Bosim ostida ishlovchi idishlarga qo'yiladigan talablarga xavfsizlik loyihalarini tadbiq etish

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA
MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
TOS H KENT DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI 
“ GEOLOGIYA-QIDIRUV VA KON - METALLURGIY A ” FAKULTETI
HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI KAFEDRASI
“5640100-Hayotiy faoliyat xavfsizligi” bakalavr ta’lim yo’nalishi 
“Mehnat muhofazasi” fanidan
Bosim ostida ishlovchi idishlarga qo’yiladigan
talablarga xavfsizlik loyihalarini tadbiq etish
m avzudagi kurs loyihasining hisob-tushuntirish yozuvi
Bajardi: 
Rahbar:
Toshkent
1 Mundarija 
Kirish
I  Nazariy  qismi.  Bosim  ostida  ishlaydigan  idishlardan  foydalanish
qoidalari
1.1. Bosim ostida ishlaydigan idishlar turi va tarkibining tahlili
1.2. Bosim ostida ishlaydigan idishlarning vazifalari va umumiy 
xususiyatlari
II  Metodik  qismi  bosim  ostida  ishlaydigan  idishlarga  qo’yiladigan
xavfsizlik  talablariga  amal  qilish  va  xavzsizlik  choralarini  oshirish
yo’llari
2.1. Bosim ostida ishlaydigan idishlarga qo’yiladigan xavfsizlik 
talablariga amal qilishni nazorat qilish tizimi 
2.2. Bosim ostida ishlaydigan idishlardan xavfsiz foydalanish 
choralarini oshirish 
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar
2 Kirish
Respublikamiz  sanoatida  berkiladigan  (germetik)  sistemalar  keng  qo’llaniladi.
Ularning  ichida  suyuqliklar  va  siqilgan  gazlar  bosim  ostida  saqlanadi.  Bu
sisteamlar  xavf  manbai  bo’lib  hisoblanadi,  shu  sababli  ularni  loyihalash,
tayyorlash,  ishlatish  va  ulardan  foydalanish  chog’ida  belgilangan  qoida  hamda
me’yorlarga qat’iy amal qilish kerak.
Sanoat  korxonalarda  uskunalar  bilan  jixozlanganligi,  ularning  texnologik
jarayonlarida  qozonxonalardan  keluvchi  bug’  yoki  qaynoq  suv  keng  kulamda
qo’llaniladi.  Bosim  bilan  ishlaydigan  apparat  va  idishlarga  bug’  qozonlari,  bug’
qabul  qilgichlar,  bug’  va  qaynok  suv  quvurlari,  siqilgan  hamda  suyultirilgan
gazlar saqlanadigan va tashiladigan balon va sisternalar kiradi.
Sanoat  korxonalari  shunday  uskunalar  bilan  jixozlanganki,  ularning  texnologik
jarayonlarida  qozonxonalardan  keluvchi  bug’  yoki  qaynoq  suv  keng  ko’lamda
qo’llaniladi.  Bosim  bilan  ishlaydigan  apparat  va  idishlarga  bug’  qozonlari,  bug’
qabul  qilgichlar,  bug’  va  qaynok  suv  quvurlari,  siqilgan  hamda  suyultirilgan
gazlar saqlanadigan va tashiladigan balon va sisternalar kiradi.
Bizga  ma’lumki  yuqori  bosimda  ishlaydigan  shunday  idishlar  mavjudki  bunday
idishlar turli shakilda turli jabxalarda kuzatishimiz mumkin demak shunga ko’ra
talablar  va  me’yoriy  hujjatlar  yuritib  boriladi.Misol  uchun  gaz  bilan  ishlaydiga
yuqori  bosimlarni  oladigan  idishlarni  oladigan  bo’lsak  bunday  idishlar  albatda
xavfli  ko’lami  ancha  yuqori  bo’lib  bunday  idishlar  o’z  talablari  bor  va  eng
kamida bir yilda birmatta ko’rikdan o’tkazilgan bo’lishi lozim va bunday idishlar
uchun  albatda  bosim  ostida  bo’lgani  uchun  bosim  o’lchaydigan  asbob  ya’ni
manometerlar  mavjud  bo’lib  bular  o’z  navbatida  inson  xavsizligini  ta’minlab
berishi  ko’zlangan.Manometirni  vazifasi  ortiqcha  bosimni  aniqlab  beradi.Ularni
xam  turlari  bo’lib  bulardan  ishchi  manometirlar  ,nazorat  manometirlar  va
navbatdagi  manometirlar  bor.Ishchi  manometirlar  ish  jarayonidagi  bosimni
normative holatinin aniqlab boradi, xozirgi kunda namunaviy manometirlarda esa
labaratoriya ishlar uchun yuritib borilmoqda. 
3 I BOB. Bosim ostida ishlaydigan idishlardan foydalanish qoidalari
1.1. Bosim ostida ishlaydigan idishlar turi va tarkibining tahlili
Yengil sanoat korxonalarida bosim ostida ishlaydigan, apparat, idish va quvurlar
ko’p  ishlatiladi.  Bular  ko’pincha  portlash  xavfini  tug’dirishi  mumkin.  Bunday
portlashlarga  zanglash  natijasitda  uskuna  devorlarining  yemirilishi  va  mexanik
pishiqligining  yuqolishi,  ayrim  qismlarining  qizib  ketishi,  biror  qattik  jismning
urilishi sabab bo’lishi mumkin. Bundan tashkari portlash va yonuvchi moddalarga
uchqun  ta’sir  qilish  natijasida  xam  sodir  bo’lishi  mumkin.  Bunda  yonish  tezligi
sekundiga yuzlab metrni tashkil qiladi.
Bosim ostida ishlaydigan idishlar qayta ta’mirlanib kavsharlangan 
bir  joydan  ikkinchi  joyga  ko’chirilganda  yoki  uning  xavfsiz  ishlashiga  javobgar
shaxsning talabi bilan muddatidan ilgari texnik ko’rikdan o’tkaziladi.
Gidravlik  sinov  esa  xar  sakkiz  yilda  bir  marta  o’tkaziladi.  Ish  xarorati  200 0
C
gacha  bo’lgan  idishlarning  gidravlik  sinovi,  ularga  suv  yoki  zaxarsiz  va
portlamaydigan  boshqa  suyuqlik  bilan  qo’shimcha  bosim  berish  orqali
o’tkaziladi.  Ko’shimcha  bosim  idishning  ish  bosimiga  bog’lik  bo’lib,  quyma
idishlardan  tashqari  barcha  idishlar  uchun  ish  bosimidan  20-25%  katta  bo’ladi.
Shunday bosim ostida (devorlarning kalinligi 50 mm gacha bo’lgan idishlarda) 10
minut  ushlab  turiladi  va  biror  sezilarli  o’zgarish  bo’lmasa,  ya’ni  choklardan
ajralish,  suyuqlik  tomishi,  tashqi  devorlarning  terlashi,  qoldik  deformatsiyalar
ko’rinmasa idishlar gidravlik sinovdan o’tgan hisoblanadi.
Bosim  ostida  ishlaydigan  uskunalar  normal  texnologik  rejimda  va  xavfsiz
ishlashini  ta’minlash  uchun  quyidagi  nazorat  o’lchash  asboblari  va  extiyot
uskunalari  bilan  ta’minlangan  bo’lishi  kerak  ulardagi  suyuklik  yoki  gazning
bosimini o’lchash uchun va doimo nazorat qilib turish uchun manometr, xaroratni
nazorat  qilib  turish  uchun  termometr,  bosim  oshib  ketgan  taqdirda  portlashning
oldini olish uchun saqlagich, idishda bir vaqtning uzida gaz va suyuqlik bo’lgan
takdirda  suyuqlikning  ko’p  yoki  ozligini  ko’rsatuvchi  asbob,  idish  ichidagi
moddani  bo’tunlay  chiqarib  tashlash  imkonini  beruvchi  moslama,  agar  idish
ichida kondensat to’plansa, uni chiqarib tashlash imkonini beruvchi moslama.
4 Quvurlarning  ishonchliligini  ta’minlash  uchun  ularning  issiqdan  uzayishini
hisobga olish kerak. Buning uchun ularning burilgan joylari ravon va silliq qilib
yasaladi, hamda kompensator xalqalari va shunga o’xshash elementlar karitiladi.
Issiklik  deformatsiyalarini  bir  tekis  taksimlash  maksadida,  ularni  ayrim
uchastkalarga bo’lib chiqib, issikdan uzayishiga imkon qoldirib, oxirgi nuqtalarini
tayanchlarga mustaxkamlanadi.
Bosim  ostida  ishlaydigan  idishlardan  xavfsiz  foydalanishga  mustaxkamlik
zaxirasi koeffitsiyenti katta bo’lgan eng maqbul konstruksiyalarni yaratish, yuqori
sifatli  ashyolarning  ishlashi,  saqlovchi  uskunalar  va  nazorat  o’lchash  asboblari
o’rnatish yo’li bilan erishiladi.
Bunday uskunalarning ishdan chiqishi va portlashiga zanglash oqibatida mexanik
mustaxkamligining  yo’qolishi,  bosimning  chekli  bosimdan  oshib  ketishi,
berkituvchi  armaturaning  yukligi  yoki  buzilishi,  belgilangan  tartibotga  rioya
qilmaslik, tegishlicha nazoratning olib borilmasligi sabab bo’lishi mumkin.
Bosim  bilan  ishlaydigan  idishlarni  o’rnatish  va  ulardan  foydalanishda  xavfsiz
foydalanish qoidalariga amal qilish zarur. 
