  5-martdagi  ―Farg’ona  viloyatida  sog’liqni  saqlashning
boshlang’ich  bo’g’inini  isloh  kilish  loyihasini  amalga  oshirish  to’g’risida gi  100-‖
sonli  qaroriga  muvofiq  ―Salomatlik-1  loyihasini  amalga  oshirish  doirasida	
‖
Xalqaro  tiklanish  va  taraqqiyot  banki  ishtirokida  Farg’ona,  Sirdaryo,  Navoiy
viloyatlarida hamda Qoraqalpog’iston Respublikasi va Xorazm viloyatining uchta tumanida  qishloq  vrachlik  punktlarini,  qishloq  vrachlik  ambulatoriyalari  va
feldsherakusherlik  punktlari  komplekslarini  bir  kishi  hisobiga  xarajatlar
normatividan  kelib  chiqib  moliyalashtirish  mexanizmi  joriy  etilgan.  Sog’liqni
saqlash  sohasida  islohotlarni  yanada  chuqurlashtirish,  barcha  BTSYOKning
qishloq  muassasalarida  moliyalashtirishning  yangi  mexanizmini  yoyish  va  uni
BTSYO ayrim shahar muassasalarida eksperiment sifatida joriy etish, shuningdek,
―Salomatlik-2  va  ―Ayollar  va  bolalar  sog’ligini  mustahkamlash  dasturlari‖ ‖
doirasida  boshlang’ich  tibbiysanitariya  yordami  muassasalarini  boshqarishni
takomillashtirish  maqsadida  Vazirlar  Mahkamasining  2005-yil  28sentyabrda
O’zbekiston  Respublikasi  ―Sog’liqni  saqlash  muassasalarini  moliyalashtirish  va
boshqarish  tizimini  yanada  takomillashtirish  to’g’risida gi  217-sonli  qarori  qabul	
‖
qilindi.  Ushbu  qaror  bilan  BTSYO  qishloq  muassasalarini  Qoraqalpog’iston
Respublikasi  va  Xorazm  viloyatida  –  2005-yil  1-oktyabrdan  boshlab,  Andijon,
Buxoro, Namangan va Surxondaryo viloyatlarida – 2006-yil 1-yanvardan boshlab,
Jizzax, Qashkadaryo, Samarqand va Toshkent viloyatlarida – 2007-yil 1-yanvardan
boshlab  bir  kishi  hisobiga  xarajatlar  normatividan  kelib  chiqib  moliyalashtirish
sharoitlariga bosqichma-bosqich o’tkazish nazarda tutildi. 
Shuningdek,  O’zbekiston  Respublikasi  Moliya  vazirligi  bilan  birgalikda
―Ayollar  va  bolalar  sog’ligini  mustahkamlash"  loyihasi  bo’yicha  O’zbekiston
Respublikasi  bilan  OTB  o’rtasidagi  qarz  bitimiga  muvofiq,  tuman  (shahar)
sog’liqni saqlash turg’un muassasalarini bir to’liq davolangan holat hisobidan kelib
chiqib  moliyalashtirishga  o’tkazishga  doir  takliflar  ishlab  chiqildi  va  bu  takliflar
doirasida  turg’un  davolash  muassasalarining  xarajatlarini  rejalashtirishda
muassasaning  koykalar  soni,  shtatlar  soni  kabi  ko’rsatkichlari  asosida
rejalashtirishdek  eski  usullaridan  har  bir  to’liq  davolangan  holat  bo’yicha
rejalashtirish  va  moliyalashtirish  tartiblariga  o’tildi.  Bugungi  kunda  davlat
byudjetining sog’liqni saqlash xarajatlari amaldagi byudjet tasnifining ―Sog’liqni
saqlash bo’limi bo’yicha muassasalar va tadbirlarning quyidagi guruhlariga ko’ra	
‖
rejalashtiriladi va moliyalashtiriladi: 5 jadval Har  bir  guruh  bo’yicha  xarajatlar  muassasalarning  turlari  va  tadbirlarning
yo’nalishlari  bo’yicha  aniqlashtiriladi.  Alorida  olingan  tibbiyot  muassasasining
xarajatlari uning ―xarajatlar smetasi deb ataladigan moliyaviy rejasida quyidagi‖
xarajat guruhlari buyicha rejalashtiriladi: 
I.Ish haqi va unga tenglashtirilgan tulovlar. 
