Mustaqillik yillarida O’zbekistondagi madaniy va ma’naviy taraqqiyot. Ta’lim sohasida amalga oshirilgan islohotlar

Mustaqillik yillarida O’zbekistondagi madaniy va
ma’naviy taraqqiyot. Ta’lim sohasida  amalga
oshirilgan islohotlar
Kirish
“Kontrafakt” so zi fransuz tilidan tarjima qilinganida “Mualliflik huquqini buzish”ʻ
degan  ma noni  bildiradi.  U  har  qanday  shaxsning  intellektual  mulk  huquqlarini	
ʼ
buzgan  holda  ishlab  chiqarilgan  barcha  mahsulotga  tegishli.  Bunday  mahsulot
ishlab  chiqaruvchilar  bozorda  keng  tarqalgan,  ommalashgan,  taniqli  brendlar  va
logotiplarni  o z  mahsulotiga  joylashtirish  yoki  shunga  monand  holat  orqali	
ʻ
xaridorlarni  o ziga  ishontirishga  harakat  qiladilar  va  aksariyat  hollarda  bunga
ʻ
erishadilar  ham.  Bu  kabi  mahsulotlarning  sifati  tegishli  idoralar  nazoratidan
o tkazilganida ular iste molga yaroqli va inson salomatligi uchun xavfsiz bo lishi	
ʻ ʼ ʻ
mumkin, biroq ularni ishlab chiqarish va sotish noqonuniy hisoblanadi.
Mamlakatimizda  ishlab  chiqarish  sohasida  erkin  raqobatni  yo lga  qo yish,	
ʻ ʻ
iste molchilar  manfaatini  himoya  qilish,  ichki  bozorni  sifatli  mahsulot  bilan	
ʼ
ta minlash  maqsadida  O zbekiston  Respublikasining  2001-yil  30-avgustdagi
ʼ ʻ
“Tovar  belgilari,  xizmat  ko rsatish  belgilari  va  tovar  kelib  chiqqan  joy  nomlari	
ʻ
to g risida”  va  2006-yil  20-iyulda  “Mualliflik  huquqi  va  turdosh  huquqlar	
ʻ ʻ
to g risida”gi  Qonunlar  qabul  qilingan.  Ularda  belgilab  qo yilganidek,  tovar
ʻ ʻ ʻ
belgisidan  yoki  adashtirib  yuborish  darajasida  u  bilan  o xshash  bo lgan  belgidan	
ʻ ʻ
tovarlarda,  tovarlarning  etiketkalarida,  o rovlarida  qonunga  zid  ravishda	
ʻ
foydalanilganda  ular  soxtalashtirilgan  (kontrafakt)  bo ladi.  Bunday	
ʻ
mahsulotlarning iste molchilarga taklif etilishi qonun bilan ta qiqlanadi.	
ʼ ʼ
1 I BOB. Mustaqillik yillarida O’zbekistondagi madaniy va ma’naviy
taraqqiyot . Ta’lim sohasida  amalga oshirilgan islohotlar
1.1 Ma ’naviy-ma’rifiy islohotlar – jamiyat taraqqiyotining
ustuvor yo’nalishi sifatida.
 Jamiyat ma’naviyati mamlakat barqarorligi va taraqqiyotini n g muhim 
sharti va kafolatidir. Biron-bir mamlakat o’z ma’naviy imkoniyatlarini, odamlar 
ongida ma’naviy va axloqiy qadriyatlarni rivojlantirmay, xalqning milliy ruhini 
uyg’otmay va mustahkamlamay turib yuksak taraqqiyot darajasiga ko’tarila 
olmaydi. Shuning uchun ham jamiyat ma’naviyatini yuksaltirish O’zbekiston 
taraqqiyotining ustuvor yo’nalishi deb belgilandi.
Tarixdan  ma’lumki,  mamlakatimiz  bir  necha  bor  ajnabiy  bosqinchilar
hujumiga  duchor  bo’lgan,  qaramlik  va  zulm  ostida  qolgan.  Buning  oqibatida
xalqimizning boy ma’naviy merosi, urf-odatlari qadrsizlanishga mahkum bo’lgan.
Ayniqsa,  Rossiya  mustamlakachiligi  va  sovetlar  tuzumi  davrida  milliy
qadriyatlarimiz,  urf-odatlarimiz  oyoq  osti  qilindi.  Ona  tilimiz,  boy  ma’naviy
merosimiz  qadrsizlantirildi, ko’plab  masjidu-madrasalar,  milliy maktablar,  tarixiy
yodgorliklar  buzildi,  qarovsiz  qoldi.  O’zbekiston  davlat  mustaqilligini  qo’lga
kiritgan kundan boshlaboq mamlakatimizda boy ma’naviy merosimizni tiklash va
rivojlantirish,  jamiyat  ma’naviyatini  yuksaltirish  davlat  siyosati  darajasiga
ko’tarildi.  Jamiyat  ma’naviyatini  tiklash  va  yuksaltirishni  ta’minlovchi  ma’naviy-
ma’rifiy islohotlarning yo’nalishlari belgilab olindi .
Mustaqillik  yillarida  boy  ma’naviy  merosimizni  tiklash  tadbirlari  amalga
oshirildi.  Milliy  madaniyatimizga,  jahon  sivilizatsiyasi  taraqqiyotiga  buyuk  hissa
qo’shgan  bobolarimiz  -  Imom  Buxoriy,  Imom  Termiziy,  Bahouddin  Naqshband,
Xo’ja  Ahmad  YAssaviy,  Al-Xorazmiy,  Al-Farg’oniy,  Ibn  Sino,  Mirzo
Ulug’bek,  Alisher  Navoiy ,  Zahiriddin  Muhammad  Bobur  va  boshqa  ko’plab
ajdodlarimizning milliy va ma’naviy merosi xalqimizga qaytarildi, tavallud topgan
kunlari  butun  mamlakat  bo’yicha  nishonlandi,  ruhlari  shod  etildi,  asarlari  nashr
2 etildi.  Ularning  ma’naviy  merosi  bugungi  kunda  xalqimizga  yangi  jamiyat
qurishda  ma’naviy  kuch-qudrat  bag’ishlamoqda,  jamiyatimizni  ma’naviy
yuksaltirishga xizmat qilmoqda .
Jamiyat ma’naviyatini yuksaltirishda tarixiy xotira, ajdodlar tarixini bilish,
milliy  axloqiy  qadriyat  hamda  an’analar  va  muqaddas  dinimizning  o’rni  va
ahamiyati katta. Biron-bir xalq o’z tarixini bilmay, asrlar osha yaratilgan ma’naviy
merosga  tayanmay  va  uni  yanada  rivojlantirmay  turib  o’z  kelajagini  tasavvur  eta
olmaydi.  Shu  bois  mustabid  tuzum  davrida  soxtalashtirilgan  xalqimiz  tarixini
xolisona,  haqqoniy  yoritish,  barcha  o’quv  maskanlarida  Vatan  tarixini  o’qitish
borasida muhim tadbirlar amalga oshirildi .
O’zbek  xalqi  va  o’zbek  davlatchiligi  tarixini,  tariximizning  boshqa
sahifalarini  xolisona  ilmiy  asosda  yoritish  vazifalari  birinchi  Prezident  I.  A.
Karimovning  bir  guruh  tarixchilar  bilan  1998-yil  iyun  oyida  bo’lgan  suhbatida,
Vazirlar  Mahkamasining  1998-yil  27-iyulda  qabul  qilingan  «O’zbekiston
Respublikasi  Fanlar  akademiyasi  tarix  instituti  faoliyatini  takomillashtirish
to’g’risida»gi qarorida belgilab berildi .
Mustaqillik  yillarida  Vatanimiz  tarixini  yoritish  va  o’rganish  masalalari
partiyaviylik,  sinfiylik  yondashuvlar i dan,  hukmron  kommunistik  mafkura
ta’siridan  xalos  etildi.  Necha  10  yillar  davomida  buzib  ko’rsatilgan  yoki  so’z
yuritilmay  kelgan  tarixiy  voqealarni  xolislik,  tarixiylik,  haqqoniylik  tamoyillari
asosida yoritilgan qator ilmiy asarlar, darsliklar va o’quv adabiyotlari yaratildi .
Prezident Farmoni bilan 1996-yil  Amir Temur yili deb e’lon qilindi.  Amir
Temur  tavalludining  660-yilligini  nishonlashga  bag’ishlangan  tadbirlar
O’zbekistonda,  dunyoning  50  dan  ortiq  mamlakatlarida  o’tkazildi.  YUNESKO
qarori  bilan  Sohibqiron  yubileyi  jahon  miqyosida  nishonlandi.  Parijda  Amir
Temurga  bag’ishlangan  madaniyat  haftaligi ,  «Temuriylar  davrida  fan,  madaniyat
va maorifning gullab yashnashi» mavzuida xalqaro konferensiya va ko’rgazmalar
bo’lib  o’tdi.  Toshkent  shahrida  Amir  Temurga  haykal  qo’yildi,  Temuriylar  tarixi
davlat  muzeyi  tashkil  etildi,  uning  nomi  bilan  bog’liq  tarixiy  yodgorliklar
ta’mirlandi .