Bosim  bilan  ishlaydigan  idishlar  ularni  quvurlardan  uzib  qo’yish  uchun
berkituvchi  ventillar,  jumraklar,  surilma  qopqoqlar  bilan,  saqlovchi  uskunalar
bilan, muxit xarorati va bosimni o’lchash uchun asboblar bilan, suyuklik mikdori
ko’rsatkichi bilan ta’minlangan bo’lishi kerak.
Saqlovchi klapanlar idishdagi doim meyordan oshib ketganida ortiqcha bug’, gaz
yoki suyuqlikni tashqariga chiqarib yuborish uchun mo’ljallangan.
 Bosim  keragidan  oshib  ketganida  klapan  yoriladi  va  gaz  idishdan  chiqib,
portlashning  oldi  olinadi.  Prujinali  saqlovchi  klapanning  sxemasi  ko’rsatilgan.
Bosim  belgilangan  qiymatidan  oshib  ketganida,  prujina  yoki  yukning  kuchi
yetarli bo’lmay qoladi, natijada klapan uyasidagi teshik ochiladi va gaz idishdan
chiqadi.
Saqlovchi  klapanlar  soni,  o’lchamlari  va  o’tkazish  imkoniyati  shunday  hisob
bilan  tanlanadiki,  idishdagi  bosim  300  kPa  gacha  bosimli  idishlar  uchun  ish
5 bosimidan  50  kPa  dan  ortiq,  300-600  kPa  bosimli  idishlar  uchun  esa  15%  dan
ortik oshib ketmaydigan bo’lsin.
Saqlovchi klapanlarning o’tkazish imkoniyati ushbu formuladan aniqlanadi:
Bu yerda   - klapanning gaz sarflash koeffitsiyenti;
F - klapan kesimining yuzi;
V - koeffitsiyent (suyuklik uchun V=1);
R
1 - klapandan oldingi ortiqcha bosim;
R
2 - klapandan keyingi ortiqcha bosim;
 - muhitning zichligi;
t
1 - klapandan oldingi muhitning harorati.
Ortiqcha bosimni aniqlash uchun manometrlar o’rnatiladi. Ular uch xil bo’ladi ish
manometrlari,  nazorat  manometrlari  va  namuna  manometrlari.  Ish  manometrlari
ish  sharoitida  bosimni  o’lchash  uchun,  nazorat  ish  manometrlarini  tekshirish
uchun,  namuna  manometrlari  esa  manometrlarni  laboratoriyalarda  tekshirish
uchun ishlatiladi. 
Ish  manometrlarining  aniqlik  sinfi  quyidagicha  bo’ladi:  0,5;  1,0;  1,5;  2,5;  4.
Idishlardagi  bosimni  o’lchaydigan  manometr  ish  bosimiga  moslab  tanlanishi  va
aniqlik sinfi 2,5 dan past bo’lmasligi kerak. Manometr shkalasida idishdagi ruxsat
etilgan ish bosimni ko’rsatuvchi kizil chizikcha bo’lishi lozim.
Manometrda tamga bo’lmasa, manometrni tekshirish muddati o’tib ketgan bo’lsa,
manometr  o’chirilganda  uning  mili  shkalaning  nolinchi  bo’linmasiga  qaytmasa,
oynasi singan bo’lsa, manometrdan foydalanish mumkin emas.
Manometrlar kamida yiliga bir marta tekshirib turilishi zarur. Tekshirish chog’ida
manometrlar  tamg’alanadi.  Korxona  uzog’i  bilan  olti  oyda  bir  marta
manometrlarni  nazorat  manometri  yordamida  qushimcha  tekshirib,  tekshirish
natijalarini nazorat tekshiruvlari daftariga yozib quyish kerak.
Qozonxona qurilmalaridan foydalanish qoidalari.
Qozonxona  qurilmalari  korxonalarni  texnologik  extiyoj  va  isitish  uchun  zarur
bo’lgan bug’ hamda issiq suv bilan ta’minlaydi. Bosimi 70 kPa va bundan yuqori
6 bo’lgan  bug’  qozonlari  hamda  suvni  115 0
S  dan  yuori  xaroratgacha  isitadigan
qozonlar bo’ladi.
Bug’ ishlab chiqaradigan bug’ qozonlari va ana shu bug’ni ishlatadigan apparatlar
yopiq sistema ichida bosim bilan ishlaydi. Bunday sistema xavfsizlik tadbirlariga
doir  xamma  choralarni  qat’iy  bajarishni  talab  qiladi.  Bug’qozonlaridan
extiyotsizlik bilan foydalanish og’ir falokatga qozonning portlashiga olib keladi.
Portlash  sodir  bo’lganda  qisqa  vaqt  ichida  anchagina  potensial  energiya
bo’shaydi.  Gaz  adiabatik  kengayganda  ro’y  beradigan  portlashning  ishi  ushbu
formuladan aniqlanadi:
Bu yerda V - gazning boshlangich hajmi, m 3
;
R
1 va R
2 - idishdagi boshlangich hamda oxirgi bosimlar, Pa;
n adiabat ko’rsatkichi.
Statistik  ma’lumotlarga  karaganda  qozon  devorlarining  buzilishiga  olib
keladigan asosiy sabablar deb quyidagilar aniqlangan:
 qozonda suv kamayishi natijasida devorlarning o’ta kizishi;
 ashyoning mos emasligi, qozonning sifatsiz tayyorlanishi;
 metallning uyilishi okibatida qozon devori ayrim joylarining bo’shashib qolishi,
xaddan  tashkari  ko’p  tosh  hosil  bo’lishi  va  kirlanishi  natijasida  qozon
devorlarining ortiqcha qizishi;
 saqlovchi klapan buzilishi, xizmat ko’rsatuvchi kishilarning e’tiborsizligi tufayli
bosimning xaddan ziyod oshib ketishi;
 o’txonalarda gazlarning portlashi.
Mana shu sabablar o’z vaqtida bartaraf etilsa, qozonlar portlamaydi. Suv bosimi
va  xaroratini  nazorat  qilib  turish  uchun  suv  isitish  qozonlarining  kirish  hamda
chiqish  joylariga  manometr  va  termometrlar  o’rnatiladi  qozonlarga,  bulardan
tashkari,  nasoslar  xam  o’rnatiladi,  ular  qozonni  suv  bilan  ta’minlashi  bilan  bir
qatorda, undagi suvni kanalizatsiyaga xaydab chiqarishi xam mumkin. qozonxona
qurilmalariga xizmat ko’rsatadigan kishilar 18 yoshdan kam bo’lmasliklari, tibbiy
7 qo’riqdan  o’tgan,  maxsus  dastur  bo’yicha  o’qigan  va  malaka  komissiyasi
tomonidan beriladigan mutaxassislik guvoxnomasiga ega bo’lishlari shart. 
Qozonxona qurilmasida ishlashni boshlashdan oldin smenani qabul qilib olish va
agregatning usha  paytdagi  axvolini, ishlatish  tartibini  albatta ish  daftariga yozib
quyish kerak.
quyidagi xollarda bug qozonlarini o’chirish zarur:
 qozonxonadagi bosim meyordagidan 10% oshib ketganda;
 suvi kamayganda;
 ta’minlovchi uskunalari ishlamay qolganda suv miqdorini ko’rsatuvchi
 asboblari yoki saqlovchi klapanlari ishlamay qolganda;
 qozondan suv sizayotganda;
 gaz yo’llarida gaz portlaganda.
sanoatexnazorat  xodimlari  qozonlarni  muntazam  ravishda  texnik  ko’rikdan
o’tkazib  turishadi.  qozonlar  kapital  tamirlangandan  keyin  xam  texnik  ko’rikdan
o’tkaziladi.  Davriy  ko’riklar  turt  yilda  bir  marta,  gidravlik  sinovlar  esa  sakkiz
yilda bir marta amalga oshiriladi.
Bug’ qozonlari bosimi bilan gidravlik sinovdan o’tkazish
1-jadval
Tartib nomeri Qurilma, idish Ish bosimi, mPa Sinov bosimi, mPa
1 Bug  qozoni  va  bug ’ ni
qayta  qizdirgich , gaz
quvuri K o’ pi bilan 0,5 1,5 R, 0,2mPa
2 Shuning uzi 0,5 dan yu q ori 1,25 R yoki R 0,3 mPa
3 Suv isitadigan q ozon Istagancha 1,5 R yoki R 0,3
4 Bug ’ yoki  qaynoq
suv  quvuri Shuning uzi 1,25 R
5 Ballon 1,25 R
Bug’  qozonlari,  bug’ni  qayta  qizdirgichlar,  bug’  yoki  qaynoq  suv  quvurlari  va
ballonlar 5 min mobaynida sinov bosimi bilan gidravlik sinalishi kerak (1-jadval)
8 Ballonlardan foydalanish qoidalari.
Katta  bosim  ostida  siqilgan,  suyo’ltirilgan  yoki  eritilgan  gazlar  bilan  tuldirilgan
ballonlarni  ishlatayotganda  extiyotkor  bo’lish  va  Davlat  texnazorat  tasdiqlagan
xamma qoidalarga qat’iy amal qilish talab etiladi.
Ballonlarning  yorilishi  bilan  bog’lik  falokatlar  shunisi  bilan  juda  xavfliki,  ko’p
xollarda  ballonlar  yaqinida  odamlar  bo’ladi.  Falokatlarga  asosan  quyidagilar
sabab  bo’ladi:  ballonlarning  tayyorlanish  sifati  pastligi;  ballonlarni  gaz  bilan
meyoridan  ortik  to’ldirish;  ballonlarni  tashish  va  saqlash  vaqtida  xavfsizlik
qoidalarini buzish.
