G’uzor tumani me’moriy yodgorliklari, ziyoratgohlari va ularning voha tarixini o’rganishdagi ahamiyati

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA 
O'RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI
TARIX VA IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
Tarix kafedrasi
Omonov Shoxruh  Sobirovich ning
5120300 Tarix (Mamlakatlar va mintaqalar bo'yicha) 
ta’lim yo'nalishi bo'yicha bakalavr darajasini olish uchun
“ G’uzor tumani me’moriy yodgorliklari, ziyoratgohlari va
ularning voha tarixini o’rganishdagi ahamiyati ”
mavzusida yozgan
Qarshi shahri 
1 MUNDARIJA
К irish........................................................................................................................3
I Bob. G’uzor tumanining geografik o’rni va aholisining joylashishi.
1.1. G’uzor tumanining geografik o’rni....................................................................6
1 .2.  Tuman aholisining joylash ishi ..........................................................................20
II Bob. G’uzor tumani me’moriy yodgorliklari va ziyoratgohlarining voha 
tarixini o’rganishdagi ahamiyati.
2 .1.  G’uzor tumani me’moriy yodgorliklari. ........................................................... 2 5
2 .2. Tuman ziyoratgohlari va qadamjolari. .............................................................38
2.3.  Tuman  me’moriy  yodgorliklari  va  ziyoratgohlarining  viloyat  tarixini
o’rganishdagi ahamiyati..........................................................................................47
Xulosa.....................................................................................................................52
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati.....................................................................54
Ilovalar....................................................................................................................57
2 KIRISH
Mavzuning  dolzarbligi.  O’zbekiston  Respublikasi  davlat  mustaqilligiga
erishganidan  so’ng  xalqimizning  boy  madaniy  merosini  o’rganish,  tarixiy
haqiqatni  tiklash,  milliy  qadriyatlarni  xolisona  yoritish  va  xalqimizga  singdirish
uchun  nihoyatda  keng  imkoniyatlar  paydo  bo’ldi.  Shu  bois  tarixchilar  oldiga
O’zbekiston  tarixiga  oid  ko’pgina  dolzarb  masalalarni  yanada  teran  tadqiq  etish,
o’zbek  xalqining  ko’p  asrlik  moddiy  va  ma’naviy  merosini  mazmunan  yangidan
o’rganish  hamda  mavjud  manbalar  asosida  haqqoniy  tarixini  yaratish  vazifasi
qo’yildi. Va bu davlat siyosati darajasidagi masala sifatida qaralmoqda.
Ma’lumki,  mamlakatimizda  joylashgan  qadimy  shaharlar,  ularning  bunyod
etilishi,  rivojlanishi  ham  o’ziga  xos  olis  tarixga  ega.  Prezident  I.A.Karimov
ta’kidlaganidek: “Bu ko’hna tuproqda milodgacha bo’lgan davrda va undan keyin
qurilgan  murakkab  suv  inshootlari  hali  hanuz  o’zining  ko’rku  tarovatini  saqlab
kelayotgan  asori-aqiqalarimiz  qadim-qadimdan  o’lkamiz  dehqonchilik  va
hunarmandchilik  madaniyati,  me’morlik  va  shaharsozlik  san’ati  yuksak  darajada
rivojlanganligidan  dalolat  beradi” 1
.  Shu  boisdan  ham  mazkur  shaharlarning
xalqimiz  ijtimoiy-iqtisodiy  va  madaniy  hayotida  tutgan  o’rnini  tarixiy  dalillar
asosida xolisona yoritish dolzarb masalalardan biridir.
O’zbekiston  janubiy  hududidagi  Qashqadaryo  vohasida  joylashgan  G’uzor,
Qarshi, Koson kabi yirik markaziy shaharlar ham qadimy madaniy o’choqlaridan
ekanligi  hisoblangan.  Ularning  tarixini  ilmiy  tadqiq  etish  vohaning  madaniy
hayoti, o’ziga xos qadriyatlari, taraqqiyot darajasi haqida kengroq ma’lumotga ega
bo’lish  hamda  erishilgan  yutuqlarni  ko’rsatish  uchun  keng  imkoniyatlar  tug’ildi.
Yurtboshimiz  qayd  qilganidek:  “Qashqadaryo  vohasi  dunyo  madaniyati
taraqqiyotining  oltin  belbog’i  bo’lmish  Buyuk  ipak  yo’lining  eng  muhim
nuqtalaridan birida joylashganligini hammamiz yaxshi  bilamiz. Bu serfayz zamin
o’zining beqiyos moddiy va ma’naviy ne’matlari bilan mashhurdir. Qadimiy Nasaf
1
 Karimov I.A. Yuksak ma‘naviyat - yengilmas kuch. T., 2008. B. 30.
3 va  Shahrisabz,  Kitob,  Yakkabog’,  G’uzor  Markaziy  Osiyo  xalqlari  madaniyati
taraqqiyotida alohida o’rin tutadi” 1
.
Qashqadaryo  vohasidagi  G’uzor  tumani  tarixi  hanuzgacha  to’laqonli
o’rganilmagan.  Shu  boisdan  to’plangan  ma’lumotlarni  qaytadan  ko’rib  chiqishni,
yangi manbalarni ilmiy muomalaga kiritib, xolisona va haqqoniy yoritishni hozirgi
istiqlol davri taqozo qilmoqda.
Bitiruv  malakaviy  ishining  maqsad  va  vazifalari.  Bitiruv  malakaviy
ishning  maqsadi  G’uzor  tumanida  joylashgan  tarixiy-me’moriy  yodgorliklar,
ziyoratgohlar  va  muqaddas  qadomjolarni  o’rganish  va  ularning  voha  tarixini
yoritishda  tutgan  o’rnini  ilmiy  tadqiq  etishdan  iborat.  Asosiy  maqsaddan  kelib
chiqib quyodagi vazifalar belgilandi: 
 -  G’uzor  tumanining  geografik  o’rni  va  aholi  joylashuvi  tarixiy  asoslarini
tadqiq etish; 
 -  G’uzor  tumani  me’moriy  yodgorliklari,  ularning  qurilishi  va  tarixiy
ahamiyatini ilmiy manbalarda yoritib berish;
 -  G’uzor  tumanida  mavjud  ziyoratgohlar,  muqaddas  qadamjolar  tarixini
yoritish;
- Tumanda mavjud va bizning davrimizgacha yetib kelgan yuksak madaniy
meros obidalarining ma’naviyatimizdagi o`rnini ochib berish; 
 -  Qashqadaryo  vohasi  tarixini  o’rganishda  G’uzor  tumani  me’moriy
yodgorliklarining muhim omil ekanligini tadqiq etish.
Bitiruv malakaviy ishning amaliy ahamiyati:
Bitiruv malakaviy ishidagi tadqiqotning uslubiy ahamiyati shundan iboratki,
unda o’rganilgan materiallardan tezis va o'quv qo'llanmalari tayyorlashda, oliy va
o`rta-maxsus  o`quv  yurtlaridagi  Qashqadaryo  tarixi  va  G’uzor  tumani  me’moriy
yodgorliklari  mavzularini  yoritishda  keng  foydalanish  mumkin.  Ushbu  ishda
G’uzor  tumani  me’moriy  yozgorliklari  va  ularning  Qashqadaryo  vohasi  tarixini
o’rganishdagi ahamiyati manbalar asosida puxta yoritildi.
1
 Karimov I. Bunyodkorlik yo‘lidan 4-tom, T.: "O‘zbekiston", 1996. B. 132.
4 Ushbu  to’plangan  va  tahlil  qilingan  manbalar  G’uzor  tumani  me’moriy
yodgorliklari, ziyoratgoh va qadamjolarining Qashqadaryo tarixi va madaniyatida
tutgan o’rni, ajdodlarimiz yaratgan ma’naviy mеros haqida kеng va to’la tushuncha
bеradi.
Ushbu  ma’lumotlardan  Qashqadaryo  tarixi  ruknida  oliy  va  o’rta  maxsus
ta’lim  muassasalari  talabalari,  umumta'lim  maktab  o’quvchilari  uchun  ma'ruza,
seminar, mustaqil ish, kurs ishi tayyorlashda manba sifatida foydalanish mumkin. 
Ishning  abrobatsiyasi:  Mazkur  BMI  Tarix  va  ijtimoiy  fanlar  fakulteti
qoshidagi “Yosh o’lkashunos” to’garagida muhokama etildi. Iqtidorli talabalarning
an’anaviy konferensiya materiallarida tezis chop etilgan .
Bitiruv  malakaviy  ishining  tarkibi  kirish  qismi,  ikkita  bob,  beshta
paragraf, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar va ilovalar qismidan iborat. 
5 I Bob. G’uzor tumanining geografik o’rni va aholisining joylashishi
1.1. G’uzor tumanining geografik o’rni
Mustaqillik  yillarida  jahon  tamaddunida  munosib  o’rinda  turadigan  -
Buxoro,  Xiva,  Termiz  kabi  shaharlarning  2500  yilligi,  Shahrisabz,  Qarshining
2700  yilligi,  Samarqandning  2750  yilligi,  Toshkentning  2000  yilligi,
Marg’ilonning  1000  yilligi  dunyo  miqyosida  xalqaro  YUNESKO  tashkiloti
rahnamoligida nishonlandi.
Jumladan  Qashqadaryo  vohasi  ham  O’rta  Osiyo  shaharsozlik
madaniyatining  qadimdan  rivojlangan  viloyatlaridan  biri  bo’lib,  vohada
shaharsozlikning  ildizlari  miloddan  avvalgi  VIII-VII  asrlarga  borib  taqalishi
so’nggi  arxeologik  izlanishlar  natijasida  aniqlandi.  Mamlakatimiz  rahbari
uqtirganidek:  “Qadimiy  Kesh,  Nasaf,  Kesh,  Koson,  G’uzor  va  boshqa  o’nlab
shaharlarda  bunyod  etilgan  madrasa,  rabot,  masjid  va  karvonsaroylar,  tariximizni
noyob  yodgorligi  bo’lmish  Shahrisabzdagi  Oqsaroy  kabi  ko’plab  me’morchilik
obidalari  olis  ajdodlarimizning  betakror  turmush  madatshyatidan,  bunyodkorlik
salohiyatidan dalolat beradi” 1
. 
Ayniqsa,  Qashqadaryo  vohasi  shaharlarining  har  tomonlama  ravnaq
topishida O’zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2002 yil 29 martdagi “Shahrisabz
shahrining  2700  yilligini  nishonlashga  tayyorgarlik  ko’rish  to’g’risida”,  2004  yil
29 sentabrdagi “Qarshi shahrining 2700 yilligini nishonlashga tayyorgarlik ko’rish
to’g’risida”  hamda  2006  yil  26  iyulda  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining
“Qarshi  shahrining  2700  yilligini  nishonlashga  doir  qo’shimcha  chora-tadbirlar”
to’g’risidagi qarorlari asosiy dastur bo’lib xizmat qildi.  Va vohada keng qamrovli
bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi.
Qashqadaryo  vohasining  G’usor  shahri  (viloyati)  ham  qadim  va  o’rta
asrlarda nafaqat mintaqa, Buxoro xonligining, qolaversa Markaziy Osiyoning eng
muhim iqtisodiy, siyosiy, madaniy va savdo markazlaridan biri sanalib, xonlikning
1
 Karimov I.A. Mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish - yuksalish garovi – “Vatan ravnaqi uchun har birimiz
mas‘ulmiz”. 9-tom. T., “O‘zbekiston”. 2001. B.49.
6 g’arbiy va sharqiy hamda shimoliy va janubiy hududlarini bog’lovchi chorrahadagi
eng muhim xalqa rolini o’ynagan.
G’uzor tumani tarixi haqidagi ma’lumotlar J.Nuryddinovning “So’fi Olloyor
qissasi”  (Q.1997),  Z.Choriyev,  A.Jo’rayevlarning  “G’uzor  tarixidan  lavhalar”
(Qarshi,  1998),  M.Saidovning  “G’uzor  tarix  sarhadlarida”  (Qarshi,  2003),
M.Hakimovaning  “Xuzordan  G’uzorgacha”  (T.,  2007),  J.Nuriddinovning
“G’uzornoma”  (T.,  2011)  kabi  ilmiy  ommabop  risolalaridan  ham  o’rin  olgan.
Ammo  hozirgacha  G’uzor  shahri  va  viloyatining  o’tmishi  tarix-etnografiya
ma’lumotlari  asosida asar yaratilmagan. Shu boisdan  quyida G’uzor vohasi  tarixi
va etnografiyasi bo’yicha dastlabki ilmiy tadqiqotlar bayon etiladi.
O’rta  asrlarda  Qashqadaryo  vohasining  eng  salohiyatli  viloyatlaridan  biri
Xuzor  (G’uzor)  viloyati  (bekligi)  bo’lib,  markazi  -  Xuzor  shahri  hisoblangan.
Mazkur  viloyat  tog’  va  dasht  hududlaridan  iborat  bo’lib,  G’uzor  shahri  Buxoro-
Nasaf (Qarshi) - Termiz magistral (bosh) savdo yo’lida joylashgan.
Bu  davrda  Qashqadaryo  vohasi  ikki  yirik  viloyatdan  iborat  bo’lgan:  Kesh
(Shahrisabz) viloyati va Naxshab (Nasaf, Qarshi) viloyati. Bu ikkala viloyat Sug’d
konfederatsiyasi  (ittifoqi)  tarkibiga  kirib,  hududlari  Janubiy  Sug’d  (Qashqadaryo
Sug’di)  deyilgan.  Ana  shu  janubiy  Sug’dning  Kesh  viloyatidagi  salohiyatli
manzillardan  biri  Xuzor  manbalarda  rustoq,  tuman,  shahar,  viloyat  sifatida  tilga
olingan.
Qarshidan  45  verst  (1verst  -  1,06  km)  janubiy  sharqda  G’uzor  bekligining
markazi  G’uzor  shahri  joylashgan  bo’lib,  uning  geografik  o’rni  Hisor  tog’
tizmasining  g’arbiy  yon  bag’ridagi  adirlarga  to’g’ri  keladi 1
.  G’uzor  bekligi
shimoldan  Katta  O’radaryoning  yuqori  oqimi,  sharqdan  Katta  O’radaryo  va
Qirshaktog’ning  sharqiy  qismi  bilan  hamda  g’arbdan  35-40  kenglikda
chegaralangan.
Beklikning  g’arbiy  qismidan  oqib  o’tuvchi  Ko’hitang  daryosi  G’uzor  va
Kelif bekliklarining chegarasi hisoblangan. G’uzor bekligining sharqiy, janubiy va
g’arbiy  qismlari  tog’li  hududlardan  tashkil  topgan.  Beklikning  faqat  shimoli-
1
 Семёнов  –  Тянь-Шанский  В.П.  Россия:  Полное  географическое  описание  Туркестанский  край.  изд-во
А.Н.Девриена. СПб., 1913. Т.19. – С.663.
7 g’arbiy,  ya’ni  Qarshi  bekligi  bilan  chegaradosh  qismigina  tekislikdan  iborat
bo’lgan. XIX asrda G’uzor va Qarshi bekliklari chegarasi Yangikent qishlog’idan
boshlanib,  bu  qishloq  dengiz  sathidan  1150  fut  (1  fut-0,3048  sm)  balandlikda
joylashgan. G’uzor bekligining sharqiy va janubi- sharqiy qismidagi tog’liklarning
balandligi 2200-2400 futni tashkil qilgan 1
. 
G’uzor  shahri  esa  1530  fut,  718  mm  balandlikda  joylashganligi  haqida
ma’lumotlar  mavjud.  Boshqa  bir  ma’lumotda  esa  G’uzor  shahri  1310  fut  mutlaq
balandlikda  hamda  38.36.18.  shimoliy  kenglikda  va  35.53.1  5  sharqiy  uzunlikda
joylashganligi aytib o’tilgan 2
. 
XIX asr oxirida voha iqlimi kontinental va quruq bo’lib, kunduzi va kechasi
hamda qish va yoz oylaridagi o’rtacha harorat orasidagi tafovut juda katta bo’lgan.
Qishda  qor  uch  oygacha  turib,  ba’zi  yillari  bahor  seryog’in  kelgan.  Shunga
qaramasdan  havoning  issiqligi  tufayli  bug’lanish  kuchli  bo’lib,  yomg’irdan so’ng
dalalar birpasda qurib qolgan. Qashqadaryo vohaning asosiy daryosi sanalib, uning
irmoqlari  bo’lmish  Jinnidaryo,  Oqsuv,  Yakkabog’daryo,  G’uzordaryo  (Katta  va
Kichik O’radaryolar bilan birga) qor, yomg’ir va muzlik suvlaridan to’yingan 3
. 
Qashqadaryo  o’zining  G’uzordaryo  deb  nomlanuvchi  irmog’i  bilan
birgalikda  sharqiy  Buxoroning  ahamiyati  jihatidan  ikkinchi  o’rinda  turuvchi
muhim  daryolaridan  hisoblangan.  U  Hisor  tizmalaridan  boshlanib,  vohadagi  eng
yirik Shahrisabz va Qarshi vohalarini suv bilan ta’minlagan. Bu daryoning suvlari
vohaning ekin maydonlari va bog’larini sug’orishga sarf etilgan.
G’uzordaryo  Katta  va  Kichik  O’radaryolarning  qo’shilishidan  hosil  bo’lib,
G’uzor  bekligini  suv  bilan  ta’minlovchi  asosiy  suv  manbai  hisoblangan.  Xitoy
manbalarida Katta O’radaryo Tamo, Tum deyilgan. P.Pel’o uni Dumo deb atagan.
Rus  sharqshunosi  akademik  V.V.Bartold  G’uzordaryo,  ya’ny  Katta  O’radaryo
Kesh shahridan 8 farsax uzoqda joylashganligini qayd etgan 4
. 
1
 Полк.  Федоров.  Статистический  очерк  Гузарского  и  Куйтангского  амлякдарств  Келифского  бекства  //
Сборник  географических,  топографических  и  статистических  материалов  по  Азии.  –  СПб.,  Военная
типография, 1894. –Вып.57. –С. 154-155. 
2
 Туркестанский сборник. Т., 288. –СПб., 1882. –С.34. 
3
 O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 10-jild. T., 2005. –B.622.
4
 Бартольд В.В. Туркестан в эпохи монгольского нашествия – Слч., в 9 томах. М., 1963. Т.1. С.188.
8 Katta  va  Kichik  O’radaryolari  Changar  tog’laridan  boshlanib,  G’uzor
shahridan  yuqoridagi  Qo’shilish  qishlog’ida  birlashib,  G’uzordaryo  nomini  oladi.
G’uzordaryodagi suv miqdori tog’larga yog’adigan qorning hajmiga bog’liq bo’lib,
u  Yangikent  qishlog’igacha  oqib  kelgan.  Katta  va  Kichik  O’radaryolari  o’zining
o’rta oqimida tuz konlaridan oqib o’tganligi bois, G’uzor daryosining suvi sho’rroq
bo’lgan. 
Beklikning  tog’li  hududlaridagi  barcha  daryolarning  oqimi  juda  tez  bo’lib,
yomg’irli  kunlarda  ular  to’lib  toshib  oqqan.  Bu  yerdagi  soylarda  mart,  aprel
oylarida suv ko’p bo’lib may oyiga kelganda ular qurib qolgan.
G’uzor bekligining g’arbiy qismida suv tanqisligi bois quduqlar ancha ko’p
bo’lgan.  Ammo  ularning  aksariyat  qismida  suv  sho’r  bo’lib,  faqatgina  chorva
mollari  ehtiyoji  uchun  ishlatilgan.  Manbalar  ma’lumotlariga  ko’ra,  bu  hududda
yashovchi  aholi  ichimlik  suvini  10-12  verst  uzoqlikdagi  chuchuk  suvli
quduqlardan tashib kelishgan. Ichimlik suvi Tangiharam qishlog’ida 4 verst janubi-
g’arbda  joylashgan  Beshbuloqdagi  10  ta  quduqdan,  Tangiharamdan  22  verst
janubdagi Uzunquduqdan, 5 verst shimoli-sharqda joylashgan Zaxcha qudug’idan,
Qarshi shahri va Quyitang oralig’ida joylashgan Zaxcha qishlog’idagi quduqdan va
boshqa quduqlardan olib kelingan 1
.
Ayrim  mutaxassislar  vohaning  tekislik  qismi  iqlimiga,  gidrolik  va  xo’jalik
shartlariga ko’ra Kitob-Shahrisabz, Kitob - Qamashi, Ko’kdala, Qarshi – G’uzor va
quyi Qashqadaryo tumanlariga bo’linishini qayd qiladilar. 
Vohaning geografik o’rni, undagi  yo’llar tog’lar  va tekisliklar XIX asrning
ikkinchi  yarmiga  kelib,  rus  harbiylari  tomonidan  o’rganila  boshlangan.  Bundan
asosiy  maqsad  harbiy  yurishlar  chog’ida  qulay  bo’lgan  joylarni  izlab  topish,
ulardan kelgusida foydalanish imkoniyatlari hamda muhim jihatlarini belgilashdan
iborat  bo’lgan.  Bu  ishlar  garchi  podshoh  Rossiyasining  mustamlakachilik
manfaatlarini  ko’zlab  amalga  oshirilgan  bo’lsada,  ularning  ilm-fan  uchun
1
 Полк.  Федоров.  Статистический  очерк  Гузарского  и  Куйтангского  амлякдарств  Келифского  бекства  //
Сборник  географических,  топографических  и  статистических  материалов  по  Азии.  –  СПб.,  Военная
типография, 1894. –Вып.57. –С.158.
9 ahamiyati vohaning tarixiy geografiyasini o’rganish borasida  muhim  ma’lumotlar
qo’lga kiritilganligi bilan izohlanadi.
Xuzor  G’uzordaryo  vodiysida  joylashgan  bo’lib,  Sug’dni  Toxariston
(Baqtriya)  bilan  bog’laydigan  muhim  strategik  va  qulay  savdo  yo’lidagi
(chorrahadagi) rustoq (yirik qishloq, tuman, shahar) lardan biri sanalgan. Mazkur
rustoq  yuqori  va  quyi  Qashqadaryo  vohasi  hududlarini  geografik  jihatdan  bir-
biridan ajratib ham turgan.
Qadimshunoslarning bergan ma’lu motlariga ko’ra Qashqadaryo hududi ikki
yirik  viloyatga  bo’lingan.  Qadimgi  Yunon  manbalarida  Kesh  atrofi  Ksen tepa,
Nasaf esa Nautaka deb yuritilgan. G’uzor shahri va tumani ikki hudud o’rtalig’ida
joylashgani,  obod  va  sersuv ligi  tufayli  ikki  viloyat  hukmdorlari  o’rtasida  talash
bo’lgan.  Oqibatda  G’uzor  doimo  aziyat  chekkan,  vayron  etil gan  shahristonlar
aholisi  boshqa  joylardan  makom  izlash ga  majbur  bo’lgan.  Xususan,  ayrim
manbalar  G’uzor  shahris toni  bir  necha  bor  bir  necha  joyda  tiklangani  haqida
ma’lumotlar beradi.
