CAN va ARCNet tarmoqlari. IP tarmog`ini maska yordamida strukturalarga ajratish

O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishiMundarija
Kirish …………………………………………………………………...…………
1.1 Kurs ishining tarkibi va hajmi…………………………………………..…..
1.2. Kurs ishini rasmiylashtirish talablari…………………………………........
1.3. Kurs ishining strukturaviy rasmiylashtirish……………………………..…
2. CAN va ARCNet tarmoqlari
2.1. Lokal tarmoqning paydo bo’lishi....................................................................
2. 2   Tarmo q  servisi ..............................................................................................
   2.3 Kompyuterning tashqi qurilmalar .................................................................
3. IP tarmog`ini maska yordamida strukturalarga ajratish
3.1. IP maska.........................................................................................................
3.2. P-manzil sinflari va pastki tarmoq maskalari...............................................
3. 3.  Tarmo q  servisi .............................................................................................
4. Hisobiy qism
4.1 Ethernet va FastEthernet asosidagi kompyuter tarmog'i va uning 
samaradorligini hisoblash tartibi..........................................................................
Ilova A …………………………………………………………………………….
Xulosa ………………………………………………………………………..……
Foydalanilgan adabiyotlar ………………………………………………..…….. O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishiKirish
Bugungi  kunda  zamonaviy  axborot-kommunikatsiya  texnologiyalarini
jamiyat  va  davlat  boshqaruvi  faoliyatining  barcha  sohalariga  keng  joriy  etish
hamda  ulardan  samarali  foydalanish,  fuqarolarning  axborot  olishga  doir
konstitutsiyaviy  huquqlarini  ro'yobga  chiqarish,  davlat  boshqaruvi  organlari
faoliyatining  ochiqligini  ta'minlash,  ―elektron  hukumat  tizimini  jadal  tatbiq‖
etish,  telekommunikatsiya  infratuzilmasi,  ma'lumotlarni  uzatish  tarmoqlarini
modernizatsiya  qilish  borasida  mamlakatimiz  barcha  hududida  keng  ko'lamli
ishlar amalga oshirilmoqda.
Davlatimiz  rahbarining  2015  yil  4  fevraldagi  ―O'zbekiston  Respublikasi
Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligini tashkil
etish to'g‘risida gi farmoni ushbu yo'nalishdagi sa'y-harakatlarni yangi bosqichga	
‖
ko'tarishga qaratilgani bilan nihoyatda ahamiyatlidir. Binobarin, mamlakatimizda
mustaqillikning  ilk  yillaridanoq,  axborot-kommunikatsiya  texnologiyalarini  har
tomonlama  ravnaq  toptirish,  uning  huquqiy-tashkiliy  hamda  moddiy-tehnik
bazasini  izchil  takomillashtirishga  alohida  e'tibor  qaratib  kelinayapti.  Axborot-
kommunikatsiya texnologiyalari zamonamiz uchun dolzarbligiga monand sur'atda
boshqa sohalarga nisbatan jadal rivojlanayotganini alohida ta'kidlash joiz. Ushbu
xizmatlar  hajmi  so'nggi  besh  yilda  3,3  barobar,  o'tgan  yili  esa  24,5  foiz  o'sgani
buning amaliy tasdig‘idir. 
Bularning  barchasi  axborot  -  kommunikatsiya  texnologiyalarini
rivojlantirish  borasida  ko'rilayotgan  izchil  chora-tadbirlar  samarasi,  desak,  aslo
mubolag‘a  bo'lmaydi.  Istiqbolda  internetning  milliy  segmenti  yanada
shakllantirilishini  hamda  unga  keng  polosali  ulanishni  kengaytirish,  telefon
aloqasi,  televidenie  va  radioeshittirishning  raqamli  tizimlariga  to'liq  o'tishni
ta'minlash,  aholining,  xususan,  yosh  avlodning  axborotga  bo'lgan  hamda
intellektual  talab  va  ehtiyojlarini  qondirish  maqsadida  tarmoq  resurslarini
rivojlantirish  uchun  zarur  texnik  hamda  qulay  shart-sharoitlarni  yaratish  ayni
muddaodir. O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishi1.1. Kurs ishining tarkibi va hajmi
Kurs  ishi  tarkib  qismlariga,  chizmalar,  diagrammalarga  joylashtirilgan  tasviriy
grafik materiallar bilan hisob-kitob va tushuntirish yozuvidan (TY) iborat.
Qo'lda yozilgan matnning hajmi 25-35 jami sahifadan iborat bo'lib, hisob-kitob va
tushuntirish yozuvidan iborat bo’ladi:
sarlavha sahifasi;
mundarija 
kirish
asosiy qism (bo'limlarga bo'lingan)
hisobiy qism
xulosa;
foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati (adabiyotlar);
ilovalar (rasmlar, diagrammalar, dastur ro'yxatlari
Kirish qismida muammoni hal qilishning dolzarbligini ko'rsatish kerak, agar 
kerak bo'lsa, mavjud tizimlarni vazifalarni kamchiliklarini yoki ularni samarasiz 
ishlarini isbotlash uchun ko'rib chiqish kerak.
Asosiy qismning bo'limida muddatli ish mavzusi bo'yicha materiallar ko'rib 
chiqiladi: qisqacha tarixiy ma'lumot (agar kerak bo'lsa); asosiy tushunchalar va 
ishlanmalar to’g’risida ma’lumot beriladi.
Xulosa qilib, olingan natijalar haqida qisqacha ma'lumot berish, ish natijalarini
umumlashtirish va barcha kurs ishlari bo'yicha xulosalar chiqarish kerak. O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishi1.2. Kurs ishini rasmiylashtirish talablari
Kurs ishi kompyuterda A4 (297x210 mm) oq varaqning bir tomonida bir yarim
qator  oralig'ida  bosilishi  kerak.  Birinchi  satrning  hoshiyasi  1,25  sm.  Matn  30-35
qatordan  iborat  bo'lishi  kerak,  60  ta  belgidan  iborat  bo'lishi  kerak  (so'zlar  va  tinish
belgilarining  orasidagi  bo'shliqlarni  hisoblash)  va  varaqning  butun  kengligi  bo'ylab
tekislanadi.  Har  bir  varoq  standart:  chapdan  -  3  sm,  o'ngdan  -  1,5  sm,  yuqori  va
pastdan - har biri 1,5 sm, harflar Times New Roman 14 o'lchamda bo’lishi kerak.
Shaxsiy fikrlarni, formulalarni, belgilarni kiritishga, shuningdek kurs ishning matniga
qora kapillyar (geliy) ruchka bilan diagramma va chizmalar kiritishga ruxsat beriladi.
Kurs  ishlari  hajmi  kamida  25  sahifadan  iborat  bo'lishi  va  35  varaqdan
oshmasligi  lozim.  Ishning  matni  sarlavha  sahifasidan  boshlanadi  (A  ilovaga  qarang).
Keyingi sahifada bo'limlar, paragraflar, ilovalar va sahifalar yozilgan tarkibiy qismlar
jadvali  (B  ilovasiga  qarang).  Tarkiblar  jadvalida  ishda  mavjud  bo'lgan  barcha
sarlavhalar  bo'lishi  kerak.  Ularning  matni  ish  mazmuniga  to'liq  mos  kelishi,  aniq,
ravshan, izchil va uning ichki mantig'ini aniq aks ettirishi kerak.
Kirish  varaqasidan  boshlab  barcha  ish  varaqalari  raqamlanadi.  Raqamlash
boshidan  oxirigacha  bo'lishi  kerak.  Ilova  va  bibliografiya  o'zaro  tartib  raqamlashga
kiritilishi kerak. Raqamlar varaqning pastki qismida, o'rtadan tekislanadi.
Matndagi  har  bir  bo'lim  bir-biridan  ajratilgan  bo’lishi  kerak.  Tegishli  bo'lim
(qism) yoki kichik bo'limning raqami sarlavha boshiga qo'yiladi.
Kurs  ishida  turli  xil  grafik  rasmlar  (xaritalar,  diagrammalar,  chizmalar,
fotosuratlar va boshqalar) bo'lishi mumkin. loyihada joylashtirilgan rasmlar soni uning
mazmuniga qarab belgilanadi va matnga tartibli va aniqlik berish uchun etarli bo'lishi
kerak.  Ular  ish  matnida  ularga  murojaat  qilingandan  so'ng  darhol  joylashtiriladi.
Yozuv varaqning o'rtasiga tekislanadi, kursiv bilan yozilgan va rasm ostida joylashgan.
Kurs ishiga joylashtirilgan raqamli material, jadval ko'rinishida chiqarish tavsiya
etiladi. Jadvallar varaqqa rasmlar singari joylashtirilishi kerak. Har bir jadvalga o'tish O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishiraqami  va  imzo  qo'shiladi.  Jadval  sarlavhasi  birinchi  satrni  ko'rsatmasdan  varaqning
chap chetiga tekislanadi, kursiv bilan yoziladi va jadvalning tepasida joylashgan. No.,
%,  +,  -,  <,>,  =  va  hokazo  belgilar  faqat  sonli  qiymatlar  uchun  ishlatilishi  kerak.
Matnda bu belgilar so'zlar bilan yozilishi kerak.
Hisob birliklari va fizik kattaliklarni o'lchash birliklarining harf belgilari matnda
faqat bo'sh joy bilan ajratilgan sonli qiymatlar bilan qo'llaniladi (masalan: 5 dona, 10
MB). Matematik belgilarning belgilari +, -, <,>, =,  ,:, / ikkala tomondan bo'sh joylar
bilan ajratilgan. Masalan: a + b = c, d <c, a  b.
Axborot manbalariga havolalar arabcha raqamlar bilan raqamlangan va tirnoqli
matn  oxirida  kvadrat  qavslarga  joylashtirilgan  (havolalar  soni  kamida  beshta  bo'lishi
kerak). Raqamlarga, formulalarga, jadvallarga va ilovalarga havolalar kurs ishlarining
matni  davomida  doimiy  ravishda  raqamlanishga  ega  bo'lishi  kerak,  ular  qavs  ichida
berilgan, masalan: (1-rasm), (3-jadval), formulalar (1) - (3), (Ilova) .) A).
Matnda  keltirilgan  manbalar  va  adabiyotlar  havolalari  orqali  murojaat  qilinadi.
Ishoratlar  nafaqat  to'g'ridan-to'g'ri  iqtibos  keltirganda,  balki  kurs  ishining  muallifi
hujjat  yoki  bayonotning  matnidan  iqtibos  keltirganda,  shuningdek,  yangi  faktlar,
raqamli materiallar va o'z so'zlaringiz bilan aytilgan boshqa ma'lumotlar keltirilganda
ham  amalga  oshiriladi.  Ma'lumotlar  ro'yxatining  namunasi  B  ilovasida  keltirilgan.
Dars ishi alohida papkada papka bilan birga beriladi. Varaqlar fayllarga joylashtiriladi
yoki to'ldiriladi. O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishi1.3. Kurs ishining strukturaviy rasmiylashtirish
Tushuntirish  yozuvida  bo'limlar,  kichik  bo'limlar,  paragraflar,  paragraflar  va
paragraflar mavjud.
