Umumiy oʻrta ta’lim tizimida ”Oʻzbeksiton respublikasi tinchliksevar siyosati” mavzusini oʻqitishda interfaol usullardan foydalanish

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI 
NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
Tarix fakulteti
"Tarix" kafedrasi
"Tarix " ta`lim yo`nalishi
” Umumiy o rta ta’lim tizimida ”O zbeksitonʻ ʻ
respublikasi tinchliksevar siyosati” mavzusini
o qitishda interfaol usullardan foydalanish	
ʻ ”
mavzusida yozgan
Ilmiy rahbar____________-
Navoiy K U R S  I S H I Umumiy o'rta talim tizimida O'zbekiston
respublikasining tinchliksevar siyosati mavzusini
o'qitishda interfaol usullardan foydalanish
Reja:
Kirish 
Asosiy qism 
I Bob O’zbekiston respublikasi tashqi siyosati asosiy prinsiplari.
1.1 O’zbekiston Respublikasi tashqi siyosati.
   1.2 O’zbekiston Respublikasida tashqi iqtisodiy siyosat.
   II Bob Tashqi siyosatning asosiy tamoyillari.
     2.1  Xalqaro  ahvol.  O'zbekistonning  tinchliksevar  tashqi  siyosati  va
jahon hamjamiyatiga qo'shilishi.
2.2  Interfaol usullardan foydalanish
Xulosa
Adabiyotlar Kirish
O’zbekiston Respublikasi o’z milliy manfaatlariga asoslangan holda ochiq, o’zaro
manfaatli  va  konstruktiv  tashqi  siyosat  olib  boradi.  Respublikaning  zamonaviy
tashiq  siyosiy  kursi  dunyoda  va  mintaqada  shiddat  bilan  o’zgarayotgan  vaziyat,
hamda mamlakatning ichidagi keng ko’lamli o’zgarishlarga asoslanib shakllanadi.
O’zbekiston  Respublikasi  tashqi  siyosiy  faoliyatining  bosh  maqsadi  –  davlat
mustaqilligi va suverenitetini, xalqaro maydondagi o’rni va rolini mustahkamlash,
yon-atrofida  xavfsizlik,  barqarorlik  va  ahil  qo’shnichilik  muhitini  shakllantirish,
respublikaning tashqi iqtisodiy manfaatlarini faol tarzda ilgari surish. 
Respublika  harbiy-siyosiy  bloklarga  qo'shilmaslik  kursiga  sodiq  bo'lib,  o'z
hududida  xorijiy  harbiy  bazalar  va  ob'ektlarni  joylashtirishga,  shuningdek,
mamlakat  harbiy  xizmatchilarining  chet  eldagi  tinchlikparvarlik  amaliyotlarida
yoki  harbiy  mojarolarda  ishtirok  etishiga  yo'l  qo'ymaydi.  O'zbekiston  barcha
qarama-qarshiliklar va nizolarni faqat tinch siyosiy yo'llar bilan hal qilish tarafdori.
O'zbekiston  davlatlarning  suveren  tengligi,  kuch  ishlatmaslik  yoki  kuch  bilan
tahdid  qilmaslik,  chegaralarning  daxlsizligi,  boshqa  davlatlarning  ichki  ishlariga
aralashmaslik; xalqaro majburiyatlarni vijdonan bajarish, inson huquqlarini hurmat
qilish  va  himoya  qilish  va  xalqaro  huquqning  boshqa  umume'tirof  etilgan
tamoyilllari  va  normalari;  xavfsizlikning  bo'linmasligi,  ochiqlik  va  pragmatizm,
qo'shni  mamlakatlar  bilan  har  tomonlama  yaxshi  qo'shnichilik  munosabatlarini
rivojlantirish,  mintaqaviy  va  xalqaro  hamkorlikni  mustahkamlash  kabi  asosiy
tamoyillarga  tayangan  holda  tinchlik,  taraqqiyot  va  farovonlik  yo'lida  barcha
sheriklar bilan hamkorlikni kengaytirishdan manfaatdor.
Tashqi siyosiy faoliyatning asosiy va birinchi darajali vazifalaridan biri bu 2017-
2021-yillarda  O’zbekiston  Respublikasini  rivojlantirishning  beshta  ustuvor
yo’nalishi bo’yicha Harakatlar strategiyasini samarali amalga oshirishdir.
Ushbu  maqsadga  erishish  uchun  tashqi  siyosat  idorasi  oldiga  quyidagi  vazifalar
qo’yilgan: -  mamlakatimizda  olib  borilayotgan  demokratik  islohotlarni  hamda  jamiyat  va
iqtisodiyotni  modernizatsiya  qilishning  jadal  jarayonlarini  samarali  amalga
oshirish uchun mumkin qadar qulay tashqi siyosiy shart-sharoitlarni shakllantirish;
-  Markaziy  Osiyoda  tinchlik  va  barqarorlikni  saqlash  hamda  mustahkamlash,
mintaqani xavfsizlik va barqaror taraqqiyot hududiga aylantirish;
-  jahonning  yetakchi  davlatlari  va  xalqaro  tashkilotlar  bilan  strategik  hamkorlik
qilishning mutanosib, ko’p qirrali tizimini shakllantirish;
-  O’zbekistonning  mintaqa  va  jahon  siyosatidagi  muhim  yo’nalishlar  bo’yicha
xalqaro tashabbuslarini ilgari surish;
- mahalliy mahsulotlarning eksport hajmini oshirish va geografiyasini kengaytirish
borasida ko’maklashish;
-  milliy  iqtisodiyotning  ustuvor  tarmoqlariga  to’g’ridan-to’g’ri  xorijiy
investitsiyalar va ilg’or texnologiyalarni jalb etishda faol ko’mak berish;
- mamlakatimizga turistlarni jalb qilish hamda turistik infratuzilmani rivojlantirish
borasida amaliy yordam ko’rsatish;
-  transport  va  tranzit  sohasidagi  hamkorlikni  kengaytirish  va  chuqurlashtirishda
hamda  xalqaro  transport  kommunikatsiyalari  va  logistik  infratuzilmalarni
rivojlanishiga ko’maklashish;
-  xorijdagi  O’zbekiston  Respublikasi  fuqarolari  va  yuridik  shaxslari  huquq  va
manfaatlarining har tomonlama himoya qilinishini ta’minlash;
- xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlar bilan aloqalarni mustahkamlash.
Tashqi  siyosatimizning  bosh  ustuvor  yo’nalishi  Markaziy  Osiyo  mintaqasidir.
O’zbekistonning Markaziy Osiyodagi siyosati mintaqada tinchlik va barqarorlikni
ta’minlashga,  mintaqaviy  xavfsizlikning  muhim  muammolarini  hal  etishga,  shu
jumladan,  Afg’onistondagi  vaziyatni  hal  qilishga  ko’maklashishga  qaratilgan.
O’zbekiston mintaqaviy savdo-iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlash, mintaqaning
transport va tranzit infratuzilmasini rivojlantirish, Markaziy Osiyo transchegaraviy
daryolarining suv-energetika resurslaridan oqilona va kompleks foydalanish hamda
mintaqaning  ekologik  barqarorligini  ta’minlash,  chegaralarni  delimitatsiya  va demarkatsiya qilish jarayonini  yakuniga yetkazish  uchun barcha sa’y-harakatlarni
amalga oshiradi.
O’zbekiston  mintaqa  davlatlari  bilan  do’stona  va  ahil  qo’shnichilik
munosabatlarini  mustahkamlashdan,  ilmiy-texnikaviy  va  madaniy-gumanitar
hamkorlikni rivojlantirishdan, parlamentlar, chegara hududlari, jamoat tashkilotlari
va oddiy fuqarolar o’rtasidagi aloqalarni kuchaytirishdan manfaatdor.
O’zbekiston  Afg’oniston  bilan  aloqalarni  kengaytirishni,  mazkur  mamlakatdagi
vaziyatni  tinch  yo’l  bilan  hal  etishga  qaratilgan  xalqaro  sa’y-harakatlarda  faol
ishtirok  etishni  davom  ettiradi.  O’zbekiston  tomoni  Afg’oniston  iqtisodiyotini
qayta  tiklanishiga,  uning  transport,  ishlab  chiqarish,  energetik  va  ijtimoiy
infratuzilmalarini  rivojlantirishga  ko’mak  berishda  davom  etadi.  Barqaror  va
ravnaq  topayotgan  Afg’oniston  Markaziy  Osiyodagi  mintaqaviy  xavfsizlikning
kafolatidir.
MDH  malakatlari  bilan  hamkorlik  ham  O’zbekiston  tashqi  siyosatining  ustuvor
yo’nalishi  hisoblanadi.  Mazkur  davlatlar  bilan  respublikamiz  tarixan  shakllangan
siyosiy,  iqtisodiy,  transport-kommunikatsion  va  boshqa  aloqalarga  ega.
O’zbekiston Hamdo’stlik mamlakatlari bilan tenglik, o’zaro foydalilik, bir-birining
manfaatlarini hurmat qilish va e’tiborga olish tamoyillari asosida ikki tomonlama
hamkorlik munosabatlarini qurishni davom etadi.
O’zbekiston  Rossiya  bilan  2004-yil  16-iyunda  imzolangan  Strategik  hamkorlik,
2005-yil  14-noyabrdagi  Ittifoqchilik  munosabatlari  to’g’risidagi  shartnomalar
hamda  2012-yil  4-iyunda  imzolangan  O’zbekiston  Respublikasi  va  Rossiya
Federatsiyasi  o’rtasida  Strategik  hamkorlikni  chuqurlashtirish  to’g’risidagi
deklaratsiya  asosida  do’stona  munosabatlarni  har  tomonlama  mustahkamlash  va
tadrijiy  rivojlantirish  ikki  mamlakat  manfaatlariga  to’liq  mos  keladi  hamda
mintaqadagi  tinchlik  va  xavfsizlikni  mustahkamlashga  xizmat  qiladi.  Ikki
tomonlama  munosabatlarning  eng  muhim  vazifalari  O’zbekiston  Respublikasi
Prezidenti  Sh.  M.  Mirziyoyevning  2017-yil  4-5-aprelda  Rossiyaga  davlat  tashrifi
hamda Rossiya Federatsiyasi Prezidenti V. V. Putinning 2018 yil 18-19 oktyabrda O’zbekistonga  davlat  tashrifi  chog’ida  erishilgan  kelishuvlarni  to’liq  amalga
oshirilishini ta’minlashdan iboratdir. 
O’zbekiston  Respublikasi  global  muammolarni  hal  etishda  muhim  rol
o’ynaydigan,  yaqin  mintaqaviy  qo’shni  Xitoy  bilan  strategik  hamkorlikni
kuchaytirish  tarafdori.  Xitoy  bilan  munosabatlarni  rivojlantirish  2012-yil  6-
iyundagi Strategik hamkorlikni o’rnatish to’g’risidagi qo’shma deklaratsiya, 2013-
yil  9-sentyabrdagi  ikki  tomonlama  strategik  hamkorlikni  yanada  rivojlantirish  va
chuqurlashtirish  to’g’risidagi  deklaratsiyasi  hamda  2017  yil  12  maydagi  Har
tomonlama  strategik  sheriklik  munosabatlarini  yanada  chuqurlashtirish  to'g'risida
qo'shma  bayonotga  asoslangan.  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Sh.  M.
Mirziyoyev 2019-yil 24-27 aprelda «Bir makon, bir yo’l» Ikkinchi xalqaro forum
doirasida ilgari surgan tashabbus va takliflarni to'liq va o'z vaqtida amalga oshirish
ikki mamlakat manfaatlariga mos keladi.
