IP addreslarning sinflanishi IP tarmog`ini maska yordamida strukturalarga ajratish., OSI etalon modelini pog`onalari

O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishiMundarija
Kirish …………………………………………………………………...….……
1.1 Kurs ishining tarkibi va hajmi…………………………………….……..…..
1.2. Kurs ishini rasmiylashtirish talablari……………………………….…........
1.3. Kurs ishining strukturaviy rasmiylashtirish………………………….…..…
2.  IP addreslarning sinflanishi  IP tarmog`ini maska yordamida strukturalarga
 ajratish
2.1 IP tarmoq pratakoli ........................................................................................
2.2 IP tarmog’ini maskalash maqsadi …………….. ...........................................
2.3  IP tarmoqlarda marshrutlash negizlari  .........................................................
3.  OSI etalon modelini pog`onalari
3.1 OSI modeli nima va uning vazifasi nimadan iborat......................................
3.2 OSI modelining 7 ta qatlami………………………………………………..
4. Hisobiy qism
4.1 Ethernet va FastEthernet asosidagi kompyuter tarmog'i va uning samaradorligini 
hisoblash tartibi.....................................................................................................
Ilova A ………………………………………………………….……………….
Xulosa ……………………………………………………………………..……
Foydalanilgan adabiyotlar ……………………………………………..…….. O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishiKirish
Bugungi  kunda  zamonaviy  axborot-kommunikatsiya  texnologiyalarini
jamiyat va davlat  boshqaruvi faoliyatining barcha sohalariga keng joriy etish
hamda  ulardan  samarali  foydalanish,  fuqarolarning  axborot  olishga  doir
konstitutsiyaviy  huquqlarini  ro'yobga  chiqarish,  davlat  boshqaruvi  organlari
faoliyatining ochiqligini ta'minlash, ―elektron hukumat tizimini jadal tatbiq‖
etish,  telekommunikatsiya  infratuzilmasi,  ma'lumotlarni  uzatish  tarmoqlarini
modernizatsiya  qilish  borasida  mamlakatimiz  barcha  hududida  keng  ko'lamli
ishlar amalga oshirilmoqda.
Davlatimiz  rahbarining  2015  yil  4  fevraldagi  ―O'zbekiston
Respublikasi  Axborot  texnologiyalari  va  kommunikatsiyalarini  rivojlantirish
vazirligini  tashkil  etish  to'g‘risida gi  farmoni  ushbu  yo'nalishdagi  sa'y-	
‖
harakatlarni  yangi  bosqichga  ko'tarishga  qaratilgani  bilan  nihoyatda
ahamiyatlidir.   Binobarin,  mamlakatimizda  mustaqillikning  ilk  yillaridanoq,
axborot-kommunikatsiya  texnologiyalarini  har  tomonlama  ravnaq  toptirish,
uning  huquqiy-tashkiliy  hamda  moddiy-tehnik  bazasini  izchil
takomillashtirishga  alohida  e'tibor  qaratib  kelinayapti.  Axborot-
kommunikatsiya  texnologiyalari  zamonamiz  uchun  dolzarbligiga  monand
sur'atda boshqa sohalarga nisbatan jadal rivojlanayotganini alohida ta'kidlash
joiz.  Ushbu  xizmatlar  hajmi  so'nggi  besh  yilda  3,3  barobar,  o'tgan  yili  esa
24,5 foiz o'sgani buning amaliy tasdig‘idir. 
Bularning  barchasi  axborot  -  kommunikatsiya  texnologiyalarini
rivojlantirish  borasida  ko'rilayotgan  izchil  chora-tadbirlar  samarasi,  desak,
aslo  mubolag‘a  bo'lmaydi.  Istiqbolda  internetning  milliy  segmenti  yanada
shakllantirilishini  hamda  unga  keng  polosali  ulanishni  kengaytirish,  telefon
aloqasi,  televidenie  va  radioeshittirishning  raqamli  tizimlariga  to'liq  o'tishni
ta'minlash,  aholining,  xususan,  yosh  avlodning  axborotga  bo'lgan  hamda
intellektual  talab  va  ehtiyojlarini  qondirish  maqsadida  tarmoq  resurslarini
rivojlantirish uchun zarur texnik hamda qulay shart-sharoitlarni yaratish ayni
muddaodir. O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishi1.1. Kurs ishining tarkibi va hajmi
Kurs  ishi  tarkib  qismlariga,  chizmalar,  diagrammalarga
joylashtirilgan  tasviriy  grafik  materiallar  bilan  hisob-kitob  va  tushuntirish
yozuvidan (TY) iborat.
Qo'lda  yozilgan  matnning  hajmi  25-35  jami  sahifadan  iborat
bo'lib, hisob-kitob va tushuntirish yozuvidan iborat bo’ladi:
sarlavha sahifasi;
mundarija 
kirish
asosiy qism (bo'limlarga bo'lingan)
hisobiy qism
xulosa;
foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati (adabiyotlar);
ilovalar (rasmlar, diagrammalar, dastur ro'yxatlari
Kirish qismida muammoni hal qilishning dolzarbligini ko'rsatish 
kerak, agar kerak bo'lsa, mavjud tizimlarni vazifalarni kamchiliklarini yoki 
ularni samarasiz ishlarini isbotlash uchun ko'rib chiqish kerak.
Asosiy qismning bo'limida muddatli ish mavzusi bo'yicha 
materiallar ko'rib chiqiladi: qisqacha tarixiy ma'lumot (agar kerak bo'lsa); 
asosiy tushunchalar va ishlanmalar to’g’risida ma’lumot beriladi.
Xulosa  qilib,  olingan  natijalar  haqida  qisqacha  ma'lumot  berish,
ish  natijalarini  umumlashtirish  va  barcha  kurs  ishlari  bo'yicha  xulosalar
chiqarish kerak.
1.2. Kurs ishini rasmiylashtirish talablari
Kurs  ishi  kompyuterda  A4  (297x210  mm)  oq  varaqning  bir
tomonida bir yarim qator oralig'ida bosilishi kerak. Birinchi satrning hoshiyasi
1,25  sm.  Matn  30-35  qatordan  iborat  bo'lishi  kerak,  60  ta  belgidan  iborat
bo'lishi  kerak (so'zlar  va tinish belgilarining orasidagi bo'shliqlarni  hisoblash)
va  varaqning  butun  kengligi  bo'ylab  tekislanadi.  Har  bir  varoq  standart: O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishichapdan - 3 sm, o'ngdan - 1,5 sm, yuqori va pastdan - har biri 1,5 sm, harflar
Times New Roman 14 o'lchamda bo’lishi kerak.
Shaxsiy fikrlarni, formulalarni, belgilarni kiritishga, shuningdek kurs ishning
matniga qora kapillyar (geliy) ruchka bilan diagramma va chizmalar kiritishga
ruxsat beriladi.
Kurs  ishlari  hajmi  kamida  25  sahifadan  iborat  bo'lishi  va  35
varaqdan oshmasligi  lozim. Ishning matni  sarlavha sahifasidan  boshlanadi  (A
ilovaga  qarang).  Keyingi  sahifada  bo'limlar,  paragraflar,  ilovalar  va  sahifalar
yozilgan  tarkibiy  qismlar  jadvali  (B  ilovasiga  qarang).  Tarkiblar  jadvalida
ishda  mavjud  bo'lgan  barcha  sarlavhalar  bo'lishi  kerak.  Ularning  matni  ish
mazmuniga  to'liq  mos  kelishi,  aniq,  ravshan,  izchil  va  uning  ichki  mantig'ini
aniq aks ettirishi kerak.
Kirish  varaqasidan  boshlab  barcha  ish  varaqalari  raqamlanadi.
Raqamlash  boshidan  oxirigacha  bo'lishi  kerak.  Ilova  va  bibliografiya  o'zaro
tartib  raqamlashga  kiritilishi  kerak.  Raqamlar  varaqning  pastki  qismida,
o'rtadan tekislanadi.
Matndagi  har  bir  bo'lim  bir-biridan  ajratilgan  bo’lishi  kerak.
Tegishli  bo'lim  (qism)  yoki  kichik  bo'limning  raqami  sarlavha  boshiga
qo'yiladi.
Kurs  ishida  turli  xil  grafik  rasmlar  (xaritalar,  diagrammalar,
chizmalar, fotosuratlar va boshqalar) bo'lishi mumkin. loyihada joylashtirilgan
rasmlar soni uning mazmuniga qarab belgilanadi va matnga tartibli va aniqlik
berish uchun etarli bo'lishi kerak. Ular ish matnida ularga murojaat qilingandan
so'ng darhol joylashtiriladi. Yozuv varaqning o'rtasiga tekislanadi, kursiv bilan
yozilgan va rasm ostida joylashgan.
Kurs  ishiga  joylashtirilgan  raqamli  material,  jadval  ko'rinishida
chiqarish  tavsiya  etiladi.  Jadvallar  varaqqa  rasmlar  singari  joylashtirilishi
kerak.  Har  bir  jadvalga  o'tish  raqami  va  imzo  qo'shiladi.  Jadval  sarlavhasi
birinchi  satrni  ko'rsatmasdan  varaqning  chap  chetiga  tekislanadi,  kursiv  bilan
yoziladi  va  jadvalning  tepasida  joylashgan.  No.,%,  +,  -,  <,>,  =  va  hokazo O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishibelgilar  faqat  sonli  qiymatlar  uchun  ishlatilishi  kerak.  Matnda  bu  belgilar
so'zlar bilan yozilishi kerak.
Hisob  birliklari  va  fizik  kattaliklarni  o'lchash  birliklarining  harf
belgilari  matnda  faqat  bo'sh  joy  bilan  ajratilgan  sonli  qiymatlar  bilan
qo'llaniladi  (masalan:  5  dona,  10  MB).  Matematik  belgilarning  belgilari  +,  -,
<,>, =,  ,:, / ikkala tomondan bo'sh joylar bilan ajratilgan. Masalan: a + b = c,
d <c, a  b.
Axborot  manbalariga  havolalar  arabcha  raqamlar  bilan
raqamlangan  va  tirnoqli  matn  oxirida  kvadrat  qavslarga  joylashtirilgan
(havolalar  soni  kamida  beshta  bo'lishi  kerak).  Raqamlarga,  formulalarga,
jadvallarga  va  ilovalarga  havolalar  kurs  ishlarining  matni  davomida  doimiy
ravishda raqamlanishga ega bo'lishi kerak, ular qavs ichida berilgan, masalan:
(1-rasm), (3-jadval), formulalar (1) - (3), (Ilova) .) A).
