Tarmoq qurulmalari va ularning vazifalari. Telekommunikatsiya tizimlari va tarmoqlari

Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJAMundarija
Kirish …………………………………………………………………...
…………
1.1 Kurs ishining tarkibi va hajmi…………………………………………..…..
1.2. Kurs ishini rasmiylashtirish talablari…………………………………........
1.3. Kurs ishining strukturaviy rasmiylashtirish……………………………..…
2.  Telekommunikatsiya tizimlari va tarmoqlari.
2.1 T elekommunikatsiya tarmoqlari trafiklari himoyasi usullari ........................
2.2 Telekommunikatsiya tizimlari va tarmoqlarini loyihalashtirish...................
2.3 Loyihalash uchun zarur boshlang‘ich ma’lumotlar. Asosiy loyiha 
xujjatlari..............................................................................................................
 3. Tarmoq qurulmalari va ularning vazifalari
3.1 Tarmoq adapterlari ………………………………………...……..……………………….
3.2 Transiverlar ……………………………………….……………..……………………………
3.3 Repiterlar….……………………………………………………………………………………
3.4 Konsentratorlar..…………………………………..…………………………………………
3.5 Ko’priklar………………….…………………………….……………………………………...
3.6 Yo’naltirgichlar ………………………………………..……………………………………..
4. Hisobiy qism
4.1 Ethernet va FastEthernet asosidagi kompyuter tarmog'i va uning 
samaradorligini hisoblash tartibi..........................................................................
Ilova A …………………………………………………………………………….
Xulosa ………………………………………………………………………..……
Foydalanilgan adabiyotlar ………………………………………………..…….. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA Kirish
Bugungi kunda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini  jamiyat
va davlat boshqaruvi faoliyatining barcha sohalariga keng joriy etish hamda ulardan
samarali  foydalanish,  fuqarolarning  axborot  olishga  doir  konstitutsiyaviy
huquqlarini  ro'yobga  chiqarish,  davlat  boshqaruvi  organlari  faoliyatining
ochiqligini  ta'minlash,  ―elektron  hukumat  tizimini  jadal  tatbiq  etish,‖
telekommunikatsiya  infratuzilmasi,  ma'lumotlarni  uzatish  tarmoqlarini
modernizatsiya qilish borasida mamlakatimiz barcha hududida keng ko'lamli ishlar
amalga oshirilmoqda.
Davlatimiz  rahbarining  2015  yil  4  fevraldagi  ―O'zbekiston  Respublikasi
Axborot  texnologiyalari  va  kommunikatsiyalarini  rivojlantirish  vazirligini  tashkil
etish  to'g‘risida gi  farmoni  ushbu  yo'nalishdagi  sa'y-harakatlarni  yangi  bosqichga	
‖
ko'tarishga qaratilgani bilan nihoyatda ahamiyatlidir.  Binobarin, mamlakatimizda
mustaqillikning  ilk  yillaridanoq,  axborot-kommunikatsiya  texnologiyalarini  har
tomonlama  ravnaq  toptirish,  uning  huquqiy-tashkiliy  hamda  moddiy-tehnik
bazasini  izchil  takomillashtirishga  alohida  e'tibor  qaratib  kelinayapti.  Axborot-
kommunikatsiya texnologiyalari zamonamiz uchun dolzarbligiga monand sur'atda
boshqa  sohalarga  nisbatan  jadal  rivojlanayotganini  alohida  ta'kidlash  joiz.  Ushbu
xizmatlar  hajmi  so'nggi  besh  yilda  3,3  barobar,  o'tgan  yili  esa  24,5  foiz  o'sgani
buning amaliy tasdig‘idir. 
Bularning  barchasi  axborot  -  kommunikatsiya  texnologiyalarini
rivojlantirish  borasida  ko'rilayotgan  izchil  chora-tadbirlar  samarasi,  desak,  aslo
mubolag‘a  bo'lmaydi.  Istiqbolda  internetning  milliy  segmenti  yanada
shakllantirilishini  hamda  unga  keng  polosali  ulanishni  kengaytirish,  telefon
aloqasi,  televidenie  va  radioeshittirishning  raqamli  tizimlariga  to'liq  o'tishni
ta'minlash,  aholining,  xususan,  yosh  avlodning  axborotga  bo'lgan  hamda
intellektual  talab  va  ehtiyojlarini  qondirish  maqsadida  tarmoq  resurslarini
rivojlantirish  uchun  zarur  texnik  hamda  qulay  shart-sharoitlarni  yaratish  ayni
muddaodir. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA1.1. Kurs ishining tarkibi va hajmi
Kurs  ishi  tarkib  qismlariga,  chizmalar,  diagrammalarga  joylashtirilgan
tasviriy grafik materiallar bilan hisob-kitob va tushuntirish yozuvidan (TY) iborat.
Qo'lda  yozilgan  matnning  hajmi  25-35  jami  sahifadan  iborat  bo'lib,
hisob-kitob va tushuntirish yozuvidan iborat bo’ladi:
sarlavha sahifasi;
mundarija 
kirish
asosiy qism (bo'limlarga bo'lingan)
hisobiy qism
xulosa;
foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati (adabiyotlar);
ilovalar (rasmlar, diagrammalar, dastur ro'yxatlari
Kirish qismida muammoni hal qilishning dolzarbligini ko'rsatish kerak, 
agar kerak bo'lsa, mavjud tizimlarni vazifalarni kamchiliklarini yoki ularni 
samarasiz ishlarini isbotlash uchun ko'rib chiqish kerak.
Asosiy qismning bo'limida muddatli ish mavzusi bo'yicha materiallar 
ko'rib chiqiladi: qisqacha tarixiy ma'lumot (agar kerak bo'lsa); asosiy tushunchalar 
va ishlanmalar to’g’risida ma’lumot beriladi.
Xulosa  qilib,  olingan  natijalar  haqida  qisqacha  ma'lumot  berish,  ish
natijalarini umumlashtirish va barcha kurs ishlari bo'yicha xulosalar chiqarish kerak.
1.2. Kurs ishini rasmiylashtirish talablari
Kurs  ishi  kompyuterda  A4  (297x210  mm)  oq  varaqning  bir  tomonida
bir yarim qator oralig'ida bosilishi kerak. Birinchi satrning hoshiyasi 1,25 sm. Matn
30-35 qatordan iborat bo'lishi kerak, 60 ta belgidan iborat bo'lishi kerak (so'zlar va
tinish  belgilarining  orasidagi  bo'shliqlarni  hisoblash)  va  varaqning  butun  kengligi
bo'ylab tekislanadi. Har bir varoq standart: chapdan - 3 sm, o'ngdan - 1,5 sm, yuqori
va pastdan - har biri 1,5 sm, harflar Times New Roman 14 o'lchamda bo’lishi kerak. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJAShaxsiy  fikrlarni,  formulalarni,  belgilarni  kiritishga,  shuningdek  kurs  ishning
matniga  qora  kapillyar  (geliy)  ruchka  bilan  diagramma  va  chizmalar  kiritishga
ruxsat beriladi.
Kurs ishlari  hajmi kamida 25 sahifadan iborat  bo'lishi  va 35 varaqdan
oshmasligi lozim. Ishning matni sarlavha sahifasidan boshlanadi (A ilovaga qarang).
Keyingi  sahifada  bo'limlar,  paragraflar,  ilovalar  va  sahifalar  yozilgan  tarkibiy
qismlar  jadvali  (B  ilovasiga  qarang).  Tarkiblar  jadvalida  ishda  mavjud  bo'lgan
barcha sarlavhalar bo'lishi kerak. Ularning matni ish mazmuniga to'liq mos kelishi,
aniq, ravshan, izchil va uning ichki mantig'ini aniq aks ettirishi kerak.
Kirish  varaqasidan  boshlab  barcha  ish  varaqalari  raqamlanadi.
Raqamlash  boshidan  oxirigacha  bo'lishi  kerak.  Ilova  va  bibliografiya  o'zaro  tartib
raqamlashga  kiritilishi  kerak.  Raqamlar  varaqning  pastki  qismida,  o'rtadan
tekislanadi.
Matndagi  har  bir  bo'lim  bir-biridan  ajratilgan  bo’lishi  kerak.  Tegishli
bo'lim (qism) yoki kichik bo'limning raqami sarlavha boshiga qo'yiladi.
Kurs ishida turli xil grafik rasmlar (xaritalar, diagrammalar, chizmalar,
fotosuratlar  va  boshqalar)  bo'lishi  mumkin.  loyihada  joylashtirilgan  rasmlar  soni
uning mazmuniga qarab belgilanadi va matnga tartibli va aniqlik berish uchun etarli
bo'lishi  kerak.  Ular  ish  matnida  ularga  murojaat  qilingandan  so'ng  darhol
joylashtiriladi. Yozuv varaqning o'rtasiga tekislanadi, kursiv bilan yozilgan va rasm
ostida joylashgan.
Kurs  ishiga  joylashtirilgan  raqamli  material,  jadval  ko'rinishida
chiqarish tavsiya etiladi. Jadvallar varaqqa rasmlar singari joylashtirilishi kerak. Har
bir  jadvalga  o'tish  raqami  va  imzo  qo'shiladi.  Jadval  sarlavhasi  birinchi  satrni
ko'rsatmasdan  varaqning  chap  chetiga  tekislanadi,  kursiv  bilan  yoziladi  va
jadvalning  tepasida  joylashgan.  No.,%,  +,  -,  <,>,  =  va  hokazo  belgilar  faqat  sonli
qiymatlar uchun ishlatilishi kerak. Matnda bu belgilar so'zlar bilan yozilishi kerak.
Hisob  birliklari  va  fizik  kattaliklarni  o'lchash  birliklarining  harf
belgilari  matnda  faqat  bo'sh  joy  bilan  ajratilgan  sonli  qiymatlar  bilan  qo'llaniladi Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA(masalan: 5 dona, 10 MB). Matematik belgilarning belgilari +, -, <,>, =,  ,:, / ikkala
tomondan bo'sh joylar bilan ajratilgan. Masalan: a + b = c, d <c, a  b.
Axborot manbalariga havolalar arabcha raqamlar bilan raqamlangan va
tirnoqli matn oxirida kvadrat qavslarga joylashtirilgan (havolalar soni kamida beshta
bo'lishi kerak). Raqamlarga, formulalarga, jadvallarga va ilovalarga havolalar kurs
ishlarining matni davomida doimiy ravishda raqamlanishga ega bo'lishi kerak, ular
qavs  ichida  berilgan,  masalan:  (1-rasm),  (3-jadval),  formulalar  (1)  -  (3),  (Ilova)  .)
A).
Matnda  keltirilgan  manbalar  va  adabiyotlar  havolalari  orqali  murojaat
qilinadi.  Ishoratlar  nafaqat  to'g'ridan-to'g'ri  iqtibos  keltirganda,  balki  kurs  ishining
muallifi  hujjat  yoki  bayonotning  matnidan  iqtibos  keltirganda,  shuningdek,  yangi
faktlar,  raqamli  materiallar  va  o'z  so'zlaringiz  bilan  aytilgan  boshqa  ma'lumotlar
keltirilganda ham amalga oshiriladi. Ma'lumotlar ro'yxatining namunasi B ilovasida
keltirilgan. Dars ishi alohida papkada papka bilan birga  beriladi. Varaqlar fayllarga
joylashtiriladi yoki to'ldiriladi.
1.3. Kurs ishining strukturaviy rasmiylashtirish
Tushuntirish  yozuvida  bo'limlar,  kichik  bo'limlar,  paragraflar,
paragraflar va paragraflar mavjud.
Bo'lim - bo'linishning birinchi bosqichi, seriya raqami va sarlavhasi bor.
Kichik  bo'lim  -  bo'limning  bir  qismi,  bo'lim  raqami  va  pastki  qismning  seriya
raqami va sarlavhadan iborat seriya raqamiga ega.
Band  -  bo'lim  yoki  pastki  qismning  pastki  qismi  raqami  va  buyumning  seriya
raqamidan iborat seriya raqami. Sarlavha bo'lishi mumkin.
Paragraf  -  paragrafning  qismi,  paragraf  raqami  va  kichik  bandning  seriya
raqamidan iborat seriya raqamiga ega. Sarlavha bo'lishi mumkin.
Paragraf - bu raqam va sarlavha bo'lmagan matnning mantiqiy tanlangan qismi. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJABo'lim  nomlari  CAPITAL  (bosh  harf)  bilan  ajratiladi  va  bo'lim  nomlari  kichik
harflar bilan yoziladi. Matn va bo'limlar (kichik bo'limlar) nomi o'rtasida bitta qator
oralig'i  (bitta  bo'sh  satr)  bo'lishi  kerak.  Bo'lim  sarlavhalarini  va  kichik  bo'limlarni
qalin qilib belgilashingiz mumkin. Kursiv shriftdan foydalanish mumkin emas.
Har bir dastur yangi sahifadan arab raqamlarida ko'rsatilgan raqam bilan boshlanishi
kerak.  Raqam  sarlavhasi  bosh  harf  bilan  yozilgan.  Bitta  ilova  raqamlanmagan.
Ilovada tematik sarlavha bo'lishi kerak, unda kichik harflar bilan yoziladi (birinchi
bosh harf), o'rtada joylashgan, raqamlash sarlavhasidan bo'sh chiziq bilan ajratilgan.
Kurs  ishining  matni  barcha  dasturlarga  havolalarni  o'z  ichiga  olishi  kerak.  Ular
arizalarni matnda ularga murojaat qilish tartibida tartibga soladilar. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA2. TELEKOMMUNIKATSIYA TIZIMLARI VA TARMOQLARI.