O’zbekiston  tashqi  siyosatining  ustuvor  yo’nalishlaridan  biri,  Amerika  Qo’shma
Shtatlari bilan 2002-yil 12-mart oyida imzolangan O’zbekiston va AQSh o’rtasida
Strategik  sherikchilik  va  hamkorlikning  asoslari  to’g’risidagi  deklaratsiyasi
asnosida  o’zaro  manfaatli  va  konstruktiv  hamkorlikni  har  tomonlama
rivojlantirishdan  iboratdir.  O’zbekiston  AQSh  bilan  mamlakatda  amalga
oshirilayotgan  fuqarolik  jamiyati  asoslarini  mustahkamlash  va  xalq  turmush
darajasini yaxshilashga qaratilgan modernizatsiya jarayoni va islohotlarni qo’llab-
quvvatlash  maqsadida  siyosiy,  savdo-iqtisodiy,  investitiaviy-texnologik  va
madaniy-gumanitar  sohalarda  hamkorlikni  yanada  kengaytirishdan  manfaatdor.
Ikki  tomonlama  hamkorlikning  muhim  yo’nalishlari  Afg’onistonda  tinchlik  va
barqarorlikni  mustahkamlash,  transmilliy  tahdid  va  xatarlarga  qarshi  kurashga
ko’maklashishdan iboratdir.
O’zbekiston  Yevropa  Ittifoqi  va  Yevropa  davlatlari  bilan  har  taraflama  manfaatli
hamkorlikka  muhim  ahamiyat  beradi.  Yevropa  mamlakatlari  bilan  hamkorlikni
asosiy  sohalari  savdo-sotiqni  rivojlantirish,  investitiya  va  moliya,  zamonaviy
texnologiyalar  transferi,  ilm-fan,  texnika,  ta’lim,  ekologiya,  sog’liqni  saqlash,
madaniyat  va  mintaqaviy  xavfsizlik  kabilar  hisoblanadi.  O’zbekiston  asosiy e’tiborini  Yevropaning  ilg’or  davlatlari,  xususan  Germaniya,  Fransiya,  Buyuk
Britaniya,  Belgiya,  Italiya,  Ispaniya,  Latviya  va  boshqa  davlatlar  bilan  ikki
tomonlama hamkorlikni yanada yuqori darajaga chiqarishga alohida e’tibor beradi.
Respublikamiz ko’p asrlik umumiy tarix, yagona til va din, umumiy qadriyatlar va
o’xshash  urf-odatlarga  ega  bo’lgan  Turkiya  davlati  bilan  do’stlik  va  hamkorlikni
mustahkamlashga  qaratilgan  siyosatni  izchil  davom  ettiradi.  Mamlakatimiz
Turkiya  bilan  har  taraflama  manfaatli  hamkorlikni,  jumladan  savdo-sotiq,
investitsiya va turizm kabi sohalarda rivojlantiradi.
Osiyo-Tinch  okeani  hududi  mamlakatlari,  xususan  Koreya  Respublikasi  va
Yaponiya bilan hamkorlik O’zbekiston tashqi siyosatining muhim yo’nalishlaridan
biri  bo’lib  qoladi.  O’zbekiston  ushbu  davlatlar  bilan  investitsiya,  savdo-sotiq,
yuqori texnologiyalar, madaniy-gumanitar sohalaridagi keng qamrovli hamkorlikni
davom ettiradi.
O’zbekiston  Janubiy-Sharqiy  Osiyodagi  mamlakatlar  –  Malayziya,  Indoneziya,
Singapur, Vetnam kabi davlatlar bilan hamkorligini rivojlantiradi.
O’zbekiston  Janubiy  Osiyo  mamlakatlari,  xususan  Hindiston  va  Pokiston  bilan
savdo-sotiq,  transport-kommunikatsiya,  turizm  kabi  sohalarda  har  taraflama  va
o’zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirishni qo’llab quvvatlaydi.
O’zbekiston  musulmon  dunyosi  davlatlari  bilan  o’zaro  manfaatli  aloqalarni
iqtisodiyot,  transport  kommunikatsiyasi,  moliya,  investitsiya  va  sayyohlik
sohalarida,  shu  jumladan  Islom  hamkorlik  tashkiloti  va  Islom  taraqqiyot  banki
doirasida faol rivojlantirish va mustahkamlashdan manfaatdor.
O’zbekiston  BMT  ishida  faol  ishtirok  etishni  davom  ettiradi,  hamda  uni  xalqaro
tinchlik va xavfsizlikni ta’minlashga, tezkor globallashuv jarayonida davlatlarning
barqaror rivojlanishida ko’maklashishga mas’ul bo’lgan yagona universal tashkilot
sifatida ko’radi. I bob O’zbekiston respublikasi tashqi siyosati asosiy prinsiplari.
1.1 O’zbekiston Respublikasi tashqi siyosati.
Tashqi  siyosat  bu  davlatning  xalqaro  munosabatlaridagi  umumiy  yo’nalishini
qamrab oladi.
Tashqi  siyosat  davlatning  boshqa  davlatlar  xalqlar  va  xalqaro  tashkilotlar  bilan
o’zaro  munosabatlar  soxasidagi  faoliyatining  maqsadlari  va  vositalari  majmunini
qamrab oladi.
O’zbekiston  respublikasi  tashqi  siyosatini  asosiy  tamoyillari  Konstitutsiyasining
17- moddasida qonuniy jixatdan mustaxkamlab qo’yilgan.
“O’zbekiston  respublikasi  tashqi  siyosati  va  xalqaro  faoliyati  O’zbekiston
respublikasi  konstitutsiyasi  “Ozbekiston  respublikasi  shartnomalar  to’g’risidagi
qonun” O’zbekiston respublikasi “mudofa to’g’risidagi”  O’zbekiston respublikasi
xarbiy doktirininatasi to’g’risidagi” qonunlari va boshqa qonunchilik xujjatlaridagi
tamoyillar  va  meyorlarga  Birlashgan  millatlar  tashkiloti  va  yevropa  xavfsizlik  va
xamkorlik  tashkilotining  tamoyil  va  maqsadlariga  shuningdek,  O’zbekiston
respublikasi  oliy  majlisi  ratifikatsiya  qilgan  O’zbekiston  respublikasi  xalqaro
shartnomalari  va  bitimlaridan  kelib  chiqadigan  majburiyatlariga  asoslanadi”
deyilgan, 1996-yildagi O’zbekiston respublikasi tashqi siyosiy faoliyatining asosiy
tamoyillari to’g’risidagi qonun 1-modda.
1.   O’zbekiston  tashqi  siyosatining  asosiy  maqsad  va  vazifalari  O’zbekiston
prezidenti  Islom  Karimovning  dasturiy  chiqish  va  maruzalarida  aniq  va  ravshan
ifodalangan,  mamlakatning  Konstitutsiyasi,  tegishli  qonun  va  normativ-huquqiy
hujjatlar,  shuningdek  O’zbekiston  Respublikasi  imzolagan  xalqaro  konvensiyalar
va shartnomalar asosida aniqlangan.
Tashqi  siyosiy  kursning  asosiy  maqsadi  davlat  mustaqilligi  suverenitetini
mustaxkamlash,  milliy  manfatlarni  ximoya  qilish,  mintaqada  xavfsizlik  va barqarorlikni    mustaxkamlash  O’zbekistonning  barqror  rivojlanishi  uchun  qulay
tashqi siyosiy sharoitlarni yaratish uning xalqaro nufuzini oshirishdan iboratdir.
Prezident  Islom  Karimov  o’zining  O’zbekiston  respublikasi  oliy  majlisi
qonunchilik  palatasi  va  senatining  2010-yil  27-yanvarning  qo’shma  majlisida
so’zlagan  nutqida  tashqi  siyosatning  asosiy  vazifalariga  to’xtalib  quyidagilarni
takidlab  o’tgan:  “mintaqamizda  va  butun  dunyoda  yuzaga  kelayotgan  murakkab
geosiyosiy  sharoitda  bizning  zimmamizda  mamlakatimiz  xavfsizligi  va
mintaqamiz barqarorligini taminlash shu muqaddas zaminimizda hukm surayotgan
tinch  osoyishta  hayotni  saqlash  kabi  bir  biridan  masuliyatli  va  keng  ko’lamli  bir
qator  vazifalar  borki  yurtimizning  joondan  aziz  farzandlarimizning  bugungi  va
ertangi  kuni  ana  shu  masalalarni  qanchalik  muvafaqiyat  bilan  hal  etishimizga
bog’liqdir”.
Yuqorida qayd etilganlardan kelib chiqqan holda, O’zbekiston respublikasi tashqi
siyosiy kursining asosiy vazifalarini quyidagicha qisqa ifodalash mumkin:
Birinchidan:  yaqin  va  uzoq  davlatlar  bilan  o’zaro  manfatli  va  teng  xuquqli
xamkorlik  munosabatlarini  xar  tomonlama  rivojlantirish  va  mustaxkamlash.
O’zbekistonning  jaxon  xamjamiyatiga  asta  sekin  va  xar  tomonlama
integrallashishida  siyosiy  iqtisodiy  madaniy  marifiy  ilmiy  texnikaviy  va  boshqa
soxalarda  ochiq  va  konstruktiv  xalqaro  xamkorlikni  amalga  oshirishda  ikki
tomonlama  va  ko’p  tomonlama  diplomatiya  mexanizmlaridan  samarali
foydalanish.
Ikkinchidan:  O’zbekiston  raxbariyatining  mintaqaviy  va  xalqaro  siyosatning
dolzarbyo’nalishlari  xususidagi,  jumladan,  Afg’onistondagi  vaziyatni  tinch  yo’l
bilan xal etish bo’yicha “6+3” muloqot guruxini tuzish, O’rto Osiyo Fors qo’ltig’i
transport  transzit  yo’lini  tuzish  mintaqadagi  trans  chegaraviy  daryolarning  suv
resurslaridan oqilona foydalanish va boshqa xalqaro tashabbuslarni olg’a surish.
Uchinchidan:  O’rta  Osiyoda  tinchlik  va  barqarorlikni  saqlash  mintaqani  barqaror
xavfsizlik xududiga aylantirish bilan bog’liq siyosiy diplomatic va xalqaro xuquqiy
masalalarni xal etins. Uzoq va yaqin davlat bilan munosabatlarda siyosiy ijtimoiy iqtisodiy  millatlararo  va  boshqa  salbiy  xolatlarning  avj  olishiga  yo’l  qo’ymaslik
uchun diplomatic choralarni ko’rish.
To’rtinchidan: Respublikada amalga oshirilayotgan chuqur demokratik isloxotlarni
jamiyatni  va  iqtisodni  modernizatsiyalashning  dinamik  jarayonlarni  samarali
amalga  oshirish  uchun  qulay  tashqi  siyosiy  sharoitlarni  yaratish.  Jaxondagi
mamlakatlar  bilan  savdo  iqtisodiy  munosabatlarni  muntazam  rivojlantirish  milliy
iqtisodiyotning  ustivor  yo’nalishlariga  to’g’ridan  to’g’ri  chet  el  sarmoyalarini  va
ilg’or  texnologiyalarni  jalb  qilish  bilan  bog’liq  siyosiy  diplomatik  va  xalqaro
xuquqiy masalalarni amalga oshirish.
Beshinchidan:  jaxon  ham  jamiyatiga  O’zbekiston  tashqi  va  ichki  siyosatining
asosiy  jixatlarini  aks  ettiradigan,  uning  xalqaro  tashabbuslarining  mazmun  va
moxiyatini ifodalovchi obektiv va ishonchli malumotlarni yetkazish.
O’bekiston  mustaqillikka  erishgandan  keyingi  dastlabki  kunlaridanoq  o’zining
milliy  manfaatlariga  mos  keladigan  puxta  tashqi  siyosat  yo’lini  belgilash  jahon
hamjamiyatiga  qo’shilish,  xorijiy  mamlakatlar  bilan  siyosiy-iqtisodiy,  ilmiy
texnikaviy  va  boshqa  sohalarda  aloqalar  o’rnatishga  kirishdi.  Chunki,  yosh
davlatimizning  mustaqilligini  mustahkamlash  va  mamlakatimizning  xavfsizligi
barqarorligi  va  taraqiyoti  ko’p  jihatdan  yuqoridagi  aloqalargauzviy  bog’liqdir.
