Fizik adreslarni IP adresda aks ettirish. Tarmoq protokollari asosiy turlari

Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA Mundarija
Kirish …………………………………………………………………...…………
1.1 Kurs ishining tarkibi va hajmi…………………………………………..…..
1.2. Kurs ishini rasmiylashtirish talablari…………………………………........
1.3. Kurs ishining strukturaviy rasmiylashtirish……………………………..…
2.  Fizik adreslarni IP adresda aks ettirish
2.1  IPv4 adreslashi va  IP adres sinflarini topish..................................................
2.2 Turli sinfli IP-adreslarning strukturasi……………………………...………
2.3 Masshtablanadigan adreslash sxemasi...........................................................
2.4 IP-adreslar kategoriyalari...............................................................................
3.Tarmoq protokollari asosiy turlari
3.1  Transport pog’onasi. Tarmoq pog’onasidagi transport protokolini bog’lashga 
mo’ljallangan uzatishni boshqarish protokoli TCP(Transmission Control Protocol), 
xususiyatlari.........................................................................................................
3.2 FTP protokoli.................................................................................................
4. Hisobiy qism
4.1 Ethernet va FastEthernet asosidagi kompyuter tarmog'i va uning samaradorligini 
hisoblash tartibi..........................................................................
Ilova A …………………………………………………………………………….
Xulosa ………………………………………………………………………..……
Foydalanilgan adabiyotlar ………………………………………………..…….. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA  Kirish
Bugungi kunda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini  jamiyat va
davlat  boshqaruvi  faoliyatining  barcha  sohalariga  keng  joriy  etish  hamda  ulardan
samarali foydalanish, fuqarolarning axborot olishga doir konstitutsiyaviy huquqlarini
ro'yobga  chiqarish,  davlat  boshqaruvi  organlari  faoliyatining  ochiqligini  ta'minlash,
―elektron  hukumat  tizimini  jadal  tatbiq  etish,  telekommunikatsiya  infratuzilmasi,‖
ma'lumotlarni  uzatish  tarmoqlarini  modernizatsiya  qilish  borasida  mamlakatimiz
barcha hududida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.
Davlatimiz  rahbarining  2015  yil  4  fevraldagi  ―O'zbekiston  Respublikasi
Axborot  texnologiyalari  va  kommunikatsiyalarini  rivojlantirish  vazirligini  tashkil
etish  to'g‘risida gi  farmoni  ushbu  yo'nalishdagi  sa'y-harakatlarni  yangi  bosqichga	
‖
ko'tarishga  qaratilgani  bilan  nihoyatda  ahamiyatlidir.   Binobarin,  mamlakatimizda
mustaqillikning  ilk  yillaridanoq,  axborot-kommunikatsiya  texnologiyalarini  har
tomonlama ravnaq toptirish, uning huquqiy-tashkiliy hamda moddiy-tehnik bazasini
izchil  takomillashtirishga  alohida  e'tibor  qaratib  kelinayapti.  Axborot-
kommunikatsiya  texnologiyalari  zamonamiz  uchun  dolzarbligiga  monand  sur'atda
boshqa  sohalarga  nisbatan  jadal  rivojlanayotganini  alohida  ta'kidlash  joiz.  Ushbu
xizmatlar  hajmi  so'nggi  besh  yilda  3,3  barobar,  o'tgan  yili  esa  24,5  foiz  o'sgani
buning amaliy tasdig‘idir. 
Bularning  barchasi  axborot  -  kommunikatsiya  texnologiyalarini  rivojlantirish
borasida  ko'rilayotgan  izchil  chora-tadbirlar  samarasi,  desak,  aslo  mubolag‘a
bo'lmaydi.  Istiqbolda  internetning  milliy  segmenti  yanada  shakllantirilishini  hamda
unga  keng  polosali  ulanishni  kengaytirish,  telefon  aloqasi,  televidenie  va
radioeshittirishning  raqamli tizimlariga to'liq o'tishni ta'minlash, aholining, xususan,
yosh avlodning axborotga bo'lgan hamda intellektual talab va ehtiyojlarini qondirish
maqsadida  tarmoq  resurslarini  rivojlantirish  uchun  zarur  texnik  hamda  qulay  shart-
sharoitlarni yaratish ayni muddaodir. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA 1.1. Kurs ishining tarkibi va hajmi
Kurs  ishi  tarkib  qismlariga,  chizmalar,  diagrammalarga
joylashtirilgan  tasviriy  grafik  materiallar  bilan  hisob-kitob  va  tushuntirish  yozuvidan
(TY) iborat.
Qo'lda  yozilgan  matnning  hajmi  25-35  jami  sahifadan  iborat
bo'lib, hisob-kitob va tushuntirish yozuvidan iborat bo’ladi:
sarlavha sahifasi;
mundarija 
kirish
asosiy qism (bo'limlarga bo'lingan)
hisobiy qism
xulosa;
foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati (adabiyotlar);
ilovalar (rasmlar, diagrammalar, dastur ro'yxatlari
Kirish qismida muammoni hal qilishning dolzarbligini ko'rsatish kerak, agar 
kerak bo'lsa, mavjud tizimlarni vazifalarni kamchiliklarini yoki ularni samarasiz 
ishlarini isbotlash uchun ko'rib chiqish kerak.
Asosiy qismning bo'limida muddatli ish mavzusi bo'yicha materiallar ko'rib 
chiqiladi: qisqacha tarixiy ma'lumot (agar kerak bo'lsa); asosiy tushunchalar va 
ishlanmalar to’g’risida ma’lumot beriladi.
Xulosa qilib, olingan natijalar haqida qisqacha ma'lumot berish, ish natijalarini
umumlashtirish va barcha kurs ishlari bo'yicha xulosalar chiqarish kerak.
1.2. Kurs ishini rasmiylashtirish talablari
Kurs ishi kompyuterda A4 (297x210 mm) oq varaqning bir tomonida bir yarim
qator  oralig'ida  bosilishi  kerak.  Birinchi  satrning  hoshiyasi  1,25  sm.  Matn  30-35
qatordan  iborat  bo'lishi  kerak,  60  ta  belgidan  iborat  bo'lishi  kerak  (so'zlar  va  tinish
belgilarining  orasidagi  bo'shliqlarni  hisoblash)  va  varaqning  butun  kengligi  bo'ylab
tekislanadi.  Har  bir  varoq  standart:  chapdan  -  3  sm,  o'ngdan  -  1,5  sm,  yuqori  va
pastdan - har biri 1,5 sm, harflar Times New Roman 14 o'lchamda bo’lishi kerak. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA Shaxsiy  fikrlarni,  formulalarni,  belgilarni  kiritishga,  shuningdek  kurs  ishning
matniga qora kapillyar (geliy) ruchka bilan diagramma va chizmalar kiritishga ruxsat
beriladi.
Kurs  ishlari  hajmi  kamida  25  sahifadan  iborat  bo'lishi  va  35  varaqdan
oshmasligi  lozim.  Ishning  matni  sarlavha  sahifasidan  boshlanadi  (A  ilovaga  qarang).
Keyingi sahifada bo'limlar, paragraflar, ilovalar va sahifalar yozilgan tarkibiy qismlar
jadvali  (B  ilovasiga  qarang).  Tarkiblar  jadvalida  ishda  mavjud  bo'lgan  barcha
sarlavhalar  bo'lishi  kerak.  Ularning  matni  ish  mazmuniga  to'liq  mos  kelishi,  aniq,
ravshan, izchil va uning ichki mantig'ini aniq aks ettirishi kerak.
Kirish  varaqasidan  boshlab  barcha  ish  varaqalari  raqamlanadi.  Raqamlash
boshidan  oxirigacha  bo'lishi  kerak.  Ilova  va  bibliografiya  o'zaro  tartib  raqamlashga
kiritilishi kerak. Raqamlar varaqning pastki qismida, o'rtadan tekislanadi.
Matndagi  har  bir  bo'lim  bir-biridan  ajratilgan  bo’lishi  kerak.  Tegishli  bo'lim
(qism) yoki kichik bo'limning raqami sarlavha boshiga qo'yiladi.
Kurs  ishida  turli  xil  grafik  rasmlar  (xaritalar,  diagrammalar,  chizmalar,
fotosuratlar va boshqalar) bo'lishi mumkin. loyihada joylashtirilgan rasmlar soni uning
mazmuniga qarab belgilanadi va matnga tartibli va aniqlik berish uchun etarli bo'lishi
kerak.  Ular  ish  matnida  ularga  murojaat  qilingandan  so'ng  darhol  joylashtiriladi.
Yozuv varaqning o'rtasiga tekislanadi, kursiv bilan yozilgan va rasm ostida joylashgan.
Kurs ishiga joylashtirilgan raqamli material, jadval ko'rinishida chiqarish tavsiya
etiladi. Jadvallar varaqqa rasmlar singari joylashtirilishi kerak. Har bir jadvalga o'tish
raqami  va  imzo  qo'shiladi.  Jadval  sarlavhasi  birinchi  satrni  ko'rsatmasdan  varaqning
chap chetiga tekislanadi, kursiv bilan yoziladi va jadvalning tepasida joylashgan. No.,
%,  +,  -,  <,>,  =  va  hokazo  belgilar  faqat  sonli  qiymatlar  uchun  ishlatilishi  kerak.
Matnda bu belgilar so'zlar bilan yozilishi kerak.
Hisob birliklari va fizik kattaliklarni o'lchash birliklarining harf belgilari matnda
faqat bo'sh joy bilan ajratilgan sonli qiymatlar bilan qo'llaniladi (masalan: 5 dona, 10
MB). Matematik belgilarning belgilari +, -, <,>, =,  ,:, / ikkala tomondan bo'sh joylar
bilan ajratilgan. Masalan: a + b = c, d <c, a  b. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA Axborot manbalariga havolalar arabcha raqamlar bilan raqamlangan va tirnoqli
matn  oxirida  kvadrat  qavslarga  joylashtirilgan  (havolalar  soni  kamida  beshta  bo'lishi
kerak). Raqamlarga, formulalarga, jadvallarga va ilovalarga havolalar kurs ishlarining
matni  davomida  doimiy  ravishda  raqamlanishga  ega  bo'lishi  kerak,  ular  qavs  ichida
berilgan, masalan: (1-rasm), (3-jadval), formulalar (1) - (3), (Ilova) .) A).
Matnda  keltirilgan manbalar  va adabiyotlar  havolalari  orqali murojaat qilinadi.
Ishoratlar  nafaqat  to'g'ridan-to'g'ri  iqtibos  keltirganda,  balki  kurs  ishining  muallifi
hujjat  yoki  bayonotning  matnidan  iqtibos  keltirganda,  shuningdek,  yangi  faktlar,
raqamli materiallar va o'z so'zlaringiz bilan aytilgan boshqa ma'lumotlar keltirilganda
ham  amalga  oshiriladi.  Ma'lumotlar  ro'yxatining  namunasi  B  ilovasida  keltirilgan.
Dars ishi alohida papkada papka bilan birga beriladi. Varaqlar fayllarga joylashtiriladi
yoki to'ldiriladi.
1.3. Kurs ishining strukturaviy rasmiylashtirish
Tushuntirish  yozuvida  bo'limlar,  kichik  bo'limlar,  paragraflar,  paragraflar  va
paragraflar mavjud.
Bo'lim - bo'linishning birinchi bosqichi, seriya raqami va sarlavhasi bor.
Kichik  bo'lim  -  bo'limning  bir  qismi,  bo'lim  raqami  va  pastki  qismning  seriya
raqami va sarlavhadan iborat seriya raqamiga ega.
Band  -  bo'lim  yoki  pastki  qismning  pastki  qismi  raqami  va  buyumning  seriya
raqamidan iborat seriya raqami. Sarlavha bo'lishi mumkin.
Paragraf  -  paragrafning  qismi,  paragraf  raqami  va  kichik  bandning  seriya
raqamidan iborat seriya raqamiga ega. Sarlavha bo'lishi mumkin.
Paragraf - bu raqam va sarlavha bo'lmagan matnning mantiqiy tanlangan qismi.
Bo'lim  nomlari  CAPITAL  (bosh  harf)  bilan  ajratiladi  va  bo'lim  nomlari  kichik
harflar  bilan  yoziladi.  Matn  va  bo'limlar  (kichik  bo'limlar)  nomi  o'rtasida  bitta  qator
oralig'i (bitta bo'sh satr) bo'lishi kerak. Bo'lim sarlavhalarini va kichik bo'limlarni qalin
qilib belgilashingiz mumkin. Kursiv shriftdan foydalanish mumkin emas. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA Har  bir  dastur  yangi  sahifadan  arab  raqamlarida  ko'rsatilgan  raqam  bilan
boshlanishi  kerak.  Raqam  sarlavhasi  bosh  harf  bilan  yozilgan.  Bitta  ilova
raqamlanmagan.  Ilovada  tematik  sarlavha  bo'lishi  kerak,  unda  kichik  harflar  bilan
yoziladi (birinchi bosh harf), o'rtada joylashgan, raqamlash sarlavhasidan bo'sh chiziq
bilan ajratilgan.
Kurs  ishining  matni  barcha  dasturlarga  havolalarni  o'z  ichiga  olishi  kerak.  Ular
arizalarni matnda ularga murojaat qilish tartibida tartibga soladilar. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA 2. FIZIK ADRESLARNI IP ADRESDA AKS ETTIRISH
2.1 IPv4 adreslashi va IP adres sinflarini topish
IPv4  adresi  uzunligi  4  baytdan  iborat  va  odatda  to’rtta  raqam  ko’rinishida
yoziladi. Bunda har bir baytning qiymati o’nli formatda va nuqta bilan ajratilgan, misol
uchun:  128.10.2.30  adresning  an’anaviy  o’nlik  formatda  aks  ettirilishi.  10000000
00001010 00000010 00011110 — yuqoridagi adresning ikkilik koddagi ko’rinishi. IPv4
adres  -  32  razryadli  ikkilik  son.  Qulaylik  uchun  maxsus  formatda  yoziladi  -  o‘nlik
ko‘rinishda nuqtalar bilan (dotted decimal).
W.X.Y.Z - nuqtalar bilan ajratilgan o‘nlik raqamlar.
181.252.30.115
Internet tarmog‘ida har bir kompyuter unikal IP-adresga ega. U 4 raqamdan iborat
bo‘lib,  har  bir  raqam  0  dan  255  gacha  diapazon  chegarasida  bo‘ladi.  B  utun  adres
tarmoq  identifikatori  va  xost  identifikatoridan  tashkil  topadi.  IP-adreslarning  sinfla ri
mavjud bo‘lib, ular tarmoq nomeri va xost nomeridagi bitlar soni bilan farqlanadi.
IP adres har bir qurilmaga internet tarmog‘iga ulanish uchun beriladigan maxsus
0 va 1 ketma-ketligidagi manzil. IP adreslar oktetlardan tashkil topadi. IP adreslarning
uzunligi  uning  turiga  qarab  32  bit  yoki  64  bit  bo‘lishi  mumkin.  12.1-  rasmda  IPv4
adresining strukturasi ko’rsatilgan.
IPv4 adresi strukturasi:
 IPv4 adres 4 ta qismdan tashkil topgan;
 Har  bir  qism  8-bit  uzunlikka  ega  (demak  uning  umumiy  uzunligi  32  bit
ekan);
 Har bir qism 0-255 diapazonda bo‘ladi;
 Masalan,128.35.0.72 Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA 1.1-rasm. IPv4 adres strukturasi.
IP adres sinflarini topish
Adres sinfi uning birinchi okteti qiymati bilan aniqlanadi. IP adresning qaysi bir
qismi tarmoq va qaysi bir qismi tugunga (host) tegishliligini aniqlash uchun IP adreslar
klasslarga bo‘lingan.
 
