IPX va SPX protokollari. Dasturlash tillari

Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA.Mundarija
Kirish …………………………………………………………………...
…………
1.1 Kurs ishining tarkibi va hajmi…………………………………………..…..
1.2. Kurs ishini rasmiylashtirish talablari…………………………………........
1.3. Kurs ishining strukturaviy rasmiylashtirish……………………………..…
2.  IPX va SPX protokollari
2.1  IPX va SPX protokollari haqida umumiy tushuncha.....................................
2.2  IPX va SPX Tarmoq protokollarini o'rnatish va sozlash...............................
3. Dasturlash tillari
3.1 Python dasturlash tili......................................................................................
3.2 C++ dasturlash tili ………………………………………………………….
3.3 Java script dasturlash tili ...............................................................................
4. Hisobiy qism
4.1 Ethernet va FastEthernet asosidagi kompyuter tarmog'i va uning 
samaradorligini hisoblash tartibi..........................................................................
Ilova 
A …………………………………………………………………………….
Xulosa ………………………………………………………………………..
……
Foydalanilgan adabiyotlar ………………………………………………..
…….. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA. Kirish
Bugungi  kunda  zamonaviy  axborot-kommunikatsiya  texnologiyalarini
jamiyat  va  davlat  boshqaruvi  faoliyatining  barcha  sohalariga  keng  joriy  etish
hamda  ulardan  samarali  foydalanish,  fuqarolarning  axborot  olishga  doir
konstitutsiyaviy  huquqlarini  ro'yobga  chiqarish,  davlat  boshqaruvi  organlari
faoliyatining  ochiqligini  ta'minlash,  ―elektron  hukumat  tizimini  jadal  tatbiq‖
etish,  telekommunikatsiya  infratuzilmasi,  ma'lumotlarni  uzatish  tarmoqlarini
modernizatsiya  qilish  borasida  mamlakatimiz  barcha  hududida  keng  ko'lamli
ishlar amalga oshirilmoqda.
Davlatimiz  rahbarining  2015  yil  4  fevraldagi  ―O'zbekiston  Respublikasi
Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligini tashkil
etish to'g‘risida gi farmoni ushbu yo'nalishdagi sa'y-harakatlarni yangi bosqichga	
‖
ko'tarishga qaratilgani bilan nihoyatda ahamiyatlidir. Binobarin, mamlakatimizda
mustaqillikning  ilk  yillaridanoq,  axborot-kommunikatsiya  texnologiyalarini  har
tomonlama  ravnaq  toptirish,  uning  huquqiy-tashkiliy  hamda  moddiy-tehnik
bazasini  izchil  takomillashtirishga  alohida  e'tibor  qaratib  kelinayapti.  Axborot-
kommunikatsiya texnologiyalari zamonamiz uchun dolzarbligiga monand sur'atda
boshqa sohalarga nisbatan jadal rivojlanayotganini alohida ta'kidlash joiz. Ushbu
xizmatlar  hajmi  so'nggi  besh  yilda  3,3  barobar,  o'tgan  yili  esa  24,5  foiz  o'sgani
buning amaliy tasdig‘idir. 
Bularning  barchasi  axborot  -  kommunikatsiya  texnologiyalarini
rivojlantirish  borasida  ko'rilayotgan  izchil  chora-tadbirlar  samarasi,  desak,  aslo
mubolag‘a  bo'lmaydi.  Istiqbolda  internetning  milliy  segmenti  yanada
shakllantirilishini  hamda  unga  keng  polosali  ulanishni  kengaytirish,  telefon
aloqasi,  televidenie  va  radioeshittirishning  raqamli  tizimlariga  to'liq  o'tishni
ta'minlash,  aholining,  xususan,  yosh  avlodning  axborotga  bo'lgan  hamda
intellektual  talab  va  ehtiyojlarini  qondirish  maqsadida  tarmoq  resurslarini
rivojlantirish  uchun  zarur  texnik  hamda  qulay  shart-sharoitlarni  yaratish  ayni
muddaodir. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA.1. 1. Kurs ishining tarkibi va hajmi
Kurs  ishi  tarkib  qismlariga,  chizmalar,  diagrammalarga  joylashtirilgan
tasviriy grafik materiallar bilan hisob-kitob va tushuntirish yozuvidan (TY) iborat.
Qo'lda  yozilgan  matnning  hajmi  25-35  jami  sahifadan  iborat  bo'lib,
hisob-kitob va tushuntirish yozuvidan iborat bo’ladi:
sarlavha sahifasi;
mundarija 
kirish
asosiy qism (bo'limlarga bo'lingan)
hisobiy qism
xulosa;
foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati (adabiyotlar);
ilovalar (rasmlar, diagrammalar, dastur ro'yxatlari
Kirish qismida muammoni hal qilishning dolzarbligini ko'rsatish kerak, 
agar kerak bo'lsa, mavjud tizimlarni vazifalarni kamchiliklarini yoki ularni 
samarasiz ishlarini isbotlash uchun ko'rib chiqish kerak.
Asosiy qismning bo'limida muddatli ish mavzusi bo'yicha materiallar 
ko'rib chiqiladi: qisqacha tarixiy ma'lumot (agar kerak bo'lsa); asosiy tushunchalar 
va ishlanmalar to’g’risida ma’lumot beriladi.
Xulosa  qilib,  olingan  natijalar  haqida  qisqacha  ma'lumot  berish,  ish
natijalarini  umumlashtirish  va  barcha  kurs  ishlari  bo'yicha  xulosalar  chiqarish
kerak.
1.2. Kurs ishini rasmiylashtirish talablari
Kurs  ishi  kompyuterda  A4  (297x210  mm)  oq  varaqning  bir  tomonida
bir yarim qator oralig'ida bosilishi kerak. Birinchi satrning hoshiyasi 1,25 sm. Matn
30-35 qatordan iborat bo'lishi kerak, 60 ta belgidan iborat bo'lishi kerak (so'zlar va
tinish belgilarining orasidagi bo'shliqlarni  hisoblash) va varaqning butun kengligi
bo'ylab  tekislanadi.  Har  bir  varoq  standart:  chapdan  -  3  sm,  o'ngdan  -  1,5  sm, Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA.yuqori  va  pastdan  -  har  biri  1,5  sm,  harflar  Times  New  Roman  14  o'lchamda
bo’lishi kerak.
Shaxsiy  fikrlarni,  formulalarni,  belgilarni  kiritishga,  shuningdek  kurs  ishning
matniga  qora  kapillyar  (geliy)  ruchka  bilan  diagramma  va  chizmalar  kiritishga
ruxsat beriladi.
Kurs ishlari  hajmi kamida 25 sahifadan iborat  bo'lishi  va 35 varaqdan
oshmasligi  lozim.  Ishning  matni  sarlavha  sahifasidan  boshlanadi  (A  ilovaga
qarang).  Keyingi  sahifada  bo'limlar,  paragraflar,  ilovalar  va  sahifalar  yozilgan
tarkibiy  qismlar  jadvali  (B  ilovasiga  qarang).  Tarkiblar  jadvalida  ishda  mavjud
bo'lgan barcha sarlavhalar bo'lishi kerak. Ularning matni ish mazmuniga to'liq mos
kelishi, aniq, ravshan, izchil va uning ichki mantig'ini aniq aks ettirishi kerak.
Kirish  varaqasidan  boshlab  barcha  ish  varaqalari  raqamlanadi.
Raqamlash boshidan oxirigacha bo'lishi kerak. Ilova va bibliografiya o'zaro tartib
raqamlashga  kiritilishi  kerak.  Raqamlar  varaqning  pastki  qismida,  o'rtadan
tekislanadi.
Matndagi  har  bir  bo'lim  bir-biridan  ajratilgan  bo’lishi  kerak.  Tegishli
bo'lim (qism) yoki kichik bo'limning raqami sarlavha boshiga qo'yiladi.
Kurs ishida turli xil grafik rasmlar (xaritalar, diagrammalar, chizmalar,
fotosuratlar  va  boshqalar)  bo'lishi  mumkin.  loyihada  joylashtirilgan  rasmlar  soni
uning  mazmuniga  qarab  belgilanadi  va  matnga  tartibli  va  aniqlik  berish  uchun
etarli  bo'lishi  kerak.  Ular  ish  matnida  ularga  murojaat  qilingandan  so'ng  darhol
joylashtiriladi.  Yozuv  varaqning  o'rtasiga  tekislanadi,  kursiv  bilan  yozilgan  va
rasm ostida joylashgan.
Kurs  ishiga  joylashtirilgan  raqamli  material,  jadval  ko'rinishida
chiqarish  tavsiya  etiladi.  Jadvallar  varaqqa  rasmlar  singari  joylashtirilishi  kerak.
Har bir jadvalga o'tish raqami va imzo qo'shiladi. Jadval sarlavhasi birinchi satrni
ko'rsatmasdan  varaqning  chap  chetiga  tekislanadi,  kursiv  bilan  yoziladi  va
jadvalning tepasida joylashgan. No.,%, +, -, <,>, = va hokazo belgilar faqat sonli
qiymatlar uchun ishlatilishi kerak. Matnda bu belgilar so'zlar bilan yozilishi kerak. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA.Hisob  birliklari  va  fizik  kattaliklarni  o'lchash  birliklarining  harf
belgilari  matnda  faqat  bo'sh  joy  bilan  ajratilgan  sonli  qiymatlar  bilan  qo'llaniladi
(masalan:  5  dona,  10  MB).  Matematik  belgilarning  belgilari  +,  -,  <,>,  =,   ,:,  /
ikkala tomondan bo'sh joylar bilan ajratilgan. Masalan: a + b = c, d <c, a  b.
Axborot manbalariga havolalar arabcha raqamlar bilan raqamlangan va
tirnoqli  matn  oxirida  kvadrat  qavslarga  joylashtirilgan  (havolalar  soni  kamida
beshta  bo'lishi  kerak).  Raqamlarga,  formulalarga,  jadvallarga  va  ilovalarga
havolalar  kurs  ishlarining  matni  davomida  doimiy  ravishda  raqamlanishga  ega
bo'lishi kerak, ular qavs ichida berilgan, masalan: (1-rasm), (3-jadval), formulalar
(1) - (3), (Ilova) .) A).
Matnda  keltirilgan  manbalar  va  adabiyotlar  havolalari  orqali  murojaat
qilinadi. Ishoratlar nafaqat to'g'ridan-to'g'ri iqtibos keltirganda, balki kurs ishining
muallifi  hujjat  yoki  bayonotning  matnidan  iqtibos  keltirganda,  shuningdek,  yangi
faktlar,  raqamli  materiallar  va  o'z  so'zlaringiz  bilan  aytilgan  boshqa  ma'lumotlar
keltirilganda  ham  amalga  oshiriladi.  Ma'lumotlar  ro'yxatining  namunasi  B
ilovasida keltirilgan. Dars ishi alohida papkada papka bilan birga beriladi. Varaqlar
fayllarga joylashtiriladi yoki to'ldiriladi.