Bunga  osonlikcha  erishib  bo’lmaydi,  chunki  sobiq  ittifoq  tarkibida  bo’lgan
O’zbekiston tashqi dunyodan ajratib qo’yilgan va hamma tashqi aloqalar masalalar
markaziy  hokimiyat  tomonidan  olib  boriladi.  Shu  bois  davlatimiz  tashqi  siyosat
yuritish  tajribasiga  ham  jahon  diplomatsiyasi  va  tashqi  iqtisodiy  faoliyatni
biladigan  kadrlarga  ham  ega  emas  edi.  Bu  kamchiliklarni  bartaraf  etish  uchun
hukumatimiz  bu  sohadagi  ko’p  qirrali  ishlarni  boshidan  boshlashga  to’g’ri  keldi.
XXI  asr  bo’sag’asida  o’zining  davlat  mustaqilligini  qo’lga  kiritgan  O’zbekiston
milliy  xavfsizlikni  mustahkamlash  demokratik  huquqiy  davlat  va  fuqarolik
jamiyati barpo etish, ma’naviy milliy qadriyatlarni tiklash va rivojlantirish, bozor
iqtisodiyotini shakllantirish, odamlar uchun farovon turmush sharoitlarini yaratish
kabi o’ziga xos yo’lni tanladi. Biz  uchun  mustaqillik  –  o’z  erkinlagimizni  anglashgina  emas  balki,  avvalo  o’z
hayotimizni  o’z  ifodamizni  bilan  va  milliy  manfaatlarimizni  ko’zlagan  holda
tashkil etish, o’z kelajagimizni tashkil etish, o’z qo’limiz bilan qurish huquqidir.
2.Respublikaning  barcha  tashqi  iqtisodiy  aloqalarini  muvofiqlashtirish,  tartibga
solish,  nazorat  qilish,  boshqarishni  amalga  oshiradigan  davlat  organi
xisoblanadigan  tashqi  iqtisodiy  aloqalar  vazirligi  (TIAV)  O’zbekiston
Respublikasida tashqi iqtisodiy faoliyatni tartibga solish bilan shug’ullanadi. TIAV
xorijda  O’zbekiston  Respublikasi  vakili  bo’lib  respublika  nomidan  va  uning
manfatlarini  ko’zlab  barcha  tashqi  iqtisodiy  masalalar  shu  jumladan  O’zbekiston
respublikasining xalqaro shartnomalaridan kelib chiqadigan majburiyatlar bo’yicha
faoliyat  yuritadi.  Vazirlik  o’z  faoliyatini  O’zbekiston  Respublikasi  vazirlar
maxkamasining bevosita raxbarligida amalga oshiradi.
Quyidagilar O’zbekiston respublikasi tashqi iqtisodiy aloqalar
vazirligi faoliyatining asosiy yonalishlari hisoblanadi.
--Xorij  mamlakatlari  bilan  xamkorlikning  Respublika  uchun  ustuvor
yo’nalishlarini  belgilash  tashqi  savdoni  rag’batlantirish  mexanizmlarini  ishlab
chiqish asosida davlat tashqi iqtisodiy siyosatini yo’naltirish va o’tkazish;
--tashqi  iqtisodiy  faoliyatning  davlat  tomonidan  tartibga  solinishi  ular  ushbu
faoliyatni  amalga  oshirishning  belgilangan  tartibiga  rioya  qilishlarini  ko’zlab
O’zbekiston  xududida  faoliyat  ko’rsatayotgan  tashqi  iqtisodiy  faoliyat
ishtirokchilarining operatsiyalarini nazorat qilish;
--O’zbekistonda  va  undan  tashqarida  respublikaning  tashqi  iqtisodiy  manfatlarini
ximoya qilish;
--tashqi  iqtisodiy  aloqalarni  rivojlantirish  uchun  tashkiliy  xuquqiy  iqtisodiy  shart
sharoitlarini yaratish;
--O’zbekistoni  umumjaxon  xo’jalik  aloqalariga  faol  qo’shish  yo’li  bilan
Respublika xalq xo’jaligi va axolisining chet el mamlakatlari maxsulotiga bo’lgan
extiyojlarini qanoatlantirish; --tashqi  iqtisodiy  aloqalar  infratuzilmasini  rivojlantirish  shu  jumladan  axborot
tuzilmalarini  barpo  etish  transportekspeditorlik  xizmati  ko’rsatilishini  ta’minlash,
eksport va import tovarlarini sertifikatlash;
--respublikaning eksprt saloxiyatini kengaytirishga doir takliflarni ishlab chiqish;
--chet  el  investitsiyalarini  respublika  iqtisodiyotiga  jalb  etish  va  ulardan  samarali
foydalanish, respublika sarmoyalarini chet elda oqilona joylashtirish;
--O’zbekiston  tashqi  iqtisodiy  faoliyati  ishtirokchilarining  manfatlarini
respublikada xam xorijda xam ximoya qilish, tashqi iqtisodiy aloqalar masalalarida
MDXga  azo  davlatlar  bilan  shuningdek,  boshqa  chet  el  mamlakatlari  bilan
xamkorlikni  taminlash.  TIAV  tashqi  iqtisodiy  aloqalarni  rivojlantirish  ularning
samaradorligini  oshirish  bunday  aloqalar  mexanizmini  takomillashtirish  va
ularning tashqi iqtisodiy faoliyatini shakllantirish xamda rivojlantirishda vazirliklar
idoralar,  tashqi  iqtisodiy  tashkilotlar,  birlashmalar  va  korxonalar,  konsernlar,
uyushmalar,  tashkilotlar,  shu  jumladan  jismoniy  shaxslarga  (“tashqi  iqtisodiy
faoliyat  qatnashchilariga”)  yordam  ko’rsatishning  umumdavlat,  savdo  siyosiy,
iqtisodiy, rejali, valyuta-kredit, moliyaviy va taxliliy masalalarni xal etadi.
3. Tashqi siyosat - davlatning va jamiyatdagi boshqa siyosiy institutlarning xalqaro
darajada  o’zining  manfaatlari  va  ehtiyojlarini  hamda  o’zaro  manfaatlar
uyg’unligini  amalga  oshirish  bo’yicha  faoliyatidir.  U  davlatlar  bilan  diplomatik
munosabatlar o’rnatish, xalqaro tashkilotlar qoshida vakolatxonalarini ochish yoki
unga  a’zo  bo’lish,  turli  darajalarda  o’zaro  aloqalar  o’rnatish  shakllarida  amalga
oshirib boriladi.
Tashqi  siyosatning  zarurligini  har  bir  davlatning  ehtiyojlari  taqazo  etadi.
Ehtiyojlar, avvalo, har bir mamlakatning milliy manfaatlaridan kelib chiqadi. Har
bir  davlat  o’zining  tashqi  siyosatida  boshqa  davlatning  manfaatlarini  ustun
qo’ymaydi va bunga intilmaydi.
Tashqi  siyosat-davlatlar  va  xalqlar  o’rtasidagi  o’zaro  munosabatlarni  xalqaro
miqyosda jahon maydonida tartibga solib boshqarib turishini anglatadi. Ichki  siyosat  kabi  tashqi  siyosat  ham  o’zgaruvchan  xususiyatga  egadir.  Shunga
ko’ra  barcha  davlatlar  uchun  bir  xildagi  siyosatni  ishlab  chiqish  va  olib  borish
mumkin emas. Tashqi siyosatning zarurligini har bir davlatning ehtiyojlari taqozo
etadi. Ehtiyojlar, avvalo har bir mamlakatning milliy mafkuralaridan kelib chiqadi.
Qadimgi  quldorlik  va  feodal  davlatlari  bag’ridayoq  tashqi  siyosiy  munosabatlar
muammolari bilan shug’ullangan mutafakkirlar hamda siyosiy va davlat arboblari
ko’p bo’lganlar. Masalan, qadimiy Misr, Vaviloniya, Assiriya, Midiya davlatlarida
–  kohinlar,  Yunonistonda  –  arxond,  demagog,  strateg,  notiq,  faylasuflar,  Rumda
senatorlar,  tribunlar,  imperatorlar,  O’rta  Osiyo  hududidagi  davlatlarda  –  vazirlar,
muftiylar,  munajjimlar  kabi  amaldorlar,  kasb  egalari  tashqi  siyosatning
yo’nalishlarini  ishlab  chiqqanlar  hamda  amaliy  tavsiyalar  taklif  etganlar.   Tashqi
siyosat - davlatning va jamiyatdagi boshqa siyosiy institutlarning xalqaro darajada
o’zining manfaatlari va ehtiyojlarini hamda o’zaro manfaatlar uyg’unligini amalga
oshirish bo’yicha faoliyatidir. U davlatlar bilan diplomatik munosabatlar o’rnatish,
xalqaro tashkilotlar qoshida vakolatxonalarini ochish yoki unga a’zo bo’lish, turli
darajalarda o’zaro aloqalar o’rnatish shakllarida amalga oshirib boriladi.
Tashqi  siyosatning  zarurligini  har  bir  davlatning  ehtiyojlari  taqazo  etadi.
Ehtiyojlar, avvalo, har bir mamlakatning milliy manfaatlaridan kelib chiqadi. Har
bir  davlat  o’zining  tashqi  siyosatida  boshqa  davlatning  manfaatlarini  ustun
qo’ymaydi va bunga intilmaydi.
Tashqi  siyosat-davlatlar  va  xalqlar  o’rtasidagi  o’zaro  munosabatlarni  xalqaro
miqyosda jahon maydonida tartibga solib boshqarib turishini anglatadi.
Ichki  siyosat  kabi  tashqi  siyosat  ham  o’zgaruvchan  xususiyatga  egadir.  Shunga
ko’ra  barcha  davlatlar  uchun  bir  xildagi  siyosatni  ishlab  chiqish  va  olib  borish
mumkin emas. Tashqi siyosatning zarurligini har bir davlatning ehtiyojlari taqozo
etadi. Ehtiyojlar, avvalo har bir mamlakatning milliy mafkuralaridan kelib chiqadi.
Qadimgi  quldorlik  va  feodal  davlatlari  bag’ridayoq  tashqi  siyosiy  munosabatlar
muammolari bilan shug’ullangan mutafakkirlar hamda siyosiy va davlat arboblari
ko’p bo’lganlar. Masalan, qadimiy Misr, Vaviloniya, Assiriya, Midiya davlatlarida –  kohinlar,  Yunonistonda  –  arxond,  demagog,  strateg,  notiq,  faylasuflar,  Rumda
senatorlar,  tribunlar,  imperatorlar,  O’rta  Osiyo  hududidagi  davlatlarda  –  vazirlar,
muftiylar,  munajjimlar  kabi  amaldorlar,  kasb  egalari  tashqi  siyosatning
yo’nalishlarini  ishlab  chiqqanlar  hamda  amaliy  tavsiyalar  taklif  etganla  Tashqi
siyosat yuritishning quyidagi turlari mavjud: bosqinchilik, zo’ravonlik siyosati va
tinch hamkorlik, yaxshi qo’shnichilik siyosati.
Tashqi siyosatga xos bo’lgan umumiy aloqadorlikning mohiyati quyidagilar bilan
belgilanadi:
Birinchidan,  siyosatning  qanday  kuchlar  tomonidan  ishlab  chiqilishi  barcha
davlatlarga xos xususiyatdir.
Ikkinchidan,  davlatlar  tomonidan  olib  boriladigan  tashqi  siyosat  ma’lum  bir
maqsadga qaratilgan bo’ladi.
Uchinchidan,  tashqi  siyosatni  ishlab  chiqishda  umumiy  qoidalarga  amal  qilish
kerak.  Bular,  turli  sinflar,  guruhlar,  millatlarning  manfaatlarini  hisobga  olish,
davlatning bir butunligini himoya qilish, osoyishtalik.