Bo'lim - bo'linishning birinchi bosqichi, seriya raqami va sarlavhasi bor.
Kichik bo'lim - bo'limning bir qismi, bo'lim raqami va pastki qismning seriya raqami
va sarlavhadan iborat seriya raqamiga ega.
Band  -  bo'lim  yoki  pastki  qismning  pastki  qismi  raqami  va  buyumning  seriya
raqamidan iborat seriya raqami. Sarlavha bo'lishi mumkin.
Paragraf  - paragrafning qismi, paragraf raqami va kichik bandning seriya raqamidan
iborat seriya raqamiga ega. Sarlavha bo'lishi mumkin.
Paragraf - bu raqam va sarlavha bo'lmagan matnning mantiqiy tanlangan qismi.
Bo'lim nomlari CAPITAL (bosh harf) bilan ajratiladi va bo'lim nomlari kichik harflar
bilan  yoziladi.  Matn  va  bo'limlar  (kichik  bo'limlar)  nomi  o'rtasida  bitta  qator  oralig'i
(bitta bo'sh satr) bo'lishi kerak. Bo'lim sarlavhalarini va kichik bo'limlarni qalin qilib
belgilashingiz mumkin. Kursiv shriftdan foydalanish mumkin emas.
Har  bir  dastur  yangi  sahifadan  arab  raqamlarida  ko'rsatilgan  raqam  bilan  boshlanishi
kerak. Raqam sarlavhasi bosh harf bilan yozilgan. Bitta ilova raqamlanmagan. Ilovada
tematik sarlavha bo'lishi kerak, unda kichik harflar bilan yoziladi (birinchi bosh harf),
o'rtada joylashgan, raqamlash sarlavhasidan bo'sh chiziq bilan ajratilgan.
Kurs  ishining  matni  barcha  dasturlarga  havolalarni  o'z  ichiga  olishi  kerak.  Ular
arizalarni matnda ularga murojaat qilish tartibida tartibga soladilar. O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishi2.  CAN va ARCNet tarmoqlari
2.1. Lokal tarmoqning paydo bo’lishi.
Kompyuter  tarmoqlarining  paydo  bo’lish  sabablaridan  biri  resurslaridan
hamkorlikda foydalanish, alohida kompyuter imkoniyatini kengaytirishdir. Tarmoq
orqali  foydalanuvchilar  bir  vaqtning  o’zida  bir  xil  ma’lumot  va  fayl  nusxalari,
amaliy  dasturlar  bilan  ishlashi  mumkin.  Bu  holat  axborot  tashuvchilardagi  joyni
tejaydi.  Bundan  tashqari,  printer,  skaner,  modem,  lazer  disklar  majmuining
birgalikda ishlatilishi qo’shimcha mablag’ni asraydi.
Tarmoqdan  foydalanganda  axborotni  saqlash  ishonchliligi  ortadi,  chunki
juda  oddiy  usulda  qimmatli  axborotlarni  qayta  nusxalash  mumkin  va  alohida
foydalanuvchilar  o’rtasida  axborot  almashish  engillashtiriladi.  Tarmoq
foydalanuvchilar  so’rovini  mujassamlashtiradi,  bir  vaqtning  o’zida  axborotdan
ko’plab mijozlar foydalanish imkonini beradi. 
Apparat qurilmalari va tarmoq dastur ta’minoti orqali o’zaro bir-birlari bilan
hamohang ishlay oladigan kompyuterlar majmuiga  tarmoq   deyiladi .
Tarmoqlarni turli me’yorlarga ko’ra sinflarga ajratish mumkin. Bular:
1) o’tkazish qobiliyati, ya’ni ma’lumotlarni tarmoqqa uzatish tezligiga muvofiq:
-  past  100 Kbit/ s gacha;
- o’ rta 0,5-10 Mbit/s gacha;
-  yuqori 10 Mbit/s dan ortiq. 
2)  uzoq kommunikatsiya tarmoqlari bilan ishlash tezligi, ularning fizik o’lchoviga
muvofiq:
- LAN  ( Local-Area Network)  lokal tarmoq (bir ofis, bino ichidagi aloqa);
-  CAN  (Campus-Area  Network)  -  kampus  tarmoq,  bir-biri  bilan  telefon  yoki
modemlar  bilan  ulanish,  ammo  etarlicha  bir-birlaridan  uzoqda  joylashgan
kompyuter lokal tarmoq;
- MAN  (Metropolitan-Area Network)  katta tezlik bilan aloqa uzatish (100 Mbit/s)
imkoniyatiga, katta radiusga (bir necha o’n km) axborot uzatuvchi kengaytirilgan
tarmoq; O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishi-  WAN  (Wide-Area  Network)  keng  masshtabli  (mintaqaviy)  maxsus  qurilma  va
dasturlar bilan ta’minlangan alohida tarmoqlarni birlashtiruvchi yirik tarmoq;
- GAN  (Global -Agea Network) global (xalqaro, qit’alararo) tarmoq;
3) t armoq tugunlari turi bo’yicha (tugun - hisoblash tarmoqlari va ularning alohida
elementlari  ulangan  joyi).  Boshqacha  aytganda,  tugunga  shaxsiy,  mini-  va  katta
kompyuterlar,  alohida  tarmoq  ham  kiradi.  Masalan,  umumiy  foydalanish
tarmoqlaridagi  alohida  kompyuterlar  (boshqachasiga  ularni  stantsiyalar  deb  ham
yuritishadi)  tugunlarga  misol  bo’la  oladi.  Unchalik  katta  bo’lmagan  alohida
tarmoqlar kampus tarmog’i uchun tugun bo’ladi.
 4) tugunlar munosabatiga ko’ra:
-  bir  xil  rangli  (peer-to-peer),  uncha  katta  bo’lmagan,  bir  xil  mavqega  ega
kompyuterlar (bu erda hamma kompyuterlar ham «mijoz», ya’ni tarmoqning oddiy
foydalanuvchisi,  ham  «server»,  ya’ni  tarmoq  foydalanuvchilariga  xizmat
ko’rsatishni ta’minlovchi bo’lishi mumkin). Macalan, WINDOWS 95 OS tarmog’i
tarqatilgan  (Distributed)  tarmoqlar.  Bunda  serverlar  tarmoq  foydalanuvchilariga
xizmat ko’rsatadi, biroq tarmoqni boshqarmaydi;
-server  (Server  based)  yoki  markazlashgan  boshqarishga  ega  tarmoqlar.  Bu  erda
tarmoqning  bosh  elementi  serverdir.  Qolgan  tugunlar  serverning  resurslaridan
foydalanishi  mumkin  (masalan,  Novell  NetWare,  Microsoft  LAN  Mananger  va
boshqalar).
 5) t armoq operatsion sistemalarini ishlatish bo’yicha (tarmoq OS):
gomogenli  -  hamma  tugunlarda  bir  xil  yoki  yaqin  operatsion  sistemalardan
foydalaniladi (masalan, WINDOWS OS tarmog’i);
geterogenli  -  bir  vaqtning  o’zida  bir  nechta  tarmoq  operatsion  sistemalari
ishlatiladi (masalan, Novell NetWare va WINDOWS).
2.2 Tarmo q  servisi
  Tarmoqda  bir  necha  xil  serverlar  bo’lishi  mumkin.  Kompyuter  tarmog’i  o’z
mijozlariga  qanday  xizmatlar  turkumini  taklif  etishi,  ularning  servisi  qanday
bo’lishi juda muhimdir. Ular bilan tanishamiz: O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishi -fayl  -  server  -  mijozga  axborot  saqlash  qurilmalarida  saqlanuvchi  fayllardan
foydalanish imkonini beradi. Bunda server barcha ishchi stantsiyalaridan fayllarga
kirish  imkonini  berishi  zarur.  Shunigdek,  axborotlarni  himoya  qila  olish  vazifasi
ijobiy hal etiladi;
- print - server  umumiy holda ko’pgina mijozlarga bir nechta printer orqali xizmat
ko’rsatishni ta’minlaydi. Bunda server chop etiluvchi axborotlarni qabul qila olishi
va ularni navbati bilan chop etishga chiqarishi kerak;
- faks  –  server - mijozlarga  faks-modem  telefon  tarmoqlari   bilan  mujassam 
tarmoqli xizmat ko’rsatishni ta’minlaydi. Bu   go’yo axborot chiqarishga o’xshaydi
(printer  kabi).  Faks-server  olgan  faksimal  xabarlar  alohida  tarmoqda  qayta
ishlanadi.
-elektron  pochta  (E-mail)  -  mijozlar  o’rtasida,  ular  bir-birlaridan  qancha
uzoqlikda joylashganligidan qat’iy nazar, axborot almashishni ta’minlaydi. Bu erda
jarayon  xuddi  oddiy  pochta  kabi  kechadi.  Elektron  xat  o’z  adresiga  ega.  Uni
jo’natuvchi  desak,  qabul  qiluvchi  xam  o’z  adresiga  ega.  «Xat»  pochta  qutisiga
tashlanadi  (ya’ni  pochta  serveri)  va  pochta  serverlar  sistemasi  yordamida  qabul
qiluvchi pochta qutisiga etkaziladi, ya’ni bu erda uzatuvchi va qabul qiluvchining
maxsus  kataloglari  mijozga  xizmat  qiluvchi  kompyuterda  joylashtirilgan  bo’ladi.
Shu tariqa xatlar fayllar sifatida uzatiladi.
-bevosita muloqot (Chat) , bunda aniq vaqtda maxsus dastur ta’minoti yordamida
ikki yoki undan ortiq mijozlar o’zaro axborot (matnli, tovush, video) almashinishi
tushuniladi.  Raqamli  videokameralar,  tovushli  kartalar,  mikrofonlar,  multimedia
vositalarini qo’llaganda, videokonferentsiyalar o’tkazish imkoniyati tug’iladi. 
Bunday  holatlarda  kompyuterlar  yuksak  unumdor  va  tarmoqning  o’tkazish
qobiliyati  kuchli  bo’lishi  lozim.  MS  Net  Meeting  –  dasturi  orqali  bevosita
muloqotni amalga oshirish mumkin.
Lokal kompyuter tarmoqlari
Global  tarmoqlar,  ma’lumki,  yirik  shaharlar,  mamlakat,  qit’alarni  qamrab
oladi.  Lokal  tarmoqlar  esa  etarlicha  kichik  maydonni  o’z  ichiga  oladi.  Ular  10, O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishi100,  1000  metr  chamasi  radiusda  1000  nafarga  etar-etmas  mijozlarga  xizmat
qilishga mo’ljallanadi. Bunday hajm LKT  10 Mbayt/s  va undan ortiq tezlanishda
ishlash  imkonini  beradi.  Odatda  LKT  ishchi  stantsiyalar  (IS)  va  maxsus
kompyuterlarni (fayl, print serverlari va boshqalar) o’zaro kabel bilan bog’lashdan
iborat. Ular o’z navbatida tarmoq adapterlari yordamida (tarmoq kartalari) ulanadi.