2.1. Telekommunikatsiya tarmoqlari trafiklari himoyasi usullari
Har  qanday  korxonada,  uning  faoliyati  davomida  maxfiy  ma'lumotlar,  u
bilan birga uni himoya qilish zarurati mavjud. Doimiy yanada ilg'or ma'lumotlarni
uzatish  kanallarini  yaratish,  bu  kanallarni  himoya  qilish  usullari,  ularning
ma'lumotlarni  uzatish  tizimining  fiziologiyasi  va  dasturiy  ta'minotini
takomillashtirish  va  Axborot  aylanayotgan  ma'lumotlarni  uzatish  kanallariga
qarab, uni himoya qilishning turli usullari qo'llaniladi, kontseptual jihatdan har xil
yondashuvlar talab etiladi. Uzluksiz o'sish bilan tavsiflangan korxonalar uchun va
xodimlarni ko'paytirish, shuningdek, masofaviy ofislari bo'lganlar, eng maqbuldir
virtual xususiy tarmoqlardan foydalanish bo'ladi. Virtual xususiy tarmoqlar (VPN
–  Virtual  Private  Network)  -  bu  ichkarida  yaratilgan  xavfsiz  ulanish  shifrlangan
yaratish orqali ochiq aloqa kanallaridan foydalangan holda xavfsiz tarmoq kanal.
Oddiy qilib aytganda, bunday aloqani tunnel orqali o'tish deb hisoblash mumkin.
Internet.  Virtual  tarmoqlar  tejamkorligi  va  yuqoriligi  tufayli  keng  tarqaldi
xavfsizlik,  ayniqsa,  taqsimlangan  hisoblash  tarmoqlaridan  foydalanganda.
Kompyuter tarmoqlarini himoya qilish uchun VPN texnologiyalar qo'llaniladi [1,
2].  VPN,  maxsus  dasturlardan  foydalangan  holda,  individual  va  mahalliy
kompyuterlarni  bog'laydi  uzatiladigan  ma'lumotlarni  himoya  qilish  uchun
tarmoqlardan  iborat.  Tarmoqdagi  serverga ulanganda  ommaviy  foydalanish  VPN
texnologiyasi  yordamida  himoyalangan  ma'lumotlar  kanalini  tashkil  qiladi
shifrlash  algoritmlari  mavjud.  Shunday  qilib,  himoyalanmagan  tarmoq  ichida
xavfsiz tarmoq hosil bo'ladi. Ma'lumotlar tunneli, Oddiy qilib aytganda, VPN bir
tarmoqqa  virtual  ulanish  imkonini  beradi  boshqasiga  simlar  orqali  ulangandek,
barcha  chiquvchi  va  kiruvchi  trafik  shifrlangan,  bu  esa  ushbu  texnologiyani
xavfsiz qiladi.
Taqsimlanganning xavfsiz ulanishini tashkil qilish algoritmini ishlab chiqish
Internetga  korporativ  tarmoq  Algoritmni  ishlab  chiqish  uchun  odatiy  tashkiliy
tuzilmani taqdim etish kerak. Kichik yoki o'rta biznesga asoslangan markaziy ofis Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJAva bir nechta uzoqda joylashgan va ular uchun almashinuv talab qilinadi. Byudjet
cheklovlari  tufayli  provayder  tomonidan  ajratilgan  kanallar  mazmuni  mumkin
emas,  shuning  uchun  almashish  ma'lumotlar  Internetning  ochiq  kanallari  orqali
taqdim  etiladi.  Quyidagi  komponentlarni  o'z  ichiga  olgan  arxitekturani  ishlab
chiqish talab etiladi: struktura ma'lumot almashish imkoniyatiga ega bo'lgan asosiy
va  masofaviy  ofislar  o'zaro  har  qanday  tarmoqlar  uchun  xos  bo'lgan  xavfsiz
tarmoq  infratuzilmasini  tashkil  etish  miqyosi  va  axborot  xavfsizligiga  asosiy
tahdidlardan  himoya  qilishni  ta'minlash;  moslashuvchan  tarmoq  sozlamalari
opsiyalari mavjud.
1-rasm
1-rasmda  yuqori  darajadagi  tarmoq  diagrammasi  ko'rsatilgan  yordamida
amalga  oshirilishi  mumkin  bo'lgan  har  xil  turdagi  biznes  aloqalari  rivojlangan
arxitekturaning [3], markaziy ofis va ikkita masofaviy boshqaruvni o'z ichiga oladi
idora. Tarmoq WAN routerlar (Cisco 2811) va LAN kalitlari yordamida qurilgan
(Cisco  Catalyst  2960).2021  yilda  ma’lumotlar  uzatish  tarmog‘ining
o‘tkazuvchanlik  qobiliyati  viloyat  va  tuman  markazlari  darajasida  1,5  barobarga Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJAoshdi.  Telekommunikatsiya  tarmog‘ini  rivojlantirish  maqsadida  qo‘shimcha  50
ming kilometr  optik-tolali  aloqa  liniyalari  qurilib, ularning umumiy  uzunligi  118
ming  kilometr  yetkazildi,  va  buning  natijasida  aholi  maskanlarining  67  foiziga
mazkur  tarmoq  kirib  bordi.  Optik  tarmoqni  kengaytirish  bo‘yicha  amalga
oshirilayotgan  ishlar  kelgusi  yillarda  ham  shu  sur’atda  davom  ettirilishi
belgilangan.  Aholiga  yuqori  tezlikdagi  internet  xizmatlarini  ko‘rsatish
qurilmalarining  umumiy  sig‘imi  3,6  mln.ga  yetkazildi.  Mobil  aloqa  xizmatlarini
rivojlantirish maqsadida, mobil internet tezligi 1,5 barobar oshirildi va 2021-yilda
14 150 ta qo‘shimcha tayanch stansiyalari o‘rnatilib, ularning umumiy soni 45 890
taga yetkazildi. Operator va provayderlarga Internet xizmatlari uchun tarif o‘tgan
yilning shu davriga nisbatan 42,9 foizga arzonlashtirilib, 1 Mbit/s uchun 30,0 ming
so‘mni  tashkil  etmoqda.  Bugungi  kunga  kelib  95  foiz  aholi  maskanlari  mobil
internet  bilan  qamrab  olingan,  54  foiz  uy  xo‘jaliklariga  yuqori  tezlikdagi
internetga  ulanish  imkoni  yaratilgan.  Respublikada  raqamli  infratuzilmani  jadal
rivojlantirish, shahar va qishloq hududlari o‘rtasidagi “raqamli tafovut”ni bartaraf
etish  hamda  taqdim  etilayotgan  xizmatlar  sifatini  oshirish  uchun  zarur  shart-
sharoitlar yaratish maqsadida, vazifalar belgilab olingan. Kelgusi to‘rt yilda optik
tolali aloqa liniyalarini respublikadagi barcha aholi maskanlariga yetkazib borish,
barcha  xonadonlar  uchun  yuqori  tezlikdagi  internetdan  foydalanish  imkoniyatini
yaratish  hamda  xalqaro  va  davlat  ahamiyatiga  molik  avtomobil  yo‘llarini  mobil
internet  qamrovi  bilan  ta’minlanadi.  Buxoro,  Farg‘ona  va  Toshkent  viloyatlarida
yirik  ma’lumotlarni  saqlash  va  qayta  ishlash  markazlari  quriladi.  Respublikada
telekommunikatsiya  operatorlarining  raqamli  infratuzilmani  rivojlatirish  bo‘yicha
ishlarini  qo‘llab-quvvatlash,  soliq  yukini  imkon  qadar  maqbullashtirish  va
imtiyozlar  berish  ishlari  amalga  oshiriladi.  Olib  kiriladigan  telekommunikatsiya
uskunalari  va  qurilmalarini,  noutbuklarni  bojxona  to‘lovlaridan  ozod  etish,  jalb
qilinadigan chet el kreditlari bo‘yicha Davlat kafolatini berish choralari ko‘riladi.
Sohada  faoliyat  yurituvchi  tadbirkorlik  sub’ektlariga  imtiyoz  va  preferensiyalar
berish  orqali  telekommunikatsiyalar  sohasida  raqobat  muhitini  rivojlantiriladi. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJADavlatimiz  rahbari  tomonidan  ushbu  yo‘nalishga  berilayotgan  e’tibor  bir
maqsadga  yo‘naltirilgan  –  aholiga  sifatli  va  zamonaviy  telekommunikatsiya  va
raqamli  xizmatlarni  ko‘rsatish  hamda  raqamli  iqtisodiyotni  rivojlantirish  uchun
barcha imkoniyatlar yaratiladi. Raqamli islohotlarning texnologik poydevoridir.
2-rasm
2020-yil  axborot  texnologiyalari  va  kommunikatsiyalari  sohasi  uchun,
shubhasiz,  sermahsul  bo‘ldi  desak  mubolag‘a  bo‘lmaydi.  O‘tgan  yilda
telekommunikatsiya infratuzilmani rivojlantirish borasida keng ko‘lamli ishlar va
qator  yirik  loyihalar  amalga  oshirildi.  Optik  tolali  aloqa  liniyalarini  qurish
loyihasini amalga oshirish bo‘yicha qator ishlar olib borilmoqda. 2018-yilda optik
tolali  tarmoqlarning  umumiy  uzunligi  26,6  ming  kilometrni  tashkil  etgan  bo‘lsa,
2020-yilda  esa  68,6  ming  kilometrgacha  yetkazildi.  Joriy  yil  oxiriga  qadar  esa
ushbu  ko‘rsatqichni  118,6  ming  kilomertgacha  yetkazilishi  rejalashtirilgan.
Bugungi  kunda  1  millionta  Internet  tarmog‘iga  keng  polosali  ulanish  portlari
o‘rnatilib,  ularning  umumiy  soni  3  millionga  yetkazildi.  2021-yil  oxiriga  qadar
portlarning soni 3,9 milliongacha yetkaziladi.
Majvud  bo‘lgan  ishlab  chiqarish  quvvatlarni  modernizatsiya  qilish  ishlari
natijasida  Xalqaro  Internet  tarmog‘iga  ulanishning  umumiy  o‘tkazuvchanlik
qobiliyati  10  baravar  o‘sib,  1  200  Gbit/s.  gacha  yetkazildi.  Ma’lumotlar  uzatish Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJAtarmog‘ining o‘tkazuvchanlik qobiliyati viloyat markazlari darajasida 2 barobarga,
tuman markazlari darajasida esa 4 barobar oshdi. Ijtimoiy soha obyektlarini yuqori
tezlikdagi  Internet  bilan  ta’minlash  doirasida  keng  ko‘lamli  ishlar  amalga
oshirilmoqda. Jumladan, Respublikada 10 154 ta umumta’lim maktablari, 5 781 ta
maktabgacha ta’lim muassasalari va 3 527 ta sog‘liqni saqlash ob’ektlari mavjud
bo‘lib, joriy yil 1 dekabr holatiga 7 150 ta (70 foiz) xalq ta’limi, 4 581 ta (80 foiz)
maktabgacha  ta’lim  muassasalari  va  2  747  ta  (78  foiz)  sog‘liqni  saqlash
ob’ektlariga  jami  12  867  kilometr  optik  tolali  aloqa  liniyalari  tashkil  etilgan  va
yuqori  tezlikdagi  Internet  tarmog‘iga  ulanish  imkoniyati  yaratilgan.
Telekommunikatsiya  infratuzilmasini  rivojlantirishi,  o‘z  navbatida,  munosib
ravishda ma’lumotlarni saqlash quvvatlarni talab etadi. Shu maqsadda 2020-yilda
5  Petabaytga  sig‘imli  Ma’lumotlarni  saqlash  va  qayta  ishlash  markazi  ushga
tushirildi.  Mazkur  choralar,  birinchi  navbatda,  asosiy  vazifani  amalga  oshirishga
qaratilgan,  ya’ni  keng  ko‘lamli  raqamli  islohotlarni  amalga  oshirishga  imkon
beradigan  barqaror  va  zamonaviy  texnologik  platformani  yaratish.  2019-yilda
telekommunikatsiya sohasini rivojlantirishda amalga oshirilgan ishlar .
2019 yilda telekommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish yo‘nalishida ham
bir qator ishlar amalga oshirildi. Xalqaro Internet tarmog‘iga ulanishning umumiy Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJAo‘tkazuvchanlik  qobiliyati  1  200  Gbit/s.ni  tashkil  etib,  kommutatsiya  markazi
orqali  750  Gbit/s  tezlikda  Internet  tarmog‘iga  chiqish  imkoniyati  yaratildi  va
tarmoqning yuklanish darajasi 76,6 foizni tashkil etdi. 2020 yilning 1 yanvaridan
operator  va  provayderlarga  Internet  xizmatlari  uchun  tarif  o‘tgan  yilning  shu
davriga  nisbatan  34  foizga  arzonlashtirilib,  1  Mbit/s  uchun  56,0  ming  so‘mni
tashkil etdi. Internet xizmatidan foydalanuvchilar soni 22 mln.dan ortdi, shundan
mobil Internet foydalanuvchilari soni 19 mln.ni tashkil etdi. Respublika bo‘yicha
237  ta  ob’ektda  magistral  telekommunikatsiya  tarmoqlari  kengaytirilib,
telekommunikatsiya  uskunalari  modernizatsiya  qilinib,  magistral
telekommunikatsiya  tarmoqlari  o‘tkazuvchanlik  qobiliyati  viloyatlararo  darajada
200  Gbit/s.ga,  tumanlararo  darajada  esa  40  Gbit/s.ga  yetkazildi.  Shuningdek,
“Optik tolali aloqa liniyalarini qurish” loyihasi doirasida respublika bo‘yicha 10,0
ming km. optik tolali aloqa liniyalari qurilib, umumiy uzunligi 36,6 ming km. ga
yetkazildi. Mobil aloqa tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida 2 017 ta mobil aloqa
baza stansiyasi o‘rnatilib, ularning umumiy soni 26 mingtadan ortdi va respublika
aholi maskanlarini mobil aloqa bilan qamrovi darajasi 96 foizga va mobil Internet
tarmog‘iga keng polosali ulanish qamrovi darajasi 70 foizga yetkazildi. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA 4-rasm.