.    1.2 O’zbekiston Respublikasida tashqi iqtisodiy siyosat.
O’zbekiston  Respublikasi  xalqaro  munosabatlarning  to’la  xuquqli  subektidir.
Uning  tashqi  siyosati  davlatlarning  suveren  tengligi,  kuch  ishlatmaslik  yoki  kuch
bilan  taxdid  qilmaslik,  chegaralarning  daxlsizligi  nizolarni  tinch  yo’l  bilan  xal
etish,  boshqa  davlatlarning  ichki  ishlariga  aralashmaslik  qoidalariga  va  xalqaro
xuquqning umum etirof etilgan boshqa qoidalari va normalariga asoslanadi.
Respublika  davlatning  xalqning  oily  manfatlar,  farovonligi  va  xavfsizligini
taminlash  maqsadida  ittifoqlar  tuzishi  xamdo’stliklarga  va  boshqa  davlatlararo
tuzilmalarga kirishi va ulardan ajralib chiqishi mumkin.
Prezidentimiz  Islom  Karimov  tashabbusi  bilan  ishlab  chiqilgan  va  2012  yil
sentabrda  qonun  asosida  qabul  qilingan  “O’zbekiston  Respublikasining  tashqi
siyosiy  faoliyati  konsepsiyasi”  xalqaro  hamjamiyatda  katta  aks-sado  berdi.
Davlatimiz  rahbari  ushbu  hujjatning  o’ta  muhim  ahamiyatga  ega  ekanligini O’zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasining  20  yilligiga  bag’ishlangan  tantanali
marosimdagi  ma’ruzasida  va  Qurolli  Kuchlarimiz  tashkil  etilganining  21  yilligi
munosabati  bilan  Vatan  himoyachilariga  yo’llagan  bayram  tabrigida  alohida
ta’kidlab o’tdi.
Darhaqiqat,  mintaqamizda  murakkab  vaziyat  vujudga  kelayotgan  sharoitda,  uzoq
va  yaqin  atrofimizda  turli  qarama-qarshiliklar  tobora  kuchayib  borayotgan  bir
paytda  mamlakatimiz  tinchligi  va  farovonligini  saqlash,  yon-atrofimizdagi  da
vlatlar va xalqlar bilan o’zaro bir-birini tushunish va hamjihatlikda yashash uchun
shart-sharoitlarni  ta’minlashga  qaratilgan  tashqi  siyosat  xalqimizning  asl  orzu-
umid  va  intilishlariga  mos  keladi.  “O’zbekiston  Respublikasining  tashqi  siyosiy
faoliyati konsepsiyasi” zamirida aynan shunday qarash va yondashuvlar mujassam.
Konsepsiya  O’zbekistonning  istiqlol  davridagi  20  yillik  taraqqiyoti  va  o’zbek
davlatchiligining boy tarixiy tajribasini inobatga olgan holda tayyorlandi.
 Tashqi  siyosat  sohasida  konseptual  hujjatlarni  ishlab  chiqish  va  qabul  qilish
borasida rivojlangan davlatlar tajribasi diqqat bilan tahlil etildi va o’rganildi.
Tashqi siyosiy va iqtisodiy faoliyatni tartibga soluvchi mamlakatimiz qonunlari va
boshqa  huquqiy  hujjatlar,  davlatimiz  tomonidan  qabul  qilingan  xalqaro
shartnomalar mukammal ravishda inventarizatsiya qilindi.
Tashqi  siyosiy  faoliyat  konsepsiyasi  milliy  xavfsizligimizni  yanada
mustahkamlash,  barqaror  taraqqiyotni  ta’minlash,  iqtisodiy  o’sishning  yuqori
ko’rsatkichlarini  saqlab  qolish,  yurtimizda  ijtimoiy  yo’naltirilgan  bozor
iqtisodiyotiga  hamda  fuqarolik  jamiyatiga  asoslangan  ochiq  demokratik  davlat
qurish  vazifalarini  amalga  oshirishni  davom  ettirish  uchun  imkon  qadar  qulay
tashqi sharoitlarni yaratish talablariga javob beradi.
O’zbekiston  Respublikasining  tashqi  siyosiy  faoliyati  konsepsiyasi  –  davlatimiz
tashqi  siyosatining  fundamental  prinsiplari  va  strategik  ustuvor  yo’nalishlarini,
xalqaro maydondagi maqsad va vazifalarini, o’rta va uzoq istiqbolda O’zbekiston milliy manfaatlarini ilgari surish mexanizmlarini belgilab beradigan qarashlarning
yaxlit tizimi.
         Konsepsiya “Umumiy qoidalar” va to’rtta bo’limdan iborat:
I.  “Hozirgi  zamon  xalqaro  munosabatlar  tizimida  yuz  berayotgan  o’zgarishlarni
O’zbekiston manfaatlari nuqtai nazaridan baholash”;
II.  “O’zbekiston  Respublikasi  tashqi  siyosatining  asosiy  maqsadi,  prinsiplari  va
vazifalari”;
III.  “O’zbekiston Respublikasi tashqi siyosatining ustuvor yo’nalishlari”;
IV.  “O’zbekiston  Respublikasi  tashqi  siyosatini  shakllantirish  va  amalga  oshirish
mexanizmlari”.
Konsepsiyaning  ikkinchi  bo’limida  O’zbekiston  tashqi  siyosatining  asosiy
prinsiplari bayon etilgan. Jumladan, quyidagilar belgilab qo’yilgan:
–  dunyoda  tinchlik  va  xavfsizlikni  saqlashga  hamda  umume’tirof  etilgan  xalqaro
norma va prinsiplarga rioya etishga sodiqlik;
– mafkuraviy qarashlardan qat’i nazar hamkorlik uchun ochiqlik;
–  teng  huquqlilik  va  o’zaro  manfaatdorlik,  davlatlarning  suvereniteti,  hududiy
yaxlitligi,  chegaralar  daxlsizligi,  ichki  ishlarga  aralashmaslik,  nizolarni  tinch  yo’l
bilan hal etish, kuch ishlatmaslik yoki kuch bilan tahdid solmaslik.
O’zbekiston  pragmatik,  oqilona  va  maqsadga  muvofiq  siyosat  yuritish  tarafdori
bo’lib, tashqi siyosat maqsad va vazifalari davlatning uzoq muddatli manfaatlariga,
uning resurslari va salohiyatiga mos kelishi prinsiplariga sodiq qoladi.
Konsepsiyada  prinsipial  ahamiyatga  ega  bo’lgan  quyidagi  qoida  ham  muhrlab
qo’yilgan: –  O’zbekiston  Respublikasi  davlatning,  xalqning  oliy  manfaatlari,  uning
farovonligi  va  xavfsizligini  ta’minlash  maqsadidan  kelib  chiqib,  mamlakatni
modernizatsiya  qilishning  ustuvor  yo’nalishlariga,  amaldagi  milliy  qonunchilik
hamda qabul qilingan xalqaro majburiyatlarga rioya qilgan holda ittifoqlar tuzish,
hamdo’stliklarga  va  boshqa  davlatlararo  tuzilmalarga  kirish,  shuningdek,  ulardan
ajralib chiqish huquqini o’zida saqlab qoladi;
–  O’zbekiston  tinchliksevar  siyosat  yuritadi  va  harbiy-siyosiy  bloklarda  ishtirok
etmaydi,  har  qanday  davlatlararo  tuzilmalar  harbiy-siyosiy  blokka  aylangan
taqdirda, ulardan chiqish huquqini o’zida saqlab qoladi;
–  O’zbekiston Respublikasi qo’shni davlatlardagi qurolli mojarolarga va keskinlik
o’choqlariga tortilishning oldini olish yuzasidan siyosiy, iqtisodiy va boshqa chora-
tadbirlarni ko’radi, shuningdek, o’z hududida xorijiy davlatlarning harbiy bazalari
va obyektlari joylashtirilishiga yo’l qo’ymaydi;
–  Konstitutsiyaga,  “Mudofaa  to’g’risida”gi  Qonunga  va  Harbiy  doktrinaga
muvofiq  O’zbekiston  Respublikasi  Qurolli  Kuchlari  faqat  davlat  suvereniteti  va
mamlakat  hududining  yaxlitligini,  aholining  tinch  hayoti  va  xavfsizligini  himoya
qilish  maqsadida  tuziladi  hamda  xorijdagi  tinchlikparvarlik  operatsiyalarida
ishtirok etmaydi.
Hujjatning mazkur bo’limida O’zbekistonning tashqi siyosat sohasidagi vazifalari
ham  aniq  va  ravshan  belgilab  berilgan.  Bunda,  jumladan,  quyidagilar  alohida
ahamiyat kasb etadi:
–  milliy manfaatlarni qat’iy himoya qilishga va ilgari surishga yo’naltirilgan izchil
va faol tashqi siyosat strategiyasi olib borish;
–  Markaziy  Osiyoda  tinchlik  va  barqarorlikni  saqlash  va  mustahkamlash,
mintaqani  xavfsizlik  va  barqaror  taraqqiyot  hududiga  aylantirish.  Markaziy
Osiyoda  munozara  va  nizolarni,  konfliktli  vaziyatlarni,  keskinlik  va  tanglik holatlari eskalatsiyasining oldini olish maqsadida yuzaga kelayotgan muammolarni
o’z vaqtida hal etishda kerakli o’rinlarda preventiv diplomatiya usullarini qo’llash;
–  O’zbekistonning  dunyodagi  yetakchi  davlatlar  va  xalqaro  tashkilotlar  bilan
strategik  sherikchilik  munosabatlarining  muvozanatli  va  ko’p  qirrali  tizimini
shakllantirish;  mintaqada  geosiyosiy  muvozanatni  saqlash;  tashqi  siyosiy,
iqtisodiy,  savdo-sotiq,  transport  va  boshqa  sohalardagi  aloqalarni  keng
diversifikatsiya qilish, yuqori texnologiyalarni jalb etish;
–  milliy  iqtisodiyotning  ustuvor  tarmoqlariga  to’g’ridan-to’g’ri  chet  el
investitsiyalari  va  ilg’or  texnologiyalarni  jalb  etishning  samaradorligini  oshirish
uchun  ikki  tomonlama  hamda  ko’p  tomonlama  hamkorlik  mexanizmlarini  ishga
solish;
–  mintaqaning  ochiq  dengizlardan  yiroqda  joylashganligi,  uning  geografik  yopiq
holati  bilan  bog’liq  muammolarni  bartaraf  etishga  yo’naltirilgan  istiqbolli
transport-kommunikatsiya  loyihalarini  ishlab  chiqish  va  hayotga  tatbiq  etish,
mamlakatimizda  xalqaro  miqyosda  faoliyat  yurita  oladigan  multimodal  transport-
logistika  markazlarini  shakllantirish  jarayoniga  amaliy  ko’mak  berish  va  uni
jadallashtirish;
–  O’zbekistonning  mintaqada  va  xalqaro  maydonda  tinchlik  hamda  barqarorlikni
mustahkamlashga  qaratilgan  xalqaro  tashabbuslarini  izchillik  bilan  ilgari  surish,
mamlakatning  dunyo  hamjamiyatidagi  imijini,  obro’-e’tiborini  yanada
kuchaytirishga qaratilgan chora-tadbirlarni ko’rish;
–  xorijdagi  O’zbekiston  Respublikasi  fuqarolari  va  yuridik  shaxslarining  qonuniy
huquq va manfaatlarini har tomonlama himoya qilish. II bob Tashqi siyosatning asosiy tamoyillari.
2.1 Xalqaro ahvol. O'zbekistonning tinchliksevar tashqi siyosati va
jahon hamjamiyatiga qo'shilishi
Xalqaro  vaziyatning  o'zgarishi.   XXI  asr  bo'sag'asida  jahon  tapaqqiyotining
mazmuni tubdan o'zgardi. Ilgari bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan - SSSR va AQSH
yetakchilik qilgan ikki ijtimoiy-siyosiy tuzum, ikki harbiy-siyosiy blok mavjud edi.