1.2-rasm. IPv4 adresi sinflarini topishning sodda ko‘rinishi.
1.3-rasm. IPv4 adres sinflarining tarmoq va uzel uchun taqsimlanishi Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA 2.2 Turli sinfli IP-adreslarning strukturasi
Yana shuni ta’kidlash kerakki, avvalo sizning kompyuteringiz 127.0.0.1 adresga
ega  bo‘ladi  (ya’ni, kompyuteringiz  tarmoqqa  ulanmagan  va sizga  IP-adres  berilmagan
holatda).
IP-adres 32-bitli (IPv4) yoki 128-bitli (IPv6) ikkilik raqamidan iborat bo‘ladi. IP-
adresni  (IPv4)  nuqtalar  bilan  ajratilgan  to‘rtta  o‘nlik  raqamlar  bilan  yozish  qulay,
masalan,  192.168.0.1  (yoki  128.10.2.30  -  adresning  o‘nlik  raqamlardagi  ko‘rinishi,
10000000 00001010 00000010 00011110 - ikkilik raqamlardagi ko‘rinishi).
IP-adres  adreslarning  asosiy  turi  bo‘lib,  uning  asosida  IP  protokolining  tarmoq
sathi  paketlarni  tarmoq  o‘rtasida  uzatadi.  IP-adres  kompyuter  va  marshrutizatorlami
konfiguratsiyalash vaqtida administrator tomonidan belgilanadi.
1.4-rasm. Turli sinfli IP-adreslarning strukturasi
2.3 Masshtablanadigan adreslash sxemasi
IP  protokolning  6-versiyasi  IP  tarmoqlarni  adreslash  tizimiga  tub  o‘zgarishlarni
kiritdi  (RFC  2373).  Avvalo,  bu  adres  razryadini  kengaytirishga  taalluqli  bo‘ldi.  IPv6
adres  128-bit  yoki  16  baytdan  iborat.  Bu  katta  miqdordagi  tugunlarni  raqamlashtirish
imkonini beradi:
340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 762 211 456
Avvalgi 2 darajali adres ierarxiyasi o‘rniga (tarmoq raqami va tugun raqami) IPv6
da 4 daraja mavjud bo‘lib, ulardan 3 tasi tarmoqlarni identifikatsiya qilishga, bittasi esa
tarmoq tugunlarini identifikatsiya qilishda foydalaniladi. Adresdagi ierarxiya darajalari
sonining ortishi hisobiga yangi protokol CIDR texnologiyasini muvaffaqiyatli ravishda Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA qo‘llab-quvvatlaydi.  Takomillashtirilgan  guruhli  adreslash  tizimi  va  yangi  turdagi
adreslami  joriy  qilish  sababli  IP  ning  yangi  versiyasi  marshrutizatsiya  xarajatlarini
kamaytirish imkonini beradi.
Shuningdek,  tashqi  o‘zgarishlar  ham  yuz  berdi  -  standart  ishlab  chiqarnvchilari
o‘nlik  raqamlar  o‘rniga  IP-adresni  o‘n  oltilik  raqamlar  ko‘rinishida  yozishni  taklif
qildilar.  Har bir o‘n oltilik raqamlar bir -biridan ikki nuqtalar bilan ajratiladi. Masalan,
IPv6 adres quyidagicha ko‘rinishga ega bo‘lishi mumkin:
FEDC:0A98:0:0: 0:0:7654:3210
Agar adresda bir necha nollar ketma-ket kelsa, adresni qisqartirib yozish mumkin.
Masalan, yuqorida keltirilgan adresni quyidagicha yozish mumkin:
FEDC:0A98::7654:3210
Ikki  nuqta  (::)  ko‘rinishidagi  qisqartirish  adresda  faqat  bir  marta  foydalanilishi
mumkin. Shuningdek, adresning boshidagi nollarni tushirib qoldirish mumkin, masalan,
FEDC:0A98::7654:3210 ning o‘rniga FEDC:A98::7654:3210 deb yozish mumkin.
IRv4 va IPv6 - ikkala protokollarni qo‘llab-quvvatlovchi tarmoqlar uchun kichik
4  baytlar  uchun  IPv4  da  an’anaviy  bo‘lgan  o‘nlik  raqamlarni  yozish  mumkin:
0:0:0:0:0:FFFF:126.144.52.38 yoki ::FFFF:126.144.52.38.
IPv6 adreslashi va unga o‘tish texnologiyalari
IPv6  ni  ishlab  chiqaruvchilar  IPv4  dan  IPv6  ga  o‘tish  bir  necha  yillar  davom
etishini  va  tashkilotlar  yoki  ular  doirasidagi  tugunlarda  IPv4  dan  foydalanish  davom
etishini  tushunadilar.  Shuning  uchun,  migratsiya  -  uzoq  muddatli  maqsad  ekanligini
nazarda  tutib,  ikkala versiya  protokollarining  o‘zaro  mayjud bo‘lishiga  alohida e’tibor
qaratish lozim.
Tunnellash va uning turlari
IPv4  dan  IPv6  ga  o‘tishni  qo‘llab-quvvatlash  vositalaridan  biri  -  tunnellardan
foydalanishdir.  Tunnelning  vazifasi  uzatilgan  IPv6  paketni  IPv4  paketga
inkapsulyatsiya qilishdan iborat. Bundan keyin IPv4 paket mavjud IPv4 tarmoq orqali
uzatilishi  mumkin,  qabul  qilayotgan  qurilma  esa  IPv4  sarlavhasini  o‘chiradi  va  undan
boshlang‘ich IPv6 paket chiqarib oladi. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA RFC 2893 quyidagi tunnellar turlarini aniqlaydi:
 Konfiguratsiyalangan  (MCT  -  Manually  Configured  Tunnels).
Konfiguratsiyalangan tunnel tunnelning  oxirgi  nuqtalarini  qo‘lda  konfiguratsiyalashni
talab  qiladi.  Konfiguratsiyalangan  tunnellarni  qo‘lda  IPv6  protokoli  asosida  Windows
da  yaratish  uchun  quyidagi  buyruqdan  foydalaniladi:  netsh  interface  ipv6  add
v6v4tunnel
 Avtomatik.  Avtomatik tunnel - qo‘lda konfiguratsiyalashni talab qiluvchi
tunnel. Windows uchun IPv6 protokol quyidagi avtomatik tunnellash texnologiyalarini
qo‘llab-quvvatlaydi:
 ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol) - tunnellarni
sayt ichida avtomatik adreslash protokoli bo‘lib, IPv4 intranet orqali bir adresli uzatish
uchun foydalaniladi;
 6to4 - “6 dan 4 ga” o‘tish dinamik tunneli. IPv4 intranet orqali bir adresli
uzatish  uchun  foydalaniladi.  Oxirgi  nuqtalar  o‘rtasida  IPv4  protokolning  NAT
translyatsiyasi ishlayotgan bo‘lsa ushbu tunnellar ishlamaydi;
 Teredo. IPv4 Internet orqali bir adresli uzatishda oxirgi nuqtalar o‘rtasida
IPv4 protokolning NAT translyatsiyasi foydalanilganida ishlatiladi.
2.4 IP-adreslar kategoriyalari 
IP protokolida IP-adreslarni maxsus talqin qilish bo‘yicha bir necha shartnomalar
mavjud:
 Agar  IP-adres  faqat  ikkilik  nollaridan  iborat  bo‘lsa,  u  ushbu  paketni
generatsiyalagan tugun adresini bildiradi, bu rejim ba’zi ICMP xabarlarida ishlatiladi;
 agar  tarmoqning  nomer  maydonida  faqat  nollar  bo‘lsa,  qabul  qilish
tuguni va paketni uzatgan tugun bir tarmoqqa tegishli deb hisoblanadi;
 agar  IP-adresning  barcha  ikkilik  razryadlari  1  ga  teng  bo‘lsa,  bunday
adresli  paket  ushbu  paketning  manbai  joylashgan  tarmoqning  barcha  tugunlariga
uzatilishi  kerak.  Bunday  uzatish  chegaralangan  keng  eshittirishli  xabar  deb  ataladi
(limited broadcast);
 Agar qabul qilish tugunining nomer maydonida faqat 1 lar turgan bo‘lsa, Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA bunday adresli paket tarmoqning berilgan nomeri bilan tarmoqning barcha tugunlariga
uzatiladi.  Masalan,  255.255.255.0  maskali  192.190.21.0  tarmoqda  192.190.21.255
adresli  paket  ushbu  tarmoqning  barcha  tugunlariga  uzatiladi.  Bunday  uzatish  keng
eshittirishli xabar deyiladi (broadcast).
Dinamik IP-adreslar
Agar  IP-adres  qurilma  tarmoqqa  ulanishi  bilan  avtomatik  tarzda  belgilansa  va
chegaralangan vaqt mobaynida, odatda, ulanish seansi tugallanguncha ishlatilsa, bunday
IP-adres dinamik deb nomlanadi (1.5-rasm).
1.5-rasm. Ichki interfeys bilan ta’minlangan ofis tarmog‘ining Internetga chiqish
namunasi.
MAC-adres
MAC-adres  (Media Access Control  - muhitga kirishni boshqarish) - barcha aktiv
qurilmalarga  yoki  ularning  Ethernet  kompyuter  tarmoqlaridagi  ba’zi  interfeyslariga
beriladigan unikal identifikator.
Ethernet  standartini  loyihalashda  barcha  tarmoq  kartalari  ishlab  chiqarish
mobaynida  o‘rnatilgan  unikal  6  baytli  nomer  (MAC-adres)  ga  ega  bo‘lishi  kerakligi
ko‘zda tutilgan. Ushbu nomer freymni uzatuvchi/qabul qiluvchini identifikatsiya qilish
uchun foydalaniladi va tarmoqqa yangi kompyuter (yoki tarmoqda ishlaydigan boshqa Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA qurilma)  ulanganida  tarmoq  administratorining  MAC-adresni  sozlash  zaruriyatini
bartaraf qilishni nazarda tutadi.
MAC-adreslaming  unikalligi  har  bir  ishlab  chiqaruvchining  IEEE  Registration
Authority  koordinatsiya qo‘mitasidan 16 million (2 24
) adreslardan diapazon olishi bilan
ta’minlanadi va belgilangan adreslarning tugashi bilan yangi diapazon beriladi. Shuning
uchun  MAC-adresning  katta  baytlari  bo‘yicha  ishlab  chiqaruvchini  aniqlash  mumkin.
Ishlab chiqaruvchini MAC-adres bo‘yicha aniqlash imkonini beruvchi jadvallar mavjud;
xususan, ular  arpalert  kabi dasturlarga kiritilgan. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA 3. TARMOQ PROTOKOLLARI ASOSIY TURLARI 
3.1  Transport  pog’onasi. Tarmoq  pog’onasidagi  transport  protokolini  bog’lashga
mo’ljallangan  uzatishni  boshqarish  protokoli  TCP(Transmission  Control
Protocol), xususiyatlari
Transport  bosqichi  paketni  xatosiz  va  yo’qotmasdan,  kerakli  ketma  ketlikda
yetkazib  berishga  amalga  oshiradi.  Shu yerda  yana uzatilayotgan  axborotlarni  paketga
joylash uchun bloklarga taqsimlanadi va qabul qilingan axborotni qayta tiklanadi.
TCP/IP  protokoli  maxsus  global  tarmoq  uchun  va  tarmoqlar  o’rtasidagi
muloqotni  olib  borish  uchun  loyihalashtirilgan.  U  past  sifatli  aloqa  kanallariga  va