3 Istiqlol yillarida xalqimizning o’tmishiga, boy tarixiy merosiga, ma’naviy 
qadriyat va an’analariga bo’lgan munosabat tubdan o’zgardi. Milliy 
madaniyatimizga, jahon sivilizatsiyasi taraqqiyotiga ulkan hissa qo’shgan 
bobokalonlarimizning ma’naviy merosi xalqimizga qaytarildi, tavallud topgan 
kunlari mamlakat va xalqaro miqyosda keng nishonlanmoqda. Jumladan :
1991 yil ― Alisher Navoiy tavalludining 550 yilligi;
1993 yil ― Bahouddin Naqshbandiyning 675 yilligi;
1993 yil ― Najmiddin Kubro tavalludining 850 yilligi;
1994 yil ― Mirzo Ulug’bek tavalludining 600 yilligi;
1995 yil ― Mahmud az ― Zamaxshariyning 920 yilligi;
1996 yil ― Amir Temur tavalludining 660 yilligi;
1998 yil ― Imom Buxoriy tavalludining 1225 yilligi;
1998 yil ― Ahmad al-Farg’oniy tavalludining 1200 yilligi;
1999 yil ― Jaloliddin Manguberdining 800 yilligi;
2000 yil ― Burhoniddin Marg’inoniyning 910 yilligi;
2000 yil ― Imom Moturidiy tavalludining 1130 yilligi;
2000 yil ― Kamoliddin Behzod tavalludining 545 yilligi;
2003 yil ― Abduxoliq G’ijduvoniyning 900 yilligi;
2004 yil ― Xoja Ahror Valiyning 600 yilligi zo’r tantana bilan nishonlanganligi 
fikrimizning dalilidir .
Uzoq  va  boy  tarixning  hamda  madaniyatimiz,  shuningdek,
ma’naviyatimizning  ildizi  qadimga  borib  taqalishiga  guvohlik  beruvchi  Xiva  va
Buxoro  shaharlarining  2500  yillik  to’ylarining  o’tkazilishi  jahon  madaniyati
tarixining  ibtidosi  sifatida  ham  e’tirof  etilgan  edi.  1999  yilda  “Alpomish”
eposining  1000  yilligi,  2001  yilda  “Avesto”  yaratilganining  2700  yilligi,  2002
yilda  Termiz  shahrining  2500  yilligi,  2002  yilda  Shahrisabz  shahrining  2700
yilligi,  2006  yilda  Qarshi  (Nasaf)  shahrining  2700  yilligi,  2006  yilda  Xorazm
Ma’mun  akademiyasining  1000  yilligi,  2007  yilda  Samarqand  shahrining  2750
yilligi, 2007 yili Marg’ilon shahrining 2000 yilligi, 2009 yilda Toshkent shahrining
4 2200  yilligi  nishonlanishi  Vatanimizning  ma’naviyat  sohasida  bardamligi  va
shaharsozlik madaniyati ham baquvvatligini ko’rsatuvchi dalil bo’ldi.
Vatanimiz  ozodligi  yo’lida  shahid  ketgan  Abdulla  Qodiriy,  Cho’lpon,
Fitrat, Usmon Nosir va boshqa xalq jigarbandlarining nomi, izzat-ikromi, hurmati
o’z  joyiga  qo’yildi,  asarlari  chop  etildi.  Birinchi  Prezidentimiz  Islom  Karimov
tashabbusi  bilan  Toshkentda  mustamlakichilik  davri  qurbonlari  xotirasini
abadiylashtirish  maqsadida  «Shahidlar  xotirasi»  yodgorlik  majmui,  «Qatag’on
qurbonlari  xotirasi»  muzeyi,  fashizmga  qarshi  janglarda  jon  fido  etgan
xalqimizning  farzandlari  xotirasini  abadiylashtirish  maqsadida  «Xotira-maydoni»
majmuasi barpo etildi. Bu tadbirlar xalqimizda milliy ongni yuksaltirishga, tarixiy
xotirani  tiklanishiga,  yoshlarni  milliy  istiqlol  g’oyalari  ruhida  tarbiyalashga
xizmat  qilmoqda
1.2 Diniy va milliy qadriyatlarning tiklanishi .
 Madaniy  taraqqiyot  inson  ma’naviy  kamolotining  asosiy  ko’rsatkichi
hisoblanib,  mamlakat  ravnaqi  har  bir  fuqaroning  ongliligi,  ularning  madaniy-
tarixiy  boyliklarini  yaratish,  saqlash  va  rivojlantirish  jarayonlariga  bo’lgan
munosabatlariga  har  tomonlama  bog’liqdir.  Davlatimiz  rahbari  SH.M.Mirziyoev
«Har bir suveren davlat o’zining betakror tarixi va madaniyatiga egadir. Bu tarix,
bu  madaniyatning  haqiqiy  ijodkori ,  yaratuvchisi  esa  xaqli  ravishda  shu  mamlakat
xalqi  hisoblanadi»1.  Ta’kidlash  joizki,  madaniy-tarixiy  taraqqiyot  nihoyatda
murakkab  hisoblanib,  uning  ichki  mohiyatini  ham  moddiy,  ham  ma’naviy
madaniyatlar  tashkil  etadi.  Ularning  o’zaro  aloqasi  hamda  mavjudlik  shakllarini
anglab etish uchun madaniy taraqqiyotning o’ziga xos xususiyatlari, qonuniyatlari,
rivojlanish  bosqichlari  va  o’lchovlarini  aniqlash,  shuningdek  madaniy
hodisalarning  o’zaro  aloqasi,  madaniyatning  ijtimoiy  taraqqiyotdagi  vazifalari,
o’rni va roli, madaniyat va sivilizatsiya tushunchalari to’g’risida muayyan bilimga
ega  bo’lish  talab  etiladi.  O’zbekiston  Respublikasining  Birinchi  Prezidenti
I.A.Karimovning  «Biz  xalqni  nomi  bilan  emas,  balki  madaniyati,  ma’naviyati
orqali  bilamiz,  tarixining  tag-tomirigacha  nazar  tashlaymiz»,  –  degan  fikrlarida
5 juda  katta  mantiq  va  ma’no  bor.  Biroq,  sovet  mustabid  tuzumi  sharoitida  o’zbek
milliy  madaniyati  haddan  ortiq  darajada  zarar  ko’rdi.  Barcha  mustamlakachilar
kabi  kommunistik  mafkura  maddohlari  ham  o’zbek  xalqini  qul  qilish  uchun,  eng
avvalo, xalqimizning milliy madaniyatini yo’q qilishga zo’r berdilar! Taniqli olim
A.Mavrulov  shunday  ta’kidlagan  edi:  «o’zbek  xalqi  katta  yo’qotishlarga
qaramasdan, o’zligini, o’z milliy madaniyatini muayyan darajada saqlab qola bildi.
Bunga  uzoq  va  yaqin  tarix  guvoh.  Endigi  vazifa  ma’naviy  hayotdagi  barcha
yo’qotishlarning o’rnini qoplashdan iboratdir. O’zbek xalqi ana shu yo’ldan bordi,
o’z  milliy  tarixiy,  madaniy  merosiga  sodiqligini  ko’rsata  oldi.  Bu  esa
mustamlakachiliklar  davrida  yo’qotilgan,  toptalgan  madaniy  merosni  tiklash,
o’zligini anglashga bo’lgan rag’batni uyg’otdi»1.
Mustaqillik  sharofati  bilan  diniy  qadriyatlar,  diniy  e’tiqod  qayta  tiklandi.
Ramozon hayiti, Qurbon hayiti, qadimiy xalq bayrami Navro’z qayta tiklandi, bu
kunlar Prezident  Farmoni bilan dam olish , bayram kuni bo’lib qoldi. Musulmonlar
O’zbekiston  xalqi  tarixida  birinchi-marta  bevosita  hukumat  homiyligida  har  yili
Haj va Umra amallarini ado etish imkoniyatlariga ega bo’ldilar. Prezident Farmoni
bilan  tuzilgan  «Ma’naviyat  va  ma’rifat»  jamoatchilik  markazi  (1994  yil  23  aprel
PF-842-son)2,  «Oltin  meros»  xalqaro  xayriya  jamg’armasi  (Vazirlar
Mahkamasining  27.09.1996 yil 338-sonli  Qarori)3  jamiyatning ma’naviy-ma’rifiy
ravnaqi yo’lida xizmat qilmoqda.