Matnda  keltirilgan  manbalar  va  adabiyotlar  havolalari  orqali
murojaat qilinadi. Ishoratlar  nafaqat  to'g'ridan-to'g'ri iqtibos  keltirganda, balki
kurs  ishining  muallifi  hujjat  yoki  bayonotning  matnidan  iqtibos  keltirganda,
shuningdek, yangi faktlar, raqamli materiallar va o'z so'zlaringiz bilan aytilgan
boshqa  ma'lumotlar  keltirilganda  ham  amalga  oshiriladi.  Ma'lumotlar
ro'yxatining namunasi B ilovasida keltirilgan. Dars ishi alohida papkada papka
bilan birga beriladi. Varaqlar fayllarga joylashtiriladi yoki to'ldiriladi.
1.3. Kurs ishining strukturaviy rasmiylashtirish
Tushuntirish  yozuvida  bo'limlar,  kichik  bo'limlar,  paragraflar,
paragraflar va paragraflar mavjud.
Bo'lim - bo'linishning birinchi bosqichi, seriya raqami va sarlavhasi bor.
Kichik bo'lim - bo'limning bir qismi, bo'lim raqami va pastki qismning seriya
raqami va sarlavhadan iborat seriya raqamiga ega.
Band  - bo'lim yoki pastki qismning pastki qismi raqami va buyumning seriya
raqamidan iborat seriya raqami. Sarlavha bo'lishi mumkin. O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishiParagraf  -  paragrafning  qismi,  paragraf  raqami  va  kichik  bandning  seriya
raqamidan iborat seriya raqamiga ega. Sarlavha bo'lishi mumkin.
Paragraf  -  bu  raqam  va  sarlavha  bo'lmagan  matnning  mantiqiy  tanlangan
qismi.
Bo'lim nomlari CAPITAL (bosh harf) bilan ajratiladi va bo'lim nomlari kichik
harflar bilan yoziladi. Matn va bo'limlar (kichik bo'limlar) nomi o'rtasida bitta
qator  oralig'i  (bitta  bo'sh  satr)  bo'lishi  kerak.  Bo'lim  sarlavhalarini  va  kichik
bo'limlarni  qalin  qilib  belgilashingiz  mumkin.  Kursiv  shriftdan  foydalanish
mumkin emas.
Har  bir  dastur  yangi  sahifadan  arab  raqamlarida  ko'rsatilgan  raqam  bilan
boshlanishi  kerak.  Raqam  sarlavhasi  bosh  harf  bilan  yozilgan.  Bitta  ilova
raqamlanmagan.  Ilovada  tematik  sarlavha  bo'lishi  kerak,  unda  kichik  harflar
bilan yoziladi (birinchi bosh harf), o'rtada joylashgan, raqamlash sarlavhasidan
bo'sh chiziq bilan ajratilgan.
Kurs ishining matni barcha dasturlarga havolalarni o'z ichiga olishi kerak. Ular
arizalarni matnda ularga murojaat qilish tartibida tartibga soladilar. O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishi2.1. IP tarmoq pratakoli
Internetda  ko’plab  turli  xil  paketlardan  foydalaniladi,  lekin  asosiylaridan
biri  bu  -  IP-paketdir  (RFC-791).  IP-protokol  ishonchli  bo’lmagan  transport
muhitini  taklif  etadi.  Mazkur  protokolning  ma‘lumotlarni  uzatish  algoritmi  juda
ham  oddiy:  xato  hollarda  deytagramma  tashlab  yuboriladi,  jo’natuvchiga  esa
tegishli ICMP-xabar yuboriladi (yoki hech narsa yuborilmaydi).
IP-protokolida  tarmoqlararo  xizmatlarni  ta‘minlash  uchun  to’rtta  asosiy
mexanizm  qo’llaniladi:  xizmat  ko’rsatish  turi,  paket  yashash  vaqti,  sarlovhaning
nazorat yig‗indisi, qo’shimcha imkoniyatlar.
Xizmat ko’rsatish turi tarmoqlararo deytagrammaning uzatilishida talab 
etiladigan sifatni ko’rsatishi uchun foydalaniladi.
Paketning  yashash  vaqti  tarmoqdagi  paketning  mavjud  bo’lish  vaqtining
yuqori  chegarasini  ko’rsatadi.  Ushbu  ko’rsatkich  jo’natuvchi  tomonidan  beriladi
va  paketning  marshrut  nuqtalari  bo’ylab  xarakatlanishiga  ko’ra  kamayib  boradi.
Paketning  vaqti  qabul  qilib  oluvchiga  yetib  borguniga  qadar  nol  bo’lsa,  u  holda
ushbu paket yo’q qilinadi.
Sarlovhaning  nazorat  yig‗indisi  undagi  ma‘lumotlarning  himoyasini
ta‘minlaydi.  Agarda  modul  sarlovhada  xatolikni  aniqlasa,  ushbu  paket  uni
aniqlagan modul tomonidan yo’q qilinadi.
Qo’shimcha  imkoniyatlar  ayrim  qo’shimcha  xizmatlar  bajarilishini
ta‘minlaydi.  Masalan,  ma‘lumotlarni  himoyalash  va  maxsus  marshrutlashtirish
usullari.
IPv4 protokoli
IPv4 protokoli o’tgan asrning 70-yillarida ishlab chiqilgan. 2 32 
ta
manzillarini  taqdim  eta  olish  imkoniga  ega  bo’lgan  ushbu  protokol  bir  qancha
kamchiliklarga  ega.  Eng  asosiysi,  manzillar  soni  barcha  ehtiyojlarni  qondirish
uchun  kamlik  qiladi.  Bundan  tashqari  xavfsizlik  masalalari  ushbu  protokolda
ko’rib chiqilmagan.
IPv4 paket formati
IPv4 paketlar formati 3.1-rasmda ko’rsatilgan.1. IP  ADDRESLARNING  SINFLANISHI  IP  TARMOG`INI  MASKA
YORDAMIDA STRUKTURALARGA AJRATISH O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishiSarlovha maydonlarining funksional vazifasi quyidagilardan tashkil topgan: 
Versiya maydoni (Version) mazkur protokol versiyasini ko’rsatadi. Hozirgi
vaqtda  protokolning  4-versiyasi  bilan  birgalikda  (ya‘ni  0100  maydonida)
protokolning 6-versiyasidan foydalanish boshlanadi (ya‘ni 0110 maydonida).
              Sarlovha uzunligi maydoni (Header Length) tarmoqlararo diagramma
sarlovhasining 32 razryadli so’zlardagi uzunligini ko’rsatadi. Eng kam (minimal)
uzunlik –  beshta  so’z,  eng katta  (maksimal)  uzunlik  –32-razryadli  so’zlardan  o’n
beshtasi.
Servis turi maydoni (Type of Service) xizmat ko’rsatishning talab etiladigan
sifat  ko‘rsatkichlarini  ko’rsatadi.  Imtiyoz  esa,  har  bir  deytagrammaga  imtiyoz
kodini berish orqali paketlarni uzatilishida unga ustunliklar beradi.
2.2. IP tarmog’ini maskalash maqsadi
IP  maska  -  bu  tarmoq  ichida  mavjud  bo'lgan  IP-manzillar  oralig'ini  belgilaydigan
raqam  .  Bitta  kichik  tarmoq  niqobi  ma'lum  bir  tarmoq  uchun  yaroqli  IP  sonini
cheklaydi.  Bir  nechta  tarmoq  maskalari  bitta  tarmoqni  kichik  tarmoqlarga
(subnetworks  yoki  subnets  deb  nomlangan)  tashkil  qilishi  mumkin.  Bitta  kichik
tarmoq  ichidagi  tizimlar  bir-biri  bilan  to'g'ridan-to'g'ri  aloqa  qilishlari  mumkin,
turli kichik tarmoqlardagi tizimlar  ip  m aska  orqali aloqa qilishlari kerak  .  Odatda,
"subnet mask" iborasi ma'qul bo'lsa-da, siz IP manzili va submaskasini birdaniga
aniqlash  uchun  stsenariy  sifatida  "IP  /  Mask"  dan  foydalanishingiz
mumkin.  Bunday vaziyatda IP-manzildan keyin niqobdagi bitlar soni kuzatiladi. 
Masalan:
10.0.1.1/24
216.202.192.66/22
Ular tengdir
IP-manzil: 10.0.1.1 255.255.255.0 pastki tarmoq maskasi bilan
IP-manzil: 216.202.196.66, 255.255.252.0-ning subnet maskasi misoli bilan
Biroq, siz IP manzilini maskalamaysiz, pastki tarmoqni maskalashingiz kerak O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishiInternet  har  qanday  o'lchamdagi  tarmoqlarni  joylashtirishi  kerakligi
sababli,  IP-manzildagi  sekizli  simi  qanday  sindirilganligiga  qarab  bir  qator
tarmoqlar uchun manzillar sxemasi mavjud.  Siz har qanday IP-manzildagi uchta
yuqori  tartibli  yoki  eng  chap  bitga  qarab,  tarmoqning  beshta  turli  sinflaridan
qaysi biri A dan E gacha bo'lgan manzilga to'g'ri kelishini aniqlay olasiz.
(D  sinfidagi  tarmoqlar  multicasting  uchun  ajratilgan  va  E  sinf  tarmoqlari
Internetda  ishlatilmaydi,  chunki  ular  Internet  Engineering  Task  Force  IETF
tomonidan tadqiqot uchun ajratilgan.)
A  sinfidagi  pastki  tarmoq  maskasi  birinchi  oktetdagi  tarmoq  qismini  aks
ettiradi va tarmoq menejeri uchun kerak bo'lganda xostlar va pastki tarmoqlarga
bo'linishi uchun 2, 3 va 4 oktetlarni qoldiradi.  A klassi 65 536 xostdan ko'proq
tarmoqlarga mo'ljallangan.
B  sinfidagi  subnet  maskasi  tarmoq  uchun  dastlabki  ikkita  oktetni  talab
qiladi va manzilning qolgan qismi, 3 va 4 oktetlarning 16 bitini ichki tarmoq va
xost  qismi  uchun  qoldiradi.  B  klassi  256  dan  65  534  ta  xostgacha  bo'lgan
tarmoqlar uchun mo'ljallangan.
C sinfidagi subnet maskasida, tarmoq qismi xostlar va subnetlar qolgan 8
oktet  4-da  joylashgan  birinchi  uchta  oktetadan  iborat.  S  sinf  254  dan  kam
bo'lgan kichik tarmoqlarga mo'ljallangan. O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishiMaska sinflari
A,  B  va  C  sinfidagi  tarmoqlarda  tabiiy  maskalar  yoki  standart  pastki
tarmoq maskalari mavjud:
 A sinf: 255.0.0.0
 B sinf: 255.255.0.0
 S sinf: 255.255.255.0
IP manzillarning sonini va turini har qanday mahalliy tarmoq uchun talab
qilinadigan pastki tarmoq maskasi asosida aniqlashingiz mumkin.