G’uzorning  qadimiy  maskan  ekanini  e’tirof  etish  uchun  eramizdan  ilgarigi
329-328  yillarda  Aleksandr  Makedon skiyning  harbiy  yurishlari  bilan  bog’liq
manbalarni  o’rga nish  muhim  ahamiyatga  ega.  Makedonskiy  Oksdan  (Jayxun)
o’tib,  Sug’d  yeriga  keladi.  Tarixchi  Arrianning  ta’kidla shicha,  Baqtriya  satrgi
(saltanati) Bes Nautaka hududidagi qal’alardan birida qo'lga olingan. Bu qal’a esa
Yakkabog’  va  G’uzor  shaharlari  oralig’ida  joylashganini  e’tiborga  ol sak,  G’uzor
tumani hududidagi madaniy taraqqiyotning il dizi chuqur ekaniga shubha qolmaydi.
Binobarin  tuman  hudu didagi  Sovbog’tepa,  Yalpoqtepa,  Ulug’tepa,  Qo’shtepa,
Xo’ja buzruktepa, Martepa, Xo’jarummoztepa, Lo’litepalar o’rnida topilgan shahar
va  qo’rg’on  xarobalari  fikrimizga  rad  etib  bo’lmas  guvohlik  beradi.  Qolaversa,
Buyuk  Ipak  yo’li  va  bilan  bog’liq,  el  orasida  tildan-tilga  o’tib  kelgan  rivoyat  va
ertaklar zamirida xalqning buyuk xotirasi yotibdi. Zero, xalqimizning “rivoyatlar -
haqiqat bulog’idan suv ichadi”, de gan gapida jon bor.
G’uzor  Arab  bosqinchilari  tomonidan  bosib  olinishi  haqida  arab  tarixchisi
At-Tabariy  721-723  yillar  voqea larini  ta’riflab  qo’yidagilarni  yozadi:  “Arab
10 lashkar boshisi Said al-Xarashiy Keshdan chiqib, G’uzor tomonga otlangan paytda
(G’uzor turkiy qavmlari orasida eng mustahkamligi bilan nom qozongani aytiladi)
qal’aning yaqini ga yo’lab bo’lmasdi”.
Bir  so’z  bilan  aytganda,  Jahongir  Temurning  G’uzorga  mehrini,  e’tiborini
ko’pgi na  tarixiy  manbadan  bilib  olish  mumkin.  Xususan,  manba shunoslarning
ma’lumotlariga  ko’ra,  Sohibqiron  boboka lonimiz  Hindiston,  Eron,  Iroq,  Turkiya,
Kavkazorti  yurishlariga  borayotganda  va  undan  qaytganlarida  albatta  G’uzorga
kelib, ulug’larni ziyorat qilishni va ziyofatlar be rishni kanda qilmaganlar.
Bu  shahar  Temuriylar  avlodlariga  ham  tabarruk  maskan  bo’lib  qolgan.
Sohibqiron  bobokalonimiz  avlodlaridan  bo’lgan  Boqi  Tarxon  Buxoroga  hokim
bo’lgan paytda Shay boniyxon Buxoroni bosib oladi. Boqi Tarxon Qarshiga keladi,
shaharni  bosib  olgandan  so’ng,  mustahkam  qal’asi  bor  G’uzorga  Boqi  Tarxon
kelib  panoh  topadi.  Ko’p  o’tmay,  janglarda  yengilib,  bu  yerdan  ham  ayriladi,
yerlari Shay boniyxon tasarrufiga o’tadi.
Tarix  sahifalarini  varaqlar  ekanmiz,  har  bir  asr  qatida  G’uzor  tumani  bilan
bog’liq  voqealarga  ko’p  bor  ko’zimiz  tushadi.  XVIII  asrning  birinchi  yarmida
Ashtarxoniylar saltanatining so’nggi yillarida xonlik jug’rofiy tomon dan kichrayib
ketgan  edi.  Bunday  parchalanish  ildizlari  XVII  asrning  ikkinchi  yarmida
boshlangan  bo’lib  Movarounnahr  Ashtarxoniylar  hukmronligi  davrida  Buxoro,
Samarqand, Sog’arj, O’ratepa, Shahrisabz, G’uzor viloyatlariga bo’lingan edi. Bu
viloyatlarning  ham  ayrimlari  mustaqillik  da’vosi ni  qilayotgan  edilar.  Eron  shohi
Nodirshoh  Afshor  va unging  o’g’li  Rizoqul  12  ming  kishilik  qo’shin  bilan  kelib,
Qarshini  qamal  qilgan  og’ir  bir  sharoitda,  G’uzor  hokimi  Boboxon  3000  kishilik
lashkar bilan Eron shahzodasi Rizoqulga yor damga kelishi tarixiy xato bo’lsa-da,
bunday  quvvatga  ega  bo’lgan  G’uzor  viloyatining  borligi,  o’z  nufuziga  ega
hokimlik mavjudligidan dalolat beradi.
XIII asr boshlarida G’uzor vohasi ham mo’g’ullar hujumiga duchor bo’lgan.
XIV  asrning  ikkinchi  yarmida  Sohibqiron  Amir  Temur  markazlashgan  davlatga
asos  solganda  G’uzor  muhim  iqtisodiy,  harbiy  va  savdo  markaziga  aylangan.
Mazkur shahar Sohibqiron uchun muhim strategik qarorgoh sifatida rol o’ynagan.
11 Muarrix  Sharofiddin  Ali  Yazdiy  Sohibqironni  mo’g’ul  istilochilariga  qarshi
kurashda Xuzor viloyatining nomini ko’p qayd etgan 1
. 
Sohibqiron mazkur vohadagi eng nufuzli qavm qovchinlarga tayangan. Ular
Sohibqiron  qo’shinida  sadoqat  bilan  xizmat  qilganlar.  Amir  Temur  harbiy
lashkarboshilardan  biri  qovchin  urug’iga  mansub  Amir  Husayn  G’uzorda  dafn
etilgan.  Shuningdek,  Ardasher  Qovchin-Amir  Temurning  safdoshi  va
lashkarboshisi,  qovchin  urug’i  beklaridan.  Amir  Husaynga  qarshi  kurashda  faol
qatnashgan.  1370  yil  aprelda  uning  ustidan  g’alaba  qozonishganidan  so’ng
Ardasher Qovchinga amiri lashkar harbiy unvoni berilgan.   
Sohibqiron Amir Temur va uning vorislarining G’uzor viloyati bilan bog’liq
faoliyati  kelgusida  alohida  ilmiy  izlanishlar  va  teran  tadqiqotlar  olib  borishni
taqozo etadi, albatta.
XV  asr  oxiri  -XVI  asr  boshida  G’uzor  Temuriylar  bilan  Shayboniyxon
o’rtasidagi  kurashda  o’ziga  xos  o’rinda  turgan.  Shayboniylar  boshliq  Dashti
qipchoq  o’zbeklari  1499  yilda  G’uzorni  qamal  qilishadi,  qirg’inbarot  janglardan
so’ng shahar ishg’ol qilinadi 2
.
Shoir  Muhammad  Sodiq  (1455-1534/35)  “Shayboniynoma”  asarida  Xuzor
Qarshiga  yaqin  yerda  joylashganligini  qayd  etgan  va  Xuzor  shahrini  asarining
ko’plab sahifalarida tilga olgan:
So’radikim! “ Qaydo erur shahri Xuzor, 
Kim toshinda bor emish elga hisor. 
Bor emish asru qolin el anda, 
Cherikimiz boyir ul qo’rg’onda ” . 
Dedilar asru yoqindur bu shahar, 
Zo h iran tushgay ango shu’lai q a h r 3
.
Mashhur  muarrix  Hofiz  Tanish  al-Buxoriy  (XVI  asr)  ham  “Abdullanoma”
(“Sharafnomayi  shohiy”)  asarining  birinchi  kitobida  G’uzorni  ko’p  tilga  olgan.
Ma’lumki XVI asr o’rtalarida Abdullaxon davrida (1557-1598) tarqoq mamlakatni
1
 Sharofuddin  Ali  Yazdiy . Zafarnoma . T ., 1996. B .29-52..
2
 Массон М.Е. Столичныегорода в области низовьев Кашкадарьи с древнейших времен. Т., 1973. С.33.
3
 Muhammad  Solih . Shayboniynoma. T., 1989. B.66.
12 birlashtirishga  harakat  qilingan.  Muarrix  yuqorida  zikr  etilgan  asarida
Abdullaxonning  Balx,  Hirot,  Qarshi,  Shahrisabz,  Toshkent,  Andijon  kabi
shaharlarni  tasarrufiga  olganligini  bayon  etgan.  Shuningdek,  asarda  G’uzor
vohasidagi Yangikent, Qovchin, Qoratikan kabi mavzelar ham qayd etilgan.
Jumladan mazkur asarda 1547 yil kuzida Abdullaxonning Qarshi G’uzor va
Shahrisabzni zabt etish holati, G’uzor tumanidagi Qoratikan qishlog’ida lashkarlar
ko’rigini  o’tkazganligi  va  askarlarni  rag’batlantirganligi  bayon  etilgan.  Jamshid
mansabli  (Abdullaxon)  barcha  javshanli  sipoh  bilan  zafargoh  bayroqni  ko’targan
holda  dushman  tomon  yuzlanib,  Qoratikan  sahrosini  gardunasar  askarning
qarorgohi  qilgandan  so’ng  o’tkirligi  g’ayib  nuridek  va  lorayb  sirlari  oynasidek
ravshan fikrini nomdor lashkarning ko’rigiga maxsus otlarni, aslahalarni va jangu
jadal  asboblarini  ko’zdan  kechirishga  iltifot  husnining  shu’lasini  tashladi.  Jahon
bo’ysunadigan  farmonga  muvofiq,  g’olib  lashkar  va  zafar  hamda  nusrat
(qozonuvchi)  askarlar  javhar  kabi  (otlarga)  minib  va  Bahromga  o’xshash  qon
ichuvchitig’in  bellariga  bog’lab,  suvday  suzuvchi  tez  otlarni  maydonda  javlon
urdirardilar.  
Shu  yo’sinda  sanash  imkoniyatidan  tashqari  bo’lgan  sipoh  va  yomg’ir
tomchilariday  ko’p  lashkar  to’da-to’da  va  guruh-guruh  bo’lib,  dashtu  tog’larni
titratgan holda o’z manzillariga ravona bo’ldilar 1
. 
Xullas  XVI  asrning  ikkinchi  yarmida  Movarounnahrda  hokimiyatga
Abdullaxon kelgach, G’uzor ham uning davlati tarkibiga kirgan.
Dehqonchilik Qashqadaryo vohasi XIX -XX asr boshlarida to’rtta iqtisodiy
tumanga bo’lingan.
1  Sharqiy  Qashqadaryo  -  Shahrisabz,  Kitob  va  Yakkabog’  bekliklarining
tekislik va tog’ oldi qismlari.
2. O’rta Qashqadaryo yoki Chiroqchi bekligi hududi.
3. Janubi-sharqiy Qashqadaryo yoki G’uzor bekligi yerlari. 
4. Qashqadaryoning quyi oqimidagi Qarshi vohasi yerlari.
Janubi -sharqiy Qashqadaryo, jumladan G’uzor iqtysodiy tumani aholisi suv
1
 Hofiz Tanish al-Buxoriy. Abdullanoma ("Sharafnomayi shohiy") 1-kitob. T., 1999. B . 199.
13 manbalarining sug’orma dehqonchilik rivoji uchun yetarli emasligi sababli ko’proq
lalmikor  dehqonchilik  bilan  shug’ullanganlar.  Ichimlik  suvi  asosan  quduqlardan
olingan.
Beklikda  dehqonchilik  bilan  shug’ullanuvchi  aholi  yerning  3/4  qismiga
bug’doy  va  arpa  sepilgan.  Yerning  qolgan  qismiga  paxta,  beda,  kam  miqdorda
jo’xori,  suv  serob  bo’lgan  yillari  esa  sholi  ham  yetishtirilgan.  Bu  ekinlar  asosan
G’uzor  bekligining  shimoli-g’arbiy  qismida  ekilgan.  Bug’doy  va  arpadan  10
so’dan (don o’lchaydigan idish) 20 so’gacha hosil olinsa yaxshi hosil yetishtirilgan
hisoblanib, yillik hosil o’rtacha 165.000 botmonni tashkil etgan 1
. 
G’uzor  shahri  va  uning  shimoli  g’arbida  joylashgan  qishloqlarda  mevali
bog’lar  kam  bo’lib,  Katta  va  Kichik  O’radaryolar  vodiysida  bog’dorchilik  faqat
jiyda  daraxti  bilan  cheklangan,  Qashqadaryo  vodiysida  esa  suv  tanqisligi  bois
mevali daraxtlar umuman ekilmagan.
Beklikda  mevali  daraxtlardan  o’rik,  shaftoli,  olcha  olma,  nok,  behi,  anor,
shuningdek uzum yetishtirilgan. Uzumning, ayniqsa maska navi va o’rik o’zining
betakror shirinligi bilan mashhur quritilgan o’rik turshagi (g’o’lin) va mayiz sotish
uchun  Buxoro  va  Rossiyaga  olib  borilgan.  Qurilish  materiallari,  o’tin  va  boshqa
ehtiyojlar uchun tol, terak, qayrag’och va tut daraxtlaridan foydalanilgan.
XVI-XIX  asrlarda  ham  G’uzor  o’zining  iqtisodiy  va  savdo  aloqalarida
nufuzini yo’qotmagan. Qarshi-G’uzor - Oqrabod - Termiz yo’li muhim ahamiyatga
ega  bo’lgan.  Qarshi  shahridan  chiqqan  savdo  karvonlari,  Yangikent  qishlog’i  –
G’uzor - Oqrabod - Temir Darvoza orqali Surxon vohasiga, bu yerdan Sherobod va
Termiz  orqali  Afg’oniston  va  Hindistonga  o’tgan.  G’uzordan  Oqrabodga  o’tgan
yo’l  Katta  va  Kichik  O’radaryolari  qo'shiladigan  joyda  tarmoqlangan.  Qarshi  va
G’uzor  yo’li  Oqrabodda  Shahrisabzning  Kaltaminor  yo’li  bilan  qo’shilgan  va
Temir Darvoza orqali Surxon vohasiga o’tgan.
Savdo  yo’li  chorrahasida  joylashgan  G’uzor  don  va  chorva  mahsulotlari
sotiladigan markazga aylangan. G’uzor shahrida don mahsulotlari sotiladigan yirik
1
 Kap . Arxipov . Ko ‘ rsatilgan  asar . B . 182.
14 bozor mavjud edi 1
. 
Q ashqadaryo  vohasida  Abdullaxon  II  davrida  Qarshi  va  Shahrisabz
viloyatlari,  Ashtarxoniylar  davrida  esa  Shahrisabz  va  G’uzor  viloyatlari  mavjud
bo’lgan. Mang’it amirlari davrida vohada Qarshi, Shahrisabz, Kitob, Yakkabog’ va
Kitob bekliklari hukm surgan 2
. 
Ma’lumki,  Buxoro  xonligi  boshqaruv  tizimi  amirlik,  beklik,  amloklik,
oqsoqol  (amin)  likdan  iborat  edi.  XX  asr  boshida  ham  Qashqadaryo  vohasida
Qarshi, G’uzor, Kitob, Shahrisabz, Chiroqchi va Yakkabog’ bekliklari joylashgan
edi.  1920  yil  kuzida  Buxoro  Xalq  Respublikasida  ma’muriy-hududiy  bo’linish
o’tkazilib, u viloyat, tuman, kent, amloklik va qishloq tizimidan iborat edi.
Qulay  geografik  sharoitiga  ega  bo’lgan  va  savdo  yo’lida  joylashganligi
sababli  G’uzor  shahri  tez  taraqqiy  etgan.  XIX  asrda  shahar  ikki  qism  o’rda  va
qo’rg’ondan  iborat  bo’lgan.  O’rda  mahalliy  begining  Qarorgohi  hisoblangan  va
G’uzor  daryosining  o’ng  qirg’ogida  joylashib  hozirda  uning  xarobalari
To’raqo’rg’on deb nomlangan. G’uzor begi esa To’ra deyilgan.
To’g’ri  to’rtburchak  ko’rinishga  ega  o’rdaning  janub  tomonida  bitta
darvozasi  bo’lgan. O’rda atrofida katta bozor, savdo rastalari, karvonsaroylar, bir
qancha jamoatchilik binolari va paxsa devor bilan o’rab olingan aholi turar joylari
o’rnashgan edi.
G’uzor  shahri  mudofaa  devorlari  bilan  o’rab  olingan.  Bu  yerdan  o’tgan
savdo  yo’llari  shaharni  shakllanishi  va  rivojlanishida  muhim  ahamiyatga  ega
bo’lgan.  XX  asrning  boshlarida  G’uzorda  yangi  karvonsaroy  -  Oqsaroy  qurilgan.
Shaharda  bir  nechta  karvonsaroylar,  masjidlar  va  boshqa  jamoatchilik  binolari
joylashgan  edi.  Haftaning  payshanba  va  juma  kunlari  G’uzorda  bozor  kuni
hisoblangan.
Yuqorida  ta’kidlanganidek,  XVI  asr  boshdarida  Qashqadaryo  vohasida
Qarshi,  Shahrisabz  va  G’uzor  viloyatlari  mavjud  edi.  Abdullaxon  davrida  Qarshi
va  Shaxrysabz  viloyatlariga  bo’lingan.  Ashtarxoniylar  davrida  vohada  Qarshi,
1
 Полк.  Галкин.  Краткий  военный-статистический  очерк  района  полевой  поездки  офицеров  Генерального
Штаба  Туркестанского  военного  округа  в  1889  году  Бухарском  ханстве  и  в  южной  части  Самаркандской
области. Сб. геогр. .топограф. и стат. мат.ов по Азии. СПб., 1894. Вп. 57. с. 14.
2
 Shahrisabz  ming  yillar  merosi . T ., 2002. B .43.
15 Shahrisabz, Kitob, Yakkabog’, Chiroqchi va G’uzor bekliklari mavjud edi. Buxoro
amirligida,  (1753-1920)  davlat  boshlig’i  amir  hisoblangan.  Amirlik  ma’muriy
hududiy  jihatidan  beklik  (viloyat)larga  bo’lingan.  Bekliklarni  amir  tayinlaydigan
bek (hokim)lar boshqarib, bevosita amirga bo’ysunishgan.
G’uzor  atamasi  xususida  o’rta  asr  manbalarida  Janubiy  Sug’ddagi  Xuzor
rustoqi va shu nomli daryo tez-tez uchrab turadi. Muarrix Tabariy (836-923), Ibn
Hovqal  (vaf.  976),  Sam’oniy  (XII  asr)  ma’lumotgaricha  Xuzor  shahrini  turk
dehqoni  Sabkr  ismli  xokim  boshqargan.  “G’uzor”  atamasi  geografik  nom  bo’lib,
daryoning  tor  joyi  degan  ma’noni  anglatadi.  Va  buni  muarrix  Yoqut  (tug’.  yili
1179) ham tasdiqlaydi. Shuningdek, "Xazr" – g’ilay ko’z" ma’nosini anglatadi.
Buyuk tilshunos Mahmud Qoshg’ariy (XI asr) Turkistonda ham G’uzor joy
nomi  mavjudligini  ta’kidlagan.  Shuningdek,  alloma  “Xuzor  turk  shaharlaridan
birining  joy  nomi”  deb  ham  qayd  etgan  edi 1
.  Tojikistonning  Vaxsh  daryosi
yaqinida ham G’uzor geografik atamasidan kelib chiqqan joy mavjud 2
. Ibn Hovqal
Xuzorni Kesh yaqiniga qarashli 16 tumanlardan biri ekanligini ta’kidlagan 3
. 
G’uzor  nomi  turkiy  Xazar  etnonimi  bilan  bog’liq  bo’lishi  haqiqatga
yaqindir. Xazor qadimgi turkiy qabila, xalq nomi. U qabila ittifoqi Afg’onistonda
yashagan. Kaspiy dengizi ham Xazor dengizi deyilgan. Qadimgi turkiy qabila, xalq
nomidan G’uzor nomi yaratilgan 4
. Demak, G’uzor (Xuzor) so’zining talqini hamon
to’liq ishlab chiqilmagan.
G’uzor  tarixiy  manbalarda.  Ma’lumotlarga  ko’ra  Guzor  shahri  afsonaviy
podshox Afrisiyob bilan bog’liq. Afrosiyob boshqaruvi miloddan avvalgi I asrlarga
borib taqaladi va buni arxeologik tadqiqotlar ham tasdiqlaydi.
Rivoyatlarga  ko’ra  G’uzor  shahriga  Afrosiyob  asos  solgan  bo’lib,  bu  vaqt
miloddan avvalgi II-I asrlarga to’g’ri keladi 5
.
1
 Mahmud Qoshg‘ariy. Devonu lug‘otit turk. ("Turkiy so‘zlar devoni") 1-tom. T ., 1960. B .389. 
2
Мурзаев  Э.М.  Средняя  Азия.  Физико  географический  очерк.  М .,  1957.  С .245./  T.Nafasov.  O‘zbek
toponimlarining izohli lug‘ati. T ., 1998. B .245.
3
 Бартольд В.В. Туркестан в эпохи монголского нашествия – Слч., в 9 томах. М., 1963. Т.1. С.189./Ханыков
Н. Описание Бухарского ханства. СПб., 1843. С.78-79. 
4
 Nafasov  T . Qashqadaryo  qishloqnomasi . T ., 2009. B .409.
5
 Eshov  B . Qadimgi  O ‘ rta  Osiyo  shaharlari  tarixi . T ., 2006. B .209.
16 Taniqli  qadimshunos  olim  R.H.Sulaymonov  G'uzor  shahri  atrofidagi  Xo’ja
Buzruktepa  (miloddan  avvalgi  II-II),  Xo’ja  Rummas  tepa  (miloddan  avvalgi  1-
milodiy  XVI),  Qo’shtepa  (VI-XI),  Yalpoqtepa  (VII-XIII)  kabi  vohadagi  100  dan
ziyod (104 ta) arxeolgik manzilgohlarni ro’yxatga olgan 1
. 
Yalpoqtepa yodgorligi hozirgi G'uzor shahridan 8-9 km shimolda Qo’shtepa
va  Yorg’unchi  qishloqlari  yaqinida  joylashgan.  Yalpoqtepa  deb  atalgan
yodgorlikning  xarobalari  to’g’ri  burchak  shaklida  bo’lib,  250x200  m.ni  tashkil
qiladi. Atrofi mustahkam qal’a devori bilan o’ralgan. Devor qoldiqlari hozirda 10-
11  m  ni  tashkil  qiladi.  Qal’ani  qo’riqlash  tizimi  puxta  o’ylab  tuzilgan.  Janubiy
devorning g’arb va sharq tomonida ikkita darvoza o’rni saqlanib qolgan. Janubiy
devorda  aylana  shaklida  qurilgan  qo’riqlash  minorasi  izlari  mavjud.  Devorning
sharqiy  qismida  hech  qanday  iz  sezilmaydi  yoki  vaqt  o’tishi  bilan  (qayta
ta’mirlanish natijasida) yo’qolib ketgan.