Alohida  tugunlarni  tarmoqda  ulash  usullari  tarmoq  topologiyasi  deyiladi.  Odatda
uchta topologiya qo’llaniladi:
1.  Umumiy  shina.  Bu  holda  lokal  tarmoqdagi  barcha  kompyuterlar  bitta  aloqa
chizig’iga  parallel  bog’lanadi.  Bunday  shinalarni  boshqarish  ham  alohida,  ham
markazlashgan  bo’lishi  mumkin.  Markazlashgan  boshqaruvda  tarmoqqa  maxsus
kompyuter-server  ulanadi,  uning  vazifasi  tarmoqda  axborotni  uzatishni
boshqarishdir.  Alohida  boshqaruvda  hamma  kompyuterlar  bir  xil  maqomga  ega,
ular mustaqil ma’lumotlarni uzatish imkoniyatiga ega.
2.  Xalqa.  Bu  holatda  barcha  kompyuterlar  yopiq  xalqasimon,  ketma-ket
bog’lanadilar.  Bunda  xabar  birin-ketin  kompyuterdan-kompyuterga  uzatiladi.
Xabarni uzatgan kompyuter yana o’sha xabarni qayta qabul qilmaguncha, jarayon
davom etaveradi.
3.  Yulduzcha.  Yulduzcha  topologiyaga  ega  tarmoqlar  markaziy  tugunga  ega
(kommutator  yoki  kontsentrator).  Mazkur  markaziy  tugunga  barcha  qolgan
kompyuterlar  ulanadi.  Dastlab  uzatilgan  xabar  ana  shu  qurilmaga  kelib  tushadi,
so’ng boshqa kompyuterlarga uzatiladi.
Bog’lash uchun qo’llaniladigan kabellar  uzatish muhiti  deb yuritiladi.
Kabellar asosan uchga bo’linadi:
-koaksial  kabellar  (coaxial  cable),  ular  televizion  antennaga  juda  o’xshash.
O’tkazish  tezligi:  10  Mbit/sek.  Asosan  bino  ichidagi  tarmoqni  hosil  qilishda
foydalaniladi.
-juftli  o’ram  kabellari  (tvisted  pair)  telefon  simini  eslatadi.  O’tkazish  tezligi:  100
Mbit/sek. Asosan bino ichidagi tarmoqni hosil qilishda foydalaniladi O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishi-optiktolali  kabel  (fider-optic  cable).  Eng  ishonchli  va  tez,  shu  bilan  birga  juda
qimmat  kabel  turi.  Oralig’i  100  km  masofadagi  tarmoq  uchun  qo’llaniladi.
O’tkazish tezligi: 2 Gbit/sek.
Tarmoq kabellarini  texnik  k o’rsatkichi
Kabel turi O’tkazish tezligi,
Mbit/sek Tarmoqni  hosil
qiluvchi  nuqtalar
orasidagi masofa Kabel  uzilganda
tiklash mukinligi Narxi
Koaksial kabellar 10 Mbit/sek 500 m Past 100 so’m/metr
J uftli o’ram  kabellari
100 Mbit/sek 100 m yaxshi 200 so’m/metr
Optiktolali kabellar 1-2 Gbit/sek 100 km Maxsus
qurilmalar  talab
qilinadi 1000-3600
so’m/metr
 
Lokal  tarmoqlarning  qo’llanish  sohasi  juda  keng.  Bunga  ofis  ishlarini
avtomatlashtirish,  korxona  boshqaruv  sistemalari,  loyihalarni  avtomatlashtirish
texnologik jarayonlari va robototexnika komplekslari, bank va axborot sistemalari,
elektron pochta sistemalarini boshqarish kiradi. WINDOWS OSda lokal tarmog’ni
sozlash va ishlatish uchun juda qulayligini albatta e’tirof etish kerak. Tarmoq bilan
ishlashdan avval, agar Sizning kompyuteringiz lokal tarmoqqa ulanmagan bo’lsa,
sozlash ishlari olib boriladi.
2.3. Kompyuterning tashqi qurilmalar
Kompyuterning  tashqi  qurilmalar i  bilan  axborot  almashishi  jarayonini,
kopmyuterning  tashqi  interfeysi  tashkil  qiladi.  Tashqi  interfey  tashqi  portlar,
shinalar,  kopmyuterlar  birlashmasi  va  tashqi  qurilmalar  jamlamasidan  iboratdi.
Asosan  kopmyuter  va  tashqi  qurilmalarni  bir-biriga  bog’lashda  shinalardan
foydalaniladi.
Kopmyuterga  printer,  scaner,  sichqoncha,  klaviatura  va  shunga  o’xshash
qurilmalarning  kompyuterga  ulanishi  tashqi  interfeysga  misol  bo’ladi.  Tashqi O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishiinterfeysni  amalga  oshirish  uchun  unga  apparat  va  dasturiy  ta’minot:  tashqi
qurilmani boshqaruvchisi (controller) va controller ni boshqaruvchi maxsus dastur,
drayver (driver) kerak bo’ladi.
Har  qanda  kopmyuterda  tashqi  interfeys  bir  qancha  portlar,  jumladan,  LPT,
PS/2, COM, USB, … kabilar orqali amalgam oshiriladi. (1-rasmga qarang). Har bir
portning o’ziga yarasha vazifasi bor.
IEEE 1284 (Printer port, parallel port, LPT)  – shaxsiy kompyuterga ulashga
mo`ljallangan xalqaro parallel interfeys standartiga mos tushuvchi qurilma. “LTP”
nomi MS DOS oilasidagi operatsion tizimdagi “LTP1” (Line Printer Terminal yoki
Line PrinTer) standart nomidan kelib chiqqan. Hozirgi vaqtda bu interfeys asosan
USB  interfeysi  bilan  mos  tushadi  va  u  yi`g`ma  apparatlarni  (skaner  –  printer  -
kserokopiya)   ulashsh uchun ishlatiladi. Lekin asosan yuqori tezlikda chop etish va
printer  uchun  ishlatiladi.  Bu  bilan  asosan  Cetronics,  Betronics,  HP,  Hewlett-
Packard  firmalari  tomonidan  ishlab  chiqariladi.  Ular  1284.3-2000  va  1284.4-
2000  standartiga asoslangan. Ishchi rejimlari:
 SPP  (Standart  Paralell  Port)  —  bir  yo`nalishli  port,  to`laligicha  Cetronics
interfeysi bilan mos tushadi.
 Nibble  Mode  —  SPP  rejimida  ikki  yo`nalishli  ma`lumotlar  almashinishga
asoslangan (4 baytli) qo`shimcha qurilmalar bilan jihozlangan
 Byte  Mode  —  Ba`zida  qo`llaniluvchi  IEEE  1284  standartiga  asoslangan
eski   kontrollerlardan ikki tomonlama ma`lumot almashish uchun foydalaniladi.
 EPP  (Enhanced Parallel Port) —ishchi qurilma  Intel, Xircom va Zenith Data
Systems  —  firmalariga  tegishli  ikki  tomonlama  ma`lumot  almashish,  2
Mbayt/sekund tezlikda 
 ЕСР  (Extended  Capabilities  Port)  —  ishchi  qurilma  Hewlett-Packard  va
Microsoft  kompaniyalari,  qo`shimcha  ravishda  ma`lumotlarni  siqish  appatiga  ega
va DMA rejimida ishlovchi qurilma.
Tarmoq  kommutatori  (TCP/IP  port)  yoki  svitch  (switch-  qo`shmoq,
qaytaulagich)-  kompyuter  tizimlarida  bir  necha  uzellarni  bir  segmentda
birlashtirish  uchun  mo`ljallangan  qurilma.  Konsentratorlardan  asosiy  farqi  bitta O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishiqurilmaga  berilgan  ma`lumotlar  kommutator  orqali  boshqa  kommutatorlarga
uzatiladi. Kommutatorlar OSI modelining kanal rejimida ishlaydi va bir- bir biriga
MAC  adresslari  orqali  uzellar  bir  tarmoqqa  bog`lanadi.  Bir  necha  tarmoqlarni
birlashtirish uchun tarmoq darajali marshrutizatorlardan foydalaniladi.
Kompyuterning ichki portlari bilan ishlash .
Kompyuterning  ichiki  portlari  ichiqi  qurilmalarning  bir-biri  bilan  aloqasini
ta’minlashga  xizmat  qiladi,  xuddi  tashqi  portlarga  o’xshab.  Ichiki  portlarda  ham
axborot (signal) lar uzatish uchun qo’llaniladi va har bir portning maxsus raqami
mavjuddir.  Har  qanday  ichiki  qurilmaning  o’zining  porti  mavjud.  Bu  portlardan
protsessorning  buyrug’iga  qarab,  shu  portdan  axborot  qabul  qilishi  yoki  uzatishi
mumkin. Agar microprotsessor ma’lum raqamli portga OUT buyrug’ini bersa, shu
portdan  ma’lumot  uzatish  mumkin.  Bu  ma’lumotning  o’lchami  1  yoki  2  bayt
bo’lishi mumkin. Agar  microprotsesseor  IN buyrug’ini bersa, deman shu portdan
axborot o’qilishi lozimligini bildiradi.
Masalan,  klaviaturada  ixtiyori  tugmaning  bosilgani  holati.  Bu  holatda  darhol
natijasi  namoyon  bo’ladi.  Lekin  bu  jarayon  bir  necha  bosqichlardan  o’tadi.
Klaviaturanig  tugmasi  bosilganda  markaziy  protsessor  klaviaturaning  portiga  IN
buyrug’ini beradi. Qaysi tugma bosilgani aniqlanib chiqish portlariga uzatiladi.
Ichki portlarning 944  ( ЗВ 0(16))-sidan boshlanadigan bir qancha portlar oq-qora
grafikali  rejim  uchun,  976(3D0(16))  boshlanadiganlari  ragli  grafik  rejim
uchun  1008  (3F0(16))  dan  boshlanadiganlari  yumshoq  disk  (floppy)  ni
boshqarish uchun,  1013(3F5(16))   da esa  floppy diskka yozish va floppy diskdan
o’qish uchun qo’lladinlar.
Agar  kopmyuterda  tashqi  portlar  mavjud  bo’lmasa  u  kopmyuterda  faqat
o’zining ichida bor ma’lumotlar bilan ishlash mumkin, ya’ni tashqi qurilmalar ulab
bo’lmaydi.  Bu  esa  ancha  qiyinchiliklar  tug’diradi.  Ichiki  portlarning  mavjud
bo’lmasligi mumkin emas. Chunki ularsiz kopmuuter ishlashi emas yonishi qiyin.
Insonning  qon  tomirlari  inson  tanasini  kislorodni  eltib  bersa,  portlar  esa O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishikopmyuterning  qurilmalarini  axborot  (berilgan  buyruq)  ni  eltib  beradi.  Ayonki,
insonning  qon  tomirlari  bo’lmasa  yashamasligi  aniq,  kopmyuter  ham  shundoq
portlari bo’lmasa u kopmyuter emas .
3. Interfeys  bu  ikki  tizim,  qurilma  yoki  dastur  orasidagi  chegara  bo`lib  u
elementlar  orasidagi  bog`lanishni  tashkil  etuvchi  yordamchi  boshqaruvchi
mikrosxemalar yoki bog`lanish qurilmasidir.