Kislorodli  ballonlarni  moy  bilan  ifloslanishdan  va  ayniqsa  uning  ichiga  moy
tushishidan extiyot qilish zarur.
Xar  bir  ballonda  ventil ,  aniq  ko ’ rinib  turadigan  tamg’a  bo ’ lishi  lozim .  Tamg’ada
ballonning  raqami  xaqiqiy  og’irligi ,  tayyorlangan  kuni  ( yil  va  oy )  hamda  ish
bosimini  navbatdagi  sinash  yili ,  gidravlik  sinov  bosimi ,  balonning  sig’imi
ko ’ rsatiladi .
Ishlatilayotgan  ballonlar  kamida  besh  yilda  bir  marta  davriy  sinovdan  o ’ tkazilishi
lozim .  Xlor ,  vodorod  xlorid ,  serovodorod  gazlar  bilan  to’ldirilgan  ballonlar
kamida  ikki  yilda  bir  marta  sinovdan  o ’ tkazib  turiladi .
Xizmat  ko ’ rsatuvchi  shaxs ,  agar  davriy  sinov  muddati  o ’ tib  ketgan  Bo’lsa ,
qoidalarga  ko ’ rsatiladigan  tamg’alar  bo ’ lmasa ,  ventillari  buzilgan  yoki  korpusi
shikastlangan  bo’lsa ,  ballonlarni  gaz  bilan  to’ldirish  taqiqlanishi  shart .  Ballonlar
tik  xolda  saqlanishi ,  ularning  aganab  ketishi ,  ifloslanishi  va  qizishiga  yo ’ l
qo’ymaydigan  qilib  to’sib  qo’yilishi  zarur .  Bosim  bilan  ishlaydigan  idishlarni
o ’ rnatish  va  xavfsiz  ishlatish  qoidalariga  ko’ra , siqilgan  gaz  ballonlarining  qoldik
bosimi  50  kPa  dan ,  atsetilen  ballonlariniki  esa  50  kPa  dan  past  hamda  100  kPa
dan  ziyod  bo ’ lmasligi  lozim .
Bug’  va  qaynoq  suv  quvurlaridan  foydalanish .
Bug’  va  qaynoq  suv  quvurlaridan  foydalanishda  Davlattogtexnazorat  tasdiqlagan
bug’  va  qaynoq  suv  quvurlarini  o ’ rnatish  va  xavfsiz  ishlatish  qoidalariga  amal
qilish  zarur .  Mazkur  qoidalar  ish  bosimi  70  kPa  va  xarorati  115 0
S  dan  yuqori
9 bo ’ lgan  suv  bug’i  keladigan  quvurlarga  ta’luqlidir .  Ushbu  qoidalarga  muvofiq ,
barcha  quvurlar  turt  toifaga  ajratiladi :  shartli  o ’ tish  kesimi  100  mm  dan  katta
bo ’ lgan  birinchi  toifadagi  quvurlar .
Korxonalar  quyidagi  muddatlarda : quvurlarni  bir  yilda  bir  marta  texnik  ko ’ rikdan
o ’ tkazishlari ,  ya ’ ni  ko’zdan  kechirishlari ,  ro’yxatga  olinmaydigan  quvurlarni  esa
ikki  yilda  bir  marta  ko’zdan  kechirishlari  va  gidravlik  sinovdan  o ’ tkazishlari
kerak .
Bundan  tashqari ,  yangi  o ’ rnatilgan  quvurlar  ishga  tushirilishidan  oldin  ko’zdan
kechirilishi  va  gidravlik  sinalishi ,  shuningdek ,  uch  yilda  bir  marta  tekshirilishi
lozim .  Yigilgan  xoldagi  quvurlar  ish  bosimidan  1,25  marta  katta  bo ’ lgan  sinov
bosimi  bilan  5  min  mobaynida  sinalishi  kerak ,  shundan  so’ng  sinov  bosimi  ish
bosimiga  qadar  pasaytiriladi .
1-rasm. Bug’ qozonlari
10 1-reaktor; 2-paraform dozatori; 3- ДЭА (yoki МДЭА uchun)uchun idish 
4-sovutgich; 5-manometir; 6-tempira tura qaytqiluvchi; 7, 10-nasoslar; 8- ДЭА
(yoki МДЭА )o’lchagichi; 9-yakosimonaralashtirgich; 11- ДЭА (yoki
МДЭА )qabul qilgichi oqimlar: I- ДЭА ( МДЭА ); II-paraforim; III- АВРП ; IV-
sotuvchi suv; V-issiq suv; VI- ДЭА ( МДЭА ) to’g’ridan-to’g’ri nasosgacha suv
2-rasm. Qisdirish qozoni
1.2.Bosim ostida ishlaydigan idishlarning vazifalari va umumiy xususiyatlar
Mexnat sharoitlarini yaxshilash, xavfsiz texnologik jarayonlarni, xavfsiz mashina
va  uskunalarni  yaratish,  yengil  sanoat  korxonalarini  loyihalash  davridayoq
hisobga olinishi kerak. Loyihalash davrida yo’l qo’yilgan xatolarni ekspluatatsiya
qilish davrida tuzatib bo’lmaydi.
Bosim  ostida  ishlaydigan  idishlardan  foydalanish  tizimida  qulayliklar  yaratish,
xavfsiz mexnat sharoitlarini tashkil qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.
Qurilishda  va  qurilish  industriyasi  korxonalarida  bosim  ostida  ishlovchi
qurilmalardan  keng  foydalaniladi.  Ularga  bug’  va  suv  qozonlari,  kompressorlar
va siqilgan gaz saqlanadigan ballonlari kiradi.
“Bosim  ostida  ishlovchi  idishlarning  tuzilishi  va  ulardan  xavfsiz  foydalanish
qoidalariga  va  boshqa  me’yoriy  hujjatlar  ko’rsatmalariga  binoan,  0,7×10 5 
Pa
11 bosimdan  ortiq  bosimlarda  ishlovchi  idishlar,  ishchi  bosimi  0,7×10 5 
Pa  dan
oshgan bug’ qozonlar va ishchi bosimi 115 0
 С haroratdan ortiq bo’lgan suv isitish
qozonlari  Davlat  Sanoat  kontexnika  nazorati  agentligi  ro’yxatiga  olinadi  va
ularning doimiy nazoratida turadi, shuningdek bu tashkilot tomonidan idishlardan
foydalanishga ruxsat beriladi. 
Hajmi  25  l  gacha  bo’lgan  idishlar  va  ballonlarni,  ularning  hajmi  bilan  ishchi
bosimi  ko’paytmasi  200  Pa  dan  oshmasa,  korxona  ma’muriyati  nazorati  ostida
saqlanadi.
Qozonlarning  portlashi  turli  xil  sabablar  bilan  bog’liq  bo’ladi,  ulardan  eng
asosiylari quyidagilardir:
-  qozondagi  suv  sathining  pasayishi,  buning  oqibatida  qozon  devori  kritik
haroratdan ham ortiqcha qiziydi, deformatsiyalanib, mustahkamligini yo’qotadi;
-qoniqarsiz  suv  rejimi  (suvning  kimyoviy  ta’siri),  ushbu  bilan  bog’liq  holda
qozon devorlariga quyqa o’tirib, devorining turli darajada qizishiga sabab bo’ladi;
- bug’  bosimini  ushbu  qozonga  belgilangan  chegarasidan  ortishi  (  bu  chegara
monometrda qizil chiziq  bilan  belgilangan), bunday  holda  metallning juda  qizib
ketishi yuzaga keladi;
-  o’z  vaqtida  kul  va  cho’kindilarni  tozalanmasligi,  buning  natijasida  qozon
pechida,  gaz  mo’rilarida  kul  va  cho’kmalar  to’planadi,  bu  esa  qozon
devorlarining  bir  tekis  qizimasligiga  olib  keladi  va  ayrim  joylari
deformatsiyalanadi; 
-qozon  va  idishlarni  sifatsiz  tayyorlanishi,  yoki  choklarning  payvandlash  va
parchin  mixlarini  sifatsiz  o’rnatilishi,  metallning  termik  qayta  ishlashda
xatoliklar, hamda konstruksiyalashdagi kamchiliklar va h.k.;
-sifatsiz  metalldan  qozon  tayyorlanishi,  uning  mo’rtligi,  qayishqoqligining
yomonligi, qavatlarga ajraluvchanligi va h. k.;
-qozonning  yemirilishi  va  bo’shashishi,  ayniqsa  zanglashi  juda  katta  xavf
tug’diradi;
-noto’g’ri  foydalanish  va  o’z  muddatida  kuzatuv  va  ta’mirlashlarning  olib
borilmasligi.
12 Kompressorlarning  portlashiga  ko’p  sabalarni  keltirishimiz  mumkin  va  ularning
eng asosiylari quyidagilardir:
-k ompressorda belgilangan siqilgan havoning haroratini keskin oshib ketishi;
-m ontaj qilish, yig’ish va o’rnatishning noto’g’riligi;
-s iqilgan havoda portlashga xavfli aralashmalarning paydo bo’lishi;
-k ompressordagi  yoki  resiverdagi  siqilgan  havo  bosimining  belgilangan
miqdoridan oshishi;
-p ortlashga xavfli aralashmali muhitda uchqun chiqishi;
-g iravlik zarbalar;
-k ompressor qurilmasi qismlarini sifatsiz materiallardan yasalishi;
-qurilmalarga  noto’g’ri  yoki  e’tiborsizlik  bilan  texnik  xizmat  ko’rsatish  va
saqlash.