Dunyoning  tin-chligi  va  xavfsizlik  tizimi  shu  ikki  sistemaning,  blokning  o'zaro
mu-xoliflik  muvozanatiga  asoslangan  edi.  Dunyoda  «sovuq  urush»  siyosati
hukmronlik qilardi. Butun insoniyat yadro urushi xavfi ostida yashardi. XX asrning
90—  yillariga  kelib,  sotsialistik  dunyoning  yetakchisi  bo'lgan  ulkan  imperiya  -
SSSR  parokanda  bo'ldi,  sotsialistik  sistema  halokatga  uchradi.  Varshava
Shartnomasi bloki tarqalib ketdi. Dunyoda yangi mustaqil davlatlar vujudga keldi.
Birgina  SSSRning  parchalanishi  natijasida  15  ta  mustaqil  davlat,  jumladan
mustaqil O'zbekiston davlati bunyod etildi. «Sovuq urush» siyosati barham topdi.
Xalqaro  vaziyatda  tub  o'zgarishlar  sodir  bo'lsa-da,  dunyo  tinchligiga  tahdid
soluvchi  xavf-xatarlar,  ziddiyatlar  saqlanib  qoldi.  Bu  quyidagi  hollarda  namoyon
bo'lmoqda:
•  Turli  darajada  rivojlangan  mamlakatlar  o'rtasida  ijtimoiy-iqtisodiy  notenglik  va
ziddiyatlar  yanada  o'sdi.  Mamlakatlar  o'rtasida  ilmiy-texnikaviy  bilimlar,  ilg'or
texnologiya, erkin sarmoyalarni to'plash va joylashtirishda hamon tafovutlar katta.
Dunyoning katta qismida iqtisodi zaif, aholisi qashshoq yashayotgan mamlakatlar
mavjud.
•  Bir  qator  mintaqalarda,  hatto  bir  mamlakat  fuqarolari  o'rtasida  milliy-etnik  va
diniy  nizolar  kelib  chiqib  mojarolarga,  qonli  urushlarga  aylanmoqda.  Mintaqaviy
mojarolar tufayli 30 millionga yaqin odam
o'zi yashaydigan joylarni tashlab, boshqa mamlakatlarga qochoq sifatida ketishga
majbur bo'lgan.
•   Umumiy,  mintaqaviy  va  milliy  xavfsizlikka  terrorizm,  ayir-machilik  va  diniy
ekstremizm tahdid qilmoqda. Xalqaro terroristlar, dinni siyosiylashtirish natijasida
vujudga  kelgan  ekstremistlar,  shu  jumladan,  islom  fundamentalistlari  odamlar o'rtasida  «haqiqiy»  va  «soxta»  dindorlik  belgilari  bo'yicha  qarama-qarshilik
chiqarishga,  mil-latlarni  parchalashga,  islom  sivilizatsiyasi  bilan  boshqa
sivilizatsiyalar  o'rtasida  yangi  qarama-qarshiliklar,  mojarolar  keltirib  chiqarishga
urinmoqdalar.  Xalqaro  terroristlarning  O'zbekiston,  AQSH,  Rossiya  va  boshqa
mamlakatlarda  sodir  etgan  terrorchilik  urinishlari  dunyo  ahlini
tashvishlantirmoqda.
•  «Sovuq  urush»  siyosatiga  chek  qo'yilishi  natijasida  yalpi  yadro  urushi  xavfi
kamaygan  bo'lsa-da,  bu  turdagi  ommaviy  qirg'in  qurolining  ko'p  miqdorda
saqlanayotganligj,  yadro  quroliga  ega  bo'lgan  davlatlar  sonining  ko'payib
borayotganligi  (Hindiston,  Pokiston)  dunyo  uzra  umumiy  xavfsizlikka  jiddiy
tahdid bo'lib qolmoqda.
•   Jahon  miqyosida  atrof-muhitning  ifloslanganligi,  nosog'lom  skologik  vaziyat,
jumladan,  Markaziy  Osiyodagi  ekologik  tanglik,  biogenetik  buzilishlar  insoniyat
boshiga xavf solib turibdi.
•  Tobora kuchayib borayotgan korrupsiya, uyushgan jinoyat-chilik, giyohvandlik,
yashirin qurol oldi-sotdisi insoniyatni tash-vishlantirmoqda.
Bularning  barchasi  dunyo  hali  ham  ilgaridek  mo'rt  bo'lib  turgan-ligidan  dalolat
beradi.  Bizni  qurshab  typran  olam  g'oyat  murakkab  va  muammoli  bo'lib  keldi,
hozir ham shunday bo'lib qolmoqda.
Bugungi kunda butun insoniyatning taqdiri, ijtimoiy taraqqiyot istiqbollari xalqaro
munosabatlarga  bog'liq  bo'lib  qoldi.  Xalqaro  maydondagi  har  bir  siyosiy  tanglik,
mojaro  barcha  mamlakatlar  va  xalqlar  manfaatiga  daxldor  bo'lib  qoldi.  Hatto,
ayrim olingan mamlakat ichkarisidagi nizoli jarayonlarni, urushlarni bartaraf etish
ham jahon hamjamiyatining vazifasiga aylandi.
Davrimizning  muhim  xususiyati  aholi  talab  ehtiyojlarming  g'oyat  darajada
o'sganligi  bilan  belgilanadi.  Alohida  olingan  bir  mamlakat  resurslari  bilan  uning
aholisi  talablari,  ehtiyojlarini  qondirib  bo'lmaydi.  Hatto  rivojlangan  mamlakat
uchun  ham  boshqa  mamlakatlar  bilan  iqtisodiy,  madaniy,  ilmiy-texnikaviy
hamkorlik qilish obyektiv zaru-riyat bo'lib qoldi. Hozirgi  dunyoda  biron-bir  mamlakat,  shu  jumladan,  O'zbekiston  Respublikasi
ham, boshqalardan ajralgan hudud emas. Sayyo-ramiz yaxlit va bo'linmasdir. Shu
boisdan, barcha mamlakatlar, xalqlar bir-biri bilan bog'langan, o'zaro aloqadadir.
O'zbekistonning  geosiyosiy  o'rni.  O'zbekiston  xalqaro  aloqalarni  yoiga  qo'yish
nuqtayi  па z а ridan  va  o'z  taraqqiyot  istiqbollari  jihatidan  qulayjug'rofiy-strategik
imkoniyatlarga ega.
•  Qadim  zamonlarda  Sharq  bilan  G'arbni  bog'lab  turgan  Buyuk  ipakyo'li
O'zbekiston hududi orqali o'tgan. Bu yerdasavdo yo'llari tutashgan, tashqi aloqalar
hamda turli madaniyatlar tutashib bir-birini boyitgan. Bugungi kunda ham Yevropa
va  Osiyoni  bog'laydigan  yo'llar  Markaziy  Osiyodan,  uning  o'rtasida  joylashgan
O'zbekis-tondan o'tmoqda.
•   Markaziy  Osiyoda  jug'rofiy-siyosiy  jihatdan  markaziy  o'rin  tutgan  O'zbekiston
ushbu  mintaqada  kuchlar  nisbati  va  muvoza-natini  saqlash,  barqarorlikni
ta'minlash, hamkorlikni mustahkam-lash imkoniyatlariga ega.
•   O'zbekiston  Markaziy  Osiyoning  transport,  energetika,  suv  tizimi  markazida
joylashgan.
•  Aholi  soni,  ilmiy-texnikaviy  va  boshqa  imkoniyatlari  jihatidan  mintaqada
yetakchi o'rinda turadi.
•  Tabiiy  iqlim  sharoiti  qulay,  ulkan  mineral  xomashyo  zaxiralari  va  strategik
materiallarga  ega,  dehqonchilik  madaniyati  rivojlangan,  oziq-ovqat  bilan  o'zini
ta'minlashga qodir.
• O'zbekiston sanoatning bazaviy va zamonaviy tarmoqlariga ega, o'zini neft, gaz,
rangli metallar bilan ta'minlabgina qolmay, ularni eksport qilish imkoniyatiga ega.
•  Yurtimizning  jahonga  mashhur  boy  ma'naviy  merosi  bor,  shu  tufayli  insoniyat
sivilizatsiyasida  salmoqli  o'rin  egallab,  dunyoning  ma'naviy  va  siyosiy
jarayonlariga ta'sir o'tkazish salohiyatiga ega.
Jug'rofiy-siyosiy  jihatdan  O'zbekistonda  qiyinchiliklar  tug'diruvchi  omillar  ham
mavjud. Jumladan:
•  O'zbekiston Fors ko'rfazi, Kaspiy dengizi havzasi va Tarim havzasining neft va
gazga juda boy konlarijoylashgan yarim xalqaning strategik markazida joylashgan. Shu  boisdan,  bu  hududda  butun  dunyoda  energiya  taqchilligi  sharoitida  ko'pgina
yirik davlatlarning manfaatlari bir-biri bilan kelishmasligi kuzatilmoqda.
• Yana bir noqulayhk shundan iboratki, O'zbekistonni etnik, demografik, iqtisodiy
va boshqa muammolar yuki ostida qolgan mamlakatiar qurshab turibdi.
•   Sovetlar  davrida  Markaziy  Osiyoda,  jumladan,  O'zbekistonda
kommunikatsiyalar  nomaqbul  ravishda  shakllantirilgan.  Janubiy  yo'nalishda
transport  kommunikatsiyalari  amalda  rivoj  topmagan.  O'zbekiston  bevosita
dengizga  chiqa  olmaydigan,  buning  ustiga  dengiz  bandargohlaridan  eng  uzoqda
joylashgan mamlakat. Bu bir necha davlatlar hududidan o'tadigan olis yo'l bo'fib,
O'zbekistonning iqtisodiy aloqalarini chegaralaydi, yuk tashishni  qimmatlashtirib,
mah-sulotlarning raqobatga bardosh berishiga salbiy ta'sir etadi.
•  Suv  resurslarining  cheklanganligi,  ekologik  muammolar,  Orol  fojiasi  ham
mamlakatimiz uchun noqulay omildir.
 O'zbekiston  tashqi  siyosatining  huquqiy  asoslari  va  tamoyillari.
Mustaqillikning dastlabki kunlaridayoq O'zbekistonning milliy manfaatlariga mos
keladigan  puxta  tashqi  siyosiy  yo'lni  belgilash,  jahon  namjamiyatiga  qo'shilish,
horijiy mamlakatiar bilan siyosiy, diplomatik, iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy, madaniy
aloqalar  o'matish  masalalari  dolzarb  vazifa  sifatida  ko'ndalang  bo'lib  turardi.  Bu
osongina  yechiladigan  vazifalar  emas  edi.  Masalaning  murakkabligi  shundan
iborat ediki, Ittifoq davrida tashqi siyosat yuritish, tashqi dunyo bilan aloqa qilish,
tashqi  savdoni  tashkil  etish  Moskva,  markaziy  hokimiyat  tomonidan  olib  borilar
edi.  Respublikalar  esa,  jumladan,  O'zbekiston  ham  tashqi  dunyodan  ajralgan,
to'g'ridan-to'g'ri  aloqa  qilolmaydigan  yopiq  mamlakat  edi.  Shu  bois,  davlatimiz
tashqi  siyosat  yuritish  tajribasiga  ham,  jahon  diplomatiyasini,  tashqi  iqtisodiy
faoliyatni  biladigan  kadrlarga  ham  ega  emas  edi.  Respublikada  bunday  kadrlar
tayyorlovchi  birorta ham o'quv yurti  yo'q edi. Vaziyat zudlik bilan tashqi siyosiy
va tashqi iqtisodiy aloqalarni shakllantirishni talab qilmoqda edi.