1.3. Kurs ishining strukturaviy rasmiylashtirish
Tushuntirish  yozuvida  bo'limlar,  kichik  bo'limlar,  paragraflar,
paragraflar va paragraflar mavjud.
Bo'lim - bo'linishning birinchi bosqichi, seriya raqami va sarlavhasi bor.
Kichik  bo'lim  -  bo'limning  bir  qismi,  bo'lim  raqami  va  pastki  qismning  seriya
raqami va sarlavhadan iborat seriya raqamiga ega.
Band  -  bo'lim  yoki  pastki  qismning  pastki  qismi  raqami  va  buyumning  seriya
raqamidan iborat seriya raqami. Sarlavha bo'lishi mumkin.
Paragraf  -  paragrafning  qismi,  paragraf  raqami  va  kichik  bandning  seriya
raqamidan iborat seriya raqamiga ega. Sarlavha bo'lishi mumkin.
Paragraf - bu raqam va sarlavha bo'lmagan matnning mantiqiy tanlangan qismi. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA.Bo'lim  nomlari  CAPITAL  (bosh  harf)  bilan  ajratiladi  va  bo'lim  nomlari  kichik
harflar  bilan  yoziladi.  Matn  va  bo'limlar  (kichik  bo'limlar)  nomi  o'rtasida  bitta
qator  oralig'i  (bitta  bo'sh  satr)  bo'lishi  kerak.  Bo'lim  sarlavhalarini  va  kichik
bo'limlarni  qalin  qilib  belgilashingiz  mumkin.  Kursiv  shriftdan  foydalanish
mumkin emas.
Har  bir  dastur  yangi  sahifadan  arab  raqamlarida  ko'rsatilgan  raqam  bilan
boshlanishi  kerak.  Raqam  sarlavhasi  bosh  harf  bilan  yozilgan.  Bitta  ilova
raqamlanmagan. Ilovada tematik sarlavha bo'lishi kerak, unda kichik harflar bilan
yoziladi  (birinchi  bosh  harf),  o'rtada  joylashgan,  raqamlash  sarlavhasidan  bo'sh
chiziq bilan ajratilgan.
Kurs  ishining  matni  barcha  dasturlarga  havolalarni  o'z  ichiga  olishi  kerak.  Ular
arizalarni matnda ularga murojaat qilish tartibida tartibga soladilar. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA.2. IPX VA SPX PROTOKOLLARI
2.1. IPX va SPX protokollari haqida umumiy tushuncha
IPX/SPX  protokollari  to'plami  (ingl.  internetwork  packet  exchange  /
sequenced  packet  exchange  tarmoqlararo  paketlar  almashinuvi  /  ketma  —  ket
paketlar  almashinuvi)  Novell  NetWare  tarmoqlarida  ishlatiladigan  protokollar
to'plami.  IPX  protokoli  Osi  modelining  tarmoq  darajasida  ishlaydi,  paketlarni
etkazib berishni ta'minlaydi (TCP/IP stekidan ip analog). SPX protokoli transport
va  sessiya  darajalarida  ishlaydi,  aloqa  seansini  saqlashni  va  ma'lumotlarni
kafolatlangan  etkazib  berishni  ta'minlaydi  (TCP  analogi).  IPX/SPX  protokollar
to'plami  1983  yildan  beri  Novell  tomonidan  taqdim  etilgan  NetWare  tarmoq
operatsion  tizimi  uchun  amalga  oshirilgan  va  Xerox  Network  Services
protokollar to'plamining rivojlanishi hisoblanadi. IPX / SPX mahalliy kompyuter
tarmoqlarida  qo'llash  uchun  maqbul  deb  hisoblangan,  TCP  /  IP  esa  global
tarmoqlar  uchun  samaraliroq  deb  hisoblangan.  1990-yillarning  oxiriga  kelib,
internetning umumiy qabul qilingan to'plami bo'lgan TCP/IP aslida IPX/SPX-ni
mahalliy  hisoblash  muhitidan  chiqarib  yubordi.  IPX/SPX  Stack  hech  qachon
global tarmoqlarda qo'llanilmagan.
Amalga oshirish bosqichi.
IPX / SPX Stack mashhurligining eng yuqori  cho'qqisi 1980-yillarning oxiri  va
1990  —  yillarning  o'rtalarida,  Novell  NetWare  tarmoq  operatsion  tizimlari
bozorida deyarli raqobatchi bo'lmagan paytda sodir bo'ldi. Shu munosabat bilan
protokollarni  amalga  oshirish  mijoz  kutubxonalari  va  operatsion  tizimlar  uchun
ramkalardan  tortib  o'rnatilgan  tizimlargacha  bo'lgan  ko'plab  uchinchi  tomon
mahsulotlarida mavjud edi.
DOS
DOS  uchun  IPX/SPX  protokollar  to'plami  mijozi  Novell  tomonidan  ishlab
chiqilgan va korporativ tarmoqlarda ham, tarmoq o'yinlarida ham rezident dastur Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA.sifatida  keng  qo'llanilgan.  Birinchi  dasturlar  har  bir  tarmoq  kartasi  uchun
bajariladigan  faylni  yaratishni  talab  qildi,  ammo  keyinchalik  sozlash  tartibi
soddalashtirildi va tayyor bajariladigan modullardan foydalanish mumkin bo'ldi.
IPX / SPX DOS uchun kompyuter o'yinlarining tarmoq aloqasi uchun de-
fakto  standartga  aylandi,  uni  qo'llab-quvvatlash  tarmoq  orqali  o'ynashga  imkon
beradigan  deyarli  barcha  DOS  o'yinlarida  uchraydi.  Protokollar  to'plamini
qo'llab-quvvatlash  to'xtatilganidan  so'ng,  zamonaviy  operatsion  tizimlarda
mijozlar  o'rtasida  IPX/SPX  trafigini  tunnel  qilish  imkonini  beradigan  dasturlar
(masalan, Kali yoki Kahn) paydo bo'ldi, bu esa nafaqat mahalliy tarmoqda, balki
Internet orqali ham o'ynashga imkon beradi. Mashhur DOSBOX emulyatori UDP
tepasida IPX protokolini qamrab oladi.
Windows:  IPX  /  SPX  protokollarining  keng  tarqalishi  tufayli  1990-yillarda
Microsoft  kompaniyasi  Windows  for  Workgroups  va  Windows  NT  uchun
o'zining NWLink implementatsiyasini amalga oshirdi. Shunga qaramay, NWLink
sukut  bo'yicha  faqat  SMB/NetBIOS  uchun  transport  sifatida  ishlatilgan  va
NetWare serverlari bilan aloqa qilish uchun alohida ncp mijozini o'rnatish kerak
edi. Windows 95 va undan keyingi versiyalarida asosiy NetWare mijozi yoqilgan,
ammo sukut bo'yicha u o'rnatilmagan va NetWare tarmog'ida ishlash cheklovlari
mavjud  edi.  IPX/SPX-ni  qo'llab-quvvatlash  Windows  Vista  /  Windows  Server
2008-dan  boshlab  Windows  Protocol  Stack-dan  olib  tashlandi.  32-bitli  Novell
mijozini amalga oshirish NWLink-dan foydalanmadi, garchi u NWLink mijozlari
bilan  o'zaro  aloqada  bo'lishga  imkon  bergan  bo'lsa  ham  (mumkin  bo'lgan
nomuvofiqlik haqida ogohlantirish bilan).
Boshqa operatsion tizimlar Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA.Novell shuningdek, OS/2 uchun NetWare mijozini (DOS uchun amalga oshirish
bilan  ko'p  o'xshashliklarga  ega)  va  Mac  OS  (MacIPX  deb  nomlangan)  uchun
qo'llab-quvvatladi[1].
Protokollarni  amalga  oshirish  Unix  va  Linuxning  turli  versiyalari  uchun  ham
Novell,  ham  uchinchi  tomon  ishlab  chiquvchilari  tomonidan  yozilgan.  Novell
UnixWare IPX/SPX-ni asosiy protokol sifatida qo'llab-quvvatladi, garchi u faqat
NetWare  serverlari  muhitida  mijoz  sifatida  ishlashi  mumkin  edi,  fayllar  va
printerlarni  nashr  etish  esa  qo'shimcha  dasturlarni  o'rnatishni  talab  qildi.  Open
Enterprise  Server-Linux-dan  boshlab  protokollarni  qo'llab-quvvatlash
o'chirildi[2].  Linux  yadrosida  qo'llab-quvvatlash  2018  yilda  ham  butunlay  olib
tashlandi[3].
FreeBSD IPX/SPX-ni NetWare mijoz va server darajasida qo'llab-quvvatlaydi[4]
[5].  OpenBSD  4.2  versiyasidan  boshlab  protokollarni  qo'llab-quvvatlashni
to'xtatdi[6][7].
Marshrutlash protokollari
1. IPX / SPX uchun quyidagi protokollar mavjud:
2. RIP;
3. EIGRP (Cisco Systems tomonidan ishlab chiqilgan);
4. NLSP  (Netware  Link  Services  Protocol)  —  IS-IS  tarmoq  protokolining
IPX uchun moslashtirilgan versiyasi[8].
2.2. IPX VA SPX Tarmoq protokollarini o'rnatish va sozlash.
NetBEUI  rivojlangan  NetBIOS  interfeysi.  Dastlab  NetBEUI  va  NetBIOS
yaqindan  bog'liq  edi  va  bir  protokol  sifatida  ko'rib  chiqildi,  keyin  ishlab
chiqaruvchilar ularni  ajratib oldi va  endi  ular alohida  ko'rib chiqiladi. NetBEUI
barcha  Microsoft  tarmog'i  mahsulotlari  bilan  birga  keladigan  kichik,  tezkor  va Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA.samarali  transport  qatlami  protokoli.  NetBEUI  imtiyozlari  kichik  hajmdagi
ma'lumotlar,  yuqori  ma'lumotlar  uzatish  tezligi  va  barcha  Microsoft  tarmoqlari
bilan mos kelishini o'z ichiga oladi. Asosiy kamchilik, u marshrutlashni qo'llab-
quvvatlamaydi,  chunki  bu  cheklash  barcha  Microsoft  tarmoqlari  uchun
qo'llaniladi.          Xerox  Network  System  (XNS)  Xerox  tomonidan  o’zining
Ethernet  tarmoqlari  uchun  ishlab  chiqildi.  Uning  keng  tarqalgan  usuli  1980-
yillarda  boshlangan,  biroq  u  asta-sekin  TCP  /  IP  protokoli  bilan  almashtirildi.
XNS - bu katta va sekin protokoldir va u tarmoq trafigini oshiradigan ko'plab efir
xabarlarini ham ishlatadi.