A  sinfining  IP-manzili  va  pastki  tarmoq  niqobining  namunasi  255.0.0.0
standart A submaskasi va 10.20.12.2 IP-manzili bo'lishi mumkin.
2.3 IP tarmoqlarda marshrutlash negizlari
Tarmoqli  darajaning  muxim  masalasi  bo'lib,  marshrutlash  -  tarkibli
tarmoqlardagi  ikkita  oxirgi  tugunlar  orasida  paketlarni  uzatish  xisoblanadi.  10.1-
rasmda  ko'rsatilgan  tarkibiy  tarmoq  misolida  marshrutlash  negizlarini  ko'rib
chiqamiz.
Ushbu  tarmoqda  20  ta  marshrutizator  umumiy  tarmoqqa  18  ta  tarmoqni O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishibirlashtiradi:  S1,S2,…,S20  -  bu  tarmoqlar  raqami.  Marshrutizatorlar,  tarmoqlar
ulanadigan  bir  nechta  portga  (kamida  ikkita)  ega.  Marshrutizatorning  xar  bir
portiga  tarmoqning  aloxida   tugunidek  qarash  mumkin:  bu  unga  ulangan
tarmoqostida  o'z  tarmoqmanziliga  va  lokal  manzilga  ega,   masalan:  1-raqamli
marshrutizator 3 portga ega, unga S1, S2, S3 tarmoqlari ulangan.
Rasmda  ushbu  portlarning  tarmoqmanzillari  M1(1),  M1(2),  M1(3)  bilan
belgilangan.  M1(1)  porti  tarmoqda   S1  raqamli,  M1(2)-S2  raqamli,  M1(3)-S3
raqamli  lokal  manzilga  ega.  Shunday  qilib,  marshrutizatorni,  xar  biri  o'z
tarmog‘iga  kiruvchi  bir  nechta  tugunlar  yig‘indisi  deb  ko'rish  mumkin.
Marshrutizator  bir  butun  qurilma  bo'lganligi  sababli,  u  aloxida  tarmoqmanziliga
ham, xech qanday lokal manzilga xam ega emas. Murakkab tarkibiy tarmoqlarda,
ikkita  oxirgi  tugunlar  orasida  paketlarni  uzatish  uchun  bir  nechta  alternativ
yo'nalishlar deyarli xar doim mavjud. Yo'nalish bu yuboruvchidan to tayinlangan
nuqtagacha  paket  o'tishi  kerak  bo'lgan  marshrutizatorlarning  ketma-ketligi.
Shunday qilib A tugunidan B tuguniga yuborilgan paket 17, 12, 5, 4 va 1 yoki 17,
13, 7, 6 va 3 marshrutizatorlar orqali mumkin.  A va B tugunlari orasida yana bir
nechta  marshrutlarni  topish  qiyin  bo'lmaydi.  Bir  nechta  imkoni  bo'lganda,
yo'nalishni tanlash masalasini marshrutizatorlar,  xamda oxirgi tugunlar xal qiladi.
Tanlash ushbu qurilmalarda tarmoqning oxirgi konfiguratsiyasi to'g‘risida axborot
bo'lishiga qarab, xamda yo'nalishni tanlashning berilgan mezoni asosida bajariladi.
Odatda mezon sifatini aloxida paketlarning yo'nalish o'tishidagi to'xtalishlar yoki
paketlarinig  ketma-ketligi  uchun  yo'nalishning  o'rtacha  o'tkazish  qobiliyati
bajaradi.  Ko'pincha  yo'nalishda  o'tilgan  oraliq  marshrutizatorlar  sonini  xisobga
oluvchi,  juda  oddiy  mezon  ishlatiladi.  Agar  tayinlanish  tarmog‘ining  manzili
bo'yicha,  paketning  keyingi  yurishidagi  to'g‘ri  yo'nalish  tanlansa,  xar  bir  oxirgi
tugun  va  marshrutizator  marshrutlash  jadvali  deb  nomlangan  maxsus  axborot
tuzilishini  taxlil  qiladi.  Marshrutizatorga  yangi  paket  kelganda,  kelgan  kadrdan
tayinlangan  tarmoqraqami  birin-ketin  jadvalning  har  bir  qatoridagi  tarmoqlar
raqami  bilan  solishtiriladi.  Mos  kelgan  tarmoqraqamli  qator,  paketni  eng  yaqin
marshrutizatorga  yuborilishi  kerakligini  ko'rsatadi.  Masalan,  agar  S6  tarmoqqa O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishiyuborilgan paket 4-marshrutizatorning har qaysi portiga paket kelib tushsa, unda
marshrutlash jadvalidan ko'rinib turibdiki, keyingi marshrutizator manzili M2(1),
ya'ni  ushbu  paket  harakatining  navbatdagi  bosqichi,  2-marshrutizatorning  1-
portiga  boradi.
2.3-rasm.
2.3-rasmda  ko'rsatilgan  ko'rinishda,  marshrutizatorlarning  tarmoqli  manzili
va  tarmoqlar  raqamlari  uchun  shartli  belgilarni  ishlatib,  marshrutizatorda
marshrutlash jadvali qanday ko'rinishda bo'lishini ko'rib chiqamiz.
     Paket tarkibiy tarmoqning har qanday tarmog‘iga yuborilish mumkinligi
sababli,  marshrutlashning  har  bir  jadvali  tarkibli  tarmoqqa  kiruvchi  hamma
tarmoqlar  to'g‘risida  yozuvlarga  ega  bo'lishi  kerak  deb  qaralishi  mumkin.  Lekin
bunday  yondoshishda,  katta  tarmoq  bo'lsa,  marshrutlash  jadvalining  hajmi  katta
bo'lishi  mumkin.  Bu  esa  uni  ko'rib  chiqish  vaqtiga  ta'sir  etadi  va  saqlash  uchun
ko'p joy talab etadi.
Shuning  uchun  marshrutlash  jadvalida  yozuvlar  sonini  maxsus  yozuv-
―Sukut  saqlash  bo'yicha  marshrutizator  (default)  ishlatish  hisobiga‖
kamaytiriladi.  haqiqatda,  tarkibiy  tarmoq  topologiyasini  inobatga  olsak,  unda
tarkibiy  tarmoq  tashqarisida  joylashgan  marshrutizatorlar  jadvalida,  ushbu O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishimarshrutizatorga  bevosita  ulangan  yoki  yaqin  orada,  boshi  berk  yo'nalishda
joylashgan  tarmoqlar  raqamini  yozish  kifoya  bo'ladi.  Qolgan  hamma  tarmoqlar
to'g‘risida,  ushbu  tarmoqlarga  boruvchi  yo'llar  o'tuvchi  marshrutizatorni
ko'rsatuvchi  yagona  yozuv  jadvalida  yoziladi.  Bunday  marshrutizator,  sukut
saqlash  marshrutizatori  deyiladi,  tarmoqraqami  o'rniga,  muvofiqqatorda,  alohida
yozuv  joylashtiriladi,  masalan,  default.  Bizning  misolimizda  S5  tarmoqi  uchun
bunday  marshrutizator  bo'lib,  5-marshrutizator,  to'g‘rirog‘i  uning  M5(1)  porti
hisoblanadi.  Bu  shuni  bildiradiki  katta  tarkibiy  tarmoqning  qariyb  hamma
tarmoqlariga S5 tarmog‘idan yo'l marshrutizatorning ushbu porti orqali o'tadi.
Keyingi  marshrutizatorga  paketni  uzatishdan  oldin  hozirgi  marshrutizator,
o'zining  bir  nechta  portlaridan  qaysi  biriga   joylashtirishini  aniqlab  olishi  kerak.
Buning  uchun  marshrutlash  jadvalining  uchinchi  ustuni  xizmat  qiladi,  yana  bir
marta ta'kidlab o'tamizki, har bir port o'z tarmoqmanzili bilan aniqlab olinadi.
Tarmoq  protokollarning  ayrim  amalga  oshiruvchilari  marshrutlash  jadvalida
bir vaqtda bitta tayinlash tarmoqmanziliga muvofiq bir nechta qator bo'lishlariga
ruxsat  beradi.  Bu  holda  yo'nalish  tanlashda  ―Tanlash  tarmog‘igacha  bo'lgan
masofa  ustuni  inobatga  olinadi.  Shu  bilan  birga  masofa  deganda  tarmoq‖
paketining  berilgan  mezoniga  (ko'pgina  servis  sinfi  deyiladi)  muvofiq
ishlatiladigan  har  qanday  metrika  tushuniladi.  Masofa  xoplar,  aloqa  liniyalari
bo'yicha paketning o'tish vaqti, ushbu yo'nalishda aloqa liniyalari ishonchligining
bironta  tavsifi  yoki  berilgan  mezonga  nisbatan  bu  yo'nalishning  sifatini  aks
ettiruvchi  boshqa  kattalik  bilan  o'lchanishi  mumkin.  Agar  marshrutizator
paketlarning  bir  necha  servislar  sinfini  quvvatlasa,  unda  servisning  (yo'nalishni
tanlash  mezoni)  xar  bir  turi  uchun  yo'nalishlar  jadvali  aloxida  tuziladi  va
qo'llaniladi. O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishi3. OSI ETALON MODELINI POG`ONALARI
3.1. OSI modeli nima va uning vazifasi
OSI modeli nima ekanligini va uning vazifasi nima ?  Ochiq tizimlar o'zaro
bog'lanishining  mos  yozuvlar  modeli  ( OSI,  ochiq  tizim  o'zaro  bog'lanishi )  1984
yilda  chiqarilgan  va  ISO  tomonidan  yaratilgan  tavsiflovchi  tarmoq  modeli
edi. Xalqaro  standartlashtirish  tashkiloti ).  OSI  modeli  aloqa  protokollari  uchun
standartdan  boshqa  narsa  emas.  qizil .  Bu  protokollar  ikki  yoki  undan  ortiq
kompyuterlarni ulash uchun foydalaniladigan aloqa qoidalaridir. OSI modeli nima
qiladi, bu protokollarni ma'lum guruhlar yoki qatlamlarga guruhlaydi.
bu  standart  Har  xil  turdagi  tizimlarni  hech  qanday  to'siqlarsiz  ma'lumot
almashishi  uchun  o'zaro  bog'lash  maqsadini  ko'zlagan. ,  ular  ishlab
chiqaruvchilariga  ko'ra  ishlaydigan  protokollar  tufayli.  OSI  modeli  7  qatlamdan
yoki  mavhumlik  darajasidan  iborat .  Ushbu  darajalarning  har  biri  o'z  vazifalariga
ega  bo'ladi,  shuning  uchun  ular  birgalikda  yakuniy  maqsadlarga  erisha  oladilar.