II. Ijtimoiy ehtiyojlarga ajratmalar. 
III. Boshqa xarajatlar. Smetalarni tuzishda xarajatlarning katta guruhini tashkil
qiluvchi  ish  haqi  xarajatlarini  rejalashtirish  alohida  o’rin  egallaydi.  Ish  haqi
xarajatlarini  rejalashtirishda  Shtatlar  jadvali  asos  bo’lib  xizmat  qiladi.  Shtatlar
jadvalini  tuzish  sogliqni  saqlash  muassasasi  xodimlari  sonini  aniqlashdan
boshlanadi.  Xodimlar  soni  muassasaning  turi  va  quvvatiga  ko’ra  tibbiyot
muassasalari  namunaviy  shtatlari  asosida  aniqlanadi.  Xodimlar  soni  aniqlangach,
har  bir  ishlovchining  mehnatiga  haq  to’lash  yillik  miqdoridan  tashkil  topgan
muassasaning mehnat haqi fondi aniqlanadi. Davlatga qarashli bo’lgan tibbiyot va
farmasevtika  muassasalarida  tibbiy  xodimlar  ish  haqini  hisoblash  va  to’lash
tartiblari  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  2005yil  21-
dekabrdagi 276-sonli qarori bilan tasdiqlangan ―O’zbekiston Respublikasi davlat
muassasalari  tibbiyot  va  farmasevtika  xodimlari  mehnatiga  haq  to’lash  tartibi  va
shartlari  to’g’risidagi  Nizom  bilan  belgilab  berilgan.  Ushbu  Nizomga  muvofiq,
mehnatga  haq  to’lashning  takomillashtirilgan  tizimi  joriy  etiladigan  davlat muassasalarining  quyidagi  4  guruhi  aniqlangan  bo’lib,  xodimlarning  lavozim
okladlari  (bazaviy  tarif  stavkalari)  ular  ishlaydigan  muassasaning  qaysi  guruhga
kiritilganligiga qarab tuzatuvchi koeffitsientlarni qollagan holda oshiriladi
I.  Ambulatoriya-poliklinika  muassasalari,  sanitariyaepidemiologiya  nazorati
xizmati va boshqa muassasalar. 
II.  Umumiy  profilli  statsionar  tibbiyot  muassasalari  va  boshqalar.  III.
Ixtisoslashtirilgan  statsionar  muassasalar  IV.  Shoshilinch  va  tez  tibbiy  yordam
markazlari,  tez  yordam  stansiyalari,  OITSga  qarshi  kurash  Respublika  va
mintaqaviy  markazlari.  Yuqoridagi  bobda  byudjet  tashkilotlarida  ishlovchi
xodimlar  ish  haqlarining  bazaviy  tarif  stavkalari  (lavozim  okladlari)  22  ta
razryaddan  va  har  bir  razyrad  uchun  o’rnatilgan  tegishli  tarif  koeffitsientlaridan
iborat  bo’lgan  Yagona  Tarif  Setkasi  asosida  aniqlanishi,  ayrim  tarmoqlar  uchun
esa  mehnatga  haq  to’lashning  tarmoq  setkasi  qo’llanilishi  mumkinligi  haqida
ma’lumot  berilgan  edi  (14bobga  qarang).  Mehnatga  haq  to’lashning
takomillashtirilgan  tizimi  joriy  etiladigan  davlat  sog’liqni  saqlash  muassasalarida
hozirgi  kunda  11  ta  razryad  va  har  bir  razryadga  to’g’ri  keluvchi  tarif
koeffitsiyentlaridan iborat bo’lgan quyidagi tarmoq tarif setkasi qo’llaniladi:
O’zbekiston  Respublikasi  davlat  tibbiyot  va  farmasevtika  muassasalari
xodimlari mehnatiga haq to’lashning tarif setkasi
Tibbiyot  va  farmasevtika  xodimlarining  tarif  stavkalari  davlat  tibbiyot
muassasalari  uchun  o’rnatilgan  tarmoq  tarif  setkasi  asosida  amaldagi  eng  kam oylik  ish  haqi  miqdorini  Nizom  bilan  belgilangan  tarif  setkasining  tegishli
razryadiga  mos  keluvchi  tarif  koeffitsiyentiga  va  tuzatish  koeffitsiyentiga
ko’paytirish  yo’li  bilan  aniqlanadi.  Tarif  setkasi  buyicha  razryadlar  tibbiy
xodimlar,  farmasevtika  xodimlari  va  rahbar  xodimlar  lavozimlari  bo’yicha
belgilangan.  Tibbiy  xodimlar  ish  haqlari  xodimlarning  lavozimlari  bo’yicha
tabaqalashtirilgan  bo’lib,  kichik  tibbiy  xodimlar  bo’yicha;  o’rta  tibbiy  xodimlar
bo’yicha; vrach xodimlar bo’yicha alohida hisoblanadi
Tibbiyot  xodimining  yuqoridagi  tarmoq  tarif  setkasi  bo’yicha  aniqlangan