OSI  protokollar  steki,  bu  yerda  har  bir  protokol  OSI  modelining  muayyan
darajasiga  to'g'ri  keladi.  Ushbu  to'plam  IEEE  Project  802  protokollari,  sessiya
darajasidagi  protokol,  vakolatli  qatlam  va  bir  nechta  ilova  darajasidagi
protokollarni o'z ichiga oladi. Tarmoqning barcha funktsiyalari, jumladan, faylga
kirish, bosma va boshqalarni ta'minlaydi. Ayniqsa, IPX / SPX protokollari haqida
to’xtalib  o’tishimiz  lozim.  Ushbu  ketma-ketlik  1980-yillarning  boshida  o'zining
NetWare  tarmoq  operatsion  tizimi  uchun  ishlab  chiqilgan  Novell  protokolining
asl  protokoli.  Yig'ma  nomini  bergan  Internetwork  Packet  Exchange  (IPX)  va
Sequenced Packet Exchange (SPX) protokollari IPX / SPXga qaraganda kamroq
tarqalgan  Xerox  XNS  protokollarini  to'g'ridan-to'g'ri  moslashtiradilar.  O'rnatish
soni  bo'yicha  IPX  /  SPX  protokollari  etakchilikda  va  NetWare  OS  operatsion
tizimi 65% global miqyosda o'rnatish ulushi bilan etakchi mavqeiga ega bo'lishi
bilan ko’rishimiz mumkin.
Jismoniy  va  ma'lumotlar  havolasi  qatlamlarida  Novell  tarmoqlarida  ushbu
qatlamlarning  barcha  mashhur  protokollari  (Ethernet,  Token  Ring,  FDDI  va
boshqalar)  ishlatiladi.  Novell  to'plamidagi  tarmoq  darajasida,  IPX  protokoli  va
RIP  va  NLSP  ma'lumot  almashish  protokollariga  ishlaydi.  IPX,  Novell
tarmoqlarida  paketlarni  yo'naltirish  va  yo'naltirish  bilan  shug'ullanadigan
protokoldur.  IPX  marshrutizatsiya  echimlari  paketning  sarlavhasidagi  manzil
maydonlariga  va  marshrutlash  axborot  almashuvi  protokollaridan  olingan Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA.ma'lumotlarga asoslanadi. Misol uchun, IPX, maqsad kompyuterga yoki keyingi
yo'riqnoma uchun paketlarni yuborish uchun RIP protokoli yoki NetWare Aloqa
Davlat  bayonnomasi  (NLSP)  tomonidan  taqdim  etilgan  ma'lumotlardan
foydalanadi.  IPX  protokoli  faqat  datagramli  xabar  usulini  qo'llab-quvvatlaydi,
buning  natijasida  hisoblash  resurslarini  iqtisodiy  ravishda  sarflaydi.  IPX
protokoli uch funktsiyani ta'minlaydi: manzilni belgilash, marshrutni o'rnatish va
datagramlarni yuborish.
Novell stoli OSI modelining transport qatlami SPX protokoliga mos keladi,
bu xabarlarni aloqalarni o'rnatish bilan birga uzatadi.
Yuqori  ilova,  vakil  va  sessiya  saviyasidagi  NCP  va  SAP  protokollari
ishlaydi.  NetWare  Core  Protocol  (NCP),  NetWare  server  va  ish  stantsiyani
qobig'i o'rtasidagi ta'sir o'tkazish protokoli. Ushbu dastur darajasi protokoli OSI
modelining yuqori  darajalarida mijoz-server  arxitekturasini  amalga oshiradi.  Bu
protokol ish to'lqinning vazifalari serverga ulanish ishlab chiqaradi bilan, server
mahalliy  haydovchi  harfi  bilan  katalog  ko'rsatadi,  server  fayl  tizimi  ko'rib
o'chirilgan  fayllarni  nusxa,  ularning  xususiyatlari,  o'zgartirish  va  shunga
o'xshash, va ish stantsiyalari o'rtasida tarmoq printer ajratish amalga oshiradi.
SAP  (Service  Advertising  Protocol)  xizmati  reklama  protokoli  RIP
protokoliga  kontseptual  o'xshaydi.  RIP  routerlarga  marshrutizatsiya
ma'lumotlarini  almashishga  imkon  berganidek,  SAP  tarmoq  qurilmalariga
mavjud tarmoq xizmatlari haqida ma'lumot almashish imkonini beradi.
Serverlar  va  marshrutizatorlar  o'z  xizmatlarini  va  tarmoq  manzillarini
reklama  qilish  uchun  SAP  dan  foydalanadilar.  Dastani  protokoli  tarmoq
qurilmalariga  tarmoqdagi  xizmatlarning  mavjudligi  haqidagi  ma'lumotlarni
doimiy  ravishda  o'zgartirish  imkonini  beradi.  Dastlab,  serverlar  tarmoqning
qolgan  qismini  o'z  xizmatlari  haqida  ogohlantirish  uchun  SAP  dan
foydalanadilar.  Server  tugatilsa,  tarmoq  xizmatlarini  to'xtatish  haqida  xabar
berish uchun SAP dan foydalanadi. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA.Novell tarmoqlarida NetWare 3.x serverlari har daqiqada SAP adabiyotlarini
yuboradilar.  SAP  paketlari  tarmoqni  tubdan  yopishtirmoqda,  shuning  uchun
global  ulanishlarga  yo'naltirilgan  ruterlarning  asosiy  vazifalaridan  biri  SAP
paketlari va RIP paketlarini trafikni filtrlashdir.
IPX / SPX stektsiyasining xususiyatlari  NetWare OS tizimining o'ziga xos
xususiyatlaridan  kelib  chiqadi,  ya'ni  o'zining  dastlabki  versiyalarining  oddiy
mahalliy tarmoqlarda ishlaydigan oddiy tarmoqlardagi shaxsiy kompyuterlardan
iborat  bo'lgan  yo'nalishlariga  yo'naltirilgan.  Shunday  ekan,  Novell  protokollari
kerak edi, uni amalga oshirish zarur bo'lgan minimal RAM miqdorini talab qildi
va  tezda  kichik  hisoblash  quvvatini  qayta  ishlovchi  protsessorlarga  ishlaydi.
Natijada IPX / SPX to'plamlari protokoli yaqin vaqtgacha mahalliy tarmoqlarda
va katta korporativ tarmoqlarda juda yaxshi ishladi, chunki ular bu stackning bir
nechta  protokollari  (misol  uchun,  mijozlar  o'rtasida  muloqot  o'rnatish)  uchun
keng tarqalgan bo'lib foydalaniladigan adabiyot paketlari bilan asta-sekin global
aloqa orqali haddan tashqari yuklangan. va serverlar).
Bu haqiqat, va IPX / SPX suyakka Novell mulki hisoblanadi, va uni amalga
oshirish uchun uzoq  vaqt  davomida uning litsenziya olish  kerak,  aslida, u faqat
NetWare  tarmoqlari  tarqalishini  chegaralaydi.  Biroq,  NetWare  4.0ni  chiqarish
vaqtida,  Novell  korporativ  tarmoqlarda  ishlashga  moslashishga  qaratilgan
protokollariga  katta  o'zgarishlar  kiritdi  va  davom  etmoqda.  ShHT  UNIX,  Sun
Solaris, Microsoft Windows NT - Endi IPX / SPX to'p NetWare, balki bir necha
boshqa mashhur tarmoq operatsion tizimlarida nafaqat amalga oshirilmoqda. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA.3. DASTURLASH TILLARI 
3.1 Python dasturlash tili
Python  ( [ p θ (ə)n]ˈ ʌɪ  —  payton ,  piton )  — turli sohalar uchun yuqori darajadagi umumiy 
maqsadli  dasturlash tili . Uning dizayn falsafasi muhim chekinishdan foydalangan holda 
kodning o qilishiga urg u beradi. Uning til konstruksiyalari va obyektga yo naltirilgan 
ʻ ʻ ʻ
yondashuvi dasturchilarga kichik va yirik loyihalar uchun aniq, mantiqiy kod yozishda 
yordam berishga qaratilgan [4]
. Shuningdek Python sun iy intellekt hamda ma lumotlar 	
ʼ ʼ
muhandisiligi sohalarining tili hisoblanadi. Python deyarli barcha platformalarda ishlay 
oladi, xususan  Windows ,  Linux ,  Mac OS X ,  Palm OS ,  Mac OS  va boshqalar shular 
jumlasidandir. X
Python  Microsoft.NET  platformasi uchun yozilgan realizatsiyasi ham mavjud bo lib, 	
ʻ
uning nomi  —  IronPython  dasturlash muhitidir. Guido    van    Rossum   1980- yillarning 
oxirida  ABC  dasturlash  tilining  davomchisi  sifatida  Python  ustida  ishlay  boshladi  va 
birinchi  marta 1991- yilda  Python 0.9.0 versiyasini  ommaga  e ʼ lon  qildi [5]
. Python 
dasturlash  tiliga  bo ʻ lgan  talab  yildan  yilga  oshib  bormoqda . CodingDojo [6]
 portalining 
tadqiqotlariga  ko ʻ ra , 2020—2021- yillarda  aynan  Python  tilida  dasturlovchi 
mutaxassislarga  eng  ko ʻ p  talab  bo ʻ lgan [7]
. X
Sintaksisi  Unda   Lua   t iliga  o ʻ xshab , bir  v aqt ning  o ʻ zida  bir  necht a 
o ʻ zgaruv chiga  qiy mat  berish  mumk in . Shuningdek , y angi 
o ʻ zgaruv chi  k irit masdan  t urib , ik k it a  o ʻ zgaruv chining  qiy mat larini 
almasht irish  mumk in :
 x ,  y  =  y ,  x
Va uni funksiyalaridan ham shunday turda qaytarishingiz mumkin:
def  function ():
   x  =  "Jimbo"
   y  =  "Wales"
   return  x ,  y
Salom, dunyo seni men sevaman!
# -*- coding: utf-8 -*-
print ( "Salom, dunyo seni men sevaman!" ) Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA.Ishlat ilishi
Web dasturlash
 Zope   — CMS yaratish uchun server va veb dasturlar qilish uchun dastur.
 Django   — web dasturlash muhiti.
 Turbogears   — web yaratish qilish uchun dastur.
 CherryPy   — web yaratish qilish uchun dastur.
 Plone   — saytni muhofaza qilish uchun dastur.
 Mailman   — „Rassilka“ yaratish uchun dastur
 MoinMoin   — viki  — dvijok internet va intranet uchun
 PlanetPlanet   —  RSS  oqimini sindikatsiyalash
Grafika
 Skencil   — Vektor grafikasi uchun dastur
Pythonni ishlatadigan dasturlar
 Wikipedia   — botlarni yozish uchun ishlatadi.