Foydalanuvchi  interfeysi  –  foydalanuvchi  bilan  qurilmalar  o`rtasidagi  aloqani
ta’minlab beruvchi muhit:
Buyruqlar  qatori  interfeysi :  matnli  qator  (buyruq)  yordami  bilan  yo`l  ochuvchi
kompyuter konstruksiyasi;
Foydalanuvchining grafik interfeysi( graphical  user  interface , GUI ) : Monitorning
elementlarini taqdim etuvchi dasturiy funksiya;
Dialogli interfeys ;
Yagona  tilli  interfeys :  foydalanuvchi  dastur  bilan  uning  ona  tilisida  “gaplasha
oladi”.
Miya interfeysi  (in english: brain- computer interface) – kompyuter elektordlar va
miyaga  o`rnatilgan  retseptorlar  yordamida  foydalanuvchi  miyasidagi
o`zgarishlarga  mos  ravishda  ovoz  va  nurlanishni  boshqarib  turishga  javobgar
bo`ladi.
Fizik  interfeys  –  bu  fizik  qurilmalar  bilan  ishlash  muhiti.  Bu  muhit  haqida
gapirilganda asosan kompyuter portlari tushuniladi:
            Tarmoqli interfeys ;
            Shlyuz  (telekommunikatsiya)  –  mahalliy  tarmoqlarni  undan  kattaroq
tarmoqlar bilan, misol uchun Internet, bog`lovchi qurilma;
            Shina (Kompyuter);
COM  interfeys  (Component  Object  Model  interface)  –  mavhum  funksiyalar  va
xususiyatlarni  shu  interfeys  komponentalari  orqali  boshqa  dasturlarda  aniq
funksiya ko`rinishida qo`llash imkonini beradi; O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishiMa’lumotlar  almashish  uslubiga  ko`ra  interfeys  parallel  va  interfeyslarga
bo`linadi
4 .Kompyuter tarmog`i (hisoblash tarmog`i, ma`lumotlar almashish tarmog`i) –
ikki  yoki  undan  ortiq  kompyuterlar  o`rtasidagi  aloqa  tizimidir.  Ma`lumotlar
almashish  turli  xil  fizik  hodisalarni  qo`llash  orqali  amalga  oshiriladi:  elektr
signallari yoki elektromagnit nurlanishlarning turli xil ko`rinishlari orqali.
Tarmoq konsentratori  – tarmoq qurilmasi bo`lib, u asosan bir necha Ethernet
qurilmalarini bir segmentda birlashtirishga xizmat qiladi. Bu qurilma koaksil kabel
yoki optic tolali o`tkazgichlar bilan bog`lanadi. Hozirgi paytda ular ko`p darajada
qo`llanilmaydi-  ular  o`rnida  tarmoq  kommutatorlari  alohida  segment  ko`rinishida
ishlatiladi.  Bu  kommutatorlar  qo`pol  ravishda  “intellektual  konsentratorlar”  deb
ham yuritiladi. O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishi3 . IP tarmog`ini maska yordamida strulturalarga ajratish
3.1. IP maska
IP  maska  -  bu  tarmoq  ichida  mavjud  bo'lgan  IP-manzillar  oralig'ini
belgilaydigan  raqam  .  Bitta  kichik  tarmoq  niqobi  ma'lum  bir  tarmoq  uchun
yaroqli  IP  sonini  cheklaydi.  Bir  nechta  tarmoq  maskalari  bitta  tarmoqni  kichik
tarmoqlarga  (subnetworks  yoki  subnets  deb  nomlangan)  tashkil  qilishi
mumkin.  Bitta kichik tarmoq ichidagi tizimlar bir-biri bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa
qilishlari  mumkin,  turli  kichik  tarmoqlardagi  tizimlar  ip  m aska  orqali  aloqa
qilishlari kerak  .
Odatda,  "subnet  mask"  iborasi  ma'qul  bo'lsa-da,  siz  IP  manzili  va
submaskasini  birdaniga  aniqlash  uchun  stsenariy  sifatida  "IP  /  Mask"  dan
foydalanishingiz  mumkin.  Bunday  vaziyatda  IP-manzildan  keyin  niqobdagi
bitlar soni kuzatiladi.  Masalan:
10.0.1.1/24
216.202.192.66/22
Ular tengdir
IP-manzil: 10.0.1.1 255.255.255.0 pastki tarmoq maskasi bilan
IP-manzil:  216.202.196.66,  255.255.252.0-ning  subnet  maskasi  misoli
bilan
Biroq,  siz  IP  manzilini  maskalamaysiz,  pastki  tarmoqni  maskalashingiz
kerak O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishi3.2. P-manzil sinflari va pastki tarmoq maskalari
Internet har  qanday o'lchamdagi  tarmoqlarni  joylashtirishi kerakligi  sababli,
IP-manzildagi sekizli simi qanday sindirilganligiga qarab bir qator tarmoqlar
uchun manzillar sxemasi mavjud.  Siz har qanday IP-manzildagi uchta yuqori
tartibli  yoki  eng  chap  bitga  qarab,  tarmoqning  beshta  turli  sinflaridan  qaysi
biri A dan E gacha bo'lgan manzilga to'g'ri kelishini aniqlay olasiz.
(D  sinfidagi  tarmoqlar  multicasting  uchun  ajratilgan  va  E  sinf  tarmoqlari
Internetda  ishlatilmaydi,  chunki  ular  Internet  Engineering  Task  Force  IETF
tomonidan tadqiqot uchun ajratilgan.)
A  sinfidagi  pastki  tarmoq  maskasi  birinchi  oktetdagi  tarmoq  qismini  aks
ettiradi  va  tarmoq  menejeri  uchun  kerak  bo'lganda  xostlar  va  pastki
tarmoqlarga  bo'linishi  uchun  2,  3  va  4  oktetlarni  qoldiradi.  A  klassi  65  536
xostdan ko'proq tarmoqlarga mo'ljallangan.
B sinfidagi subnet maskasi tarmoq uchun dastlabki ikkita oktetni talab qiladi
va  manzilning  qolgan  qismi,  3  va  4  oktetlarning  16  bitini  ichki  tarmoq  va
xost  qismi  uchun  qoldiradi.  B  klassi  256  dan  65  534  ta  xostgacha  bo'lgan
tarmoqlar uchun mo'ljallangan.
C  sinfidagi  subnet  maskasida,  tarmoq  qismi  xostlar  va  subnetlar  qolgan  8
oktet  4-da  joylashgan  birinchi  uchta  oktetadan  iborat.  S  sinf  254  dan  kam
bo'lgan kichik tarmoqlarga mo'ljallangan. O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishiA, B va C sinfidagi tarmoqlarda tabiiy maskalar yoki standart pastki tarmoq
maskalari mavjud:
 A sinf: 255.0.0.0
 B sinf: 255.255.0.0
 S sinf: 255.255.255.0
IP  manzillarning  sonini  va  turini  har  qanday  mahalliy  tarmoq  uchun  talab
qilinadigan pastki tarmoq maskasi asosida aniqlashingiz mumkin.
A  sinfining  IP-manzili  va  pastki  tarmoq  niqobining  namunasi  255.0.0.0
standart A submaskasi va 10.20.12.2 IP-manzili bo'lishi mumkin.
2.1. Lokal tarmoqning paydo bo’lishi.
Kompyuter  tarmoqlarining  paydo  bo’lish  sabablaridan  biri  resurslaridan
hamkorlikda foydalanish, alohida kompyuter imkoniyatini kengaytirishdir. Tarmoq
orqali  foydalanuvchilar  bir  vaqtning  o’zida  bir  xil  ma’lumot  va  fayl  nusxalari,
amaliy  dasturlar  bilan  ishlashi  mumkin.  Bu  holat  axborot  tashuvchilardagi  joyni O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishitejaydi.  Bundan  tashqari,  printer,  skaner,  modem,  lazer  disklar  majmuining
birgalikda ishlatilishi qo’shimcha mablag’ni asraydi.
Tarmoqdan  foydalanganda  axborotni  saqlash  ishonchliligi  ortadi,  chunki
juda  oddiy  usulda  qimmatli  axborotlarni  qayta  nusxalash  mumkin  va  alohida
foydalanuvchilar  o’rtasida  axborot  almashish  engillashtiriladi.  Tarmoq
foydalanuvchilar  so’rovini  mujassamlashtiradi,  bir  vaqtning  o’zida  axborotdan
ko’plab mijozlar foydalanish imkonini beradi. 
Apparat qurilmalari va tarmoq dastur ta’minoti orqali o’zaro bir-birlari bilan
hamohang ishlay oladigan kompyuterlar majmuiga  tarmoq   deyiladi .
Tarmoqlarni turli me’yorlarga ko’ra sinflarga ajratish mumkin. Bular:
1) o’tkazish qobiliyati, ya’ni ma’lumotlarni tarmoqqa uzatish tezligiga muvofiq:
-  past  100 Kbit/ s gacha;
- o’ rta 0,5-10 Mbit/s gacha;
-  yuqori 10 Mbit/s dan ortiq. 
2)  uzoq kommunikatsiya tarmoqlari bilan ishlash tezligi, ularning fizik o’lchoviga
muvofiq:
- LAN  ( Local-Area Network)  lokal tarmoq (bir ofis, bino ichidagi aloqa);
-  CAN  (Campus-Area  Network)  -  kampus  tarmoq,  bir-biri  bilan  telefon  yoki
modemlar  bilan  ulanish,  ammo  etarlicha  bir-birlaridan  uzoqda  joylashgan
kompyuter lokal tarmoq;
- MAN  (Metropolitan-Area Network)  katta tezlik bilan aloqa uzatish (100 Mbit/s)
imkoniyatiga, katta radiusga (bir necha o’n km) axborot uzatuvchi kengaytirilgan
tarmoq;
-  WAN  (Wide-Area  Network)  keng  masshtabli  (mintaqaviy)  maxsus  qurilma  va
dasturlar bilan ta’minlangan alohida tarmoqlarni birlashtiruvchi yirik tarmoq;
- GAN  (Global -Agea Network) global (xalqaro, qit’alararo) tarmoq;
3) t armoq tugunlari turi bo’yicha (tugun - hisoblash tarmoqlari va ularning alohida
elementlari  ulangan  joyi).  Boshqacha  aytganda,  tugunga  shaxsiy,  mini-  va  katta
kompyuterlar,  alohida  tarmoq  ham  kiradi.  Masalan,  umumiy  foydalanish O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishitarmoqlaridagi  alohida  kompyuterlar  (boshqachasiga  ularni  stantsiyalar  deb  ham
yuritishadi)  tugunlarga  misol  bo’la  oladi.  Unchalik  katta  bo’lmagan  alohida
tarmoqlar kampus tarmog’i uchun tugun bo’ladi.