Prezident Islom Karimovning «O'zbekistonning o'z istiqlol va taiaqqiyot yoii» va
boshqa  asarlarida  mustaqil  tashqi  siyosat  yuritish  qoidalari  nazariy  va  amaliy
jihatdan  puxta  asoslab  berildi.  O'zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasining  17- moddasida  tashqi  siyosat  qoidalari  qonunlashtmldi  va  u  jahondagi  ko'plab
mamlakatiar  bilan  hamkorlik  jarayonlari  ortga  qaytmasligining  huquqiy  kafolati
bo'lib  xizmat  qilmoqda.  O'zbekistonni  xalqaro  huquq  subyekti  sifatida
belgilaydigan, respublikaning tashqi siyosiy va tashqi iqtisodiy aloqalarini tartibga
soladigan  qonunlar  qabul  qilindi.  «O'zbekiston  Respublikasi  tashqi  siyosiy
faoliyatining  asosiy  prinsiplari  to'g'risida»gi,  «Chet  el  investitsiyalari  va  xorijiy
investorlar  faoliyatining  kafolatlari  to'g'risida»gi,  «Tashqi  iqtisodiy  faoliyat
to'g'risida»gi  va  boshqa  qonunlar  hamda  normativ  hujjatlar  ana  shular
jumlasidandir.  Bular  faol  va  keng  ko'lamli  hamkorlik  uchun  mustahkam  huquqiy
kafolat yaratib berdi.
Tashqi  aloqalarni  ta'minlaydigan  vazirliklar  va  muassasalar  tashkil  etildi.  Tashqi
ishlar vazirligi, Tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligi, Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy
banki,  ixtisoslashtirilgan  tashqi  savdo  firmalari  shular  jumlasidandir.  Jahon
iqtisodiyoti  vadiplomatiyasi  universiteti,  O'zbekiston  Respublikasi  Prezidenti
huzuridagi  Davlat  va  jamiyat  qurilish  akademiyasi  va  boshqa  universitetlarda
tashqi siyosiy va tashqi iqtisodiy faoliyat sohasi uchun mutaxassis kadrlar tayyor-
lash yo'lga qo'yildi.
Tashqi siyosatga tinchlik, barqarorlik, hamkorlik yo'li asos qilib olindi.
O'zbekiston  Respublikasi  tashqi  siyosatining  asosiy  tamoyillari  quyidagilardan
iborat:
•  mafkuraviy  qarashlardan  qat'iy  nazar  hamkorlik  uchun  ochiq-lik,  umuminsoniy
qadriyatlarga, tinchlik va xavfsizlikni saqlashga sodiqlik;
• davlatlarning suveren tengligi va chegaralar daxlsizligini hurmat qilish;
• boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik;
• nizolarni tinch yo'l bilan hal etish;
• kuch ishlatmaslik va kuch bilan tahdid qilmaslik;
• inson huquqlari va erkinliklarini hurmat qilish;
•  ichki milliy qonunlar va huquqiy normalardan xalqaro huquqning umum e'tirof
etilgan qoidalari va normalarining ustivorligi; •  davlatning,  xalqning  oliy  manfaatlari,  farovonligi  va  xavfsizligini  ta'minlash
maqsadida ittifoqlar tuzish, hamdo'stliklarga kirish va ulardan ajralib chiqish;
• tajovuzkor harbiy bloklar va uyushmalarga kirmaslik;
•  davlatlararo  aloqalarda  teng  huquqlilik  va  o'zaro  manfaatdorlik,  daviat  milliy
manfaatlarining ustunligi;
• tashqi aloqalarni ham ikki tomonlama, ham ko'p tomonlama kelishuvlar asosida
rivojlantirish, bir daviat bilan yaqinlashish hisobiga boshqasidan uzoqlashmaslik.
Mamlakatimizning  jahon  xalqlari  tinchligi  va  xavfsizligiga  mos  bo'lib  tushgan
tinchliksevar  tashqi  siyosati,  uni  jahonda  mustaqil  daviat  sifatida  tezda  tan
olinishini ta'minladi. O'zbekiston Respublikasining daviat mustaqilligini dunyodagi
nufuzli  davlatlar  tanoldi,  ularning  120  tasi  bilan  diplomatik,  siyosiy,  iqtisodiy,
ilmiy-texnikaviy  va  madaniy  aloqalar  o'matildi.  Toshkentda  43  mamlakatning
elchixonasi ochildi. Bular jumlasiga AQSH, Turkiya, Germaniya, Fransiya, Buyuk
Britaniya,  Xitoy,  Hindiston,  Pokiston  va  boshqa-larni  kiritish  mumkin.
Shuningdek, O'zbekistonda 88 xorijiy mamla-katlar va xalqaro tashkilotlarning, 24
hukumatlararo  va  13  ta  nohukumat  tashkilotlarning  vakolatxonalari  faoliyat
ko'rsatmoqda.  Dunyodagi  30  dan  ortiq  davlatda  -  AQSH,  Turkiya,  Germaniya,
Fransiya,  Xitoy,  Pokiston  va  boshqalarda  O'zbekistonning  elchixonalari  va
konsulliklari ishlab turibdi.
O'zbekistonning BMTga a'zo bo'lishi.
O'zbekiston  Respublikasi  o'zining  xohish  irodasi  va  taklifiga  ko'ra  1992—  yil  2-
martda jahondagi eng nufuzli xalqaro tashkilot - Birlashgan MillatlarTashkilotiga
qabul qilindi. Mamlakatimiz jahon hamjamiyatining teng huquqli a'zosi bo'ldi.
Mamlakatimiz Prezicfenti  l. Karimovning BMT Bosh  Assam-bleyasining  1993—
yilda bo'lgan 48-sessiyasida ishtirok etishi va unda 27-sentabrda qilgan ma'ruzasi
O'zbekistonni  jahonga  ko'hna  va  yosh  navqiron  daviat  sifatida  namoyon  etdi.
O'zbekiston  Respublikasi  nomidan  Markaziy  Osiyoda  xavfsizlik,  barqarorlik  va
hamkorlik masaialari bo'yicha BMT ning Toshkentda doimiy ishlovchi seminarini
chaqirish, narkobiznesga qarshi kurashni kuchaytirish, Orol muam-mosini hal etish
va boshqa masalalar bo'yicha bir qator takliflar o'rtagaqo'yildi. 1993—yil  24-oktabrda  Toshkentda  BMT  ning  vakolatxonasi  ochildi  va  ish
boshladi. O'zbekiston rahbariyati va BMT rahbarlarining sa'y-harakatlari natijasida
O'zbekiston  BMTning  Xalqaro  tele-kommunikatsiya  uyushmasi,  Xalqaro
taraqqiyot  assotsiatsiyasi,  Qochoqlar  ishi  bo'yicha  oliy  qo'mitasi,  Jahon  sog'liqni
saqlash  tashkiloti,  Xalqaro  fuqaro  aviatsiyasi  tashkiloti,  Xalqaro  atom  energiyasi
agentligi,  Aholi  joylashish  jamg'armasi,  Narkotik  moddalarni  nazorat  qilish
dasturi,  Sanoat  taraqqiyoti  tashkiloti,  Oziq-ovqat  va  qishloq  xo'jaligi  tashkiloti
singari ixtisoslashgan muassasalarga a'zo bo'ldi.
O'zbekistonning tashabbusi bilan va BMT rahnamoligida 1995— yil 15-16-sentabr
kunlari  Markaziy  Osiyoda  xavfsizlik  va  hamkorlik  masalalariga  bag'ishlangan
Toshkent kengash-seminari bo'lib o'tdi. Xalqaro kengashda ishtirok etgan 31 daviat
va  6  xalqaro  tashkilotdan  kelgan  muxtor  vakillar  mintaqa  xavfsizligining,
mojarolarning oldini olish, integratsiya jarayonlarini chuqurlashtirishning ishonchli
tizimini  barpo  etish  masaialari  yuzasidan  o'z  fikrlarini,  takliflarini  aytdilar.
Kengash  yakunlari  yuzasidan  qabul  qilingan  Bayonot  jahon  xalqlarini,  xususan,
Markaziy  Osiyo  xalqlarini,  turli  siyosiy  kuchlarni  mintaqaviy  xavfsizlikni
mustahkamlashga,  iqtisodiy  va  ekologik  hamkorlik  tizimlarini  Ьафо  etishga
chaqirdi.
O'zbekistonning  BMT  bilan  hamkorligining  yorqin  sahifalaridan  yana  biri
Markaziy Osiyo mintaqasini yadro qurolidan xoli zonaga aylantirish masalasida o'z
ifodasini  topdi.  O'zbekiston  Prezidenti  Islom  Karimov  BMT  Bosh
Assambleyasining  48-sessiyasi  minbaridan  turib  so'zlagan  nutqida  Markaziy
Osiyoni  yadro  qurolidan  xoli  zonaga  aylantirish  g'oyasini  ilgari  surgan  edi.
O'zbekistonning bu tashabbusi xalqaro hamjamiyat tomonidan qo'llab-quwatlandi.
1997—yil  15-16-sentabr  kunlari  Toshkentda  «Markaziy  Osiyo  -yadro  qurolidan
xoli zona» mavzusida xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Uning ishida 56 daviat va
16  xalqaro  tashkilotdan  vakillar  ishtirok  etdi.  Ushbu  masala  yuzasidan  Markaziy
Osiyo  mamlakatlari  tashqi  ishlar  vazirliklarining  Bayonoti  imzolandi.  Markaziy
Osiyo  minta-qasining  yadro  qurolidan  xoli  zonaga  aylanishi  mazkur  mintaqa
xavfsizligini mustahkamlaydi. 2000—yil oktabr oyida Toshkentda Markaziy Osiyoda xavfsizlik va barqarorlikni
mustahkamlash,  giyohvand  moddalar  tijorati,  uyushgan  jinoyatchilik  va
terrorizmga  qarshi  kurash  mavzusida  xalqaroo  konferensiya  bo'lib  o'tdi.
O'zbekiston  Prezidenti  tashabbusi  bilan  2001—  yilda  BMT  Xavfsizlik
Kengashining  terrorizmga  qarshi  kurash  bo'yicha  maxsus  qo'mitasi  ta'sis  etildi.
2002—yil 18-20-oktabr kunlari BMT Bosh kotibi Kofe Annanning O'zbekistonga
tashrifi  mamlakatimizning  xalqaro  jamiyatdagi  o'rni  mustah-kamlanib,  obro'-
e'tibori ortib borayotganining dalilidir.
UNESCO1  bilan  hakorlik.  O'zbekistonning  BMT  homiyligidagi  ta'lim,  fan  va
madaniyat  bilan  shug'ullanuvchi  xalqaro  tashkilot  —  UNESCO  bilan  aloqalari
tobora  mustahkamlanib  bormoqda.  1993—  yil  29-oktabrda  UNESCO  ning
Parijdagi qarorgohida O'zbekistonni UNESCO ga a'zolikka qabul qilish marosimi
bo'ldi.  O'sha  kuni  Ulug'bek  tavalludining  600  yilligini  nishonlash  UNESCO
dasturiga  kiritiJdi.  1994—  yil  oktabrida  Parijda  Ulug'bek  haftaligi  tantana  bilan
o'tdi. Xiva va Buxoro UNESCO ning jahon madaniy qadriyatlar ro'yxatiga kiritildi.
Bu ro'yxatda 411 ta obyekt bor.
UNESCO  Markaziy  Osiyo  taraqqiyotini  o'rganish,  tiklash  va  ommalashtirishga
katta  ahamiyat  bermoqda.  «Ipak  yo'li  -  muloqot  yo'li»  deb  nomlangan  yirik
tadqiqotda  Markaziy  Osiyoga  birinchi  darajali  ahamiyat  berildi.  1995—  yil  iyul
oyida  UNESCO  qaroriga  binoan  Samarqandda  Markaziy  Osiyo  tadqiqotlari
xalqaro  instituti  tashkil  etildi.  UNESCO  Bosh  direktori  Federiko  Mayorning
O'zbekistondagi  rasmiy  tashrifi  chog'ida  1995—  yil  iyul  oyida  mazkur  institut
ochildi.  UNESCO  bobomiz  Amir  Temur  tavalludining  660  yilligini  xalqaro
miqyosda nishonlashga qaror qildi va 1996— yil oktabrda Parijda Amir Temurga
bag'ishlangan  bir  haftalik  xalqaro  anjuman  bo'lib  o'tdi.  Amir  Temur  tavallud
topgan Shahrisabz shahri UNESCOning madaniy qadriyatlar ro'yhatiga kiritildi.