Siqilgan gaz saqlanuvchi ballonlarning portlashiga quyidagilar sabab bo’ladi:
-ballonlarni  ehtiyotsizlik  bilan  tashish  yoki  ko’chirishda  tushib  ketishi  va  qattiq
predmetga zarb bilan urilishi;
-quyosh  nurlari  va  ochiq  alanga  ta’sirida  ballon  sirtlarining  qizishi  tufayli,
gazning kengayishi;
- ventil  yoki  ballondagi  rezbalarning  kamchiligi  tufayli  ballon  bo’g’zidan
ventilning otilib ketishi;
-kislorod ballonlari bo’g’zining moy yoki yog’lar bilan ifloslanishi va kislorodni
ballondan chiqishida, u bilan reaksiyaga kirishishi tufayli alangalanishi va h.k.
Bosim  ostidagi  idishlarni  portlashini  oldini  olish  uchun,  ularga  maxsus  nazorat-
o’lchov  va  boshqa  asboblar  o’rnatiladi  qozonlarda  suv  sathini  ko’rsatuvchi
asboblar idish ichidagi bosimni ko’rsatuvchi manometrlar ushbu idishdagi bosim
chegarasidan  ortiqcha  bosim  o’zgarishidagi  bug’larni  chiqarish  uchun  avtomat
tarzda  ochiluvchi  saqlagich  klapanlar  havo  va  suv  haroratini  o’lchovchi
termometrlar;  ta’minlovchi,  tiqinli,  havo  purkovchi  ventillar,  zadvijkalar  va
klapanlar shular jumlasiga kiradi.
Bosim  ostida  ishlovchi  idishlardan  foydalanish  davrida,  ularni  davriy  ravishda
tekshirib  turiladi,  ayrim  hollarda  ular  o’rnatilgan  xonalar  sharoitlari  ham
13 tekshiriladi.  Bosim  ostida  ishlovchi  idishlarni  ko’rikdan  o’tkazish  Davlat  sanoat
xavfsizlik  qo’mitas  tomonidan  belgilangan  muddatlarda  olib  boradilar.  Texnik
ko’rik  quyidagilardan  iborat  bug’  qozonlari  ichki  tekshiruv  kamida  4  yilda  bir
marotaba,  va  gidravlik  sinov  kamida  8  yilda  bir  marotaba  idishlar  ichki
tekshiruvda kamida 4 yilda bir marta, va gidravlik sinov kamida har  8 yilda bir
marta;
-ballonlar  (atsetilen  ballonlaridan  tashqari)  ichki  va  tashqi  sirtini,  massasi  va
hajmini, va  gidravlik  sinovi,  shuningdek  ko’rikdan o’tkazish  kamida  5 yilda  bir
marta,  uni  gaz  bilan  to’ldiruvchi  zavod  tomonidan  bajariladi.  Atsetilen
ballonlarini  kamida  har  5  yilda  bir  marotaba  ko’rikdan  o’tkaziladi  bunda
ballonning sirti tekshiriladi, g’ovak massasini tekshiradi va plastik sinov amalga
oshiriladi.  Atsetilen  ballondagi  g’ovak  massasining  holati  har  12  oydan  kam
bo’lmagan muddatda, hamda har bir kuzatuvda tekshirilib turiladi.
Bug’ qozonlarini va idishlarni gidravlik usulida sinab ko’riladi. Bosimi 5×10 5 
 Pa
gacha  bo’lgan  qozonlarni,  ishchi  bosimidan  1,5  barobar  katta  bosimda,  ammo
2×10 5
 Pa  dan  kam  bo’lmagan  bosimda  sinaladi.  Bosimi  5×10 5
 Pa  dan  katta
qozonlar,  ishchi  bosimidan  1,25  marotaba  ortiq  bosimda,  ammo  3×10 5
 Pa  dan
kam bo’lmagan bosimda sinaladi. Suv isitish qozonlarini ham, ishchi bosimining 
qanday  bo’lishidan  qat’iy  nazar  shunga  o’xshash  tarzda  sinaladi.  Sinov  paytida
chegaraviy  bosimni  asta-sekin,  uzluksiz  oshirib  boriladi.  Chegaraviy  bosim  5
daqiqa  ushlab  turiladi.  Gidravlik  sinov  vaqtida  barcha  tugunlarda,  choklarda
mustahkamlik va zichlik kuzatib borilad
14 II BOB. Bosim ostida ishlaydigan idishlarga qo’yiladigan xavfsizlik
talablariga  amal qilish va xavzsizlik choralarini. Oshirish yo’llari.
2.1. Bosim ostida ishlaydigan idishlarga qo’yiladigan xavfsizlik
talablariga amal qilishni nazorat qilish tizim
Qozon  gidravlik  sinov  paytida,  suv  oqishi  yoki  terlash  bo’lmaganda,  devorlar
ajralishi  va  sezilarli  deformatsiyalar  aniqlanmagan  holatda  sinovdan  o’tgan  deb
hisoblanadi. 
Quyma idishlardan tashqari, bosim ostida ishlovchi idishlarning bosimi 5×10 5
 Pa
dan katta bo’lmasa, ishchi  bosimining 1,5 barobariga, ammo 2×10 5
 Pa dan kam
bo’lmagan bosimda sinaladi
Bosimi  5×10 5
 Pa  dan  katta  idishlar  esa,  ishchi  bosimidan  1,25  barobar  katta
bosimda,  ammo ishchi  bosimiga  3×10 5
 Pa  qo’shilgan  bosimdan  kam  bo’lmagan
bosimda sinaladi. Barcha quyma idishlar ishchi bosimlaridan qat’iy nazar, ishchi
bosimining 1,5 barobarida, ammo 3×10 5
 Pa dan kam bo’lmagan bosimda sinaladi.
3-rasm. Gaz ballonlari
Barcha ballonlar (atsetilen ballonlaridan tashqari) gidravlik sinovdan o’tkaziladi,
bunda  ishchi  bosimining  1,5  barobariga
sinab  ko’riladi.  G’ovak  massali  atsetilen
balonlarini,  azot  to’ldirilib,  35×10 5
 Pa
bosimda  sinaladi,  bunda  ballonni  1  m
chuqurlikdagi  suvga  cho’ktiriladi.
Ballonlarni  ushbu  vaziyatlarda  unda
yoriqlar  kuzatilmasa,  ko’zga  tashlanadigan
deformatsiyalar  bo’lmasa,  suyuqlik  sizib  chiqmasa,  tomchi  yoki  terlash
sezilmasa, sinovdan o’tgan deb hisoblanadi.
Atsetilen  ballonlaridan  boshqa  ballonlar  gidravlik  sinovdan  o’tganidan  so’ng,
pnevmatik sinovdan o’tkaziladi, bunda ishchi bosimiga teng bosimda sinaladi.
15 Bug’, suv va siqilgan havoning bosimini o’lchash manometrlar yordamida amalga
oshiriladi,  ularni  xizmat  ko’rsatish  xodimlariga  bemalol  ko’rinadigan  qilib
o’rnatiladi.  Ularning  tafsilatida  eng  katta  yo’l  qo’yarli  bosimining  miqdori  qizil
chiziq bilan ko’rsatib qo’yilgan.
Manometrlarni  tekshirish  har  12  oyda  bir  marta,  ularga  plomba  yoki  nishon
qo’yish  bilan  amalga  oshiriladi  bundan  tashqari  korxona  tomonidan  qo’shimcha
tarzda, har 6 oyda kamida bir marta, ishchi manometrni nazorat manometri bilan
solishtirib tekshiriladi. Qozon va kompressorlarda bosim oshishi tufayli portlash
yuzaga  kelmasligi  uchun  saqlagich  moslamalari  o’rnatiladi.  Bosimi  0,7×10 5
 Pa
gacha bo’lgan bug’ qozonlarida o’zi otilib ketuvchi moslama o’rnatiladi, u orqali
ortiqcha bug’ atmosferaga chiqib ketadi va qozonni portlashining oldi olinadi 
Bug’ ishlab chiqarish unumdorligi 100 kg/soat dan ortiq bo’lgan har bir qozonga
ikkitadan kam bo’lmagan pashangli saqlagich klapanlari o’rnatiladi, bulardan biri
nazorat  uchun  mo’ljallangan  bo’ladi.  Unumdorligi  100  kg/soatdan  kam  bug’
qozonlarida  bitta  pashangli  saqlgich  klapan  o’rnatilishiga  ruxsat  beriladi.
Kompressorni ham saqlagich klapani bilan jihozlaydilar.
 Nazorat  qiluvchi  xodim  kuyib  qolmasdan  klapanning  holatini  ko’ra  olishiga
mo’ljallanib, klapanlar o’rnatiladi. 
Har bir bug’ qozoniga suv sathini nazorati uchun suv ko’rsatkich asbobi va tiqinli
kran o’rnatiladi. Suv kamayganligi sezilishi bilan qozonga o’t yoqish to’xtatiladi,
qozon  soviganidan  keyin  devorida  egilishlar,  yoriqlar  yoki  boshqa
deformatsiyalar yo’qligiga ishonch hosil qilinadi.
Qozonlar va kompressorlardagi haroratni o’lchash uchun termometrlar ishlatiladi.