 4) tugunlar munosabatiga ko’ra:
-  bir  xil  rangli  (peer-to-peer),  uncha  katta  bo’lmagan,  bir  xil  mavqega  ega
kompyuterlar (bu erda hamma kompyuterlar ham «mijoz», ya’ni tarmoqning oddiy
foydalanuvchisi,  ham  «server»,  ya’ni  tarmoq  foydalanuvchilariga  xizmat
ko’rsatishni ta’minlovchi bo’lishi mumkin). Macalan, WINDOWS 95 OS tarmog’i
tarqatilgan  (Distributed)  tarmoqlar.  Bunda  serverlar  tarmoq  foydalanuvchilariga
xizmat ko’rsatadi, biroq tarmoqni boshqarmaydi;
-server  (Server  based)  yoki  markazlashgan  boshqarishga  ega  tarmoqlar.  Bu  erda
tarmoqning  bosh  elementi  serverdir.  Qolgan  tugunlar  serverning  resurslaridan
foydalanishi  mumkin  (masalan,  Novell  NetWare,  Microsoft  LAN  Mananger  va
boshqalar).
 5) t armoq operatsion sistemalarini ishlatish bo’yicha (tarmoq OS):
gomogenli  -  hamma  tugunlarda  bir  xil  yoki  yaqin  operatsion  sistemalardan
foydalaniladi (masalan, WINDOWS OS tarmog’i);
geterogenli  -  bir  vaqtning  o’zida  bir  nechta  tarmoq  operatsion  sistemalari
ishlatiladi (masalan, Novell NetWare va WINDOWS).
2.2 Tarmo q  servisi
  Tarmoqda  bir  necha  xil  serverlar  bo’lishi  mumkin.  Kompyuter  tarmog’i  o’z
mijozlariga  qanday  xizmatlar  turkumini  taklif  etishi,  ularning  servisi  qanday
bo’lishi juda muhimdir. Ular bilan tanishamiz:
 -fayl  -  server  -  mijozga  axborot  saqlash  qurilmalarida  saqlanuvchi  fayllardan
foydalanish imkonini beradi. Bunda server barcha ishchi stantsiyalaridan fayllarga
kirish  imkonini  berishi  zarur.  Shunigdek,  axborotlarni  himoya  qila  olish  vazifasi
ijobiy hal etiladi; O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishi- print - server  umumiy holda ko’pgina mijozlarga bir nechta printer orqali xizmat
ko’rsatishni ta’minlaydi. Bunda server chop etiluvchi axborotlarni qabul qila olishi
va ularni navbati bilan chop etishga chiqarishi kerak;
- faks  –  server - mijozlarga  faks-modem  telefon  tarmoqlari   bilan  mujassam 
tarmoqli xizmat ko’rsatishni ta’minlaydi. Bu   go’yo axborot chiqarishga o’xshaydi
(printer  kabi).  Faks-server  olgan  faksimal  xabarlar  alohida  tarmoqda  qayta
ishlanadi.
-elektron  pochta  (E-mail)  -  mijozlar  o’rtasida,  ular  bir-birlaridan  qancha
uzoqlikda joylashganligidan qat’iy nazar, axborot almashishni ta’minlaydi. Bu erda
jarayon  xuddi  oddiy  pochta  kabi  kechadi.  Elektron  xat  o’z  adresiga  ega.  Uni
jo’natuvchi  desak,  qabul  qiluvchi  xam  o’z  adresiga  ega.  «Xat»  pochta  qutisiga
tashlanadi  (ya’ni  pochta  serveri)  va  pochta  serverlar  sistemasi  yordamida  qabul
qiluvchi pochta qutisiga etkaziladi, ya’ni bu erda uzatuvchi va qabul qiluvchining
maxsus  kataloglari  mijozga  xizmat  qiluvchi  kompyuterda  joylashtirilgan  bo’ladi.
Shu tariqa xatlar fayllar sifatida uzatiladi.
-bevosita muloqot (Chat) , bunda aniq vaqtda maxsus dastur ta’minoti yordamida
ikki yoki undan ortiq mijozlar o’zaro axborot (matnli, tovush, video) almashinishi
tushuniladi.  Raqamli  videokameralar,  tovushli  kartalar,  mikrofonlar,  multimedia
vositalarini qo’llaganda, videokonferentsiyalar o’tkazish imkoniyati tug’iladi. 
Bunday  holatlarda  kompyuterlar  yuksak  unumdor  va  tarmoqning  o’tkazish
qobiliyati  kuchli  bo’lishi  lozim.  MS  Net  Meeting  –  dasturi  orqali  bevosita
muloqotni amalga oshirish mumkin.
Lokal kompyuter tarmoqlari
Global  tarmoqlar,  ma’lumki,  yirik  shaharlar,  mamlakat,  qit’alarni  qamrab
oladi.  Lokal  tarmoqlar  esa  etarlicha  kichik  maydonni  o’z  ichiga  oladi.  Ular  10,
100,  1000  metr  chamasi  radiusda  1000  nafarga  etar-etmas  mijozlarga  xizmat
qilishga mo’ljallanadi. Bunday hajm LKT  10 Mbayt/s  va undan ortiq tezlanishda
ishlash  imkonini  beradi.  Odatda  LKT  ishchi  stantsiyalar  (IS)  va  maxsus O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishikompyuterlarni (fayl, print serverlari va boshqalar) o’zaro kabel bilan bog’lashdan
iborat. Ular o’z navbatida tarmoq adapterlari yordamida (tarmoq kartalari) ulanadi.
Alohida  tugunlarni  tarmoqda  ulash  usullari  tarmoq  topologiyasi  deyiladi.  Odatda
uchta topologiya qo’llaniladi:
1.  Umumiy  shina.  Bu  holda  lokal  tarmoqdagi  barcha  kompyuterlar  bitta  aloqa
chizig’iga  parallel  bog’lanadi.  Bunday  shinalarni  boshqarish  ham  alohida,  ham
markazlashgan  bo’lishi  mumkin.  Markazlashgan  boshqaruvda  tarmoqqa  maxsus
kompyuter-server  ulanadi,  uning  vazifasi  tarmoqda  axborotni  uzatishni
boshqarishdir.  Alohida  boshqaruvda  hamma  kompyuterlar  bir  xil  maqomga  ega,
ular mustaqil ma’lumotlarni uzatish imkoniyatiga ega.
2.  Xalqa.  Bu  holatda  barcha  kompyuterlar  yopiq  xalqasimon,  ketma-ket
bog’lanadilar.  Bunda  xabar  birin-ketin  kompyuterdan-kompyuterga  uzatiladi.
Xabarni uzatgan kompyuter yana o’sha xabarni qayta qabul qilmaguncha, jarayon
davom etaveradi.
3.  Yulduzcha.  Yulduzcha  topologiyaga  ega  tarmoqlar  markaziy  tugunga  ega
(kommutator  yoki  kontsentrator).  Mazkur  markaziy  tugunga  barcha  qolgan
kompyuterlar  ulanadi.  Dastlab  uzatilgan  xabar  ana  shu  qurilmaga  kelib  tushadi,
so’ng boshqa kompyuterlarga uzatiladi.
Bog’lash uchun qo’llaniladigan kabellar  uzatish muhiti  deb yuritiladi.
Kabellar asosan uchga bo’linadi:
-koaksial  kabellar  (coaxial  cable),  ular  televizion  antennaga  juda  o’xshash.
O’tkazish  tezligi:  10  Mbit/sek.  Asosan  bino  ichidagi  tarmoqni  hosil  qilishda
foydalaniladi.
-juftli  o’ram  kabellari  (tvisted  pair)  telefon  simini  eslatadi.  O’tkazish  tezligi:  100
Mbit/sek. Asosan bino ichidagi tarmoqni hosil qilishda foydalaniladi O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishi-optiktolali  kabel  (fider-optic  cable).  Eng  ishonchli  va  tez,  shu  bilan  birga  juda
qimmat  kabel  turi.  Oralig’i  100  km  masofadagi  tarmoq  uchun  qo’llaniladi.
O’tkazish tezligi: 2 Gbit/sek.
Tarmoq kabellarini  texnik  k o’rsatkichi
Kabel turi O’tkazish
tezligi,
Mbit/sek Tarmoqni
hosil  qiluvchi
nuqtalar
orasidagi
masofa Kabel
uzilganda
tiklash
mukinligi Narxi
Koaksial
kabellar 10
Mbit/sek 500 m Past
100 so’m/metr
J uftli
o’ram  kabellari 100
Mbit/sek 100 m yaxshi 200 so’m/metr
Optiktolali
kabellar 1-2
Gbit/sek 100 km Maxsus
qurilmalar
talab qilinadi 1000-3600
so’m/metr
 
Lokal  tarmoqlarning  qo’llanish  sohasi  juda  keng.  Bunga  ofis  ishlarini
avtomatlashtirish,  korxona  boshqaruv  sistemalari,  loyihalarni  avtomatlashtirish
texnologik jarayonlari va robototexnika komplekslari, bank va axborot sistemalari,
elektron pochta sistemalarini boshqarish kiradi. WINDOWS OSda lokal tarmog’ni
sozlash va ishlatish uchun juda qulayligini albatta e’tirof etish kerak. Tarmoq bilan
ishlashdan avval, agar Sizning kompyuteringiz lokal tarmoqqa ulanmagan bo’lsa,
sozlash ishlari olib boriladi. O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishi4 . HISOBIY QISM
4.1  Ethernet  va  FastEthernet  asosidagi  kompyuter  tarmog'i  va  uning
samaradorligini hisoblash tartibi 
Birinchi  m а h а lliy  t а rm о ql а r  p а yd о  bo‘lg а n  v а qtd а n  b е ri  yuzl а b  turli  х il
t а rm о q t ех n о l о giyal а ri yar а tildi, l е kin k е ng miqyosd а  t а nilib, t а rq а lg а n t а rm о ql а r
bir  n е ch а gin а  хо l о s.  T а niqli  firm а l а r  bu  t а rm о ql а rni  q о ‘ll а b-quvv а tl а shl а rig а  v а
yuq о ri d а r а j а d а ul а rni ish f ао liyatini t а shkiliy t о m о nl а rini st а nd а rtl а shg а nig а nim а
s а b а b  bo‘ldi.  Bu  t а rm о q  qurilm а  v а  uskun а l а rini  ko‘p  ishl а b  chiq а rilishi  v а
ul а rning  n а r х i  p а stligi,  b о shq а  t а rm о ql а rg а  q а r а g а nd а  ustunligini  t а ’minl а di.
D а sturiy  t а ’min о t  v о sit а l а rini  ishl а b   chiq а ruvchil а r  h а m  а lb а tt а  k е ng  t а rq а lg а n
qurilm а  v а  v о sit а l а rg а  mo‘lj а ll а ng а n  m ах sul о tl а rini  ishl а b  chiq а r а dil а r.  Shuning
uchun  st а nd а rt  t а rm о qni  t а nl а g а n  f о yd а l а nuvchi  qurilm а  v а  d а sturl а rni  bir-biri
bil а n m о s tushishig а to‘liq k а f о l а t v а ish о nchg а eg а bo‘l а di.