xatolikka  yo’l  qo’yish  ehtimoli  katta  tarmoqlarga  mo’ljallangan.  Bu  protokol  dunyo
kompyuter tarmog’i Internetda qabul qilingan, abonentlarning ko’p qismi oddiy telefon
aloqa  yo’llariga  ulanadi.  Uning  asosida  yuqoriroq  bosqich  protokollari  ishlaydi,
jumladan,  SMPT,  FTP,  SNMP  protokollari.  TCP/IP  protkollarining  kamchiligi  esa
kichik tezlikda ishlashi. NetBIOS protokoli(tarmoq kiritish– chiqarish asos tizimi) IBM
formasi tomonidan ishlab chiqarilgan, dastlab u IBM  PC Network va IBM Token Ring
tarmoqlari  uchun  mo’ljallanib,  shaxsiy  kompyuterning  BIOS  tizim  andozasiga
asoslangan  holda  loyihalashtirilgan.  Shu  davrdan  boshlab  bu  protokol  asosiy  standart
bo’lib  qoldi(aslida  standartlashtiril-magan)  va  ko’p  tarmoq  operatsion  tizimlari
tarkibida  NetBIOS  emulyatori  bo’lib,  ular  moslikni  ta‘minlaydi.  Dastlabki  vaqtlarda
NetBIOS seans, transport va tarmoq bosqichlarining vazifalarini bajargan, keyin ishlab
chiqarilayotgan tarmoqlarda pastki bosqichlar standart (masalan, IPX/SPX) protokollar
ishlatilmoqda,  lekin  NetBIOS  emulyator  zimmasida  faqat  seans  bosqichi  qolgan.
NetBIOS emulyatori  IPX/SPXga qaraganda ancha yuqori servisga egadir, lekin u sekin
ishlaydi. NetBEUI – bu NetBIOS protokolining transport bosqichigacha rivojlantirilgan
protokolidir.
TCP/IP
TCP/IP  protokol  steklari(Transmission  Control  Protocol/Internet  Protocol)  bugungi
kunda  eng  ko’p  tarqalgan  va  fundamentaldir.  U  har  qanday  o’lchamdagi  mahalliy Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA tarmoqlarda ishlaydi. Undan tashqari protokollardan Internet global tarmog’ida ishlash
imkonini  beruvchi  yagona  protokoldir.  TCP/IP  protokollar  stekiga  turli  bosqichlarda
ishlovchi  ko’p  protokollar  kiradi,  lekin  o’z  nomini  u  ikkita  TCP  va  IP  protokollar
nomidan olgan.
TCP(Transmission  Control  Protocol)  –  transport  protokoli,  TCP/IP  protokollar
stekidan foydalanib tarmoqda axborotlarni uzatishni boshqarish uchun xizmat qiladi.
IP  (Internet  Protocol)  –  tarmoq  bosqich  protokoli,  turli  tarmoqdan  iborat  bo’lgan
tarmoqlarda  axborotlarni  yetkazish  uchun  transport  protokollarining  biridan
foydalanadi, masalan, TCP yoki UDP.
TCP/IP  stekning  quyi  bosqichi  axborot  uzatishning  standart  protokollaridan
foydalangani  uchun  uni  har  qanday  tarmoq  texnologiyasi  qo‘llanganda  va  har  qanday
operatsion tizimli kompyuterlarda ishlatish mumkin bo’ladi. Azaldan TCP/IP protokoli
global  tarmoqlarda  foydalanish  uchun  loyihalashtirilgan,  aynan  shuning  uchun  u
maksimal  ravishda  moslashuvchandir.  Xususan  paketlarni  qismlarga  ajratish  imkoni
bo’lgani uchun ham aloqa kanalining sifati e‘tiborga olinmasa ham, axborot albatta o’z
manziliga  yetkaziladi.  IP  –  protokolining  mavjudligi  uchun  ham  turli  segmentli
tarmoqlar  o’rtasida  ham  axborot  uzatish  mumkin  bo’ladi.  TCP/IP  –  protokolining
kamchiligi shundan iboratki, tarmoqda ma‘murlashtirish murakkablashadi
TCP transportli darajaning tipik bayonnomasi hisoblanadi: u ma’lumotlar oqimini
boshqaradi,  xatoliklarni  qayta  ishlaydi  va  barcha  ma’lumot  paketlari  olinganligini  va
kerakli  tartibda  yig’ilganligini  kafolatlaydi.  Internet  uchun  transportli  darajaning  yana
bir  bayonnomasi  mavjuddir:  foydalanuvchi  deytagrammasining  bayonnomasi  (UDP
—      User  Datagram  Protocol)  oddiyroq  va  ma’lumotlarni  masuliyatsiz  jo’natishlarda
ishlatiladi.  Bu  bayonnomalarni  ishlatish  jarayonlarining  ketma-ketligi  quyidagicha
bo’ladi.
    Uzatiladigan  axborot  amaliy  dastur  vositalari  bilan  aniq  bir  formatli  bloklarga
joylanadi.  IP  bayonnomasi  bu  bloklarni  paketlarga  ajratadi,  olingan  axborotlarning
to’liqligini  tekshirish  mumkin  bo’lishi  uchun  paketlarning  har  biri  nomer  va  sarlavxa
oladi. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA     Tarmoqlararo  TCP/IP  bayonnomalarining  ish  mexanizmi  pochta  xizmatiga
o’xshashdir:
•  Oddiy  pochta  bo’yicha  jo’natiladigan  yozma  axborotlar  (xatlar)  konvertlarga
joylanadi, ularda jo’natuvchining va oluvchining adreslari bo’lishi kerak. Kompyuterlar
ham  xuddi  shunday  harakat  qiladi:  axborot  bloklarini  ajratib  chiqadi  va  elektron
paketlarga  joylaydi  hamda  ularni  optimal  yo’l  bilan  bir  kompyuterdan  boshqasiga
uzatadi. Bu elektron axborot paketlarida pochtadagilarga o’xshash standart joylashtirish
bor:  ma’lumotli  axborot  matni  kodli  konvertlarga  joylanadi,  u  konvert  axborotning
boshlanishi  va  tugallanishi  hamda  sarlavhasining  maxsus  belgilaridan  shakllantiriladi,
konvertda  esa  jo’natuvchining  va  oluvchining  adreslari  (IP-adres  deb  ataladi)
ko’rsatiladi.  Bunday  kodli  konvert  axborotning  butunligini  ta’minlaydi  va  uning
tarmoqdagi yo’l ko’rsatuvchisi bo’lib xizmat qiladi.
• Xat jo’natilgandan keyin u pochta xizmatining ixtiyorida bo’ladi. Har bir pochta
bo’linmasi oluvchining adresini o’qiydi, boshqa qaysi  pochta bo’linmalari  orqali  xatni
optimal usul bilan oluvchiga jo’natish kerakligini aniqlaydi va keyingi tanlangan aloqa
bo’linmasiga  xatni  jo’natadi.  Elektron  paketlarni  jo’natishning  shunday  algoritmi
Internet  tarmog’ida  ham  amalga  oshirilgan.  Pochta  bo’linmalari  vazifasini  tarmoq
uchastkalarini o’zaro birlashtiruvchi marshrutlovchilar bajaradi.
    Elektron  paketlar  standart  o’lchamga  ega:  bitga  uzun  axborot  bir  nechta
paketlarga  joylanishi  mumkin  va,  aksincha,  bitta  paketga  bir  nechta  qisqa  axborotlar,
agar  ularda  oluvchining  bitta  adresi  bo’lsa,  joylashishi  mumkin.  Har  bir  paket  boshqa
barcha paketlarga bog’liq bo’lmagan ravishda joriy vaqtdagi optimal marshrut bo’yicha
oluvchiga  etkazib  beriladi.  Boshqacha  aytganda,  o’zaro  aloqador  paketlar  va  bir
kompyuterdan  boshqa  kompyuterga  paketlar  turli  xil  yo’llar  bilan  uzatilishi  mumkin.
Bunda  bitta  kanaldan  tarmoqning  umuman  turli  qismlariga  yuborilayotgan  paketlar
uzatilishi  mumkin.  Bu  telekommunikatsiya  tizimining  resurslarini  juda  samarali
ishlatishga va uning shikastlangan uchastkalarini chetlab o`tishga imkon beradi. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA     Oluvchining  qabul  punktida  har  bir  kelgan  paketning  sifati  tekshiriladi
(ma’lumotlarni  uzatishda  buzulishlar  bo’lmadimikan),  bitta  uzun  axborotli  barcha
paketlar birga yig’adi, bu axborotli barcha paketlarning borligi tekshiriladi va ishonchli
bo’lsagina, ular umumiy axborotga birlashtiriladi. Agar ma’lumot paketi yo’qolgan yoki
buzilgan  bo’lsa,  uning  nusxasi  so’raladi.  Axborot  barcha  buzilmagan  paketlar
olingandan  keyin  tiklanganligi  sababli  ularning  olinish  ketma-ketligi  ahamiyatga  ega
emas.
    IP  va  TCP  bayonnomalari  shunchalik  chambarchas  bog’langanki,
cha  ularni  bitta  nom  ostida  keltiriladi  —  TCP/IP  bayonnomalari.  Bu  bayonnomalar
asosida  ko’pgina  tarmoqli  servis  bayonnomalari  ishlab  chiqilgan,  ularning  orasida
quyidagilarni ta’kidlash kerak:
• File Tgapsfer Protocol (FTP)  — fayllarni uzatish bayonnomasi:
•  Telnet  —  uzoqdan  murojaat  qilish  bayonnomasi,  yani  buyruqlarni  uzoqdagi
kompyuterda masofadan turib ijro etish;
• Simple Mail Tgapsfer Ptotocol  (SMTP)  — elektron pochtani yuborishning oddiy
bayonnomasi; __
•  Hyper  Text  Tgapsfer  Protocol  (HTTP)  —  gipermatnni  uzatish  bayonnomasi
(Worid Wide Web da axborotlarni uzatishda ishlatiladi);
• Network  News  Tgapsfer Protocol  (NNTP) — yangiliklarni (telekonferenciyalarni)
uzatish bayonnomasi.
    Foydalanuvchilarni  tizim  bilan  muloqoti  matnli  interfeysni   ishlatgan  holda  UNIX
operacion tizimi asosida yoki hozirda anchagina keng tarqalgan MS Windows/Windows
NT muxitida amalga oshirilib, bu muxit uchun Internet ning barcha texnologiyalari va
servislari bilan ishlaydigan amaliy dasturlar mavjuddir, bu dasturlar o’z navbatida oddiy
va  qulay  grafik  interfeysga  ega.  UNIX  ma’lumotlarni  tarmoq  ichida  kodlash  uchun
KOI-8 kodlari ishlatiladi, Windows muxitida esa ANSI standartidagi kodlar ishlatiladi. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA Tarmoqlar  foydalanuvchilarga  nafaqat  tezkor  ma'lumot  almashish  imkoniyatini,  balki
beradi  birgalikda  ishlash  printerlarda  va  boshqalarda  atrof-muhit va  hatto  hujjatlarni  bir
vaqtning o'zida qayta ishlash.
Kompyuter tarmoqlarining barcha xilma-xilligini xususiyatlar guruhiga ko'ra tasniflash
mumkin:
Hududiy tarqalish;