bazaviy  tarif  stavkasi  u  ishlaydigan  muassasaning  mehnatga  haq  to’lashning
takomillashtirilgan  tizimi  joriy  etiladigan  davlat  muassasalarining  qaysi  guruhiga
mansubligiga  ko’ra  tuzatish  koeffitsientini  qo’llagan  holda  oshiriladi.  Sog’liqni
saqlash  muassasalari  guruhlari  bo’yicha  quyidagi  tuzatish  koeffitsiyentlari
qo’llaniladi:
Sog’liqni  saqlash  muassasalarining  rahbarlari,  ularning  o’rinbosarlari,
shuningdek, bosh tibbiyot hamshiralari uchun mehnatga haq to’lash bo’yicha tarif
setkasi  bo’yicha  razryad  sog’liqni  saqlash  muassasasining  tipiga  qarab
tabaqalashtiriladi.  Sog’liqni  saqlash  muassasalarini  tiplarga  ajratish  tartibi
to’g’risidagi  nizom,  shuningdek  tasdiqlangan  tarmoq  tarif  setkasiga  muvofiq
xodimlarning  ushbu  toifalari  mehnatiga  haq  to’lash  razryadlari  va  tarif
koeffitsientlari  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi  bilan  kelishilgan
holda  tibbiyot  muassasasi  quvvatini,  ambulatoriya-poliklinika  tarmog’i  uchun  –
xizmat  ko’rsatiladigan  aholi  sonini  hamda  kasalxona  muassasalari  uchun  –
davolanib  chiqqan  bemorlar  sonini  hisobga  olib  O’zbekiston  Respublikasi
Sog’liqni  saqlash  vazirligi,  Bandlik  va  mehnat  munosabatlari  vazirligi  hamda Moliya  vazirligining  qo’shma  qarori  bilan  tasdiqlanadi.  Sog’liqni  saqlash
muassasalarining  asosiy  ixtisoslikka  tegishli  bo’lmagan  va  davolash,  diagnostika
yoki  profilaktika  faoliyatini  amalga  oshirmaydigan  yordamchi  bo’linmalarining
(buxgalteriya, iqtisodiy bo’limlar, kadrlar bo’limi, muhandislik inshootlari, asbob-
uskunalarni ta’mirlash va ularga xizmat ko’rsatish, avtomobil parki va boshqalar)
rahbarlari mehnatiga 
Masalan,  ixtisoslashtirilgan  statsionar  muassasada  ishlovchi  oliy  malaka
toifasiga  ega  bo’lgan  operatsiya  qiladigan  vrach-xirurgning  bazaviy  ish  haqi
miqdori  amaldagi  eng  kam  ish  haqi  miqdorini  10-razryadga  to’g’ri  keluvchi  tarif
koeffitsiyentiga  va  ixtisoslashtirilgan  statsionar  muassasa  taalluqli  bo’lgan  III-
guruhning tuzatuvchi koeffitsiyentiga ko’paytirish orqali aniqlanadi: EKIH  7,629
1,05 = bazaviy ish haqi miqdori 
haq  to’lash  Mehnatga  haq  to’lash  bo’yicha  Yagona  Tarif  Setkasi  asosida
barcha  byudjet  tashkilotlaridagi  kabi  amalga  oshiriladi.  Shuningdek,  tibbiyot
muassasalari  xodimlari  ish  haqini  hisoblashda  ularning  asosiy  ish  haqlariga
qo’shimcha va ustamalar tizimi amal qiladi. Ularning miqdorlari tegishli me’yoriy-
huquqiy  hujjatlar  (masalan,  ―O’zbekiston  Respublikasi  davlat  muassasalari
tibbiyot  va  farmasevtika  xodimlari  mehnatiga  haq  to’lash  tartibi  va  shartlari
to’g’risidagi Nizom ) bilan o’rnatiladi, odatda bu ustama va qo’shimcha to’lovlar‖
amaldagi  eng  kam  ish  haqi  miqdoriga  nisbatan  foizlarda  hamda  tibbiyot
xodimining  bazaviy  lavozim  okladiga  nisbatan  foizlarda  belgilanadi.  Bu  ustama
haqlar va qo’shimcha to’lovlar: mehnatning sog’liq uchun xavfliligi va o’ta og’ir
sharoitlari  uchun;  sog’liqni  saqlash  muassasalarining  tarkibiy  bo’linmalariga
mudirlik  qilganlik  uchun;  ilmiy  darajaga  ega  bo’lganligi  yoki  "O’zbekiston
Respublikasida xizmat ko’rsatgan sog’liqni saqlash xodimi" faxriy unvoni uchun;
turg’un  tipdagi  muassasalar  xodimlariga  tungi  vaqtda  va  bayram  kunlari
ishlaganligi uchun; alohida muassasalar, bo’linmalar va lavozimlarda uzluksiz ish
staji uchun; maslahatlar berganligi uchun va boshqa holatlarda o’rnatiladi.