Internet tarmog‘iga keng polosali simli ulanishni kengaytirishni amalga oshirish
doirasida operatorlar va provayderlar tomonidan 786 mingta port montaj qilindi va
umumiy keng polosali tarmoqqa ulanish portlari soni 1,9 mln.ga yaqin yetkazildi.
2.2 Telekommunikatsiya tizimlari va tarmoqlarini loyihalashtirish
Loyihalashga  tizimli  yondashuv,  yakuniy  maqsadlarga  erishishga  juda  ham
sezilarli  ta‘sir  etuvchi,  alohida  qismlarning  o’zaro  ta‘sirini  hisobga  olgan  holda,
muayyan  sharoitlarda  aniq  funksiyalarni  bajaruvchi,  to’liqligicha  yagona  obyekt
sifatida  tizim  va  uning  ishlashini  o’rganishni  ko’zlaydi.  Bunda  sistemologiya,
sistemotexnika,  operatsiyalarni  tadqiq  etish  nazariyasi  va  matematik  dasturlash
nazariyasi  kabi  tizimli  fanlarning  metodologiyasi  va  matematik  apparati
muvaffaqiyatli ishlatilishi mumkin. Tizimli yondashuv turli loyihalash bosqichlari
(dastlabki  effekt,  texnik  loyiha,  ilmiy  tadqiqot  ishi  va  b.q.)  da  amalga  oshirilishi
mumkin,  biroq  eng  samarali  effektga  tizimning  tuzilish  sxemasi  tanlanadigan  va
uning  asosiy  parametrlari  baholanadigan,  dastlabki  loyihalash  bosqichida
erishiladi.  Optimal  loyihalashga  tizimli  yondashuvning  asosiy  prinsiplarini
quyidagicha ifodalash mumkin: 
1.  Optimal  qismdan  tarkib  topgan  tizim,  umumiy  holda  optimal
hisoblanmaydi.  To’liq  holda  tizimni  optimallashtirish,  qismlar  bo’yicha
optimallashtirish  bilan  almashtirilganda,  ko’pincha  xato  xulosalarga  olib  kelishi
mumkin.  Qismlar  bo’yicha  optimallashtirish  to’liq  optimallashtirishdagidek
natijalarga  olib  keladi,  faqatgina  shu  holdaki,  qachonki  tizimning  bir  qismining
parametrlari  boshqa  qismining  parametrlarini  tanlashga  ta‘sir  etmasa,  bu
amaliyotda nisbatan kam uchraydi.
2.  Tizimni  optimallashtirish  son  bo’yicha  aniq  va  yagona,  optimallashtirish
maqsadini  matematik  ko’rinishda  aks  ettiruvchi,  mezon  bo’yicha  olib  borilishi
kerak.  Tizimning  optimallashtiriladigan  parametrlarining  funksiyasi  ko’rinishida
namoyon  bo’lgan,  optimallik  mezoni  maqsad  funksiyasi  deb  ataladi.  Qoida Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJAbo’yicha u yoki bu usullar bilan o’zaro bog’liq, bir necha optimallik mezonlarining
mavjudligi,  jarayonni  logik  tugagungacha  etkazishga  imkon  bermaydi,  son
bo’yicha  aniq  mezonning  mavjud  emasligi  ishlab  chiqaruvchi  tomonidan  uning
oldiga  qo’yilgan  vazifani  etarlicha  tushinmasligi  xaqida  dalolat  beradi.  3.  Tizim
optimallashtirilishi kerak, qachonki optimallashtiriladigan parametrlarga sonli aniq
chegaralar berilsa. Optimallashtirish sharoitlariga bog’liq bo’lgani uchun tizimning
optimalligi doimo nisbiy, shartli.
Shuning uchun optimallashtirish sharoitlari real sharoitlar bilan etarlicha aniq
mos  kelishi  kerak.  Optimal  tizimlarni  loyihalash  matematik  usullar  bilan  amalga
oshiriladi, bunda tizimning matematik ifodasiga, ya‘ni uning matematik modelini
ishlab  chiqishga  zaruriyat  yuzaga  keladi.  Matematik  model  asosini  tizimning
tashqi  va  ichki  parametrlari  o’rtasidagi  analitik  nisbatlar  (aloqa  tenglamalari)
tashkil  etadi.  Tashqi  parametrlar  tizimni  foydalanuvchi  nuqtai  nazaridan
ta‘riflaydi.  Xususan,  bunday  parametrlar  xalaqitlarga  bardoshlilik,  kanallar  soni,
o’tkazish qobiliyati, ishonchlilik, narxi, gabarit o’lchami, og’irligi va b.q. bo’lishi
mumkin. Ichki parametrlar tizimni ishlab chiqaruvchi nuqtai nazaridan ta‘riflaydi.
Uzatish tizimlari uchun bunday parametrlar quyidagilar hisoblanadi: modulyasiya
turi, kod turi, o’zgartirish pog’onalarining soni, qo’llaniladigan elementlarning turi
va  b.q.  Keyingi  boblarda  keng  ishlatilinadigan,  analitik  ko’rinishdagi  tizimning
tashqi  va  ichki  parametrlari  o’rtasidagi  aloqa  tenglamalari  quyidagi  natijalardan
olinishi mumkin:
-  nazariy  tadqiqotlar  (masalan,  xalaqitga  bardoshlilik,  o’tkazish  qobiliyati,
ishonchlilik  va  b.q.  uchun  aloqa  tenglamalari),  -  texnik  –  iqtisodiy  hisoblashlar
(masalan,  narx  –  navo,  keltirilgan  xarajatlar  va  b.q.  uchun  aloqa  tenglamalari),  -
eksperimental  bog’liqliklar  yoki  emperik  ma‘lumot  approksimatsiyasi  (masalan,
xatolik ehtimolligi, nutq signallarining aniqligi va b.q. uchun aloqa tenglamalari), -
tizim  yoki  uning  kichik  tizimlarini  EHM  da  imitatsion  modellashtirish  natijasida
(masalan,  qo’llaniladigan kod turiga bog’liq holda xalaqitlardan himoyalanganlik
yoki xatoliklar xarakteriga bog’liq holda sinxronizatsiya tizimi parametrlari uchun Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJAaloqa  tenglamalari).  Aloqa  tenglamalaridan  ba‘zilari  ehtimolli  xarakterga  ega,
chunki signal, kanal va xalaqitlarning statistik xarakteristikalarini e‘tiborga oladi.
Optimallashtirish  masalasini  echishda  birinchi  bosqichda  ro’yxat  tuziladi,
ya‘ni  e‘tiborga  olish  kerak  bo’lgan  omillar  tanlanadi.  Bu  omillarni  ishlatishning
ruxsat etilgan chegaralarini aniqlash kerak. Bundan kelib chiqib, mumkin bo’lgan
ruxsat etilgan echimlar doirasi aniqlanadi. Keyingi bosqichda mezon va chegaralar
tanlanadi.  Maqsad  (maqsadlar)  loyihalashtiriladigan  tizimning  istalgan  (maqsad
etilgan) xolati sifatida, 359 ya‘ni rivojlantiruvchi natija sifatida aniqlanadi. Aytib
o’tilgandek,  maqsadga  erishish  ko’pgina  xolatlarda,  tizimning  tashqi  va  ichki
parametrlarining qiymati kabi ehtimolli xarakterga ega va nimani bajarish mumkin
bo’lishidan  ajralmaydi.  Shu  tarzda,  maqsadlar  ularga  erishish  vositalaridan
ajralmagan,  bu  maqsadlarga  erishish  doimo  chegaralangan.  Natijada,  qoida
bo’yicha,  maqsadlar  ierarxiyasi  shakllanadi,  ulardan  biri  (asosiylari)  mezonlar
vazifasida, boshqalari chegara vazifasida namoyon bo’lishi mumkin. Bunda ularni
qarama  –  qarshi  qo’yish  mumkin  emas,  oldin  mezon  bo’lganlar,  keyinchalik
chegara bo’lishi  mumkin va aksincha.  Mezon  – qaror  qabul  qilishning tanlangan
variantining  maqsadga  muvofiqligini  baholash  imkonini  beruvchi  ko’rsatkich.
Mezonning  matematik  ta‘rifi  –  mezonli  yoki  maqsadli,  funksiya.  CHegara  –
ko’riladigan  variantlar  sonini  chegaralovchi,  omillar.  Agar  analitik  ifoda
yordamida  u  yoki  bu  Z  masalaning  maqsadini  va  unga  erishish  vositalari  xi  ni
bog’lashga erishilsa, unda maqsadli yoki mezonli, W funksiya olinadi:
Axborotlashtirilganligiga  bog’liq  holda  optimallashtirish  masalasi  quyidagi
sharoitlarda  echilishi  mumkin:  -  aniqlilik,  qachonki  tizimning  tashqi  va  ichki
parametrlari bir qiymatli  aniqlanganda;  - stoxastik (tavakkal, xavfli  sharoitlarda),
qachonki  parametrlar  qiymati  tasodifiy  xarakterga  ega  bo’lsa,  lekin  ehtimolli
xarakteristikalar  bilan  aniqlanishi  mumkin;  -  noaniqlilik,  qachonki  parametrlar
qiymati  noma‘lum  bo’lsa,  ya‘ni  xattoki  ularning  ehtimollik  xarakteristikalari
mavjud  bo’lmaydi.  Optimallashtirish  masalalarini  echish  uchun  qo’llaniladigan,
eng  keng  tarqalgan  matematik  metodlarga,  aniqlilik  sharoitlarida  chiziqli  va Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJAdinamik dasturlash usullari kiradi, tavakkal va xavfli sharoitlarda – statistik sinash
usullari (Monte – Karlo usuli), noaniqlilik sharoitlarida – ierarxiyalarni taxlil qilish
usullari kiradi [123].
2.3  Loyihalash  uchun  zarur  boshlang‘ich  ma’lumotlar.  Asosiy  loyiha
xujjatlari 
Telekommunikatsiya  tarmoqlarining  uzatish  liniyalarini  loyihalash  va  qurish
haqida  qaror  regionlararo  kompaniyalarni  va  operatorlarning  aloqa  tarmoqlarini,
ularning  magistral,  zonaviy  va  mahalliy  birlamchi  tarmoqlarini  va  texnologik
aloqa tarmoqlarini rivojlantirish sxemalari asosida, shuningdek iqtisodiy maqsadga
muvofiqlilik,  xo’jalik,  ijtimoiy  va  xavfsizlik  zaruriyatlari  asosida  qabul  qilinadi.