Yalpoqtepa  yodgorligining  shimoliy-sharqiy  burchagida  to’rtburchak
shaklida  60x60  m  kenglikda,  14-15  m  balandlikda  qo’rg’on  qoldiqlari  tepalik
shaklida saqlanib qolgan. Qo’rg’on bilan shimoliy va g’arbiy devor o’rtasida ikkita
darvoza  qoldiqlari  bir  tomondan  qo’rg’on  bilan,  ikkinchi  tomondan  esa  minora
devorlariga  ulanib  ketgan.  Qo’rg’onning  old  tomoni  janubi-sharqqa  qaraganligi
ehtimoldan holi emas. 
Yalpoqtepa  yodgorligi  atrofida  30-40  ga  ga  yaqin  joyda  sopol  buyum
parchalarini  uchratish  mumkin.  Bularni  o’rganish  jarayonida  ushbu  yodgorlik
miloddan  avvalgi  II-I  asrlardan  -  milodning  VIII  asrlarigacha  bo’lgan  davrda  bu
hududda kattagina qadimgi shahar bo’lganligini taxmin qilish mumkin.
O’tgan  XX  asrning  70-yillariga  kelib,  qo’riq  va  bo’z  yerlarning
o’zlashtirilishi  natijasida  mahalliy  aholi  yodgorlik  atrofida  har  xil  sopol  idish
parchalari,  sopol  terakota  parchalari  va  xumlar  ichiga  joylashtirilgan  odam
suyaklarini uchratganligini aytishdi. Bu maskanda ilk o’rta asrlarda foydalanilgan
sopol pechlarni ham uchratish mumkin. Mahalliy aholi sopol pechlarni “xumdon”
deb  atashgan.  Bunday  xumdonlarning  bir  joyda  ko’plab  uchrashi  shu  kasb  bilan
1
 Сулейманов Р.Х. Древний Нахщаб. Т-С., 2000. С.413.
17 shug’ullanuvchilar (kulollar) yashaganligidan dalolat beradi. Bu esa shahar ichida
turli kasb egalari mahallalari mavjudligini yaqqol isbotlaydi.
Yalpoqtepa  yodgorligini  o’rganish  ilk  bor  2006  yildan  O’zbekiston
Respublikasi  FA  Ya.G’ulomov  nomidagi  Arxeologiya  instituti  va  Turkiyaning
Istambul  universiteti  qo’shma  arxeologik  ekspeditsiyasi  tomonidan  boshlangan.
Ekspeditsiyada Arxeologiya institutidan A.Rayimqulov va Istambul universitetidan
Ibroxim Cheshmeli rahbarligida hamda yosh qadimshunos F.Egamberdiev (Qarshi
DU) ishtirokida kuzatuv va qazish ishlari olib borilmoqda.
Asosiy qazish ishlari yodgorlikning o’rta qismida joylashgan tepalikda olib
borildi. Ushbu tepalikning aylanasi 60x50 m, balandligi 3-3,5 m ni tashkil qiladi.
Birinchi  qazish  ishlari  2006  yilda  10x10m  maydonda,  ikkinchi  qazish  ishlari  esa
2007  yilda  20x10  m  maydonda  olib  borilgan.  Har  ikkala  maydonda  10  ga  yaqin
turar joy ochib o’rganilgan.
Mazkur  turar-joylar  devorlari  asosan  paxsa  va  pishiq  g’ishtdan  ko’tarilgan.
Uy-joylar  ichida  uy-ro’zg’or  buyumlari  sopol  parchalari,  kul  va  qishloq  xo’jaligi
mahsulotlari  qoldiqlarini  uchratish  mumkin.  Uy-ro’zg’or  buyumlari  kulolchilik
charxlari  yordamida  va  qo’lda  yasalgan.  Arxeologik  qazish  ishlari  vaqtida
o’rganilgan sopol piyolalarning diametri 13-15 sm ni, xumlar balandligi 50-60 sm,
aylanasi 20-25 sm, balandligi 50-60 sm, aylanasi 20-25 sm, langarlar aylanasi 25-
35  sm,  balandligi  5-6  sm  ni  tashkil  qiladi.  Ko’za  va  ko’zachalar  an’anaviy
"naxshablik ko’zachilar" uslubida yasalgan. Topilmalar orasida non yopish uchun
foydalanilgan  tandir  qoldiqlari  esa  ilk  o’rta  asr  yodgorliklarida  hali  uchramagan.
Shamchiroqlarning uzunligi  18-20 sm,  balandligi  4-5 sm.ni  tashkil qiladi. Qazish
jarayonida hayvon terakkotalari, Naxshab tangalari, hayvon bosh suyaklari, metall
va suyaklardan ishlanganligi aniqlangan.
Turar joylardagi ilk o’rta asr uy-joylariga xos bo’lgan ashyolarni Markaziy
Osiyo  manzilgohlarida,  jumladan  Qarshidagi  Qal’ai  Zaxxoki  Maron,  Buxorodagi
Varaxsha,  Toshkentdagi  Mingo’rik,  Yunusoboddagi  Oqtepa  yodgorliklarida  ham
ko’plab uchratish mumkin.
18 Hozirgi  G’uzor  shahridan  8-9  km  shimolda  joylashgan  Xo’ja  Buzruktepa
qoldiqlari bizgacha yetib kelgan. G’uzor shahri xarobalari hisoblanadi. Qo’shtepa
va  Yorg’unchi  qishloqlari  o’rtasida  6-7  ga  maydonni  egallagan  yirik  arxeologik
manzilgoh Yapaloqtepadagi shahar arablar istilosidan so’ng hozirgi G’uzor shahri
o’rniga  ko’chgan.  Arxeologik  qazishlar  vaqtida  Yalpoqtepadan  o’rik,  qovun,
tarvuz urug’lari topildi 1
. 
Bular  vohada  dehqonchilik,  hunarmandchilik  va  savdo-sotiq
rivojlanganligidan  dalolat  beradi.  So’nggi  vaqtda  ham  qadimshunos  olim
A.Rayimqulov  rahbarligidagi  O’zRFA  Ya.G’ulomov  nomidagi  Arxeologiya
instituti ekspeditsiyasi Yalpoqtepada qazish ishlarini izchil davom ettirmoqda.
Tadqiqotchilar  ma’lumoticha  Subaxtepa,  bugungi  kunda  Sovbog’  qishlog’i
yaqinidagi  tepalik  bo’lishi  ehtimoldan  holi  emas.  Sovbog’liklar  bu  tepalikni
Yalpoqtepa  deb  atashadi.  Sovbog’  qishlog’i  Kerayit  va  G’armiston  qishloqlari
kesishadigan  hududda  joylashgan 2
.  Shuningdek  hozirgacha  Batosh  qishlog’i
o’rnida  Qo’rg’oncha  arxeologik  yodgorligida  qazish  ishlari  olib  borilgan  va
ellinizm davriga oid yarim yerto’lasimon turar-joylar ochib o’rganilgan 3
. 
XV  asrga  oid  Samarqand  hujjatlarida  keltirilgan  Xuzor  (G’uzor)  shahri
hududida  ilk  makonning  vujudga  kelishi  milodning  dastlabki  asrlariga  borib
taqalishi  aniqlangan.  Shahar  Shahrisabz  va  Qarshini  Termiz  bilan  bog’lovchi
karvon yo’llari kesishgan hududda joylashgan. U qo’rg’on devorlari bilan o’ralgan
bo’lib  arkka,  bir  qancha  guzarlarga  va  shahar  darvozalariga  ega  bo’lgan  hamda
maydoni  12  ga  ga  yetgan.  Ushbu  belgilarga  ko’ra  G’uzorni  karvon  yo’llarida
joylashgan  uncha  yirik  bo’lmagan  savdo,  hunarmandchilik  shaharlari  sirasiga
kiritish mumkin 4
.
1
 Лунина С.Б. Города Южного Согда VIII-XII вв. Т., 1984. –С.71.
2
 H.Nuriddinov. G‘uzornoma. T., 2011. B.135.
3
 H.Nuriddinov. G‘uzornoma. T., 2011. B.10.
4
 Kesh-Shahrisabz tarixidan lavhalar. T., 1998. B.391.
19 1 .2.  Tuman aholisining joylash ishi
G’uzor vohasi insonlar azaldan yashagan hududlardan biri sanaladi. Buyuk.
tilshunos  olim  Mahmud  Qo'shgariy  (XI  asr)  Xuzorni  turk  shaharlaridan  birining
joy  nomi  sifatida  qayd  etgan.  Turkystonda  ham  G ’uzor  nomli  joy  mavjud
ekanligini qayd etgan 1
. Professor T. Nafasovning yozishicha Xuzor (G’uzor) xazar
tarzida  V-VII  asrlardagi  qadimgi  turkiy  yodnomalarda  bitilgan  va  turkiylar
yashaydigan  eng  chekka  hududlardagi  shahar  sifatida  tilga  olinadi 2
.  Bulardan
ko’rinib turibdiki, G'uzor vohasida qadimdan turkiy qavmlar yashashgan.
G’uzor  vohasidagi  Novqad-Qurayshga  VIII  asrning  birinchi  yarmida
arablarning quraysh qabilasi guruhi kelib o’rnashgan 3
.
Mo’g’ollar  xujumi  davrtda  vohaga  ko’plab  turkiy  qavmlar  kelib
joylashishgan.  Sohibqiron  Amir  Temur  va  temuriylar  davrida  G'uzor  tayanch
hudud  sanalib,  vohada  qovchin,  apardi,  barlos  kabi  qavmlar  yashashgan.
Shayboniylar  davrida  vohaga  Dashti  Qipchoq  o’zbeklari  kelishib  o’rnashgan  va
mahalliy aholi bilan aralashib ketishgan.
G'uzor Buyuk Ipak yo’li chorrahasida joylashganligi sababli turli xalqlar va
elatlarning manzilgohlaridan biriga aylangan.
XIX asr boshlarida Buxoro amirligida 2 mln, shu asr o’rtalarida esa 2,5 mln
kishi  istiqomat  qilgan.  Amirlikda  50  ga  yaqin  o’zbek  qavmlari  yashashgan.
Amirlik  tasarrufidagi  Qashqadaryo  vohasiga  Kitob,  Shahrisabz,  Yakkabog’,
Chiroqchi,  G'uzor,  Qarshi  bekliklari  kirib,  500  ming  kishi  istiqomat  qilgan.  Rus
olimi  V.P.  Semyonov-Tyanshanskiy  XX  asrning  boshlarida  G'uzor  shahrida  20
ming kishi istiqomat qilganligini qayd etgan.
XX  asrning  birinchi  choragidagi  statistik  ma’lumotlarga  ko’ra  1924  yilda
Qashqadaryo  oblastida  3  ta  viloyat  tuzilgan:  G'uzor,  Qarshi,  Shahrisabz.  G'uzor
viloyatining maydoni 4978 kv.km, aholisi 37405 kishi bo’lib, 1 kv.kmga 7,5 kishi
to’g’ri  kelgan.  G’uzor  viloyatiga  G’uzor,  Tangixaram  (Dehqonobod),  Yangikent
1
 Mahmud  Qoshg ' ariy . Devonu  lugotit  turk . I - tom . T . , 1960. B .389 .
2
 Nafasov T. Qashqadaryo qishloqnomasi. T., 2009. B .409.
3
 Shoniyozov  K . O ‘ zbek  xalqining  shakllanish  jarayoni . T ., 2001. B .222 .
20 tumanlari kirgan. Viloyat qishloqlarida 36555 kishi ( 97,7 %), G’uzor shahrida esa
850 kishi (2,31) yashagan. Xo’jaliklarning soni esa 5913 kishini tashkil etgan.
XX  asrning  20  -  yillari  boshlarida,  xususan  1924-1926  yillarda  kelib
ma’muriy- hududiy islohotlar o’tkazilganligi sababli ma’muriy chegaralar o’zgarib
turgan.  Shu  boisdan  ham  mavjud  statistik  ma’lumotlarda  ham  farqlar  va  ba’zan
noaniqliklar uchraydi. Lekin shunga qaramasdan bu joyda mazkur ma’lumotlar asl
holicha keltirilmoqda.
G'uzor  vohasi  aholisining  aksariyat  qismi  o’zbeklar  bo’lib,  qishloqlarda  97
foizdan ziyod aholi yashagan.  Qo’ng’irotlar  Qirshak tumanida 7125 kishi, yuqori
Kichik  va  Katta  O’radaryolar  bo’ylarida  -  8875  kishi,  G’uzordaryo  vodiysida  -
4570 kishi istiqomat qilishgan.
Rossiya zobiti kapitan Arxipov ma’lumotlariga ko’ra, G'uzor bekligi aholisi
40.000 ga yaqin hovli va o’tovlarda istiqomat qilib, bir qismi ko’chmanchi qirg’iz -
qo’ng’irotlar, bir qismi esa o’troq, o’zbek-qovchin, sart, xo’ja va tojiklardan iborat
bo’lgan.  Manbalarda  G’'uzor  shahrining  o’zida  20.000  ga  yaqin  aholi  istiqomat
qilishi  qayd  etilgan.  G’uzorda  razvedka  ishlarini  olib  borgan  polkovnik  Fedorov
kapitan  Arxipovning  ma’lumotlarini  tasdiqlagan  holda,  beklikda  katta  yoshdagi
aholi soni 25.000 kishi, kichik yoshdagilar bilan birgalikda jami aholi soni 25.000
kishi,  kichik  yoshdagilar  bilan  birgalikda  jami  aholi  soni  50.000  kishidan  ortiq
bo’lganligi haqida ma’lumot bergan. Shundan 20.000 atrofida, ya’ni jami aholining
80 foizga yaqini o’zbeklar, 5000 atrofida, yohud 20 foizga yaqin qismini tojiklar
tashkil  qilgan.  Bundan  tashqari  G’uzor  shahrida  bir  necha  yahudiy  oilalari;  50
nafarga yaqin hindlar, 5 nafar afg’on va 50 nafar lo’lilar istiqomat qilishgan.
G’uzor  bekligi  aholisini  turmush  tarziga  ko’ra  o’troq  va  ko’chmanchi
chorvador  aholi  guruhlariga  ajratish  mumkin.  Beklik  aholisining  15000  ga  yaqin
(60  foizi)  o’troq  aholi,  10.000  ga  yaqini  (40  foizi)  ko’chmanchilardan  iborat.
bo’lgan.  O’troq  va  ko’chmanchi  aholi  o’rtasida  aniq  chegara  belgilanmagan.
Chunki ko’chmanchilarining o’ziga to’q oilalari va oqsoqollari qishda shaharlarda
va  yirik  bozorlari  mavjud  qishloqlarda  yashashga  harakat  qilishib,  yoz  oylarida
ko’chmanchi  hayot  tarzini  yanada  davom  ettirganlar.  Chorvasi  qamroq  bo’lgan
21 kambag’al  ko’chmanchilar  o’z  qishloqlari  yaqinidagi  lalmi  yerlarga  boshoqli
ekinlar  ekishib,  chorvaga  qishlash  uchun  qo’ton  va  o’zlariga  o’tov  tikishib,
ko’chmanchi hayot tarzini deyarli yo’qotmagan holda yashaganlar.
G’uzor bekligida 6 ta amloklik bo’lib, 20.000 hovli va aholisi 60.000 ga ega
bo’lgan qung’irotlar va quramalar istiqomat qilganlar.
Qo’ng’irotlar  G’uzor  volostida  1  625  kishi,  Tangiharam  volostida  1645
kishi,  Yangikent  volostida  20  615  kishi  yashashgan.  Taniqli  elshunos  olima
B.X.Karmishevaning  yozishicha,  qo’ng’irotlarning  qoraqalpoq  guruhi  ajdodlari
Orol va Sirdaryo bo’ylarida yashashgan. Ularning ozroq qismi Qo’qonga, ko’proq
qismi  esa  Zarafshon  vodiysiga  (Jomboyga)  joylashishgan.  Ularning  ajdodlari
Shayboniyxon  qo’shinlari  bilan  kelib  qolgan  bo’lishlari  kerak.  Bundan  250  yillar
burun Zarafshon vodiysi qoraqalpoqlaridan Oltinbosh 3 (ayrim manbalarda 6) kishi
bilan  G’uzor  cho’lining  Pachkamar  hududiga  kelgan.  G'uzor  begi  ularga  yer-suv
bergan,  chorvachilik  bilan  shug’ullanishlari  uchun  imkoniyatlar  yaratgan.  XVIII
asr oxirlarida qoraqalpoqlar Surxon vohasi tomoniga, ya’ni Xomkon va Qirshoqqa
ko’chib o’tishgan.
Dala  etnografik  ma’lumotlariga  ko’ra,  Xomkonlik  qoraqalpoqlarning
ajdodlari  orqa  yurt  –  Qoraqalpog’istondan  kelishgan  bo’lib,  Buxoro  amiri  ularni
Zarafshon votsiysidan G’uzorning Pachkamar mavzesiga ko’chirgan. Keyinchalik
ular Surxon vohasi va Tojikiston Respublikasi (Kolxozobod, Shakartuz tumanlari)
ga  tarqalib  ketishgan.  G'uzor  tog'  yon  bag'irlarida  qo’ng’irotlarning  Qonjig’ali
shahobchasi  ham  yashashgan.  Shimoliy  Surxon  vohasi  Sariosiyo  tumani  Barlos
qishlog’i barloslari ham G’uzordan borishgan 1
. 
Q ovchinlar  bundan 300-400 yillar  muqaddam  Amudaryo  bo ’ ylaridan  Qarshi
va  G ' uzor  hududlariga  kelishgan .  G ’ uzordan  esa  Yuqori  Qashqadaryo  tomonlarga
o ’ tishgan .  G ’ uzor  tumanining  Tugal ,  Sherali ,  Yangikent ,  Qovchin ,  Bo ’ zchi
qishloqparida  qovchinlar  yashashgan .  G ' uzor  bekligini  ham  ko ’ pincha  qovchinlar
boshqarishgan .  Akademik  K . SHoniyozov  ham  qovchinlarni  asosan  G ’ uzor
1
 Кармышева  Б.Х.  Очерки  этнической  истории  южных  районов  Таджикистана  и  Узбекистана.  –М.,  1976.
С.142, 213-214, 221.
22 vohasida  yashaganliklarini  qayd  etgan 1
. 
Qashqadaryo vohasi aholisi o’rtasida G’uzor  tumani, qovchinlarning "Arab
Qovchini",  "Do’ng  Qovchin",  Qarshi  tumani  qovchinlarini  esa  "Imom  Mo’yin
qovchini",  "Dast  Qovchin"  deyishadi.  Chunki,  o’rta  asr  kalom  ilmining  yirik
allomasi Abul Mu’yin an-Nasafiy (XI asr) Qarshi tumanidagi Qovchin qishlog’ida
tavallud topgan va shu qishloqda dafn etilgan.
Mang’itlar  G’uzordaryoning  bo’ylarida  yashashgan.  G’uzor  uyezdining
Tangiharam  (Dehqonobod)  volostida  mang’itlardan  145  kishi  ro’yxatga  olingan 2
.
Afg’onistonning  Balx  shahri  atroflarida  yashovchi  saroylar  G’uzor  atrofidagi
hududlarga  kelib  o’rnashishgan.  Shuningdek,  vohada  turli  boshqa  etnik  guruhlar
ham  yashashgan,  uning  janubi-g’arbida  batoshlar,  kerayitlar,  mojarlar,  qutchilar,
apardilar (naymanlar tarmog’i) hamda arablar ham joylashgan.
Dala  etnografik  izlanishlari  davrida  G’uzor  tumanining  yirik  qishloqlarida
quyidagi  o’zbek  etnik  guruhlarning  joylashuvi  aniqlandi:  Cho’michlida  -
qo’ng’irotlar,  Kerayitda  -  kerayit  va  qovchinlar,  Zangtepada  -  qovchinlar,
Sovbog’da  -  qo’ng’irot  va  saroylar,  Saroyda  -  saroylar,  Qumcho’pda  -  saroy  va
mang’itlar,  Siyroqda  -  saroylar,  Qo’shtepada  -  qo’ng’irot  va  saroylar,  Batoshda  -
batoshlar,  Apardida  saroy  apardi  va  mang’itlar,  Chaqarda  qovchin  va  tojiklar,
Afg’onbog’da qovchinlar, tojiklar, Mang’itda – mang’itlar, Vayronada qovchinlar,
Zangiboboda  qo’ng’irotlar,  qutchilar,saroylar,  Qoratikanda  mojarlar,  Qovchinda
qovchinlar  va  tojiklar,  Yorg’unchida  saroy  va  qutchilar;  Qorasuvda  naymanlar,
qutchilar va saroylar o’rnashishgan.
G'uzor tarixining zukko bilimdoni K.Nuriddinovning yozishicha, tumanning
shahar  va  qishloqlarida  juda  ko’p  urug’lar  istiqomat  qilishadi.  Masalan,  qovchin
urug’iga  kiruvchilar  tumanning  bir  nechta  qishloqlarida  ko’pchilik  bo’lib
yashashadi. Shuningdek, bu qishloqlarning nomi ham shu urug’ nomi bilan ataladi:
Pastqovchin,  Do’ngqovchin,  Sheraliqovchin,  Jo’lmonqovchin  (Qumcho’p).
Bulardan  tashqari  Kattaqishloq,  Chugurtma,  Cho’nag’ar,  Xalqobod,  Qayirma,
Pachkamar  va  boshqa  qishloqlarda  ham  qovchin  urug’iga  mansub  kishilar
1
 Shoniyozov  K . O ‘ zbek  xalqining  shakllanish  jarayoni . - T ., 2001. B . 387 .
2
 Материалы по районированию Средней Азии. С.265.
23 ko’pchilikni tashisil etadi.
Saroy  urug’iga  kiruvchilar  To’rtsari,  Siyroq, Oqto’nli, Sovlig’or,  Jonbuloq,
Yomonsaroy, Sovbog’, Yorg’unchi kabi qishloqlarda istiqomat qilishadi. Qorako’l,
Pachkamar qishloq fuqarolar yig’inlariga qarashli qishloqlarning kupchilik aholisi
qo’ng’irotlardir.  Yangikent,  Qoratikan  va  boshqa  qishloqlarida  mang’itlar
istiqomat  qilishadi.  Bu  urug’larning  vakillari  boshqa  qo’shni  qishloqdarda  turli
uruglar' vakillari bilan birgalikda ham yashashadi 1
. 
G'uzordaryo  havzasida  hardurilar  yashashib,  ular  vohada  va  tog’da
yashovchi guruhlarga bo’lingan. Tog’larda yashovchilar yarim o’troq o’zbeklarga
yaqin  turgan.  Lekin  hardurilarning  etnik  tarixi  o’rganilmagan.  XX  asr  boshlarida
hardurilar  G'uzor  volostida  -  5.570  kishi,  Tangiharam  volostida  -  2.220  kishi,
G'uzor uyezdida jami 7790 kishi yashashgan. 