                    Xulosa
Xulosa  qilib  aytganda,  tibbiy  xizmat  iste’molchilari  uchun  sog’liqni  saqlash
tizimi  qanday  manbalar  hisobidan  moliyalashtirilishi  birinchi  darajali  ahamiyat
kasb  etmaydi,  ular  uchun  muhimi  –  ushbu  tizim:  aholining  tibbiy  xizmatlarga
bo’lgan  ehtiyojini  to’la  qondirishi;  tibbiy  yordamning  hammabopligi;  tibbiy
xizmatning  yuqori  va  kafolatlangan  sifati;  tibbiy  yordamning  uzluksiz  va
davomiyligi; sog’liqni saqlash resurslaridan foydalanish samaradorligining yuqori
bo’lishi;  davlat  kafolatlari  doirasidagi  tibbiy  yordamning  zamonaviy  darajasini
ta’minlashi  zarur.  Sog’liqni  saqlash  sohasidagi  islohotlar  ham  shu  maqsadlar
yo’lida amalga oshiriladi. 
Bugungi  kunda  O’zbekiston  Respublikasida  sog’liqni  saqlash  tizimini  isloh
qilish  bo’yicha  2025-yilgacha  mo’ljallangan  rivojlantirish  konsepsiyasi  ishlab
chiqilmoqda.  Jumladan,  sog’liqni  saqlashning  boshqarish  va  moliyalashtirish
tizimini  tubdan  takomillashtirish,  tibbiy  sug’urtani  joriy  qilish,  davlat-xususiy
sherikchilik  va  tibbiy  turizmni  rivojlantirish,  tibbiy  kadrlar  tayyorlash,  ularning
malakasini  oshirish  va  tibbiyot  fanini  rivojlantirish  kabi  ustuvor  yo’nalishlarga
e’tibor  qaratiladi.  Bundan  tashqari,  birlamchi  tibbiy  yordamni  kuchaytirish,  aholi
sog’ligini mustahkamlash va farovonligini oshirish yo’lida barcha davlat va jamoat
tashkilotlarining hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi.
          Foydalanilgan adabiyotlar
1. Po’latov D.X, Nurmuxamedova B.I. G‗aznachilik. Darslik. – T.: ―Sano-
standart, 2014. – 272 b. 
2. Qosimova G.A. G’aznachilik. O’quv qo’llanma. T.: ―IQTISOD-MOLIYA , ‖
2015. 448b. 
3. Robert D. Lee Jr., Ronald W.Johnson, Philip G.Joyce. Public budgeting 
systems. Jones & Bartlett Learning; 9-edition. USA, 2012. – P. 667. 
4. Srojiddinova Z.X. Davlat byudjeti: umumta’lim maktablari xarajatlar smetasi. 
O’quv qo’llanma. – T.: ―IQTISODMOLIYA , 2013. – 102 b. 	
‖
5. Vahobov A.V., Malikov T.S. Moliya. Darslik / TMI – T.: ―Noshir , 2012. – 712 	
‖
b. 
6.Азизова И.А. Натижага йўналтирилган бюджетлаштириш 
T.:«infoCOM.uz». 2010. 152 b.
www.edu.uz
www.soliq_kodeksi_uzb
www.modul.uz