Loyihalash  uchun  boshlang’ich  ma‘lumotlar  quyidagilar  hisoblanadi:  -  aloqani
tashkil  etish  sxemasi;  -  turli  ishlab  chiqaruvchilarning  apparatura  va
kabellaritexnik  xarakteristikalariga  qo’yiladigan  talablar,  ishonchlilik  va  narx
navoni  qo’shib;  -  uzatish  liniyalarining  talab  etiladigan  o’tkazish  qobiliyati,
shuningdek rivojlanish istiqbolini e‘tiborga olgan holda;
- aloqa operatorining ta‘sir doirasida talab etiladigan ishonchlilik ko’rsatkichlari va
b.q.  Loyihalash  bosqichida  aniqlash  kerak  bo’lgan,  tarmoqning  asosiy
xarakteristikalari  quyidagilar hisoblanadi: ishonchlilik, asosiy va rezerv o’tkazish
qobiliyatlari  kattaliklarining  nisbati,  boshqariluvchanlik,  moslashuvchanlik  va
masshtabga muvofiqlik. Bundan tashqari tarmoq iqtisodiy xarakteristikalarga ham
ega,  masalan,  kapital  xarajatlar  va  uning  raqobatlilik  qobiliyatini  aniqlovchi,
xarajatlarni  oqlash  vaqti.  Birlamchi  telekommunikatsiya  tarmoqlarini  qurish  va
rekonstruksiya  qilish  raqamli  uzatish  tizimlaridan,  raqamli  kommutatsiya
tizimlaridan  va  tolali  optik  aloqa  liniyalaridan  keng  foydalanish  asosida  amalga
oshiriladi.  Birlamchi  tarmoqning  uzatish  liniyalarini  qurish  va  rekonstruksiya
qilish  bo’yicha  ishlar  faqatgina  loyiha  va  smeta  mavjud  bo’lgandagina  olib
boriladi.  Loyiha  va  smetalar  qoida  va  tarkib,  moslashish  tartibi  haqidagi
boshqaruvchi  materiallarga  mos  holda  ishlab  chiqiladi  va  bino,  inshoot, Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJAkorxonalarni  qurish  va  rekonstruksiya  qilishga  loyiha  –  smeta  xujjatlari
tasdiqlanadi.  Birlamchi  telekommunikatsiya  tarmoqlarining  faoliyatdagi  uzatish
liniyalarini  qurish  va  rekonstruksiya  qilishni  loyihalashni  asosan  «Aloqa  loyiha»
Davlat  Unitar  korxonasiamalga  oshiradi.  Bundan  tashqari  loyihalash  bo’yicha
ishlar  aloqa  tarmoqlari  operatorlari  tomonidan  ham  olib  boriladi.  Ularning
tarkibiga  aloqa  inshootlarining  faoliyat  maydoni  doirasida  ularni  qurish
loyihalarini  aniqlovchi  va  qurilish  maydonlarini  tanlashda  ishtirok  etuvchi  va
aloqa  inshootlarini  qurish  va  rekonstruksiya  qilishga  texnik  sharoitlar  (TSH)  ni
tuzuvchi  loyiha  bo’limlari  (yoki  ularga  o’xshash  xizmatlar)  kiradi.  Loyihalash
jarayonida  ishchi  muloqotga:  aloqa  inshootlarini  qurishni  rejalashtiruvchi
buyurtmachi, (vazirlik, muassasa, aloqa operatori va b.q.) va loyiha ishini amalga
oshiruvchi  bosh  loyihachi  -  loyiha  tashkiloti  kiradi,  bunda  maxsus  loyiha
tashkilotlari  ham  jalb  etilishi  mumkin.  Loyiha  tashkilotlari  buyurtmachi  bilan
birgalikda  texnik  -  iqtisodiy  asoslashlar  (TIA)  ni  ishlab  chiqaradi.  Bu  loyiha
xujjatida zaruriyatning texnik - iqtisodiy va sotsial asoslari va uzatish liniyalarini
qurish va rekonstruksiya qilish tartibi beriladi. Bunda qurilish yoki rekonstruksiya
qilish  narxini,  kapital  qo’yilmalarning  samaradorligini  aniqlash  va  ularni
optimallashtirish  maqsadida  kelgusi  362  qurilish  joylarida  topografik,  injener  -
geologik,  gidrologik  va  boshqa  izlanishlar  bajariladi.  Loyiha  qarorlari  loyiha
hujjatlari  ko’rinishida  rasmiylashtiriladi,  ularning  tarkibi  va  tuzilmasi
loyihalashtirilayotgan aloqa inshootlarining yangiligi va murakkabligi, namunaviy
yoki qayta qo’llaniladigan loyihalarning va b.q. ning mavjudligi bilan aniqlanadi.
Namunaviy  yoki  nisbatan  murakkab  bo’lmagan  aloqa  inshootlarini  qurish  bir
bosqichda  amalga  oshadi  (bir  bosqichli  loyihalash),  uning  uchun  ishchi  loyihaga
loyihalashga  topshiriq  (LT)  asosiy  loyiha  xujjati  hisoblanadi.  Loyihalashga
topshiriq  bosh  loyihachi  bilan  birgalikda  buyurtmachi  tomonidan  tuziladi,
zaruriyat  bo’yicha  esa  texnik  -  iqtisodiy  asoslash  (TIA)  ishlab  chiqarilgan
bosqichda  qabul  qilingan  qarorlar  negizida  maxsus  tashkilotlar  tomonidan  ham
tuziladi. Loyihalashga topshiriqda quyidagilar ko’rsatiladi: - loyihalashtirilayotgan Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJAliniya  nomi  va  uni  loyihalash  uchun  asos  va  aloqaning  yangi  tarmoq  tugunlarini
qurish yoki mavjudlarini ishlatish; - aloqa kanallari ajratilishi kerak bo’lgan, oxirgi
tugun  va  oraliq  punktlar  belgilangan  uzatish  liniyasining  yo’nalishi;  -  turli
ierarxiyalarning raqamli oqimlari yoki asosiy raqamli kanallari (ARK) ning tovush
chastotali  kanallari  (TCHK)  ning  umumiy  soniga  keltirilgan,  uzatiladigan
axborotlarning  turi  va  hajmi  (telefon,  telegraf  va  faksimil  aloqa,  ma‘lumotlarni
uzatish,  Internet,  elektron  pochta,  televidenie  va  ovoz  eshittirishlari,  mobil
radioaloqa roumingi va b.q.); - raqamli uzatish tizimlarini, kabel turini tanlash va
ularni  etkazib  beruvchi  manbalar  bo’yicha  dastlabki  tavsiyalar;  -  tarmoq
topologiyasi  bo’yicha  tavsiyalar,  uning  elementi  loyihalashtirilayotgan  uzatish
liniyasi  bo’ladi;  -  rekonstruksiyani  tugatish  yoki  loyiha  quvvatini  o’rganish
davrida  vaqtli  aylanma  aloqani  va  birlamchi  tarmoqning  bog’lovchi  liniyalarini
tashkil etish bo’yicha talablar; - texnik va yordamchi binolarni qurish, manbalarni
va  elektr  ta‘minoti,  issiqlik  ta‘minoti  tarmoqlarini  va  ularga  muhandislik
kommunikatsiya xizmatlarini loyihalash kerakligi asoslari;
-  uzatish  liniyasining  ishonchlilik  ko’rsatkilariga  talablar  va  ularni  turli
ta‘sirlardan,  shuningdek  ruxsatsiz  ulanishlardan  himoyalash  bo’yicha  tadbirlarga
talablar;  -  uzatish  liniyasining  telekommunikatsiya  tarmog’idagi  boshqa
inshootlari  va  ularning  tarkiblari  bilan  o’zaro  aloqasi;  -  favqulodda  holatlarga
tadbirlar;  -  uzatish  liniyasidan  foydalanishni  tashkil  etish,  ekologiya  va  atrof
muhitni  muhofaza  qilish  bo’yicha  talablar;  -  seysmiklik,  ekinli  gruntlar  guruhi,
suvli  va  boshqa  to’siqlar  va  va  b.q.  haqida  dastlabki  ma‘lumotlar;  -  kapital
qo’yilmalarning  o’lchamini  belgilovchi  qurilishning  mehnat  sig’imi,  material
sig’imi  va  kapital  qo’yilmalar  samaradorligining  solishtirma  ko’rsatkichlari;  -
texnik-  iqtisodiy  ko’rsatkichlari  va  moliyalashtirish  manbalari;  -  uzatish
liniyalarini qurish va rekonstruksiya qilishning boshlanish va tugatish muddatlari. -
loyiha  variantlarini  amalga  oshirish  samaradorligini  texnik  iqtisodiy  baholash;  -
telekommunikatsiya tarmoqlarining ekspluatatsiyasi va boshqarishning zamonaviy
texnologiyalari; - taktli tarmoq sinxronizatsiyasi va b.q. Yangi telekommunikatsiya Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJAtexnologiyalarini  ishlatishda,  namunaviy  va  bunga  o’xshash  loyihalar  mavjud
bo’lmaganda,  aloqaning  murakkab  inshootlarini  loyihalash  ikki  bosqichda  olib
boriladi (ikki bosqichli loyihalash). Bunda ishchi loyiha xujjati loyihaning muhim
xujjati  hisoblanadi.  Loyiha  bir  qator  zarur  bo’limlardan  iborat:  -  umumiy
tushintirish yozuvi; - ishlab chiqarish texnologiyasi; - qurilish qarorlari;
- qurilishni tashkil etish; - aholi turar joylarining qurilishi; - ishchi xujjatlarni tutish
va  b.q.  «Umumiy  tushintirish  yozuvi»  loyihalashga  boshlang’ich  ma‘lumotlarni,
texnik-iqtisodiy hisoblarning bajarilish natijalarini va ularni eng yaxshi an‘anaviy
va  xorijiylarining  ko’rsatkichlari  bilan  taqqosiy  farqini  ko’rsatadi.  Bu  bo’limda
materiallar, yoqilg’i-energetik va mehnat resurslariga ehtiyoj va ularni ta‘minlash
yo’llari  haqida  ma‘lumotlar;  obyektning  tarkibi,  qurilish  tarkibi,  ishga  tushirish
komplekslari va asosiy ishlarning xajmi, muxandislik tarmoqlari bo’yicha qarorlar,
ekologiya  va  atrof  muhit  himoyasi  va  favqulodda  holatlar  haqidagi  ma‘lumotlar
bayon etiladi. Loyiha qarorlarining boshqa tashkilotlar bilan muvofiqlik masalalari
va talab, norma, qoida, yo’riqnoma va standartlarning kelgusi qurilishning barcha
jabhalarida  rioya  etilishi,  albatta  yoritilgan  bo’lishi  kerak.  Bu  xujjatga  quyidagi
asosiy chizma va sxemalar ilova qilinadi: mavjud va loyihalashtirilayotgan tashqi
kommunikatsiyalar  va  muxandislik  tarmoqlari  ko’rsatilgan  holat  plani;  mavjud,
loyihalashtiriladigan  yoki  rekonstruksiya  qilinadigan  inshootlar,  shuningdek
chetlashtirish,  olib  tashlash  lozim  bo’lgan  inshootlar  va  b.q.  aks  ettirilgan  asosiy
plan  sxemasi,  plani  va  trassaning  bo’ylama  profili.  «Ishlab  chiqarish
texnologiyasi» bo’limi ishlab chiqarish – hisob dasturiga, texnologik jarayonlarni
avtomatlashtirish va mexanizatsiyalash va ishlab  chiqarishni  boshqarish  bo’yicha
qarorlarga  ega.  Loyihaning  bu  qismi,  uzatish  liniyalarining  uskunalarini  texnik
ekspluatatsiyasini  tashkil  etishda  axborot  texnologiyalarining  keng  ko’llanilishi
bo’yicha prinsipial, asosiy qarorlarni aks ettiradi. Bo’lim texnologik jarayonlarini
avtomatlashtirish  va  mexanizatsiyalashning  asosiy,  prinsipial  sxemalari  va
energiya  bilan  ta‘minlash  va  aloqani  tashkil  etishning  tuzilish  sxemalari  bilan
uzatib beriladi. «Qurilish qarorlari» bo’limi asosiy qurilish qarorlarining qisqacha Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJAta‘rifi  va  asoslariga,  ularning  zamonaviy  qurilish  texnologiyalariga  mosligiga,
shuningdek  elektr,  portlash,  yong’in  xavfsizligi,  inshootlarni  turli  xildagi
korroziyalardan himoyalash bo’yicha, suv bilan ta‘minlash, kanalizatsiya, issiqlik,
xavoni ventilyasiyasi – shamollatish 
           2 .Tarmoq qurilmalari va ularning vazifalari
Max h alliy  h isoblash  tarmoq  qurilmalari  abonentlar  о‘rtasidagi  real  aloqani
ta’minlab beradilar. Tarmoqni loyihalashtirish bosqichida qurilmalarni tanlash juda
katta ahamiyatga ega, chunki qurilmalarning narxi umumiy tarmoq narxining katta
qismini  tashkil  etadi.  Aloqa  qurilmalarini  о‘zgartirish  esa,  nafaqat  qо‘shimcha
mablag‘ni  talab  etadi,  yana  qiyin  ish  xajmini  oshishiga  ham  sabab  bо‘ladi.
Ma h alliy tarmoq qurilmalari va uskunalariga quyidagilar kiradi: 
 axborot uzatish uchun kabellar; 
 kabellarni ulash uchun razyemlar; 
 moslovchi terminatorlar; 
 tarmoq adapterlari; 
 repiterlar; 
 transiverlar; 
 konsentratorlar; 
 kо‘priklar ( mosti ); 
 yо‘naltirgichlar ( marshrutizatori );
 shlyuzlar. 
Tarmoq  qurilmalarining  birinchi  uchtasi  h aqida  yuqoridagi  boblarda  aytib
о‘tildi. Hozir biz qurilmalarning qolganlarining vazifalari h aqida tо‘xtalib о‘tamiz. 
1.1  Tarmoq  adapterlari  tarmoq  adapterlarini  turli  adabiyotlarda  yana
kontroller,  karta,  plata,  interfeyslar,  NIC  –  Network  Interface  Card  nomlar  bilan
ataydilar.  Bu  qurilmalar  ma h alliy  tarmoqning  asosiy  qismi,  ularsiz  tarmoq  h osil
qilish mumkin emas. Tarmoq adapterlarining vazifasi – kompyuterni (yoki boshqa
abonentni) tarmoq bilan ulash, yana qabul qilingan qoidalarga rioya qilgan holda
kompyuter  bilan  aloqa  kanali  о‘rtasidagi  axborot  almashinuvini  ta’minlashdir. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJAAynan  shu  qurilmalar  OSI  modelining  quyi   bosqichlari  bajarishi  kerak  bо‘lgan
vazifalarni  amalga oshiradilar. Odatda tarmoq adapterlari  plata kо‘rnishida ishlab
chiqariladi va kompyuterning tizim magistrallarini kengaytirish uchun qoldirilgan
razyemga о‘rnatiladi (odatda ISA yoki PCI). 
Tarmoq adapter platasida  h am odatda bitta yoki bir necha tashqi razyemlar
bо‘lib, ularga tarmoq kabellari ulanadi. 
Tarmoq  adapterlarining  h amma  vazifalari  ikkiga  bо‘linadi:
magistralvatarmoq. Magistral vazifalari adapter bilan kompyuterning tizim shinasi
о‘rtasidagi  almashinuvni  amalga  oshirish  (ya’ni  о‘zining  magistral  manzilini
tanish,  kompyuterga  axborot  uzatish  va  kompyuterdan  ham  axborot  olish,
kompyuter  uchun  uzilish  signalini  hosil  qilish  va  hokazolar)  kiradi.  Tarmoq
vazifalari esa adapterlarni tarmoq bilan muloqotini ta’minlashdir. 