1997—  yilda  jahon  madaniyati  durdonalaridan  hisoblangan  Buxoro  va  Xiva
shaharlarining  2500  yillik  muborak  sanalari  Parijda  keng  nishonlandi.  Xalqaro
anjuman  va  ko'rgazmalar  o'tkazildi.  Bu  O'zbekiston  va  UNESCO  o'rtasidagi
hamkorlikning  yana  bir  yorqin  ifodasi  bo'ldi.  1997—yil  19-20-oktabr  kunlari Vatanimizda  Buxoro  va  Xiva  shaharlarining  2500  yilligi  munosabati  bilan  bo'lib
o'tgan  ulkan  tantanalarda  BMT,  UNESCO  va  boshqa  ko'plab  xalqaro  tashkilotlar
va  xorijiy  mamlakatiarning  elchilari  va  vakillari,  bir  qator  mehmonlar  ishtirok
etdilar.
UNESCO  —  BMT  fa'lirii,  fan  vu  madaniyat  bo'yicha  xalqaro  tashkilotining
inglizcha qisqartmasi 460 O'zbekiston BMT doirasidagi ixtisoslashgan muassasalar
-Jahon  sog'liqni  saqlash  tashkiloti,  Xalqaro  mehnat  tashkiloti,  Jahon  intel-lektual
mulk tashkiloti, Xalqaro bolalar jamg'armasi (YuNISEF), Xalqaro pochta ittifoqi,
Elektr  aloqasi  bo'yicha  xalqaro  ittifoq,  Jahon  meteorologiya  tashkiloti,  Xalqaro
Olimpiada  qo'mitasi,  Xalqaro  avtomobilchilar  ittifoqi  va  boshqa  tashkilot  laming
a'zosi sifatida ular bilan hamkorlik qilmoqda.
2.2 Interfaol usullardan foydalanish
O'zbekistonda  iqtisodiy  islohotlarni  amalga  oshirishga,  uning  jahon  hamjamiyati
bilan  integratsiyalashuviga  xalqaro  moliyaviy,  iqtisodiy  tashkilotlar  -  Xalqaro
valyuta  fondi,  Jahon  banki,  Xalqaro  moliya  korporatsiyasi,  Yevropa  tiklanish  va
taraqqiyot  banki  ham  ko'maklashmoqda.  Xalqaro  savdo  markazi  (YuNKTAD),
Tariflar va saydo Bosh bitimi (GATT) bilan hamkorlik qilinmoqda.
YEXHT  bilan  hamkorlik.  O'zbekiston  1992-  yil  fevral  oyida  dunyoda  tinchlikni
mustahkamlash, inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha katta tadbirlarni amalga
oshirayotgan  nufuzli  xalqaro  tashkilot  -Yevropada  xavfsizlik  va  hamkorlik
tashkiloti  -  YeXHTga  a'zo  bo'lib  kirdi.  I.Karimovning  1992—yil  9-10-iyulda
bo'lgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining majlisida ishtirok etishi,
unda  nutq  so'zlashi  va  Kengashning  10-iyulda  bo'lgan  majlisiga  raislik  qilishi
O'zbekistonning jahon hamjamiyatida munosib o'rin egallayotganligining dalilidir.
I.  Karimov  o'z  nutqida  u  yoki  bu  mintaqada  tinchlik  va  barqarorlikni  buzishi
mumkin  bo'lgan  mojarolar  yaqinlashuvining  oldini  olish,  mojarolarga  yo'l
qobymaslik  muammolari  bilan  shug'ullanuvchi  mexanizmni  vujudga  keltirish,
tashkilot  qabul  qilayotgan  hujjatlarning  ta'sirchanligini  oshirish,  hujjatlar
mojarolarni  oldini  olish,  yo'l  qo'ymaslik  ruhida  bo'lishini  ta'minlash  takliflarini
ilgari surdi. 1999—yil noyabr oyida bo'lgan YeXHTning Istanbul sammitida Islom Karimovning  xalqaro  terrorchilikka  qarshi  kurashuvchi  xalqaro  markaz  tuzish
haqidagi  taklifi  ham  ma'qullandi.  1996—yil  fevral  oyida  O'zbekiston  bilan
Yevropa Ittifoqi o'rtasida hamkorlik o'rnatish bo'yicha muzokaralar bo'ldi. Shu yil
iyul  oyida  Florensiya  shahrida  Yevropa  Ittifoqi  bilan  O'zbekiston  o'rtasida
sherikchilik  va  hamkorlik  to'g'risida  Bitim  imzolandi.  Bu  hujjat  O'zbekistonning
Yevropa  Ittifoqi  va  unga  a'zo  bo'lgan  15  ta  mamlakat  bilan  o'zaro
munosabatlarining  huquqiy  negizi  bo'lib  siyosiy,  iqtisodiy,  ilmiy-texnikaviy,
madaniy aloqalar uchun keng imkoniyatlar ochdi.
Yevropa  Ittifoqi  bilan  hamkorlik  O'zbekistonning  xavfsizligi  va  taraqqiyotini
ta'minlovchi muhim omillardan biri bo'lib xizmat qilmoqda.
O'zbekiston  mustaqil  davlat  sifatida  sayyoramiz  ozon  qatlamini  muhofaza  qilish
bo'yicha Vena Konvensiyasiga, ozon qatlamini kamaytiradigan moddalar haqidagi
Monreal  Protokoliga,  atrof-muhitga  ta'sir  etuvchi  vositalarni  harbiy  yoki  boshqa
dushmanlik  maqsadida  qo'llashni  taqiqlovchi  Konvensiyaga,  Yadro  qurolini
tarqatmaslik haqidagi sharlnomaga qo'shilgan.
Shunday qilib, O'zbekiston tarixan qisqa bir davrda jahon hamjamiyatiga qo'shildi,
xalqaro  va  mintaqaviy  muammolarni  hal  qilishda,  umumiy  va  mintaqaviy
xavfsizlikni  mustahkamlashda  faol  qatnashayotgan  nufuzli  davlat  darajasiga
ko'tarildi.
Shanxay  hamkorlik  tashkiloti. 1996-  yilda  Shanxayda,  1997—yilda  Moskvada
bo'lib  o'tgan  Xitoy,  Rossiya,  Qozog'iston,  Qirg'iziston,  Tojikiston  davlat
rahbarlarining  sammitlarida  harbiy  sohada  hamda  chegara  hududlarida  o'zaro
ishonchni  mustahkamlash,  qurolli  kuchlarni  qisqartirish  to'g'risida  shartnomalar
imzolangan edi. Shu tariqa, «Shanxay forumi» yoki «Shanxay beshligi» tashkiloti
tuzilgan edi.
2001—yil  14-15-iyun  kunlari  Xitoyda  navbatdagi  Shanxay  sammiti  bo'lib  o'tdi.
lining  ishida  O'zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Islom  Karimov  qatnashdi  va
O'zbekistonning «Shanxay forumi»ga to'la huquqli a'zo bo'Iishi to'g'risida bayonot
imzolandi. O'zbekistonning "Shanxay forumi"ga kirishi munosabati bilan uning nomi Shanxay
hamkorkik tashkiloti-SHHT, deb o'zgartirildi. O'zbekiston uning asoshilaridan biri
bo'ldi.
2001—yil iyunda bo'lgan sammit yakunida Shanxay hamkorlik tashkilotini tuzish
to'g'risida  deklaratsiya  hamda  terrorchilik,  ayirmachilik  va  ekstremizmga  qarshi
kurash borasidagi Shanxay konvensiyasi imzolandi.
2002—yil  6-7-iyun  kunlari  SHHT  ga  a'zo  mamlakatlar  davlat  boshliqlarining
Sankt-Peterburg  shahrida  navbatdagi  sammiti  bo'lib  o'tdi.  Muzokaralar  yakunida
SHHTga  a'zo  davlatlar  rahbarlarining  Deklaratsiyasi,  tashkilotning  ta'sis  hujjati  -
SHHT  Xartiyasi,  SHHTga  a'zo  davlatlar  o'rtasida  Mintaqaviy  antiterror  tuzilmasi
haqidagi bitim imzolandi.
2003—  yil  29-may  kuni  Moskvada  bo'lib  o'tgan  sammitda  SHHT  ning  doimiy
amal qiluvchi idoralari - Pekinda Kotibiyat va Toshkentda Mintaqaviy aksilterror
tuzilmasi (MATT) ijroiya qo'mitasini ishga tushirishga qaror qildi. Bu tashkilotlar
2004— yil yanvardan boshlab ish boshladilar.
2004—   yil  17-iyun  kuni  Toshkentda  SHHT  ga  a'zo  davlatlar  rahbarlarining
sammiti  bo'lib  o'tdi.  Unda  ikki  asosiy  masala  —  xavfsizlik  va  savdo-iqtisodiy
hamkorlik  bo'yicha  muzokaralar  bo'ldi.  Sammitda  2004-  yil  mart  oyida
O'zbekistonda  sodir  etilgan  terrorchilik  harakati  nafaqat  O'zbekiston,  balki  butun
Markaziy Osiyo mintaqasida vaziyatni izdan chiqarishga qaratilganligi qayd etildi.
Butun  dunyoda  terrorchilik  kuchayib,  yadroviy;  kimyoviy,  biologik,  elektron
terrorchilik  xavfi  paydo  bo'lganligi,  terrorchilaming  bazalarini  yo'qotish,
odamlarning ongini zaharlaydigan, terrorchilikni moliyalashtiradigan markazlarga
qarshi  keskin  kurash  olib  borish  zarurligi  ta'kidlandi.  Shu  boisdan,  Toshkentda
tashkil  etilgan  MATT  zimmasiga  axborot  almashish,  chegara  va  bojxona
qo'mitalarining,  maxsus  xizmatlarning  hamkorligini  muvofiqlashtirish,  shu  orqali
terrorchilik oldini olish vazifasi yuklangan.
SHHT  ning  Toshkent  sammitida  savdo-iqtisodiy  hamkorlikni  rivojlantirish
masalasiga alohidae'tiborberildi. Sammitda SHHTga a'zo mamlakatlarni xavfsizlik orqali  hamkorlik  sari  boshlaydigan  tashkilotdir,  deb  ta'kidlandi.  Sammitda
iqtisodiy hamkorlikning quyidagi yo'nalishlarini rag'batfantirishga kelishib olindi:
• transport infratuzilmasini rivojlantirish;
• tabiiy mineral xomashyo zaxiralarini o'zlashtirish;
• suv-energetika zaxiralaridan unumli foydalanish;
• ekologiyaga oid masalalar, xususan, ichimlik suvi muammolarini hal qilish;
• fan-texnika va yuqori texnologiya, energetika sohalarida integratsiyalashish;
•   investitsiyalar  xavfsizligini  kafolatlaydigan  huquqiy  poydevor  yaratish,  bu
sohadagi to'siq va muammolarni bartaraf etish.
Xitoy  Xalq  Respublikasi  raisi  XU  Tszintao  Xitoy  hukumati  SHHT  doirasadagi
iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirishga 900 mln. AQSH dollari miqdorida kredit
ajratishini ma'lum qildi.
Sammit yakunida Toshkent deklaratsiyasi, SHHT ning vakolatlari va immunitetlari
to'g'risidagi konvensiya, Narkotik vositalar va psixotrop moddalarning noqonuniy
aylanishiga  qarshi  kurashda  hamkorlik  to'g'risidagi  bitim,  tashkilot  va  uning
organlari faoliyatiga doir hujjatlar - jami o'nta hujjat imzolandi
       Test.