Mustaqillik  yillarida  mamlakatimizda  jamiyat  hayotining  ma’naviy-
ma’rifiy asoslarini mustahkamlash, milliy istiqlol g’oyasining asosiy tushuncha va
tamoyillarini  hayotga  joriy  etish,  yurtdoshlarimiz,  ayniqsa,  yosh  avlod  qalbida
Vatanimiz taqdiri va kelajagi uchun daxldorlik va mas’uliyat hissini oshirish, yot
g’oyalarga  qarshi  mafkuraviy  immunitetni  kuchaytirishga  yo’naltirilgan  targ’ibot
tizimi  shakllandi.  Bu  jarayonda  Respublika  Ma’naviyat  targ’ibot  markazi,  uning
joylardagi  tuzilmalari  hamda  Milliy  g’oya  va  mafkura  ilmiy-amaliy  markazi
tomonidan muayyan ishlar amalga oshirilganini qayd etish lozim.
mustaqillik-yillarida-ozbekistondagi-madaniy-va-manavi.html 
6 Bugungi  kunda  dunyoda  globallashuv  jarayonlari  kuchayib,  tinchlik  va
barqarorlikka  qarshi  yangi  tahdid  va  xatarlar  tobora  ko’payib  bormoqda.  Bunday
murakkab va tahlikali vaziyat sohada amalga oshirilgan ishlarni tanqidiy baholab,
uning faoliyatini zamon talablari asosida takomillashtirishni taqozo etmoqda.
Xususan,  oila,  mahalla  va ta’lim  muassasalarida  yoshlar  tarbiyasi,  chekka
hududlar va mahallalarda uyushmagan yoshlar bilan maqsadli g’oyaviy-tarbiyaviy
ishlarning  yuzaki  tarzda  olib  borilayotgani,  jinoyatchilik,  diniy  ekstremizm  va
terroristik harakatlarga adashib qo’shilib qolish, milliy qadriyatlarga e’tiborsizlik,
erta  turmush  qurish,  oilaviy  ajralishlar  kabi  salbiy  holatlarning  oldini  olishga
qaratilgan targ’ibot ishlarining aksariyat hollarda kutilgan natijani bermayotgani bu
masalalarga jiddiy e’tiborni talab etmoqda.
Mamlakatimizda  qabul  qilingan  2017-2021  yillarda  O’zbekiston
Respublikasini  yanada  rivojlantirishning  beshta  ustuvor  yo’nalishi  bo’yicha
Harakatlar  strategiyasida  eng  avvalo,  davlat  boshqaruvi  organlarining  quyi
bo’g’inlari  faoliyatini  tubdan  yaxshilash,  ularning  xalq  bilan  muloqot  qilishini
ta’minlash,  bu  borada  samarali  ijtimoiy  hamkorlik  mexanizmini  mustahkamlash
ustuvor vazifa sifatida belgilab qo’yilgan.
Ana  shu  maqsad  va  vazifalardan  kelib  chiqqan  holda,  ma’naviy-ma’rifiy
targ’ibot ishlarining mazmun-mundarijasini tubdan yaxshilash, ularning ko’lami va
miqyosini  kengaytirish,  tizimda  faoliyat  ko’rsatayotgan  soha  xodimlarining  bilim
va  malakasini  izchil  oshirib  borish,  tuman  (shahar)  darajasidagi  xodimlar
mehnatiga  haq  to’lashning  barqaror  tizimini  yo’lga  qo’yish,  sohada  faoliyat  olib
borayotgan  muassasa  va  tashkilotlar  ishini  muvofiqlashtirish  va  ularning
samarasini  oshirish  maqsadida:  Respublika  Ma’naviyat  va  ma’rifat  kengashining
Respublika  Ma’naviyat  targ’ibot  markazi  hamda  Milliy  g’oya  va  mafkura  ilmiy-
amaliy  markazini  birlashtirish  yo’li  bilan  ularning  negizida
O’zbekiston  Respublikasi Prezidentining 2017 yil  28 iyul №PQ-3160-sonli Qarori
bilan Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazini qayta tashkil etildi 1
.
7 Muddati o’tgan, kontrafakt va  yaroqsiz tovarlar haqida xabar
berganlar rag’batlantiriladi
2.1 Kontrafakt mahsulotlari haqida
Prezident  qaroriga  ko’ra,  saqlash  muddati  o’tib  ketgan,  kontrafakt
va  iste’molga  yaroqsiz  tovarlar  haqida  xabar  berganlar  rag’batlantiriladi.
Shuningdek,  o’zganing  tovar,  xizmat  ko’rsatish  belgisidan  yoki  firma  nomidan
qonunga xilof ravishda foydalanganlik uchun javobgarlik kuchaytiriladi.
  4-aprel  kuni  prezidentning  “Aholini  sifatli  iste’mol  tovarlari  bilan
ta’minlashga  qaratilgan  qo’shimcha  chora-tadbirlar  to’g’risida”gi  qarori  qabul
qilindi, deb  xabar bermoqda  Adliya vazirligi.
Qarorga ko’ra:
 iste’molchilar  hayoti  yoki  sog’lig’i  xavfsizligi  talablariga  javob
bermaydigan  mahsulotlarning  noqonuniy  muomalasi  bilan  bog’liq  qilmish
uchun javobgarlik kuchaytiriladi;
 etil  spirti,  alkogol  va  tamaki  mahsulotlarining  noqonuniy  muomalasi
bilan  bog’liq  qilmish  uchun  javobgarlik  ijtimoiy  xavflilik  darajasidan  kelib
chiqib o’rnatiladi;
 sanitariya  qonunchiligi  va  veterinariya,  veterinariya-sanitariya
qoidalarini buzganlik uchun belgilangan ma’muriy javobgarlik kuchaytiriladi;
 o’zganing  tovar  belgisidan,  xizmat  ko’rsatish  belgisidan,  geografik
ko’rsatkichidan,  tovar  kelib  chiqqan  joy  nomidan,  adashtirib  yuborish
darajasida  ular  bilan  o’xshash  bo’lgan  belgidan  yoki  firma  nomidan  qonunga
xilof  ravishda  foydalanganlik  uchun  javobgarlik  kuchaytiriladi
(amaldagi  tartibga  ko’ra ,  fuqarolarga  BHMning  5  baravaridan  10
baravarigacha,  mansabdor  shaxslarga  esa  —  10  baravaridan  20  baravarigacha
miqdorda  jarima;  xuddi  shunday  huquqbuzarliklar  ma’muriy  jazo  chorasi
qo’llanilganidan keyin bir yil davomida takror sodir etilgan bo’lsa, fuqarolarga
BHMning  10  baravaridan  20  baravarigacha,  mansabdor  shaxslarga  esa  —  20
baravaridan 30 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo’ladi);
8  belgilangan talablar va  shartlarning qo’pol ravishda buzilishi oqibatida
litsenziyasi  bekor  qilingan  yoki  xabardor  qilish  tartibida  faoliyatni
(harakatlarni)  amalga  oshirishi  tugatilgan  tadbirkorlarga  quyidagi  ro’yxatda
keltirilgan faoliyat turlari bilan shug’ullanishiga cheklovlar belgilanadi.
Mazkur masalalar yuzasidan tegishli qonun loyihasi ishlab chiqiladi.
Qarorga  muvofiq,  iste’molchilar  huquqlari  himoya  qilinishini  ta’minlash,
sertifikatlanmagan, saqlash muddati o’tib ketgan, kontrafakt va  iste’molga yaroqsiz
tovarlarni  ishlab  chiqarish  holatlari  hamda  ularning  aylanmasiga  chek  qo’yishda
jamoatchilik nazorati kuchaytiriladi. Jumladan:
 murojaatlar  yagona  axborot  tizimi  orqali  qabul  qilinadi  va  ular
vakolatli organlar tomonidan qisqa muddatlarda ko’rib chiqiladi;
 huquqbuzarliklar haqida xabar bergan shaxslar rag’batlantiriladi.
Biroq  hozircha  bu  kabi  turdagi  mahsulot  va  tovarlar  haqida  qayerga
murojaat  qilish  mumkinligiga  aniqlik  kiritilmagan.  Katta  ehtimol  bilan  tegishli
davlat organi va  tashkilotlar platformani yaratgach, ommaga oshkor qiladi.
2023-yil  1-iyuldan  ko’piklanadigan  va  tabiiy  vino  mahsulotlari  aksiz
markalari bilan markalanmaydi.
2023-yil  1-avgustdan  alkogol  mahsulotlarining  tovar  belgilari  ro’yxatga
olingani  to’g’risidagi  guvohnomaning  mavjudligi  alkogol  mahsulotlari  ishlab
chiqarish uchun litsenziya talabi hisoblanadi.