VIII asr boshlarida G’uzor (Xuzor) alohida boshqaruvga ega bo’lib, Sabukr
ismli  podsho  idora  qilgan.  Muarrix  at-Tabariy  (VIII  asr)  Xuzor  hukmdorlarini
"Xuzor  maliki",  "Xuzor  dehqoni"  deb  atagan.  Xuzor  dehqoni  (xokimi)  Sabukr
ismli turk kishisi edi. Arablar hujumi davrida bu qal’ani zabt eta olmagach, tinchlik
sulhi bilan qo’lga kiritgan.
Xullas, G’uzor vohasida aholi o’troq va yarim o’troq yashashib, etnik tarkibi
turli  -tuman  o’zbek  qavmlaridan  hamda  boshqa  xalqdardan  (arablar,  tojiklar,
hardurilar) va h.k.dan iborat bo’lgan.
 
 
1
 Nuriddinov X. G‘uzornoma. T., 2011. B.121.
24 II Bob. G’uzor tumani me’moriy yodgorliklari va ziyoratgohlarining voha
tarixini o’rganishdagi ahamiyati.
2 .1.  G’uzor tumani me’moriy yodgorliklari
G’uzorning  3-4  km  janubida  Mardtepa  qo’rg’oni  qoldiqlari  joylashgan.
Mazkur  qal’ada  islomgacha  bo’lgan  davrda  mahalliy  hokimlar  mardlar
yashashgan.  Ular  nihoyatda  dovyurak  va  jasur  kishilar  bo’lishgan.  Mardlar
hukmronligi  miloddan  avvalgi  I  asrdan  to  milodiy  VII  asrgacha  hukm  so’rgan.
Arablar bosqinidan so’ng mardlar hokimiyati barxam topgan. Mazkur qal’a dastlab
Baqtriya  -  Toxaristondan  kelgan  bosqinchilardan  himoya  qilish  uchun  bunyod
etilgan.
VIII asr boshlarida G’uzor viloyatining turk hukmdori Sabukr yashagan bu
qal’a  G’uzor  viloyatining  markazi  bo’lib,  arab  bosqinchilariga  qarshi  kurashgan.
Bosqinchilar  Baqtriya  -  Toxariston  -  Temir  Darvoza  orqali  kelishgan  va  G’uzor
qal’asini egallagach, qal’a aholisi boshqa joyga ko’chishgan.
Mardtepadan shimolda G’uzordaryoning chap qirg’ogida G’uzortepa qal’asi
xarobalari  joylashgan.  Bu  manzilda  hayot  o’rta  asrlarda  davom  etgan.  Arablar
bosqinidan so’ng Xuzor aholisi shu manzilga ko’chib kelgan bo’lishi kerak.
Muarrix  Abdulkarim  as-Sam’oniy  (XII  asr)  Xuzor  rustoqidagi  Surxakat
("Qizil  shahar")  ni  tilga  olgan.  Arablar  bosqinidan  so’ng  Xuzor  aholisi  yangi
manzil  barpo  etib,  Surhakat  deb  nomlashgan.  As-Sam’oniy  bu  manzilni  qishloq
sifatida ta’riflagan.
Xuzor  shahar  sifatida  ilk  bor  XIV  asr  manbalarida  va  XV-XVI  asrlar  vaqf
hujjatlarida  uchraydi.  Muarrix  Sharofuddin  Ali  Yazdiy  (XIV  asr)  "Zafarnoma"
asarida Xuzorni ko’p marta tilga olgan.
Shoh  va  shoir  Zahiriddin  Muhammad  Boburning  “Boburnoma”  asarida
Xuzor  haqida  shunday  iboralar  keltirilgan:  “Yana  Xuzor  viloyatidur”  hamda
“Xuzor va Qarshi ham o’zbak tasarrufidan chiqti” 1
. 
1
 Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. T., 1989. B. 42, 77.
25 Muarrix  Yoqut  ma’lumoticha  “Xuzor”  atamasi  arab  so’zi  “al-xazor”dan
kelib  chiqqan  (daraning  tor  joyi).  T.Nafasovning  yozishicha,  G’uzor  -  geografik
atama bo’lib, daryoning kechuv  joyi degan  ma’noni anglatadi.  “Shayboniynoma”
da guzorim – o’tar – joyim, yo’lim deb izoh berilgan 1
. 
G’uzor  shahri  G’uzordaryoning  tog’li  hududdan  tekislikka  tushish  joyida
joylashgan.  Bu  kechuv  (G’uzor)  orqali  Nasaf  (Qarshi)dan  Temir  Darvozaga
o’tadigan karvon yo’llari o’tganligi uchun ham G’uzor (Xuzor) deb nomlangan. Bu
shahar hozirgi Mardtepa xarobalarida o’rnashgan bo’lishi kerak.
Ibn Havqal ma’lumoticha, X asrda Kesh viloyatining rustoq deb atashlan 16
ta ma’muriy-hududiy tumanlariga Xuzor va Xuzorrud ham kirgan 2
. 
Lekin  Xuzor  rustog’i  geografik  jihatdan  Nasafga  yaqinroq  edi.  “Hudud  ul-
olam”da  X  asrning  birinchi  yarmida  G’uzorni  Nasaf  viloyatiga  qarashli  ekanligi
qayd  etilgan.  Buni  As-Sam’oniy  va  Yoqut  ham  tasdiqlashadi.  Chunki  arablar
istilosidan  so’ng  Keshning  nufuzi  pasaygach,  G’uzor  Nasaf  viloyati  tasarrufiga
o’tgan bo’lishi kerak.
Xuzor atrofida Subax va Iskifagn manzilgohlari joylashgan. Aftidan G’uzor
Subax va Iskifagn oralig’ida VII asr oxirlarida vujudga kelgan 3
. 
Subax. Mazkur rustoq XII asr manbalarida Kesh viloyatidagi Xuzor rustoqi
qayd  etilgan,  xolos.  As-Sam’oniy  bu  rustoqni  Nasafga  qarashli  ekanligini
ta’kidlab,  Xuzor  rustoqi  hududidagi  Subax  yonida  Tuban  qishlog’ini  tilga  olgan.
Shuningdek,  u  Kamsara  (Kamsar)  qishlog’i  haqida  xam  ma’lumot  bergan.  Bu
ikkala  qishloq  Subax  yaqinidagi  Ulkantepa  yaqinida  joylashgan  bo’lishi  kerak.
G’uzordan  12  km  shimoli-g’arbdagi  Ulkantepadan  4  km  uzoqlikda  Saubak
qishlog’i yaqinida Sabuaktepa (Xo’ja Ramastepa) joylashgan. VI-VIII asrlarda bu
hududda  mahalliy  hukmdorlarning  qasri  bo’lgan,  so’ngra  IX-XII  asrlarda  katta
qishloq  shakllangan.  Ehtimol  muarrix  As-Sam’oniy  tilga  olgan  Tuban  yoki
Kamsara  qishloqlari  shu  yerda  joylashgan  bo’lishi  lozim.  Nasaf-Termiz  yo’lida
1
 Muhammad Solih. Shayboniynoma. T.; 1989. B.334.
2
 Shahrisabz: Ming yillar merosi. T., 2002. B.27.
3
 Ravshanov P. Qashqadaryo tarixi. T., 1995. B. 220.
26 Subaxdan so’ng Divaki, Kandak qishloqlari, G’uzordaryoning yuqori oqimida esa
G’uzorrud rustoqi joylashgan.
Arablar  bosqinigacha  bo’lgan  davrda  bu  hududdagi  eng  yirik  aholi
manzillariga  Xuzor,  Subak  va  Iskifagn  kirgan.  Ibn  Hovqal  Subak  va  Iskifagn
Xuzor rustoqida joylashganligini qayd etgan. “ Hudud ul-olam ” da (X asr) “ So’nax -
Naxshabga  qarashli  shahar  iborasi  keltirilgan ” 1
.  Muarrix  Narshaxiy  “ Buxoro
tarixi ” asarida Kesh viloyati tasarrufidagi Subax qishlog’ini tilga olgan 2
. 
X-XII  asrlardagi  arab  tilidagi  manbalarda  “So’bax”  va  “So’nax ”  atamalari
mavjud. Bu manzilning o’rni taxminan hozirgi G’uzor shahri yaqinidagi Ulug’tepa
xarobalariga  to’g’ri  keladi.  Ibn  Havqal,  Istahriylar  Subaxni  Sunaj  deb  talqin
qilganlar.
Rus sharqshunosi akademik V.V. Bartold Sunaj qishlog’i Subax bilan bir joy
deb  hisoblaydi.  Subax  hozirgi  G’uzor  shahri  o’rnida  bo’lgan 3
.  Olimning
yozishicha,  Subax  va  Iskifagn  (Iskifag’on)  shaharlari  joylashgan  Xuzor  viloyati
muhim  strategik  ahamiyatga  ega  bo’lgan  hududda  edi.  Istahriy  fikricha,  Subax
Nasafdan Balxga boradigan yo’lda joylashgan bo’lib, bir manzillik masofada, Ibn
Hovqal  bo’yicha  esa  Keshdan  2  farsax  (1  farsax  -  7-8  km)  uzoqlikdadir.  As-
Sam’oniy bo’yicha esa Subaxdan Nasafga qadar 6 farsaxdir.
Yuqorida  ta’kidlangan  arxeologik  ma’lumotlarning  tasdig’icha,  Subaxning
o’rniga  hozir  G’uzordan  8  chaqirim  shimoli-g’arbdagi  Ulug’tepa  manzili  bo’lib,
shahar ark, shahriston va rabotdan iborat bo’lgan. Mazkur manzilgohni arxeologik
jihatdan  bevosita  yaqindan  o’rgangan  qadimshunos  olim  M.Ye.Massonning
yozishicha, dastlab yirik 1 farsax 7-8 km qishloq, so’ngra shahar Subax (Saubax)
hozirgi  G’uzordan  8  km  shimoli-g’arbdagi  O’liktepa  (Ulug’tepa)  xarobalari
joylashgan 4
. 
Bu  manzilgohdan  IX  asrga  oid  ko’plab  ashyoviy  dalillar  topilgan.  Subax
shahristoni  22,5  tanobga  (1  tanob  –  tomonlari  60  ga  bo’lgan  maydon)  tengdir.
1
 Hudud ul-olam . T., 2008. B.13 .
2
 Abu Bakr Muhammad ibn Ja‘far Narshaxiy. Buxoro tarixi, T., 1966. B. 62.
3
 Бартольд В.В. Туркестан в эпохи монголского нашествия – Слч., в 9 томах. М., 1963. Т.1. С.189./Ханыков
Н. Описание Бухарского ханства. СПб., 1843. С. 91 - 197 .
4
 Массон М.Е. Столичныегорода в области низовьев Кашкадарьи с древнейших времен. Т ., 1973. С .33.
27 Subaxni  mahalliy  aholi  Supa  –  qo’lda  qilingan  o’tirish  joyi)  ham  deyishadi 1
.
Subaxning maydoni 100 ga ni tashkil etadi. 
Iskifagn.  Janubiy  Sug’dda  Nasaf  (Qarshi)  -  Termiz  yo’lida  Iskifagn
(Sakifagan) shahri joylashgan. Shahar nomi tarkibida sug’diycha “Fagn” so’zining
mavjudligi  bu  yerda  mahalliy  ma’budlarga  atalgan  ibodatxona  bo’lganligidan
dalolat  beradi.  Shunga  ko’ra,  uni  sug’diycha  “juda  baland  ibodatxona”  yoxud
turkiycha “eski ibodatxona” deb atash mumkin. 
Arxeologik ma’lumotlarga ko’ra, shahar milodiy VI asrda vujudga kelgan va
XIII asr boshlarida mo’g’ullar hujumi davrida vayron etilgan. “Hudud ul-olam”da
qayd etilganidek: “Sakifag’n - shaharcha, ekinzorlari ko’p” 2
. 
Akademik  V.V.Bartold  Kesh  viloyati  hududlarida  Iskifag  (Iskifagan)
qishlog’i  haqidagi  ma’lumotlar  arab  sayyohlari  asarlarida  uchrashini  qayd  qilgan
va  G’uzor  shahri  markazidagi  Eskibog’  nomiga  daxli  borligini  ta’kidlagan.
Iskifagn Nasafdan narida Subaxdan bir-ikki farsaxlik yo’lda Eskibog’ qishlog’ida
joylashgan bo’lishi kerak 3
. 
Iskifagn  turkiycha  eski,  sug’dcha  -  fagn  (qal’a)  degan  ma’nolarni  anglatib,
hozirgi G’uzor shahridagi Eskibog’ mavzesi hisoblanadi. 
Mazkur  shaharning  maydoni  60-70  tanobga  teng  bo’lgan.  VI  -VII  asrlarga
oid  kulolchilik  ashyolari  topilgan.  Shuningdek,  G’uzordan  9  chaqirim  olislikdagi
Xo’ja Buzruktepa xarobalari Iskifagn vorisi degan fikrlar ham mavjud. Bu shahar
Subaxdan 2-3 asr muqaddam bunyodga kelgan va keyingi davrlarda ham yashashni
davom ettirgan 4
. 
Taniqli qadimshunos A.Sagdullaev fikricha, Kesh viloyati shaharlari - Subax
va Iskifagn - r'uzor tumanidagiUliktepa va Xo’ja Buzruktepalar bilan kiyoslanadi.
Ularning birinchisining shahristoni 22,5 ga, raboti esa.120 ga maydonni egallagan.
T.  Nafasov  xam  G’uzordagi  Eskibog’ni  sharhlaganda  Iskifagnga  to’xtalib,
bu manzil Subax (G'uzor)ning yozgi qarorgoxi deb ta’riflaydi 5
. 
1
 Ravshanov P. Qashqadaryo tarixi. T., 1995. B.221.
2
 Hudud ul-olam. T., 2008. B.13.
3
 Бартольд В.В. Туркестан в эпохи монголского нашествия – Слч., в 9 томах. М., 1963. Т.1. С.189./Ханыков
Н. Описание Бухарского ханства. СПб., 1843. С.189-190.
4
 Ravshanov P. Qashqadaryo tarixy. T., 1995. B. 219, 221.
5
 T. Nafasov Ko‘rsatilgan asar. B . 222 .
28 Qashqadaryo  vohasining  markaziy  shaharlaridan  biri  G’uzor  shahri  edi.
Akademik  V.V.Bartold  Subax  shahrini  hozirgi  G’uzor  o’rnidagi  shahar  sifatida
ta’riflaydi.  Subax  shahrining  xarobalari  G’uzordan  8  km,  shimoli  g’arbda
joylashgan  O’liktepa  harobalariga  mos  keladi.  Subax  shahri  ark,  shahriston  va
rabotdan  iborat  bo’lgan,  Shaharning  umumiy  yer  maydoni  100  gektarga  teng
bo’lgan. Shahar X1X asrda o’rda va qo’rg’ondan iborat bo’lib, bekning qarorgohi
G’uzor  daryosining  o’ng  qirg’ogida,  to’g’ri  burchakli  ko’rinishda  joylashgan.
O’rdaning  janub  tomonida  bitta  darvoza  bo’lganpigi  manbalarda  qayd  etilgan.
O’rda atrofida katta shahar bozori, mahallalar joylashgan bo’lib, shahar paxsadan
qilingan mudofaa devori bilan o’rab olingan 1
. 
Hozirgi  G’uzor  shahridan  9  km  shimolda  joylashgan  Xo’ja  Buzruk  tepa
bizgacha  yetib  kelgan  G’uzor  shahri  xarobalaridir.  Yuqorida  ta’kidlanganidek
Qo’shtepa va Yorg’unchi qishloqlari o’rtasida 6-7 gektar maydonni egallagan yirik
arxeologik yodgorlik Yalpoqtepaning o’rnida shahar bo’lgan.
VIII  asrda  Yalpoqtepadagi  shahar  arablar  istilosidan  so’ng  hozirgi  G’uzor
shahri  o’rniga  ko’chgan.  Hozirgi  paytda  bek  o’rdasining  xarobasi  To’raqo’rg’on
nomi  bilan  ataladi,  shahar  o’rtasida  G’uzordaryo  oqib  o’tgan  bo’lib,  shaharning
ikki qismi o’tasidagi aloqalar ikkita ko’prik orqali amalga oshirilgan. 
G’uzor  qo’rg’oni  va  mudofaa  devorining  nihoyatda  mustahkamligi  haqida
ko’plab  ma’lumotlar  keltirib  o’tilgan.  Qal’aning  to’rt  darvozasi  bo’lib,  ular
ko’priklar bilan tutashgan hamda qal’a baland devor bilan o’ralgan holda atrofida
chuqur handaq bo’lgan, uning eng baland qismi 50 m.ni tashkil etgan.
Qal’a  mudofaasida  qo’shin  uch  safda  tizilgan.  Birinchi  saf  qal’a  devori
yonida  turib,  handaq  va  boshqa  mudofaa  istehkomlarini  bosib  o’tmoqchi  bo’lgan
dushmanni  qarshi  olar  edi. Ikkinchi  saf  handaq  yonida saf  tizib  turib,  dushmanni
iloji boricha handaqdan o’tkazmaslik vazifasini bajarar, uchinchi saf esa qal’adan
chiqib va mudofaa hanqaqidan o’tib biror qulay joyda pistirmada turar va qal’aga
hujum qilayotgan dushmanni yon tomondan o’qqa tutardi.
1
 Советник Петров Рекогносцировка Бухарских владений Петрова 1884 и 1885 гг.// Сборник географических,
топографических и статистических материалов по Азии. СПб., 1886. Вып.21. –С.75. 
29 Shaharning  asosiy  qismi  mudofaa  devori  va  handaqlar  bilan  o’ralgan.
O’rdada  hukmdor  va  oila  a’zolari  yashashgan  bo’lsa,  shahristonda,  asosan  boy-
badavlat  dehqonlar  va  savdogarlar  turishgan.  Mudofaa  tizimi  davlat  ahamiyatiga
molik  masalalardan  biri  bo’lib  kelgan.  Shu  boisdan  mudofaa  inshootlari  tez-tez
ta’mirlangan,  tashqi  dushmanni  kiritmaslik  uchun  asrlar  davomida  foydalanib
kelingan eng oddiy usullar vaqt o’tishi bilan tobora zamonaviylashib borgan.
O’rda  yonidagi  handaq  doimiy  suv  bilan  to’ldirilgan  holda  qattiq  nazorat
qilib turilgan. Yuqoridagi mavjud siyosiy vaziyat mudofaa inshootlarining yanada
mustahkamlanishiga  turtki  bo’lgan.  Rossiya  imperiyasi  bosqinidan  so’ng  o’z
vaqtida harbiy ahamiyati va imkoniyati beqiyos bo’lgan mudofaa, inshootlarining
harbiy mudofaa istehkomi sifatidagi ahamiyati ancha tushib ketgan bo’lsada, qal’a
devorlariga bo’lgan e’tibor aslo susaymagan.
Bek o’rdasining hozirgi joyidagi xarobasi To’raqo’rgon deb ataladi. Shahar
o’rtasidan  G’uzordaryo  oqib  o’tgan  bo’lib,  shaharning  ikki  qismi  o’rtasidagi
aloqalar ikkita ko’prik orqali amalga oshirilgan 1
. 
Shahar  G’uzordaryoning  chap  qirg’og’ida  joylashgan  bo’lib,  sharqiy
darvozasi  "Temir  darvoza"  deyilgan.  Arablar  hujumidan  so’ng  shahar  daryoning
o’ng  qirg’ogiga  o’tgan.  Shaharning  markazi  2  metr  qalinlikdagi  va  4-5  metr
balandlikdagi  paxsa  devor  bilan  o’ralgan.  Shaharda  Qarshi,  Qunchiqar  va
Charmgar darvozalari hamda Xo’jaguzar, Charmgar, Boyguzar, Toshqo’rg’on kabi
mahallalar  joylashgan.  Bu  yirik qal’a  xarobalari  XVIII  asrgacha  saqlanib  qolgan.
XIX  asr  boshlarida  shahar  xarobalari  batamom  yo’qolib,  shahar  hozirgi  o’rnida
shakllangan, ma’muriy va boshqa inshootlar bunyod etilgan 2
. 
O’z  navbatida  Qarshi  shahrining  G’uzor  yo’li  bilan  tutashgan  shimoliy-
sharqdagi Tutak darvozasi G’uzor darvozasi deb ham atalgan 3
. 
Rivojlangan  o’rta  asrlarda  G’uzordaryo  vodiysidagi  Xuzor  (G’uzor)  Kesh
viloyatining  katta  ahamiyatga  ega  bo’lgan  rustoqlaridan  biri  edi.  Bu  hududdagi
Subax va Iskifagn Nasaf-Termiz savdo yo’lida joylashgandi:
1
 Hasanov  A . M . XVI - XIX  asrlarda  shaharsozlik  va  me ‘ morchilik . ( Qashqadaryo  vohasi  misolida ). Nomzodlik  diss .
avtoreferati . T ., 2008. B . 15-16 .
2
 Choriev Z., Jo‘rayev A. G‘uzor tarixidan lavhalar. T., 1997. B.9.
3
 Nasriddinov K. Qarshi qal‘asi. Q., 2006. B.39-40.
30 Arxeologik  ma’lumotlarga  ko’ra  Subax  maydoni  100  gektarni  tashkil  etib,
G’uzordan  8  km  shimoli-g’arbda  Nasaf  yo’lida  joylashgan  Ulug’tepa  yodgorligi
o’rnida  bo’lganligi  aniqlandi.  Iskifagn esa  Subaxdan  1  farsax  uzoqlikdagi  Kesh  -
Subax yo’lida o’rnashgan. 
Akademik  K.Shoniyozov  ham  Subax  va  Iskifagn  shaharlari  G’uzor
rustog’ida joylashganligini qayd etgan 1
. 
Ma’lumki, Muqanna harakati VIII asr uchinchi choragida oshkor tus olgan.
U  arablarga  qarshi  kurashda  Marv  yaqinidagi  o’z  qishlog’i  Kozadan  Kesh
viloyatining  Subax  qishlog’iga  775-776  yillarda  kelgan  va  kuch  to’plab,
Buxoroning  Narshax  qishlog’iga  jo’naydi.  Bu  haqida  muarrix  Abu  Bakr
Muhammad Narshaxiy (899-959/960) yozadi: “Dastlab Muqanna diniga kirgan va
uning dinini yuzaga chiqargan qishloq. Keshning Subax nomli qishlog’i bo’lib, u
qishloq aholisining ulug’ kishisi Umar Subaxiy edi” 2
. 
Kesh viloyatining Subax qishlog’ida 778 yilda xalifa Maxdiga qarshi isyon
ko’tarishgan edi. Bu haqda muarrix Tabariy ham xabar beradi. Mazkur harakatga
Subax qishlog’i ulug’ kishisi Umar Subaxiy yetakchilik qilgan 3
. 
IX-XII  asrlarda  G’uzor  shahriga  o’rtacha  5  ming  kishi  yashab  vohada
dehqonchilik,  chorvachilik,  savdo-sotiq  va  madaniy  hayot  rivojlangan  hamda,
sopol idishlar yasash taraqqiy etgan.