Havo  siqilish  paytida  kompressor  ichida  bosim  oshishi,  portlashga  xavfli
aralashmalar paydo bo’lishi va haroratning juda oshib ketishi tufayli xavf-xatarlar
vujudga keladi. Kompressor ichida haroratning oshishi maqsadga muvofiq emas,
buning oqibatida silindr, porshen, klapanlar qiziydi juda qizib ketgan metallning
bosimga qarshiligi kamayadi va buning natijasi, silindrning yorilib ketishiga olib
keladi. Yuqori harorat yog’larning holatiga ham salbiy ta’sir ko’rsatadi (yog’ erib
bug’lanadi);
16 - yog’lash  moyining  parchalanishi  natijasida  porshenli  kompressorning  devorida
plyonka  hosil  bo’ladi,  porshen  va  silindrdagi  ishqalanish  oshadi,  bu  esa
silindrning  yeyilishiga  olib  keladi,  oqibatda  halokat  ro’y  beradi.  Shuning  uchun
ham kompressorli qurilmalarning silindrlari suv yoki havo bilan sovitiladi, silindr
atrofidagi  suv  ko’ylagi  samarali  hisoblanadi  va  uni  hamma  tomonidan  sovitadi.
Sovitilishi natijasida kompressor ichidagi harorat 140-160 0
 C gacha tushiriladi.
Portlashga  xavfli  aralashmalarning  kompressor  ichida  paydo  bo’lishi,  sifatsiz
yog’  bilan  moylash  sababidan,  siqilgan  havoning  me’yoriy  haroratida  ham
portlash yuzaga keladi. Moylar qiziganida bug’lanadi, uglevodorodga aylanadi va
u  juda  portlashga  xavfli  hisoblanadi,  ayniqsa  atsetilinli  ballonlar  bunga  misol
bo’la  oladi.  Shuning  uchun  ham  kompressorlarni  yog’lari  juda  sifatli  bo’lishi
talab etiladi.
Siqilgan havoning yuqori haroratida ayrim changlar (un changi, ko’mir changi va
h.k.)  porlashga  moyil  bo’ladi.  Shuning  uchun  ham  kompressorga  so’riladigan
havo, yerdan kamida 1,5 m balandlikdan filtr orqali tozalanib beriladi. 
Kompressor  qurilmaning  havo  to’plagichi  (resiveri)  portlashga  o’ta  xavfli
hisoblanadi.  Resiverni  noto’g’ri  o’rnatish  va  undan  to’g’ri  foydalanmaslik
oqibatida  portlab  ketadi.  Resiver  bosim  ostida  ishlovchi  qurilma  sifatida
manometr  va  saqlagich  klapani  bilan  ta’minlanadi,  u  ishchi  bosimining  10%
miqdoridan oshmaydigan bosimga to’g’rilangan bo’ladi. 
Bug’  qozonlari,  kompressorlarda  o’rnatilgan  manometrlar,  termometrlar  va
saqlagich  klapanlarining  holatini  nazorat  qilish  uchun,  ish  joylarini  yetarli
darajada  yoritilishi  talab  qilinadi.  Yoritilganlik  nazorat-  o’lchov  asbobolarini
yoritishda  50  lk,  qozon  atrofini  yoritish  uchun  esa  20  lk  bo’lishi  kerak.  Qozon
ichini  kuzatuv  va  uni  ichidagi  ishlarni  olib  borish,  12  V  kuchlanishli  ko’chma
elektr chiroqlari bilan yoritiladi.
Metallda  quyqalar  paydo  bo’lishi  va  metalning  yeyilishi  qozon  devorining
isishiga  sabab  bo’ladi,  hamda  portlashga  olib  keladi.  Qozonlarda  quyqa  hosil
bo’lmasligini oldini olish uchun, ularni maxsus filtrlanib tozalangan suvlar bilan
ta’minlanadi.  Tuzlarning  eritmalari  va  boshqa  zararli  aralashmalar,  loylar
17 qozondan  kuchli  havo  oqimini  yuborish  va  yuvish  orqali  bartaraf  qilinadi.
Qozonga  havoni  katta  bosimda  havo  yuborishda  xavfsizlik  choralari  ko’rilmasa
ishchilarning jarohatlanishiga olib keladi.
Portlash xavfi tug’ilgan taqdirda, qozonga o’t yoqish darhol to’xtatiladi va yonib
turgan yoqilg’ini o’txona panjarasi orqali uzoqlashtiriladi.
Qoidalar ortiqcha bosim ostida ishlaydigan idishlar, tanklar, bochkalar, silindrlar,
bosim  loyihalash,  qurish,  ishlab  chiqarish,  rekonstruksiya  qilish,  sozlash,
o’rnatish,  ta’mirlash,  texnik  diagnostika  qilish  va  ulardan  foydalanishga
qo’yiladigan talablarni belgilaydi.
115°C  dan  yuqori  haroratli  suv  bosimi  yoki  0,07  MPa  (0,7  kgf/sm 2
)  bosimdagi
qaynash  nuqtasidan  yuqori  haroratda  boshqa  toksik  bo’lmagan,  portlovchi  va
yonuvchan suyuqliklar ostida ishlaydigan idishlar uchun;
-0,07 MPa (0,7 kgf/sm 2
)dan ortiq bug’, gaz yoki zaharli portlovchi va yonuvchan
suyuqliklar bosimi ostida ishlaydigan idishlar uchun;
-0,07 MPa (0,7 kgf/sm 2
)dan yuqori bosim ostida siqilgan, suyultirilgan va erigan
gazlarni tashish va saqlash uchun mo’ljallangan silindrlar uchun;
-50 0
C  gacha  bo’lgan  haroratda  bug’  bosimi  0,07  MPa  (0,7  kgf/sm 2
)  bosimidan
oshib ketadigan siqilgan va suyultirilgan gazlarni tashish va saqlash uchun tanklar
va bochkalarda;
-siqilgan,  suyultirilgan  gazlar,  suyuqliklar  va  quyma  qattiq  moddalarni  tashish
yoki saqlash uchun tanklar va idishlarda, ularni bo’shatish uchun vaqti-vaqti bilan
0,07 MPa (0,7 kgf / sm)dan yuqori bosim hosil bo’ladi;
-ilmiy  va  eksperimental  maqsadlarda  ishlatiladigan  bosimdan  qat’i  nazar,  hajmi
0,025 m(25 1) dan ortiq bo’lmagan idishlar uchun. Imkoniyatni aniqlashda astar,
quvurlar va boshqa ichki qurilmalar egallagan hajm idishning umumiy sig’imidan
chiqarib  tashlanadi.  Idishlar  guruhi,  shuningdek,  alohida  jismlardan  tashkil
topgan  va  ichki  diametri  100  mm  dan  ortiq  quvurlar  bilan  o’zaro  bog’langan
idishlar bitta idish deb hisoblanadi.
18 2.2. Bosim ostida ishlaydigan idishlardan xavfsiz foydalanish
choralarini oshirish
Ishlab  chiqarish  korxonalarida  siqilgan  havo,  gaz,  shuningdek,  havo  bosimli
asbob-uskunalar  keng  ishlatiladi.  Bunday  asbob-  uskunalarni  ishga  tushirishda
yoki siqilgan havo hosil qilishda kompressorlardan foydalaniladi. Kompressorlar
tuzilishi  va  ishlatilish  xususiyatiga  ko’ra  ko’chma  va  ko’chmas  bo’ladi.  Bosim
ostida  ishlovchi  kompressorlar  bilan  ishlovchi  ishchi  maxsus  kiyim-bosh,
poyabzal,  titrashga  qarshi  qo’lqop  va  himoya  kaskasiga  o’rnatilgan  shovqindan
asrovchi  quloqchin  («naushnik»)  bilan  ta’minlangan  hamda  xavfsizlik  texnikasi
bo’yicha malakali o’qitilib, yo’riqnomalardan o’tgan bo’lishi lozim.
Idish  va  apparatlarni  xavfsiz  ishlatish,  qo’llash  maqsadida  ularni  tayyorlashda
ishlatiladigan materialni to’gri tanlashga alohida e’tibor beriladi. Tayyor bo’lgan
idish  va  apparatlar,  sig’imlar,  ballonlarning  payvandlangan  birikmalari,  tashqi
tomoni tekshiriladi, pishiqligi, germetikligi turli yo’llar bilan sinaladi.
Barcha tekshirish va sinash ishlari  ishlab chikarish korxonasida «Davlat  texnika
nazorati»  inspektori  ishtirokida  olib  boriladi.  Tayyorlangan  idish  va
apparatlarning  maxsus  yor i lish,  texnik  pasporta  b o’ lib,  unda  barcha  mexanik
birliklar  k o’ rsatiladi.  Korxonalarga  keltirilgan  o’ tkazilib,  sinab  q uriladi  x a mda
qo’ llash uchun ruxsatnoma beriladi. 