2023-yil  1-sentabrdan  tamaki  mahsulotining  ulgurji  va  chakana  savdosi,
pivo mahsulotining ulgurji savdosi xabardor qilish tartibida amalga oshiriladi.
Kontrafakt – mahsulot egasining tovar belgisiga bo’lgan huquqlarini buzish
hisoblanib,  iste’molchini  adashtirish  darajasida  tovar  nomini  o’zgartirish  sanaladi.
Kontrafakt barcha mahsulotlar orasida mavjud. Jumladan, oziq-ovqat, dori-darmon,
ichimliklar, parfyumeriya va boshqa barcha tovarlarda bor.
Ma’lumotlarga  ko’ra,  birgina  kontrafakt  dori-darmonlar  har  yili  jahonda
qariyb  1  million  insonning  umriga  zomin  bo’lmoqda.  Aholi  esa  bundan  ogoh
bo’lishi lozim.
9 Kontrafakt  mahsulotlarni  qanday  ajratish  mumkin?  Unga  qarshi
mamlakatimizda  qanday  choralar  ko’rilmoqda?  Shu  kabi  savollar  bilan  O’zA
muxbiri  O’zbekiston  Respublikasi  Adliya  vazirligi  huzuridagi  Intellektual  mulk
agentligi axborot xizmati rahbari Feruz Jo’rayev bilan suhbatlashdi .
–  Ko’pincha  xaridorlar  har  doim  ham  sotib  olayotgan  tovarlari  nomlanishi
to’g’riligiga,  ishlab  chiqaruvchisi  haqida  ma’lumotlar  to’liq  yozilganiga  e’tibor
bermaydi  va  aldanib  qoladi,  –  dedi  bir  bor  adashgan  mahsulotni  qaytib  sotib
olmaydi.  Bu  esa  nohalol  tadbirkorning  boshqa  turdagi  kontrafakt  mahsulot
chiqarishiga  sabab  bo’ladi  va  bu  ayrim  tadbirkorlarning  faoliyatiga  salbiy  ta’sir
ko’rsatadi. Bu jarayon unga qonuniy chora ko’rilmaguncha nihoyasizdir.
Agentligimiz  tomonidan  Prezidentimizning  joriy  yil  28  yanvardagi
“Intellektual  mulk  ob’ektlarini  muhofaza  qilish  tizimini  takomillashtirish  chora-
tadbirlari to’g’risida”gi qaroriga muvofiq kontrafakt mahsulotlar aylanmasiga qarshi
kurashish maqsadida “Kontrafaktsiz oy” oyligi o’tkazilishi belgilangan. Joriy yilda
respublika  miqyosida  o’tkazilgan  tadbirda  2  mingdan  ortiq  kontrafakt  mahsulotlar
sotilayotganligi aniqlanib, ishlab chiqaruvchi tadbirkorlarga chora ko’rish bo’yicha
ishlar amalga oshirilmoqda.
2.2 Tovar belgisi va markirovka kontrafakt bilan kurashda
qanday ahamiyatga ega?
–  Tovar  belgisi  O’zbekiston  Respublikasining  qonunlari  va  xalqaro
shartnomalariga  muvofiq  muhofaza  qilinadi.  Ayni  paytda  yurtimizda  dastlabki
raqamlarga asosan 60 mingdan ortiq tovar belgilari mavjud. Qonunga binoan tovar
belgilari  10  yil  muddatga  beriladi.  Tovar  belgisini  saqlab  qolishi  yoki  o’zgartirish
kiritish  ixtiyoriy  hisoblanadi.  Tovar  belgisiga  doir  guvohnomaning  amal  qilish
muddati guvohnoma amal qilayotgan oxirgi yil mobaynida uning egasi tomonidan
berilgan arizaga binoan har safar o’n yilga uzaytirilishi mumkin.
O’tgan  davrda  respublikamizda  asosan  tovar  belgilari  himoyasi  bo’yicha
talabnomalar  tushgan  bo’lsa,  endilikda  chet  ellarda  intellektual  mulk  huquqini
himoya  qilish  yuzasidan  talabnomalar  ham  ko’paymoqda.  Xususan,  agentlikka  70
10 ga yaqin milliy tadbirkorlik sub’ektlari tomonidan tovar belgisini xorijiy davlatlarda
huquqiy muhofaza qilish uchun murojaat qilingan. 
Demak,  zamonaviy  tadbirkor  bozorda  o’z  o’rni  va  imijiga  ega  bo’lishi,
iste’molchi  ishonchini  qozonishi  va  tovar  nomidan  qaroqchilar”  foydalanishining
oldini olish uchun brendni himoyalashi juda muhim.
2.3 Kontrafakt mahsulot savdosi o’z ortidan qanday xavf
tug’diradi?
– Kontrafakt mahsulotlar makon tanlamas bo’lib, bu muammo bilan barcha
mamlakatlar  kurash  olib  boradi.  Chunki  kontrafakt  mahsulot  savdosi  mamlakat
iqtisodiyotiga  zarar  keltirib,  nohalol  raqobat  oqibatida  yirik  tadbirkorlarning  tovar
aylanmasi  keskin  tushib  ketadi  va  ishchilarga  oylik,  davlatga  soliq  to’lash
qobiliyatini asta-sekin yo’qotadi. 
Passiv  daromad  esa  kompaniyalarning  ish  o’rnini  qisqartirishga  yoki
butunlay  bankrot  bo’lishiga  olib  keladi.  Buning  ortidan  ishsizlik  kelib  chiqadi.
Xalqaro  savdo  palatasining  ma’lumotlariga  ko’ra,  butun  dunyo  bo’ylab  kontrafakt
mahsulotlar  savdosi  barcha  xalqaro  tovar  savdosining  5-7  foizini  tashkil  qiladi.
Kontrafakt  mahsulotlar  jahon  iqtisodiyotiga  yiliga  taxminan  500  milliard  dollar
zarar keltiradi.
– Dori vositalari kontrafakti bo’yicha alohida to’xtalib o’tsangiz. Bu guruhga
mansub mahsulotlar kontrafakti qanchalik ko’p?
– Qalbaki dori tarkibida faol moddalar  umuman bo’lmasligi ham mumkin,
shu  bois  uni  qabul  qilgan  shaxsning  ahvoli  yaxshilanmaydi,  balki  kasallikni
yengishga qarshi vosita ichilmagani sababli sog’ligi jiddiy xavf ostida qoladi. 
Dori  ishlab  chiqaruvchi  farmatsevtik  firma  dori  sifati  va  kasallikka  ta’sir
qilishini yillar davomida sinovdan o’tkazadi. Ammo kontrafakt mahsulot tayyorlab
bozorga chiqarishga urinayotgan “uddaburon tadbirkor” esa osongina foyda ko’rish
maqsadida  o’zganing  tovar  belgisidan  foydalanib,  nomi  o’xshash  dori  ishlab
chiqaradi.  Oddiygina  nomi  va  tashqi  ko’rinishi  taniqli  bo’lgan  dorilar  qadog’ini
o’xshatib,  bir-ikkita  harfini  o’zgartirib  qo’yadi  xolos.  Masalan,  “Turmol”,  deb
11 chiqarilgan  dori  vositasi  aslida  Hindistonning  “Trimol”  tabletkasi  analogi
hisoblanadi.  Dorini  qalbakilashtirishdan  maqsad  esa  odamlarning  ong  ostida
shakllangan obraz orqali kontrafakt dori mahsuloti sotuvini rivojlantirishdir.
Ma’lumki, bugungi kunda respublikamizdagi dorixonalarda 9 mingdan ortiq
dori  vositalari  sotilmoqda.  Fuqarolar  murojaatiga  binoan  kontrafakt  dori  vositalari
aylanmasini  to’xtatish  yuzasidan  ishlab  chiqaruvchilarga  taqdimnomalar  kiritiladi.
Shunda ham huquqbuzarlik holatlari takrorlansa, tegishli davlat organlariga qonuniy
chora  ko’rish  maqsadida  bayonnoma  rasmiylashtiriladi.  Agentlik  xodimlari
tomonidan dorixonalarda sotilayotgan kontrafakt mahsulotlari aylanmasini cheklash
maqsadida  ularning  maxsus  katalogi  tuzilib,  sotuvchilar  va  iste’molchilar  doimiy
ravishda tanishtirilmoqda.  Shuningdek, katalogga kiritilgan kontrafakt dori vositalari
sotuvi  bilan  shug’ullanish  uchun  javobgarlik  belgilangani  haqida  ogohlantirilib,
dorilarni dorixona peshtoqidan olish talab etiladi va noqonuniy ishlab chiqaruvchilar
javobgarlikka tortiladi
– Bu muammo bilan kurashishda kaysi tizimlar yordam beradi?