 Civilization IV   — Yaxshi strategiya o yin.ʻ
Pythonni ishlatadigan kompaniyalar
 Kosmik teleskop instituti  
 NASA  
 Google  
 DreamWorks
 Industrial Light & Magic
 Firaxis Games
 Apple Computer  
 CCP
Python dasturlash tili sodda va o’qilishi oddiy bo’lgan dasturlash tili bo’lib u 
inglizcha so’zlarni qo’llab quvvatlaydi kalit so’zlar o’rnida shuning uchun bu 
boshqacha ko’rinishga ega. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA. Python Interpretori: Bu tarjimon tomonidan ish vaqtida qayta 
ishlanganligini va uni bajarishdan oldin dasturni kompilyatsiya qilishning hojati 
yo’qligini bildiradi. Bu PERL va PHP ga o’xshaydi.
 Python Interaktiv: Bu siz aslida Python buyrug’ida o’tirib, dasturlarni 
yozish uchun to’g’ridan-to’g’ri tarjimon bilan aloqa o’rnatishingiz mumkin degan 
ma’noni anglatadi.
 Python Ob’ektga Yo’naltirilgan: Python Ob’ektga yo’naltirish uslubini 
yoki dasturiy texnikasini qo’llab-quvvatlaydi.
 Python Boshlovchilar tili: Python – boshlang’ich dasturchilar uchun ajoyib 
til bo’lib, oddiy matnni ishlashdan WWW brauzerlariga o’yinlarga keng 
ko’lamdagi ilovalarni ishlab chiqishni qo’llab-quvvatlaydi.
Python xususiyatlari:
Pythonning xususiyati quyidagilarni o’z ichiga oladi:
 O’qish  oson:  Python  nisbatan  kam  kalit  so’zlar,  oddiy  tuzilish  va  aniq
belgilangan  sintaksisga  ega.  Bu  o’rganuvchini  qisqa  vaqt  ichida  yodlab  olish
imkonini beradi.
 O’qish oson: Python kodi juda aniq va ko’zga ko’rinadigan bo’ladi.
 Oson ishlash: Pythonning muvaffaqiyati – manba kodi juda oson.
 Keng  standart  kutubxona:  Pythonning  eng  qudratli  jihatlaridan  biri
kutubxonaning asosiy  qismi  juda portativ va  UNIX, Windows  va  Macintosh-da
o’zaro faoliyat platformalar bilan mos keladi.
 Interaktiv  usul:  Pythonda  ishlashda  terminalda  ishlash  uchun  juda  qulay
terminalda test qilib ko’rsa bo’ladi.
 Portativ:  Python  keng  apparat  platformalarida  ishlaydi  va  barcha
platformalarda bir xil interfeysga ega. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA. Kengaytirilgan:  Python  tarjimoniga  past  darajadagi  modullarni
qo’shishingiz  mumkin.  Ushbu  modullar  dasturchilarni  o’zlarining  vositalarini
samaraliroq bo’lishiga qo’shish yoki sozlash imkonini beradi.
 Ma’lumotlar  bazasi:  Python  barcha  ma’lumotlar  bazasini  qo’llab
quvvatlaydi.
 GUI  dasturlash:  Python  Windows  MFC,  Unix,  X  Window  kabi
platformalarga GUI dasturlar tuzishni qo’llab quvvatlaydi.
 Moslashuvchan:  Python,  qobiq  buyruq  fayliga  qaraganda  katta
dasturlarga yanada yaxshi tuzilish va qo’llab-quvvatlash imkonini beradi.
Yuqorida  aytib  o’tilgan  xususiyatlardan  tashqari,  Pythonda  yaxshi
xususiyatlarining katta ro’yxati bor, ularning ko’pi quyida keltirilgan:
 Funktsional va tuzilgan dasturiy usullarni va OOP ni qo’llab-quvvatlash.
 Ushbu  buyruq  fayli  sifatida  ishlatilishi  mumkin  yoki  katta  ilovalar
yaratish uchun byte-kodga to’planishi mumkin.
 Juda  yuqori  darajadagi  dinamik  ma’lumotlar  turlari  va  dinamik  turdagi
tekshiruvlarni qo’llab-quvvatlaydi.
 Avtomatik chiqindilarni to’plashni qo’llab-quvvatlaydi.
 C,  C  ++,  MAQOMOTI,  ActiveX,  CORBA  va  Java  bilan  osonlik  bilan
bog’lanishi mumkin.
3.2 C++ dasturlash tili
C++ yuqori darajadagi dasturlash tili bo'lib, u Bjarne Stroustrup tomonidan C tilining 
kengaytirilgan varianti sifatida yaratiladi. Bu tilning ustuvor tomoni unda Obyektga 
yo'naltirilgan dasturlashning mavjud bo'lganida deb qarash mumkin. C++ tili turli 
yo'nalishdagi mahsulotlar yaralishida ahamiyatli va  mashhur bo'lgan, jumladan video 
o'yinlar, desktop dasturlari, serverlar, turli aloqa vositalarini misol sifatida ko'rish 
mumkin.
C++ da yaratilgan mashhur dasturlar va platformalar
 Windows;
 Facebook (server) Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA. Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro;
 Mozilla Firefox;
 MySQL server;
 AutoDesk Maya;
Nima uchun C ++ dan foydalanish kerak
 C++  dasturlash  tili  dunyo  bo'yicha  keng  foydalanib  kelinayotgan
dasturlash tili hisoblanadi.
 C++  Barcha  Grafik  Interfeys  ga  ega  Operatsion  Sistemalarda  uchratish
mumkin.
 C++  Bu  obyektga  yo'naltirilgan  dasturlash  tili  hisoblanib.  Tuzilgan
dasturni osonlik bilan o'zgartirish imkoniyati mavjud.
 C++ - Qiziqarli va o'rganishga juda oson.
 C++  -  Ko'chma  va  bir  nechta  platformaga  moshlashtirilishi  mumkin
bo'lgan dasturlar yaratsangiz bo'ladi.
 C++ - C# va Java dasturlash tiliga yaqin bo'lgan dasturlash tili bo'lganligi
sababli almashtirish juda oson.
 C++  dasturlash  tili  1985  -  yilda  Bjarne  Stroustrup  tamonidan  asos
solingan. C dasturlash oilasiga mansub hisoblanadi.
Fayl kengaytmalari: .cc , .cpp , .cxx ,  .c ++, .h , .hh , .hpp , .hxx ,  .h ++
Website: isocpp.org Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA.C++  Dasturlash  tilida  yozilgan  Dasturchilarni  eng  sevimli  so'zi  "Hello
World"  yozishni ko'ramiz.
C ++ nima?
C++  -  bu  yuqori  samarali  dasturlarni  yaratish  uchun  ishlatilishi  mumkin
bo'lgan o'zaro faoliyat platforma tili hisoblanadi.
C++  -  bu  C  tilining  kengaytmasi  sifatida  Bjarne  Stroustrup  tamonidan  ishlab
chiqilgan.
C++  - Dasturchi uchun xotirani boshqarish. Unumli foydalanish imkoniyatini
beradi!
# include  <iostream>
using  namespace std;
int  main ()  {
  cout << "Hello World!" ;
  return  0 ;
} Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA.3.3. JavaScript dasturlash tili
JavaScript-  bu  1995  yilda  Netscape  firmasi  tomonidan  ishlab  chiqilgan  va
skriptlar  tuzish  Uchun  mo‘ljallangan  yangi  dasturlash  tilidir.  Uning  yordamida
interaktiv  Web-  saxifalar  yaratish  mumkin.  Quyida  siz  JavaScript  yordamida
qanday ishlar qilish mumkinligini ko‘rib chiqamiz.
JavaScript- bu dasturlash texnologiyasi bo‘lib, HTMLxujjatlarni yaratishda 
ishlatiladi.  Unda  makrobuyruq  texnologiyasi,  ya’ni  bir  necha  buyruqni
birmakrobuyruq shaklida tasvirlash keng qo‘llanilgan. Bu makrobuyruq matnlari
maxsus qoidalar asosida yoziladi. Va u HTML xujjatga kiritiladi . 
JavaScriptning boshqa versiyalari xam mavjud bo‘lib, ular Icript, VB 
Script(Virsual Basic Script) va boshqalar. HTMLning  JavaScript kiritilgan joyda 
quyidagicha ko‘rsatiladi: 
<Script Language= «Java Script»>
<Script Language= «J Script»>
<Script Language= « VB Script»>
JavaScript - bu Java emas! 
Ko‘pgina  foydalanuvchilar  JavaScript  dasturlash  tilini  bu  Java  tilining
o‘zginasi  deb  xisoblashadi  (bu  ikki  tilning  nomida  o‘xshashlik  borligi  uchun).
Lekin  bu  unday  emas.  Biz  bu  darsda  JavaScript  va  Java  ning  barcha  farqlarini
ko‘rib  o‘tmaymiz,  faqat  shuni  yodda  tutingki  bu  ikki  til  umuman  boshqa-
boshqadir. Agar bu ikki tilning farqi va o‘xshash tomonlarini bilmoqchi bulsangiz
Netscape  firmasining  saytiga  yoki  ushbu  mavzuga  tegishli  saytlarga  murojaat
qilishingiz mumkin.
JavaScript  -  bu  interaktiv  va  dinamik  veb-saytlarni  yaratish  uchun  keng
qo'llaniladigan  dasturlash  tili.  U  birinchi  marta  1995  yilda  Brendan  Eich
tomonidan ishlab chiqilgan va hozirda ECMAScript standartlari organi tomonidan
qo'llab-quvvatlanadi.  JavaScript  barcha  asosiy  veb-brauzerlar  tomonidan  qo'llab-
quvvatlanadigan yuqori darajali, talqin qilingan dasturlash tilidir. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA.JavaScript  asosan  veb-brauzerda  ishlaydigan  mijoz  tomoni  skriptlarini
yaratish  uchun  ishlatiladi.  Bu  shuni  anglatadiki,  u  serverda  emas,  balki
foydalanuvchining kompyuterida bajariladi. Bu foydalanuvchi tajribasini tezroq va
sezgirroq  qilish  imkonini  beradi,  chunki  kod  to'g'ridan-to'g'ri  brauzerda  serverga
borishni  talab  qilmasdan  ishlashi  mumkin.  Bundan  tashqari,  JavaScript-dan
Node.js  kabi  texnologiyalar  yordamida  server  tomonidagi  skriptlarni  yaratish
uchun foydalanish mumkin.
javaScript-ning eng mashhur qo'llanilishidan biri bu interaktiv veb-sahifalarni
yaratishdir.  Masalan,  JavaScript-dan  ochiladigan  menyular,  tasvir  slayderlarini
yaratish  va  shaklni  tekshirish  uchun  foydalanish  mumkin.  Bundan  tashqari,
animatsiyalar, qalqib chiquvchi oynalar va modal oynalar kabi dinamik effektlarni
yaratish  uchun  ham  foydalanish  mumkin.  Bundan  tashqari,  JavaScript  vazifalar
ro'yxati  va  kalendarlar  kabi  veb-ilovalarni  yaratish  uchun  ishlatilishi  mumkin.