Darajalar  bo'yicha  aniq  bu  ajratish  har  bir  operatsiya  darajasida  o'ziga  xos
funktsiyalarni  jamlash  orqali  turli  protokollarning  o'zaro  bog'lanishiga  imkon
beradi.
Aytganimdek,  OSI  modelining  har  bir  qatlami  o'ziga  xos  funktsiyaga  ega  va
yuqoridagi  va  pastdagi  qatlamlar  bilan  aloqa  qiladi .  Protokollar  jamoalar
o'rtasidagi  aloqa  uchun  javobgar  bo'ladi,  shuning  uchun  a  mezbon  boshqasi  bilan
qatlamma-qavat o'zaro ta'sir qilishi mumkin.
Shuni  esda  tutish  kerakki,  OSI  nazariy  ma'lumot  modeli,  ya'ni  turli  ishlab
chiqaruvchilar va / yoki kompaniyalarning tizimlari uchun optimal muloqot qilish
uchun foydali standartdir. Bir narsani yodda tutish kerak  OSI modeli a ning ta'rifi
emas  topologiya  na tarmoq modelining o'zi. OSI haqiqatan ham standartga erishish
uchun  ularning  funksionalligini  belgilaydi. .  Ushbu  model  aloqada  ishlatiladigan
protokollarni  ham  aniqlamaydi  yoki  aniqlamaydi,  chunki  ular  mustaqil  ravishda
amalga oshiriladi. O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishi3.2. OSI modelining 7 ta qatlami
Ushbu arxitektura 7 qatlam yoki darajadagi usul bilan elektron aloqa muammosini
hal  qiladi.  Eng  yuqori  darajadagi  ma'lumot  7  qatlam ,  siz  ishlayotgan  joy  dastur
ma'lumotlari , va ular o'z ichiga oladi va ular yetguncha o'zgartiriladi  1-qavat,  yoki
boshqaradigan  past  darajadagi  toza  bitlar  jismoniy  muhitga  uzatilishi  ( elektr
signallari, radio to'lqinlar, yorug'lik impulslari ... ).
Jismoniy qatlam ( 1 daraja )
Bu  OSI  modelining  eng  past  qatlami  va  tarmoq  topologiyasi  va  uskunaning
tarmoqqa  global  ulanishlari  haqida  g'amxo'rlik qiladi . Bu  jismoniy  vositaga  ham,
axborot  va  tarmoqlarni  uzatish  usullariga  ham  tegishli.  Jismoniy  daraja  yoki
jismoniy qatlam ( 1 daraja ) bu erda bitlar ketma-ketligiga ularni bir joydan ikkinchi
joyga o'tkazish uchun qilingan o'zgartirishlar amalga oshiriladi. O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishiBu  burun  U  uzatish  uchun  ishlatiladigan  vosita  orqali  ma'lumotlarning  bitlarini
uzatish  uchun  javobgardir.  Shuningdek,  u  turli  komponentlarning  fizik
xususiyatlari  va  elektr  xususiyatlari  bilan  shug'ullanadi.  Bundan  tashqari,  siz
ulanishlar va terminallarning mexanik jihatlari, shu jumladan elektr/elektromagnit
signallarni talqin qilish uchun mas'ul bo'lasiz.
Jismoniy qatlam ( 1 daraja ) uskunaning tarmoqqa jismoniy ulanishlari uchun
ham, jihatidan ham javobgardir  jismoniy muhit  ( boshqariladigan ommaviy axborot
vositalari  va  boshqarilmaydigan  ommaviy  axborot  vositalari ),  da  o'rta
xususiyatlar  ( kabel  turi  yoki  uning  sifati;  standartlashtirilgan  ulagichlar  turi  va
boshqalar ... ) allaqachon  axborotni uzatish usuli .
Jismoniy qatlam bitlar oqimini oladi va uni belgilangan joyga yuborishga harakat
qiladi va ularni xatosiz etkazib berish uning mas'uliyati emas, chunki bu mas'uliyat
ma'lumotlar  havolasi  qatlamiga  tushadi.  Jismoniy  qatlam  ma'lumotlar  havolasiga
xizmat ko'rsatadi ,  tarmoq qatlamiga xizmatlarni taqdim etish maqsadi bilan .
Ma'lumotlar havolasi qatlami (2-qavat)
Bu  burun  fizik  manzillash,  o'rta  kirish,  xatolarni  aniqlash,  tartiblangan  kadrlar
taqsimoti  va  oqimni  boshqarish  bilan  shug'ullanadi .  U  ma'lumotlarni  uzatish
sxemasi  orqali  ma'lumotlarni  ishonchli  uzatish  uchun  javobgardir.  bu
qatlam  tarmoq sathidan so'rovlarni  qabul qiladi  va jismoniy qatlam xizmatlaridan
foydalanadi . O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishiHar qanday uzatish vositasi xatosiz uzatishni, ya'ni jismoniy aloqa orqali ishonchli
ma'lumotlarni  uzatishni  ta'minlay  olishi  kerak.  Bunga  erishish  uchun,  ma'lumot
bloklarini o'rnatishingiz kerak ( bu qatlamdagi ramkalar deb ataladi ), ularga havola
qatlami manzilini taqdim eting ( Direccion MAC ), xatolarni aniqlash yoki tuzatishni
boshqarish va guruhlar o'rtasidagi oqimni boshqarish bilan shug'ullanish . Shuning
uchun, bu qatlam ramkalarning chegaralarini yaratishi va tanib olishi, shuningdek,
ushbu ma'lumot bloklarining yomonlashishi, yo'qolishi yoki takrorlanishidan kelib
chiqadigan muammolarni hal qilishi kerak.
Siz  ham  ba'zilarini  kiritishingiz  mumkin  harakatni  tartibga  solish  mexanizmi ,  bu
bilan  transmitterdan  sekinroq  bo'lgan  qabul  qiluvchining  to'yinganligini  oldini
olish uchun. Ushbu qatlamning asosiy funktsiyalari  quyidagilar:  boshlash, tugatish
va  identifikatsiya  qilish,  segmentatsiya  va  blokirovkalash,  oktet  va  belgilar
sinxronizatsiyasi,  kadrlarni  ajratish  va  shaffoflik,  xatolarni  boshqarish,  oqimni
boshqarish,  nosozliklarni  tiklash  va  boshqarish,  shuningdek  aloqani
muvofiqlashtirish .
Net Cloak (3-daraja)
Bu daraja yoki qatlam  ikkita xost tizimi o'rtasida ulanish va yo'l tanlash imkonini
beradi ,  ular  geografik  jihatdan  alohida  tarmoqlarda  joylashgan  bo'lishi  mumkin.
Ma'lumotlar  birliklari  paketlar  deb  ataladi  va  ularni  marshrutlash  protokollari  va
marshrutlash  protokollari  deb  tasniflash  mumkin.  Yuqori  darajadagi  xizmatlarni O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishitaklif  qiladi  ( transport  qatlami )  va  ma'lumotlar  havolasi  qatlami  tomonidan
qo'llab-quvvatlanadi , ya'ni uning funktsiyalaridan foydalaning.
Ma'lumotlar  havolasi  qatlamining  asosiy  vazifasi  ma'lumotlarni  uzatishni  qabul
qilish  va  uni  tarmoq  qatlami  uchun  xatosiz  uzatishga  aylantirishdir. .  U  ushbu
funktsiyani  kirish  ma'lumotlarini  ma'lumotlar  ramkalariga  bo'lish  orqali  amalga
oshiradi ( siz fitna qilmaysiz ) va belgilangan tugunga yuboradigan holat ramkalarini
qayta ishlash uchun kadrlarni ketma-ket uzatish.
Vazifangizni bajarish uchun,  noyob tarmoq manzillarini tayinlashi, turli quyi
tarmoqlarni o'zaro bog'lashi, paketlarni yo'naltirishi, tiqilib qolishni nazorat qilish
va xatolarni boshqarishdan foydalanishi mumkin. .
Tarmoq  qatlamining  vazifasi,  hatto  ikkalasi  to'g'ridan-to'g'ri  bog'lanmagan
bo'lsa  ham,  ma'lumotni  manbadan  manzilga  olishdir.  Marshrutizatorlar  ushbu
qatlamda  ishlaydi,  garchi  ular  ma'lum  holatlarda,  unga  tayinlangan  funktsiyaga
qarab, 2-qatlam kaliti vazifasini bajarishi mumkin. Yana nima  xavfsizlik devorlari
asosan ushbu qatlamda mashina manzillarini o'chirish uchun ishlaydi .
Mana  bajarildi  terminal  uskunasining  mantiqiy  adreslanishi ,  IP  manzili
tayinlangan.
Ba'zi tarmoq sathi protokollari:  IP, OSPF, IS-IS, ICMP, ICMPv6, IGMP .
Transport qatlami (4-daraja)
Bu burun  U xatosiz  ma'lumotlarni manba mashinasidan  maqsadli mashinaga
o'tkazish  uchun  javobgardir. ,  foydalanayotgan  jismoniy  tarmoq  turidan  qat'iy
nazar. O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishiTransport  qatlamining  yakuniy  maqsadi  foydalanuvchilarga  samarali  va
ishonchli xizmat ko'rsatish, bu odatda amaliy qatlam jarayonlari . Ushbu maqsadga
erishish  uchun  ushbu  qatlam  tarmoq  qatlami  tomonidan  taqdim  etilgan
xizmatlardan foydalanadi. Tashishni boshqaradigan transport qatlami apparat yoki
dasturiy ta'minot deyiladi  transport tashkiloti .
Bu  oxir-oqibat  aloqani  amalga  oshiradigan  birinchi  qatlam. ,  va  bu  holat
allaqachon yuqori qatlamlarda saqlanib qoladi.