H о zirgi  v а qtd а  f о yd а l а nil а dig а n  t а rm о q  turl а rini  k а m а ytirish  t е nd е ntsiyasi
kuch а ym о qd а .  S а b а bl а rid а n  bitt а si  shund а n  ib о r а tki,  m а h а lliy   t а rm о ql а rd а
ах b о r о t  uz а tish  t е zligini  100  v а  h а tt о  1000  Mbit/s  g а  y е tk а zish  uchun  eng yangi
t ех n о l о giyal а rni  ishl а tish  v а  jiddiy,  ko‘p  m а bl а g‘  t а l а b  qil а dig а n   ilmiy-t а dqiq о t
ishl а rini а m а lg а  о shirish k е r а k. T а biyki bund а y ishl а rni f а q а t k а tt а firm а l а r а m а lg а
о shir а  о l а dil а r  v а  ul а r  o‘zi  ishl а b  chiq а r а dig а n  st а nd а rt  t а rm о ql а rni  q о ‘ll а b-
quvv а tl а ydil а r.  Shuningd е k  ko‘pchilik  f о yd а l а nuvchil а rd а  q а ysidir  t а rm о ql а r
o‘rn а tilg а n  v а  bu  qurilm а l а rni  bird а nig а ,  b а t а m о m  b о shq а  t а rm о q  qurilm а l а rig а
а lm а shtirishni  h ох l а m а ydil а r.  Shuning  uchun  yaqin  k е l а j а kd а  butkul  yangi
st а nd а rtl а r q а bul qilinishi kutilm а ydi а lb а td а . B о z о rd а st а nd а rt l о k а l t а rm о ql а rning
turli  t о p о l о giyali,  turli  ko‘rs а tgichlil а ri  jud а  ko‘p,  f о yd а l а nuvchig а  t а nl а sh
imk о niyati k е ng miqyosd а  m а vjud. L е kin u yoki bu t а rm о qni t а nl а sh mu а mm о si
b а ribir  q о lg а n.  D а sturiy  v о sit а l а rni  o‘zg а rtirishg а  q а r а g а nd а  (ul а rni  а lm а shtirish
jud а  о s о n)  t а nl а ng а n  qurilm а l а r  ko‘p  yil  х izm а t  qilishi  k е r а k,  chunki  ul а rni
а lm а shtirish n а f а q а t ko‘p m а bl а g‘ t а l а b qilishd а n t а shq а ri, k а b е ll а r yotqizilish v а
k о mpyut е rl а rni  o‘zg а rtirish,  n а tij а d а  butun  t а rm о q  tizimini  o‘zg а rtirishg а  to‘g‘ri
k е lishi  mumkin.  Shuning  uchun  tаrmоq  qurilmаsini  tаnlаshdа  yo‘l  quyilgаn O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishiхаtоlik,  dаsturiy  tаminоtni  tаnlаshdа  yo‘l  qo‘yilgаn  хаtоlikgа  nisbаtаn  аnchа
qimmаtgа  tushаdi.Biz  bu  bоbdа  b’zi  bir  stаndаrt  tаrmоqlаrni  ko‘rib  o‘tаmiz,  bu
o‘quvchini  tаrmоq  tаnlаshigа  аnchа  yordаm  bеrаdi  dеgаn  umiddаmiz.  Stаndаrt
tаrmоqlаr o‘rtаsidа eng ko‘p tаrqаlgаn tаrmоq bu Ethernet tаrmоg‘idir. U birinchi
bo‘lib 1972 yildа Xerox firmаsi tоmоnidаn yarаtilib, ishlаb chiqаrilа bоshlаndi. 
Tаrmоq  lоyiхаsi  аnchа  muvоfаqiyatli  bo‘lgаnligi  uchun  1980  yili  uni  kаttа
firmаlаrdаn  DEC  vа  Intel  qо‘llаdilаr  (Ethernet  tаrmоg‘ini  birgаlikdа  qо‘llаgаn
firmаlаrni  bоsh  hаriflаri  bilаn  DIX  dеb  yuritilа  bоshlаndi).  Bu  uchtа  firmаning
hаrаkаti vа qо‘llаshi nаtijаsidа 1985 yili Ethernet hаlqаrо stаndаrti bo‘lib qоldi, uni
kаttа  hаlqаrо  stаndаrtlаr  tаshkilоtlаri  stаndаrt  sifаtidа  qаbul  qilаdilаr:  802  IEEE
qо‘mitаsi  (Institute  of  Electrical  and  Electronic  Engineers)  vа  ECMA  (European
Computer  Manufactures  Association).  Bu  stаndаrt  IEEE  802.03  nоmini  оldi
(inglizchа  «eight  oh  two  dot  three»)  IEEE  802.03  stаndаrtining  аsоsiy
ko‘rsаtgichlаri quyidаgilаr: Tоpоlоgyasi  –  shinа;  uzаtish  muхiti  –  kоаksiаl
kаbеl;  uzаtish  tеzligi  –  10  Mbit/s;  mаksimаl  uzunligi  –  5  km;  аbоnеntlаrning
mаksimаl sоni – 1024 tаgаchаn; tаrmоq qismining uzunligi – 500 m; tаrmоqning
bir qismidаgi mаksimаl аbоnеntlаr soni – 100 tаgаchа; tаrmоqgа egа bo‘lish usuli
CSMA/CD, uzаtish mоdulyatsiyasiz (mоnоkаnаl). Jiddiy qаrаlgаndа IEEE 802.03
vа Ethernet оrаsidа оz fаrq mаvjud, lеkin ulаr hаqidа оdаtdа eslаnmydi. 
 Ethernet hоzir dunyodа eng tаnilgаn tаrmоq vа shubhа yо‘q аlbаttа u yaqin
kеlаjаkdа  hаm  shundy  bo‘lib  qоlаdi.  Bundy  bo‘lishigа  аsоsiy  sаbаb,  uning
yarаtilishidаn  bоshlаb  hаmmа  ko‘rsаtgichlаri,  tаrmоq  prоtоkоli  hаmmа  uchun
оchiq  bo‘lgаnligi,  shundy  bo‘lgаnligi  uchun  dunyodаgi  judа  ko‘p  ishlаb
chiqаruvchilаr  Ethernet  qurilmа  vа  uskunаlаrini  ishlаb  chiqаrа  bоshlаdilаr.  Ulаr
o‘zаrо  bir-birigа  to‘liq  mоslаngаn  rаvishdа  ishlаb  chiqilаdi  аlbаttа.
Dаstlаbki  Ethernet  tаrmоqlаridа  50  Оmli  ikki  turdаgi  (yug‘оn  vа  ingichkа)
kоаksiаl  kаbеllаr  ishlаtilаr  edi.  Lеkin  kеyingi  vаqtlаrdа  (1990  yil  bоshlаridаn)
Ethernet  tаrmоg‘ining  аlоqа  kаnаli  uchun  o‘rаlgаn  juftlik  kаbеllаridаn
fоydаlаnilgаn  vеrsiyalаri  kеng  tаrqаldi.  Shuningdеk  оptik  tоlаli  kаbеllаr O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishiishlаtilаdigаn  stаndаrt  hаm  qаbul  qilindi  vа  stаndаrtlаrgа  tеgishli  o‘zgаrtirishlаr
kiritildi. 
1995  yili  Ethernet  tаrmоg‘ining  tеz  ishlоvchi  vеrsiyasigа  stаndаrt  qаbul
qilindi, u 100 Mbit/s tеzlikdа ishlydi (Fast Ethernet dеb nоm bеrildi, IEEE 802.03
u  stаndаrti),  аlоqа  muхitidа  fgаn  juftlik  yoki  оptik  tоlа  ishlаtilаdi.  1000  Mbit/s
tеzlikdа  ishlydigаn  vеrsiyasi  hаm  ishlаb  chiqаrilа  bоshlаndi  (Gigabit  Ethernet,
IEEE  802.03  z  stаndаrti).  Stаndаrt  bo‘yichа  «shinа»  tоpоlоgiyasidаn  tаshqаri
shuningdеk  «pаssiv  yulduz»  vа  «pаssiv  dаrахt»  tоpоlоgiyali  tаrmоqlаr  hаm
qо‘llаnilаdi. Bu tаqdirdа tаrmоqning turli qisimlаrini o‘zаrо ulаsh uchun rеpitеr vа
pаssiv  kоntsеntrаtоrlаrdаn  fоydаlаnish  ko‘zdа  tutilаdi  (7–rаsm).  Tаrmоqning  bir
qismi  (sеgmеnt)  bo‘lib  shuningdеk  bittа  аbоnеnt  hаm  sеgmеnt  bo‘lishi  mumkin.
Kоаksiаl  kаbеllаr  shinа  sеgmеntlаrigа  ishlаtilаdi,  to’qilgаn  juftlik  vа  оptik  tоlаli
kаbеllаr  esа  pаssiv  yulduz  nurlаri  uchun  ishlаtilаdi  (bittаli  аbоnеntlаrni
kоnsеntrаtоrgа  ulаsh  uchun).  Аsоsiysi  hоsil  qilingаn  tоpоlоgiyadа  yopiq  yo‘llаr
(pеtlya)  bo‘lmаsligi  kеrаk.  Nаtijаdа  jismоniy  shinа  hоsil  bo‘lаdi,  chunki  signаl
ulаrning  hаr  biridаn  turli  tоmоnlаrgа  tаrqаlib  yanа  shu  jоygа  qytib  kеlmydi
(hаlqаdаgi kаbi). Butun tаrmоq kаbеlining mаksimаl uzunligi nаzаriy jiхаtdаn 6,5
km gа еtishi mumkin, lеkin аmаldа esа 2,5 km dаn оshmydi.
Bu hоldа signаlning bittа qiymаti nоlgа, bоshqаsi mаnfiy qiymаtgа egа, ya’ni
signаlni  dоimiy  tаshkil  qiluvchi  qiymаti  nоlgа  tеng  emаs.  Gаlvаnik  аjrаtish
аdаptеr,  rеpitеr  vа  kоntsеntrаtоr  qurilmаlri  yordаmidа  аmаlgа  оshirilаdi.
Tаrmоqning  uzаtish  vа  qаbul  qilish  qurilmаlаri  bоshqа  qurilmаlаrdаn  gаlvаnik
аjrаlishi  trаnsfоrmаtоr  оrqаli  vа  аlоhidа  elеktr  mаnbаi  yordаmidа  аmаlgа
оshirilgаn, tаrmоq bilаn kаbеl to‘g‘ri ulаngаn. Ethernet tаrmоg‘igа ахbоrоt uzаtish
uchun  egа  bo‘lish  аbоnеntlаrgа  to‘liq  tеnglik  huquqini  bеruvchi  CSMA/CD
tаsоdifiy usul yordаmidа аmаlgа оshirilаdi. O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishi4.1.1-rаsm. Ethernet tаrmоq tоpоlоgiyasi
Fast  Ethernet  tаrmоg‘idа  jismоniy  «shinа»  tоpоlоgiyasidаn  fоydаlаnish
ko‘zdа  tutilmаgаn,  fаqаt  «pаssiv  yulduz»  yoki  «pаssiv  dаrахt»  tоpоlоgiyasi
ishlаtilаdi. Shuningdеk Fast Ethernet tаrmоg‘idа tаrmоq uzunligigа qаttiq tаlаblаr
vа  chеgаrа  qo‘yilgаn.  Pаkеt  fоrmаtini  sаqlаb  qоlib,   tаrmоq  tеzligini  10  bаrаvаr
оshirilgаnligi tufyli tаrmоqning minimаl uzunligi 10 bаrаvаr kаmyadi (Ethernet
dаgi 51,2 mks o‘rnigа 5,12 mks). Signаlni tаrmоqdаn o‘tishining ikki хissаlik vаqt
kаttаligi  esа  10  mаrоtаbа  kаmyadi.  Ethernet  tаrmоg‘idаn  ахbоrоt  uzаtish  uchun
stаndаrt kоd Mаnchеstеr – II ishlаtilаdi. 