–  Kurashish  uchun  tizimlar  yetarlicha.  Bu  borada  bojxona  organlari  ham,
Soliq  qo’mitasi  ham  juda  katta  ishlarni  olib  bormoqda.  Shu  bilan  birga,
texnologiyalarning rivojlanishi bilan yangi va samarali tizimlar ham joriy etilmoqda.
II-BOB Kontrafakt mahsulotning iste’mol uchun hafliligi 
2.1Kontrafakt mahsulotning iste’mol uchun hafliligi nimada?
Kơpincha ichki istemol bozorida kơpincha ozik-ovkat mahsulotlari, maishy
kimyo,  cosmetics  hamda  dori-darmon  kabi  mahsulotlarga  oson  taqlid  qilingan
holda  qalbakilashtiriladi  va  undan  nusxalar  yetkazib  beriladi.  Insofsiz  ishlab
chiqarilgan qalbaki mahsulot bilan mahsulot nushalari ichida (ko'chiriladi mashhur
brendlardan) farqni sezmaidigan darazhada haridorlarning hayolida asl pincha ong
osti tasavvurini ya ratadi va bu orkali ularni chalgitishga harakat qiladi. Har doim
ham  asl  va  qalbakilari  o'rtasidasigi  farq  unchalik  bilinmaydi.  Iste'molchilar  esa
etiborsizlik  tufayli  o'rtadagi  farqni  sezmaydilar  va  ularning  sokhta  mahsulotining
arzon narkhlarini zhalb qiladi. Kalbaki mahsulotlarini ishlab chiqarish chikarish va
12 sotish  moddiy  asl  ishlab  chikaruvchilarning  intellectual  mulk  huquqlarini  buzadi,
beams iste’molchilarning hayoti va sotligiga tahid soladi.
O zbekiston  Respublikasi  Monopoliyaga  qarshi  kurash  qo mitasiʻ ʻ
huzuridagi  Iste molchilar  huquqlarini  himoya  qilish  agentligi  axborot  xizmati  va	
ʼ
iste molchilarning  jamiyatdagi  bilim  va  texnologiyalariga  muvofiqligi  borada	
ʼ
kecha, 4-aprel kuni «Aholini sifatli iste’mol tovarlari bilan ta’minlashga qaratilgan
qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida»gi Prezident qarori imzolandi
Qarorga  muvofiq,  kontrafakt  va  iste’molga  yaroqsiz  tovarlar  aylanmasi
haqida  yig’ilgan  murojaatlar  yagona  axborot  tizimi  orqali  qabul  qilinadi  va  ular
vakolatli  organlar  tomonidan  qisqa  muddatlarda  ko’rib  chiqiladi.  Bunday
huquqbuzarliklar haqida xabar bergan shaxslar  esa rag’batlantiriladi.
Iste’molchilar huquqlari himoya qilinishini ta’minlash, sertifikatlanmagan,
saqlash  muddati  o’tib  ketgan,  kontrafakt  va  iste’molga  yaroqsiz  tovarlarni  ishlab
chiqarish  holatlari  hamda  ularning  aylanmasiga  chek  qo’yishda  jamoatchilik
nazorati  kuchaytiriladi 
iste’molchilar  hayoti  yoki  sog’lig’i  xavfsizligi  talablariga  javob
bermaydigan  mahsulotlarning  noqonuniy  muomalasi  bilan  bog’liq  qilmish  uchun
javobgarlik kuchaytiriladi;
etil spirti, alkogol va tamaki mahsulotlarining noqonuniy muomalasi bilan
bog’liq  qilmish  uchun  javobgarlik  ijtimoiy  xavflilik  darajasidan  kelib  chiqib
o’rnatiladi;
sanitariya  qonunchiligi  va  veterinariya,  veterinariya-sanitariya  qoidalarini
buzganlik uchun belgilangan ma’muriy javobgarlik kuchaytiriladi;
o’zganing  tovar  belgisidan,  xizmat  ko’rsatish  belgisidan,  geografik
ko’rsatkichidan,  tovar  kelib  chiqqan  joy  nomidan,  adashtirib  yuborish  darajasida
ular  bilan o’xshash  bo’lgan  belgidan  yoki  firma  nomidan  qonunga  xilof  ravishda
foydalanganlik uchun javobgarlik kuchaytiriladi;
belgilangan  talablar  va  shartlarning  qo’pol  ravishda  buzilishi  oqibatida
litsenziyasi  bekor  qilingan  yoki  xabardor  qilish  tartibida  faoliyatni  (harakatlarni)
13 amalga  oshirishi  tugatilgan  tadbirkorlarga  quyidagi  ro’yxatda  keltirilgan  faoliyat
turlari bilan shug’ullanishiga cheklovlar belgilanadi.
Hujjat  bilan  mazkur  masalalar  yuzasidan  tegishli  qonun  loyihasi  ishlab
chiqilishi ham belgilab qo’yildi.
 
Bundan  tashqari,  2023-yil  1-iyuldan  ko’piklanadigan  va  tabiiy  vino
mahsulotlari aksiz markalari bilan markalanmaydi.
2023-yil  1-avgustdan  alkogol  mahsulotlarining  tovar  belgilari  ro’yxatga
olinganligi  to’g’risidagi  guvohnomaning  mavjudligi  alkogol  mahsulotlari  ishlab
chiqarish uchun litsenziya talabi hisoblanadi.
2023-yil  1-sentyabrdan  esa  tamaki  mahsulotining  ulgurji  va  chakana
savdosi,  pivo  mahsulotining  ulgurji  savdosi  xabardor  qilish  tartibida
amalga  oshiriladi 
Muammo
Farg’ona  vodiysida  kontrafakt  mahsulotlar  muammosini  oshkor  qilish.
Ishni  joyidan  ko’chirish.  Sotuvchilarni  kontrafakt  mahsulotini  ishlab  chiqarish
uchun  ma'muriy  javobgarlik  to’g’risida  xabardor  qilish.  KNAUF  nomi  ostidagi
qalbaki  mahsulotni  aniqlash.  Mazkur  muammoga  keng  jamoatchilik  va  vakolatli
organlar  e'tiborini  jalb  qilish.  Xaridorlar  ishonchining  puch  chiqishi  kompaniya
obro’siga  putur  yetkazadi.  Natijasi  shubhali  bo’lishdan  tashqari,  kontrafakt
mahsulot  salomatlikka  xavfli  bo’ladi,  chunki  qalbaki  shtukaturka  tarkibida  har
narsa bo’lishi mumkin. kontrafakt mahsulot qalbaki, undan soliqlar to’lanmaydi, u
qonundan  tashqarida.  Xaridorlarni  bunday  mahsulotni  xarid  qilishning  oqibatlari
haqida xabardor qilish.
Yechim
Tovar  belgilarini  o’g’irlash,  O’zbekistonda  ishlab  chiqaruvchining
kontrafaktga  qarshi  kurashishidagi  qiyinchiliklar  mavzuini  muntazam  ko’tarib
chiqish, ishni joyidan siljitish.
Natija
14 Monopoliyaga  qarshi  kurashish  qo’mitasi  bilan  hamkorlikdagi  sa'y-
harakatlar natijasida Toshkent, Samarqand, Buxoro, Andijon, Farg’ona va Jizzaxda
ROTBAND® nemis kompaniyasining tovar belgisini o’g’irlashning rivojlanishini
qisman to’xtatishga erishildi.
2018  yil  27  sentabr  kuni  O’zbekiston  Matbuot  va  axborot  agentligi
tomonidan  O’zbekiston  respublikasi  Davlat  soliq  qo’mitasi,  “O’zstandart”
agentligi bilan hamkorlikda kontrafakt matbaa mahsulotlari ishlab chiqarilishining
oldini  olish,  ular  savdosiga  qarshi  hamkorlikda  kurashish,  ota-onalarni  bu  kabi
mahsulotlarni  xarid  qilmaslikka  chaqirish,  bu  jarayonga  keng  jamoatchilikni  jalb
etish maqsadida “Kontrafakt – sog’lik, sifat va iqtisodiyot kushandasi” mavzusida
matbuot anjumani o’tkazildi.
Aytib o’tish kerakki, respublika hududiga kontrafakt matbaa mahsulotlarini
olib  kirish,  ishlab  chiqarish,  tarqatish  manbalarini  aniqlash  va  bu  jarayonlarning
oldini olish bo’yicha O’zbekiston Matbuot va axborot agentligi tomonidan hamkor
tashkilotlar bilan doimiy ravishda turli tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu o’rinda
respublika  va  hududiy  teleradiokanallar,  matbuot  nashrlari,  internet  saytlari,
ijtimoiy  tarmoqlar  orqali  muntazam  chiqishlar  qilinayotganini  alohida  ta'kidlash
lozim.  Xususan,  aholini  kontrafakt  mahsulotlaridan  ogohlikka  chaqiruvchi
mavzuda bir nechta ijtimoiy roliklar tayyorlanib, efirga uzatildi.