Uning asosiy vazifasi - yuqori qatlamlar tomonidan yuborilgan ma'lumotlarni
qabul qilish, uni kichik qismlarga bo'lish ( segmentlar ) agar kerak bo'lsa va ularni
tarmoq qatlamiga o'tkazing . OSI modeliga kelsak, ular aloqaning boshqa tomoniga
to'g'ri kelishi ham ta'minlanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, yana bir xususiyat  yuqori
qatlamlarni pastki qatlamlarda tarmoq texnologiyalarining turli xil qo'llanilishidan
ajratib qo'yishi kerak . bu qatlamda  Seans qatlami uchun ulanish xizmatlari taqdim
etiladi, ular oxir-oqibat tarmoq foydalanuvchilari tomonidan paketlarni jo'natish va
qabul  qilishda  foydalanadilar. .  Internet  transport  sathida  ikkita  asosiy  protokolga
ega, biri ulanishsiz (UDP) va biri ulanishga yo'naltirilgan (TCP). Ushbu xizmatlar
foydalaniladigan aloqa turi bilan bog'liq bo'ladi, ular transport qatlamiga qilingan
so'rovga qarab farq qilishi mumkin. O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishiSessiya qatlami (5-daraja)
Sessiya  qatlami  dialogni  tashkil  qilish  va  sinxronlashtirish  va  ma'lumotlar
almashinuvini boshqarish usuli sifatida paydo bo'ladi.  Uning vazifasi ikkala oxirgi
tizim o'rtasidagi aloqani tashkil qilishdir. , shuning uchun u aloqa qatlami deb ham
ataladi. Seans transport qatlami kabi ma'lumotlarni oddiy tashish imkonini beradi,
lekin ba'zi ilovalarda foydali bo'lgan kengaytirilgan xizmatlarni ham taqdim etadi.
Ushbu qatlam har qanday turdagi ma'lumotlarni uzatuvchi ikkita kompyuter
o'rtasida  o'rnatilgan  aloqani  saqlash  va  boshqarish  uchun  javobgardir.  Yana
nima  so'nggi tizimlarning ilovalari o'rtasidagi dialogni boshqarish mexanizmlarini
taqdim etadi .
Sharqiy  daraja  5  aloqa  uchun  muhim  bo'lgan  bir  qancha  xizmatlarni  taklif
etadi ular kabi:
1. Dialog  nazorati .  U  bir  vaqtning  o'zida  ikkala  yo'nalishda  ham  bo'lishi
mumkin ( to'liq dupleks ) yoki ikkala yo'nalishda ( yarim dupleks )
2. Guruhlash  nazorati .  Shu  bilan  ikkita  aloqa  bir  vaqtning  o'zida  amalga
oshirilmasligiga erishiladi.
3. Qayta  tiklash  ( nazorat  nuqtalari ) .  Bular  uzatishda  uzilish  yuz  bersa,  uni
boshidan  emas,  balki  oxirgi  tekshirish  nuqtasidan  davom  ettirish  uchun
xizmat qiladi.
Shuning uchun,  Ushbu qatlam tomonidan taqdim etiladigan xizmat - bu ikki
mashina o'rtasida o'rnatilgan seansni hisobga olgan holda, uni boshidan oxirigacha
belgilangan operatsiyalar uchun bajarish, uzilishlar bo'lsa, ularni  davom ettirishni
ta'minlash qobiliyatidir. . Ko'p hollarda seans qatlami xizmatlari qisman yoki to'liq
sarflanadi.
Sessiya  sathida  ishlaydigan  protokollar  quyidagilardir:  RPC  Protocol
( masofaviy  protsedura  chaqiruvi ),  SCP  ( Xavfsiz  nusxa )  va  ASP  ( APPLE  TALK
seans protokoli ).
Faervollar ushbu qatlamda ishlaydi , kompyuter portlariga kirishni bloklash uchun. O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishiTaqdimot qatlami (6-daraja)
Taqdimot  qatlamining  maqsadi  Turli  xil  kompyuterlarda  belgilarning  har  xil
ichki  ko'rinishlariga  ega  bo'lishi  uchun  ma'lumotlarning  taqdimotiga  g'amxo'rlik
qiling  ( ASCII,  Unicode,  EBCDIC ),  raqamlar,  tovush  yoki  tasvirlar,  ma'lumotlar
taniqli tarzda keladi . Ma'lumotlar mahalliy sifatida standartlashtirilgan formatlarda
tashiladi
Bu  burun  birinchi  bo'lib  muloqotning  qanday  tashkil  etilganligidan  ko'ra
uning  mazmuni  ustida  ishlaydi .  U  uzatiladigan  ma'lumotlarning  semantikasi  va
sintaksisi  kabi  jihatlar  bilan  shug'ullanadi,  chunki  turli  xil  kompyuterlar  ularni
boshqarishning turli usullariga ega bo'lishi mumkin.
Ushbu  qatlamni  quyidagicha  umumlashtirishimiz  mumkin  mavhum
ma'lumotlar  tuzilmalari  bilan  ishlash  va  ma'lumotlarni  to'g'ri  talqin  qilish  uchun
zarur  bo'lgan  ma'lumotlarni  ko'rsatish  konvertatsiyasini  amalga  oshirish  uchun
mas'ul . Bir necha so'z bilan aytganda, bu tarjimon.
6-qavat  uchta  asosiy  vazifani  bajaradi .  Bu  funksiyalar:  ma'lumotlarni
formatlash, ma'lumotlarni shifrlash va ma'lumotlarni siqish .
Ilova qatlami (7-daraja)
Bu qatlam ilovalarni taklif qiladi ( foydalanuvchi yoki yo'q ) la  boshqa qatlamlarning
xizmatlariga  kirish  imkoniyati  va  ma'lumotlarni  almashish  uchun  ilovalar
tomonidan ishlatiladigan  protokollarni  belgilaydi , masalan,  elektron  pochta  ( POP
va  SMTP ),  ma'lumotlar  bazasi  menejerlari  yoki  fayl  serveri  ( FTP ).  Turli  xil
ilovalar  bo'lganidek  ko'p  protokollar  mavjud,  chunki  yangi  ilovalar  doimiy
ravishda  ishlab  chiqilayotganligi  sababli  protokollar  soni  doimiy  ravishda  o'sib
bormoqda. O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishiBu  qatlamda  boshqa  darajalar  uchun  ulanish  o'rnatiladi  va  ilovalar  uchun
funksiyalar tayyorlanadi.  Foydalanuvchiga ko'rinadigan ilovalarni o'z ichiga oladi .
Shuni  ta'kidlash  kerakki,  foydalanuvchi  odatda  dastur  darajasi  bilan  bevosita
aloqada  bo'lmaydi.  Odatda  u  o'z  navbatida  dastur  darajasi  bilan  o'zaro  ta'sir
qiladigan dasturlar bilan o'zaro ta'sir qiladi.
Orasida  mashhur umumiy protokollar  ajralib turadi:
1. http( HyperText uzatish protokoli ) veb-sahifalarga kirish uchun.
2. (FTP Fayl uzatish protokoli ) faylni uzatish uchun.
3. SMTP ( Oddiy pochta uzatish protokoli ) elektron pochta xabarlarini yuborish
va tarqatish uchun.
4. POP  ( Pochta  aloqasi  protokoli )/IMAP,  elektron  pochta  xabarlarini  olish
uchun.
5. SSH ( Xavfsiz Shell ) asosan masofaviy terminal.
6. Telnet  masofaviy  kompyuterlarga  kirish  uchun.  Garchi  u  ishonchliligi
tufayli  foydalanilmay  qolgan  bo'lsa  ham,  kalitlar  tarmoq  orqali
shifrlanmagan holda harakatlanadi. O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishi4 . HISOBIY QISM
4.1  Ethernet  va  FastEthernet  asosidagi  kompyuter  tarmog'i  va  uning
samaradorligini hisoblash tartibi 
Birinchi m а h а lliy t а rm о ql а r p а yd о bo‘lg а n v а qtd а n b е ri yuzl а b turli х il t а rm о q
t ех n о l о giyal а ri  yar а tildi,  l е kin  k е ng  miqyosd а  t а nilib,  t а rq а lg а n  t а rm о ql а r  bir
n е ch а gin а  хо l о s. T а niqli firm а l а r bu t а rm о ql а rni q о ‘ll а b-quvv а tl а shl а rig а v а yuq о ri
d а r а j а d а  ul а rni  ish  f ао liyatini  t а shkiliy  t о m о nl а rini  st а nd а rtl а shg а nig а  nim а  s а b а b
bo‘ldi. Bu t а rm о q qurilm а v а uskun а l а rini ko‘p ishl а b chiq а rilishi v а ul а rning n а r х i
p а stligi,  b о shq а  t а rm о ql а rg а  q а r а g а nd а  ustunligini  t а ’minl а di.  D а sturiy  t а ’min о t
v о sit а l а rini ishl а b  chiq а ruvchil а r h а m а lb а tt а k е ng t а rq а lg а n qurilm а v а v о sit а l а rg а
mo‘lj а ll а ng а n  m ах sul о tl а rini  ishl а b  chiq а r а dil а r.  Shuning  uchun  st а nd а rt  t а rm о qni
t а nl а g а n  f о yd а l а nuvchi  qurilm а  v а  d а sturl а rni  bir-biri  bil а n  m о s  tushishig а  to‘liq
k а f о l а t v а ish о nchg а eg а bo‘l а di.
H о zirgi  v а qtd а  f о yd а l а nil а dig а n  t а rm о q  turl а rini  k а m а ytirish  t е nd е ntsiyasi
kuch а ym о qd а . S а b а bl а rid а n bitt а si shund а n ib о r а tki, m а h а lliy  t а rm о ql а rd а  ах b о r о t
uz а tish  t е zligini  100  v а  h а tt о  1000  Mbit/s  g а  y е tk а zish  uchun  eng  yangi
t ех n о l о giyal а rni  ishl а tish  v а  jiddiy,  ko‘p  m а bl а g‘  t а l а b  qil а dig а n   ilmiy-t а dqiq о t
ishl а rini  а m а lg а  о shirish k е r а k. T а biyki bund а y ishl а rni f а q а t k а tt а firm а l а r а m а lg а
о shir а  о l а dil а r  v а  ul а r  o‘zi  ishl а b  chiq а r а dig а n  st а nd а rt  t а rm о ql а rni  q о ‘ll а b-
quvv а tl а ydil а r.  Shuningd е k  ko‘pchilik  f о yd а l а nuvchil а rd а  q а ysidir  t а rm о ql а r
o‘rn а tilg а n  v а  bu  qurilm а l а rni  bird а nig а ,  b а t а m о m  b о shq а  t а rm о q  qurilm а l а rig а
а lm а shtirishni  h ох l а m а ydil а r.  Shuning  uchun  yaqin  k е l а j а kd а  butkul  yangi
st а nd а rtl а r q а bul qilinishi kutilm а ydi  а lb а td а . B о z о rd а  st а nd а rt l о k а l t а rm о ql а rning
turli  t о p о l о giyali,  turli  ko‘rs а tgichlil а ri  jud а  ko‘p,  f о yd а l а nuvchig а  t а nl а sh
imk о niyati  k е ng  miqyosd а  m а vjud.  L е kin  u  yoki  bu  t а rm о qni  t а nl а sh  mu а mm о si
b а ribir  q о lg а n.  D а sturiy  v о sit а l а rni  o‘zg а rtirishg а  q а r а g а nd а  (ul а rni  а lm а shtirish
jud а  о s о n)  t а nl а ng а n  qurilm а l а r  ko‘p  yil  х izm а t  qilishi  k е r а k,  chunki  ul а rni
а lm а shtirish  n а f а q а t  ko‘p  m а bl а g‘  t а l а b  qilishd а n  t а shq а ri,  k а b е ll а r  yotqizilish  v а
k о mpyut е rl а rni  o‘zg а rtirish,  n а tij а d а  butun  t а rm о q  tizimini  o‘zg а rtirishg а  to‘g‘ri
k е lishi mumkin. Shuning uchun tаrmоq qurilmаsini tаnlаshdа yo‘l quyilgаn хаtоlik, O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishidаsturiy  tаminоtni  tаnlаshdа  yo‘l  qo‘yilgаn  хаtоlikgа  nisbаtаn  аnchа  qimmаtgа
tushаdi.Biz  bu  bоbdа  bа’zi  bir  stаndаrt  tаrmоqlаrni  ko‘rib  o‘tаmiz,  bu  o‘quvchini
tаrmоq  tаnlаshigа  аnchа  yordаm  bеrаdi  dеgаn  umiddаmiz.  Stаndаrt  tаrmоqlаr
o‘rtаsidа eng ko‘p tаrqаlgаn tаrmоq bu Ethernet tаrmоg‘idir. U birinchi bo‘lib 1972
yildа Xerox firmаsi tоmоnidаn yarаtilib, ishlаb chiqаrilа bоshlаndi. 