Navqad  -  Quraysh.  Ibn  Havqal  Xuzor  viloyatiga  qarashli  Navqad  Quraysh
shahrini  tilga  olgan.  “Hudud  ul-olam”da  Navqad  Quraysh  ekinzorlari  ko’p
shaharcha deb yozilgan. Mazkur, asar izohida ko’rsatilishicha Navqad-Quraysh bu
shaharchaning o’rni Kamaytepa yaqinida joylashgan.
Bu  shahar  Kesh  -  Nasaf  yo’lida  joylashgan  bo’lib,  Istaxriy  ma’lumoticha
Keshdan 5, As-Sam’oniy bo’yicha Nasafdan 6 farsax olisda o’rnashgan.
Akademik  V.V.Bartold  bu  shahar  hozirgi  Qamashi  tumanidagi  Qorabog’
qishlog’I o’rnida deb qayd etgan. 
Qadimshunos  M.Ye.Masson  fikricha  bu  shahar  o’rni  Kamaytepadir.
1
 Shoniyozov K. O‘zbek xalqining shakllanish jarayoni. T., 2001. B. 209.
2
 Abu Bakr Muhammad Narshaxiy. Buxoro tarixi. T., 1966. B. 62.
3
 Ravshanov P. Qashqadaryo tarixi. T., 1995. B. 281-282.
31 Qarshidan 45, Keshda 60 km olislikda joylashgan Navqad - Quraysh Xo’ja Ahror
davriga oid XV-XVI asrlardagi vaqf hujjatlarida ham uchraydi.
Shuningdek, Nasafdan 60, Keshdan 40 chaqirim olisda joylashgan. Oltintepa
Navqad  -  Qurayshning  o’rni  bo’lishi  uchun  asoslar  mavjud.  Bu  manzil  VII-VIII
asrlarda  vujudga  kelgan.  X-XI  asrlarda  gullab  yashnagan,  XII  asrlarda  esa  o’z
mavqeini yo’qota boshlagan 1
. 
Navqad - Quraysh shahri Chim qishlog’i yaqinidagi Qamaytepa, ikkinchi bu
fikr  bo’yicha  esa  Qorabog’,  qishlog’i  yaqinidagi  Oltintepa  yodgorligi  bilan
solishtiriladi 2
. 
Akademik  K.Shoniyozovning  yozishicha,  Navqad-Quraysh  Kesh  bilan
Nasaf  oralig’idagi  shahar  hisoblanib,  VIII  asrning  birinchi  yarmida  arablarning
Quraysh qabilasi guruhlari Navqadga kelib o’rnashishgan 3
. 
Muarrix  Muqaddisiy  bu  qishloqni  Keshga  qarashli  qishloqlardan  deb
ta’riflaydi. Uning ma’nosi “Quraysh(iy)larning yangi qishlog’I” demakdir. Navqad
Quraysh  qishlog’ining  qadimiy  o’rni  hozirgi  Qamashi  tumanidagi  Qorabog’
qishlog’iga  to’g’ri  keladi.  Bu  joydagi  Oltintepa  qadimiy  Navqad  -  Qurayshning
o’rni hisoblanadi 4
. 
Arab muarrixi Abdulkarim as-Sam’oniy (XII asr) Nasafda 2 oy, Keshda 12
kun yashab voha aholisi, qishloq shaharlari, ulamo fuzalolari haqida o’zining “Al-
Ansob” (“Nasabnoma”) kitobida yozib qoldirgan. Quyida As-Sam’oniyning Xuzor
nohiyasidan  chiqqan  allomalar  haqidagi  ma’lumotlar  keltiriladi.  Xuzor  (hozirda
G’uzor) - Nasafga yaqin nohiya. Bu yerdan ko’p olimlar chiqqanlar.
Abu  Xorun  Muso  ibn  Ja’far  al-Xuzoriy  al-Keshiy  Xuzor  ahlidan  ish
o’rganish  maqsadida  Iroq, Hijozda  bo’lib,  keyinchalik Xurosonga  qaytib,  Ahmad
ibn  Solix  al-Makkiy  va  Muhammad  ibn  Zanbur  al-Makkiydan  ta’lim  olganlar.
O’zlaridan  esa  Hammad  Shokir  an-Nasafiy  va  Muhammad  ibn  Zakariyo  an-
Nasafiy hadis rivoyat qilganlar.
Abu Ajabar Hojiym ibn Shohid Ibr Borida al-G’uzoriy - solih odam bo’lgan.
1
 Ravshanov P. Qashqadaryo tarixi. T., 1995. B.222.
2
 Kesh-Shahrisabz tarixidan lavxalar. T., 1998. B.34-35.
3
 Shoniyozov K. O‘zbek xalqining shakllanish jarayoni. T., 2001. B. 22.
4
 Rajabov R. O‘rta Osiyo etnomadaniy jarayonlarida arablar. T., 2011. B. 33.
32 U ulamolardan, ulamolar esa undan hadis rivoyat qilganlar.
Subax  Nasafdan  6  farsax  uzoqlikdagi  Hiror  qishloqlaridan  Ali  as-Subaxiy
ismli  shayx  shu  qishloqlik  bo’lgan.  Bu  shayx  Abu  Bakr  al-Baladiydan  Imom  al -
Bujayriyning “Al- Jomi” kitobidan ta’lim olganlar.
Imom  Muhammad  ibn  Ali  as-Subaxiy  al-Keshiy  -  Keshda  yashaganlar.
Keshdagi  madrasada  dars  berganlar.  Bu  kishidan  ta’lim  olish  uchun  Farg’ona  va
Movarounnahrdan  kelganlar.  Bu  kishi  qozi  Abu  Ali  Husayn  ibn  Xizr  an-
Nasafiyning  shogirdlaridan  bo’lib,  shu  zotdan  ta’lim  olganlar.  Imom  Abdulxoliq
ibn  Muhammad  ash-Shikoniy  bu  kishidan  hadis  rivoyat  qilganlar.  Samarqandda
vafot  etib,  Chokardiza  qabristonining  “Bob  al-Mashhur”  degan  joyida  dafn
qilinganlar. Qabrlari  tabarruk ziyoratgohdir. Uni ziyorat qilganlar  shifo topadi. U
zot haqida: “U kishining og’izlarida payg’ambar alayhissalomning sochlari bor”, -
deb aytilgan.  
Faqix  Abu  Bakr  Muhammad  ibn  Ahmad  as-Subaxiy  ham  shu  qishloqdan
bo’lib,  “Al-lu’lu’iy"  (Gavharcha)  nomi  bilan  tanilgan  edilar.  Gavhar  sotib  tijorat
qilib yurganlari  uchun shu  nisbat berilgan. Abu Bakr Muhammad  ibn Ahmad al-
Baladiydan  hadis  ilmidan  ta’lim  olganlar.  Keyinchalik  Buxoroda  yashaganlar.
Hovlilari “Tijoratchilar to’planadigan joy” (“Majmua at-tujjor”) edi.
Buxoroda  Al-Lu’luyidan  hadis  ilmidan  ta’lim  olganman  va  u  kishidan  bu
nisbat  haqida  so’raganimda:  “Bizning  ota-bobolarimiz  gavhar  sotadilar”,  -  deb
aytdilar.  Hijriy  553/  milodiy  1159/  yoki  554  (milodiy  1160)  yili  Buxoroda  vafot
etganlar.
Muhammad  ibn  Haydar  as-Subaxiy  al-Kashfiy-faqih,  imom  va  zoxid
bo’lgan. Movarounnahr shaharlarini kezgan. Qozi Abu Ali al-Hasan ibn al-Hazor
an- Nasafiyning  shogirdi  bo’lgan.  U  ulamolardan,  undan  esa  boshqalar  rivoyat
qilganlar 1
.
Abul Fozil Abdulqodir ibn Abdulxoliq an-Novqadiy bu nisbat bilan mashhur
bo’lib,  fozil  imom  edilar.  Buxoroda  Abu  Bakr  Muhammad  ibn  Ali  al-Ja’fariy  va
Makkada  Abu  Abdullox  Husayn  ibn  Ali  Tabariydan  ta’lim  olganlar.  Hijriy  450
1
 Abulkarim as-Sam‘oniy. Nasabnoma (Al-Ansob) Buxoro, 2003. B. 218-219, 232.
33 (milodiy  1059)  yilning  barot  kechasida  tavallud  topib,  hijriy  527  (milodiy  1134)
yilda vafot etganlar.
Muhammad  ibn  Mansur  an  Novqadiy  imom,  zohid,  doimo  ro’zador,
mudarris va Samarqand muftisi edilar. Qozi Abul Yusr Muhammad ibn Husayn al-
Bazdaviydan  hadis  rivoyat  qilganlar.  Hijriy  535  (milodiy  1141)  yilning  ramazon
oyida Samarqandda vafot etganlar.
Abu  Bakr  Muhammad  ibn  Sulaymon  an-Novqadiy  Nasaf  nohiyasining
Novqad  Xurdoxun  qishlog’idan.  Kuchli  va  ishonchli  muhaddislardan  edilar.  Abu
Iso at-Termiziyning “Al-Jomi” kitoblarini Muhammad ibn Mahmud ibn Anbardan
rivoyat  qilganlar.  Hijriy  407  (milodiy  1017)  yilning  jumadul  avval  oyida  vafot
etgandar 1
. 
G’uzor yaqinidagi Termiz yo’li atrofida katta bozor joylashgandi 2
. G’uzorda
katta qoramol bozori ham mavjud edi. Xaftaning juma va shanba kunlari bozorlar
faoliyat yuritgan. 
Shuningdek vohada hunarmandchilikning xumdonsozlar, tandirsozlar, g’isht
pishiruvchilar,  aravasozlar,  beshiksozlar,  bo’yrachilar,  savat  to’quvchilar,
novvoylik,  duradgorlik,  nosvoylik  va  boshqa  turlari  ham  rivojlangan  edi.
Qishloqlarda  uy  (xonaki)  hunarmandchiligi,  ziroatchilik  xomashyolarni  qayta
ishlash bilan bog’liq kasb kir tarmoqlari ham mavjud edi.
G’uzor  tumani  Eskibog’  qishlog’ining  yarim  aholisi  uy-ro’zg’or  ehtiyojlari
uchun zarur temnr buyumlar yasash bilan mashg’ul bo’lishgan. Bu temir buyumlar
amirlikda  Qorategin  pichoqlari  singari  nom  qozonmagan  bo’lsada,  ichki  ehtiyoj
uchun yaxshi xizmat qilgan.
G’uzor  bekligida  Eskibog’  qishlog’i  temir  buyumlar  ishlab  chiqaruvchi
yagona qishloq hisoblanib, boshqa qo’shni qishloqlar aholisi uchun temirchilikning
taqachilik turi eng asosiy mashg’ulot hisoblangan.
Beklikda  hunarmandchilik  turlari  orasida  tegirmonsozlik  ham  keng
tarqalgan.  Bu  soha  bilan  maxsus  ustalar  shug’ullanishgan.  G’uzorda  20  ga  yaqin
suv, 40 ta un va 15 ta sholi tegirmonlari ishlab turgan.
1
 Abulkarim as-Sam‘oniy. Nasabnoma (Al-Ansob) Buxoro, 2003. B. 256-257.
2
 Kesh-Shaxrisabz tarixidan lavhalar. T., 1998. B. 43-44.
34 Shuningdek,  G’uzorda  dehqonchilik,  hunarmandchilik,  kiyim-kechak,
bazzozlik, sandiqchilik, beda, somon, o’tin, baqqoklik, kashtachilik, chopon tikish,
zargarlik,  novvoylik,  maxsido’zlik  va  etikdo’zlik,  qandolatchilik,  parrandachilik
bozorchalari ham mavjud bo’lgan. Bozorlarda qoshg’arliklar, afg’onlar, eroniylar,
hindlar,  turklar  xam  savdo-sotiq  bilan  shug’ullanishgan  va  ular  shahardagi
karvonsaroylarda yashashgan. G’uzorda 20 dan ziyod choyxona va oshxona ishlab
turgan.
G’uzor  vohasi  savdo  yo’llariga  to’xtaladigan  bo’lsak,  qadimgi  davrda
(eneolit  va  bronza  davrida  -  miloddan  avvalgi  II  ming  yillik  o’rtalarida)
Qashqadaryo vohasy - Zarafshon vodiysi - Shimoliy Tojikiston – Farg’ona vodiysi
bo’ylab aloqa yo’llarinyng ahamixti ortib borgan 1
. 
Ilk antik davrda Baqtriya poytaxtini Sug’diyona bilan bog’lovchi yo’llardan
biri  O’radaryo  va  G’uzordaryo  bo’ylab  o’tib,  quyi  Qashqadaryoga  o’tgan.
Milodning  boshlarida  Yerqo’rg’ondan  Qashqadaryoning  o’ng  qirg’ogi  bo’ylab
ko’plab  manzilgohlar  (Boshtepa,  O’ratepa,  Qo’ziboytepa,  Qorabayirtepa,
Payshanbatepa)  orqali  Nasaf  (Shulluktepa),  Kofirtepa,  Qal’ai  Zahokki  Maron
orqali G’uzor vohasiga yo’llar joylashgan.
Ilk  o’rta  asrlarda,  xususan  janubiy  Sug’dning  nufuzi  oshgan  va  Naxshab
shahri  Eftaliylar  qarorgohiga  aylangan.  Kesh  shahri  ma’lum  muddat
Sug’diyonaning  poytaxti  hisoblangan.  Bu  davrda  Samarqand  va  Buxorodan
keluvchi  yo’llar  Naxshabda  tutashib,  bu  yerdan  Amudaryoning  o’rta  oqimidagi
kechuvlarga  (Kelif,  Kerki  -  Burdalik),  yoki  Subax  -  Xuzor  -  Temir  Darvoza  -
Termizga  olib  chiqqan.  Shuningdek,  Samarqand  -  Kesh-  Subax  hamda  Buxoro
Naxshab - Subax- Oqrabot - Temir Darvoza - Termiz yo’lida xam Xuzor muhim
rol o’ynagan.
Arxeologik  izlanishlar  olib  borilgan  Yalpoqtepa  G’uzordaryoning  o’ng
qirg’ogida,  Qashqadaryoga  quyilish  joyidan  7-8  km  uzoqlikda  bo’lib,
Sug’diyoning  muhim  savdo  yo’llari  chorrahasida  Keshdan  Samarqand  hamda
Buxoro  -  Naxshab  -  Oqrabod  -  Temir  Darvoza  orqali  chiqishib  Baqtriyaga  olib
1
 Mavlonov U. Markaziy Osiyoning qadimgi yo‘llari. T.,: 2008. B. 48-49.
35 keluvchi yo’llar chorraxasida joylashgan edi.
Sharqiy  Buxoro  bekliklarining  Buxoro  shahri  bilan  olib  borilgan  savdo
aloqalari  asosan  Qarshi  shahri  orqali  amalga  oshirilgan.  Malumotlarga  ko’ra,
Qarshi, G’uzor shaharlariga sharqiy Buxorodan yiliga 7-8 mingdan ortiq tuyalarda
qishloq  xo’jaligi  mahsulotlari  olib  kelingan.  Savdo-sotiq  qilish  uchun  yuklar,
asosan tuyalarda va qisman aravalarda tashilgan. Jumladan, G’uzorgacha bir tuyani
1-1 rubl 20 kopeykgacha yollash mumkin bo’lgan.
G’uzor  bekligi  ham  o’zining  savdo  markazi  sifatidan  aholisi  bilan  ajralib
turgan.  Buxoro  va  Qarshini  hamda  Samarqand  va  Shahrisabzni  Surxon  vohasi
bilan  bog’lovchi  eng  yaqin  va  qulay  tog’  yo’li  boshlanadigan  joyda  yuqoridagi
savdo  yo’llari  kesishadigan  chorrahada  joylashgan  tog’  va  tog’  oldi  qishloqlari
uchun G’uzorning savdo shahri va chorvachilik mahsulotlari, turli quruq mevalarni
G’uzor bozorida sotishgan.
Bu  yerdan,  o’z  navbatida,  vohada  hamda  xonlikdagi  boshqa  shaharlarda
yetishtirilgan  va  ishlab  chiqarilgan  hamda  chet  ellardan  keltirilgan  turli-tuman
mahsulotlar  xarid  qilingan.  G’uzorning  savdo  markazi  sifatidagi  ahamiyati,
ayniqsa,  uning  chorvachilik  mahsulotlari  va  chorva  mollari  savdosida  ko’rinadi.
Har  xafta  bu  yerda  bo’ladigan  katta  mol  bozoriga  Hisor,  Kulob  va  hatto
Afg’onistondan  ham  chorva  mollari,  jumladan  qo’ylar  olib  kelingan.  G’uzor
bozorida  4000  tagacha  qo’ylar  sotilgan.  Bu  yerga  Buxoro,  Samarqanddan  ham
savdogarlar qo’y sotib olish uchun maxsus kelishgan.
Savdo  karvonlari  tuyalar  va  eshaklarda  G’uzor  orqali  Tangixaram  va
Darbandgacha,  bu  yerdan  ikkiga  bo’lingan  holda,  bir  qismi  Boysun  shahri  orqali
sharqiy  bekliklarga,  boshqa  bir  qismi  esa  o’z  harakatini  davom  ettirib,  Sherobod
shahrigacha  va  u  yerdan  Amudaryo  qirg’oqlarigacha  borganlar.  G’uzor  bekligi
Buxoro  amirligining  sharqiy  bekliklari,  Afg’oniston  va  Hindiston  bilan  savdo
aloqalarida to’g’ridan-to’g’ri ishtirok etmagan 1
. 
Miloddan avvalgi I asr - milodiy VIII asrlarda Subax rustog’i yirik ma’muriy
va savdo markazi bo’lib, Sug’diyonaning ichki savdo va iqtisodiy aloqalarida katta
1
 Polk. Fedorov‘. Ko‘rsatilgan asar. B . 171.
36 o’rin tutgan.
Rivojlangan  o’rta  asrlarda  Buxoro  -  Balx  muhim  tarmoq  hisoblanib,
Nasafdan Balxga ikki yo’l bilan: Nasaf - Subax - Kindik qishlog’i - Temir Darvoza
- Termiz - Balx yoki Nasaf - Kelif - Balx yo’nalishlari orqali o’tgan 1
. 
Bu  davrda  Samarqand  Buxorodan  kelgan  savdo  yo’llari  Nasafda  tutashgan
va  tarmoqlanib,  Subax,  Kindik  qishlog’i,  Temir  Darvoza  orqali  Termizgacha
o’tgan 2
. 
Samarqanddan,  shuningdek  Jom  yo’li  -  Chiroqchi  -  Xuzor  (G’uzor)
yo’nalishi orqali Temir Darvozaga va Chag’aniyonga (Surxon vohasiga) chiquvchi
yo’l ham mavjud bo’lgan.
Buxoro  amirligidagi  Ziyovuddin,  Xatirchi,  Kelif,  Chorjo’y  viloyatlari  kabi
G’uzor  viloyati  ham  amlokliklarga  bo’lingan  edi 3
.  Amlokliklarga  bir  qancha
qishloqlar  kirib,  bek  (hokim)  tomonidan  tayinlangan  amlokdorlar  boshqarishgan.
Qishloqlarga esa aholi saylaydigan oqsoqollar rahbarlik qilishgan. 
2 .2. Tuman ziyoratgohlari va qadamjolari
Bugungi  kunda  G’uzor  tumani  hududida  olib  borilayotgan  arxeologik
1
 Лунина С.Б. Города Южного Согда VIII - XII вв. Т., 1984. –С.77.
2
 V . V . Bartold  Ko ‘ rsatilgan  asar . B . 19
3
 Населенные пункты Бухарского эмирата конец ХIX - нач ХХ вв. Т., 2002. С. 5.
37 qidiruv  ishlari  natijasida,  bu  vohadan  yuzdan  ortiq  tarixiy  yodgorliklar  ro’yxatga
olindi. 
Tuman  hududining  Batosh  qishlog’ida  olib  borilgan  ar xeologik  qazilma
ishlari  natijasida  aniqlangan  Qo’rg’on chada  ellinizm  davriga  (eramizdan  avvalgi
IV-III  asrlar)  oid  qadimgi  qishloq  va  shahriston  xarobalari  o’rganildi.  Qadimgi
yunon tarixchisi Kurtsiy Rufning yozishicha, Is kandar eramizdan avvalgi 327 yilda
Nautakaga yurish qil ran. Nautakaga borish uchun esa G’uzor va Dehqonoboddan
o’tiladi. G’uzor vohasi 3000 yillik tarixga ega bo’lgan  “ Avesto ”  kitobida Gazaba
sifatida  tilga  olinganiga  e’ti bor  qaratadigan  bo’lsak,  bu  zaminning  milliy
tariximizdagi qanchalik o’rni borligini bilib olgan bo’lamiz.
“ G’ uzor  qadim  Turonning obod manzillaridan biridir ” , deb yozadi Herman
Vamberi.  XVIII  asrning  oxiriga  kelib,  mam lakatda  osoyishtalikka  erishilgani
tufayli, qisman iqti sodiy siljishlarga erishildi. Sug’orish ishlari, ilm-ma’ rifat rivoj
topdi.  Masjid  va  madrasalarda  hayot  tik landi.  Bir  necha  karvonsaroylar  qurildi.
Ayniqsa,  G’u zorning  ko’rki  bo’lgan  “Oqsaroy”  deb  atalgan  karvonsa roy  ikki
qavatli  aylanma  imorat,  pishiq  va  mustahkam  qilib  ishlangan  darvozasi  bo’lib,  u
qal’aning shimoliy darvozasi yonida joylashgan edi. G’uzorda o’ndan ortiq mas jid
qurilgan,  qal’a  baland  devor  bilan  o’ralgandi.  Atro fidagi  handaq  suv  bilan
to’ldirilgan.  Qal’aning  to’rtta  dar vozasi  bo’lib,  ko’priklardan  ichkariga  kirilgan.
Hozirgi Pachkamar suv havzasidan yer osti quvuri orqali o’z bosimi bilan qal’aga
suv keltirilgan.
Qashqadaryo  viloyati  qadimdan  aziz-avliyolar,  olimu-ulamolar  maskani.  Bu
yerda  qanchadan-qancha  ulug’larimizning  ruhi-xoki  qo’nim  topib,  xalqimizning
muqaddas  qadamjolariga  aylangan.  Ana  shu  yurtning  bir  bo’lagi  hisoblanmish
G’uzorda  ham  bunday  muqaddas  ziyoratgohlar,  qadimiy  qabristonlar  talaygina.