– Bugungi kunda muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi
bilan ishlab  chiqilgan  va  samarali  tatbiq  etib kelinayotgan  Harakatlar  strategiyasi
doirasida jamiyatimizning barcha sohalarida ulkan islohotlar amalga oshirilmoqda,
-  deydi  O’zMAA  Bosh  direktori  L.  Tangriyev.  –  Xususan,  ommaviy  axborot
vositalari,  noshirlik,  matbaachilik,  axborot-kutubxona  tizimini  yanada
takomillashtirishga qaratilgan 10dan ortiq qonun hujjatlari ishlab chiqildi va qabul
qilindi.  Nashriyot-matbaa  ijodiy  uylari,  noshirlarimiz  turli  xalqaro  miqyosdagi
ko’rgazma  va  boshqa  tadbirlarda  ishtirok  etib,  yutuqlarni  qo’lga  kiritishmoqda.
Umuman  olganda  sohaga  zamonaviy  texnologiyalar  kiritilmoqda,  innovatsion
g’oyalar  tatbiq  etilyapti.  Bular,  albatta,  quvonarli,  ammo  sohada  yetarlicha
xatolarning mavjudligi, kamchiliklarga yo’l qo’yilayotganligi achinarli hol.
15 –  Kontrafakt  mahsulotlarni  ishlab  chiqarish,  ularning  savdosi  bilan
shug’ullanganlik  uchun,  aniqroq  qilib  aytganda  asarlar  yoki  turdosh  huquqlar
obektlaridan noqonuniy foydalanish, shu barobarida asarlar yoki turdosh huquqlar
obektlarining  kontrafakt  nusxalarini  tayyorlash,  tarqatish,  omma  e'tiboriga
yetkazish yoxud asarlar yoki turdosh huquqlar obektlarining kontrafakt nusxalarida
tayyorlovchilar, ishlab  chiqarish  joylari, shuningdek  mualliflik huquqi va turdosh
huquqlar  egalari  haqida  yolg’on  ma'lumotlarni  ko’rsatganlik  uchun  “Ma'muriy
javobgarlik  to’g’risida”gi  Kodeksga  ko’ra,  fuqarolarga  –  eng  kam  oylik  ish
haqining 1 baravaridan  5 baravarigacha,  mansabdor  shaxslarga  esa  5 baravaridan
10 baravarigacha jarima solinishi belgilab qo’yilgan, – deya o’z so’zini yakunladi 
Hozirda  qonuniy  asosda  faoliyat  yuritib,  jamiyat  va  mamlakat  rivojiga
munosib  hissa  qo’shayotgan  va  bu  orqali  yaxshigina  daromadga  ega  bo’layotgan
korxonalar soni talaygina, ammo guruch kurmaksiz bo’lmaganidek, sohada qonun
talablarini mensimaydigan, shaxsiy manfaat yo’lida davlat iqtisodiyoti va kishilar
sog’lig’iga zarar yetkazishdan toymaydigan “uchar”lar ham uchrab turadi.
Agentlik  tomonidan  2018  yilning  o’tgan  davrida  o’ndan  ortiq  qonun
buzilish holatlari aniqlandi. Jumladan, Navoiy viloyatida yakka tartibdagi tadbirkor
G. Isayeva “Bayoz” nashriyoti grifi ostida chop etilgan qalbaki kitob savdosi bilan
shug’ullangan.  Qashqadaryo  viloyati  Qamashi  shahrida  joylashgan  “Kitoblar
durdonasi”  do’konida  esa  qo’lbola  usulda  tayyorlangan  maktab  darsliklari
sotilayotgani  aniqlangan.  Yoki  “Smart  Brain”  OK,  “Sun  Trade  Group”,  “Brok
class  servis”  va  “Qog’oz  Kapital  Biznes”  mas'uliyati  cheklangan  jamiyatlari
tomonidan  davlat  standartlariga  zid  ravishda  ishlab  chiqarilgan  12  hamda  48
varaqli  daftarlar  poytaxt  bozorlarida  sotuvga  chiqarilgan.  Toshkent  shahridagi
“Chorsu”  bozori  atrofida  joylashgan  savdo  do’konlari  va  rastalarida,  Toshkent
viloyati hududida joylashgan “Ilm shu'lasi” ulgurji bozorida ham bir qator faktlar
aniqlanib, qonuniy chora ko’rish uchun vakolatli organlarga yuborilgan.
Ko’rilayotgan choralarga qaramay, bozor va savdo rastalarida turli xildagi
sifatsiz,  milliy  ma'naviyatimizga  zid,  “ommaviy  madaniyat”ni  targ’ib  etuvchi
mahsulotlar savdosi kamaymayotgani kuzatilmoqda. Ayniqsa, maktab bozorlarida
16 xorijiy  mamlakatlardan  keltirilayotgan  mahsulotlar  kelajak  avlod  ongi  va
ruhiyatiga, ta'lim-tarbiyasiga salbiy ta'sir ko’rsatishi bilan tashvishlidir.
Bunday  holatlarning  yuzaga  kelishi,  avvalo,  ayrim  olg’ir  tadbirkorlarning
nafsga  qul  bo’lib,  yashirin  sexlarda  o’zganing  mahsulotidan  nusxa  ko’chirib,
soliqdan  qochib,  savdo  qilayotganligi,  ko’proq  foyda  olish  uchun  standartda
belgilangandan  ko’ra,  yengil  va  sifatsiz  qog’ozni  ishlatayotganligi,  turli  qing’ir
yo’llar bilan xorijdan milliy standartlarimizga zid mahsulotlar kirib kelayotganligi
bilan  bog’liq.Tadbir  ishtirokchilari  tomonidan  kontrafakt  matbaa  mahsulotlari
ishlab chiqarilishi va savdosiga qarshi kurash bo’yicha quyidagi takliflar kiritildi:
-  kontrafakt  matbaa  mahsulotlar  ishlab  chiqarilishining  oldini  olish,  ota-
onalarni  ularni  xarid  qilmaslikka  chaqirish,  bu  mahsulotlar  yetkazishi  mumkin
bo’lgan zararlar haqidagi ijtimoiy roliklarni tayyorlash, ularni televideniye, radio,
bosma nashrlar, ijtimoiy tarmoqlar orqali keng tarqatish;
- kontrafakt matbaa mahsulotlarini ishlab chiqarganlik yoki uning savdosi
bilan  shug’ullanganlik  uchun  jarima  miqdorini  oshirish;
-  ishlab  chiqaruvchilar  o’rtasida  sog’lom  raqobat  muhitini  yaratish;
-  bosmaxona-nashriyot-xaridor  o’rtasida  uch  tomonlama  shartnoma  tuzilishini
yo’lga qo’yish;
-  Matbuot  va  axborot  agentligi,  DSQ,  “O’zstandart”  agentligi  va  boshqa
mutasaddi  vazirlik  hamda  idoralar  uchun  yagona  monitoring  o’tkazish  tartibini
ishlab chiqish va tasdiqlash, shuningdek uni amalga kiritish.
Vazirlar Mahkamasi qarori bilan 2023 yil 1 iyundan boshlab iste`molchilar
huquqlari himoya qilinishini ta`minlash, sertifikatlanmagan, saqlash muddati o`tib
ketgan,  kontrafakt  va  iste`molga  yaroqsiz  tovarlarni  ishlab  chiqarish  holatlari
bo`yicha murojaatlar "Soliq hamkor" axborot tizimi orqali qabul qilinadi va ko`rib
chiqiladi.  Bu  haqda  UzA  xabar  bermoqda.  "Soliq  hamkor"  axborot  tizimi  orqali
murojaatlarni  qabul  qilish,  ko`rib  chiqish  hamda  huquqbuzarliklar  haqida  xabar
bergan shaxslarni rag`batlantirish quyidagi tartibda amalga oshiriladi:
-  axborot  tizimi  orqali  kelib  tushgan  murojaatlar  nazorat  va  boshqa
tadbirlarni o`tkazish uchun asos bo`ladi;
17 - murojaatlar vakolatli organlar tomonidan 10 ish kunida majburiy tartibda
ko`rib  chiqilib,  natijasi  bo`yicha  murojaat  yo`llagan  shaxs  xabardor  qilinadi,
bundan qonunchilikda belgilangan holatlar mustasno;
-  tasdig`ini  topgan  qonun  buzilishi  holatlari  bo`yicha  ma`muriy
huquqbuzarlik  uchun  jarimaning  20  foizi,  jinoyatlar  uchun  esa  BHMning  besh
baravarigacha  miqdorda  rag`batlantiriladi.  E slatib  o`taman,  kontrafakt  va
iste`molga  yaroqsiz  tovarlar  haqida  xabar  bergan  shaxslar  rag`batlantirilishi
prezident qarori bilan belgilandi.