2 .1 – chizma. Tarmoq adapter platasi
Kompyuter  tarkibida  adapter  platasini  ravon  ishlashi  uchun  uning  asosiy
kо‘rsatgichlarini tо‘g‘ri о‘rnatish zarur: 
 kiritish-chiqarish  portining  asos  manzilini  (ya’ni  manzil  maydonining
boshlanish manzilini, u orqali kompyuter adapter bilan muloqot qiladi); 
  foydalaniladigan  uzilish  nomeri  (ya’ni  ta qiqlash  yо‘lining  nomeri,  uʻ
orqali kompyuterga adapter о‘zi bilan axborot almashinuvi zarurligi haqida xabar
beradi);
 bufer  va  yuklanuvchi  xotiralarning  asos  manzili  (ya’ni  adapter  tarkibiga
kiruvchi kompyuter aynan shu xotira bilan muloqot qilishi uchun). Tarmoq 
razyomi
ISA razyomi Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJABu  kо‘rsatgichlarni  foydalanuvchi  tomonidan  adapter  platasidagi  ulash
moslamasi  (djamer)  yordamida  tanlab  о‘rnatish  mumkin,  lekin  plata  bilan
beriladigan maxsus adapterni initsializatsiyalovchi dastur yordamida ham о‘rnatish
mumkin.  Hamma  kо‘rsatgichlarni  (manzil  va  uzilish  nomeri)  tanlashda  e tiborʻ
berish  kerakki,  ular  kompyuterning  boshqa  qurilmalarida  о‘rnatilib  band  bо‘lgan
kо‘rsatgichlaridan  farq  qilishi  kerak.  Hozirgi  zamon  tarmoq  adapterlarida
kо‘pincha  Plug-and-Play  tartibi  qо‘llaniladi,  ya’ni  kо‘rsatgichlarni  foydalanuvchi
tomonidan о‘rnatilishining (sozlanishining) hojati yо‘q, ularda sozlash kompyuter
elektr manbaiga ulanganda avtomatik ravishda amalga oshiriladi. 
Adapterning asosiy tarmoq vazifalariga quyidagilar kiradi: 
 kompyuter  va  mahalliy  tarmoq  kabelini  galvanik  ajratish  (buning  uchun
odatda signalni impuls transformatori orqali uzatiladi); 
 mantiqiy signallarni tarmoq signallariga va aksiga о‘zgartirish; 
 tarmoq signallarini kodlash va dekoderlash; 
 qabul  qilinayotgan  paketlardan  aynan  shu  abonentga  manzillashtirilgan
paketlarni tanlab qabul qilish;
 parallel kodni ketma-ket kodga axborot uzatilishida о‘zgartirish va axborot
qabul qilishda aksiga о‘zgartirish; 
 adapterning  bufer  xotirasiga  uzatilayotgan  va  qabul  qilinayotgan
axborotlarni yozish; 
 qabul  qilingan  axborot  almashinuvini  boshqarish  usulida  tarmoqqa  ega
bо‘lishni tashkil qilish; 
 axborotlarni  qabul  qilish  va  uzatishda  paketlarning  nazorat  bitlari
yig‘indisini h isoblash. 
Odatda  xamma  tarmoq  vazifa  maxsus  katta  integral  sxemalar  yordamida
amalga oshirilganligi uchun adapter platasining о‘lchami kichik va narxi arzondir. 
Agarda tarmoq adapteri bir necha turdagi kabellar bilan ishlay olsa, u holda
yana  bir  sozlanish  lozim  bо‘lgan  kо‘rsatgich  qо‘shiladi  (kabel  turini  tanlash). Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJAMasalan,  adapter  platasida  u  yoki  bu  turdagi  kabelga  ulash  uchun  moslama
( peremichka )bо‘lishi mumkin. 
Adapterdan  boshqa  hamma  mahalliy  tarmoq  qurilmalari  yordamchi
qurilmalar bо‘lib, kо‘pincha ularsiz ham ishni tashkil qilish mumkin. 
 2 .2Transiverlar  yoki  uzatish  va  qabul  qilish  qurilmalari
(TRANsmitter+reSEIVER, priyemoperedatchiki), ular adapter bilan tarmoq kabeli
о‘rtasidagi axborotni uzatish uchun xizmat qiladilar yoki tarmoqning ikki qismlari
(segment)  о‘rtasidagi  axborot  uzatishni  amalga  oshiradilar.  Transiver  signalni
kuchaytirish,  signal  qiymatlarini  о‘zgartirish  yoki  signal  kо‘rinishini  о‘zgartirish
(masalan,  elektr   signalini  yorug‘lik  signaliga  va  teskariga)  ishlarini  bajaradi.
Kо‘pincha  adapter  platasiga  о‘rnatilgan  qabul  qilish  va  uzatish  qurilmasini
transiver deb h am yuritiladi. 
2.3  Repiterlar  yoki  qaytaruvchi  (repeater,  povtoriteli)  qurilmasi  transiverga
nisbatan  ancha  oddiy  vazifasini  bajaradi.  U  faqat  susaygan  signalni  qayta  tiklab
avvalgi  ya’ni  uzatilgan  vaqtidagi  kо‘rinishga  (amplitudasi  va  kо‘rinishini)
keltiradi. Signalni qayta tiklashning asosiy maqsadi, tarmoq uzunligini oshirishdan
iborat  (17.2–chizma).  Lekin  repiterlar  kо‘pincha  boshqa  funksiyalarni  h am
bajaradilar,  masalan,  tarmoqqa  ulanadigan  qismlarni  galvanik  ajratish.  Repiterlar
va  transiverlar  h ech  ma h al  о‘zidan  о‘tayotgan  axborotga  h ech  qanday  ishlov
bermaydilar. 
2.2– chizma. Tarmoqning ikki b о ‘lagini repiter yordamida ulash.Repite r Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA2.4  Konsentratorlar  (Hub), о‘z nomidan kelib chiqadiki, bir necha tarmoq
qismlarini  birlashtirib  bir  butun  tarmoq  hosil  qilishga  xizmat  qiladilar.
Konsentratorlarni aktiv va passivga ajratish mumkin.
Passiv  konsentratorlar  konstruktiv  ji h atidan  bir  necha  repiterlarni  о‘z
tarkibiga  olgan  bо‘ladi.  Ular  repiterlar  bajaradigan  vazifalarini  о‘zini  bajaradilar
(1 .3 –chizma).  Bund ay  konsentratorlarning  alo h ida  olingan  repiterlarga  nisbatan
a h zalligi h amma ulanish nuqtalari bir joyga yig‘ilganligi. Bu tarmoq tuzilishini
о‘zgartirishga qulaylik tug‘diradi, tarmoqni nazorat qilish va nosozliklarni topishni
osonlashtiradi. Shuningdek h amma repiterlar bu h olda sifatli va bir nuqtadan elektr
manbayiga ulanadilar. 
2.3 – chizma. Repiterli konsentratorning tarkibi.
Passiv  konsentratorlar  ba’zi  h ollarda  axborot  almashinuviga  aralashdilar,
yani ba’zi bir aniq xatoliklarni yо‘qotishga yordamlashib. 
Aktiv konsentratorlar ancha murakkab vazifalarni bajaradilar, masalan, ular
almashuv protokollarini va axborotni о‘zgartirishni amalga oshiradilar. Tо‘g‘ri, bu
о‘zgartirishlar ancha sodda. Aktiv konsentratorlarga misol, kommutatsiya qiluvchi
konsentratorlar  (switching  hub),  kommutatorlar  bо‘lishi  mumkin.  Ular  paketlarni
tarmoqning  bir  qismidan  ikkinchi  qismiga  uzatadilar,  lekin  aynan  shu  tarmoq
qismidagi abonentga manzillangan paketnigina uzatadilar. Bu holda paketning о‘zi
kommutator  tomonidan  qabul  qilinmaydi.Bu  tarmoqda  axborot  almashish Repiter
Repiter Repitersegment
Repitersegment segment
segment Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJAchastotasini kamaytirib yuboradi, chunki har bir tarmoq qismi faqat о‘ziga ta’luqli
paketlar bilan ishlaydi. 
2 .5.Kо‘priklar  (Bridge,  mosti),  yо‘naltirgichlar  (router,  morshrutizatori)
va  shlyuzlar  (gateway)  turli  xildagi  tarmoqlardan  bir  butun  tarmoq  hosil  qilish
uchun  ishlatiladi,  ya ni  turli  quyi  bosqich  almashish  protokollari,  xususan,  turliʻ
о‘lchamdagi paketlar, turli kodlash usullari va turli tezlikdagi uzatishlar va hokazo.
Ularni  qо‘llash  oqibatida  murakkab  va  о‘z  tarkibida  turli  xildagi  tarmoq
qismlaridan iborat  tarmoqqa  ega  bо‘linadi.  Foydalanuvchi  nazarida  oddiy tarmoq
bо‘lib  kо‘rinadi,  ya’ni  yuqori  bosqich  protokollari  uchun  tarmoqda  «shaffoflik»
ta’minlanadi.  Tabiiyki  kо‘prik,  yо‘naltirgich  va  shlyuzlar  konsentratorlarga
nisbatan  ancha  murakkab  va  qimmat,  chunki  ulardan  axborotga  murakkab  ishlov
berish  talab  qilinadi.  Ular  kompyuter  asosida  n osil  qilinib,  tarmoqqa  tarmoq
adapterlari  yordamida  ulanadi.  Aslida  ular  tarmoqning  ixtisoslashtirilgan
abonentlaridir  (tugun,  узел).  Kо‘priklar  –  eng  sodda  qurilma  bо‘lib.  ular
yordamida  turli  axborot  almashish  standartli  tarmoqlarni  birlashtirishda,  masalan
Ethernet  va  Arcnet,  yoki  bir  tarmoqning  bir  necha  qismlarini  birlashtirishda
foydalaniladi. Masalan, Ethernet (1.4 – chizma) foydalaniladi. 
1.4  –  chizmaning  ikkinchi  chizmasidagi  holatda,  tarmoq  qismlaridagi  yuklamani
taqsimlash orqali, tarmoqning umumiy unumdorligini oshirishga xarakat qilinadi. 
  Ethernet  
           
           
          Kо‘prik Arcnet
  Ethernet  
           
           
          Kо‘prik  Ethernet  
           
           
          Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA                             1 . 4 – chizma. Kо‘prikni ulash. 
            2 .6.Yо‘naltirgichlar  kо‘priklarga  qaraganda  ancha  murakkab  vazifani
bajaradilar. Ularning asosiy vazifasi –  h ar bir paket uchun optimal uzatish yо‘lini
tanlashdir.  Buning  uchun  tarmoqning  eng  kо‘p  yuklangan  qismlarini  va  buzilgan
bо‘laklarini  aylanib  о‘tishi  kerak.  Ular  odatda  murakkab  shoxlamali  tarmoqda
ishlatiladi,  bu  holda  alohida  olingan  abonentlar  о‘rtasida  bir  necha  aloqa  yо‘li
mavjud bо‘lishi mumkin.
2 .7. Shlyuzlar – bu qurilmalarning protokollari katta farq qiluvchi, butunlay
bir-biridan farq qiluvchi tarmoqlarni birlashtirishga ishlatiladi, masalan, mahalliy,
tarmoqlarni katta kompyuterlar bilan yoki global tarmoq bilan ulashda qо‘llaniladi.
Bu qurilmalar kam qо‘llaniladigan va qimmat tarmoq qurilmalariga kiradi. 
Agarda OSI modeliga murojaat qilsak, u holda repiter va repiterli konsentratorlar
termoqni  yoki  uning  qismini  birinchi  bosqich  vazifasini  bajaradi.  K о ‘priklar  –
ikkinchi bosqich vazifasini bajaradi, y о ‘naltirgichlar – uchinchi Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA4 . HISOBIY QISM
4.1  Ethernet  va  FastEthernet  asosidagi  kompyuter  tarmog'i  va  uning
samaradorligini hisoblash tartibi 
Birinchi m а h а lliy t а rm о ql а r p а yd о bo‘lg а n v а qtd а n b е ri yuzl а b turli х il t а rm о q
t ех n о l о giyal а ri  yar а tildi,  l е kin  k е ng  miqyosd а  t а nilib,  t а rq а lg а n  t а rm о ql а r  bir
n е ch а gin а  хо l о s. T а niqli firm а l а r bu t а rm о ql а rni q о ‘ll а b-quvv а tl а shl а rig а v а yuq о ri
d а r а j а d а  ul а rni  ish  f ао liyatini  t а shkiliy  t о m о nl а rini  st а nd а rtl а shg а nig а  nim а  s а b а b
bo‘ldi. Bu t а rm о q qurilm а v а uskun а l а rini ko‘p ishl а b chiq а rilishi v а ul а rning n а r х i
p а stligi,  b о shq а  t а rm о ql а rg а  q а r а g а nd а  ustunligini  t а ’minl а di.  D а sturiy  t а ’min о t
v о sit а l а rini ishl а b  chiq а ruvchil а r h а m а lb а tt а k е ng t а rq а lg а n qurilm а v а v о sit а l а rg а
mo‘lj а ll а ng а n  m ах sul о tl а rini  ishl а b  chiq а r а dil а r.  Shuning  uchun  st а nd а rt  t а rm о qni
t а nl а g а n  f о yd а l а nuvchi  qurilm а  v а  d а sturl а rni  bir-biri  bil а n  m о s  tushishig а  to‘liq
k а f о l а t v а ish о nchg а eg а bo‘l а di.