JavaScript odatda HTML va CSS kabi boshqa veb-texnologiyalar bilan birgalikda
ishlatiladi.  HTML  veb-sahifaning  tuzilishini  ta'minlaydi,  CSS  esa  maket  va
dizaynni  yaratish  uchun  ishlatiladi.  JavaScript  veb-sahifaga  interaktivlik  va
dinamik xatti-harakatlarini qo’shish uchun ishlatilishi mumkin.
DHTML tushunchasi.  HTML tili vaqt o‘tishi bilan mukammalashib 
bormoqda va uning imkoniyatlari oshib boraveradi. DHTML (Dynamic HTML)- 
HTML xujjatning yangi 
ko‘rinishidir. U quyidagi yangiliklarni amalga oshiradi: 
 - HTML –xujjatni ko‘rishda mumkin bo‘lgan xodisalar sonini kengaytirish.
  - HTML- xujjatga uning mos elementining parametri bo‘lgan formatlash stilini, 
ya’ni 
harf o‘lchovi, matn rangi, abzas cheknishilari va h.k. imkoniyatini kiritish.  
Stilli formatlash,  HTML  xujjat ichida  matnni  rasmiylashtirish, variantlarini
tasvirlash uchun xizamat qiladi. Bu esa HTML ichida mustaqil ravishda shriftlarni
o‘lchamini, abzas cheknishlarini, elementlarning ramkasi, ranglarini va boshqalarni
berish imkoniyatlarini tug‘diradi. Brauzer dastur ko‘rib chiqadigan hodisalar sonini Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA.ko‘paytirish  xujjat  dizaynini  yaxshilashga  olib  keladi.  Bunday  ikoniyatlar,  ya’ni
DHTML  andozani  qo‘llash  faqat  MS  Internet  Exploler  4.0  dan  boshlab  amalga
oshirildi.  Oldingi  brauzerlar  DHTML  ni  qo‘llab-quvatlamasligini  esda  saqlash
lozim.
JavaScript  xam  dasturlash  tiliga  o‘xshab  ketadi.  U  o‘z  tashkil
etuvchilarigaega.  Uning  tashkil  etuvchilari  o‘zgaruvchilar,  massivlar,operatorlar,
ob’ektlar,  funksiyalar,  hodisalar,  komentariyalar  va  h.k.  JavaScript  da  kichik  va
katta  harflar  farqlanadi.  Bundan  tashqari  interpretator  dasturi  bo‘shliqlarni
inobatga olmaydi, har bir operator « ; » bilan tugashi talab qilinadi .  Agarda yangi
satrdan yozilgan bo‘lmasa. 
O‘zgaruvchilar .  O‘zgaruvchilar  nomlari  albatta  harflardan  yoki  chizish
belgisi bilan boshlanishi lozim. O‘zgaruvchilar tasvirlanishi tavsiya etiladi. Bunda
o‘zgaruvchilar butun, 
haqiqiy,  satriy,  mantiqiy  qiymatlar  ko‘rinishida  bo‘lishi  mumkin.  O‘zgaruvchilar
son,  so‘z,  belgilar  ketma-ketligi  yoki  ularning  kombinatsiyalari.  O‘zgaruvchilarni
belgilash uchun maxsus kalitli so‘zlar mavjud. Masalan: 
var : 
var x=3.14159;var y=2; var z=3; 
   Bu yerda x  o‘zgaruvchisining qiymati 3.14159, u= 2  va  z = 3. 
Masalan, x = y + z ; // bu yerda x=5
JavaScript  da  satrli  o‘zgaruvchilar .  Ular  belgilar  yig‘indisi,  belgilar  va
raqamlardan iborat. Satrli o‘zgaruvchilar “ qo‘shtirnoq ichida berildai. Masalan: 
var str1="Magistr 1-kurs "; 
var str2="Magistr 2-kurs "; Qo‘shtirnoq ichida satrli o‘zgaruvchilarda "\"
belgisini ishlatish xam mumkin. Masalan: var str3="Magistr\'s Ok!": Ushbu belgi
yordamida maxsus belgilarni o‘rnatish mumkin. Masalan. 
\r – orqaga qaytish 
\n – yangi satrga o‘tish 
\t - tabulyatsiya Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA.Nomlash tartibi .  O‘zgaruvchilar nomi  va  JavaScript funksiyalari "A"-"Z",
"a"-"z") 
belgilaridan boshlanadi va ("_") chiziq yordamida . 
O‘zgaruvchilar  turlari .  O‘zgaruvchilarni  skript larda  qo‘llashning  2  xil
ko‘rinishi mavjud. 
Global  o‘zgaruvchi:  Ixtiyoriy  joyda  qo‘llash  mumkin.  Lokal:  Mavjud  funksi yada
qo‘llash  mumk i n.  Lokal  o‘zgaruvchini  funksiyani  ichida  e’lon  qilishda  va
qo‘llashda xizmatchi so‘z var qo‘llaniladi. Masalan. Lokal o‘zgaruvchilarni e’lon
qilish var total=0 . Global o‘zgaruvchilarni e’lon qilish esa.  total = 0
Butun son (Integer) .  B utun sonlar 1, 164, 102390 ko‘rinishda bo‘ladi. Ular
berilishiga ko‘ra 8, 10, 16 lik sanoq sistemasida beriladi. 0-9 sonlar va a-f va A-F
h arflar  bilan  belgilanadi.  JavaScript  da  yozilishi  0x  yoki  0X  ko‘rinishda  bo‘ladi.
Masalan:  O‘n  oltilik  sanoq  sistemada  0x17  sakizlik  sanoq  sistemasida   027
ko‘rinishda yoziladi. 
  Suzuvchi vergulli o‘zgaruvchi 
 3.1415927 
 31415927e-7 
 .31415927E1 
Mantiqiy  o‘zgaruvchilar .  Mantiqiy  ifodalar  faqat  ikkita  qiymatni  qabul
qiladi. Rost (true) yoki yolg‘on  (false) .  JavaScript ba’zi bir xollarda  0 (false) va
1 
(true) larni qo‘llab bo‘lmaydi. 
Satrli o‘zgaruvchilar .  Sa tr li o‘zgaruvchilar bitta va bir necha simvollar dan
tashkil  topishi  mumkin.   Ular  (")   yoki  bittalik  (')  qo‘shtirnoq  ichida  yozilishi
mumkin. Masalan: 
• "Blah" 
• 'Blah' 
• "1234" 
• "one line \n another line" Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA.Massivlar .  Massivlar  nom  va  indeksga  ega  bo‘ladi.  Massivni  tasvirlash
quyidagicha bo‘ladi. arr Massiv nomi:indekslar ro‘yxati.Masalan: arr Magistr [i] [j]
Operatorlar . JavaScript da arifmetik, mantiqiy, bit, satr ko‘rinishdagi operatorlar
mavjud. Bundan tashqari operatorlar bloki, shartli va sikl operatorlari ishlatiladi. 
Funksiyalar . JavaScript da funksiyalarquyidagi ko‘rinishda bo‘ladi: 
Function funksiya nomi ((argument 1), (argument 2). .(argument n)) {operatorlar}.
  Kerak b o‘ lsa funksiya nomiga biror qiymat berilishi mumkin va buning uchun: 
Return ( operatorlar ).
Ob’ekt . Ob’ektning xossalari deb ataluvchi ba’zi bir berilganlarning (xujjat,
oy-yillar,  ko‘rinishlar  va  b.)  majmuidir.  Masalan.  Xujjatning  ob’ekt  quyidagi
xossalarga ega: matn rangi, fon rangi, oxirgi o‘zgartirish sanasi, xujjat o‘tgan URL
va shunga o‘xshash masalalar. 
Xodisalar .  Hodisalar  JavaScript  elementi  bo‘lib,  ular  kerakli  amallarni  ma’lum
vaqtlarda  ishlatish  imkoniyatini  beradi.  Masalan.  Ob’ekt  ustida  bajariladigan
hodisalar majmui. 
JavaScript  ni  ishga  tushirish .   JavaScript  tilida  yozilgan  skriptlarni  ishga
tushirish  uchun  nima  qilish  kerak?  Buning  uchun  sizga  JavaScript  bilan  ishlay
oladigan  brauzer  kerak  bo‘ladi.  Masalan  Netscape  Navigator  (2.0  versiyasi  va
undan yuqori) yoki Microsoft Internet Explorer (MSIE - 3.0 versiyasidan boshlab).
Ushbu  ikki  brauzerning  keng  tarqalishi  foydalanuvchilarga  JavaScript  tilida
yozilgan skriptlar bilan ishlash imkoniyati paydo bo‘ldi. 
HTML-saxifada  JavaScript  ni  joylashtirish .  JavaScript  da  yaratilgan
saytlarni  masalan,  Netscape  Navigator  yoki  Microsoft  Internet  Explorer  (MSIE)
qo‘llab  quvvatlaydi.  JavaScript  ni  qo‘llashda  maxsus  teg  <SCRIPT>  va  uning
juftligi </SCRIPT>: 
Masalan. 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
...
JavaScript ning dastur qismi Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA....
</SCRIPT>
JavaScript  skriptining  kodi  bevosita  HTML-  saxifada  joylashtiriladi.  Bu
qanday amalga oshirilishini biz quyidagi misolda ko‘rib chiqamiz:
<html>
<body>
<br>
Bu oddiy HTML-xujjat.
<br>
<script language= “ JavaScript">
  document.write("Buesa JavaScript!")
</script>
<br>
Ushbujoydanyana HTML boshlanadi.
</body>
</html>
JavaScript Date & Time Demo
14:37:34 Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA.4 . HISOBIY QISM
4.1  Ethernet  va  FastEthernet  asosidagi  kompyuter  tarmog'i  va  uning
samaradorligini hisoblash tartibi 
Birinchi  m а h а lliy  t а rm о ql а r  p а yd о  bo‘lg а n  v а qtd а n  b е ri  yuzl а b  turli  х il
t а rm о q t ех n о l о giyal а ri yar а tildi, l е kin k е ng miqyosd а  t а nilib, t а rq а lg а n t а rm о ql а r
bir  n е ch а gin а  хо l о s.  T а niqli  firm а l а r  bu  t а rm о ql а rni  q о ‘ll а b-quvv а tl а shl а rig а  v а
yuq о ri d а r а j а d а ul а rni ish f ао liyatini t а shkiliy t о m о nl а rini st а nd а rtl а shg а nig а nim а
s а b а b  bo‘ldi.  Bu  t а rm о q  qurilm а  v а  uskun а l а rini  ko‘p  ishl а b  chiq а rilishi  v а
ul а rning  n а r х i  p а stligi,  b о shq а  t а rm о ql а rg а  q а r а g а nd а  ustunligini  t а ’minl а di.