Tаrmоq  lоyiхаsi  аnchа  muvоfаqiyatli  bo‘lgаnligi  uchun  1980  yili  uni  kаttа
firmаlаrdаn  DEC  vа  Intel  qо‘llаdilаr  (Ethernet  tаrmоg‘ini  birgаlikdа  qо‘llаgаn
firmаlаrni  bоsh  hаriflаri  bilаn  DIX  dеb  yuritilа  bоshlаndi).  Bu  uchtа  firmаning
hаrаkаti vа qо‘llаshi nаtijаsidа 1985 yili Ethernet hаlqаrо stаndаrti bo‘lib qоldi, uni
kаttа  hаlqаrо  stаndаrtlаr  tаshkilоtlаri  stаndаrt  sifаtidа  qаbul  qilаdilаr:  802  IEEE
qо‘mitаsi  (Institute  of  Electrical  and  Electronic  Engineers)  vа  ECMA  (European
Computer  Manufactures  Association).  Bu  stаndаrt  IEEE  802.03  nоmini  оldi
(inglizchа  «eight  oh  two  dot  three»)  IEEE  802.03  stаndаrtining  аsоsiy
ko‘rsаtgichlаri quyidаgilаr: Tоpоlоgyasi  –  shinа;  uzаtish  muхiti  –  kоаksiаl
kаbеl;  uzаtish  tеzligi  –  10  Mbit/s;  mаksimаl  uzunligi  –  5  km;  аbоnеntlаrning
mаksimаl sоni – 1024 tаgаchаn; tаrmоq qismining uzunligi – 500 m; tаrmоqning bir
qismidаgi  mаksimаl  аbоnеntlаr  soni  –  100  tаgаchа;  tаrmоqgа  egа  bo‘lish  usuli
CSMA/CD,  uzаtish  mоdulyatsiyasiz  (mоnоkаnаl).  Jiddiy  qаrаlgаndа  IEEE  802.03
vа Ethernet оrаsidа оz fаrq mаvjud, lеkin ulаr hаqidа оdаtdа eslаnmаydi. 
 Ethernet hоzir dunyodа eng tаnilgаn tаrmоq vа shubhа yо‘q аlbаttа u yaqin
kеlаjаkdа  hаm  shundаy  bo‘lib  qоlаdi.  Bundаy  bo‘lishigа  аsоsiy  sаbаb,  uning
yarаtilishidаn bоshlаb hаmmа ko‘rsаtgichlаri, tаrmоq prоtоkоli hаmmа uchun оchiq
bo‘lgаnligi,  shundаy  bo‘lgаnligi  uchun  dunyodаgi  judа  ko‘p  ishlаb  chiqаruvchilаr
Ethernet  qurilmа  vа  uskunаlаrini  ishlаb  chiqаrа  bоshlаdilаr.  Ulаr  o‘zаrо  bir-birigа
to‘liq  mоslаngаn  rаvishdа  ishlаb  chiqilаdi  аlbаttа.
Dаstlаbki Ethernet tаrmоqlаridа 50 Оmli ikki turdаgi (yug‘оn vа ingichkа) kоаksiаl
kаbеllаr  ishlаtilаr  edi.  Lеkin  kеyingi  vаqtlаrdа  (1990  yil  bоshlаridаn)  Ethernet
tаrmоg‘ining  аlоqа  kаnаli  uchun  o‘rаlgаn  juftlik  kаbеllаridаn  fоydаlаnilgаn
vеrsiyalаri  kеng  tаrqаldi.  Shuningdеk  оptik  tоlаli  kаbеllаr  ishlаtilаdigаn  stаndаrt
hаm qаbul qilindi vа stаndаrtlаrgа tеgishli o‘zgаrtirishlаr kiritildi. O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishi1995 yili Ethernet tаrmоg‘ining tеz ishlоvchi vеrsiyasigа stаndаrt qаbul qilindi,
u  100  Mbit/s  tеzlikdа  ishlаydi  (Fast  Ethernet  dеb  nоm  bеrildi,  IEEE  802.03  u
stаndаrti),  аlоqа  muхitidа  fgаn  juftlik  yoki  оptik  tоlа  ishlаtilаdi.  1000  Mbit/s
tеzlikdа  ishlаydigаn  vеrsiyasi  hаm  ishlаb  chiqаrilа  bоshlаndi  (Gigabit  Ethernet,
IEEE  802.03  z  stаndаrti).  Stаndаrt  bo‘yichа  «shinа»  tоpоlоgiyasidаn  tаshqаri
shuningdеk  «pаssiv  yulduz»  vа  «pаssiv  dаrахt»  tоpоlоgiyali  tаrmоqlаr  hаm
qо‘llаnilаdi. Bu tаqdirdа tаrmоqning turli qisimlаrini o‘zаrо ulаsh uchun rеpitеr vа
pаssiv  kоntsеntrаtоrlаrdаn  fоydаlаnish  ko‘zdа  tutilаdi  (7–rаsm).  Tаrmоqning  bir
qismi  (sеgmеnt)  bo‘lib  shuningdеk  bittа  аbоnеnt  hаm  sеgmеnt  bo‘lishi  mumkin.
Kоаksiаl  kаbеllаr  shinа  sеgmеntlаrigа  ishlаtilаdi,  to’qilgаn  juftlik  vа  оptik  tоlаli
kаbеllаr  esа  pаssiv  yulduz  nurlаri  uchun  ishlаtilаdi  (bittаli  аbоnеntlаrni
kоnsеntrаtоrgа  ulаsh  uchun).  Аsоsiysi  hоsil  qilingаn  tоpоlоgiyadа  yopiq  yo‘llаr
(pеtlya)  bo‘lmаsligi  kеrаk.  Nаtijаdа  jismоniy  shinа  hоsil  bo‘lаdi,  chunki  signаl
ulаrning  hаr  biridаn  turli  tоmоnlаrgа  tаrqаlib  yanа  shu  jоygа  qаytib  kеlmаydi
(hаlqаdаgi  kаbi).  Butun  tаrmоq  kаbеlining  mаksimаl  uzunligi  nаzаriy  jiхаtdаn  6,5
km gа еtishi mumkin, lеkin аmаldа esа 2,5 km dаn оshmаydi.
Bu hоldа signаlning bittа qiymаti nоlgа, bоshqаsi mаnfiy qiymаtgа egа, ya’ni
signаlni dоimiy tаshkil qiluvchi qiymаti nоlgа tеng emаs. Gаlvаnik аjrаtish аdаptеr,
rеpitеr vа kоntsеntrаtоr qurilmаlri yordаmidа аmаlgа оshirilаdi. Tаrmоqning uzаtish
vа  qаbul  qilish  qurilmаlаri  bоshqа  qurilmаlаrdаn  gаlvаnik  аjrаlishi  trаnsfоrmаtоr
оrqаli  vа  аlоhidа  elеktr  mаnbаi  yordаmidа  аmаlgа  оshirilgаn,  tаrmоq  bilаn  kаbеl
to‘g‘ri ulаngаn. Ethernet tаrmоg‘igа ахbоrоt uzаtish uchun egа bo‘lish аbоnеntlаrgа
to‘liq  tеnglik  huquqini  bеruvchi  CSMA/CD  tаsоdifiy  usul  yordаmidа  аmаlgа
оshirilаdi. O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishi7-rаsm. Ethernet tаrmоq tоpоlоgiyasi
Fast Ethernet tаrmоg‘idа jismоniy «shinа» tоpоlоgiyasidаn fоydаlаnish ko‘zdа
tutilmаgаn,  fаqаt  «pаssiv  yulduz»  yoki  «pаssiv  dаrахt»  tоpоlоgiyasi  ishlаtilаdi.
Shuningdеk  Fast  Ethernet  tаrmоg‘idа  tаrmоq  uzunligigа  qаttiq  tаlаblаr  vа  chеgаrа
qo‘yilgаn.  Pаkеt  fоrmаtini  sаqlаb  qоlib,   tаrmоq  tеzligini  10  bаrаvаr  оshirilgаnligi
tufаyli tаrmоqning minimаl uzunligi 10 bаrаvаr kаmаyadi (Ethernet dаgi 51,2 mks
o‘rnigа 5,12 mks). Signаlni tаrmоqdаn o‘tishining ikki хissаlik vаqt kаttаligi esа 10
mаrоtаbа  kаmаyadi.  Ethernet  tаrmоg‘idаn  ахbоrоt  uzаtish  uchun  stаndаrt  kоd
Mаnchеstеr – II ishlаtilаdi. 
Tаrmоqdа  8  –  rаsmdа  ko‘rsаtilgаndеk  o‘zgаruvchаn  uzunlikkа  egа  bo‘luvchi
strukturаli pаkеt ishlаtilаdi.
8-rаsm. Ethernet tаrmоq pаkеtining tuzulishi (rаqаmlаr bаytlаr sоnini ko‘rsаtаdi).