Ishlab  chiqarishda  foydalaniladigan  barcha  kompressorlarda  manometr
o’rnatilgan  bo’lishi  hamda  ular  «Standartlash  va  o’lchov  asboblari  qo’mitasi»
tomonidan  har  li  tekshirilib  turilishi  kerak.  Kompressor  detallarini  yog’lashda
faqatgina  zavod  pasportida  ko’rsatilgan  yog’lash  materiallaridan  foydalanish
talab  etiladi.  Boshqa  yog’lovchi  materiallarni  ishlatish  taqiqlanadi.  Ish
boshlanishidan oldin, kompressorlarning barcha yelementlarini yaxshilab ko’zdan
kechirish,  bunda  siqilgan  havoni  me’yoriy  miqdordan  ortib  ketmasligini
ta’minlab  turuvchi  avtomatik  qurilmalar  va  ortiqcha  havoni  chiqaruvchi
klapanlarning o’z o’rnida bo’lishi hamda ishchi holatda ekanligiga e’tibor berish
kerak.  Kompressor  ishlayotganda  so’riladigan  havo  tarkibida  zaharli,  yengil
yonuvchi  va  portlovchi  gazlar  hamda  changlar  bo’lmasligi  zarur.  Kompressor
19 yopiq  binolarda  ishlatilsa,  xonaga  havoning  iflosla-nishini  oldini  oluvchi
moslamalar  o’rnatilishi  kerak.  Agar  ish  davrida  klapanlar,  manometr  va  boshqa
ishchi  a’zolar  yaxshi  ishlamayotganligi  aniqlansa,  kompressor  darhol  ishdan
to’xtatilib  tegishli  ta’mirlash  ishlari  o’tkazilishi  zarur.  Kompressorning  tegishli
detallarida sinovdan o’tganligi to’g’risida belgi yoki tamg’alari bo’lishi shart, aks
holda, bunday kompressorlardan foydalanish taqiqlanadi.
Bosim  idishlariga  kimyoviy  va  issiqlik  jarayonlari  uchun,  shuningdek  siqilgan,
suyultirilgan  gazlar  va  suyuqliklarni  saqlash  va  tashish  uchun  mo’ljallangan
germetik yopiq idishlar kiradi.
Bosim  ostida  ro’yxatdan  o’tkazish  uchun  egasining  yozma  arizasi  bilan  amalga
oshiriladi: idishlar uchun pasport, yig’ilish sifati to’g’risidagi guvohnoma, kemani
yoqish sxemasi (ish parametrlarini ko’rsatgan holda), taxminiy o’tkazuvchanlikni
ko’rsatadigan xavfsizlik klapanining pasporti.
Ro’yxatga olinadigan kemalarning ishlashini boshlash uchun ruxsatnoma nazorat
inspektori  tomonidan  ularni  ro’yxatdan  o’tkazgandan  va  texnik  ekspertizadan
o’tkazilgandan so’ng beriladi.
Nazorat  qiluvchi  organlarda  ro’yxatdan  o’tkazilishi  shart  bo’lmagan  kemalarni
ekspluatatsiyasini  boshlash  uchun  ruxsatnoma,  ularga  texnik  ko’rik  natijalariga
ko’ra  ularni  boshqarish  uchun  korxonaning  buyrug’i  bilan  tayinlangan  shaxs
tomonidan  beriladi.  Ushbu  ruxsatnomalar  (navbatdagi  texnik  ko’rik  o’tkazilgan
sana ko’rsatilgan holda) pasportda va "Kemani ro’yxatdan o’tkazish va tekshirish
kitobida" qayd etiladi.
ETCda  ro’yxatdan  o’tkazilishi  kerak  bo’lgan  kemalarning  texnik  ekspertizasi
korxonaning texnik xizmati vakillari ishtirokida Mehnatni muhofaza qilish davlat
nazoratining vakillari tomonidan amalga oshiriladi. Korxonada ularning texnik va
xavfsiz holati uchun javobgar shaxs tomonidan Davlat mehnatni muhofaza qilish
agentligida  ro’yxatdan  o’tkazilishi  shart  bo’lmagan  kemalar.  Texnik  ekspertiza
kemaning  pasportiga  binoan  tashqi  va  ichki  tekshiruv  va  bosim  sinovlarini  o’z
ichiga oladi.
20 Bosim  kema  yangi  joyga  ko’chirilganda  yoki  boshqa  egasiga  o’tkazilganda,
shuningdek uning ishlash sxemasi o’zgartirilganda, kema majburiy ravishda qayta
ro’yxatdan o’tkazilishi kerak.
Bosim  kemalariga  xizmat  ko’rsatish  uchun  18  yoshga  to’lgan,  tibbiy  ko’rikdan
o’tgan,  tasdiqlangan  dastur  bo’yicha  o’qitilgan,  ish  bajarish  huquqi  to’g’risidagi
guvohnoma berish bilan tasdiqlangan shaxslar qabul qilinishi mumkin.
GOST  12.1.007  ga  muvofiq  1,  2,  3  va  4  xavfli  sinflar  zararli  moddalar  bosimi
ostida  kemalar  bilan  ishlaydigan  xodimlarni  sertifikatlashtirish  komissiyasi
tomonidan Mehnatni muhofaza qilish davlat nazorati vakili majburiy ishtirokida
amalga  oshiriladi  (boshqa  hollarda,  mehnatni  muhofaza  qilish  davlat  nazorati
vakilining  komissiyada  ishtirok  etishi  ixtiyoriy).  Bosim  kemalariga  xizmat
ko’rsatuvchi xodimlarning bilimlari yiliga kamida bir marta tekshiriladi.
Kadrlar  bilimlarining  navbatdan  tashqari  sinovi  quyidagi  hollarda  amalga
oshiriladi:
12 oydan ortiq ishdagi tanaffus bilan;
xodimlarning  ishi  yoki  kemaning  texnik  holati  buzilgan  taqdirda  mehnatni
muhofaza qilish bo’yicha Gosnadzor vakilining iltimosiga binoan;
-ish joyini o’zgartirganda;
-bosim idishlari turini yoki guruhini o’zgartirganda;
-bosim idishini sxemasini va ish rejimini o’zgartirganda.
Bosim  tomirlarining  yuqori  potentsial  xavfini  hisobga  olgan  holda,  ish  joyida
xavfsiz ishlash bo’yicha ko’rsatma, kirish va ishga tushirish tartibi joylashtirilishi
kerak.  Ruxsatsiz  shaxslarning  bosimli  idishlar  bilan  ish  joylarida  bo’lishlari
taqiqlanadi.
Avtoklavlar  qurilish  sanoatida  silikat  mahsulotlarini,  ko’pikli  va  gazbetonli,
qumli ohakli g’ishtlarni, yog’ochni emdirish va boshqalarni termik ishlov berish
uchun ishlatiladi.
Avtoklavlar bilan baxtsiz hodisalar bug’ning bosimining ruxsat etilgan qiymatdan
oshib  ketishi,  avtoklavda  0,01  MPa  (0,1  kgf  /  sm2)  dan  yuqori  bosim  bo’lsa,
21 qopqoqning  ochilishi,  qopqoqning  to’liq  yopilmaganligi  bilan  bug’  kirishi  va
avtoklav ichida texnik xodimlarning mavjudligi.
Xavfsiz  ishlashni  ta’minlash  uchun  avtoklavlar,  shuningdek  bosim  ostida
ishlaydigan  kemalar,  xavfsizlik  va  o’chirish  vanalari  bilan,  asboblar  bilan
ta’minlanadi.
Avtoklavlarning  muammosiz  ishlashiga  ishlab  chiqarish  sifati,  ish  rejimi,  o’z
vaqtida  texnik  ko’rikdan  o’tkazish  va  o’z  vaqtida  profilaktik  ta’mirlash  orqali
erishiladi.
Baxtsiz hodisalarni oldini olish uchun avtoklavlar blokirovka qiluvchi tizim bilan
jihozlangan  bo’lib,  bug’  to’liq  yopilmagan  qopqoq  bilan  avtoklavga  tushishiga
to’sqinlik qiladi, shuningdek avtoklavlarda bosim mavjud bo’lganda qopqoqlarni
ochadi.
Avtoklavdan  kondensatsiya  idishi  orqali  bug  ‘bosim  tugmachasi  7  ga  kiradi  va
rezina membranani 5 egib, tayoqchani 6 harakatga keltiradi. Ikkinchisi kalit 4 ga
o’rnatiladi  va  elektr  zanjirini  buzadi.  elektromagnit  qulf  9.  Bu  holda,
elektromagnit  qulf  10-gachasi  bo’shliqni  chiqaradi,  u  11-chi  bahor  ta’sirida
mahkamlagichni  12-ni  yopadi.  \u200b\u200bIkkinchisi  gijjalar  vintzali  14-ning
tutqichini  13  aylanishiga  imkon  bermaydi  va  shu  bilan  avtoklav  qopqog’i  15
yopilishida aylanmoqda.
Agar  avtoklavdagi  bug’  bosimi  olib  tashlansa,  9  qulfining  elektr  tarmog’i  4
tugmachasi  bilan  yopiladi,  10  yadrosi  elektromagnitga  tortiladi  va  mandalni  12
ochadi.  Bu  avtoklav  qopqog’ini  ochish  uchun  dastani  13  aylantirishga  imkon
beradi.
Avtoklavga bug’ etkazib berishni avtomatik ravishda to’sib qo’yish (3.3.9-rasm),
agar  avtoklav  qopqoqlari  yopilmagan  bo’lsa,  bug’  avtoklavga  tushishini  istisno
qiladi. Avtoklav 1 ga chegara tugmachasi 2 qo’yilgan, agar u qopqoq 3 mahkam
yopilgan bo’lsa va tayoq 4, kamon 5 kuchini yengib o’tadigan bo’lsa, bu kalitga
ta’sir  qiladi.  Sxema  yopilganda,  elektromagnit  6,  kamonni  7  siqib,  tiqinni  8
ko’taradi  va  9-gachasi  tirnoq  g’ildiragini  bo’shatadi.  Shundan  so’ng,  ratchet
g’ildiragiga ulangan volan 10 ni burab, vana 11 orqali avtoklavga bug ‘yuboradi. .