Mamlakatimizda  kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlikni  rivojlantirishga
qaratilayotgan  ustuvor  e tibor  samarasida  hududlarda  katta-kichik  sanoatʼ
korxonalari ishga tushirilmoqda. O nlab, yuzlab ish o rinlari yaratilishi barobarida	
ʻ ʻ
import  o rnini  bosuvchi,  xaridorgir  mahsulotlar  ichki  bozorga  kirib  kelmoqda.	
ʻ
Hattoki  mahalliy  iste molchilardan  ortib,  eksport  salohiyatini  yuksaltirayotgan	
ʼ
korxonalar  safi  ham  kengayib  boryaptiki,  bularning  bari  alaloqibat  aholi  turmush
farovonligini yaxshilashga xizmat qilishi barchamizga ma lum.	
ʼ
Tadbirkorlikning  qo llab-quvvatlanishi  ishlab  chiqaruvchilar  o rtasida	
ʻ ʻ
raqobatni  kuchaytirishi  muqarrar.  Rivojlangan  davlatlar  tajribasiga  razm  solsak,
guvoh  bo lamizki,  erkin  va  sog lom  raqobat  faqat-faqat  taraqqiyotni  ta minlab	
ʻ ʻ ʼ
kelgan.  Sababi,  bunda,  eng  avvalo,  mahsulot  sifatiga  bo lgan  e tibor  ortadi.	
ʻ ʼ
Iste molchi  talab  va  ehtiyojidan  kelib  chiqqan  holda  yangi  mahsulotga  asos	
ʼ
solinadi.  Bir  so z  bilan  aytganda,  tinimsiz  izlanish,  to xtovsiz  harakat  orqali	
ʻ ʻ
bozordan munosib joy egallanadi.
Respublikamizda  ham  bu  yo nalishdagi  sa y-harakatlar  amaliy  natijasini	
ʻ ʼ
bermoqda.  Jahon  bozorida  o z  brendiga  ega  bo layotgan  korxonalar  soni  ortib	
ʻ ʻ
borayotgan  bir  paytda  ichki  bozor  talablariga  mos  ravishda  faoliyat  yurituvchi
korxonalar  soni  ham  ko payib  borayotir.  Ular  tomonidan  tayyorlangan  va	
ʻ
iste molga  tavsiya  etilayotgan  mahsulotlar  sifat  darajasidan  xorijnikidan	
ʼ
qolishmasligi  bilan  ahamiyatlidir.  Shunday  bo lgani  holda  ayrim  ishlab	
ʻ
chiqaruvchilar  o z  brendini  yaratish,  shu  orqali  erkin  raqobatni  “yorib  chiqish”	
ʻ
18 o rniga  yirik  ishlab  chiqaruvchilar  nomidan  foydalanishlari  achinarli,  albatta.  Buʻ
esa savdo manzillarida kontrafakt mahsulotlar paydo bo lishiga olib kelmoqda.	
ʻ
Biroq,  ming  taassufki,  bugun  bozorlarimizda  kontrafakt  mahsulotlarni
istagancha  topish  mumkin.  Adliya  vazirligi  tomonidan  joriy  yilda  chop  etilgan
kontrafakt  mahsulotlar  katalogida  300  dan  ziyod  mahsulotlar  ro yxati  keltirilgani	
ʻ
bunga misoldir. Achinarlisi shundaki, bu oxirgi ko rsatkich emas...	
ʻ
Andijon shahridagi “Jahon bozori” savdo majmuasida bo lib, asl nusxadagi	
ʻ
mahsulotlar savdosi bilan qiziqdik.
—  Tan  olish  kerak,  aksariyat  sifatli  mahsulotlar  xorijdan  import  qilinadi,
—  deydi yakka tadbirkor Abdurasul Ahmadaliyev. —  Aynan shu mahsulotlarning
kontrafakt  turlari  ham  mavjud.  Ular  asosan  mahalliy  ishlab  chiqaruvchilar
tomonidan  tayyorlanmoqda.  Asl  nusxadagi  mahsulotning  narxi  qimmat  bo lgani	
ʻ
holda  ko plab  yurtdoshlarimiz  qiymati  arzon,  biroq  kontrafakt  mahsulotni  xarid	
ʻ
qilishga  odatlangan.  To g ri,  narxi  past  mahsulotning  bozori  chaqqon  bo ladi,	
ʻ ʻ ʻ
biroq sifatiga kafolat yo q. Masalan, o zim savdosi bilan shug ullanuvchi “Henkel
ʻ ʻ ʻ
AG & KGdA” kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan “Syoss” shampunini va
uning  mahalliy  ishlab  chiqaruvchilar  tomonidan  tavsiya  etilgan  kontrafakt
nusxasini amalda sinab ko rganman. Afsuski, o zimizning mahsulot dastlab yaxshi	
ʻ ʻ
natija  beradi,  bora-bora  esa  boshda  qazg oq  hosil  qiladi.  Tadbirkorlar  uchun	
ʻ
mahalliy  ishlab  chiqaruvchilar  mahsulotini  sotish  har  tomonlama  afzal.  Sababi,
ular  import  o rnini  egallagani  uchun  tannarxi  ham,  sotuvdagi  narxi  ham  arzon	
ʻ
bo ladi. Buning uchun mahsulot sifatiga alohida ahamiyat qaratish kerak. Shunisi	
ʻ
aniqki, xaridorni aldab hech kim manfaat ko rolmaydi.	
ʻ
 Andijon  viloyatidagi  mavjud  savdo  majmualarida  olib  borilgan  nazorat
tadbirlari  davomida  100  dan  ortiq  kontrafakt  mahsulotlar  aniqlandi,  —  deydi
Intellektual  mulk  agentligi  Andijon  viloyat  bo limi  rahbari  Murodjon  Jaloldinov.	
ʻ
—  Ularning  ayrimlari  mahalliy  ishlab  chiqaruvchilarga  tegishli  bo lgani  bois  40	
ʻ
dan  ortiq  tadbirkorlik  subyektlariga  ogohlantiruvchi  taqdimnomalar  kiritildi.
Shulardan 25 tasi mahsulotini amaldagi tartiblar doirasida qayta ishlab chiqarishga
yo naltirgan  bo lsa,  qolgan  15  tasiga  nisbatan  ma muriy  chora  ko rishga  to g ri	
ʻ ʻ ʼ ʻ ʻ ʻ
19 keldi.  Ishlab  chiqaruvchilar  o z  o rnida  mahsulot  sifatiga  ham  alohida  e tiborʻ ʻ ʼ
qaratishlari  lozim  bo ladi.  Sababi,  o rganishlar  davomida  aksariyat  kontrafakt	
ʻ ʻ
mahsulotlarning sifati talab darajasida emasligi aniqlangan.
Demak, bu borada ishlab chiqaruvchilardan tashqari sohaga mas ul boshqa	
ʼ
idoralar vakillari mas uliyatini oshirish ham muhimdir. Zero, har bir mahsulotning	
ʼ
sifati,  yaroqliligi,  xavfsizligi  tegishli  idoralar  tomonidan  tasdiqlanganidan
keyingina iste mol bozoriga chiqarilishi kunday ravshanku!	
ʼ
Yanada  achinarlisi,  bunday  kontrafakt  mahsulotlar  oziq-ovqat  va  dori-
darmon  vositalari  orasida  ham  uchrab  turibdi.  Intellektual  mulk  agentligi
tomonidan  tayyorlangan  katalogda  70  ga  yaqin  turdagi  kontrafakt  dori  vositalari
ro yxati  keltirilgan.  Ular  orasida  bemorlar  tomonidan  eng  ko p  xarid  qilinadigan	
ʻ ʻ
sinepar, mezim, amizon, yodomarin, teraflyu, kyupen, trimol forte kabilarga nomi,
qadog ining  tashqi  ko rinishi  jihatidan  juda  yaqin  bo lgan  vositalarning	
ʻ ʻ ʻ
mavjudligini qanday baholash mumkin?
Shu sababli O’zbekistonda noqonuniy yo’l bilan kirib kelgan, sifatsiz dori-
darmonlar  ulushi  ham  ortib  bormoqda.  Masalan,  joriy  yilning  9  oyi  davomida
Farmatsevtika  tarmog’ini  rivojlantirish  agentligiga  1000  dan  oshiq  sifatsiz  dori-
darmonlar bo’yicha arizalar kelib tushgan va natijada 7000 turdagi sifatsiz hamda
qalbaki  dori-darmon  turlari  aniqlangan.  Bu  haqida  Farmatsevtika  tarmog’ini
rivojlantirish agentligi direktori maslahatchisi Muhabbat Ibragimova ma’lum qildi.