H о zirgi v а qtd а  f о yd а l а nil а dig а n t а rm о q turl а rini k а m а ytirish t е nd е ntsiyasi
kuch а ym о qd а . S а b а bl а rid а n bitt а si shund а n ib о r а tki, m а h а lliy  t а rm о ql а rd а  ах b о r о t
uz а tish  t е zligini  100  v а  h а tt о  1000  Mbit/s  g а  y е tk а zish  uchun  eng  yangi
t ех n о l о giyal а rni  ishl а tish  v а  jiddiy,  ko‘p  m а bl а g‘  t а l а b  qil а dig а n   ilmiy-t а dqiq о t
ishl а rini  а m а lg а  о shirish k е r а k. T а biyki bund а y ishl а rni f а q а t k а tt а firm а l а r а m а lg а
о shir а  о l а dil а r  v а  ul а r  o‘zi  ishl а b  chiq а r а dig а n  st а nd а rt  t а rm о ql а rni  q о ‘ll а b-
quvv а tl а ydil а r.  Shuningd е k  ko‘pchilik  f о yd а l а nuvchil а rd а  q а ysidir  t а rm о ql а r
o‘rn а tilg а n  v а  bu  qurilm а l а rni  bird а nig а ,  b а t а m о m  b о shq а  t а rm о q  qurilm а l а rig а
а lm а shtirishni  h ох l а m а ydil а r.  Shuning  uchun  yaqin  k е l а j а kd а  butkul  yangi
st а nd а rtl а r q а bul qilinishi kutilm а ydi  а lb а td а . B о z о rd а  st а nd а rt l о k а l t а rm о ql а rning
turli  t о p о l о giyali,  turli  ko‘rs а tgichlil а ri  jud а  ko‘p,  f о yd а l а nuvchig а  t а nl а sh
imk о niyati  k е ng  miqyosd а  m а vjud.  L е kin  u  yoki  bu  t а rm о qni  t а nl а sh  mu а mm о si
b а ribir  q о lg а n.  D а sturiy  v о sit а l а rni  o‘zg а rtirishg а  q а r а g а nd а  (ul а rni  а lm а shtirish
jud а  о s о n)  t а nl а ng а n  qurilm а l а r  ko‘p  yil  х izm а t  qilishi  k е r а k,  chunki  ul а rni
а lm а shtirish  n а f а q а t  ko‘p  m а bl а g‘  t а l а b  qilishd а n  t а shq а ri,  k а b е ll а r  yotqizilish  v а Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJAk о mpyut е rl а rni  o‘zg а rtirish,  n а tij а d а  butun  t а rm о q  tizimini  o‘zg а rtirishg а  to‘g‘ri
k е lishi mumkin. Shuning uchun tаrmоq qurilmаsini tаnlаshdа yo‘l quyilgаn хаtоlik,
dаsturiy  tаminоtni  tаnlаshdа  yo‘l  qo‘yilgаn  хаtоlikgа  nisbаtаn  аnchа  qimmаtgа
tushаdi.Biz  bu  bоbdа  bа’zi  bir  stаndаrt  tаrmоqlаrni  ko‘rib  o‘tаmiz,  bu  o‘quvchini
tаrmоq  tаnlаshigа  аnchа  yordаm  bеrаdi  dеgаn  umiddаmiz.  Stаndаrt  tаrmоqlаr
o‘rtаsidа eng ko‘p tаrqаlgаn tаrmоq bu Ethernet tаrmоg‘idir. U birinchi bo‘lib 1972
yildа Xerox firmаsi tоmоnidаn yarаtilib, ishlаb chiqаrilа bоshlаndi. 
Tаrmоq  lоyiхаsi  аnchа  muvоfаqiyatli  bo‘lgаnligi  uchun  1980  yili  uni  kаttа
firmаlаrdаn  DEC  vа  Intel  qо‘llаdilаr  (Ethernet  tаrmоg‘ini  birgаlikdа  qо‘llаgаn
firmаlаrni  bоsh  hаriflаri  bilаn  DIX  dеb  yuritilа  bоshlаndi).  Bu  uchtа  firmаning
hаrаkаti vа qо‘llаshi nаtijаsidа 1985 yili Ethernet hаlqаrо stаndаrti bo‘lib qоldi, uni
kаttа  hаlqаrо  stаndаrtlаr  tаshkilоtlаri  stаndаrt  sifаtidа  qаbul  qilаdilаr:  802  IEEE
qо‘mitаsi  (Institute  of  Electrical  and  Electronic  Engineers)  vа  ECMA  (European
Computer  Manufactures  Association).  Bu  stаndаrt  IEEE  802.03  nоmini  оldi
(inglizchа  «eight  oh  two  dot  three»)  IEEE  802.03  stаndаrtining  аsоsiy
ko‘rsаtgichlаri quyidаgilаr: Tоpоlоgyasi  –  shinа;  uzаtish  muхiti  –  kоаksiаl  kаbеl;
uzаtish  tеzligi  –  10  Mbit/s;  mаksimаl  uzunligi  –  5  km;  аbоnеntlаrning  mаksimаl
sоni – 1024 tаgаchаn; tаrmоq qismining uzunligi – 500 m; tаrmоqning bir qismidаgi
mаksimаl  аbоnеntlаr  soni  –  100  tаgаchа;  tаrmоqgа  egа  bo‘lish  usuli  CSMA/CD,
uzаtish  mоdulyatsiyasiz  (mоnоkаnаl).  Jiddiy  qаrаlgаndа  IEEE  802.03  vа  Ethernet
оrаsidа оz fаrq mаvjud, lеkin ulаr hаqidа оdаtdа eslаnmаydi. 
 Ethernet hоzir dunyodа eng tаnilgаn tаrmоq vа shubhа yо‘q аlbаttа u yaqin
kеlаjаkdа  hаm  shundаy  bo‘lib  qоlаdi.  Bundаy  bo‘lishigа  аsоsiy  sаbаb,  uning
yarаtilishidаn bоshlаb hаmmа ko‘rsаtgichlаri, tаrmоq prоtоkоli hаmmа uchun оchiq
bo‘lgаnligi,  shundаy  bo‘lgаnligi  uchun  dunyodаgi  judа  ko‘p  ishlаb  chiqаruvchilаr
Ethernet  qurilmа  vа  uskunаlаrini  ishlаb  chiqаrа  bоshlаdilаr.  Ulаr  o‘zаrо  bir-birigа
to‘liq  mоslаngаn  rаvishdа  ishlаb  chiqilаdi  аlbаttа.
Dаstlаbki Ethernet tаrmоqlаridа 50 Оmli ikki turdаgi (yug‘оn vа ingichkа) kоаksiаl
kаbеllаr  ishlаtilаr  edi.  Lеkin  kеyingi  vаqtlаrdа  (1990  yil  bоshlаridаn)  Ethernet Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJAtаrmоg‘ining  аlоqа  kаnаli  uchun  o‘rаlgаn  juftlik  kаbеllаridаn  fоydаlаnilgаn
vеrsiyalаri  kеng  tаrqаldi.  Shuningdеk  оptik  tоlаli  kаbеllаr  ishlаtilаdigаn  stаndаrt
hаm qаbul qilindi vа stаndаrtlаrgа tеgishli o‘zgаrtirishlаr kiritildi. 
1995 yili Ethernet tаrmоg‘ining tеz ishlоvchi vеrsiyasigа stаndаrt qаbul qilindi,
u  100  Mbit/s  tеzlikdа  ishlаydi  (Fast  Ethernet  dеb  nоm  bеrildi,  IEEE  802.03  u
stаndаrti),  аlоqа  muхitidа  fgаn  juftlik  yoki  оptik  tоlа  ishlаtilаdi.  1000  Mbit/s
tеzlikdа  ishlаydigаn  vеrsiyasi  hаm  ishlаb  chiqаrilа  bоshlаndi  (Gigabit  Ethernet,
IEEE  802.03  z  stаndаrti).  Stаndаrt  bo‘yichа  «shinа»  tоpоlоgiyasidаn  tаshqаri
shuningdеk  «pаssiv  yulduz»  vа  «pаssiv  dаrахt»  tоpоlоgiyali  tаrmоqlаr  hаm
qо‘llаnilаdi. Bu tаqdirdа tаrmоqning turli qisimlаrini o‘zаrо ulаsh uchun rеpitеr vа
pаssiv  kоntsеntrаtоrlаrdаn  fоydаlаnish  ko‘zdа  tutilаdi  (7–rаsm).  Tаrmоqning  bir
qismi  (sеgmеnt)  bo‘lib  shuningdеk  bittа  аbоnеnt  hаm  sеgmеnt  bo‘lishi  mumkin.
Kоаksiаl  kаbеllаr  shinа  sеgmеntlаrigа  ishlаtilаdi,  to’qilgаn  juftlik  vа  оptik  tоlаli
kаbеllаr  esа  pаssiv  yulduz  nurlаri  uchun  ishlаtilаdi  (bittаli  аbоnеntlаrni
kоnsеntrаtоrgа  ulаsh  uchun).  Аsоsiysi  hоsil  qilingаn  tоpоlоgiyadа  yopiq  yo‘llаr
(pеtlya)  bo‘lmаsligi  kеrаk.  Nаtijаdа  jismоniy  shinа  hоsil  bo‘lаdi,  chunki  signаl
ulаrning  hаr  biridаn  turli  tоmоnlаrgа  tаrqаlib  yanа  shu  jоygа  qаytib  kеlmаydi
(hаlqаdаgi  kаbi).  Butun  tаrmоq  kаbеlining  mаksimаl  uzunligi  nаzаriy  jiхаtdаn  6,5
km gа еtishi mumkin, lеkin аmаldа esа 2,5 km dаn оshmаydi.
Bu hоldа signаlning bittа qiymаti nоlgа, bоshqаsi mаnfiy qiymаtgа egа, ya’ni
signаlni dоimiy tаshkil qiluvchi qiymаti nоlgа tеng emаs. Gаlvаnik аjrаtish аdаptеr,
rеpitеr vа kоntsеntrаtоr qurilmаlri yordаmidа аmаlgа оshirilаdi. Tаrmоqning uzаtish
vа  qаbul  qilish  qurilmаlаri  bоshqа  qurilmаlаrdаn  gаlvаnik  аjrаlishi  trаnsfоrmаtоr
оrqаli  vа  аlоhidа  elеktr  mаnbаi  yordаmidа  аmаlgа  оshirilgаn,  tаrmоq  bilаn  kаbеl
to‘g‘ri ulаngаn. Ethernet tаrmоg‘igа ахbоrоt uzаtish uchun egа bo‘lish аbоnеntlаrgа
to‘liq  tеnglik  huquqini  bеruvchi  CSMA/CD  tаsоdifiy  usul  yordаmidа  аmаlgа
оshirilаdi. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA7-rаsm. Ethernet tаrmоq tоpоlоgiyasi
Fast Ethernet tаrmоg‘idа jismоniy «shinа» tоpоlоgiyasidаn fоydаlаnish ko‘zdа
tutilmаgаn,  fаqаt  «pаssiv  yulduz»  yoki  «pаssiv  dаrахt»  tоpоlоgiyasi  ishlаtilаdi.
Shuningdеk  Fast  Ethernet  tаrmоg‘idа  tаrmоq  uzunligigа  qаttiq  tаlаblаr  vа  chеgаrа
qo‘yilgаn.  Pаkеt  fоrmаtini  sаqlаb  qоlib,   tаrmоq  tеzligini  10  bаrаvаr  оshirilgаnligi
tufаyli tаrmоqning minimаl uzunligi 10 bаrаvаr kаmаyadi (Ethernet dаgi 51,2 mks
o‘rnigа 5,12 mks). Signаlni tаrmоqdаn o‘tishining ikki хissаlik vаqt kаttаligi esа 10
mаrоtаbа  kаmаyadi.  Ethernet  tаrmоg‘idаn  ахbоrоt  uzаtish  uchun  stаndаrt  kоd
Mаnchеstеr – II ishlаtilаdi. 
Tаrmоqdа  8  –  rаsmdа  ko‘rsаtilgаndеk  o‘zgаruvchаn  uzunlikkа  egа  bo‘luvchi
strukturаli pаkеt ishlаtilаdi.
8- rаsm.
Ethernet tаrmоq pаkеtining tuzulishi (rаqаmlаr bаytlаr sоnini ko‘rsаtаdi).
Ethernet  kаdr  uznligi  (ya’ni  priаmbulаsiz  pаkеt)  512  bitli  оrаliqdаn  kаm
bo‘lmаsligi  kеrаk,  yoki  51,2  mks  (хuddi  shu  kаttаlik  signаlni  tаrmоqdаn  bоrib Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJAkеlish  vаqtigа  tеngdir).  Mаnzillаshning  shахsiy,  guruhli  vа  kеng  tаrqаtish  usullаri
ko‘zdа tutilgаn. Ethernet pаkеti quyidаgi mаydоnlаrni o‘z ichigа оlgаn:
8 bitni priаmbulа tаshkil qilаdi, ulаrdаn birinchi еttitаsini 1010101 kоdi tаshkil
qilаdi, охirgi sаkkizinchisini 10101011 kоdi  tаshkil qilаdi. IEEE 802.03 stаndаrtidа
bu  охirgi  bаyt  kаdr  bоshlаnish  bеlgisi  dеb  yurutilаdi  (SFD  –  Start  of  Frame
Delimiter) vа pаkеtni аlоhidа mаydоnini tаshkil qilаdi.