Idoraviy mansubligi;

Axborot uzatish tezligi;

Uzatish vositasining turi.
Hududiy taqsimot nuqtai nazaridan tarmoqlar mahalliy, global va mintaqaviy 
bo'lishi mumkin.
Tegishli bo'lishiga ko'ra idoraviy va davlat tarmoqlari ajralib turadi.
Departament bitta tashkilotga tegishli va uning hududida joylashgan.
Axborot uzatish tezligi bo'yicha kompyuter tarmoqlari past, o'rta va yuqori 
tezlikka bo'linadi.
Transmissiya muhiti turiga ko'ra ular infraqizil diapazonda radiokanallar orqali 
axborot uzatuvchi koaksiyal, o'ralgan juft, optik tolali tarmoqlarga bo'linadi.
3.2 FTP protokoli.
FTP  protokoli(File  Transfer  Protocol)  HTTP  protokolidan  farqli  fayllar  bilan
ishlaydi.  Bu  protokol  amaliy  bosqichda  ishlaydi  va  transport  protokoli  sifatida  TCP  –
protokolini  ishlatadi.  Uning  asosiy  vazifasi  fayllarni  FTP  –  serverga  uzatish  hamda
undan  olishdir.  FTP  –  protokoli  buyruqlar  to’plamidan  iborat  bo’lib,  axborotlarni
uzatish  va  ulash  tartiblarini  bayon  qiladi.  Bu  holda  buyruqlar  va  axborotlar  turli
portlardan foydalanib uzatiladi. Standart portlar sifatida 21 va 20 – portlar ishlatiladi:
Birinchisi – axborotlarni uzatadi,
Ikkinchisi – buyruqlarni uzatadi. Undan tashqari portlar dinamik bo’lishi mumkin.
FTP – protokolining asosiy kamchiligi, axborotlarni shifrlash mexanizmi yo’qligidir. Bu
esa  bosh  trafikka  ega  bo’lib,  uning  yordamida  foydalanuvchining  nomini  va
shuningdek, uning FTP – serverga ulanish parolini aniqlash imkonini.
beradi. Bu holni bartaraf etish uchun parallel ravishda SSL protokolidan foydalaniladi,
bu esa axborotlarni shifrlashni amalga oshiradi. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA Amaliy protokollar – ilovalarning muloqoti va ular o’rtasidagi axborot almashi-nuvini
ta‘minlaydi. Ularning ko’p ishlatiladigani va taniqliligi quyidagilardir:-
FTAM(File  Transfer  Access  and  Management)  –  fayllarga  bog’lanish  OSI
protokoli;-

X.400 – elektron pochtalarni halqaro almashish uchun CCITT protokoli;-

X.500 – bir necha tizimda fayl va katalog xizmati;

SMTP(Simple  Mail  Transfer  Protocol)  –  elektron  pochta  almashinuvi  uchun
Internet global tarmoq protokoli;

FTP(File  Transfer  Protocol)  –  fayllar  uzatish  uchun  Internet  global  tarmoq
protokoli;

SNMP  (Simple  Network  Management  Protocol)  –  tarmoq  monitoringi,  tarmoq
qismlarini nazorat va ularni boshqarish protokoli;

Telnet  –  Internet  global  tarmoq  protokoli,  u  uzoqdagi  xostlarni  qayd  qilish  va
ularda axborotga ishlov berish vazifasini bajaradi;

Microsoft SMBs(Server Message Blocks, serverni xabar berish bloklari) va mijoz
qobig’i yoki Microsoft redirektorlari;

