Mustaqil O`zbekiston Republikasining tashkil topishi va uning tarixiy ahamiyati

Mavzu: Mustaqil 
O`zbekiston Republikasining 
tashkil topishi va uning 
tarixiy ahamiyati
              Reja :

Mustaqillik arafasida respublikadagi ijtimoiy-siyosiy 
ahvol

Mustaqillik uchun ilk qadamlar

Mustaqillikning e`lon qilinishi.O`zbekiston 
republikasining tashkil topishi

Mustaqil O`zbekiston davlatining yuzaga kelishi va 
mustahkamlanishida I.Karimovning tarixiy xizmatlari