G’uzor Buyuk Ipak yo’lining chorrahasida joylashgan. Bu yerdan Osiyoning turli
mamlakatlariga  olib  boruvchi  karvon  yo’li  o’tgan  bo’lib,  G’uzorda  qanchadan-
qancha savdo karvonlari, harbiy qo’shinlar to’xtab o’tishgan. Ular orasida ko’plab
olimlar,  ulamolar,  tarixchi-yu,  shoirlar,  davlat  arboblari  bo’lishib,  ana  shu  buyuk
zotlar  bu  ko’hna  yurtda  biroz  dam  olishgan,  mehmon  bo’lishgan,  non-tuz
38 yeyishgan. Ularning ayrimlariga G’uzorning tabiiy sharoiti, ob-havosi, xalqi yoqib
qolib  bir  umr  shu  yerda  o’troqlashib  qolishgan.  O’zlarining  eng  yaxshi  amallari,
ishlari, pand-o’gitlari bilan elni to’g’ri yo’lga boshqarishgan, yurtda obodonchilik,
farovonlik ishiga hissa qo’shganlar. Vaqt soati yetib umr manzili oxirlaganida ham
omonatlarini  Haqqa  shu  yerda  topshirishib,  G’uzor  tuprog’ida  mangu  qo’nim
topganlar.  Ularning  jismlari  abadiy  uyquga  ketgan  bo’lsada  ammo  ruhlari  xalqni
doimo quvvatlab turgan. Shu tufayli ham bunday ulamo va avliyolarning qabrlari
xalqning  eng  aziz  joylariga  aylangan.  El  bunday  joylarni  ziyoratgohga  aylantirib
hokipoylariga  doimo hurmat  bilan  qaragan, ruhiy ozuqa  olgan.  Tumanning  Amir
Temur  MFY  hududida  joylashgan  “Musofir  ota”  ziyoratgohi  ham  ana  shunday
muqaddas joylardan sanaladi. Bu yerda shu nom bilan ataluvchi qadamiy qabriston
va ziyoratgoh mavjud. Maskanda Abdulla Xo’ja ibn Muhammad ismli zotning va
u kishining singillari Xadicha bibining ruhlari mangu qo’nim topib, el orasida bu
zot  “Musofir  ota”  nomi  bilan  mashhur  bo’lgan.  Shu  tufayli  ziyoratgoh  ham,
qabriston ham “Musofir ota” nomi bilan ataladi. Qabriston hududida 1 ta maqbara,
4 ta sag’ana bor. (2 ta sag’ana deyarli ko’milib qolgan) 1
.
“Ushbu  ziyoratgohda  1965-1972  yillarda  bobomiz  Qahhor  bobo  mujovirlik
qilib,  qadamjoni  qo’lidan  kelganicha  tartibga  keltirib  turgan.  Keyinchalik,  ya'ni
1972  yildan  boshlab  otam  Zoyir  bobo  bu  yerda  qorovullik,  bog’bonlik  qilib
obodonlashtirish  ishlarini  bajargan,  ziyoratchilarga  qulaylik  yaratishni
tashkillashtirigan”,  deydi  “Musofir  ota”  jome'  masjidi  imom  xatibi  Tilov
Qahhorov.
Avloddan-avlodga o’tgan og’zaki manbalarga qaraganda Abdulla xo’ja asli
Xorazm tomonlardan bo’lib, taqdir taqozasi bilan bu yerga kelib, G’uzorda muqim
yashab qolgan. Vaqt soati yetgach uning mayiti shu yerga qo’yilgan. Xalqning bu
mo’tabar zotga ixlosi nihoyatda baland bo’lgani uchun u kishining qabrlari ustida
hijriy 533 (melodiy 1130) yilda maqbara bunyod etilgan. Ko’plab yurtdoshlarimiz
u zotning ruhlariga ixlos qilib, ma’naviy, ruhiy ozuqa olib kelgan. O’z navbatida ul
zotning  ruhi  o’tgan  davrlarda  elni  qancha  balo-qazodan  asragan,  degan  qarashlar
1
 Choriev Z., Jo‘rayev A. G‘uzor tarixidan lavhalar. T., 1997. B58.
39 ham bor. Shu tufayli har bir asrda ul zotga ixlos qiluvchilar soni ortib, uning qabri
muqaddas  ziyoratgohlardan  biriga  aylangan.  Xalq  kuchi  bilan  ziyoratgoh
obodonlashtirilgan.  Abdulla  xo’ja  qabrining  atrofiga  o’tgan  asrlar  davomida
ko’plab  elning  fozil,  obro’li,  kayvoni  insonlarining  xoklari  qo’yilgan.  Buni
qabristondagi ko’plab qadimiy, qimmatli qabr toshlari ham ko’rsatib turibdi.
Mustabid tuzum davrida milliy qadriyatlarimiz, diniy rasm-rusumlarimiz, urf-
odatlarimiz  ancha  toptaldi.  Kishilarga  ma'naviy  ozuqa  berib  turgan,  insonlarni
to’g’rilikka, halollikka undovchi odatlar bir muncha chegaralab qo’yildi. Masjidu
ziyoratgohlar  eshiklari  xalq  uchun  yopib  qo’yilgani  ham  bor  gap.  Muqaddas
joylarga  ziyorat  uchun  keluvchilarga  har  xil  sun'iy  to’siqlar  qo’yilib,  ular  tazyiq
ostiga olindi.
Bu kabi tazyiqlar “ Musofir ota ” ziyoratgohini ham chetlab o’tmadi. Ziyoratga
keluvchilarni  qadamjo  eshigidan  kiritmaslik,  bu  yerga  kelganlarga  avliyolarga
ixlos qilishni eskilik sarqiti deb tushuntirish holatlari yuz berganini keksa va o’rta
avlod vakillari yaxshi bilishadi.
Mamlakatimiz  mustaqillikka  erishgach  muhtaram  Prezidentimiz  tashabbusi
bilan  aziz-avliyolar  qo’nim  topgan  maskanlarni  keng  xalq  ommasi  ixtiyoriga
topshirib  qo’yishga,  masjidu  madrasalarni,  ulug’lar  qadamjolarini  obod  etishga,
ularni  zamonaviy  usulda  ta'mirlashga  katta  e'tibor  berilmoqda.  Yurtboshimiz
boshlab  bergan  ma'naviy  ko’mak  “ Musofir  ota ”  ziyoratgohiga  bo’lgan  sovuq
munosabatlarni  ham  o’z  harorati  bilan  eritib  yubordi.  Mustaqillikdan  so’ng  bu
ulug’ manzilgoh eshiklari ziyoratchilar uchun keng ochib qo’yildi. Bu qulaylikdan
kishilarimiz  nihoyatda  xursand  bo’lishib,  Prezidentimiz  sha'niga,
mustaqilligimizga ming bor rahmatlar aytishib, duo qilishmoqda. Ziyoratga kelgan
qariyu-yoshning dili poklanib, aziz-avliyolar ruhlaridan madad olishayotir.
Mustaqillikdan  keyin  “ Musofir  ota ”  ziyoratgohi  va  qabristoni  ham  butunlay
o’zgacha chiroy ochdi. Ilgari qarovsiz holga tashlab qo’yilgan, haroba holga tushib
qolgan  bu  muqaddas  joy  zamonaviy  holda  ta'mirlanib,  kishilarning  sevimli
qadamjosiga  aylantirildi.  Ziyoratga  keluvchilarning  bu  yerdan  bahri-dili  ochilib
ketadi.
40 Ilgari  ziyoratgoh  va  qabriston  atrofi  temir  panjaralar  bilan  o’ralgan  bo’lib,
ta'mir  talab  bo’lib  qolgandi.  Hatto  atrofdagi  xonadonlarning  mollari  ziyoratgoh
hovlisiga kirib bu yerni payhon etardi. Buning ustiga xom g’isht va pasxa loydan
bunyod  etilgan  maqbara  va  gumbazi  nuray  deb  qolgandi.  Mamlakatimiz
mustaqillikka  erishgach  fuqarolarimizga  ko’plab  erkinliklar  xususan,  vijdon
erkinligi,  diniy  rasm-rusumlarni,  urf-odatlarni  emin-erkin  ado  etish  imkoniyati
yaratildi.  Bundan  iymoni  butun,  diyonatli,  qalb  ko’zi  sof  fuqarolar  behad
ruhlanishib,  “ Musofir ota ”  ziyoratgohini ta'mirlashga, unga chiroy ato etishga bel
bog’lashib, sahovat ko’rsatishdi.
1994-1995  yillarda  ziyoratgohda  hashar  yo’li  bilan  mukammal  ta'mirlash
ishlari  amalga  oshirildi.  Ta'mirlash  ishlariga  Shahrisabz  shahridan  tarixiy
yodgorliklarni  ta'mirlash  ustaxonasidan  tajribali  mutaxassislar  taklif  etildi.
Shuningdek,  xorazmlik  naqqosh  ustalar  ham  ziyoratgohni  qayta  jamol  ochishiga
o’z  xissalarni  qo’shishdi.  Maqbara  va  uning  gumbazi  pishiq  g’ishtdan  qayta
bunyod etildi. Ziyoratgoh va qabriston atrofi g’ishtin devorlar bilan o’raldi. Unga
chiroyli darvozalar o’rnatildi. Yo’llarga beton va asfalt yotqizildi, ariqlar qazilib,
manzarali  daraxt  va  gul  ko’chatlari  o’tqazildi.  1996-1998  yillarda  esa  ziyoratgoh
yonida  hashar  yo’li  bilan  “ Musofir  ota ”  jom'e  masjidi  qurib  bitkazildi.
Ta'mirlash ishlarida Amir Temur, Paxtazor, Baxmal, Tinchlik, Chanoq mahallalari
va  qishloqlari  aholisi  faol  ishtirok  etishdi.  Shuningdek,  ko’pgina  sahovatpesha
insonlar,  rahbarlar  bu  ishga  ham  ma'naviy,  ham  moddiy  ko’mak  ko’rsatishdi.
Sobiq tuman hokimi Yarash Nurillaev, “ Sho’rtanneftgaz ” UShKning sobiq rahbari
Abdulla  Abdinazarov,  mehnat  faxriylari  Xaydar  Daminov,  Burxon  Mavlonov
tadbirkorlar  Ali  Xoldarbekov,  Ziyod  Norsaidov,  To’xta  Abdiyev,  Ramazon
To’xtayev,  Usmon  Xoliyorovlar 1
ning  tashkilotchiliklari  tufayli  mukammal
ta'mirlash ishlari ko’ngildagidek nihoyasiga yetkazildi.
Ayni  paytda  qadamjo  ziyoratchilar  bilan  gavjum.  Xaftaning  har  chorshanba
kuni  bu  yerga  ko’plab  mahallalardan  ziyoratchilar  kelib,  Musofir  otaning  va  u
1
 H.Nuriddinov. G‘uzornoma. T., 2011. B 114.
41 kishining  singillari  Xadicha  bibining  qabrlarini  ziyorat  etishadi.  Ishlarini,
mushkullarini oson etishlarini so’rab iltijolar qilishadi.
Qolaversa,  ziyoratgoh  yonida  jom'e  masjidining  bunyod  etilishi  ko’plab
mo’min-musulmonlarning  dilini  xushnud  etdi.  Ular  mustaqillik  tufayli  yaratilgan
bu  imkoniyatga  shukronalar  bildirishmoqda.  Masjid  eshigi  barcha  fuqarolarimiz
uchun  doimo  ochiq.  Juma  kunlari  bu  yerga  jamoa  bo’lib  namoz  o’qish  uchun
atrofdagi  mahallalardan  yuzlab  kishilarning  kelishining  o’ziyoq  mamlakatimizda
fuqarolarga  islom  amallarini  ado  etishlariga  barcha  imkoniyat  yaratib
berilayotganidan darak berib turibdi. Hayit kunlarida esa namoz o’quvchilar soni
bir necha barobar ortadi.
Bir so’z bilan aytganda, “ Musofir ota ” ziyoratgohi mamlakatimizda qadrlanib,
ulug’lanib  kelinayotgan  yuzlab  muqaddas  ziyoratgohlardan  biri.  Bu
ziyoratgohlarda  yotgan  aziz-avliyolar  ruhlari  mamlakatimiz  istiqbolini,
fuqarolarini  doimo  har  xil  balo-qazolardan  asrab  kelgan  va  bundan  keyin  ham
asraydi.  Bizning  burchimiz  esa  muhtaram  Prezidentimiz  I.A.Karimov  boshlagan
hayrli  ishlardan ulgu olib, mo’tabar zotlar ruhiga hurmat  ko’rsatib  “ Musofir ota ”
singari qadamjolarni obod etish. 
Rivoyatlarga  qaraganda  buyuk  sarkarda  Amir  Temur  hazratlari  ham  harbiy
yurishlar  davrida  bu  yerda  to’xtab,  Musofir  ota  ruhlaridan  madad  so’rarkan.
Sohibqironning  da’vatlari  bilan  o’z  vaqtida  bu  yer  ancha  obod  etilgan  ekan.
Albatta,  “ Musofir  ota ”  ziyoratgohi  G’uzor  tumanining  muhim  tarixiy
maskanlaridan  biri.  Qolaversa,  bu  joy  arxeologik  ahamiyati  bilan  ham
zamondoshlarimiz va kelajak avlod uchun qadrlidir. 
Miri  Janda  ziyoratgohi  haqida.  Ko’hna  va  ibratlarga  boy  tarix,  xilma-xil
milliy  va  diniy  qadriyatlarga  ega  yurtimizning  turli  go’shalarida  saqlanib  qolgan,
istiqlolimiz  sharofati  tufayli  xalqimizning  ma’naviy  boyligi  bo’lgan  bu  tarixiy
obida va yodgorliklarni ta’mirlash, ularni muhtasham va betakror ziyoratgohlarga
aylantirish  yo’lida  ko’plab  ishlar  qilinmoqda.  Qashqa  vohasining  qadimiy
shaharlaridan  biri  bo’lgan  G’uzor  tumani  hududida  ham  talay  tariziy  maskanlar
mavjud.  Mana  shunday  qadamjolardan  biri  tuman  markaziga  yaqin  hududda
42 joylashgan Miri Janda ziyoratgohidir. Tumandagi diniy arboblar, fidoiy oqsoqollar
va  tadbirkor  rahbarlar  sa’y-harakatlari  tufayli  zamonlar  o’tishi  bilan  ta’mirtalab
holga kelib qolgan bu maskanni batamom qaytadan ta’mirlab zamonaviy, ko’rkam
ziyoratgohga aylantirish boshlanib, shu kungacha talay ishlar amalga oshirildi. Bu
xayrli  va  savob  ishlar  Muhtaram  Predizentimiz  Islom  Karimovning  “ Buyuk
ajdodlarimizning bebaho merosini tiklash, qadr-qimmatini joyiga qo’yish, ularning
qadamjo  va  ziyoratgohlarini  obod  qilishdek  baxt  siz  bilan  bizga  nasib  etganidan
har birimiz haqli ravishda faxrlanamiz ” degan ko’rsatmalarining amaliy ifodasidir.
Miri Janda ziyoratgohi, xususan, undagi azaldan tabarruk qadamjolardan biri
sifatida  musulmonlar  hurmati  va  ehtiromida  bo’lib  kelgan  maqbara  haqida  keng
xalq  ommasi  orasida  ham  shuningdek,  u  haqda  yozgan  barcha  olimlarning
tadqiqotlarida  ham  uni  aslida  buyuk  mutasavvuf,  Suhravardiyya  tasavvufiy
tariqatining asoschisi Shayx Shahobuddin Abu Hafs Umar Suhravardiy nomi bilan
bog’lab kelganlar. Binobarin, Islom dinida, xususan, tasavvufda yuksak maqomga
ega bo’lib mustaqil tariqatga (suhravardiyyaga) asos solgan bu shaxsning hayoti va
faoliyati haqida ma’lumot berish maqsadga muvofiqdir.
Manbalarda keltirilishicha, Shahobuddin Abu Hafs Umar Suhravardiy hijriy
539  (milodiy  1144)  yilda  Xurosonning  Suhravard  degan  shahrida  tavallud  topib,
632  hijriy  (milodiy  1234)  yilda,  ulug’  90  yoshda  vafot  etgan.  U  yoshligidan
Bag’dodda  yashab  bu  shahardagi  mashhur  Nozomiyya  madrasasida  o’z
zamonasining taniqli olimlaridan ta’lim olgan. U diniy va dunyoviy ilmlarni puxta
egallab, ulug’ so’fiy, faqih, usulchi olim sifatida shuhrat qozongan, ilm olish bilan
bir qatorda o’rta asrning ko’plab allomalari singari biror kasb va hunarni egallash
maqsadida  tijorat  ishlari  bilan  ham  shug’ullanadi.  U  asos  solgan  suhravardiyya
tasavvufiy  ta’limotining  asosiy  g’oyasi  odamlarning  ruhi  va  qalbini  poklashga
qaratilgan bolib, boshqacha ibora bilan aytganda tasavvufiy ta’limot va tarbiyaning
ustozi  (shayx  at-ta’lim  vat-tarbiya)  degan  sharafli  laqab  bilan  atalgan.  O’zining
yuksak  ilmiy  salohiyati  va  chuqur  bilimi  tufayli  u  deyarli  qirq  besh  yil  saltanat
yuritgan  mashhur  abbosiy  xalifa  an-Nosir  li-Din  Ollohning  (1180-1225  yillar)
hurmati va e’tiborini qozonib, xalifaga yaqin olimlardan sanalgan. Xalifa an-Nosir
43 hukmronligi  davrida  hunarmandlar  va  allomalar  tariqati  bo’lgan  futuvvat
(javonmardlik) harakati rivoj topgan bo’lib, futuvvatga kirish maxsus libos kiyish
marosimi bilan amalga oshirilgan. Xalifa tavsiya qilgan shaxslarga bu xos libosni,
odatda  uning  ishonchli  kishisi  bo’lgan  Shayx  Shahobuddin  Umar  Suhravardiy
kiydirar  edi.  Xalifaning  mana  shu  e’tibori  natijasida  u  Bag’dodda  uning  uchun
maxsus  barpo  etilgan  Marzbaniya  nomli  rabotda  (Majmua,  kompleks  ma’nosida)
mudarrislik faoliyati bilan ham shug’ullanib, ma’ruzalar o’qigan. U ta’lim bergan
madrasada musulmon olamining turli tomonlaridan kelgan tolibi ilmlar tahsil olib,
ular jumlasidan mashhur shoir Sa’diy Sheroziy (1208-1292) ham bo’lib,u o’zining
"Bo’ston" nomli asarida Shahobuddin Umar Suhravardiyni o’z ustozi sifatida zikr
qilgan.  Uning  Bag’dodda  Xalifa  an-Nosir  li-Din  Olloh  huzuridagi  faoliyati  shu
qadar  keng  ko’lamli  va  samarali  bo’lganki,  hatto  xalifa  uni  “ Shayx  ash-shuyux ”
( “ Barcha  ustozlarning  ustozi ” )  degan  o’ta  sharafli  unvon  bilan  taqdirlagan.  Bu
degani  Shahobuddin  Umar  Suhravardiy  Bag’doddagi  barcha  shayx  (ustoz)larning
rasmiy  rahbari  sifatida  faoliyat  ko’rsatgan.  Ba’zi  manbalarda  yozilishcha,
Shahobuddin  Umar  Suhravardiy  xalifa  an-Nosir  li-Din  Ollohning  aqidaviy
masalalari  bo’yicha  maslahatchisi  lavo zimida  ham  ishlagan.  Ilmiy  va  pedagogik
ishlar  bilan  bir  qatorda  Shahobuddin  Umar  Suhravardiy  diplomat  sifatida  ham
samarali  faoliyat  ko’rsatgan.  Chunonchi,  u  Xalifa  an-Nosirning  topshi rig’iga
binoan  bir  necha  marta  Saljuqiylar  sultonligining  Koneyadagi  (Turkiya)  hokimi
Qayqubod  (1219-1236  yillar  hukmronlik  qilgan),  Ayubiylarning  Qohiradagi
hokimial-Molik  al-Odil  1200-1218  yillar),  shuningdek  Buxoroga  -  Xorazmshoh
Alouddin  Muhammad  (1200-1226  yillar  sal tanat  yuritgan)  huzuriga  diplomatik
missiyalar  bilan  tashrif  buyurib,  bu  mamlakatlar  bilan  do’s tona  aloqalar
o’rnatishda salmoqli hissasini qo’shgan.
Shahobuddin  Umar  Suhravardiyning  ilmiy-ma’naviy  merosi  u  asos  solgan
tasavvufiy  ta’limotning  butun  mazmun-mohiyatini  o’zida  mujassam  qiladi.
Manbalarga  ko’ra  uning  qalamiga  mansub  “ Avorif  al-maorif ”  ( “ Ma’rifat
tuhfalari ” )  asari  bo’lib,  arab  tilida  yozilgan  bu  muhim  asar  tarkibiy  jihatdan
oltmish uch bobdan tashkil toptan. Mazkur asar Suhravardiya ta’limotining nazariy
44 va  amaliy  jihatlari,  inson  adob-axloqi  va  sog’lom  turmush  tarziga  doir  asosiy
masalalar  batafsll  bayon  qilinganligi  bois  o’ziga  xos  dasturiy  qo’llanma  sifatida
azaldan barcha so’fiylar tomonidan chuqur o’rganilgan. Shuningdek, ushbu asarda
tasavvufning  tartib-qoidalari  hamda  isloln  dinining  aksar  aqidaviy  jihatlari  ham
ilmiy  asosda  sharhlangan.  Nodir  manba  sifatida  unga  Sohibqiron  Amir  Temur
saroyida faoliyat ko’rsatgan mashxur olim Sayyid Sharif Ali ibn-Jurjoniy (u 1413
yilda Samarqandda vafot etgan) tomonidan qimmatli sharh yozilgan. Dastlab olim
al-Orifiy tomonidan turk tiliga va Zahirridin Abduraxmon ibn Ali ash-Sheroziy va
shayx  Iziddin  Mahmud  ibn  Ali  al-Koshiy  an-Naztariy  tomonidan  ikki  marta  fors
tiliga  ham  tarjima  qilingan.  Keyingi  asarlarda  “ Avorif  al-maorif ”  ning  nemis  va
ingliz  tillariga  ham  tarjima  qilinganligi  haqida  ma’lumotlar  bor.  Bundan  tashqari
Shahobuddin  Umar  Suhravardiyning  “ A’lom  al-xudo  va  aqiydat  arbob  at-takiy ”
( “ Hidoyat alomatlari va taqvodorlar aqidasi ” ) nomli boshqa bir asari ham, nomidan
ko’rinib  turganidek,  odamlarni  to’g’ri,  hidoyat  yo’liga  boshlab,  ularni  sog’lom
aqida  ruhida  tarbiyalashga  qaratilgan.  Kalomiy  (aqidaviy,  e’tiqodiy)  masalalarga
bag’ishlangan ushbu asar o’nta bo’limdan iborat bo’lib, turk olimi Hoji Xalifaning
yozishicha, asar muallif tomonidan Makkai Mukarramada yaratilgan. Shuningdek,
ba’zi  ada biyotlarda  Shahobuddin  Umar  Suhravardiy  qalamiga  mansub  boshqa
ba’zi  asarlar  haqida  ham  zikr  etilgan  bo’lsa-da,  lekin  yozma  manbalardan  ular
haqida  aniq  ma’lumotlar  uchratmaganligimiz  uchun  hozircha  bu  asarlar  xususida
to’xtalmadik.