22 Avtoklavlar  ishlaganda,  bug’  ishlab  chiqaruvchisi  mahsulotni  bug’lash  paytida
shkafni  avtoklav  raqami  va  qopqog’i  raqami  bilan  jetonni  qulflaydigan  tizim
qo’llaniladi.  Bug’lashni  tugatgandan  so’ng  va  avtoklavdagi  bosimni  olib
tashlaganidan  so’ng,  bug  ‘moslamasi  avtoklav  qopqog’ini  ochish  va  yopish
huquqiga  ega  bo’lgan  yuk  ko’taruvchiga  belgi  beradi.  Ishni  tugatgandan  so’ng,
avtoklavni  muhokama  qilayotgan  kishi  qopqog’ini  yopadi  va  qabul  qiluvchiga
qarshi  belgini  paroxodga  qaytaradi.  Jeton  tizimi  avtoklavni  xavfsiz  saqlash
qoidalarini buzmaslik va avariyalarning oldini olishga imkon beradi.
Bosim idishlarini saqlashga , tibbiy ko’rikdan o’tgan, o’qitilgan, sertifikatlangan
va  xizmat  ko’rsatuvchi  kemalarga  sertifikatlarga  ega  bo’lgan  kamida  18  yoshga
to’lgan  shaxslarga  qabul  qilinishi  mumkin.  Xodimlarni  o’z-o’ziga  xizmat
ko’rsatishga  qabul  qilish  buyurtma,  do’kon  uchun  buyurtma  bilan
rasmiylashtirilishi kerak.
Boshqaruv  buyrug’iga  binoan  muhandislar  va  texnik  xodimlar  tayinlanadi,
belgilangan  tartibda  sertifikatlanadi  va  bosimli  kemalarning  to’g’ri  ishlashi  va
xavfsiz  ishlashi  uchun  mas’ul  bo’lgan  imzoga  qarshi  rasmiy  vazifalar  bilan
tanishadilar.  Uzoq  muddatli  ish  safari,  kasallik  va  ta’tilda  bo’lgan  taqdirda,
boshqaruv buyrug’ida ularni almashtiradigan shaxslar ko’rsatilishi kerak.
Muhandislar uchun bilimlarni sinash chastotasi har 3 yilda bir marta, kemalarga
xizmat ko’rsatuvchi xodimlar uchun esa yiliga kamida bir marta.
2.3. Rezervuar ustyopmasidagi rigelni hisoblash
Rezervuarning  ustyopma  rigelini  uzluksiz  to’sin  deb  qaraymiz.  To’sin  o’qlari
orasidagi masofa hisobiy oraliq deb hisoblanadi, ya’ni l =6300 mm.
Tayanchlar  orasidagi  masofa  6,3  m  bo’lganda  rigelning  1  m  uzunligi  qabul
qiladigan yuklama:
-ustyopmadan q
pok =10,15  6,3=64 kN/m
-rigelning xususiy og’irligidan q
sv =0,3  0,63  25  1,1  0,95=4,94 kN/m
-to’la yuklama q=q
pok +q
sv =64+4,94=68,94 kN/m
Rigel  kesimlaridagi  eguvchi  moment  va  qirquvchi  kuchlar  qiymatini
aniqlash
23 Rigelning V va S oraliq tayanch ustidagi va boshqa o’rta tayanchlardagi eguvchi
momentning  qiymati  elastik  holatda  ishlaydigan  konstruksiyalar  uchun
quyidagicha topiladi.
( α
β =-0,105; α
s =-0,080; 
M
B = α
β ql 2
=-0,105  68,94  6,3 2
=-287,3 kN  m
M
s = α
s ql 2
=-0,080  68,94  6,3 2
=-218,9 kN  m
Statik  noaniq  temirbeton  konstruksiyalarda  ichki  momentlarning  qayta
taqsimlanishiga  yo’l  qo’yiladi.  Rigelning  yig’ma  elementlari  choklarini
unifikatsiyalash  uchun  tayanch  momentlarini  tenglashtiramiz.  Tenglashtirilgan
momentlar  qiymati М	bвыр	=M	c =-218,9kN  m.  Tenglashtirilgan  eguvchi
momentlarni hisobga olib, ko’ndalang kuchlarni hisoblaymiz:	
QA=	ql
2+M	bвыр
l	=68	,94	⋅6,3	
2	−218	,9	
6,3
=182,4 kN;	
QBлев	=−	ql
2+M	bвыр
l	=−68	,94	⋅6,3	
2	−218	,9	
6,3
=-251,91 kN;	
QBпр=−Qcлев	=	ql
2=68	,94	⋅6,3	
2
=217,16 kN;
Oraliq  eguvchi  momentlari  M
1 ,  M
2 ,  M
3  larning  katta  qiymatlarini  hisoblaymiz.
CHetki  oraliqlardagi  M
1  eguvchi  momentning  maksimal  qiymati	
Х0=	
QA
q	=182	,4	
68	,94	=	2,65
 m. masofada joylashgan, u holda  	
M	1=QA⋅X−	qx	02
2	=182	,4⋅2,65	−	68	,94	⋅2,65	2	
2
=241,3 kN  m;
Oraliqdagi moment 	
М	2=	М	3=	ql	2
8	−[M	b
выр	]=	68	,94	⋅6,3	2	
8	−218	,9
=123,13 kN  m;
Ustunning ko’ndalang kesim o’lchamlarini 40x40 sm deb qabul qilamiz. U holda:	
M	в
пр=−|M	b
выр	|+QB
пр⋅0,2
=-218,9+217,16  0,2=-175,47 kN  m	
QВ
пр=	0,5	⋅l−0,2	
0,5	l	QВ
пр=	0,5	⋅6,3	−0,2	
0,5	⋅6,3	⋅217	,16
=203,37 kN;
24 CHetki oraliqdagi eng kata ko’ndalang kuchning qiymati:QВпр=QВлев	(l0−x0)−0,2	
l0−x0	
=−251	,91	(6,3	−2,65	)−0,2	
6,3	−2,65	=−238	,11	кн
Rigelni birinchi guruh chegaraviy holatlar bo’yicha hisoblash
Rigelning  ko’ndalang  kesim  o’lchamlarini  aniqlaymiz.  Rigelning  oldin  qabul
qilingan ( b
r x h
p =30 x 63 sm) ko’ndalang kesim o’lchamlariga aniqlik kiritamiz.
Temirbeton  konstruksiyalarini  loyihalash  tajribasiga  asoslanib,  to’sinlarni
hisoblashda  plastik  sharnirlarda  darzlar  hosil  bo’lishini  chegaralash  uchun,
to’sinning balandligini aniqlashda 	
х
h0
≤0,35 shart bajarilishini ta ь minlash lozim, u
holda 	
ζ=	х
h0
=0,35 , 	

m =0,289 ni aniqlaymiz.
Rigelning ishchi balandligi	
h0=	
√	
M	1	
αm⋅Rb⋅b=√
241300
0,289	⋅19	,5⋅30
=37,78 sm  38 sm;
Rigel kesimining balandligi h
p =50 sm, eni esa b
p =0,5h
p =25 sm deb qabul qilamiz.
Armaturani  ikki  qator  joylashtirilganda  kesimning  ishchi  balandligi  h
0 =h-a =50-
6=44 sm.
Rigel mustahkamligini normal kesim bo’yicha hisoblash
Bo’ylama armaturaning talab qilingan ko’ndalang kesim yuzasini aniqlaymiz:
chetki oraliqlarda M
1 =241,3 kN  m bo’lganda	
αm=	
M	1	
Rb⋅γb2⋅b⋅h02=	241300
19	,5⋅1,0	⋅25	⋅44	2⋅(100	)
=	0,256	
ς=0,85
Bo’ylama  armatura  ko’ndalang  kesimining  yuzasi 	
As=	M	1	
ς⋅Rs⋅h0
=	241300
0,85	⋅365	⋅44
=17,68 sm 2
Chetki  oraliqlarda  2  20A-III+2  28A-III  A
s =6,28+12,32=18,6  sm 2
 bo’lgan
armaturalarni qabul qilamiz.
oraliq tayanchlarda M
1 =M
2 =123,13 kN  m bo’lganda
25 αm=	
M	2	
Rb⋅γb2⋅b⋅h02=123130
19	,5⋅1,0	⋅25	⋅44	2⋅(100	)
=0,93	
ς=0,93	
As=	M	2	
ς⋅Rs⋅h0
=123130
0,93	⋅365	⋅44	=8,24	см	2Oraliq tayanchlar uchun 2  12A-III+2  20A-III A
s =2,26+6,28=8,54 sm 2
Ikkinchi tayanch va boshqa oraliq tayanchlarda 	
МВпр =175,47 kN  m;	
αm=	M	Впр	
Rb⋅γb2⋅b⋅h02=175470
19	,5⋅1,0	⋅25	⋅44	2⋅(100	)
=0,178	
ς=	0,901	
As=	M	Впр	
ς⋅Rs⋅h0
=	175470
0,901	⋅365	⋅44	=	11	,86	см	2
Qabul qilamiz: 2  28A-III A
s =12,32sm 2
Unifikatsiyalash  maqsadida  boshqa  tayanchlarda  ham  2  28A-III  armaturani
qabul  qilamiz.  Rigel  oralig ь ining  o’rta  qismida  hamda  yuqori  zonasida
konstruktiv talablarga ko’ra 2  12A-III armaturani o’rnatamiz. Uning yuzasi
A
s =2,26 sm 2
 teng.
Rigelni qiya kesimlar bo’yicha hisoblash
Qirquvchi kuchning maksimal qiymati:
V tayanchning chegarasida o’ngdan Q
V pr
=203,37 kN, chapdan Q
V lev
=1238,11 kN;
S tayanchning chegarasida Q
S pr
= Q
S lev
=-203,37 kN.