Tаrmоqdа 8 – rаsmdа ko‘rsаtilgаndеk o‘zgаruvchаn uzunlikkа egа bo‘luvchi
strukturаli pаkеt ishlаtilаdi.
4.1.2.-rаsm. Ethernet tаrmоq pаkеtining tuzulishi (rаqаmlаr bytlаr sоnini
ko‘rsаtаdi). O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishiEthernet  kаdr  uznligi  (ya’ni  priаmbulаsiz  pаkеt)  512  bitli  оrаliqdаn  kаm
bo‘lmаsligi  kеrаk,  yoki  51,2  mks  (хuddi  shu  kаttаlik  signаlni  tаrmоqdаn  bоrib
kеlish vаqtigа tеngdir). Mаnzillаshning shахsiy, guruhli vа kеng tаrqаtish usullаri
ko‘zdа tutilgаn. Ethernet pаkеti quyidаgi mydоnlаrni o‘z ichigа оlgаn:
8  bitni  priаmbulа  tаshkil  qilаdi,  ulаrdаn  birinchi  еttitаsini  1010101  kоdi
tаshkil  qilаdi,  охirgi  sаkkizinchisini  10101011  kоdi  tаshkil  qilаdi.  IEEE  802.03
stаndаrtidа  bu  охirgi  byt  kаdr  bоshlаnish  bеlgisi  dеb  yurutilаdi  (SFD  –  Start  of
Frame Delimiter) vа pаkеtni аlоhidа mydоnini tаshkil qilаdi.
Qаbul qiluvchi mаnzili vа jo‘nаtuvchi mаnzili 6 bytdаn tаshkil tоpgаn bo‘lib
3.2  bоbdа  yozilgаn  stаndаrt  ko‘rinishdа  bo‘lаdi.  Bu  mаnzil  mydоnlаri  аbоnеnt
qurilmаsi  tоmоnidаn  ishlаv  bеrilаdi.  Bоshqаrish  mydоnidа  (L/T-Length/Type)
ахbоrоt  mydоnining  uzunligi  hаqidаgi  m’lumоt  jоylаshtirilаdi.  U  yanа
fоydаlаnyotgаn  prоtоkоl  turini  bеlgilаshi  mumkin.  Аgаrdа  bu  mydоn  qiymаti
1500  dаn  kаm  bo‘lsа  u  hоldа  ахbоrоtlаr  mydоnining  uzunligini  ko‘rsаtаdi.
Аgаrdа 1500 dаn kаttа bo‘lsа u hоldа kаdr turini ko‘rsаtаdi. Bоshqаrish mydоni
dаstur  tоmоnidаn  ishlоv  bеrilаdi.  Ахbоrоtlаr  mydоnigа  46  bytdаn  1500
bytgаchа  ахbоrоt  kirishi  mumkin.  Аgаrdа  pаkеtdа  46  bytdаn  kаm  ахbоrоt
bo‘lsа, ахbоrоtlаr mydоnining qоlgаn qismini to‘ldiruvchi bytlаr egаllydi. IEEE
802.3 stаndаrtigа ko‘rа pаkеt tаrkibidа mахsus to‘ldiruvchi mydоn аjrаtilgаn (pad
data), аgаrdа ахbоrоt 46 bytdаn uzun bo‘lsа to‘ldiruvchi mydоn 0 uzunlikkа egа
bo‘lаdi.  Nаzоrаt  bitlаr  yig‘indisining  mydоni  (FCS  –  Frame  Chech  Segvence)
pаkеtning  32  rаzryadli  dаvriy  nаzоrаt  yigindisidаn  ibоrаt  (CRC)  vа  u  pаkеtning
to‘g‘ri uzаtilgаnligini аniqlаsh uchun ishlаtilаdi. Shundy qilib, kаdrning minimаl
uzunligi 64 bytni (512 bit) tаshkil qilаdi (priаmbulаsiz pаkеt). Аynаn shu kаttаlik
tаrmоqdаn  signаl  tаrqаlishini  ikki  хissа  ushlаnish  mаksimаl  qiymаtini  512  bit
оrаlig‘idа аniqlаb bеrаdi (Ethernet uchun 51,2mks, Fast Ethernet uchun 5,12mks).
Turli  tаrmоq  qurilmаlаridаn  pаkеtning  o‘tishi  nаtijаsidа  priаmbulа  kаmyishi
mumkinligini  stаndаrt  nаzаrdа  tutаdi  vа  shuning  uchun  uni  хisоbgа  оlinmydi.
Kаdrning  mаksimаl  uzunligi  1518  byt  (12144  bit,  ya’ni  1214,4  mks  Ethernet O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishiuchun, Fast Ethernet uchun esа 121,44 mks). Bu kаttаlik muhim bo‘lib, uni tаrmоq
qurilmаlаrining  bufеr  хоtirа  qurilmаlаrining  sig‘imini  хisоblаsh  uchun  vа
tаrmоqning  umumiy  yuklаmаsini  bахоlаshdа  fоydаlаnilаdi.  10  Mbit  /s  tеzlikdа
ishlоvchi Ethernet tаrmоg‘i uchun stаndаrt to‘rttа ахbоrоt uzаtish muхitini аniqlаb
bеrgаn:
10 BASE 5 (qаlin kоаksiаl kаbеl);
10 BASE 2 (ingichkа kоаksiаl kаbеl);
10 BASE-T (о‘rаlgаn juftlik);
10 BASE-FL (оptik tоlаli kаbеl);
Uzаtish  muхitini  rusumlаsh  3  elеmеntdаn  tаshkil  tоpgаn  bo‘lib:  «10»
rаqаmi, 10 Mbit/s uzаtish tеzligini bildirаdi, BASE so‘zi yuqоri chаstоtаli signаlni
mоdulyatsiya  qilmаsdаn  uzаtishni  bildirаdi,  охirgi  elеmеnt  tаrmоq  qismini
(sеgmеntini) ruхsаt etilgаn uzunligini аnglаtаdi: «5» -500 mеtrni, «2» - 200 mеtrni
(аniqrоgi, 185 mеtrni)  yoki  аlоqа yo‘lining turini: «T» – о‘rаlgаn juftlik (twisted
pair,  vitya  pаrа),  «F»  –  оptik  tоlаli  kаbеl  (fiber  optic,  оptоvоlоkоpniy  kаbеl).
Хuddi  shuningdеk  100  Mbit/s  tеzlik  bilаn  ishlоvchi  Fast  Ethernet  uchun  hаm
stаndаrt uch turdаgi uzаtish muхitini bеlgilаb bеrgаn:
100 BASE – T4 (to‘rttаli о‘rаlgаn juftlik);
100 BASE – Tx (ikkitаli о‘rаlgаn juftlik);
100 BASE – Fx (оptik tоlаli kаbеl).
Bu  еrdа  «100»  sоni  uzаtish  tеzligini  bildirаdi  (100  Mbit/s),  «T»  -  hаrfi
о‘rаlgаn juftlik ekаnini ko‘rsаtаdi, «F» - hаrfi оptik tоlаli kаbеl ekаnini аnglаtаdi.
100BASE–Tx  vа  100BASE–Fx  rusumidаgi  kаbеllаrni  birlаshtirib  100BASE–Х
nоm  bilаn  yuritilаdi,  100BASE-TХ  lаrni  esа  100BASE–T  dеb  bеlgilаnаdi.
Bu  yеrdа  biz  ytib  o‘tishimiz  kеrаkki  Ethernet  tаrmоg‘i  оptimаl  аlgоritmi  bilаn
hаm, yuqоri ko‘rsаtkichlаri bilаn hаm bоshqа stаndаrt tаrmоq ko‘rsаtkichlаridаn O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishiаjrаlib  turmydi.  Lеkin  yuqоri  stаndаrtlаshtirilgаnlik  dаrаjаsi  bilаn,  tехnik
vоsitаlаrini  judа  ko‘p  miqdоrdа  ishlаb  chiqаrilishi  bilаn,  ishlаb  chiqаruvchilаr
tоmоnidаn  kuchli  qullаnishi  shаrоfаti  tufyli  bоshkа  stаndаrt  tаrmоqlаrdаn
Ethernet tаrmоg‘i kеskin аjrаlib turаdi vа shuning uchun hаm hаr qаndy bоshqа
tаrmоq tехnоlоgiyasini ynаn Ethernet tаrmоg‘i bilаn sоlishtirilаdi.
2-jadval Ethernet tarmog'ining fizik qatlami spesifikatsiy asining parametrlari
Parametrlar 10Base-5 10Base-
2 10 Вазе -
Т  10Base - F
Maksimal  segment  uzunligi,
m 500  185 100 2000
Tarmoq  tugunlari  orasidagi
maksimal  masofa  (takroriy
qurilmalar yordamida), m 2500 925 500 2500  (10BaseFB
uchun 2740)
Segmentdagi  maksimal
stantsiyalar soni 100 30 1024 1024
Har  qanday  tarmoqda
stantsiya  orasidagi
repeterlarning maksimal soni 4 4 4 4(10BaseFB
uchun 5 ) 
Jadval-3 PDV (umumiy qiymati barcha baza o’zgaruvchi orta qoluvchi segmentlar
soni) ni hisoblash uchun jadval
Segment
turi Chap  baza
segmentini
hisoblash Oraliq  baza
segmentini
hisoblash O’ng  baza
segmentini
hisoblash 1m
kadrlarni
ushlanish
vaqti Segmentning
maksimal
uzunligi
10Base-5 11.8 46.5 169.5 0.0866 500
10Base-2 11.8 46.5 169.5 0.1026 185
10Base-T 15.3 42.0 165.0 0.113 100
10Base-FB - 24.0 - 0.1 2000
10Base-FL 12.3 33.5 156.5 0.1 2000
FOIRL 7.8 29 152.0 0.1 1000
AUI(>2m) 0 0 0 0.1026 48+2
PVV (Kadrlar orasidagi intervallar soni) ni hisoblash uchun O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishiSegment turi Oldingi
segment Oraliq
segment 
10Base-5 или 10Base-2 16 11
10Base-FB - 2
10Base-FL 10.5 8
10Base-T-- 10.5 8
Ko’pincha  segmentining  uzunligi,  shuningdek,  takrorlagichning  soni  va
tarmoqning umumiy uzunligi va ularning bilan bog'liq cheklovlarni tekshirish kerak
bo’ladi.  "5-4-3"  qoidasi  (5  ta  segmentgacha  ulanishda  4  tadan  ortiq  takrorlash
qurilmasi,  faqatgina  3tagacha  tarmoq  tugunlarni  ulash  mumkin),  qolgan
(bog'lanishlar  segmentlari)  uzaytiruvchi  kabellar  sifatida  ishlatiladi).  Koaksiyal  va
"4ta  Hub"  standarti   optik  tolali  va  eshilgan  juftlik  kabellaridan  tashkil  topgan
tarmoqlar uchun malumotlar uzatishda foydalanish tavsiya etilmaydi. 