Shahobuddin  Umar  Suhravardiyning  ko’plab  shogirdlari,  izdoshlari  bo’lib,
ular  orasida  Nizomiddin  (u  1257  yilda  vafot  etgan)  yana  bir  o’g’li  Muhammad
otasi  asos  solgan  tariqatning  davomchisi  sifatida  faoliyat  ko’rsatgani  haqida
manbalarda  zikr  etilgan.  Allomaning  to’ng’ich  o’g’li  Shayx  Zayniddin  (1164-
1259) diniy va jamoat arbobi sifatida Toshkentga kelganligi bir qancha manbalarda
qayd etilgan. U Toshkent shahrining obodonchiligi, ravnaqi yo’lida ko’plab xayrli
ishlarni  amalga  oshirgan.  Shayx  Zayniddin  uzoq  yillar  Toshkentda  yashab,  shu
joyda  95  yoshida  vafot  etgan.  U  abadiy  qo’nim  topgan  Toshkentning  hozirgi
Ko’kcha dahasida joylashgan maqbarasi azaldan xalqimizning aziz qadamjolaridan
45 biri sifatida yuksak qadrlanib keladi.
Bir qancha manbalarda Shahobuddin Umar Suhravardiyni Bag’dodda vafot
etgan  deb  yozil sada,  Qashqadaryo  viloyatining  G’uzor  tumanida  uning  azaldan
xalqimiz  tomonidan  alohida  e’zozlanadigan  ziyoratgohi  mavjud.  Bu  joy  hozirda
Miri Janda nomi bilan mashhur.  “ Janda ”  so’zi tariqatga kirgan so’fiylar kiyadigan
arabcha "hirqa"ning xalq orasida ishlatiladigan atamasi bo’lib, odatda u juldur, eski
va  quroq  ma’nolarini  bildirib,  junli  matodan  tikilgan  ustki  libos.  Bu
libosni  asosan  so’fiylar  kiyganligi  bois  pirdan  shogirdga  o’tgan,  shuning  uchun
uzoq vaqt kiyilgan va aksar holda ohori uchgan libosga aylanib qolgan. Yuqorida
aytilganidek, shayx Shahobuddin Umar Suhravardiy xalifa an-Nosir saroyida hirqa
libosini  kiygizuvchi  mutasaddi  bo’lgan.  Binobarin,  u  “ Sohibi-l-hirqa ” ,  “ Sohibi
Janda ” ,  “ Amiri-l-hirqa ” .  “ Amiri  Janda ”  faxriy  unvon  bilan  atalganligi  haqiqatga
to’g’ri  keladi.  Arab  tilidagi  “ Amiri  Janda ”  turkiy  xalqlar  tilida  “ Miri  Janda ”
shaklida  talaffuz  qilinadi.  Shahobuddin  Umar  Suhravardiy  umrining  oxirlarida
Movaraunnahrda  uzoq  yillar  yashaganligini  e’tiborga  olsak,  uning  vafoti  shu
mintaqada sodir bo’lib, G’uzor tumani hududida hozirgi Miri Janda G’uzor tumani
hududida  hozirgi  Miri  Janda  jome’  masjidi  yonida  joylashgan  maqbara  aynan
Shahobuddin  Umar  Suhravardiyga  mansubligi  ehtimoldan  holi  emas.  Albatta,
kelgusida olib boriladigai ilmiy tadqiqotlar  va yo’nalishlar  bu fikrimizni aniqlash
imkonini beradi. Uzoq asrlardan buyon Miri Janda masjid va maqbara xalqiminnag
tabarruk qadamjolaridan biri sifatida e’zozlanib kelganligi bejiz emas. Mustaqillik
yillarida  mamlakatimizning  barcha  shahar  va  viloyatlaridagi  kabi  Qashqadaryo
viloyatida  ham  ko’hna  tarixiy  yodgorliklar  va  obidalarni  ta’mirlab,  mustahkam
ziyoratgohlarga  aylantirish  borasida  talay  ishlar  amalga  oshirildi.  G’uzor  tumani
oqsoqollari  va  diniy  arboblarning  tashabbusi  bilan  Miri  Janda  jome’  masjidi
hududida  joylashga  Shahobuddin  Umar  Suhravardiy  maqbarasi  va  ziyoratgoh
atrofining batamom qaytadan ta’mirlanishi ham mustaqillik sharofati bilan amalga
oshirilgan xayrli va savob ishlardan bir namunadir. 
2.3. Tuman me’moriy yodgorliklari va ziyoratgohlarining viloyat tarixini
o’rganishdagi ahamiyati
46 G’uzorda tarixiy jihatdan katta ahamiyatga molik bo'lgan ko'plab arxeologik
tadqiq  etiladigan  maskanlar  mavjud.  Ularning  ba’zilari  hozirgi  kunda
obodonlashtirilmoqda,  ayrimlarida  esa  olimlar  tomonidan  tadqiqot  ishlari  olib
borilmoqda.  Ta’kidlash  joizki,  G'uzor  shahri  va  tumanini  qadimdan  rivojlanib,
o'tmish voqealariga guvoh bo'lgan o'lkalar qatoriga qo'shish mumkin. 
G’uzor  shahri  shahar  nomi  bilan  ataluvchi  daryo  -  G’uzordaryo  sohilida
tepalik bo’lib, uning asosiy qismi daryoning o’ng tomonida joylashgan. Daryoning
shundaygina  q irg’og’iga  kelib  tutashuvchi  te palikni  Qo’rg’on,  deb  atashadi.
Aytishlaricha,  bu  tepalik  G’uzor  to’rasining  Qarorgohi  bo’lib,  1920  yil  2
sentabrida Saidakromxon to’ra Buxoro amiri Said Olimxon bilan birgalikda o’z va -
tanlarini  tark  etganda  o’t  qo’yib,  yoqib  yuborilgan  va  shundan  buyon  6  gektar
maydonni  egallagan  bu  joy  tepalikka  aylanib  qolgan 1
.  Keksalarning  hikoyalariga
ko’ra,  qo’rg’onda  boshqaruv  idoralari,  to’raning  yashash  joyi,  uning  harami,
zindon  va  boshqa  davlat  ishlari  uchun  zarur  bo’lgan  muassasalar  joylashgan.
Kultepadan  boy lik  qidirib  uni  kovlagan  kishilar  qo’rg’onning  qoldiqlarini  ham
butunlay vayron qilishib, tuproq uyumiga aylantirishgan.
Qo’rg’on vayronalarining G’uzordaryo qirg’oqlariga tutashgan joyida g’orga
o’xshash,  balandligi  2  metrlar  chamasidagi  ichkariga  kirib  boradigan  chuqurlik
bor. El orasida bu g’or mahfiy yero sti yo’li bo’lib, shahar atrofidagi tepaliklar bilan
tutashgan,  degan  gaplar  yuradi.  Balki,  haqiqatan  qam,  bu  tepaliklar  harbiy
ahamiyatga ega bo’lib, atrofni kuzatish va himoya vositasida xiz mat qilgan bo’lishi
mumkin.  Vayrona  qoldiqlarining  nuragan  joylarida  g’isht  devorlar  ochilib
qolganligi  qo’rg’onning  atrofi  g’ishtin  devorlar  bilan  o’rab  olinganligidan  barak
beradi.
Daryo  sohili  bo’ylab  quyiroqda  Oqsaroy  qurilgan  bo’lib,  bu  imorat  ikki
qavatli,  keng  hovlisining  to’rt  tarafi  aylanasiga  ayvonli  bo’lgan.  O’z  davrining
salobatli,  ko’rkam  binolaridan  bo’lgan  Oqsaroyda  to’ra  zamonasida  barcha
amaldorlar  yashaganlar  va  shu  joyda  ishlaganlar.  Sho’ro  davriga  kelib
1
 H.Nuriddinov. G‘uzornoma. T., 2011. B 24-25.
47 Oqsaroyning old tomonidagi (ko’cha tarafdagi) xonalarni davlat idoralari egal ladi,
daryo tomonidagi hovlining to’ridagi xonalarda esa boshqa shahar va viloyatlardan
kelib  ishlovchilar  istiqomat  qilishgan.  Oqsaroyning  hovlisiga  kiraverishda  katta
darvozasi  bo’lib,  yog’ochdan  o’ymakorlik  usulida  chiroyli  naqshlar  bilan
bezatilgan edi.
Tarixiy  yodgorliklar  sirasiga  kiritish  mumkin  bo’lgan  Oqsaroy  1972  yilga
kelib  G’uzor  tuman  ijroiya  qo’mitasining  qaroriga  asosan  buzib  tashlandi.  O’sha
davrda  tarixiy  yodgorliklarni  saqlash,  avaylab-asrash  hamda  ta’mirlashga  e’tibor
berilmaganligi tufayli ellik yildan ko’proq vaqt ta’mirsiz foydalanilgan Oqsaroy bu
vaqtga  kelib  eskira  boshladi.  O’zlari  uchun  yangi  bino  qurib  olib  ko’chib
chiqayotgan davlat idoralari esa o’zlari foydalangan xonalarni kelajak avlod uchun
yodgorlik sifatida ta’mirlab, yaxshi holatda birovga topshirib ketish imko nini topa
olmadilar.  Ko’rimsiz  holga  kelib  qolgan  ajoyib  binoning  mahalliy  hokimiyat
birdaniga bahridan o’tib qo’ya qolgan 1
.
Qo’rg’on va Oqsaroy ro’parasida bitta mezana hamda gumbaz tomli g’ishtin
imorat  (hozirda savdo do’koni) saqlanib  qolgan. Ay tishlaricha, bu binolar yonida
katta  masjid  bo’lgan,  u  sobiq  sovet  tuzumi  dav rida  buzilib  ketgan.  Qo’rg’onning
daryo  bo’ylab  yuqori  sohilida  ikki  qavatli  madrasa  binosi  va  uning  yonida  bir
qavatli  g’ishtin  imorat  bor.  Mamat  Saidovning  "G’uzor  -  tarix  sarkadlarida"
kitobida qayd qilinishicha, bu madrasa XIX asrning birinchi yar mida qurilgan.
Hozirgi kunda G’uzordaryoning chap sohilida katta bozor joy lashgan bo’lib
ilgari  bu  bozorning  o’rtasidan  yo’l  o’tar  edi.  Yo’lning  chap  tomoni  bozor,  o’ng
tomoni  esa  karvonsaroy  bo’lgan.  O’tgan  asrning  85-yillari  bozor  va  karvonsaroy
qo’shilib  rekon struktsiya  qilingan,  yo’l  esa  bozorni  aylanib  o’tadiran  bo’ldi.  Al -
batta, bozordagi qurilish va ta’mirlash ishlaridan so’ng sharoit ancha yaxshilandi,
lekin  yo’l  masalasi  qiyin  bo’lib  qoldi.  Shuni  hisobga  olib,  daryo  ustidan  yangi
ko’prik qurildi va qatnov ancha yaxshilandi. 
Bozor orqali janubga qarab o’tadigan yo’lning ikki tomonida Miri Janda va
G’ulom  Naqshband  mozorlari  joylashran.  Miri  Janda  mozorining  o’rtasida
1
 H.Nuriddinov. G‘uzornoma. T., 2011. B 26.
48 Shahobuddin  Umar  hazratlarining  maqbaralari  va  Miri  Janda  masjidi  joylashgan.
Bu tarixiy ar xeologik qurilish bo’lgan masjid binosi to’ralikning qo’rg’oniga yaqin
bo’lib,  to’ra  va  uning  amaldorlari  ham  shu  maskanda  namoz  o’qiran  bo’lishlari
mumkin.
G’uzor  shahri  sharq  tomondan  Avg’onbog’,  Oqbo’yin,  Baxmal  qishloqlari
bilan,  shimoldan  Batosh,  Mirishkor  va  Qo’rg’ontepa  qishloqlari,  g’arb  tomondan
G’armiston,  Cho’nag’ar  qishloqlari  va,  nihoyat,  janubdan  Gulshan,  Martepa
qishloqlariga tutashadi.
G’uzor  tumanidagi  Zangibobo  qishlog’i  tuman  markazidan  15  chaqirim
shimolda  joylashgan  bo’lib,  bu  qishloqdagi  ziyoratgohni  ham  mahalliy  aholi
Toshkent viloyati, Zangiota tumanida dafn qilingan av liyoga bog’laydilar. Tarixda
o’tgan  ulug’  insonlarning  bir  necha  joyda  qabrlari  borligi  haqidagi  afsonalarning
qay  biri  to’g’riligini  aniqlash  qiyin,  ammo  shunday  bo’lsa-da,  bu  rivoyat lar
haqiqatda bor gap.
Mustaqillik  yillarida  Zangibobo  qishlog’i  mozorida  avliyoning  qabri
obodonlashtirilib, 2009 yilda tadbirkor Jo’rayeva tomo nidan sag’ana barpo qilindi 1
.
Unda  saqlanayotgan  bir  gazcha  kela digan  tayoq  aynan  Zangiboboning  tayog’i
sifatida avaylab-asrab kelinmoqda.
G’uzor shahridan shimoli-g’arb tomonga yo’l olgan kishi Keray it, Sovbog’
qishloqlaridan o’tsa, 20 chaqirimga yaqin yo’l bosib Qumcho’p qishlog’iga boradi.
Qishloqning  kunbotar  tomonida  uncha  baland  bo’lmagan  tepalik  mavjud  bo’lib,
shu  atrofdagi  aholi  uni  Qumcho’pota  deb  ulug’lashadi.  Ushbu  tepalikning
quyoshga qaragan tomoni  yumshoq qum bilan qoplangan bo’lib, yoz oylari oyoq
va  bel,  boshqa  tayanch-harakat  a’zolari  og’rigan  bemorlar  peshinda,  ayni  kum
qizigan paytida unga kiradilar. Bu davolash  usuli  xalq tabobatining bir  ko’rinishi
bo’lishi mumkin va aynan qizigan qum inson tanasini darddan forig’ qilsa kerak.
Atrofda bunday qumli joylar ko’p bo’la turib, odamlar aynan shu joyga kelish lari
balki  tepalikning  quyoshga  nisbatan  joylashishi  bo’lishi  mumkin.  Nomi
Qumchp’pota bo’lganligi uchun sovetlar davrida bu maskan ham ateistlar nazorati
1
 H.Nuriddinov. G‘uzornoma. T., 2011. B 31.
49 ostiga tushib qolgan edi, dardga chalingan odamlar shifo izlab qumga kirish uchun
kelganla rida  mafkuraviy  kurash  faollari  ularni  bu  joydan  ketkazish  bilan  ovora
bo’lardilar. 
Chugurtma  qishlog’ida  joylashgan  katta  mozor  Xo’jabosh  ota  nomi  biln
ataladi.  Xalq  orasidagi  rivoyatlarda  aytilishi cha,  mahalliy  xo’ja  avlodlarining
boshlig’i bo’lgan Abulayz shu atrofdagi qishloqlarni suv bilan ta’minlashga katta
xissa  qo’shgan.  G’uzordaryoning  yuqori  qismidan  ariq  qazdirib,  dalalar da
dehqonchilik  va  chorvachilikni  yo’lga  qo’yishga  asos  solgan  bu  tabarruk  zotning
qabrini el Xo’jabosh ota deb e’zozlab keladi. U kishi bunyod etgan ariq Abulayz
arig’i deb atalib, asrlar davo mida dalalarga hayot ato etdi.
Chovka qishlog’ini ba’zi keksalar Qo’rg’oshim qishlog’i deb ham atashadi.
Bu  qishloq  janubida  joylashgan  tepalik  qabristonga  aylantirilgan  bo’lib,
Qo’rg’oshimtepa qabristoni nomi bi lan yuritiladi. Aytishlaricha, bu tepalik, aslida,
Muqanna  barpo  qilgan  qo’rg’on  bo’lgan  va  Qo’rg’oni  Hoshim  nomi  bora-bo ra
Qo’rg’oshim tepa atalib ketgan. Chunki o’z yurtining ozodligi yo’lida kurash olib
borgan  Muqannaning  ismi  Hoshim  bo’lganligi  bunga  dalil  qilib  ko’rsatiladi.
Mahalliy  aholi  shu  tepalikka  yaqin  joylashgan  Oqto’nli  qishlog’ining  barpo
etilishini ham yaynan Muqanna nomi bilan bog’lashadi, chunki ularning fikricha,
Muqannaning qo’shinlari oq kiyim kiyishib yurishgan.
Yalpoqtepa  hozirgi  G ’ uzor  tumanidagi  Qo ’ shtepa  qishlog ’ idan  2  km
shimolda  va  Yorg ’ unchi  qishlog ’ idan  2.5  km  janubda  hamda  hozirgi  G ’ uzor
shahridan  8-9  km  shimolda  joylashgan .  Bu  manzilgohdan  topilgan  kulolchilik
ashyolari  miloddan  avvalgi  II - I  milodiy  VIII  asrlarga  oidligi  aniqlandi 1
.
Dunyo  tamaddunida  Buyuk  Ipak  yo ' lining  ahamiyati  qanchalik  kata
bo ' lganligi  haqida  juda  ko’p  manbalar  mavjud .  Osiyo va Yevropani bir-biri  bilan
bog'lagan, iqtisodiy va madaniy aloqalarni har tomonlama rivojlantirishda muhim
omil  bo'lgan  Buyuk  Ipak  yo'lida  alohida  o'rin  tutadigan  manzillar  ko'p  bo'lgan.
G'uzor  tumani  ham  anna  shunday  manzillardan  biri  sifatida  e’tirof  etib  kelinadi.
1
 Раимкуло в  А.,  Чешмели  И.,  Эгамбердиев  Ф.  Распоки  городишща  Ялпактепа  в  Гузарском  районе
Кашкадарбинской области (2006-2008) – Археологическая исследования в Узбекистане 2006-2007 года. Т .,
2009. С .174-185.
50 Ayniqsa,  Qo'shtepa  qishlog'idagi  Yalpoqtepa  yodgorligi  so'nggi  yillarda  nafaqat
Vatanimizdagi,  hatto  xorijiy  qadimshunos  olimlarning  ham  e’tiborini  tortib
kelmoqda.  Bugungi  kunda  anna  shu  yodgorlik  G'uzorning  qadimgi  o'rni  sifatida
e’tirof etilmoqda. Ularning fikriga ko'ra, G'uzorning Buyuk Ipak yo'lidagi roli hali
juda ko'p tadqiqotlarni talab qiladi. 
G’uzor  shahri  yaqinidagi  Yalpoqtepada  arxeologik  tadqiqotlar  olib  borgan
qadimshunos  olimlar  fikrlariga  ko’ra,  miloddan  avvalgi  IV  asrda,  ya’ni
Makedoniyalik  Iskandar  bosqini  davrida  bu  tepalikda  joylashgan  qal’a  va  shahar
G’uzorning markazi bo’lgan. Yalpoqtepa mahobatli mudofaa devorlari bilan o’rab
olingan 6 ga maydonga ega bo’lgan kvadrat shaklidagi shahar-qal’a qoldiqlaridir.
250x250  m  o’lchamdagi  bu  yodgorlik  relyefidan  ham  mudofaa  tizimi  murakkab
tarx asosida ishlab chiqilganligi yaqqol ko’zga tashlanadi.
Qal ’ aning  janubiy  devorining  sharqiy  va  g ’ arbiy  qismlarida  ikkita  darvoza
qurilgan ,  janubiy  tomoni  uning  ikki  burchagida  oldinga  turtib  chiqqan  ikkita
mudofaa  burjlari ,  ya ’ ni  minoralar  bilan  mudofaa  qilingan .  Qal’aning ichida, uning
shimoliy-g’arbiy  burchagida  tomonlarining  uzunligy  70x70  metr,  hozirgi  kunda
ham baliandligi 13-14 metr bo’lgan ulkan arkning qoldiqlari mavjud. Qadimshunos
olim  A.Rayimqulovning  fikricha,  Yalpoqtepadan  olingan  bu  ma’lumotlar
G’uzorning uzoq o’tmishi haqida juda boy manba bo’la oladi.
XULOSA
G’uzor  tumani  me’moriy  yodgorliklari,  ziyoratgohlari  va  ularning  voha
51 tarixini  o’rganishdagi  ahamiyati  mavzusini  o’rganish  quyidagi  xulosalarga  kelish
imkonini beradi:
 O ’ rta  asrlarda  Qashqadaryo  vohasining  eng  salohiyatli  viloyatlaridan  biri
Xuzor  ( G ’ uzor )  viloyati  ( bekligi )  bo ’ lib ,  markazi  -  Xuzor  shahri  hisoblangan .
Mazkur  viloyat  tog ’  va  dasht  hududlaridan  iborat  bo ’ lib ,  G ’ uzor  shahri  Buxoro -
Nasaf ( Qarshi ) - Termiz  magistral ( bosh ) savdo  yo ’ lida  joylashgan .
Bu  davrda  Qashqadaryo  vohasi  ikki  yirik  viloyatdan  iborat  bo’lgan:  Kesh
(Shahrisabz) viloyati va Naxshab (Nasaf, Qarshi) viloyati. Bu ikkala viloyat Sug’d
konfederatsiyasi  (ittifoqi)  tarkibiga  kirib,  hududlari  Janubiy  Sug’d  (Qashqadaryo
Sug’di)  deyilgan.  Ana  shu  janubiy  Sug’dning  Kesh  viloyatidagi  salohiyatli
manzillardan  biri  Xuzor  manbalarda  rustoq,  tuman,  shahar,  viloyat  sifatida  tilga
olingan.
Qarshidan  45  verst  (1verst  -  1,06  km)  janubiy  sharqda  G’uzor  bekligining
markazi  G’uzor  shahri  joylashgan  bo’lib,  uning  geografik  o’rni  Hisor  tog’
tizmasining  g’arbiy  yon  bag’ridagi  adirlarga  to’g’ri  keladi 1
.  G’uzor  bekligi
shimoldan  Katta  O’radaryoning  yuqori  oqimi,  sharqdan  Katta  O’radaryo  va
Qirshaktog’ning  sharqiy  qismi  bilan  hamda  g’arbdan  35-40  kenglikda
chegaralangan.
 XX  asrning  birinchi  choragidagi  statistik  ma’lumotlarga  ko’ra  1924  yilda
Qashqadaryo  oblastida  3  ta  viloyat  tuzilgan:  G'uzor,  Qarshi,  Shahrisabz.  G'uzor
viloyatining maydoni 4978 kv.km, aholisi 37405 kishi bo’lib, 1 kv.kmga 7,5 kishi
to’g’ri  kelgan.  G’uzor  viloyatiga  G’uzor,  Tangixaram  (Dehqonobod),  Yangikent
tumanlari kirgan. Viloyat qishloqlarida 36555 kishi ( 97,7 %), G’uzor shahrida esa
850 kishi (2,31) yashagan. Xo’jaliklarning soni esa 5913 kishini tashkil etgan.