Ethernet  kаdr  uznligi  (ya’ni  priаmbulаsiz  pаkеt)  512  bitli  оrаliqdаn  kаm
bo‘lmаsligi kеrаk, yoki 51,2 mks (хuddi shu kаttаlik signаlni tаrmоqdаn bоrib kеlish O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishivаqtigа tеngdir). Mаnzillаshning shахsiy, guruhli vа kеng tаrqаtish usullаri ko‘zdа
tutilgаn. Ethernet pаkеti quyidаgi mаydоnlаrni o‘z ichigа оlgаn:
8 bitni priаmbulа tаshkil qilаdi, ulаrdаn birinchi еttitаsini 1010101 kоdi tаshkil
qilаdi, охirgi sаkkizinchisini 10101011 kоdi  tаshkil qilаdi. IEEE 802.03 stаndаrtidа
bu  охirgi  bаyt  kаdr  bоshlаnish  bеlgisi  dеb  yurutilаdi  (SFD  –  Start  of  Frame
Delimiter) vа pаkеtni аlоhidа mаydоnini tаshkil qilаdi.
Qаbul qiluvchi mаnzili vа jo‘nаtuvchi mаnzili 6 bаytdаn tаshkil tоpgаn bo‘lib
3.2  bоbdа  yozilgаn  stаndаrt  ko‘rinishdа  bo‘lаdi.  Bu  mаnzil  mаydоnlаri  аbоnеnt
qurilmаsi  tоmоnidаn  ishlаv  bеrilаdi.  Bоshqаrish  mаydоnidа  (L/T-Length/Type)
ахbоrоt  mаydоnining  uzunligi  hаqidаgi  mа’lumоt  jоylаshtirilаdi.  U  yanа
fоydаlаnаyotgаn  prоtоkоl  turini  bеlgilаshi   mumkin.  Аgаrdа  bu  mаydоn  qiymаti
1500 dаn kаm bo‘lsа u hоldа ахbоrоtlаr mаydоnining uzunligini ko‘rsаtаdi. Аgаrdа
1500  dаn  kаttа  bo‘lsа  u  hоldа  kаdr  turini  ko‘rsаtаdi.  Bоshqаrish  mаydоni  dаstur
tоmоnidаn  ishlоv  bеrilаdi.  Ахbоrоtlаr  mаydоnigа  46  bаytdаn  1500  bаytgаchа
ахbоrоt kirishi mumkin. Аgаrdа pаkеtdа 46 bаytdаn kаm ахbоrоt bo‘lsа, ахbоrоtlаr
mаydоnining qоlgаn qismini to‘ldiruvchi bаytlаr egаllаydi. IEEE 802.3 stаndаrtigа
ko‘rа  pаkеt  tаrkibidа  mахsus  to‘ldiruvchi  mаydоn  аjrаtilgаn  (pad  data),  аgаrdа
ахbоrоt  46  bаytdаn  uzun  bo‘lsа  to‘ldiruvchi  mаydоn  0  uzunlikkа  egа  bo‘lаdi.
Nаzоrаt bitlаr yig‘indisining mаydоni (FCS – Frame Chech Segvence) pаkеtning 32
rаzryadli  dаvriy  nаzоrаt  yigindisidаn  ibоrаt  (CRC)  vа  u  pаkеtning  to‘g‘ri
uzаtilgаnligini аniqlаsh uchun ishlаtilаdi. Shundаy qilib, kаdrning minimаl uzunligi
64  bаytni  (512  bit)  tаshkil  qilаdi  (priаmbulаsiz  pаkеt).  Аynаn  shu  kаttаlik
tаrmоqdаn  signаl  tаrqаlishini  ikki  хissа  ushlаnish  mаksimаl  qiymаtini  512  bit
оrаlig‘idа  аniqlаb bеrаdi  (Ethernet  uchun  51,2mks,  Fast  Ethernet  uchun  5,12mks).
Turli  tаrmоq  qurilmаlаridаn  pаkеtning  o‘tishi  nаtijаsidа  priаmbulа  kаmаyishi
mumkinligini  stаndаrt  nаzаrdа  tutаdi  vа  shuning  uchun  uni  хisоbgа  оlinmаydi.
Kаdrning  mаksimаl  uzunligi  1518  bаyt  (12144  bit,  ya’ni  1214,4  mks  Ethernet
uchun, Fast Ethernet uchun esа 121,44 mks). Bu kаttаlik muhim bo‘lib, uni tаrmоq
qurilmаlаrining  bufеr  хоtirа  qurilmаlаrining  sig‘imini  хisоblаsh  uchun  vа
tаrmоqning  umumiy  yuklаmаsini  bахоlаshdа  fоydаlаnilаdi.  10  Mbit  /s  tеzlikdа O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishiishlоvchi Ethernet tаrmоg‘i uchun stаndаrt to‘rttа ахbоrоt uzаtish muхitini аniqlаb
bеrgаn:
10 BASE 5 (qаlin kоаksiаl kаbеl);
10 BASE 2 (ingichkа kоаksiаl kаbеl);
10 BASE-T (о‘rаlgаn juftlik);
10 BASE-FL (оptik tоlаli kаbеl);
Uzаtish  muхitini  rusumlаsh  3  elеmеntdаn  tаshkil  tоpgаn  bo‘lib:  «10»
rаqаmi, 10 Mbit/s uzаtish tеzligini bildirаdi, BASE so‘zi yuqоri chаstоtаli signаlni
mоdulyatsiya  qilmаsdаn  uzаtishni  bildirаdi,  охirgi  elеmеnt  tаrmоq  qismini
(sеgmеntini) ruхsаt etilgаn uzunligini аnglаtаdi: «5» -500 mеtrni, «2» - 200 mеtrni
(аniqrоgi,  185  mеtrni)  yoki  аlоqа  yo‘lining  turini:  «T»  –  о‘rаlgаn  juftlik  (twisted
pair,  vitаya  pаrа),  «F»  –  оptik  tоlаli  kаbеl  (fiber  optic,  оptоvоlоkоpniy  kаbеl).
Хuddi  shuningdеk  100  Mbit/s  tеzlik  bilаn  ishlоvchi  Fast  Ethernet  uchun  hаm
stаndаrt uch turdаgi uzаtish muхitini bеlgilаb bеrgаn:
100 BASE – T4 (to‘rttаli о‘rаlgаn juftlik);
100 BASE – Tx (ikkitаli о‘rаlgаn juftlik);
100 BASE – Fx (оptik tоlаli kаbеl).
Bu еrdа «100» sоni uzаtish tеzligini bildirаdi (100 Mbit/s), «T» - hаrfi о‘rаlgаn
juftlik  ekаnini  ko‘rsаtаdi,  «F»  -  hаrfi  оptik  tоlаli  kаbеl  ekаnini  аnglаtаdi.
100BASE–Tx vа 100BASE–Fx rusumidаgi kаbеllаrni birlаshtirib 100BASE–Х nоm
bilаn  yuritilаdi,  100BASE-TХ  lаrni  esа  100BASE–T  dеb  bеlgilаnаdi.
Bu  yеrdа  biz  аytib  o‘tishimiz  kеrаkki  Ethernet  tаrmоg‘i  оptimаl  аlgоritmi  bilаn
hаm, yuqоri ko‘rsаtkichlаri bilаn hаm bоshqа stаndаrt tаrmоq ko‘rsаtkichlаridаn 
аjrаlib  turmаydi.  Lеkin  yuqоri  stаndаrtlаshtirilgаnlik  dаrаjаsi  bilаn,  tехnik
vоsitаlаrini  judа  ko‘p  miqdоrdа  ishlаb  chiqаrilishi  bilаn,  ishlаb  chiqаruvchilаr
tоmоnidаn kuchli qullаnishi shаrоfаti tufаyli bоshkа stаndаrt tаrmоqlаrdаn Ethernet
tаrmоg‘i  kеskin  аjrаlib  turаdi  vа  shuning  uchun  hаm  hаr  qаndаy  bоshqа  tаrmоq
tехnоlоgiyasini аynаn Ethernet tаrmоg‘i bilаn sоlishtirilаdi.
2-jadval  Ethernet  tarmog'ining  fizik  qatlami  spesifikatsiyasining
parametrlari O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishiParametrlar 10Ba
se-5 10B
ase-2 10 В
азе -
Т  10Base - F
Maksimal  segment
uzunligi, m 500  185 100 2000
Tarmoq  tugunlari
orasidagi  maksimal
masofa  (takroriy
qurilmalar yordamida), m 2500 925 500 2500
(10BaseFB
uchun 2740)
Segmentdagi  maksimal
stantsiyalar soni 100 30 102
4 1024
Har  qanday  tarmoqda
stantsiya  orasidagi
repeterlarning  maksimal
soni 4 4 4 4(10BaseFB
uchun 5 ) 
Jadval-3  PDV  (umumiy  qiymati  barcha  baza  o’zgaruvchi  orta  qoluvchi
segmentlar soni) ni hisoblash uchun jadval
Segment turi Chap  baza
segmentini
hisoblash Oraliq  baza
segmentini
hisoblash O’ng  baza
segmentini
hisoblash 1m  kadrlarni
ushlanish
vaqti Segmentning
maksimal
uzunligi
10Base-5 11.8 46.5 169.5 0.0866 500
10Base-2 11.8 46.5 169.5 0.1026 185
10Base-T 15.3 42.0 165.0 0.113 100
10Base-FB - 24.0 - 0.1 2000
10Base-FL 12.3 33.5 156.5 0.1 2000
FOIRL 7.8 29 152.0 0.1 1000
AUI(>2m) 0 0 0 0.1026 48+2 O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishiPVV (Kadrlar orasidagi intervallar soni) ni hisoblash uchun
Segment turi Oldingi
segment Oraliq
segment 
10Base-5 или 10Base-2 16 11
10Base-FB - 2
10Base-FL 10.5 8
10Base-T-- 10.5 8
Ko ’ pincha  segmentining  uzunligi ,  shuningdek ,  takrorlagichning  soni  va
tarmoqning  umumiy  uzunligi  va  ularning  bilan  bog ' liq  cheklovlarni  tekshirish
kerak  bo ’ ladi .  "5-4-3"  qoidasi  (5  ta  segmentgacha  ulanishda  4  tadan  ortiq
takrorlash  qurilmasi ,  faqatgina  3 tagacha  tarmoq  tugunlarni  ulash  mumkin ),
qolgan  ( bog ' lanishlar  segmentlari )  uzaytiruvchi  kabellar  sifatida  ishlatiladi ).
Koaksiyal  va  "4 ta  Hub "  standarti   optik  tolali  va  eshilgan  juftlik  kabellaridan
tashkil  topgan  tarmoqlar  uchun  malumotlar  uzatishda  foydalanish  tavsiya
etilmaydi . 