Turli xil jismoniy tabaqalardan iborat bo'lgan chekka tarmoqlari to'g'ri ishlashi
uchun, uchta asosiy shart bajarilishi kerak:
- Tarmoqdagi  stantsiyalar  soni  1024dan  oshmasligi  (koaksiyal  segmentlar
uchun cheklovlarni hisobga olgan holda).
- Tarmoqning ikkita eng uzoq stansiyalari orasidagi signalni tarqatishning ikki
marta  kechikishi  (Path  kechiktirish  qiymati,  PDV)  575  bitlik  oraliqlardan
oshmaydi.
- Kadrlar  orasidagi  masofa  49  sekunddan  ortiq  intervalgacha  ko'paytiriladi.
(Ramkalarni yuborish vaqtida stantsiya 96 bitli intervalgacha dastlabki interfeysni
ta'minlaydi). O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishi19 -Variant.
Segment 1 10Base-5 7 0 0
Segment  2 10Base-2 1 30
Segment  3 10Base- T 10 0
Segment  4 10Base-FB 3 50
Segment  5 10Base-FL 240
Segment  6 FOIRL 10 00
Segment   7 10Base-5 500
Segment   8 10Base-2 4 0 0
Segment 9 10Base- T 30 0
1               2                3             4
4.1.3 -rasm.	 Har	 xil	 fizik	 standartlardan	 va	 segmentlardan	 iborat	 bo’lgan
Ethernet	
 tarmog’iga	 misol.
Hisoblash:  PDV  hisoblashda  har  bir  simni  kesilish  joyidan  segmentni  jadval
asosida  kechikishlarni  hisoblashdan  iborat,  (berilgan  jadval  asosida  signallarning
kechikishi  1m  kabel  segment  uzunligi  bilan  ko'paytiriladi),  shundan  keyin  bu
kechikishlar chap, o’ng va oraliq segmentlarni yig’indisini topish kerak. O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishi1-va 2- tarmoq o’rtasidagi PDV qiymatini hisoblash.
1.PDV ni qiymatini hisoblaymiz:
Chap baza segment 3:
15.3 +100∙0,113= 26.6
Oraliq segment 2:
46,5 + 130∙0.1026 = 59.8
Oraliq segment 1:
46.5+ 700∙0,0866 = 107.12
Oraliq segment 4:
24 + 350∙0,1 = 59
Oraliq segment 5:
33.5 + 240∙0,1 = 57.5
O’ng baza segment 6:
152 + 1000∙0,1 = 252
        1-va 2-tarmoq komponentlarining PDV qiymati 562.02 ga teng bo’ldi. PDV
qiymati 575 maksimal ruxsat etilgan qiymatdan kamroq bo'lgani uchun bu tarmoq
ikkita signalning qaytish vaqtining mezoni talabiga javob beradi.
2.PVV qiymatini hisoblaymiz:
3-Chap segment, 10Base-T: 10,5 bt ga qisqaradi.
2-Oraliq segment, 10Base-2: 11 bt ga qisqaradi.
1-Oraliq segment, 10Base-5: 11 bt ga qisqaradi.
4-Oraliq segment, 10Base- FB: 2 bt ga qisqaradi.
5-Oraliq segment, 10Base- FL: 8 bt ga qisqaradi.
    
1-va  2-tarmoq  PVV  o’lchamlarni  hisoblash  natijasida  jami  qiymati  42,5  ga  teng
bo’ladi,  bu  esa  49bit  oraliqdagi  chegara  qiymatidan  kamroq  ya’ni  qo’yilgan
talablarga javob beradi. O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishi1-va 3- tarmoq o’rtasidagi PDV qiymatini hisoblash.
2.PDV ni qiymatini hisoblaymiz:
Chap baza segment 3:
15.3 +100∙0,113= 26.6
Oraliq segment 2:
46,5 + 130∙0.1026 = 59.8
Oraliq segment 1:
46.5+ 700∙0,0866 = 107.12
Oraliq segment 7:
46.5 + 500∙0,0866 = 89.8
Oraliq segment 8:
46.5 + 400∙0,1026 = 87.54
O’ng baza segment 9:
165 + 300∙0,113 = 198.9
     1-va 3-tarmoq komponentlarining PDV qiymati 569.76 ga teng. PDV qiymati
575  maksimal  ruxsat  etilgan  qiymatdan  kam  bo'lgani  uchun  bu  tarmoq  ikkita
signalning qaytishi vaqtining mezoni talabiga javob beradi.
2.PVV qiymatini hisoblaymiz:
3-Chap segment, 10Base-T: 10,5 bt ga qisqaradi.
2-oraliq segment, 10Base-2: 11 bt ga qisqaradi.
1-oraliq segment, 10Base-5: 11 bt ga qisqaradi.
7-oraliq segment, 10Base-5: 11 bt ga qisqaradi.
8-oraliq segment, 10Base-2: 11 bt ga qisqaradi.
         1-va 3-tarmoq PVV o’lchamlarni hisoblash natijasida jami qiymati 54,5
ga  teng  bo’ladi,  bu  esa  49  bit  oraliqdagi  chegara  qiymatidan  ko’proq  ya’ni
qo’yilgan talablarga javob bermaydi. O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishi2-va 3- tarmoq o’rtasidagi PDV qiymatini hisoblash.
4.PDV ni qiymatini hisoblaymiz:
Chap baza segment 6:
7.8 + 1000∙0,1 = 107.8
Oraliq segment 5:
33.5 + 240∙0,1 = 57.5
Oraliq segment 4:
24 + 350∙0,1 = 59
Oraliq segment 7:
46.5 + 500∙0,0866 = 89.8
Oraliq segment 8:
46.5 + 400∙0,1026 = 87.54
O’ng baza segment 9:
165 + 300∙0,113 = 198.9
2-va 3-tarmoq komponentlarining PDV qiymati 600.54 ga teng bo’ldi. PDV
qiymati  575  maksimal  ruxsat  etilgan  qiymatdan  ko’p  bo'lgani  uchun  bu  tarmoq
ikkita signalning qaytishi vaqtining mezoni talabiga javob bermaydi.
2.PVV qiymatini hisoblaymiz:
6-Chap segment, FOIRL: - bt ga qisqaradi.
5- oraliq segment, 10Base- FL: 8 bt ga qisqaradi.
4-oraliq segment, 10Base- FB: 2 bt ga qisqaradi. 
7-oraliq segment, 10Base-5: 11 bt ga qisqaradi.
8-oraliq segment, 10Base-2: 11 bt ga qisqaradi.
2-va  3-tarmoq  PVV  o’lchamlarni  hisoblash  natijasida  jami  qiymati  32  ga
teng bo’ladi, bu esa 49 bit oraliqdagi chegara qiymatidan kamroq ya’ni qo’yilgan
talablarga javob beradi. O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishiXulosa
Barcha  komponentlarning  PDV  qiymati  575  maksimal  ruxsat  etilgan
qiymatdan  kamroq  bo'lgani  uchun  bu  tarmoq  ikkita  signalning  qaytishi  vaqtining
mezoni  bo’yicha  1-2  va  1-3  -tarmoq  komponentlarining  PDV  qiymati  talabiga
javob  beradi.  Biroq  2-3  tarmoq  komponentlarining  PDV  qiymati  yuqori
chiqganligi sababli talabiga javob bermaydi
     1-va 2-tarmoq komponentlarining PDV qiymati 562.02 ga teng.
     1-va 3-tarmoq komponentlarining PDV qiymati 569.76 ga teng.
2-va 3-tarmoq komponentlarining PDV qiymati 600.54 ga teng.
PVV qiymatini bo’yicha xulosa
      1-va 2-tarmoq PVV o’lchamlarni jami qiymati 42,5 ga teng bo’ladi.
1-va 3-tarmoq PVV o’lchamlarni jami qiymati 54,5 ga teng bo’ladi.
2-va 3-tarmoq PVV o’lchamlarni jami qiymati 32 ga teng bo’ladi.
Barcha PVV o’lchamlarni hisoblash natijasida jami qiymati 49-bit oraliqdagi
chegara qiymatidan kamroq ya’ni qo’yilgan talablarga javob beradi.
Kurs ishimni bajarish davomida PDV va PVV o’lchamlarni hisob kitob qilib
chiqdim va hamma hisob ishlarim ba’zilari talablarga javob berdi.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1.  O.T.Kenjaboev,  R.X.Ayupov,  B.S.Sultonov,  A.O.Ro‘ziev,  A.X.Abdullaev
Informatika  va  axborot  texnologiyalari  fanidan  ma’ruza  matnlari  to`plami.  -
Toshkent:TMI,2009.
2.  “Informatika  va  axborot  tehnologiyalari”  fanidan  tajriba  ishlari  to’plami. O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sD-22 TJA Kurs ishi3.  Abduqodirov.  “Axborot  texnologiyalari”  Toshkent  O`qituvchi,  2001  yil.
4.  M. R. Musayeva, M. A. Zoidova, F. S. Islamova “Informatika” fanidan amaliy
mashg`ulotlar  uchun  uslubiy  qo`llanma,  Toshkent  2008  yil,  TAQI.
5.  S.  Simonovich,  G.  Evseev,  A.  Alekseev  “Umumiy  informatika”  Moskva:
ASTpress,2003-yil.
6. I. G. Lesnichnaya, I.V. Missing, Yu. D. Romanov, V. I. Shestakov “Informatika
va  ma’lumotlar  texnologiyalari”  2-e  izdaniya.  Moskva:  Eksmo,  2007-yil 
7. Internet saytlari www.ziyo.uz , www.kitob.uz.
Mundarija
Kirish…………………………………………………………………...…………
1.1 Kurs ishining tarkibi va hajmi…………………………………………..…..
1.2. Kurs ishini rasmiylashtirish talablari…………………………………........
1.3. Kurs ishining strukturaviy rasmiylashtirish……………………………..…
2. CAN va ARCNet tarmoqlari
2.1.Lokal tarmoqning paydo bo’lishi....................................................................
2.2  Tarmoq servisi ..............................................................................................
    2.3 Kompyuterning tashqi qurilmalar .................................................................
3. IP tarmog`ini maska yordamida strukturalarga ajratish
3.1. IP maska.........................................................................................................
3.2. P-manzil sinflari va pastki tarmoq maskalari...............................................
3.3. Tarmoq servisi .............................................................................................
4. Hisobiy qism
4.1 Ethernet va FastEthernet asosidagi kompyuter tarmog'i va uning samaradorligini hisoblash tartibi..........................................................................
Ilova A…………………………………………………………………………….
Xulosa………………………………………………………………………..……
Foydalanilgan adabiyotlar………………………………………………..……..