NCP(Novell Net Ware Core Protocol) va mijoz qobig’i yoki Novell redirektorlari. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA 4 . HISOBIY QISM
4.1  Ethernet  va  FastEthernet  asosidagi  kompyuter  tarmog'i  va  uning
samaradorligini hisoblash tartibi 
Ethernet va FastEthernet asosidagi kompyuter tarmog'i va uning samaradorligini
hisoblash tartibi
Birinchi  m h lliy  t rm ql r  p yd  bo‘lg n  v qtd n  b ri  yuzl b  turli  il  t rm qа а а о а а о а а а е а х а о
t n l giyal ri  yar tildi,  l kin  k ng  miqyosd  t nilib,  t rq lg n  t rm ql r  bir	
ех о о а а е е а а а а а а о а
n ch gin  l s.  T niqli  firm l r  bu  t rm ql rni  q ‘ll b-quvv tl shl rig  v
е а а хо о а а а а о а о а а а а а а
yuq ri  d r j d  ul rni  ish  f liyatini  t shkiliy  t m nl rini  st nd rtl shg nig	
о а а а а а ао а о о а а а а а а
nim s b b bo‘ldi. Bu t rm q qurilm v uskun l rini ko‘p ishl b chiq rilishi v
а а а а о а а а а а а а
ul rning  n r i  p stligi,  b shq  t rm ql rg  q r g nd  ustunligini  t ’minl di.	
а а х а о а а о а а а а а а а а
D sturiy t ’min t v sit l rini ishl b  chiq ruvchil r h m lb tt k ng t rq lg n
а а о о а а а а а а а а а е а а а
qurilm v v sit l rg mo‘lj ll ng n m sul tl rini ishl b chiq r dil r. Shuning	
а а о а а а а а а ах о а а а а а
uchun st nd rt t rm qni t nl g n f yd l nuvchi qurilm v d sturl rni bir-biri	
а а а о а а а о а а а а а а
bil n m s tushishig to‘liq k f l t v ish nchg eg bo‘l di.	
а о а а о а а о а а а
H zirgi  v qtd  f yd l nil dig n  t rm q  turl rini  k m ytirish  t nd ntsiyasi
о а а о а а а а а о а а а е е
kuch ym qd .  S b bl rid n  bitt si  shund n  ib r tki,  m h lliy   t rm ql rd	
а о а а а а а а а о а а а а о а а
b r t uz tish t zligini  100 v h tt 1000 Mbit/s g  y tk zish  uchun eng yangi	
ах о о а е а а о а е а
t n l giyal rni  ishl tish  v  jiddiy,  ko‘p  m bl g‘  t l b  qil dig n   ilmiy-t dqiq t
ех о о а а а а а а а а а а о
ishl rini  m lg  shirish  k r k.  T biyki  bund y  ishl rni  f q t  k tt  firm l r	
а а а а о е а а а а а а а а а а
m lg  shir  l dil r  v  ul r  o‘zi  ishl b  chiq r dig n  st nd rt  t rm ql rni	
а а а о а о а а а а а а а а а а а о а
q ‘ll b-quvv tl ydil r.  Shuningd k  ko‘pchilik  f yd l nuvchil rd  q ysidir
о а а а а е о а а а а а
t rm ql r  o‘rn tilg n  v  bu  qurilm l rni  bird nig ,  b t m m  b shq  t rm q
а о а а а а а а а а а а о о а а о
qurilm l rig  lm shtirishni  h l m ydil r.  Shuning  uchun  yaqin  k l j kd	
а а а а а ох а а а е а а а
butkul yangi st nd rtl r q bul qilinishi kutilm ydi lb td .	
а а а а а а а а
B z rd  st nd rt  l k l  t rm ql rning  turli  t p l giyali,  turli  ko‘rs tgichlil ri	
о о а а а о а а о а о о о а а
jud  ko‘p,  f yd l nuvchig  t nl sh  imk niyati  k ng  miqyosd  m vjud.  L kin  u	
а о а а а а а о е а а е
yoki  bu  t rm qni  t nl sh  mu mm si  b ribir  q lg n.  D sturiy  v sit l rni	
а о а а а о а о а а о а а
o‘zg rtirishg  q r g nd  (ul rni  lm shtirish  jud  s n)  t nl ng n  qurilm l r	
а а а а а а а а а а о о а а а а а
ko‘p  yil  izm t  qilishi  k r k,  chunki  ul rni  lm shtirish  n f q t  ko‘p  m bl g‘	
х а е а а а а а а а а а Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA t l b  qilishd n  t shq ri,  k b ll r  yotqizilish  v  k mpyut rl rni  o‘zg rtirish,а а а а а а е а а о е а а
n tij d  butun  t rm q  tizimini  o‘zg rtirishg  to‘g‘ri  k lishi  mumkin.  Shuning
а а а а о а а е
uchun  t rm q  qurilm sini  t nl shd  yo‘l  quyilg n  t lik,  d sturiy  t min tni	
а о а а а а а ха о а а о
t nl shd yo‘l qo‘yilg n t likg nisb t n nch qimm tg tush di.	
а а а а ха о а а а а а а а а
Biz bu b bd b ’zi bir st nd rt t rm ql rni ko‘rib o‘t miz, bu o‘quvchini t rm q	
о а а а а а о а а а о
t nl shig  nch yord m b r di d g n umidd miz.	
а а а а а а е а е а а
St nd rt t rm ql r o‘rt sid eng ko‘p t rq lg n t rm q bu Ethernet t rm g‘idir.
а а а о а а а а а а а о а о
U  birinchi  bo‘lib  1972  yild  Xerox  firm si  t m nid n  yar tilib,  ishl b  chiq ril	
а а о о а а а а а
b shl ndi.  T rm q  l yi si  nch  muv f qiyatli  bo‘lg nligi  uchun  1980  yili  uni	
о а а о о ха а а о а а
k tt  firm l rd n  DEC  v  Intel  q ‘ll dil r  (Ethernet  t rm g‘ini  birg likd
а а а а а а о а а а о а а
q ‘ll g n  firm l rni  b sh  h rifl ri  bil n  DIX  d b  yuritil  b shl ndi).  Bu  ucht
о а а а а о а а а е а о а а
firm ning  h r k ti  v  q ‘ll shi  n tij sid  1985  yili  Ethernet  h lq r  st nd rti	
а а а а а о а а а а а а о а а
bo‘lib  q ldi,  uni  k tt  h lq r  st nd rtl r  t shkil tl ri  st nd rt  sif tid  q bul	
о а а а а о а а а а о а а а а а а
qil dil r:  802  IEEE  q ‘mit si  (Institute  of  Electrical  and  Electronic  Engineers)  v	
а а о а а
ECMA  (European  Computer  Manufactures  Association).  Bu  st nd rt  IEEE  802.03	
а а
n mini ldi (inglizch «eight oh two dot three»)	
о о а
IEEE 802.03 st nd rtining s siy ko‘rs tgichl ri quyid gil r:	
а а а о а а а а
T p l gyasi – shin ; uz tish mu iti – k ksi l k b l; uz tish t zligi – 10 Mbit/s;	
о о о а а х оа а а е а е
m ksim l  uzunligi  –  5  km;  b n ntl rning  m ksim l  s ni  –  1024  t g ch n;
а а а о е а а а о а а а
t rm q  qismining  uzunligi  –  500  m;  t rm qning  bir  qismid gi  m ksim l
а о а о а а а
b n ntl r  soni  –  100  t g ch ;  t rm qg  eg  bo‘lish  usuli  –  CSMA/CD,  uz tish
а о е а а а а а о а а а
m dulyatsiyasiz (m n k n l).	
о о о а а
Jiddiy  q r lg nd  IEEE  802.03  v  Ethernet  r sid  z  f rq  m vjud,  l kin  ul r	
а а а а а о а а о а а е а
h qid  d td esl nm ydi.	
а а о а а а а
Ethernet  h zir  dunyod  eng  t nilg n  t rm q  v  shubh  y ‘q  lb tt  u  yaqin	
о а а а а о а а о а а а
k l j kd  h m  shund y  bo‘lib  q l di.  Bund y  bo‘lishig  s siy  s b b,  uning	
е а а а а а о а а а а о а а
yar tilishid n  b shl b  h mm  ko‘rs tgichl ri,  t rm q  pr t k li  h mm  uchun	
а а о а а а а а а о о о о а а
chiq  bo‘lg nligi,  shund y  bo‘lg nligi  uchun  dunyod gi  jud  ko‘p  ishl b	
о а а а а а а
chiq ruvchil r Ethernet qurilm v uskun l rini ishl b chiq r b shl dil r. Ul r	
а а а а а а а а а о а а а
o‘z r bir-birig to‘liq m sl ng n r vishd ishl b chiqil di lb tt .
а о а о а а а а а а а а а Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA D stl bki  Ethernet  t rm ql rid  50  mli  ikki  turd gi  (yug‘ n  v  ingichk )а а а о а а О а о а а
k ksi l  k b ll r  ishl til r  edi.  L kin  k yingi  v qtl rd  (1990  yil  b shl rid n)
оа а а е а а а е е а а а о а а
Ethernet  t rm g‘ining  l q  k n li  uchun  o‘r lg n  juftlik  k b ll rid n	
а о а о а а а а а а е а а
f yd l nilg n  v rsiyal ri  k ng  t rq ldi.  Shuningd k  ptik  t l li  k b ll r	
о а а а е а е а а е о о а а е а
ishl til dig n st nd rt h m q bul qilindi v st nd rtl rg t gishli o‘zg rtirishl r	
а а а а а а а а а а а а е а а
kiritildi.  1995  yili  Ethernet  t rm g‘ining  t z  ishl vchi  v rsiyasig  st nd rt  q bul	
а о е о е а а а а
qilindi, u 100 Mbit/s t zlikd ishl ydi (Fast Ethernet d b n m b rildi, IEEE 802.03 u	
е а а е о е
st nd rti),  l q  mu itid  fg n  juftlik  yoki  ptik  t l  ishl til di.  1000  Mbit/s	
а а а о а х а а о о а а а
t zlikd  ishl ydig n  v rsiyasi  h m  ishl b  chiq ril  b shl ndi  (Gigabit  Ethernet,