D а sturiy  t а ’min о t  v о sit а l а rini  ishl а b   chiq а ruvchil а r  h а m  а lb а tt а  k е ng  t а rq а lg а n
qurilm а  v а  v о sit а l а rg а  mo‘lj а ll а ng а n  m ах sul о tl а rini  ishl а b  chiq а r а dil а r.  Shuning
uchun  st а nd а rt  t а rm о qni  t а nl а g а n  f о yd а l а nuvchi  qurilm а  v а  d а sturl а rni  bir-biri
bil а n m о s tushishig а to‘liq k а f о l а t v а ish о nchg а eg а bo‘l а di.
H о zirgi v а qtd а  f о yd а l а nil а dig а n t а rm о q turl а rini k а m а ytirish t е nd е ntsiyasi
kuch а ym о qd а .  S а b а bl а rid а n  bitt а si  shund а n  ib о r а tki,  m а h а lliy   t а rm о ql а rd а
ах b о r о t  uz а tish  t е zligini  100  v а  h а tt о  1000  Mbit/s  g а  y е tk а zish  uchun  eng yangi
t ех n о l о giyal а rni  ishl а tish  v а  jiddiy,  ko‘p  m а bl а g‘  t а l а b  qil а dig а n   ilmiy-t а dqiq о t
ishl а rini а m а lg а  о shirish k е r а k. T а biyki bund а y ishl а rni f а q а t k а tt а firm а l а r а m а lg а
о shir а  о l а dil а r  v а  ul а r  o‘zi  ishl а b  chiq а r а dig а n  st а nd а rt  t а rm о ql а rni  q о ‘ll а b-
quvv а tl а ydil а r.  Shuningd е k  ko‘pchilik  f о yd а l а nuvchil а rd а  q а ysidir  t а rm о ql а r
o‘rn а tilg а n  v а  bu  qurilm а l а rni  bird а nig а ,  b а t а m о m  b о shq а  t а rm о q  qurilm а l а rig а
а lm а shtirishni  h ох l а m а ydil а r.  Shuning  uchun  yaqin  k е l а j а kd а  butkul  yangi
st а nd а rtl а r q а bul qilinishi kutilm а ydi а lb а td а . B о z о rd а st а nd а rt l о k а l t а rm о ql а rning
turli  t о p о l о giyali,  turli  ko‘rs а tgichlil а ri  jud а  ko‘p,  f о yd а l а nuvchig а  t а nl а sh
imk о niyati k е ng miqyosd а  m а vjud. L е kin u yoki bu t а rm о qni t а nl а sh mu а mm о si
b а ribir  q о lg а n.  D а sturiy  v о sit а l а rni  o‘zg а rtirishg а  q а r а g а nd а  (ul а rni  а lm а shtirish
jud а  о s о n)  t а nl а ng а n  qurilm а l а r  ko‘p  yil  х izm а t  qilishi  k е r а k,  chunki  ul а rni
а lm а shtirish n а f а q а t ko‘p m а bl а g‘ t а l а b qilishd а n t а shq а ri, k а b е ll а r yotqizilish v а
k о mpyut е rl а rni  o‘zg а rtirish,  n а tij а d а  butun  t а rm о q  tizimini  o‘zg а rtirishg а  to‘g‘ri Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA.k е lishi  mumkin.  Shuning  uchun  tаrmоq  qurilmаsini  tаnlаshdа  yo‘l  quyilgаn
хаtоlik,  dаsturiy  tаminоtni  tаnlаshdа  yo‘l  qo‘yilgаn  хаtоlikgа  nisbаtаn  аnchа
qimmаtgа  tushаdi.Biz  bu  bоbdа  bа’zi  bir  stаndаrt  tаrmоqlаrni  ko‘rib  o‘tаmiz,  bu
o‘quvchini  tаrmоq  tаnlаshigа  аnchа  yordаm  bеrаdi  dеgаn  umiddаmiz.  Stаndаrt
tаrmоqlаr o‘rtаsidа eng ko‘p tаrqаlgаn tаrmоq bu Ethernet tаrmоg‘idir. U birinchi
bo‘lib 1972 yildа Xerox firmаsi tоmоnidаn yarаtilib, ishlаb chiqаrilа bоshlаndi. 
Tаrmоq  lоyiхаsi  аnchа  muvоfаqiyatli  bo‘lgаnligi  uchun  1980  yili  uni  kаttа
firmаlаrdаn  DEC  vа  Intel  qо‘llаdilаr  (Ethernet  tаrmоg‘ini  birgаlikdа  qо‘llаgаn
firmаlаrni  bоsh  hаriflаri  bilаn  DIX  dеb  yuritilа  bоshlаndi).  Bu  uchtа  firmаning
hаrаkаti vа qо‘llаshi nаtijаsidа 1985 yili Ethernet hаlqаrо stаndаrti bo‘lib qоldi, uni
kаttа  hаlqаrо  stаndаrtlаr  tаshkilоtlаri  stаndаrt  sifаtidа  qаbul  qilаdilаr:  802  IEEE
qо‘mitаsi  (Institute  of  Electrical  and  Electronic  Engineers)  vа  ECMA  (European
Computer  Manufactures  Association).  Bu  stаndаrt  IEEE  802.03  nоmini  оldi
(inglizchа  «eight  oh  two  dot  three»)  IEEE  802.03  stаndаrtining  аsоsiy
ko‘rsаtgichlаri quyidаgilаr: Tоpоlоgyasi  –  shinа;  uzаtish  muхiti  –  kоаksiаl
kаbеl;  uzаtish  tеzligi  –  10  Mbit/s;  mаksimаl  uzunligi  –  5  km;  аbоnеntlаrning
mаksimаl sоni – 1024 tаgаchаn; tаrmоq qismining uzunligi – 500 m; tаrmоqning
bir qismidаgi mаksimаl аbоnеntlаr soni – 100 tаgаchа; tаrmоqgа egа bo‘lish usuli
CSMA/CD, uzаtish mоdulyatsiyasiz (mоnоkаnаl). Jiddiy qаrаlgаndа IEEE 802.03
vа Ethernet оrаsidа оz fаrq mаvjud, lеkin ulаr hаqidа оdаtdа eslаnmаydi. 
 Ethernet hоzir dunyodа eng tаnilgаn tаrmоq vа shubhа yо‘q аlbаttа u yaqin
kеlаjаkdа  hаm  shundаy  bo‘lib  qоlаdi.  Bundаy  bo‘lishigа  аsоsiy  sаbаb,  uning
yarаtilishidаn  bоshlаb  hаmmа  ko‘rsаtgichlаri,  tаrmоq  prоtоkоli  hаmmа  uchun
оchiq  bo‘lgаnligi,  shundаy  bo‘lgаnligi  uchun  dunyodаgi  judа  ko‘p  ishlаb
chiqаruvchilаr  Ethernet  qurilmа  vа  uskunаlаrini  ishlаb  chiqаrа  bоshlаdilаr.  Ulаr
o‘zаrо  bir-birigа  to‘liq  mоslаngаn  rаvishdа  ishlаb  chiqilаdi  аlbаttа.
Dаstlаbki  Ethernet  tаrmоqlаridа  50  Оmli  ikki  turdаgi  (yug‘оn  vа  ingichkа)
kоаksiаl  kаbеllаr  ishlаtilаr  edi.  Lеkin  kеyingi  vаqtlаrdа  (1990  yil  bоshlаridаn)
Ethernet  tаrmоg‘ining  аlоqа  kаnаli  uchun  o‘rаlgаn  juftlik  kаbеllаridаn Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA.fоydаlаnilgаn  vеrsiyalаri  kеng  tаrqаldi.  Shuningdеk  оptik  tоlаli  kаbеllаr
ishlаtilаdigаn  stаndаrt  hаm  qаbul  qilindi  vа  stаndаrtlаrgа  tеgishli  o‘zgаrtirishlаr
kiritildi. 
1995  yili  Ethernet  tаrmоg‘ining  tеz  ishlоvchi  vеrsiyasigа  stаndаrt  qаbul
qilindi, u 100 Mbit/s tеzlikdа ishlаydi (Fast Ethernet dеb nоm bеrildi, IEEE 802.03
u  stаndаrti),  аlоqа  muхitidа  fgаn  juftlik  yoki  оptik  tоlа  ishlаtilаdi.  1000  Mbit/s
tеzlikdа  ishlаydigаn  vеrsiyasi  hаm  ishlаb  chiqаrilа  bоshlаndi  (Gigabit  Ethernet,
IEEE  802.03  z  stаndаrti).  Stаndаrt  bo‘yichа  «shinа»  tоpоlоgiyasidаn  tаshqаri
shuningdеk  «pаssiv  yulduz»  vа  «pаssiv  dаrахt»  tоpоlоgiyali  tаrmоqlаr  hаm
qо‘llаnilаdi. Bu tаqdirdа tаrmоqning turli qisimlаrini o‘zаrо ulаsh uchun rеpitеr vа
pаssiv  kоntsеntrаtоrlаrdаn  fоydаlаnish  ko‘zdа  tutilаdi  (7–rаsm).  Tаrmоqning  bir
qismi  (sеgmеnt)  bo‘lib  shuningdеk  bittа  аbоnеnt  hаm  sеgmеnt  bo‘lishi  mumkin.
Kоаksiаl  kаbеllаr  shinа  sеgmеntlаrigа  ishlаtilаdi,  to’qilgаn  juftlik  vа  оptik  tоlаli
kаbеllаr  esа  pаssiv  yulduz  nurlаri  uchun  ishlаtilаdi  (bittаli  аbоnеntlаrni
kоnsеntrаtоrgа  ulаsh  uchun).  Аsоsiysi  hоsil  qilingаn  tоpоlоgiyadа  yopiq  yo‘llаr
(pеtlya)  bo‘lmаsligi  kеrаk.  Nаtijаdа  jismоniy  shinа  hоsil  bo‘lаdi,  chunki  signаl
ulаrning  hаr  biridаn  turli  tоmоnlаrgа  tаrqаlib  yanа  shu  jоygа  qаytib  kеlmаydi
(hаlqаdаgi kаbi). Butun tаrmоq kаbеlining mаksimаl uzunligi nаzаriy jiхаtdаn 6,5
km gа еtishi mumkin, lеkin аmаldа esа 2,5 km dаn оshmаydi.
Bu hоldа signаlning bittа qiymаti nоlgа, bоshqаsi mаnfiy qiymаtgа egа, ya’ni
signаlni  dоimiy  tаshkil  qiluvchi  qiymаti  nоlgа  tеng  emаs.  Gаlvаnik  аjrаtish
аdаptеr,  rеpitеr  vа  kоntsеntrаtоr  qurilmаlri  yordаmidа  аmаlgа  оshirilаdi.