Uning  aytishicha,  O’zbekiston  farmatsevtika  bozorida  jami  1  mrlrd  400  mln
dollarlik  dori-darmon  vositalari  aylanmoqda.  Agar  unga  noqonuniy  sotilayotgan,
qalbaki dorilar ham qo’shilsa, bu raqamlar qanchalik o’zgarishini aniq aytish qiyin.
Bundan  tashqari,  Liberal  demokratik  partiya  O’zbekistonda  alkogol  va
tamaki  mahsulotlarining  kontrabandasiga  to’xtalib  o’tdi  va  mas’ullardan  bu
bo’yicha izoh oldi. 
Alkogol va tamaki mahsulotlari bozorini tartibga solish hamda vinochilikni
rivojlantirish  agentligi  vakili  Komiljon  Abdurahimov  O’zbekistonda
alkogol  kontrabandasiga  qaraganda  kontrafaktlari  juda  ko’p  ekanligini  aytdi.
Tamaki  mahsulotlari  orasida  esa  kontrabanda  ulushi  yuqori  turadi.  “So’nggi
20 tahlillar  shuni  ko’rsatmoqdaki  O’zbekistonda  tamaki  mahsulotlarining  noqonuniy
aylanmasi 4 foizdan 15 foizga oshgan”, dedi Abdurahimov. Davlat soliq qo’mitasi
tomonidan  2021  yilda  amalga  oshirilgan  sayyor  soliq  tekshiruvlarida  2  trln
so’mdan  oshiq  qiymatdagi  jami  154  ming  914  shisha  aksiz  markasiz,  qalbaki
alkagol  mahsulotlari  aniqlangan.  Mazkur  ko’rsatkichlar  O’zbekistonning  ichida
aniqlanayotgan  raqamlardir.  Biroq,  mamlakatimiz  chegaralarida  ham
aniqlanayotgan,  to’xtatib  qolinayotgan  kontrabanda  mahsulotlari  ham  oz  emas.
Shunday bo’lsa-da, qalbaki mahsulotlarni olib kirishning uddasidan chiqayotganlar
baribir topiladi. 
21 Xulosa
Xulosa qilib aytganda uzoq ming yilliklar shundan dalolat beradiki,  o’zbek
milliy  davlatchilik  tarixi  eng  avvalo  ma’naviy-ma’rifatning  jamiyat  hayotida
muhim  o’rin  egallaganligi  bilan  bog’liq  bo’lgan.  Ushbu  azaliy  an’anaga
mustaqillik  yillarida  alohida  e’tibor  berilishi  katta  ahamiyatga  ega  bo’ldi.  Milliy
madaniyatitmizga,  jahon  sivilizatsiyasi  taraqqiyotiga  ulkan  hissa  qo’shgan
bobokalonlarimizning  ma’naviy  merosi  xalqimizga  qaytarildi.  Milliy  pedagogik
tafakkur  ta’sirida  ta’limni  sog’lomlashtirish  jarayoni  boshlandi.  Uzoq  vaqt
mobaynida tashqi dunyodan uzib qo’yilgan, o’zga mamlakatlar tarixiy tajribasidan
ham,  milliy  ma’rifiy-pedagogik  merosdan  ham  bahramand  bo’lmagan  milliy
pedagogikamiz  jahon  maydoniga  chiqdi.  Erishilgan  natijalarni  o’zgalarniki  bilan
qiyoslash,  boshqalardagi  ijobiy  natijalarni  o’zlashtirish  imkoni  paydo  bo’ldi.
Mamlakatning madaniy hayotida ro’y bergan muhim voqealar shu davr adabiyoti,
teatr  san’ati,  rang  tasvir  ijodkorligi  sohalariga  keng  imkoniyatlar  eshigi  ochildi.
SHuningdek,  istiqlolning  har  bir  yili  mamlakatimiz  tarixi  sahifalariga  ulkan
bunyodkorlik,  xalqimiz  erishayotgan  olamshumul  yutuqlar,  ezgulik  va
shodumonlik, taraqqiyot va faravonlik yili sifatida zarhal harflar bilan bitilmoqda.
Xulosa  o rnida  aytish  joizki,  ichki  bozorda  kontrafakt  mahsulotlariningʻ
paydo  bo lishiga  o nlab  idoralar  vakillari  birdek  javobgardirlar.  Ayrim  ishlab	
ʻ ʻ
chiqaruvchilar  vijdonini  chetga  surib,  jig ildonini  o ylayotgan  bir  paytda  sifat	
ʻ ʻ
belgisini  nazorat  qiluvchi  mas ullarning  befarqligini  oqlab  bo lmaydi.  Bu  borada	
ʼ ʻ
import  mahsulotlarning  respublikamiz  hududiga  kirib  kelish  tartiblariga  qat iy	
ʼ
rioya  qilinishi  muhimligini  ham  qayd  etish  lozim.  Zero,  iste molchilar  huquqlari	
ʼ
hamma vaqt ishonchli himoyalanishi va inson omili daromad keltiruvchi manbaga
aylanib qolmasligi kerak.
Joriy  yilning  19  oktyabr  kuni  O’zbekiston  Liberal  demokratik  partiyasi
press  klubining  “Yashirin  iqtisodiyotni  qisqartirish,  tovarlarning  noqonuniy
aylanmasining oldini olish choralari” mavzusida navbatdagi sessiyasi bo’lib o’tdi. 
Oliy  Majlis  Qonunchilik  palatasi  va  Mahalliy  Kengashlar  deputatlari,
vazirlik  va  idoralar  vakillari  hamda  tadbirkorlar  ishtirokida  o’tkazilgan  majlisda
22 tovarlarning  noqonuniy  aylanmasini  oldini  olish,  ayniqsa,  farmatsevtika,  alkogol
va  tamaki  mahsulotlari  kontrabandasiga  chek  qo’yish  masalalari  muhokama
qilindi.
Sessiyani  olib  borgan  O’zLiDeP  bo’lim  mudiri  Baxtiyor  Ruhiddinovning
aytishicha,  aynan  bu  mavzuning  tanlanishiga  sabab  farmatsevtika  vositalarining
jamiyat  sog’ligi  bilan  bog’liq  ekanligi,  shuningdek,  so’nggi  kunlarda  alkogol  va
tamaki  mahsulotlaridan  zaharlanish  holatlarining  ko’p  uchrayotgani  va  yoshlar
orasida ommalashib borayotganidir.
Mas’ullar  esa  kurashni  boshlashdan  avval  qonunchiligimizdagi
kamchiliklarni  tuzatish  kerakligini  ta’kidlashmoqda.  Chunki  bu  kamchiliklar
muammoni hal qilishda ularning oyog’iga tushov bo’lib turibdi. 
23 Foydalanilgan adabiyotlar
1. https://www.gazeta.uz/oz/2023/04/05/javobgarlik/  
2. https://uza.uz/oz/posts/kontrafakt-mahsulotlar-iqtisodiyot-rivojiga-xavf-  
soladi_311229/
3. https://consumer.gov.uz/yangiliklar/kontrafakt-ozi-nima/  
4. https://xs.uz/uz/post/kontrafakt-mahsulotlar-istemolchilar-huquqini-kim-  
himoya-qilad
5. https://qalampir.uz/uz/news/uzbekiston-liberal-demokratik-partiyasi-  
kontrabanda-va-kontrafakt-ma%D2%B3sulotlarga-k-arshi-zhiddiy-kurash-
boshladi-70740/
6. https://www.grafo-logos.ru/blog/baza-znanij-kontrafaktnaya-produkcziya/  
kontrafaktnaya-produkcziya-vidyi-i-kak-opredelit-kontrafakt
7. https://darakchi.uz/index.php/oz/165886  
2.           O’zbekiston	 Respublikasi	 Konstitusiyasi.	 –T.:	 “O’zbekiston”,	 2003	 y.	

3.           Karimov	 I.A.	 Yuksak	 ma’naviyat	 - yengilmas	 kuch	 – T.,	 “Ma’naviyat”
2008.	

4.           Karimov	 I.A.	 Eng	 asosiy	 mezon	 – hayot	 haqiqatini	 aks	 ettirish.   T.,
O’zbekiston,	
 2009.	

5.           Karimov	 I.A.	 Asosiy	 vazifamiz-vatanimiz	 taraqqiyoti	 va	 halqimiz
farovonligini	
 yanada	 yuksaltirish.	  T.,	 “O’zbekiston”,	 2010.	

6.           Karimov	 I.A.	 O’zbekiston	 buyuk	 kelajak	 sari.	 –T.:	 “O’zbekiston”,	 1999	 
24