Qаbul qiluvchi mаnzili vа jo‘nаtuvchi mаnzili 6 bаytdаn tаshkil tоpgаn bo‘lib
3.2  bоbdа  yozilgаn  stаndаrt  ko‘rinishdа  bo‘lаdi.  Bu  mаnzil  mаydоnlаri  аbоnеnt
qurilmаsi  tоmоnidаn  ishlаv  bеrilаdi.  Bоshqаrish  mаydоnidа  (L/T-Length/Type)
ахbоrоt  mаydоnining  uzunligi  hаqidаgi  mа’lumоt  jоylаshtirilаdi.  U  yanа
fоydаlаnаyotgаn  prоtоkоl  turini  bеlgilаshi   mumkin.  Аgаrdа  bu  mаydоn  qiymаti
1500 dаn kаm bo‘lsа u hоldа ахbоrоtlаr mаydоnining uzunligini ko‘rsаtаdi. Аgаrdа
1500  dаn  kаttа  bo‘lsа  u  hоldа  kаdr  turini  ko‘rsаtаdi.  Bоshqаrish  mаydоni  dаstur
tоmоnidаn  ishlоv  bеrilаdi.  Ахbоrоtlаr  mаydоnigа  46  bаytdаn  1500  bаytgаchа
ахbоrоt kirishi mumkin. Аgаrdа pаkеtdа 46 bаytdаn kаm ахbоrоt bo‘lsа, ахbоrоtlаr
mаydоnining qоlgаn qismini to‘ldiruvchi bаytlаr egаllаydi. IEEE 802.3 stаndаrtigа
ko‘rа  pаkеt  tаrkibidа  mахsus  to‘ldiruvchi  mаydоn  аjrаtilgаn  (pad  data),  аgаrdа
ахbоrоt  46  bаytdаn  uzun  bo‘lsа  to‘ldiruvchi  mаydоn  0  uzunlikkа  egа  bo‘lаdi.
Nаzоrаt bitlаr yig‘indisining mаydоni (FCS – Frame Chech Segvence) pаkеtning 32
rаzryadli  dаvriy  nаzоrаt  yigindisidаn  ibоrаt  (CRC)  vа  u  pаkеtning  to‘g‘ri
uzаtilgаnligini аniqlаsh uchun ishlаtilаdi. Shundаy qilib, kаdrning minimаl uzunligi
64  bаytni  (512  bit)  tаshkil  qilаdi  (priаmbulаsiz  pаkеt).  Аynаn  shu  kаttаlik
tаrmоqdаn  signаl  tаrqаlishini  ikki  хissа  ushlаnish  mаksimаl  qiymаtini  512  bit
оrаlig‘idа  аniqlаb bеrаdi  (Ethernet  uchun  51,2mks,  Fast  Ethernet  uchun  5,12mks).
Turli  tаrmоq  qurilmаlаridаn  pаkеtning  o‘tishi  nаtijаsidа  priаmbulа  kаmаyishi
mumkinligini  stаndаrt  nаzаrdа  tutаdi  vа  shuning  uchun  uni  хisоbgа  оlinmаydi.
Kаdrning  mаksimаl  uzunligi  1518  bаyt  (12144  bit,  ya’ni  1214,4  mks  Ethernet
uchun, Fast Ethernet uchun esа 121,44 mks). Bu kаttаlik muhim bo‘lib, uni tаrmоq
qurilmаlаrining  bufеr  хоtirа  qurilmаlаrining  sig‘imini  хisоblаsh  uchun  vа Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJAtаrmоqning  umumiy  yuklаmаsini  bахоlаshdа  fоydаlаnilаdi.  10  Mbit  /s  tеzlikdа
ishlоvchi Ethernet tаrmоg‘i uchun stаndаrt to‘rttа ахbоrоt uzаtish muхitini аniqlаb
bеrgаn:
10 BASE 5 (qаlin kоаksiаl kаbеl);
10 BASE 2 (ingichkа kоаksiаl kаbеl);
10 BASE-T (о‘rаlgаn juftlik);
10 BASE-FL (оptik tоlаli kаbеl);
Uzаtish  muхitini  rusumlаsh  3  elеmеntdаn  tаshkil  tоpgаn  bo‘lib:  «10»
rаqаmi, 10 Mbit/s uzаtish tеzligini bildirаdi, BASE so‘zi yuqоri chаstоtаli signаlni
mоdulyatsiya  qilmаsdаn  uzаtishni  bildirаdi,  охirgi  elеmеnt  tаrmоq  qismini
(sеgmеntini) ruхsаt etilgаn uzunligini аnglаtаdi: «5» -500 mеtrni, «2» - 200 mеtrni
(аniqrоgi,  185  mеtrni)  yoki  аlоqа  yo‘lining  turini:  «T»  –  о‘rаlgаn  juftlik  (twisted
pair,  vitаya  pаrа),  «F»  –  оptik  tоlаli  kаbеl  (fiber  optic,  оptоvоlоkоpniy  kаbеl).
Хuddi  shuningdеk  100  Mbit/s  tеzlik  bilаn  ishlоvchi  Fast  Ethernet  uchun  hаm
stаndаrt uch turdаgi uzаtish muхitini bеlgilаb bеrgаn:
100 BASE – T4 (to‘rttаli о‘rаlgаn juftlik);
100 BASE – Tx (ikkitаli о‘rаlgаn juftlik);
100 BASE – Fx (оptik tоlаli kаbеl).
Bu еrdа «100» sоni uzаtish tеzligini bildirаdi (100 Mbit/s), «T» - hаrfi о‘rаlgаn
juftlik  ekаnini  ko‘rsаtаdi,  «F»  -  hаrfi  оptik  tоlаli  kаbеl  ekаnini  аnglаtаdi.
100BASE–Tx  vа  100BASE–Fx  rusumidаgi  kаbеllаrni  birlаshtirib  100BASE–Х
nоm  bilаn  yuritilаdi,  100BASE-TХ  lаrni  esа  100BASE–T  dеb  bеlgilаnаdi.
Bu  yеrdа  biz  аytib  o‘tishimiz  kеrаkki  Ethernet  tаrmоg‘i  оptimаl  аlgоritmi  bilаn
hаm, yuqоri ko‘rsаtkichlаri bilаn hаm bоshqа stаndаrt tаrmоq ko‘rsаtkichlаridаn 
аjrаlib  turmаydi.  Lеkin  yuqоri  stаndаrtlаshtirilgаnlik  dаrаjаsi  bilаn,  tехnik
vоsitаlаrini  judа  ko‘p  miqdоrdа  ishlаb  chiqаrilishi  bilаn,  ishlаb  chiqаruvchilаr
tоmоnidаn kuchli qullаnishi shаrоfаti tufаyli bоshkа stаndаrt tаrmоqlаrdаn Ethernet
tаrmоg‘i  kеskin  аjrаlib  turаdi  vа  shuning  uchun  hаm  hаr  qаndаy  bоshqа  tаrmоq
tехnоlоgiyasini аynаn Ethernet tаrmоg‘i bilаn sоlishtirilаdi. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA2-jadval Ethernet tarmog'ining fizik qatlami spesifikatsiyasining parametrlari
Parametrlar 10Bas
e-5 10Ba
se-2 10 Ва
зе - Т  10Base - F
Maksimal  segment  uzunligi,
m 500  185 100 2000
Tarmoq  tugunlari  orasidagi
maksimal  masofa  (takroriy
qurilmalar yordamida), m 2500 925 500 2500
(10BaseFB
uchun 2740)
Segmentdagi  maksimal
stantsiyalar soni 100 30 1024 1024
Har  qanday  tarmoqda
stantsiya  orasidagi
repeterlarning maksimal soni 4 4 4 4(10BaseFB
uchun 5 ) 
Jadval-3 PDV (umumiy qiymati barcha baza o’zgaruvchi orta qoluvchi segmentlar
soni) ni hisoblash uchun jadval
Segment
turi Chap
baza
segmenti
ni
hisoblash Oraliq
baza
segmenti
ni
hisoblash O’ng
baza
segmenti
ni
hisoblash 1m
kadrlarn
i
ushlanis
h vaqti Segmentnin
g  maksimal
uzunligi
10Base-5 11.8 46.5 169.5 0.0866 500
10Base-2 11.8 46.5 169.5 0.1026 185
10Base-T 15.3 42.0 165.0 0.113 100
10Base-
FB - 24.0 - 0.1 2000
10Base-
FL 12.3 33.5 156.5 0.1 2000
FOIRL 7.8 29 152.0 0.1 1000
AUI(>2
m) 0 0 0 0.1026 48+2
PVV (Kadrlar orasidagi intervallar soni) ni hisoblash uchun
Segment turi Oldingi
segment Oraliq
segment 
10Base-5 или 10Base-2 16 11 Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA10Base-FB - 2
10Base-FL 10.5 8
10Base-T-- 10.5 8
Ko ’ pincha  segmentining  uzunligi ,  shuningdek ,  takrorlagichning  soni  va
tarmoqning  umumiy  uzunligi  va  ularning  bilan  bog ' liq  cheklovlarni  tekshirish  kerak
bo ’ ladi .  "5-4-3"  qoidasi  (5  ta  segmentgacha  ulanishda  4  tadan  ortiq  takrorlash
qurilmasi ,  faqatgina  3 tagacha  tarmoq  tugunlarni  ulash  mumkin ),  qolgan
( bog ' lanishlar  segmentlari )  uzaytiruvchi  kabellar  sifatida  ishlatiladi ).  Koaksiyal  va
"4 ta  Hub "  standarti   optik  tolali  va  eshilgan  juftlik  kabellaridan  tashkil  topgan
tarmoqlar  uchun  malumotlar  uzatishda  foydalanish  tavsiya  etilmaydi . 
Turli  xil  jismoniy  tabaqalardan  iborat  bo ' lgan  chekka  tarmoqlari  to ' g ' ri  ishlashi
uchun , uchta  asosiy  shart  bajarilishi  kerak :
- Tarmoqdagi  stantsiyalar  soni  1024dan  oshmasligi  (koaksiyal  segmentlar
uchun cheklovlarni hisobga olgan holda).
- Tarmoqning  ikkita  eng  uzoq  stansiyalari  orasidagi  signalni  tarqatishning
ikki  marta  kechikishi  (Path  kechiktirish  qiymati,  PDV)  575  bitlik  oraliqlardan
oshmaydi.
- Kadrlar  orasidagi  masofa  49  sekunddan  ortiq  intervalgacha  ko'paytiriladi.
(Ramkalarni  yuborish  vaqtida  stantsiya  96  bitli  intervalgacha  dastlabki  interfeysni
ta'minlaydi). Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA13-Variant. 
Segment 1 10Base-5 400
Segment  2 10Base-2 5 7
Segment  3 10Base- T 5 7
Segment  4 10Base-FB 377
Segment  5 10Base-FL 39
Segment  6 FOIRL 2 36
Segment   7 10Base-5 2 36
Segment   8 10Base-2 5 3
Segment 9 10Base- T 18
Segment  10 10Base-FB 2 33
Segment  11 10Base-FL 5 3
Segment 12 FOIRL 104 Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJAHisoblash:  PDV  hisoblashda  har  bir  simni  kesilish  joyidan  segmentni  jadval
asosida  kechikishlarni  hisoblashdan  iborat,  (  berilgan  jadval  asosida  signallarning
kechikishi  1m  kabel   segment  uzunligi  bilan  ko'paytiriladi),  shundan  keyin  bu
kechikishlar chap, o’ng va oraliq segmentlarni yig’indisini topish kerak. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA1-va 2- tarmoq o’rtasidagi PDV qiymatini hisoblash.
1.PDV qiymatini hisoblaymiz:
Chap baza segment 9:
15,3 + 18∙0,113= 17,3
Oraliq segment 5:
33,5 + 39∙0,1 = 37,4
Oraliq segment 1:
46,5+ 400∙0,0866 = 81,1
Oraliq segment 2:
46,5 + 57∙0,1026 = 52,3
Oraliq segment 6:
29 + 236∙0,1 = 52,6
O’ng baza segment 10:
0 + 233∙0,1 = 23,3
        1-va  2-tarmoq  komponentlarining  PDV  qiymati   264  ga  teng  bo’ldi.  PDV
qiymati  575  maksimal  ruxsat  etilgan  qiymatdan  kamroq  bo'lgani  uchun  bu  tarmoq
ikkita signalning qaytishi vaqtining mezoni talabiga javob beradi.
2.PVV qiymatini hisoblaymiz:
9-Chap segment, 10Base-T: 10,5 bt ga qisqaradi.
5-oraliq segment, 10Base-FL: 8 bt ga qisqaradi.
1-oraliq segment, 10Base-FL: 8 bt ga qisqaradi.
2-oraliq segment, 10Base-FB: 2 bt ga qisqaradi.
6-oraliq segment, FOIRL: 0 bt ga qisqaradi.
    1-va 2-tarmoq PVV o’lchamlarni hisoblash natijasida jami qiymati 28,5 ga teng
bo’ladi,  bu  esa  49  bit  oraliqdagi  chegara  qiymatidan  kamroq  ya’ni  qo’yilgan
talablarga javob beradi. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA1-va 3- tarmoq o’rtasidagi PDV qiymatini hisoblash.