Tаrmоqning  uzаtish  vа  qаbul  qilish  qurilmаlаri  bоshqа  qurilmаlаrdаn  gаlvаnik
аjrаlishi  trаnsfоrmаtоr  оrqаli  vа  аlоhidа  elеktr  mаnbаi  yordаmidа  аmаlgа
оshirilgаn, tаrmоq bilаn kаbеl to‘g‘ri ulаngаn. Ethernet tаrmоg‘igа ахbоrоt uzаtish
uchun  egа  bo‘lish  аbоnеntlаrgа  to‘liq  tеnglik  huquqini  bеruvchi  CSMA/CD
tаsоdifiy usul yordаmidа аmаlgа оshirilаdi. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA.7-rаsm. Ethernet tаrmоq tоpоlоgiyasi
Fast  Ethernet  tаrmоg‘idа  jismоniy  «shinа»  tоpоlоgiyasidаn  fоydаlаnish
ko‘zdа  tutilmаgаn,  fаqаt  «pаssiv  yulduz»  yoki  «pаssiv  dаrахt»  tоpоlоgiyasi
ishlаtilаdi. Shuningdеk Fast Ethernet tаrmоg‘idа tаrmоq uzunligigа qаttiq tаlаblаr
vа  chеgаrа  qo‘yilgаn.  Pаkеt  fоrmаtini  sаqlаb  qоlib,   tаrmоq  tеzligini  10  bаrаvаr
оshirilgаnligi tufаyli tаrmоqning minimаl uzunligi 10 bаrаvаr kаmаyadi (Ethernet
dаgi 51,2 mks o‘rnigа 5,12 mks). Signаlni tаrmоqdаn o‘tishining ikki хissаlik vаqt
kаttаligi  esа  10  mаrоtаbа  kаmаyadi.  Ethernet  tаrmоg‘idаn  ахbоrоt  uzаtish  uchun
stаndаrt kоd Mаnchеstеr – II ishlаtilаdi. 
Tаrmоqdа 8 – rаsmdа ko‘rsаtilgаndеk o‘zgаruvchаn uzunlikkа egа bo‘luvchi
strukturаli pаkеt ishlаtilаdi.
8- rаsm.
Ethernet tаrmоq pаkеtining tuzulishi (rаqаmlаr bаytlаr sоnini ko‘rsаtаdi).
Ethernet  kаdr  uznligi  (ya’ni  priаmbulаsiz  pаkеt)  512  bitli  оrаliqdаn  kаm
bo‘lmаsligi  kеrаk,  yoki  51,2  mks  (хuddi  shu  kаttаlik  signаlni  tаrmоqdаn  bоrib Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA.kеlish vаqtigа tеngdir). Mаnzillаshning shахsiy, guruhli vа kеng tаrqаtish usullаri
ko‘zdа tutilgаn. Ethernet pаkеti quyidаgi mаydоnlаrni o‘z ichigа оlgаn:
8  bitni  priаmbulа  tаshkil  qilаdi,  ulаrdаn  birinchi  еttitаsini  1010101  kоdi
tаshkil  qilаdi,  охirgi  sаkkizinchisini  10101011  kоdi   tаshkil  qilаdi.  IEEE  802.03
stаndаrtidа  bu  охirgi  bаyt  kаdr  bоshlаnish  bеlgisi  dеb  yurutilаdi  (SFD  –  Start  of
Frame Delimiter) vа pаkеtni аlоhidа mаydоnini tаshkil qilаdi.
Qаbul qiluvchi mаnzili vа jo‘nаtuvchi mаnzili 6 bаytdаn tаshkil tоpgаn bo‘lib
3.2  bоbdа  yozilgаn  stаndаrt  ko‘rinishdа  bo‘lаdi.  Bu  mаnzil  mаydоnlаri  аbоnеnt
qurilmаsi  tоmоnidаn  ishlаv  bеrilаdi.  Bоshqаrish  mаydоnidа  (L/T-Length/Type)
ахbоrоt  mаydоnining  uzunligi  hаqidаgi  mа’lumоt  jоylаshtirilаdi.  U  yanа
fоydаlаnаyotgаn  prоtоkоl  turini  bеlgilаshi   mumkin.  Аgаrdа  bu  mаydоn  qiymаti
1500  dаn  kаm  bo‘lsа  u  hоldа  ахbоrоtlаr  mаydоnining  uzunligini  ko‘rsаtаdi.
Аgаrdа 1500 dаn kаttа bo‘lsа u hоldа kаdr turini ko‘rsаtаdi. Bоshqаrish mаydоni
dаstur  tоmоnidаn  ishlоv  bеrilаdi.  Ахbоrоtlаr  mаydоnigа  46  bаytdаn  1500
bаytgаchа  ахbоrоt  kirishi  mumkin.  Аgаrdа  pаkеtdа  46  bаytdаn  kаm  ахbоrоt
bo‘lsа, ахbоrоtlаr mаydоnining qоlgаn qismini to‘ldiruvchi bаytlаr egаllаydi. IEEE
802.3 stаndаrtigа ko‘rа pаkеt tаrkibidа mахsus to‘ldiruvchi mаydоn аjrаtilgаn (pad
data), аgаrdа ахbоrоt 46 bаytdаn uzun bo‘lsа to‘ldiruvchi mаydоn 0 uzunlikkа egа
bo‘lаdi.  Nаzоrаt  bitlаr  yig‘indisining  mаydоni  (FCS  –  Frame  Chech  Segvence)
pаkеtning  32  rаzryadli  dаvriy  nаzоrаt  yigindisidаn  ibоrаt  (CRC)  vа  u  pаkеtning
to‘g‘ri uzаtilgаnligini аniqlаsh uchun ishlаtilаdi. Shundаy qilib, kаdrning minimаl
uzunligi 64 bаytni (512 bit) tаshkil qilаdi (priаmbulаsiz pаkеt). Аynаn shu kаttаlik
tаrmоqdаn  signаl  tаrqаlishini  ikki  хissа  ushlаnish  mаksimаl  qiymаtini  512  bit
оrаlig‘idа аniqlаb bеrаdi (Ethernet uchun 51,2mks, Fast Ethernet uchun 5,12mks).
Turli  tаrmоq  qurilmаlаridаn  pаkеtning  o‘tishi  nаtijаsidа  priаmbulа  kаmаyishi
mumkinligini  stаndаrt  nаzаrdа  tutаdi  vа  shuning  uchun  uni  хisоbgа  оlinmаydi.
Kаdrning  mаksimаl  uzunligi  1518  bаyt  (12144  bit,  ya’ni  1214,4  mks  Ethernet
uchun, Fast Ethernet uchun esа 121,44 mks). Bu kаttаlik muhim bo‘lib, uni tаrmоq
qurilmаlаrining  bufеr  хоtirа  qurilmаlаrining  sig‘imini  хisоblаsh  uchun  vа Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA.tаrmоqning  umumiy  yuklаmаsini  bахоlаshdа  fоydаlаnilаdi.  10  Mbit  /s  tеzlikdа
ishlоvchi Ethernet tаrmоg‘i uchun stаndаrt to‘rttа ахbоrоt uzаtish muхitini аniqlаb
bеrgаn:
10 BASE 5 (qаlin kоаksiаl kаbеl);
10 BASE 2 (ingichkа kоаksiаl kаbеl);
10 BASE-T (о‘rаlgаn juftlik);
10 BASE-FL (оptik tоlаli kаbеl);
Uzаtish  muхitini  rusumlаsh  3  elеmеntdаn  tаshkil  tоpgаn  bo‘lib:  «10»
rаqаmi, 10 Mbit/s uzаtish tеzligini bildirаdi, BASE so‘zi yuqоri chаstоtаli signаlni
mоdulyatsiya  qilmаsdаn  uzаtishni  bildirаdi,  охirgi  elеmеnt  tаrmоq  qismini
(sеgmеntini) ruхsаt etilgаn uzunligini аnglаtаdi: «5» -500 mеtrni, «2» - 200 mеtrni
(аniqrоgi, 185 mеtrni) yoki аlоqа yo‘lining turini: «T» – о‘rаlgаn juftlik (twisted
pair,  vitаya  pаrа),  «F»  –  оptik  tоlаli  kаbеl  (fiber  optic,  оptоvоlоkоpniy  kаbеl).
Хuddi  shuningdеk  100  Mbit/s  tеzlik  bilаn  ishlоvchi  Fast  Ethernet  uchun  hаm
stаndаrt uch turdаgi uzаtish muхitini bеlgilаb bеrgаn:
100 BASE – T4 (to‘rttаli о‘rаlgаn juftlik);
100 BASE – Tx (ikkitаli о‘rаlgаn juftlik);
100 BASE – Fx (оptik tоlаli kаbеl).
Bu  еrdа  «100»  sоni  uzаtish  tеzligini  bildirаdi  (100  Mbit/s),  «T»  -  hаrfi
о‘rаlgаn juftlik ekаnini ko‘rsаtаdi, «F» - hаrfi оptik tоlаli kаbеl ekаnini аnglаtаdi.
100BASE–Tx  vа  100BASE–Fx  rusumidаgi  kаbеllаrni  birlаshtirib  100BASE–Х
nоm  bilаn  yuritilаdi,  100BASE-TХ  lаrni  esа  100BASE–T  dеb  bеlgilаnаdi.