XX  asrning  20  -  yillari  boshlarida,  xususan  1924-1926  yillarda  kelib
ma’muriy- hududiy islohotlar o’tkazilganligi sababli ma’muriy chegaralar o’zgarib
turgan.  Shu  boisdan  ham  mavjud  statistik  ma’lumotlarda  ham  farqlar  va  ba’zan
noaniqliklar uchraydi. Lekin shunga qaramasdan bu joyda mazkur ma’lumotlar asl
holicha keltirilmoqda.
1
 Семёнов  –  Тянь-Шанский  В.П.  Россия:  Полное  географическое  описание  Туркестанский  край.  изд-во
А.Н.Девриена. СПб., 1913. Т.19. – С.663.
52 G'uzor  vohasi  aholisining  aksariyat  qismi  o’zbeklar  bo’lib,  qishloqlarda  97
foizdan ziyod aholi yashagan.  Qo’ng’irotlar  Qirshak tumanida 7125 kishi, yuqori
Kichik  va  Katta  O’radaryolar  bo’ylarida  -  8875  kishi,  G’uzordaryo  vodiysida  -
4570 kishi istiqomat qilishgan.
Rossiya zobiti kapitan Arxipov ma’lumotlariga ko’ra, G'uzor bekligi aholisi
40.000 ga yaqin hovli va o’tovlarda istiqomat qilib, bir qismi ko’chmanchi qirg’iz -
qo’ng’irotlar, bir qismi esa o’troq, o’zbek-qovchin, sart, xo’ja va tojiklardan iborat
bo’lgan.  Manbalarda  G’'uzor  shahrining  o’zida  20.000  ga  yaqin  aholi  istiqomat
qilishi  qayd  etilgan.  G’uzorda  razvedka  ishlarini  olib  borgan  polkovnik  Fedorov
kapitan  Arxipovning  ma’lumotlarini  tasdiqlagan  holda,  beklikda  katta  yoshdagi
aholi soni 25.000 kishi, kichik yoshdagilar bilan birgalikda jami aholi soni 25.000
kishi,  kichik  yoshdagilar  bilan  birgalikda  jami  aholi  soni  50.000  kishidan  ortiq
bo’lganligi haqida ma’lumot bergan. Shundan 20.000 atrofida, ya’ni jami aholining
80 foizga yaqini o’zbeklar, 5000 atrofida, yohud 20 foizga yaqin qismini tojiklar
tashkil  qilgan.  Bundan  tashqari  G’uzor  shahrida  bir  necha  yahudiy  oilalari;  50
nafarga yaqin hindlar, 5 nafar afg’on va 50 nafar lo’lilar istiqomat qilishgan.
G’uzor  bekligi  aholisini  turmush  tarziga  ko’ra  o’troq  va  ko’chmanchi
chorvador  aholi  guruhlariga  ajratish  mumkin.  Beklik  aholisining  15000  ga  yaqin
(60  foizi)  o’troq  aholi,  10.000  ga  yaqini  (40  foizi)  ko’chmanchilardan  iborat.
bo’lgan.  O’troq  va  ko’chmanchi  aholi  o’rtasida  aniq  chegara  belgilanmagan.
Chunki ko’chmanchilarining o’ziga to’q oilalari va oqsoqollari qishda shaharlarda
va  yirik  bozorlari  mavjud  qishloqlarda  yashashga  harakat  qilishib,  yoz  oylarida
ko’chmanchi  hayot  tarzini  yanada  davom  ettirganlar.  Chorvasi  qamroq  bo’lgan
kambag’al  ko’chmanchilar  o’z  qishloqlari  yaqinidagi  lalmi  yerlarga  boshoqli
ekinlar  ekishib,  chorvaga  qishlash  uchun  qo’ton  va  o’zlariga  o’tov  tikishib,
ko’chmanchi hayot tarzini deyarli yo’qotmagan holda yashaganlar.
G’uzor bekligida 6 ta amloklik bo’lib, 20.000 hovli va aholisi 60.000 ga ega
bo’lgan qung’irotlar va quramalar istiqomat qilganlar.
Qo’ng’irotlar  G’uzor  volostida  1  625  kishi,  Tangiharam  volostida  1645
kishi,  Yangikent  volostida  20  615  kishi  yashashgan.  Taniqli  elshunos  olima
53 B.X.Karmishevaning  yozishicha,  qo’ng’irotlarning  qoraqalpoq  guruhi  ajdodlari
Orol va Sirdaryo bo’ylarida yashashgan. Ularning ozroq qismi Qo’qonga, ko’proq
qismi  esa  Zarafshon  vodiysiga  (Jomboyga)  joylashishgan.  Ularning  ajdodlari
Shayboniyxon  qo’shinlari  bilan  kelib  qolgan  bo’lishlari  kerak.  Bundan  250  yillar
burun Zarafshon vodiysi qoraqalpoqlaridan Oltinbosh 3 (ayrim manbalarda 6) kishi
bilan  G’uzor  cho’lining  Pachkamar  hududiga  kelgan.  G'uzor  begi  ularga  yer-suv
bergan,  chorvachilik  bilan  shug’ullanishlari  uchun  imkoniyatlar  yaratgan.  XVIII
asr oxirlarida qoraqalpoqlar Surxon vohasi tomoniga, ya’ni Xomkon va Qirshoqqa
ko’chib o’tishgan.
   Tumanning Amir Temur MFY hududida joylashgan “Musofir ota” ziyoratgohi
ham ana shunday muqaddas joylardan sanaladi. Bu yerda shu nom bilan ataluvchi
qadamiy  qabriston  va  ziyoratgoh  mavjud.  Maskanda  Abdulla  Xo’ja  ibn
Muhammad ismli zotning va u kishining singillari Xadicha bibining ruhlari mangu
qo’nim  topib,  el  orasida  bu  zot  “Musofir  ota”  nomi  bilan  mashhur  bo’lgan.  Shu
tufayli ziyoratgoh ham, qabriston ham “Musofir ota” nomi bilan ataladi. Qabriston
hududida 1 ta maqbara, 4 ta sag’ana bor. (2 ta sag’ana deyarli ko’milib qolgan) 1
.
“Ushbu  ziyoratgohda  1965-1972  yillarda  bobomiz  Qahhor  bobo  mujovirlik
qilib,  qadamjoni  qo’lidan  kelganicha  tartibga  keltirib  turgan.  Keyinchalik,  ya'ni
1972  yildan  boshlab  otam  Zoyir  bobo  bu  yerda  qorovullik,  bog’bonlik  qilib
obodonlashtirish  ishlarini  bajargan,  ziyoratchilarga  qulaylik  yaratishni
tashkillashtirigan”,  deydi  “Musofir  ota”  jome'  masjidi  imom  xatibi  Tilov
Qahhorov. 
Miri  Janda  ziyoratgohi  haqida.  Ko’hna  va  ibratlarga  boy  tarix,  xilma-xil
milliy  va  diniy  qadriyatlarga  ega  yurtimizning  turli  go’shalarida  saqlanib  qolgan,
istiqlolimiz  sharofati  tufayli  xalqimizning  ma’naviy  boyligi  bo’lgan  bu  tarixiy
obida va yodgorliklarni ta’mirlash, ularni muhtasham va betakror ziyoratgohlarga
aylantirish  yo’lida  ko’plab  ishlar  qilinmoqda.  Qashqa  vohasining  qadimiy
shaharlaridan  biri  bo’lgan  G’uzor  tumani  hududida  ham  talay  tariziy  maskanlar
mavjud.  Mana  shunday  qadamjolardan  biri  tuman  markaziga  yaqin  hududda
1
 Choriev Z., Jo‘rayev A. G‘uzor tarixidan lavhalar. T., 1997. B58.
54 joylashgan Miri Janda ziyoratgohidir. Tumandagi diniy arboblar, fidoiy oqsoqollar
va  tadbirkor  rahbarlar  sa’y-harakatlari  tufayli  zamonlar  o’tishi  bilan  ta’mirtalab
holga kelib qolgan bu maskanni batamom qaytadan ta’mirlab zamonaviy, ko’rkam
ziyoratgohga aylantirish boshlanib, shu kungacha talay ishlar amalga oshirildi. Bu
xayrli  va  savob  ishlar  Muhtaram  Predizentimiz  Islom  Karimovning  “ Buyuk
ajdodlarimizning bebaho merosini tiklash, qadr-qimmatini joyiga qo’yish, ularning
qadamjo  va  ziyoratgohlarini  obod  qilishdek  baxt  siz  bilan  bizga  nasib  etganidan
har birimiz haqli ravishda faxrlanamiz ” degan ko’rsatmalarining amaliy ifodasidir.
Miri Janda ziyoratgohi, xususan, undagi azaldan tabarruk qadamjolardan biri
sifatida  musulmonlar  hurmati  va  ehtiromida  bo’lib  kelgan  maqbara  haqida  keng
xalq  ommasi  orasida  ham  shuningdek,  u  haqda  yozgan  barcha  olimlarning
tadqiqotlarida  ham  uni  aslida  buyuk  mutasavvuf,  Suhravardiyya  tasavvufiy
tariqatining asoschisi Shayx Shahobuddin Abu Hafs Umar Suhravardiy nomi bilan
bog’lab kelganlar. Binobarin, Islom dinida, xususan, tasavvufda yuksak maqomga
ega bo’lib mustaqil tariqatga (suhravardiyyaga) asos solgan bu shaxsning hayoti va
faoliyati haqida ma’lumot berish maqsadga muvofiqdir.
 Shahobuddin Umar  Suhravardiyning ilmiy-ma’naviy  merosi  u  asos  solgan
tasavvufiy  ta’limotning  butun  mazmun-mohiyatini  o’zida  mujassam  qiladi.
Manbalarga  ko’ra  uning  qalamiga  mansub  “ Avorif  al-maorif ”  ( “ Ma’rifat
tuhfalari ” )  asari  bo’lib,  arab  tilida  yozilgan  bu  muhim  asar  tarkibiy  jihatdan
oltmish uch bobdan tashkil toptan. Mazkur asar Suhravardiya ta’limotining nazariy
va  amaliy  jihatlari,  inson  adob-axloqi  va  sog’lom  turmush  tarziga  doir  asosiy
masalalar  batafsll  bayon  qilinganligi  bois  o’ziga  xos  dasturiy  qo’llanma  sifatida
azaldan barcha so’fiylar tomonidan chuqur o’rganilgan. Shuningdek, ushbu asarda
tasavvufning  tartib-qoidalari  hamda  isloln  dinining  aksar  aqidaviy  jihatlari  ham
ilmiy  asosda  sharhlangan.  Nodir  manba  sifatida  unga  Sohibqiron  Amir  Temur
saroyida faoliyat ko’rsatgan mashxur olim Sayyid Sharif Ali ibn-Jurjoniy (u 1413
yilda Samarqandda vafot etgan) tomonidan qimmatli sharh yozilgan. Dastlab olim
al-Orifiy tomonidan turk tiliga va Zahirridin Abduraxmon ibn Ali ash-Sheroziy va
shayx  Iziddin  Mahmud  ibn  Ali  al-Koshiy  an-Naztariy  tomonidan  ikki  marta  fors
55 tiliga  ham  tarjima  qilingan.  Keyingi  asarlarda  “ Avorif  al-maorif ”  ning  nemis  va
ingliz  tillariga  ham  tarjima  qilinganligi  haqida  ma’lumotlar  bor.  Bundan  tashqari
Shahobuddin  Umar  Suhravardiyning  “ A’lom  al-xudo  va  aqiydat  arbob  at-takiy ”
( “ Hidoyat alomatlari va taqvodorlar aqidasi ” ) nomli boshqa bir asari ham, nomidan
ko’rinib  turganidek,  odamlarni  to’g’ri,  hidoyat  yo’liga  boshlab,  ularni  sog’lom
aqida ruhida tarbiyalashga qaratilgan. 
Bir qancha manbalarda Shahobuddin Umar Suhravardiyni Bag’dodda vafot
etgan  deb  yozil sada,  Qashqadaryo  viloyatining  G’uzor  tumanida  uning  azaldan
xalqimiz  tomonidan  alohida  e’zozlanadigan  ziyoratgohi  mavjud.  Bu  joy  hozirda
Miri Janda nomi bilan mashhur.  “ Janda ”  so’zi tariqatga kirgan so’fiylar kiyadigan
arabcha "hirqa"ning xalq orasida ishlatiladigan atamasi bo’lib, odatda u juldur, eski
va  quroq  ma’nolarini  bildirib,  junli  matodan  tikilgan  ustki  libos.  Bu
libosni  asosan  so’fiylar  kiyganligi  bois  pirdan  shogirdga  o’tgan,  shuning  uchun
uzoq vaqt kiyilgan va aksar holda ohori uchgan libosga aylanib qolgan. Yuqorida
aytilganidek, shayx Shahobuddin Umar Suhravardiy xalifa an-Nosir saroyida hirqa
libosini kiygizuvchi mutasaddi bo’lgan. 
 Dunyo  tamaddunida  Buyuk  Ipak  yo'lining  ahamiyati  qanchalik  kata
bo'lganligi  haqida juda  ko’p  manbalar  mavjud. Osiyo va Yevropani bir-biri  bilan
bog'lagan, iqtisodiy va madaniy aloqalarni har tomonlama rivojlantirishda muhim
omil  bo'lgan  Buyuk  Ipak  yo'lida  alohida  o'rin  tutadigan  manzillar  ko'p  bo'lgan.
G'uzor  tumani  ham  anna  shunday  manzillardan  biri  sifatida  e’tirof  etib  kelinadi.
Ayniqsa,  Qo'shtepa  qishlog'idagi  Yalpoqtepa  yodgorligi  so'nggi  yillarda  nafaqat
Vatanimizdagi,  hatto  xorijiy  qadimshunos  olimlarning  ham  e’tiborini  tortib
kelmoqda.  Bugungi  kunda  anna  shu  yodgorlik  G'uzorning  qadimgi  o'rni  sifatida
e’tirof etilmoqda. Ularning fikriga ko'ra, G'uzorning Buyuk Ipak yo'lidagi roli hali
juda ko'p tadqiqotlarni talab qiladi. 
G’uzor  shahri  yaqinidagi  Yalpoqtepada  arxeologik  tadqiqotlar  olib  borgan
qadimshunos  olimlar  fikrlariga  ko’ra,  miloddan  avvalgi  IV  asrda,  ya’ni
Makedoniyalik  Iskandar  bosqini  davrida  bu  tepalikda  joylashgan  qal’a  va  shahar
G’uzorning markazi bo’lgan. Yalpoqtepa mahobatli mudofaa devorlari bilan o’rab
56 olingan 6 ga maydonga ega bo’lgan kvadrat shaklidagi shahar-qal’a qoldiqlaridir.
250x250  m  o’lchamdagi  bu  yodgorlik  relyefidan  ham  mudofaa  tizimi  murakkab
tarx asosida ishlab chiqilganligi yaqqol ko’zga tashlanadi.
Qal’aning  janubiy  devorining  sharqiy  va  g’arbiy  qismlarida  ikkita  darvoza
qurilgan,  janubiy  tomoni  uning  ikki  burchagida  oldinga  turtib  chiqqan  ikkita
mudofaa burjlari, ya’ni minoralar bilan mudofaa qilingan. Qal’aning ichida, uning
shimoliy-g’arbiy  burchagida  tomonlarining  uzunligy  70x70  metr,  hozirgi  kunda
ham baliandligi 13-14 metr bo’lgan ulkan arkning qoldiqlari mavjud. Qadimshunos
olim  A.Rayimqulovning  fikricha,  Yalpoqtepadan  olingan  bu  ma’lumotlar
G’uzorning uzoq o’tmishi haqida juda boy manba bo’la oladi.
1  Tumanda mavjud va bizning davrimizgacha yetib kelgan yuksak madaniy
meros  obidalarining  ma’naviyatimizdagi  o`rnini  ochib  berish;
Yalpoqtepaning o’rnida katta shahar mavjud bo’lganini tasdiqlaydi.
G’uzor  tumani  me’moriy  yodgorliklari,  ziyoratgohlari  va  ularning  voha
tarixini  o’rganishdagi  ahamiyati  mavzusini  o’rganish  quyidagi  xulosalarga  kelish
imkonini beradi: 
2  G’uzor  tumanining  geografik  o’rni  va  aholi  joylashuvi  tarixiy  asoslari
tadqiq etildi; 
 3  G’uzor  tumani  me’moriy  yodgorliklari,  ularning  qurilishi  va  tarixiy
ahamiyatini ilmiy manbalarda gi yoritilishini tahlil qilindi; 
4  G’uzor  tumanida  mavjud  ziyoratgohlar,  muqaddas  qadamjolar  tarixini
yoriti ldi ; 
5  Qashqadaryo  vohasi  tarixini  o’rganishda  G’uzor  tumani  me’moriy
yodgorliklarining muhim omil ekanligi tadqiq etildi; 
57 Tavsiyalar:
-  Sharq  va  g’arb  olamida  muhim  o’rinda  turgan  Buyuk  Ipak  yo’li
chorrahasida  joylashgan  Xuzor  –  G’uzor  shahri  va  viloyatining  qadimdan  to  XX
asr boshlarigacha bo’lgan davri tarix-etnografiya ma’lumotlarini o’rganish;
-  O’zbekiston  tarixida  salmoqli  o’rinda  turgan  bu  voha  tarixi  yuzasidan
yanada teranroq, keng qamrovli ilmiy izlanishlarni tashkillashtirish;
- Yangi qo’lga kiritilgan ma’lumotlarni OAV larda e’lon qilib borish.
58 Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:
1. Karimov  I.A.  Karimov  I.A.  Yuksak  ma’naviyat-yengilmas  kuch.  T.:
Ma’naviyat, 2008.
2. Karimov  I.A.  O’zbekiston  mustaqillikka  erishish  ostonasida.    T.:
O’zbekiston, 2011.
3. Karimov  I.A.  Ona  yurtimiz  baxtu  iqboli  va  buyuk  kelajagi  yo’lida  xizmat
qilish – eng oliy saoatdir. Toshkent, “O’zbekiston”, 2015.
4. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q, T.: O’zbekiston, 1998. 
5. Abu Bakr Muhammad ibn Ja’far Narshaxiy. Buxoro  tarixi , T ., 1966. 
6. Choriev Z., Jo’rayev A. G’uzor tarixidan lavhalar. T., 1997.
7. Eshov B. Qadimgi O’rta Osiyo shaharlari tarixi. T ., 2006. 
8. H.Nuriddinov. G’uzornoma. T., 2011. 
9. Hasanov  A.  M.  XVI-XIX  asrlarda  shaharsozlik  va  me’morchilik.
(Qashqadaryo vohasi misolida). Nomzodlik diss. avtoreferati. T., 2008.
10. Hofiz Tanish al-Buxoriy. Abdullanoma ("Sharafnomayi shohiy") 1-kitob. T .,
1999.
11. Hudud ul-olam . T., 2008. 
12. Karimov  I.A.  Karimov  I.A.  Yuksak  ma’naviyat-yengilmas  kuch.  T.:
Ma’naviyat, 2008.
13. Karimov  I.A.  O’zbekiston  mustaqillikka  erishish  ostonasida.    T.:
O’zbekiston, 2011.
59 14. Karimov  I.A.  Ona  yurtimiz  baxtu  iqboli  va  buyuk  kelajagi  yo’lida  xizmat
qilish – eng oliy saoatdir. Toshkent, “O’zbekiston”, 2015.
15. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q, T.: O’zbekiston, 1998. 
16. Kesh-Shahrisabz tarixidan lavhalar. T., 1998.
17. Mahmud Qoshg’ariy. Devonu lug’otit turk. ("Turkiy so’zlar devoni") I-tom.
T ., 1960. 
18. Muhammad Solih. Shayboniynoma. T.; 1989. 
19. Nafasov T. O’zbek toponimlarining izohli lug’ati. T., 1998.
20. Nafasov T. Qashqadaryo qishloqnomasi. T., 2009. 
21. Nasriddinov K. Qarshi qal’asi. Q., 2006.
22. O ’ zbekiston  Milliy  ensiklopediyasi , 10- jild . T ., 2005. – B .622.
23. Rajabov  R . O ’ rta  Osiyo  etnomadaniy  jarayonlarida  arablar . T., 2011.
24. Ravshanov P. Qashqadaryo tarixi. T., 1995.
25. Shahrisabz: Ming yillar merosi. T., 2002. 
26. Sharofuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. T., 1996. B .29-52..
27. Shoniyozov K. O’zbek xalqining shakllanish jarayoni. - T., 2001.
28. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. T., 1989.
29. Бартольд  В.В.  Туркестан  в  эпохи  монголского  нашествия  –  Слч.,  в  9
томах. М., 1963. Т.1. С.189./Ханыков Н. Описание Бухарского ханства.
СПб., 1843. 
30. Бартольд  В.В.  Туркестан  в  эпохи  монголского  нашествия  –  Слч.,  в  9
томах. М., 1963. Т.1.
31. Кармышева  Б.Х.  Очерки  этнической  истории  южных  районов
Таджикистана и Узбекистана. –М., 1976.
32. Лунина С.Б. Города Южного Согда VIII-XII вв. Т., 1984. 
33. Массон  М.Е.  Столичныегорода  в  области  низовьев  Кашкадарьи  с
древнейших времен. Т., 1973.
34. Мурзаев Э.М. Средняя Азия. Физико географический очерк. М., 1957. 
35. Полк. Галкин. Краткий военный-статистический очерк района полевой
поездки  офицеров  Генерального  Штаба  Туркестанского  военного
60 округа в 1889 году Бухарском ханстве и в южной части Самаркандской
области. Сб.  геогр.  .топограф. и стат.  мат.ов по Азии. СПб.,  1894. Вп.
57.
36. Полк.  Федоров.  Статистический  очерк  Гузарского  и  Куйтангского
амлякдарств  Келифского  бекства  //  Сборник  географических,
топографических  и  статистических  материалов  по  Азии.  –  СПб.,
Военная типография, 1894. –Вып.57. 
37. Раимкуло в  А.,  Чешмели  И.,  Эгамбердиев  Ф.  Распоки  городишща
Ялпактепа в Гузарском районе Кашкадарбинской области (2006-2008) –
Археологическая исследования в Узбекистане 2006-2007 года. Т., 2009.
38. Семёнов  –  Тянь-Шанский  В.П.  Россия:  Полное  географическое
описание Туркестанский край. изд-во А.Н.Девриена. СПб., 1913. Т.19.
– С.663.
39. Советник Петров Рекогносцировка Бухарских владений Петрова 1884 и
1885 гг.// Сборник географических, топографических и статистических
материалов по Азии. СПб., 1886. Вып.21.
40. Сулейманов Р.Х. Древний Нахщаб. Т-С., 2000.
41. Туркестанский сборник. Т., 288. –СПб., 1882. –С.34. 
42. Ханыков Н. Описание Бухарского ханства. СПб., 1843. 
Internet ma’lumotlari
1. www  .  ziyonet  .  uz  
2. www.wikipedia.ru   
3. www.histori.uz  
4. www.denemtr.com   
61 ILOVALAR
G’uzor tumani Miri Janda masjidi
62 Masjidning ichki ko’rinishi
G’uzor tumani Miri Janda masjidi (ichki ko’rinish)
63 “Musofir ota” ziyoratgohi
64 65