2.PDV qiymatini hisoblaymiz:
Chap baza segment 9:
15,3 + 18∙0,113= 17,3
Oraliq segment 5:
33,5 + 39∙0,1 = 37,4
Oraliq segment 1:
46,5+ 400∙0,0866 = 81,1
Oraliq segment 3:
42 + 57∙0,113 = 48,4
Oraliq segment 7:
46,5 + 236∙0,0866 = 66,9
O’ng baza segment 11:
156,5 + 53∙0,1 = 161,8
    1-va 3-tarmoq komponentlarining PDV qiymati 412,9 ga teng. PDV qiymati 575
maksimal  ruxsat  etilgan  qiymatdan  kamroq  bo'lgani  uchun  bu  tarmoq  ikkita
signalning qaytishi vaqtining mezoni talabiga javob beradi.
2.PVV qiymatini hisoblaymiz:
9-Chap segment, 10Base-T: 10,5 bt ga qisqaradi.
5-oraliq segment, 10Base-FL: 8 bt ga qisqaradi.
1-oraliq segment, 10Base-5: 11 bt ga qisqaradi.
3-oraliq segment, 10Base-T: 8 bt ga qisqaradi.
7-oraliq segment, 10Base-5: 11 bt ga qisqaradi.
    1-va 3-tarmoq PVV o’lchamlarni hisoblash natijasida jami qiymati 48,5 ga teng
bo’ladi,  bu  esa  49  bit  oraliqdagi  chegara  qiymatidan  kamroq  ya’ni  qo’yilgan
talablarga javob beradi. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA1-va 4- tarmoq o’rtasidagi PDV qiymatini hisoblash.
3.PDV qiymatini hisoblaymiz:
Chap baza segment 9:
15,3 + 18∙0,113= 17,3
Oraliq segment 5:
33,5 + 39∙0,1 = 37,4
Oraliq segment 1:
46,5+ 400∙0,0866 = 81,1
Oraliq segment 4:
24+ 377∙0,1= 61,7
Oraliq segment 8:
46,5 + 53∙0,1026 = 51,9
O’ng baza segment 12:
152 + 104∙0,1 = 162,4
1-va  4-tarmoq  komponentlarining  PDV  qiymati  411,8  ga  teng.  PDV  qiymati
575  maksimal  ruxsat  etilgan  qiymatdan  kamroq  bo'lgani  uchun  bu  tarmoq  ikkita
signalning qaytishi vaqtining mezoni talabiga javob beradi.
3.PVV qiymatini hisoblaymiz:
9-Chap segment, 10Base-T: 10,5 bt ga qisqaradi.
5-oraliq segment, 10Base-FL: 8 bt ga qisqaradi.
1-oraliq segment, 10Base-5: 8 bt ga qisqaradi.
7-oraliq segment, 10Base- 5: 11 bt ga qisqaradi.
8-oraliq segment, 10Base- 2: 11 bt ga qisqaradi.
1-va  4-tarmoq  PVV  o’lchamlarni  hisoblash  natijasida   jami  qiymati  48,5  ga
teng  bo’ladi,  bu  esa  49  bit  oraliqdagi  chegara  qiymatidan  kamroq  ya’ni  qo’yilgan
talablarga javob beradi. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA2-va 3- tarmoq o’rtasidagi PDV qiymatini hisoblash.
4.PDV qiymatini hisoblaymiz:
Chap baza segment 10:
0 + 233∙0,1 = 23,3
Oraliq segment 6:
29 + 236∙0,1 = 52,6
Oraliq segment 2:
46,5 + 57∙0,1026 = 52,3
Oraliq segment 3:
42 + 57∙0,113 = 48,4
Oraliq segment 7:
46,5 + 236∙0,0866 = 66,9
O’ng baza segment 11:
156,5 + 53∙0,1 = 161,8
2-va  3-tarmoq  komponentlarining  PDV  qiymati  405,3  ga  teng.  PDV  qiymati
575  maksimal  ruxsat  etilgan  qiymatdan  kamroq  bo'lgani  uchun  bu  tarmoq  ikkita
signalning qaytishi vaqtining mezoni talabiga javob beradi.
4.PVV qiymatini hisoblaymiz:
10-Chap segment,  10Base-FB: 0 bt ga qisqaradi.
6-oraliq segment, FOIRL: 0 bt ga qisqaradi.
2-oraliq segment, 10Base- FB: 2 bt ga qisqaradi.
3-oraliq segment, 10Base- T: 8 bt ga qisqaradi.
7-oraliq segment, 10Base- 5: 11 bt ga qisqaradi.
2-va 3-tarmoq PVV o’lchamlarni hisoblash natijasida jami qiymati 21 ga teng
bo’ladi,  bu  esa  49  bit  oraliqdagi  chegara  qiymatidan  kamroq  ya’ni  qo’yilgan
talablarga javob beradi. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA2-va 4- tarmoq o’rtasidagi PDV qiymatini hisoblash.
5.PDV qiymatini hisoblaymiz:
Chap baza segment 10:
0 + 233∙0,1 = 23,3
Oraliq segment 6:
29 + 236∙0,1 = 52,6
Oraliq segment 2:
46,5 + 57∙0,1026 = 52,3
Oraliq segment 4:
24+ 377∙0,1= 61,7
Oraliq segment 8:
46,5 + 53∙0,1026 = 51,9
O’ng baza segment 12:
152 + 104∙0,1 = 162,4
2-va  4-tarmoq  komponentlarining  PDV  qiymati  404,2  ga  teng.  PDV  qiymati
575  maksimal  ruxsat  etilgan  qiymatdan  kamroq  bo'lgani  uchun  bu  tarmoq  ikkita
signalning qaytishi vaqtining mezoni talabiga javob beradi.
5.PVV qiymatini hisoblaymiz:
10-Chap segment, 10Base-FB: 0 bt ga qisqaradi.
6-oraliq segment, FOIRL: 0 bt ga qisqaradi.
2-oraliq segment, 10Base- FB: 2 bt ga qisqaradi.
4-oraliq segment, 10Base- 5: 11 bt ga qisqaradi.
8-oraliq segment, 10Base- 2: 11 bt ga qisqaradi.
2-va 4-tarmoq PVV o’lchamlarni hisoblash natijasida jami qiymati 24 ga teng
bo’ladi,  bu  esa  49  bit  oraliqdagi  chegara  qiymatidan  kamroq  ya’ni  qo’yilgan
talablarga javob beradi. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA3-va 4- tarmoq o’rtasidagi PDV qiymatini hisoblash.
6.PDV qiymatini hisoblaymiz:
Chap baza segment 11:
12,3 + 53∙0,1 = 17,6
Oraliq segment 7:
46,5 + 236∙0,0866 = 66,9
Oraliq segment 3:
42 + 57∙0,113 = 48,4
Oraliq segment 4:
24+ 377∙0,1= 61,7
Oraliq segment 8:
46,5 + 53∙0,1026 = 51,9
O’ng baza segment 12:
152 + 104∙0,1 = 162,4
3-va  4-tarmoq  komponentlarining  PDV  qiymati  408,9  ga  teng.  PDV  qiymati
575  maksimal  ruxsat  etilgan  qiymatdan  kamroq  bo'lgani  uchun  bu  tarmoq  ikkita
signalning qaytishi vaqtining mezoni talabiga javob beradi.
6.PVV qiymatini hisoblaymiz:
11-Chap segment, 10Base-FL: 10,5 bt ga qisqaradi.
7-oraliq segment, 10Base- 5: 11 bt ga qisqaradi.
3-oraliq segment, 10Base- T: 8 bt ga qisqaradi.
4-oraliq segment, 10Base-FB: 2 bt ga qisqaradi.
8-oraliq segment, 10Base- 2: 11 bt ga qisqaradi.
3-va  4-tarmoq  PVV  o’lchamlarni  hisoblash  natijasida   jami  qiymati  41.5  ga
teng  bo’ladi,  bu  esa  49  bit  oraliqdagi  chegara  qiymatidan  kamroq  ya’ni  qo’yilgan
talablarga javob beradi. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA Xulosa
Barcha komponentlarning PDV qiymati 575 maksimal ruxsat etilgan qiymatdan 1-
2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4 va 3-4  tarmoq komponentlarining qiymati kamroq bo'lgani uchun
bu tarmoq ikkita signalning qaytishi vaqtining mezoni talabiga javob beradi.
    1-va 2-tarmoq komponentlarining PDV qiymati 264 ga teng.
    1-va 3-tarmoq komponentlarining PDV qiymati 412,9 ga teng.
1-va 4-tarmoq komponentlarining PDV qiymati 411,8 ga teng.
2-va 3-tarmoq komponentlarining PDV qiymati 405,3 ga teng.
2-va 4-tarmoq komponentlarining PDV qiymati 404,2 ga teng.
3-va 4-tarmoq komponentlarining PDV qiymati 408,9 ga teng.
PVV qiymatini hisoblaymiz:
     1-va 2-tarmoq PVV o’lchamlarni jami qiymati 28,5 ga teng bo’ladi.
1-va 3-tarmoq PVV o’lchamlarni jami qiymati 48,5 ga teng bo’ladi.
1-va 4-tarmoq PVV o’lchamlarni jami qiymati 48,5 ga teng bo’ladi.
2-va 3-tarmoq PVV o’lchamlarni jami qiymati 21 ga teng bo’ladi.
2-va 4-tarmoq PVV o’lchamlarni jami qiymati 24 ga teng bo’ladi.
3-va 4-tarmoq PVV o’lchamlarni jami qiymati 41,5 ga teng bo’ladi.
Barcha  PVV  o’lchamlarni  hisoblash  natijasida  jami  qiymati  49  bit  oraliqdagi
chegara qiymatidan kamroq ya’ni qo’yilgan talablarga javob beradi.
Kurs  ishimni  bajarish  davomida  PDV  va  PVV  o’lchamlarni  hisob  kitob  qilib
chiqdim  va  hamma  hisob  ishlarim  barcha  talablarga  javob  berdi.  Barcha  tarmoqlar
berilgan standartlarga javob beradi Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
17KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA            FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI
1. Z.Z.Miryusupov,  J.X.Djumanov,  -Komyuter  tarmoqlari(o`quv  qo`llanma)-
T.Aloqachi,2020-yil 144 bet 
2. Kaxxarov  A.A.,  Avazov  Yu.Sh.,  Ruziye  U.A.  -Komyuter  tizimlari  va
tarmoqlari-T.: Fan va texnologiya, 2019-yil 450-b. 
3. Botirov T.V., Kadirov Yo.B., Sattarov O.U. va Boboyev A.A. Kompyuter
tizimlari va tarmoqlari. Oliy o’quv yurtlari uchun o’quv qo’llanma- 2020 yil, 345 b
4. Larry  L.  Peterson  &  Bruce  S.  Davie   Computer  networks  ©  2019  by
Elsevier Science (USA)
5. A.Tanenbaum.  Computer  Networks,  Fourth  Edition.  Publisher;  Prentice
Hall, 2011. 
6. Олифер  В.Г.,  Олифер  Н.А.  Компьютерные  сiи.  Принципы,
технологии, протоколы. Учебник. - СПб. Питер. 20 z 16 г. 
7. Musaev M.M. “Kompyuter tizimlari va tarmoqlari”. Toshkent.: “Aloqachi”
nashriyoti, 2013 yil. 394 bet. – Oliy o„quv yurtlari uchun qo„llanma. 
8. Ватаманюк  А.  Создание,  обслуживание  и  администрирование  сiей.
СПб. Питер. 2010 – 282 с. 
9. Гук М. Энциклопедия. Аппаратные средства локальных сiей. - СПб.:
Питер, 2002. -576 с. 
10. Велихов  А.В.  и  др.  Компьютерные  сiи.  Учебное  пособие  по
администрированию локальных и объедененных сiей. 3-е изд. доп. и исп. -
М.: Нов. Изд. дом. 2005 г.304 с.
11. .Бройдо  В.Л.  Архитектура  ЭВМ  и  систем.  Учебник  для  вузов.-
СПб. Питер. 2009.- 720 с. 
12. .Цилькер Б.Я., Орлов С.А. Организация ЭВМ и систем. Учебник
для вузов.– СПб. Питер.2004. -668. 
13. .Бройдо  В.Л.  "Вычислительные  системы,  сiи  и
телекоммуникации" - СПб.:Питер. 2003. 
14. Олифер  В.Г.,  Олифер  Н.А.  Сiевые  операционные  системы.  -
СПб. Питер. 2006 г.
Mundarija
Kirish…………………………………………………………………...…………
1.1 Kurs ishining tarkibi va hajmi…………………………………………..…..
1.2. Kurs ishini rasmiylashtirish talablari…………………………………........
1.3. Kurs ishining strukturaviy rasmiylashtirish……………………………..…
2. Telekommunikatsiya tizimlari va tarmoqlari.
2.1 Telekommunikatsiya tarmoqlari trafiklari himoyasi usullari........................
2.2 Telekommunikatsiya tizimlari va tarmoqlarini loyihalashtirish...................
2.3 Loyihalash uchun zarur boshlang‘ich ma’lumotlar. Asosiy loyiha xujjatlari..............................................................................................................
 3. Tarmoq qurulmalari va ularning vazifalari
3.1 Tarmoq adapterlari………………………………………...……..……………………….
3.2 Transiverlar……………………………………….……………..……………………………
3.3 Repiterlar….……………………………………………………………………………………
3.4 Konsentratorlar..…………………………………..…………………………………………
3.5 Ko’priklar………………….…………………………….……………………………………...
3.6 Yo’naltirgichlar ………………………………………..……………………………………..
4. Hisobiy qism
4.1 Ethernet va FastEthernet asosidagi kompyuter tarmog'i va uning samaradorligini hisoblash tartibi..........................................................................
Ilova A…………………………………………………………………………….
Xulosa………………………………………………………………………..……
Foydalanilgan adabiyotlar………………………………………………..……..