Qiya kesimning rigel bo’ylama o’qiga proeksiyasi «S» aniqlaymiz:
V tayanchning chegarasida chapdan, 
f = 
n = 0 bo’lganda
V=	

b2	 R
bt	 b	 h
0 2
=2  1,3  25  44 2
 (100)=12584000 N/sm=125,84 kN/m;
bu erda koeffitsient 	

b2 =2 og ь ir beton uchun.
Hisobiy  kesimda  beton  qabul  qiladigan  ko’ndalang  kuch  Q
V =Q
sw =Q/2  ya’ni
ko’ndalang sterjenlar qabul qiladigan kuchga teng deb hisoblab, qiya kesimning
uzunligini aniqlaymiz.
S =	
В	
0,5	⋅Q	=125	,8⋅10	5	
0,5	⋅238110	= 105,7>2  h
0 =94 sm;
26 Shuning  uchun  S =94  sm.  deb  qabul  qilamiz.  U  holda  beton  qabul  qiladigan
ko’ndalang zo’riqishlar Q
b =В
С	=125	,8⋅10	5	
94	= 133829,8 H=133,8 kN;
Sterjenlar qabul qiladigan ko’ndalang zo’riqishlar
Q
sw =Q-Q
b = 238,11-133,8=104,3 kN;
Ko’ndalang  sterjenlarga  to’g’ri  keladigan  rigelning  birlik  uzunligidagi  hisobiy
zo’riqishlar
q
sw =	
Qsw
C	=104300
94 =1109,6 N/sm
q
sw =1109,6 >	
ϕb3⋅Rbt⋅b	
2	=	0,6	⋅1,3	⋅25	⋅(100	)	
2 =975 N/sm
q
sw = 1109,6 >975 N/sm demak shart qanoatlantirildi.
Ko’ndalang  sterjenlarning  minimal  qiymati  bo’ylama  armaturalarga
payvandlanish  shartidan  aniqlanadi.  Bo’ylama  armaturaning  diametri  d =22  mm.
Ko’ndalang armaturalarning diametrini  d
sw = 10 mm  A
s =0,785 sm 2
 A-II klassdagi
armatura qabul qilamiz.
Rigeldagi karkaslar soni n =2 ta ya’ni A
sw =n	
 A
sw = 2  0,785=1,57 sm 2
Ko’ndalang sterjenlar qadami
s =	
Rsw⋅Asw	
qsw	
=225	⋅1,57⋅(100	)	
1109	,6 =31,8 sm;
Konstruktiv  talablarga  ko’ra  rigelning  balandligi  450  mm  dan  ortiq  bo’lganda,
ko’ndalang sterjenlarning qadami S=	
1
3 h =	
1
3  50=16,6 sm dan oshmasligi kerak. 
Tayanchdan 	
1
4 l  masofagacha  bo’lgan  tayanch  oldi  uchastkalarida  l=	
1
4 l
r =	
1
4
 630=157,5  sm=160  sm.  masofada  ko’ndalang  sterjenlar  qadam  s =15  sm  deb
qabul qilamiz.
Oraliqning  o’rta  qismida  tayanchdan  l=	
1
2 l
r =	
1
2  630=315  sm  masofada
ko’ndalang  sterjenlar  qadami  s=	
3
4 h =	
3
4  50=37,5  sm.  Ko’ndalang  sterjenlar
qadami 40 sm yoki  15d dan oshmasligi kerak (bu erda d -bo’ylama sterjenlarning
27 diametri). U holda 15 d =15  1,2=18 sm. O’rta uchastkalarda ko’ndalang sterjenlar
qadamini s =25 sm deb qabul qilamiz.
Qiya kesimning mustahkamlik shartini tekshiramiz:
Q =238110  0,3
b2	 w1	 b1	 R
b	 b	 h
0 = 0,3  1,13  0,805  19,5  25  47  (100)=6284
24 N;
h
0 =h-a=50-3=47 sm
Shart qanoatlantirildi, qiya kesimning mustahkamligi ta’minlandi. 
bu erda 	

w1 =1+5	
w = 1+5  6,46  0,0042=1,13; 	
α=	
Es
Eb
=210000
34500 =6,46;	
μ=	
Asw
b⋅s=	1,57	
25	⋅15	=	0,0042	;
 	ϕW1=1−	β⋅Rb=1−	0,001	⋅19	,5=0,805
(koeffitsient 	
 =0,01 og’ir beton uchun)
28 Xulosa
Bosim  bilan  ishlaydigan  idishlar  ularni  quvurlardan  uzib  quyish  uchun
berkituvchi  ventillar,  jumraklar,  surilma  kopkoklar  bilan,  saqlovchi  uskunalar
bilan, muxit xarorati va bosimni o’lchash uchun asboblar bilan, suyuqlik mikdori
ko’rsatkichi bilan ta’minlangan bo’lishi kerak.
Saqlovchi  klapanlar  idishdagi  boim  meyordan  oshib  ketganida  ortiqcha  bug’gaz
yoki suyuqlikni tashqariga chiqarib yuborish uchun mo’ljallangan.
 Bosim  keragidan  oshib  ketganida  klapan  yoriladi  va  gaz  idishdan  chiqib,
portlashning  oldi  olinadi.  prujinali  saqlovchi  klapanning  sxemasi  ko’rsatilgan.
Bosim  belgilangan  kiymatidan  oshib  ketganida,  prujina  yoki  yukning  kuchi
yetarli bo’lmay koladi, natijada klapan uyasidagi teshik ochiladi va gaz idishdan
chiqadi.
Saqlovchi klapanlar soni, ulchamlari va o’tkazish imkoniyati shunday hisob bilan
tanlanadiki, idishdagi bosim 300 kPa gacha bosimli idishlar uchun ish bosimidan
50  kPa  an  ortik,  300-600  kPa  bosimli  idishlar  uchun  esa  15%  dan  ortik  oshib
ketmaydigan bo’lsin.
Bosim bilan ishlaydigan uzkunalarni doim nazoratda bo’lishi kerak bo’ladi.Agar
bunday  hodisalarga  e’tibor  berilmasa  korxonalarda  baxtsiz  oqibatlarga  olib
kelishi  mumkin.Shunday  texnogek  oldini  olish  maqsadida  hodimlar  o’rtasida
tushuntirish ishlari o’z navbatida amalga oshiriladi. 
Bizga ma’lumki yuqori bosimda ishlaydigan shunday idishlar ma’vjudki bunday
idishlar turli shakilda turli jabxalarda kuzatishimiz mumkin demak shunga ko’ra
talablar va meyoriy hujjatlar yuritib boriladi.
Misol uchun gaz bilan ishlaydiga yuqori bosimlarni oladigan idishlarni oladigan
bo’lsak  bunday  idishlar  albatda  xavfli  ko’lami  ancha  yuqori  bo’lib  bunday
idishlar o’z talablari bor va eng kamida bir yida birmatta ko’rishdan o’tkazilgan
bo’lishi  lozimva  bunday  idishlar  uchun  albatda  bosim  ostida  bo’lgani  uchun
bosim o’lchaydigan asbob ya’ni manometerlar mavjud bo’lib bular o;z navbatida
inson  xavsizligini  ta’minlab  berishi  ko’zlangan.Ma’nometirni  vazifasi  ortiqcha
bosimni  aniqlab  beradi.ularni  xam  turlari  bo’lib  bulardan  ishchi
29 ma’nometirlar  ,nazorat  manometirlar  va  navbatdagi  ma’nometirlar  bor.Ishchi
manometirlar sh jarayonidagi bosimni normative holatinin aniqlab noratdaga olib
boradi,namunaviy manometirlarda esa labara toriya ishlar va shukabi ishalr uchun
yuritib borilmoqda.
30 Foydalanilgan adabiyotlar
1.  A. Mark, P. F riend James  Fundamentals of Occupational Safety and Health.
Bernan Press . G ermaniya, 2007
2.  Yuldashev  O.R.  Mehnat  muhofazasi  maxsus  kursi.  Darslik.  –T.:  “ Tafakkur
qanoti ”, 2 015 . – 3 36 b.
3. E.I. Ibragimov, S. Gazinazarova, O.R.  Yuldashev. Mehnat muhofazasi maxsus
kursi. Darslik.-T.: TIMI, 2014.-536 b.
4. Yuldashev O.R., Djabborova Sh.G., Xasanova O.T. Hayot faoliyati xavfsizligi.
Darslik–T.:“Toshkent-Iqtisodiyot”,  2014.– 268 b.
5.  Yormatov  G’.Yo.  va  boshqalar.  Hayot  faoliyati  xavfsizligi.  –T.:  “Aloqachi”,
2009. – 348 b.
6.  Tursunov  Y.,  Usmanova  M.  Mehnat  huquqi.  Darslik  -  Toshkent,  “Moliya”,
2006, 227-b .
7 . A’zamov A., va boshqalar. Mehnatni muhofazasi qilish./ O’quv qo’llanma. –T.:
“ Sano-standart ”, 201 3 . – 232 b.
8. Narziyev Sh.M., Kurbonov Sh.X. Hayot faoliyati xavfsizligi. O’quv qo’llanma–
T.:“Yangi nashr”, 2019.– 234 b.
9.  G’ulomova  G.M.  Yong’in  va  yonish-portlash  xavfsizligi.  O’quv  qo’llanma–
T.:“Tafakkur tomchilar”, 2021.– 240 b.
1 0 . O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – T.  O’zbekiston, 2014. – 46 b. 
31