е а а а е а а а а о а
IEEE 802.03 z st nd rti).	
а а
St nd rt  bo‘yich  «shin »  t p l giyasid n  t shq ri  shuningd k  «p ssiv  yulduz»	
а а а а о о о а а а е а
v  «p ssiv  d r t»  t p l giyali  t rm ql r  h m  q ‘ll nil di.  Bu  t qdird
а а а ах о о о а о а а о а а а а
t rm qning  turli  qisiml rini  o‘z r  ul sh  uchun  r pit r  v  p ssiv
а о а а о а е е а а
k nts ntr t rl rd n  f yd l nish  ko‘zd  tutil di  (1.1.1–r sm).  T rm qning  bir
о е а о а а о а а а а а а о
qismi  (s gm nt)  bo‘lib  shuningd k  bitt  b n nt  h m  s gm nt  bo‘lishi  mumkin.	
е е е а а о е а е е
K ksi l k b ll r shin s gm ntl rig ishl til di, to’qilg n juftlik v  ptik t l li	
оа а а е а а е е а а а а а а о о а
k b ll r  es  p ssiv  yulduz  nurl ri  uchun  ishl til di  (bitt li  b n ntl rni
а е а а а а а а а а о е а
k ns ntr t rg  ul sh  uchun).  s siysi  h sil  qiling n  t p l giyad  yopiq  yo‘ll r
о е а о а а А о о а о о о а а
(p tlya)  bo‘lm sligi  k r k.  N tij d  jism niy  shin  h sil  bo‘l di,  chunki  sign l
е а е а а а а о а о а а
ul rning  h r  birid n  turli  t m nl rg  t rq lib  yan  shu  j yg  q ytib  k lm ydi
а а а о о а а а а а о а а е а
(h lq d gi  k bi).  Butun  t rm q  k b lining  m ksim l  uzunligi  n z riy  ji td n
а а а а а о а е а а а а ха а
6,5 km g  tishi mumkin, l kin m ld es 2,5 km d n shm ydi.	
а е е а а а а а о а Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA Fast  Ethernet  t rm g‘id  jism niy  «shin »  t p l giyasid n  f yd l nish  ko‘zdа о а о а о о о а о а а а
tutilm g n,  f q t  «p ssiv  yulduz»  yoki  «p ssiv  d r t»  t p l giyasi  ishl til di.	
а а а а а а а ах о о о а а
Shuningd k  Fast  Ethernet  t rm g‘id  t rm q  uzunligig  q ttiq  t l bl r  v	
е а о а а о а а а а а а
ch g r  qo‘yilg n.  P k t  f rm tini  s ql b  q lib,   t rm q  t zligini  10  b r v r	
е а а а а е о а а а о а о е а а а
shirilg nligi tuf yli t rm qning minim l uzunligi 10 b r v r k m yadi (Ethernet	
о а а а о а а а а а а
d gi  51,2  mks  o‘rnig  5,12  mks).  Sign lni  t rm qd n  o‘tishining  ikki  iss lik  v qt
а а а а о а х а а
k tt ligi es 10 m r t b k m yadi.
а а а а о а а а а
Ethernet  t rm g‘id n  b r t  uz tish  uchun  st nd rt  k d  M nch st r  –  II	
а о а ах о о а а а о а е е
ishl til di.  Bu  h ld  sign lning  bitt  qiym ti  n lg ,  b shq si  m nfiy  qiym tg	
а а о а а а а о а о а а а а
eg ,  ya’ni  sign lni  d imiy  t shkil  qiluvchi  qiym ti  n lg  t ng  em s.  G lv nik
а а о а а о а е а а а
jr tish  d pt r,  r pit r  v  k nts ntr t r  qurilm lri  yord mid  m lg	
а а а а е е е а о е а о а а а а а а
shiril di. T rm qning uz tish v q bul qilish qurilm l ri b shq qurilm l rd n
о а а о а а а а а о а а а а
g lv nik  jr lishi  tr nsf rm t r  rq li  v  l hid  el ktr  m nb i  yord mid
а а а а а о а о о а а а о а е а а а а
m lg  shirilg n, t rm q bil n k b l to‘g‘ri ul ng n.
а а а о а а о а а е а а
Ethernet t rm g‘ig  b r t uz tish uchun eg bo‘lish b n ntl rg to‘liq t nglik	
а о а ах о о а а а о е а а е
huquqini b ruvchi CSMA/CD t s difiy usul yord mid  m lg  shiril di.
е а о а а а а а о а
T rm qd  1.1.2  –  r smd  ko‘rs tilg nd k  o‘zg ruvch n  uzunlikk  eg  bo‘luvchi	
а о а а а а а е а а а а
struktur li p k t ishl til di.	
а а е а а Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA 1.1.2 – r sm. Ethernet t rm q p k tining tuzulishiа а о а е
(r q ml r b ytl r s nini ko‘rs t di).	
а а а а а о а а
Ethernet  k dr  uznligi  (ya’ni  pri mbul siz  p k t)  512  bitli  r liqd n  k m	
а а а а е о а а а
bo‘lm sligi  k r k,  yoki  51,2  mks  ( uddi  shu  k tt lik  sign lni  t rm qd n  b rib	
а е а х а а а а о а о
k lish v qtig t ngdir). M nzill shning sh siy, guruhli v k ng t rq tish usull ri	
е а а е а а ах а е а а а
ko‘zd tutilg n.	
а а
Ethernet p k ti quyid gi m yd nl rni o‘z ichig  lg n:	
а е а а о а а о а
8  bitni  pri mbul  t shkil  qil di,  ul rd n  birinchi  ttit sini  1010101  k di  t shkil
а а а а а а е а о а
qil di, irgi s kkizinchisini 10101011 k di  t shkil qil di. IEEE 802.03 st nd rtid	
а ох а о а а а а а
bu  irgi  b yt  k dr  b shl nish  b lgisi  d b  yurutil di  (SFD  –  Start  of  Frame
ох а а о а е е а
Delimiter) v p k tni l hid m yd nini t shkil qil di.	
а а е а о а а о а а
Q bul qiluvchi  m nzili  v  jo‘n tuvchi  m nzili 6  b ytd n t shkil  t pg n  bo‘lib  3.2	
а а а а а а а а о а
b bd  yozilg n  st nd rt  ko‘rinishd  bo‘l di.  Bu  m nzil  m yd nl ri  b n nt
о а а а а а а а а о а а о е
qurilm si t m nid n ishl v b ril di.	
а о о а а е а
B shq rish  m yd nid  (L/T-Length/Type)  b r t  m yd nining  uzunligi	
о а а о а ах о о а о
h qid gi  m ’lum t  j yl shtiril di.  U  yan  f yd l n yotg n  pr t k l  turini
а а а о о а а а о а а а а о о о
b lgil shi   mumkin.  g rd  bu  m yd n  qiym ti  1500  d n  k m  bo‘ls  u  h ld
е а А а а а о а а а а о а
b r tl r  m yd nining  uzunligini  ko‘rs t di.  g rd  1500  d n  k tt  bo‘ls  u
ах о о а а о а а А а а а а а а
h ld  k dr  turini  ko‘rs t di.  B shq rish  m yd ni  d stur  t m nid n  ishl v
о а а а а о а а о а о о а о
b ril di.
е а
b r tl r  m yd nig  46  b ytd n  1500  b ytg ch  b r t  kirishi  mumkin.
Ах о о а а о а а а а а а ах о о
g rd p k td 46 b ytd n k m b r t bo‘ls , b r tl r m yd nining q lg n
А а а а е а а а а ах о о а ах о о а а о о а
qismini to‘ldiruvchi b ytl r eg ll ydi. IEEE 802.3 st nd rtig ko‘r p k t t rkibid	
а а а а а а а а а е а а Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA m sus  to‘ldiruvchi  m yd n  jr tilg n  (pad  data),  g rd  b r t  46  b ytd nах а о а а а а а а ах о о а а
uzun bo‘ls to‘ldiruvchi m yd n 0 uzunlikk eg bo‘l di.	
а а о а а а
N z r t bitl r yig‘indisining m yd ni (FCS – Frame Chech Segvence) p k tning 32	
а о а а а о а е
r zryadli  d vriy  n z r t  yigindisid n  ib r t  (CRC)  v  u  p k tning  to‘g‘ri
а а а о а а о а а а е
uz tilg nligini niql sh uchun ishl til di.
а а а а а а
Shund y  qilib,  k drning  minim l  uzunligi  64  b ytni  (512  bit)  t shkil  qil di	
а а а а а а
(pri mbul siz p k t). yn n shu k tt lik t rm qd n sign l t rq lishini ikki iss	
а а а е А а а а а о а а а а х а
ushl nish  m ksim l  qiym tini  512  bit  r lig‘id  niql b  b r di  (Ethernet  uchun
а а а а о а а а а е а
51,2mks, Fast Ethernet uchun 5,12mks).
Turli  t rm q  qurilm l rid n  p k tning  o‘tishi  n tij sid  pri mbul  k m yishi	
а о а а а а е а а а а а а а
mumkinligini  st nd rt  n z rd  tut di  v  shuning  uchun  uni  is bg  linm ydi.	
а а а а а а а х о а о а
K drning m ksim l uzunligi 1518 b yt (12144 bit, ya’ni 1214,4 mks Ethernet uchun,	
а а а а
Fast  Ethernet  uchun  es  121,44  mks).  Bu  k tt lik  muhim  bo‘lib,  uni  t rm q	
а а а а о
qurilm l rining  buf r  tir  qurilm l rining  sig‘imini  is bl sh  uchun  v	
а а е хо а а а х о а а
t rm qning umumiy yukl m sini b l shd f yd l nil di.	
а о а а ахо а а о а а а
10  Mbit  /s  t zlikd  ishl vchi  Ethernet  t rm g‘i  uchun  st nd rt  to‘rtt  b r t	
е а о а о а а а ах о о
uz tish mu itini niql b b rg n:	
а х а а е а
10 BASE 5 (q lin k ksi l k b l);	
а оа а а е
10 BASE 2 (ingichk k ksi l k b l);	
а оа а а е
10 BASE-T ( ‘r lg n juftlik);	
о а а
10 BASE-FL ( ptik t l li k b l);
о о а а е
 