Turli  xil  jismoniy  tabaqalardan  iborat  bo ' lgan  chekka  tarmoqlari  to ' g ' ri
ishlashi  uchun , uchta  asosiy  shart  bajarilishi  kerak :
- Tarmoqdagi  stantsiyalar  soni  1024dan  oshmasligi  (koaksiyal
segmentlar uchun cheklovlarni hisobga olgan holda).
- Tarmoqning  ikkita  eng  uzoq  stansiyalari  orasidagi  signalni
tarqatishning ikki marta kechikishi (Path kechiktirish qiymati, PDV) 575 bitlik
oraliqlardan oshmaydi.
- Kadrlar  orasidagi  masofa  49  sekunddan  ortiq  intervalgacha
ko'paytiriladi.  (Ramkalarni  yuborish  vaqtida  stantsiya  96  bitli  intervalgacha
dastlabki interfeysni ta'minlaydi). O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishi14  -Variant.
         1                      2                     3   
1-rasm. Har xil fizik standartlardan va segmentlardan iborat bo’lgan Ethernet tarmog’iga misol.
Segment 1 10Base-5
8 0
Segment  2 10Base-2
8 5
Segment  3 10Base- T 10 00
Segment  4 10Base-FB 10
Segment  5 10Base-FL
10 5
Segment  6 FOIRL 1000
Segment 7 10Base-5 345
Segment 8 10Base-2
4 00
Segment 9
10Base- T 20 0 O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishi1-va 2- tarmoq o’rtasida.
1.PDV qiymatini hisoblaymiz:
Chap baza segment 3:
15.3 + 1000∙0,113= 128.3
Oraliq segment 2:
46,5 + 85∙0,1026 = 55.221
Oraliq segment 1:
46.5+ 80∙0,0866 = 53.428
Oraliq segment 4:
24 + 10∙0,1 = 25
Oraliq segment 5:
33.5 + 105∙0,1 = 44
O’ng baza segment 6:
152 + 1000∙0,1 = 252
        1-va  2-tarmoq  komponentlarining  PDV  qiymati  557.949  ga  teng.  PDV
qiymati 575 maksimal ruxsat etilgan qiymatdan kamroq bo'lgani uchun bu tarmoq
ikkita signalning qaytishi vaqtining mezoni talabiga javob beradi.
1.PVV qiymatini hisoblaymiz:
1-Chap segment, 10Base-T: 10,5 bt ga qisqaradi.
2-oraliq segment, 10Base-2: 11 bt ga qisqaradi.
3-oraliq segment, 10Base-5: 11 bt ga qisqaradi.
4-oraliq segment, 10Base- FB: 2 bt ga qisqaradi.
5-oraliq segment, 10Base- FL: 8 bt ga qisqaradi.
       1-va 2-tarmoq PVV o’lchamlarni hisoblash natijasida  jami qiymati 42,5 ga
teng bo’ladi, bu esa 49 bit oraliqdagi chegara qiymatidan kamroq ya’ni qo’yilgan
talablarga javob beradi. O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishi1-va 3- tarmoq o’rtasida.
2.PDV qiymatini hisoblaymiz:
Chap baza segment 3:
15.3 + 1000∙0,113= 128.3
Oraliq segment 2:
46,5 + 85∙0,1026 = 55.221
Oraliq segment 1:
46.5+ 80∙0,0866 = 53.428
Oraliq segment 7:
46.5 + 345∙0,0866 = 76.377
Oraliq segment 8:
46.5 + 400∙0,1026 = 87.54
O’ng baza segment 9:
165 + 200∙0,113 = 187.6
        1-va  3-tarmoq  komponentlarining  PDV  qiymati  588.466  ga  teng.  PDV
qiymati 575 maksimal ruxsat etilgan qiymatdan ko’proq bo'lgani uchun bu tarmoq
ikkita signalning qaytishi vaqtining mezoni talabiga javob bermaydi.
2.PVV qiymatini hisoblaymiz:
1-Chap segment, 10Base-T: 10,5 bt ga qisqaradi.
2-oraliq segment, 10Base-2: 11 bt ga qisqaradi.
3-oraliq segment, 10Base-5: 11 bt ga qisqaradi.
4-oraliq segment, 10Base-5: 11 bt ga qisqaradi.
5-oraliq segment, 10Base-2: 11 bt ga qisqaradi.
         1-va 3-tarmoq PVV o’lchamlarni hisoblash natijasida jami qiymati 54,5
ga  teng  bo’ladi,  bu  esa  49  bit  oraliqdagi  chegara  qiymatidan  ko’proq  ya’ni
qo’yilgan talablarga javob bermaydi. O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishi2-va 3- tarmoq o’rtasida.
4.PDV qiymatini hisoblaymiz:
Chap baza segment 6:
7.8 + 1000∙0,1= 107.8
Oraliq segment 5:
33,5 + 105∙0,1 = 44
Oraliq segment 4:
24+ 10∙0,1 = 25
Oraliq segment 7:
46.5 + 345∙0,0866 = 76.377
Oraliq segment 8:
46.5 + 400∙0,1026 = 87.54
O’ng baza segment 9:
165 + 200∙0,113 = 187.6
2-va  3-tarmoq  komponentlarining  PDV  qiymati  528.317  ga  teng.  PDV
qiymati 575 maksimal ruxsat etilgan qiymatdan kamroq bo'lgani uchun bu tarmoq
ikkita signalning qaytishi vaqtining mezoni talabiga javob beradi.
4.PVV qiymatini hisoblaymiz:
1-Chap segment, FOIRL: 0 bt ga qisqaradi.
2-oraliq segment, 10Base- FL: 8 bt ga qisqaradi.
3-oraliq segment, 10Base- FB: 2 bt ga qisqaradi.
4-oraliq segment, 10Base- 5: 11 bt ga qisqaradi.
5-oraliq segment, 10Base- 2: 11 bt ga qisqaradi.
2-va  3-tarmoq  PVV  o’lchamlarni  hisoblash  natijasida   jami  qiymati  32  ga
teng bo’ladi, bu esa 49 bit oraliqdagi chegara qiymatidan kamroq ya’ni qo’yilgan
talablarga javob beradi. O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishiXulosa
     1-va 2-tarmoq komponentlarining PDV qiymati 557.949 ga teng.
     1-va 3-tarmoq komponentlarining PDV qiymati 588.466 ga teng.
2-va 3-tarmoq komponentlarining PDV qiymati 528.317 ga teng.
1-va 2-tarmoq, 2-va 3-tarmoq komponentlarning PDV qiymati 575 maksimal
ruxsat  etilgan  qiymatdan  kamroq  bo'lgani  uchun  bu  tarmoq  ikkita  signalning
qaytishi vaqtining mezoni talabiga javob beradi.
1-va  3-tarmoq  komponentining  PDV  qiymati  575  maksimal  ruxsat  etilgan
qiymatdan ko’proq bo'lgani uchun bu tarmoq ikkita signalning qaytishi vaqtining
mezoni talabiga javob bermaydi.
PVV qiymatini hisoblaymiz:
      1-va 2-tarmoq PVV o’lchamlarni jami qiymati 42,5 ga teng bo’ladi.
1-va 3-tarmoq PVV o’lchamlarni jami qiymati 54,5 ga teng bo’ladi.
2-va 3-tarmoq PVV o’lchamlarni jami qiymati 32 ga teng bo’ladi.
1-va 2-tarmoq va 2-va 3-tarmoq PVV o’lchamlarni hisoblash natijasida jami
qiymati  49  bit  oraliqdagi  chegara  qiymatidan  kamroq  ya’ni  qo’yilgan  talablarga
javob beradi.
2-va  3-tarmoq  PVV  o’lchamlarni  hisoblash  natijasida  jami  qiymati  49  bit
oraliqdagi chegara qiymatidan ko’proq ya’ni qo’yilgan talablarga javob bermaydi.
Kurs ishimni bajarish davomida PDV va PVV o’lchamlarni hisob kitob qilib
chiqdim  va  hisob  ishlarimdagi  xato  va  kamchiliklarni  aniqladim.  Bunda  PDV  va
PVV  o’lchamlarni  ba’zilari  talablarga  javob  bermadi.  Ba’zi  tarmoqlar  berilgan
standartlarga javob bermadi! O’lcha m
mm m varaq Hujjat: Imzo
Sana varaq
NDK va TU 60711400 .  41sA -2 2 TJA Kurs ishiFoydalanilgan adabiyotlar:
1. O.T.Kenjaboev, R.X.Ayupov, B.S.Sultonov, A.O.Ro‘ziev, A.X.Abdullaev
‘Informatika va axborot texnologiyalari’ fanidan ma’ruza matnlari to`plami. - 
Toshkent:TMI,2009.
2. “Informatika va axborot tehnologiyalari” fanidan tajriba ishlari to’plami.
3. . Abduqodirov. “Axborot texnologiyalari” Toshkent O`qituvchi, 2001 yil.
4.  M. R. Musayeva, M. A. Zoidova, F. S. Islamova “Informatika” fanidan amaliy 
mashg`ulotlar uchun uslubiy qo`llanma, Toshkent 2008 yil, TAQI.
5. S. Simonovich, G. Evseev, A. Alekseev “Umumiy informatika” Moskva: 
ASTpress,2003-yil.
6. I. G. Lesnichnaya, I.V. Missing, Yu. D. Romanov, V. I. Shestakov “Informatika 
va ma’lumotlar texnologiyalari” 2-e izdaniya. Moskva: Eksmo, 2007-yil 
7. Internet saytlari www.ziyo.uz , www.kitob.uz.
Mundarija
Kirish…………………………………………………………………...….……
1.1 Kurs ishining tarkibi va hajmi…………………………………….……..…..
1.2. Kurs ishini rasmiylashtirish talablari……………………………….…........
1.3. Kurs ishining strukturaviy rasmiylashtirish………………………….…..…

2. IP addreslarning sinflanishi IP tarmog`ini maska yordamida strukturalarga

 ajratish

2.1 IP tarmoq pratakoli........................................................................................
2.2 IP tarmog’ini maskalash maqsadi …………….............................................
2.3  IP tarmoqlarda marshrutlash negizlari  .........................................................
3. OSI etalon modelini pog`onalari
3.1 OSI modeli nima va uning vazifasi nimadan iborat......................................
3.2 OSI modelining 7 ta qatlami………………………………………………..
4. Hisobiy qism
4.1 Ethernet va FastEthernet asosidagi kompyuter tarmog'i va uning samaradorligini hisoblash tartibi.....................................................................................................
Ilova A………………………………………………………….……………….
Xulosa……………………………………………………………………..……
Foydalanilgan adabiyotlar……………………………………………..……..