Bu  yеrdа  biz  аytib  o‘tishimiz  kеrаkki  Ethernet  tаrmоg‘i  оptimаl  аlgоritmi  bilаn
hаm, yuqоri ko‘rsаtkichlаri bilаn hаm bоshqа stаndаrt tаrmоq ko‘rsаtkichlаridаn 
аjrаlib  turmаydi.  Lеkin  yuqоri  stаndаrtlаshtirilgаnlik  dаrаjаsi  bilаn,  tехnik
vоsitаlаrini  judа  ko‘p  miqdоrdа  ishlаb  chiqаrilishi  bilаn,  ishlаb  chiqаruvchilаr
tоmоnidаn  kuchli  qullаnishi  shаrоfаti  tufаyli  bоshkа  stаndаrt  tаrmоqlаrdаn
Ethernet tаrmоg‘i kеskin аjrаlib turаdi vа shuning uchun hаm hаr qаndаy bоshqа
tаrmоq tехnоlоgiyasini аynаn Ethernet tаrmоg‘i bilаn sоlishtirilаdi. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA.2-jadval Ethernet tarmog'ining fizik qatlami spesifikatsiyasining parametrlari
Parametrlar 10Bas
e-5 10B
ase-
2 10 В
азе -
Т  10Base - F
Maksimal  segment  uzunligi,
m 500  185 100 2000
Tarmoq  tugunlari  orasidagi
maksimal  masofa  (takroriy
qurilmalar yordamida), m 2500 925 500 2500
(10BaseFB
uchun 2740)
Segmentdagi  maksimal
stantsiyalar soni 100 30 102
4 1024
Har  qanday  tarmoqda
stantsiya  orasidagi
repeterlarning maksimal soni 4 4 4 4(10BaseFB
uchun 5 ) 
Jadval-3 PDV (umumiy qiymati barcha baza o’zgaruvchi orta qoluvchi segmentlar
soni) ni hisoblash uchun jadval
Segment
turi Chap  baza
segmentini
hisoblash Oraliq baza
segmentini
hisoblash O’ng  baza
segmentini
hisoblash 1m  kadrlarni
ushlanish
vaqti Segmentning
maksimal
uzunligi
10Base-5 11.8 46.5 169.5 0.0866 500
10Base-2 11.8 46.5 169.5 0.1026 185
10Base-T 15.3 42.0 165.0 0.113 100
10Base-FB - 24.0 - 0.1 2000
10Base-FL 12.3 33.5 156.5 0.1 2000
FOIRL 7.8 29 152.0 0.1 1000
AUI(>2m) 0 0 0 0.1026 48+2
PVV (Kadrlar orasidagi intervallar soni) ni hisoblash uchun
Segment turi Oldingi
segment Oraliq
segment 
10Base-5  или
10Base-2 16 11 Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA.10Base-FB - 2
10Base-FL 10.5 8
10Base-T-- 10.5 8
Ko’pincha  segmentining  uzunligi,  shuningdek,  takrorlagichning  soni  va
tarmoqning  umumiy  uzunligi  va  ularning  bilan  bog'liq  cheklovlarni  tekshirish
kerak  bo’ladi.  "5-4-3"  qoidasi  (5  ta  segmentgacha  ulanishda  4  tadan  ortiq
takrorlash qurilmasi, faqatgina 3tagacha tarmoq tugunlarni ulash mumkin), qolgan
(bog'lanishlar segmentlari) uzaytiruvchi kabellar sifatida ishlatiladi). Koaksiyal va
"4ta  Hub"  standarti   optik  tolali  va  eshilgan  juftlik  kabellaridan  tashkil  topgan
tarmoqlar uchun malumotlar uzatishda foydalanish tavsiya etilmaydi. 
Turli  xil  jismoniy  tabaqalardan  iborat  bo'lgan  chekka  tarmoqlari  to'g'ri
ishlashi uchun, uchta asosiy shart bajarilishi kerak:
- Tarmoqdagi  stantsiyalar  soni  1024dan  oshmasligi  (koaksiyal  segmentlar
uchun cheklovlarni hisobga olgan holda).
- Tarmoqning  ikkita  eng  uzoq  stansiyalari  orasidagi  signalni  tarqatishning
ikki  marta  kechikishi  (Path  kechiktirish  qiymati,  PDV)  575  bitlik  oraliqlardan
oshmaydi.
- Kadrlar  orasidagi  masofa  49  sekunddan  ortiq  intervalgacha  ko'paytiriladi.
(Ramkalarni yuborish vaqtida stantsiya 96 bitli intervalgacha dastlabki interfeysni
ta'minlaydi). Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA. 16-variant
Segment 1 10Base-5 1 00
Segment  2 10Base-2 5 0
Segment  3 10Base- T 100
Segment  4 10Base-FB 1 0 0 0
Segment  5 10Base-FL 4 0
Segment  6 36 FOIRL 30 0
Segment   7 10Base-5 30 0
Segment   8 10Base-2 10 5
Segment 9 10Base- T 75 Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA.1- va 2-tarmoq uchun PDV qiymatini hisoblaymiz:
Chap baza segment 3:
15,3 + 100∙0,113 =26,6
Oraliq segment 2:
11.8 + 50∙0,1026 =16,93.
Oraliq segment 1:
11,8 + 100∙0,0866 = 20,46
Oraliq segment 4:
1000∙0,1 = 100
Oraliq segment 5:
12,3 + 40∙0,1 = 16,3
O’ng baza segment 6:
7,8 + 300∙0,1 = 37,1
1- va 2-tarmoq komponentlarining PDV qiymati 217,39 ga teng. PDV qiymati 575
maksimal  ruxsat  etilgan  qiymatdan  kichik  bo'lgani  uchun  bu  tarmoq  ikkita
signalning qaytishi vaqtining mezoni talabiga javob beradi.
1-va 2- tarmoq PVV qiymatini hisoblaymiz:
1-Chap segment,  10Base-T: 10,5 bt ga qisqaradi.
2-oraliq segment, 10Base- 2: 11 bt ga qisqaradi. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA.3-oraliq segment, 10Base-5: 11 bt ga qisqaradi.
4-oraliq segment, 10Base-FB: 2 bt ga qisqaradi.
5-oraliq segment, 10Base- FL: 8 bt ga qisqaradi.
1-va  2-tarmoq  PVV  o’lchamlarni  hisoblash  natijasida   jami  qiymati  42,5  ga  teng
bo’ladi,  bu  esa  49  bit  oraliqdagi  chegara  qiymatidan  kamroq  ya’ni  qo’yilgan
talablarga javob beradi.
1- va 3-tarmoq uchun PDV qiymatini hisoblaymiz:
Chap baza segment 3:
15,3 + 100∙0,113 =26,6
Oraliq segment 2:
11.8 + 50∙0,1026 =16,93.
Oraliq segment 1:
11,8 + 100∙0,0866 = 20,46
Oraliq segment 7:
11,8 + 300∙0,0866 = 37,78
Oraliq segment 8:
11,8 + 105∙0,1026 = 22,573
O’ng baza segment 9:
15,3 + 75∙0,113 = 23,775
1-va 3-tarmoq komponentlarining PDV qiymati 148,118 ga teng. PDV qiymati 575
maksimal  ruxsat  etilgan  qiymatdan  kichik  bo'lgani  uchun  bu  tarmoq  ikkita
signalning qaytishi vaqtining mezoni talabiga javob beradi.
1-va 3- tarmoq PVV qiymatini hisoblaymiz:
1-Chap segment,  10Base-T: 10,5 bt ga qisqaradi.
2-oraliq segment, 10Base- 2: 11 bt ga qisqaradi. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA.3-oraliq segment, 10Base-5: 11 bt ga qisqaradi.
4-oraliq segment, 10Base-5: 11 bt ga qisqaradi.
5-oraliq segment, 10Base- 2: 11 bt ga qisqaradi.
1-va  3-tarmoq  PVV  o’lchamlarni  hisoblash  natijasida   jami  qiymati  54,5  ga  teng
bo’ladi, bu esa 49 bit oraliqdagi chegara qiymatidan ortiq ya’ni qo’yilgan talablarga
javob bermaydi.
2- va 3-tarmoq uchun PDV qiymatini hisoblaymiz:
Chap baza segment 6:
7,8 + 300∙0,1 = 37,1
Oraliq segment 5:
12,3 + 40∙0,1 = 16,3
Oraliq segment 4:
1000∙0,1 = 100
Oraliq segment 7:
11,8 + 300∙0,0866 = 37,78
Oraliq segment 8:
11,8 + 105∙0,1026 = 22,573
O’ng baza segment 9:
15,3 + 75∙0,113 = 23,775
2-va 3-tarmoq komponentlarining PDV qiymati 237,528 ga teng. PDV qiymati 575
maksimal  ruxsat  etilgan  qiymatdan  kichik  bo'lgani  uchun  bu  tarmoq  ikkita
signalning qaytishi vaqtining mezoni talabiga javob beradi.
2-va 3- tarmoq PVV qiymatini hisoblaymiz:
1-Chap segment,  FOIRL: 0 bt ga qisqaradi.
2-oraliq segment, 10Base- FL: 8 bt ga qisqaradi. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA.3-oraliq segment, 10Base-FB: 2 bt ga qisqaradi.
4-oraliq segment, 10Base-5: 11 bt ga qisqaradi.
5-oraliq segment, 10Base- 2: 11 bt ga qisqaradi.
2-va  3-tarmoq  PVV  o’lchamlarni  hisoblash  natijasida   jami  qiymati  32  ga  teng
bo’ladi,  bu  esa  49  bit  oraliqdagi  chegara  qiymatidan  kamroq  ya’ni  qo’yilgan
talablarga javob beradi.
Xulosa
1-va 3-; 2-va 3-; 1-va 2-komponentlarning PDV qiymati 575 maksimal ruxsat etilgan
qiymatdan  kamroq  bo'lgani  uchun  bu  tarmoq  ikkita  signalning  qaytishi  vaqtining
mezoni talabiga javob beradi.
1-va 2-tarmoq komponentlarining PDV qiymati 217,39 ga teng.
1-va 3-tarmoq komponentlarining PDV qiymati 148,118 ga teng
2-va 3-tarmoq komponentlarining PDV qiymati 237,528 ga teng.
1-va 2-tarmoq PVV o’lchamlarni jami qiymati 42,5 ga teng bo’ladi
1-va 3-tarmoq PVV o’lchamlarni jami qiymati 54,5 ga teng bo’ladi.
2-va 3-tarmoq PVV o’lchamlarni jami qiymati 32 ga teng bo’ladi.
1-va  2-;  2-va  3-tarmoq  PVV  o’lchamlarni  hisoblash  natijasida  jami  qiymati  49  bit
oraliqdagi chegara qiymatidan kamroq ya’ni qo’yilgan talablarga javob beradi.
1-va  3-tarmoq  PVV  o’lchamini  hisoblash  natijasida  jami  qiymati  49  bit  oraliqdagi
chegara qiymatidan ortiq ya’ni qo’yilgan talablarga javob bermaydi.
 
Kurs  ishimni  bajarish  davomida  PDV  va  PVV  o’lchamlarni  hisob  kitob  qilib
chiqdim va hamma hisob ishlarim barcha talablarga javob berdi. Barcha tarmoqlar
berilgan standartlarga javob beradi.
Mundarija
Kirish…………………………………………………………………...…………
1.1 Kurs ishining tarkibi va hajmi…………………………………………..…..
1.2. Kurs ishini rasmiylashtirish talablari…………………………………........
1.3. Kurs ishining strukturaviy rasmiylashtirish……………………………..…
2. IPX va SPX protokollari

2.1 IPX va SPX protokollari haqida umumiy tushuncha.....................................

2.2 IPX va SPX Tarmoq protokollarini o'rnatish va sozlash...............................

3. Dasturlash tillari
3.1 Python dasturlash tili......................................................................................

3.2 C++ dasturlash tili ………………………………………………………….

3.3 Java script dasturlash tili ...............................................................................

4. Hisobiy qism
4.1 Ethernet va FastEthernet asosidagi kompyuter tarmog'i va uning samaradorligini hisoblash tartibi..........................................................................
Ilova A…………………………………………………………………………….
Xulosa………………………………………………………………………..……
Foydalanilgan adabiyotlar………………………………………………..……..