Uz tish  mu itini  rusuml sh  3  el m ntd n  t shkil  t pg n  bo‘lib:  «10»  r q mi,  10	
а х а е е а а о а а а
Mbit/s  uz tish  t zligini  bildir di,  BASE  so‘zi  yuq ri  ch st t li  sign lni	
а е а о а о а а
m dulyatsiya  qilm sd n  uz tishni  bildir di,  irgi  el m nt  t rm q  qismini	
о а а а а ох е е а о
(s gm ntini) ru s t etilg n uzunligini ngl t di: «5» -500 m trni, «2» - 200 m trni
е е х а а а а а е е
( niqr gi,  185  m trni)  yoki  l q  yo‘lining  turini:  «T»  –  ‘r lg n  juftlik  (twisted
а о е а о а о а а
pair, vit ya p r ), «F» – ptik t l li k b l (fiber optic, pt v l k pn y k b l).	
а а а о о а а е о о о о о ы а е
uddi  shuningd k  100  Mbit/s  t zlik  bil n  ishl vchi  Fast  Ethernet  uchun  h m	
Х е е а о а
st nd rt uch turd gi uz tish mu itini b lgil b b rg n:	
а а а а х е а е а Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA 100 BASE – T4 (to‘rtt li ‘r lg n juftlik);а о а а
100 BASE – Tx (ikkit li ‘r lg n juftlik);
а о а а
100 BASE – Fx ( ptik t l li k b l).	
о о а а е
 