1.      Tashqi  siyosat  asosiy  tamoyillari  nechinchi  moddada
mustaxkamlangan?
A)   17-modda.                        C) 16-modda
B)    15-modda                         D) 14-modda
 
2.                      O’zbekiston  respublikasi  tashqi  siyosat  faoliyatining  asosiy
tamoyillari togrisidagi qonun qachon qabul qilingan?
A)   1995-yilda                   C) 1996-yilda.
B)    1997-yilda                   D) 1999-yilda
3.      Nechinci moddada?
                 A) 3-modda                     C) 4-modda
                 B) 5modda                       D) 6modda   4. tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligi faoliyatining asosiy yonalishlari nechta?
         A) 5ta                              C) 7ta
         B) 9ta.                              D) 10ta
5. tashqi siyosat—
        A) davlatning ichki iqtisodiy faoliyati
        B) faqat qoshni davlatlar bilan ozaro iqtisodiot.
        C). davlat va xalqlar ortasidagi munosabatlar
        D) davlatning kichik iqtisodiy faoliyati
6.   tashqi iqtisodiy umumiy aloqadorlik moxiyati nechta?
        A) 3ta.                            C) 5ta
        B) 7ta                              D) 9ta
7.   Konsepsiya umumiy qoidalari nechta bolimdan iborat?
          A) 8ta                           C) 6ta
          B) 5ta                           D) 4ta.
8.Konsepsiyaning  nechinchi  bolimida  tashqi  siyosatning  asosiy  prinsiplari  bayon
etilgan?
          A) 8 bolimda                 C) 6-bolimda
          B) 3-bolimida                D) 2-bolimida.    Xulosa
Tarixga  buyuk  o’zgarishlar  davri  bo’lib  kirgan  XX  asrning  so’nggi  o’n  yilligida
yer  yuzidagi  kuchlar  nisbati  tubdan  o’zgarib,  dunyodagi  qarama-qarshi  bo’lgan
ikki  tuzum  (SSSR  boshchiligidagi  sotsialistik  va  AQSH  boshchiligidagi
kapitalistik tuzum) barham topdi. Yer yuzidagi bunday keskin o’zgarishlar har bir
mustaqil  taraqqiyot  yo’lini  tanlagan  davlatlar  uchun  jahon  hamjamiyatidan
munosib o’rin egallashga harakat qilish imkoniyatini yaratdi.
Tashqi  bu  imkoniyat  va  yurtimizning  o’z  taraqqiyot  istiqbollari  uchun  qulay
jug’rofiy-siyosiy  imkoniyatlarga  ega  ekanligi  O’zbekistonning  mustaqil  tashqi
siyosat  yuritish,  jahon  hamjamiyatidan  o’zining  munosib  o’rnini  topishiga  keng
yo’l  ochib  berdi.  Bu  borada  O’zbekistonning  qadimdan  dunyo  xalqlari  bilan
aloqalari,  Buyuk  Ipak  yo’lining  asosiy  yo’nalishlari  yurtimiz  orqali  o’tganligi,
Markaziy Osiyo mintaqasidagi qadimiy savdo va madaniy aloqalarda yurtimizning
hissasi yirik bo’lganligi qo’l kelgan bo’lsa, qisqa fursatda tashqi siyosiy, iqtisodiy
va madaniy aloqalarimizning kengayishida, O’zbekistonning jahon hamjamiyatiga
integratsiyalashuvida  Prezident  I.  A.  Karimovning  o’rni  va  roli  beqiyosligini
alohida ta’kidlab o’tmoq lozim
Mustabid tuzum hukmronligi davrida sobiq ittifoqning boshqa respublikalari qatori
O’zbekiston  ham  zohiran  xorijiy  davlatlar  bilan  mustaqil  munosabatlar  o’rnatish,
jumladan  tashqi  iqtisodiy  faoliyatni  amalga  oshirish  huquqiga  ega  suveren
respublika  hisoblanardi.  Ammo  haqiqatda  hammasi  aksincha  bo’lib  suveren
respublikalarning  Konstitutsiyada  belgilab  qo’yilgan  xalqaro  huquqlari  shunchaki
quruq gap – targ’ibotchilik xususiyatiga ega edi, xolos. Bunday holat O’zbekiston
hayotiga halokatli ta’sir ko’rsatayotgan edi.
O’zbekiston  to’g’ridan-to’g’ri  xalqaro  maydonga  chiqish  huquqidan  mahrum,
nafaqat tashqi siyosiy, balki tashqi iqtisodiy davlat muassasalariga ham ega emas
edi. Unda mustaqil ravishda tashqi aloqalarni o’rnatish huquqi mutlaqo bo’lmagan.
Xalqaro  munosabatlar  faqat  markazning  ruxsati  va  qattiq  nazorati  ostida  amalga oshirilardi.  Natijada  respublikaning  tashqi  aloqalari  chegaralangan  doiralarda
namoyon  bo’lib,  avvalboshdan  o’zining  notabiiyligi  va  sinfiy-mafkuraviy
yo’nalishi bilan ajralib turardi.
O’zbekistonning  sobiq  ittifoqning  tashqi  iqtisodiy  aloqalaridagi  ishtiroki
respublikani  faqat  tovar  eksport  qiluvchi  darajasiga  tushirib  qo’ygan  imperiyaviy
mafkura  asosida  amalga  oshirilardi.  Buning  ustiga,  iqtisodning  ekstensiv
rivojlanishi  sharoitida  sanoat  jihozlarining  alohida  turlarini  hisobga  olmaganda,
eksportning  asosiy  manbai  shafqatsiz  ravishda  qurilayotgan  tabiiy-xom  ashyo
resurslari  edi.  O’zbekistondan  paxta,  ipak,  qorako’l,  oltin,  rangli  metallar,
hunarmandchilik  buyumlari  va  boshqa  mahsulotlar  olib  ketilardi.  Bularning
barchasi qat’iy valyutada o’nlab million rublni tashkil etishiga qaramay, respublika
eksport  daromadlaridan  xalq  farovonligini  oshirish,  milliy  iqtisodni
mustahkamlash,  uni  o’z  manfaatlaridan  kelib  chiqib  rivojlantirish  yo’lida
foydalana olmas edi.
O’zbekiston  sobiq  ittifoqning  eksport  imkoniyatlarini  oshirishga  ulkan  hissa
qo’shgan  bo’lishiga  qaramay,  tashqi  bozorga  yetkazib  bergan  mahsulotlariga
nisbatan arzimas miqdordagi import mollari va valyutani olar edi. Prezident I. A.
Karimov  ta’kidlagani  kabi  mustabid  tuzum  davrida  O’zbekiston  “tashqi  savdo
sohasida Markaz monopoliyasining qattiq iskanjasini” hamisha o’zida his etib turar
edi.  Barcha  valyuta  hisob-kitoblari  faqat  Ittifoq  idoralari  orqali  amalga
oshirilganligi  tufayli  respublika  o’z  eksportidan  kelgan  foydaning  qayoqqa
gumdon bo’layotganidan bexabar qolardi.
Boshqacha  aytganda,  xalqaro  hamkorlikning  sobiq  “qizil  imperiya”  ning
kommunistik  dunyoqarashdagi  mafkurasiga  asoslangan  mustamlakacha-
mustabidcha  tabiatiga  mos  sovet  andozasi  avvalboshdan  tashqi  iqtisodiy  faoliyat
bilan  shug’ullanish  vazifasi  faqat  markaz  ixtiyoriga  berilganligidan  kelib  chiqar
edi.  Respublikalar,  jumladan,  O’zbekistondan  “yuqori”  dan  majburan  qabul
qildirilgan strategik siyosatni so’zsiz bajarish talab qilinar edi. Xalqaro  maydonga  to’g’ridan-to’g’ri  chiqish  huquqidan  mahrum  etilgan
O’zbekiston  o’z  tashqi  siyosatini  mustaqil  amalga  oshirish,  jahon  hamjamiyatiga
kirishning o’ziga xos yo’lini tanlash, tashqi iqtisodiy faoliyatining yo’nalishlari va
ustuvor  jihatlarini  belgilash  imkoniyatiga  ega  emas  edi.  Mustaqillikning  qo’lga
kiritilishi  xalqaro  hamkorlikning  mustabid  tuzum  davrida  shakllangan  sovet
andozasini  tubdan  o’zgartirish,  O’zbekistonning  milliy  manfaatlariga  mos
keladigan  ko’p  qirrali  faol  tashqi  iqtisodiy  faoliyatni  amalga  oshirishni
ta’minlashning birlamchi sharti sifatida maydonga chiqdi.
1991 yilda O’zbekiston siyosiy suverenitetini e’lon qilib, mustaqil rivojlanishning
dastlabki  kunlaridan  boshlab  boshqaruvning  mustahkam  o’rnashib  qolgan
ma’muriy-buyruqbozlik  tizimidan  voz  kechish  yo’lini  tutdi.  Yosh  davlat  ijtimoiy
himoyalangan  bozor  iqtisodiyoti  va  ochiq  tashqi  siyosatga  asoslangan  huquqiy-
demokratik jamiyatning asoslarini qurishga kirishdi.
Bu  harakatlar  butun  xalqning  kuch  qudrati  bilan  eng  mohir  siyosiy
namoyandalarning qat’iy harakatini yalpi safarbar etishni taqozo qildi.
Ana  shunday  sharoitda  O’zbekiston  Prezidenti  I.  A.  Karimov  o’zbek  xalqining
milliy uyg’onishi manfaatlariga sodiqligi, dadil va qat’iyatli faoliyat hamda uzoqni
ko’ra oladigan siyosatchiligi bilan alohida ajralib turdi. Foydalanilgan adabiyotlar
1. O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi . -T .: « O’zbekiston »201 4 , - 40
2. « O’zbekiston  Respublikasining  Ma’muriy  javobgarlik  to’g’risida » gi  Kodeksi.
http://lex.uz saytidan olindi.
3. O’zbekiston Respublikasining Jinoyat Kodeksi. http://lex.uz saytidan olindi 
4. « O’zbеkistоn  Rеspublikasining  davlat  mustaqilligi  asоslari  to’g’risida »gi
Qоnun (O’zbеkistоn Rеspublikasi Оliy Kеngashining Aхbоrоtnоmasi, 1991 y., 11-
sоn, 246-mоdda).
5. « O’zbеkistоn  Rеspublikasining  fuqarligi  to’g’risida » gi  Q оnuni  O’zbеkistоn
Rеspublikasi Оliy Kеngashining Aхbоrоtnоmasi, 1992 y.№9.
6. O’zbеkistоn  Rеspublikasi  Prеzidеntining  « O’zbеkistоn  Rеspublikasining  fu -
qarоligi  bilan  bоg’liq  masalalarni  ko’rib  chiqish  tartibi  to’g’risida »gi Nizomni
tasdiqlash to’g’risida 1992 yil 20 nоyabrdagi PF-500-sоn Farmоni .
7. O’zbеkistоn  Rеspublikasi  Prеzidеntining  1992  yil  20  nоyabrdagi  PF-500-sоn
Farmоniga  binоan  tasdiqlangan  « O’zbеkistоn  Rеspublikasining  fuqarоligi  bilan
bоg’liq masalalarni ko’rib chiqish tartibi to’g’risida »gi Nizоm.
8. Karimоv I. A. Buyuk kеlajagimizning huquqiy kafоlati. T.: «SHarq», 1993. 
Internet saytlari.
1. O’zbekiston Respublikasi davlat sayti:  www.gov,uz
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti asarlari:  www.press-service.uz    
3. O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  huzuridagi  Amaldagi  qonun  hujjatlari
monitoring institute sayti: www.imal.uz    
 4. Inson  huquqlari  bo’yicha O’zbekiston  Respublikasi  Milliy  markazi  sayti:
www.humanright.gov.uz  
 5. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo’yicha vakili
(Ombudsman) sayti:  www.ombudsman.gov.uz    
6. O’zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari Milliy bazasi:  www.lex.uz