Bu  rd  «100»  s ni  uz tish  t zligini  bildir di  (100  Mbit/s),  «T»  -  h rfi  ‘r lg n	
е а о а е а а о а а
juftlik ek nini ko‘rs t di, «F» - h rfi ptik t l li k b l ek nini ngl t di.	
а а а а о о а а е а а а а
100BASE–Tx  v  100BASE–Fx  rusumid gi  k b ll rni  birl shtirib  100BASE–  n m	
а а а е а а Х о
bil n yuritil di, 100BASE-T l rni es 100BASE–T d b b lgil n di.	
а а Х а а е е а а
Bu  rd  biz  ytib  o‘tishimiz  k r kki  Ethernet  t rm g‘i  ptim l  lg ritmi  bil n
е а а е а а о о а а о а
h m, yuq ri ko‘rs tkichl ri bil n h m b shq st nd rt t rm q ko‘rs tkichl rid n	
а о а а а а о а а а а о а а а
jr lib  turm ydi.  L kin  yuq ri  st nd rtl shtirilg nlik  d r j si  bil n,  t nik
а а а е о а а а а а а а а ех
v sit l rini  jud  ko‘p  miqd rd  ishl b  chiq rilishi  bil n,  ishl b  chiq ruvchil r
о а а а о а а а а а а а
t m nid n  kuchli  qull nishi  sh r f ti  tuf yli  b shk  st nd rt  t rm ql rd n
о о а а а о а а о а а а а о а а
Ethernet t rm g‘i k skin jr lib tur di v shuning uchun h m h r q nd y b shq	
а о е а а а а а а а а о а
t rm q t n l giyasini yn n Ethernet t rm g‘i bil n s lishtiril di.	
а о ех о о а а а о а о а 
Ethernet tarmog'ining fizik qatlami spesifikatsiyasining
parametrlari
Parametrlar 10Base-5 10Base-2 10 Вазе
- Т  10Base - F
Maksimal segment uzunligi, m 500  185 100 2000
Tarmoq  tugunlari  orasidagi  maksimal
masofa (takroriy qurilmalar yordamida),
m 2500 925 500 2500 
(10BaseFB 
uchun 
2740)
Segmentdagi maksimal stantsiyalar soni 100 30 1024 1024
Har qanday tarmoqda stantsiya orasidagi
repeterlarning maksimal soni 4 4 4 4 
( 10BaseFB
uchun 5 ) 
PDV (umumiy qiymati barcha baza o’zgaruvchi orta qoluvchi
segmentlar soni) ni hisoblash uchun jadval Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA Segment 
turi Chap baza 
segmentini 
hisoblash Oraliq baza
segmentini 
hisoblash O’ng baza 
segmentini 
hisoblash 1m 
kadrlarni 
ushlanish 
vaqti Segmentning
maksimal 
uzunligi
10Base-5 11.8 46.5 169.5 0.0866 500
10Base-2 11.8 46.5 169.5 0.1026 185
10Base-T 15.3 42.0 165.0 0.113 100
10Base-FB - 24.0 - 0.1 2000
10Base-FL 12.3 33.5 156.5 0.1 2000
FOIRL 7.8 29 152.0 0.1 1000
AUI(>2m) 0 0 0 0.1026 48+2
PVV (Kadrlar orasidagi intervallar soni) ni hisoblash uchun
Segment turi Oldingi segment Oraliq segment 
10Base-5 или 10Base-2 16 11
10Base-FB - 2
10Base-FL 10.5 8
10Base-T-- 10.5 8
Ko ’ pincha  segmentining  uzunligi ,  shuningdek ,  takrorlagichning  soni  va  tarmoqning
umumiy  uzunligi  va  ularning  bilan  bog ' liq  cheklovlarni  tekshirish  kerak  bo ’ ladi . "5-
4-3"  qoidasi  (5  ta  segmentgacha  ulanishda  4  tadan  ortiq  takrorlash  qurilmasi ,
faqatgina  3 tagacha  tarmoq  tugunlarni  ulash  mumkin ),  qolgan  ( bog ' lanishlar
segmentlari )  uzaytiruvchi  kabellar  sifatida  ishlatiladi ).  Koaksiyal  va   "4 ta  Hub "
standarti  optik  tolali  va  eshilgan  juftlik  kabellaridan  tashkil  topgan  tarmoqlar  uchun
malumotlar  uzatishda  foydalanish  tavsiya  etilmaydi . 
Turli  xil  jismoniy  tabaqalardan  iborat  bo ' lgan  chekka  tarmoqlari  to ' g ' ri  ishlashi
uchun , uchta  asosiy  shart  bajarilishi  kerak :
- Tarmoqdagi  stantsiyalar  soni  1024dan  oshmasligi  (koaksiyal  segmentlar  uchun
cheklovlarni hisobga olgan holda).
- Tarmoqning  ikkita  eng  uzoq  stansiyalari  orasidagi  signalni  tarqatishning  ikki
marta kechikishi (Path kechiktirish qiymati, PDV) 575 bitlik oraliqlardan oshmaydi. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA - Kadrlar  orasidagi  masofa  49  sekunddan  ortiq  intervalgacha  ko'paytiriladi.
(Ramkalarni  yuborish  vaqtida  stantsiya  96  bitli  intervalgacha  dastlabki  interfeysni
ta'minlaydi).  Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA 15-Variant.
Segment 1 10Base-5 80
Segment  2 10Base-2 85
Segment  3 10Base- T 1000
Segment  4 10Base- FB 10
Segment  5 10Base- FL 105
Segment  6 FOIRL 100 0
Segment   7 10Base-5 345
Segment   8 10Base-2 400
Segment 9 10Base- T 200
1                    2                    3              
1-rasm. Har xil fizik standartlardan va segmentlardan iborat bo’lgan Ethernet
tarmog’iga misol.
Hisoblash:  PDV hisoblashda har bir simni kesilish joyidan segmentni jadval asosida
kechikishlarni  hisoblashdan  iborat,  (  berilgan  jadval  asosida  signallarning  kechikishi
1m kabel  segment uzunligi bilan ko'paytiriladi), shundan keyin bu kechikishlar chap,
o’ng va oraliq segmentlarni yig’indisini topish kerak. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA 1-va 2- tarmoq o’rtasidagi PDV qiymatini hisoblash.
1.PDV qiymatini hisoblaymiz:
Chap baza segment 7:
11,8 + 345∙0,0866= 41,667
Oraliq segment 4:
24 + 10∙0,1 = 25
Oraliq segment 1:
46,5+ 80∙0,0866 = 53.4
Oraliq segment 2:
46,5 + 85∙0,1026 = 55,221
Oraliq segment 5:
33,5 + 105∙0,1 = 44
O’ng baza segment 8:
169,5 + 400∙0,1026 = 210,54
1-va 2-tarmoq komponentlarining PDV qiymati 429,828 ga teng bo’ldi. PDV 
qiymati 575 maksimal ruxsat etilgan qiymatdan kamroq bo'lgani uchun bu tarmoq 
ikkita signalning qaytishi vaqtining mezoni talabiga javob beradi.
2.PVV qiymatini hisoblaymiz:
1-Chap segment, 10Base-5: 16 bt ga qisqaradi.
2-oraliq segment, 10Base-FB: 2 bt ga qisqaradi.
3-oraliq segment, 10Base-5: 11 bt ga qisqaradi.
4-oraliq segment, 10Base- 2: 11 bt ga qisqaradi.
5-oraliq segment, 10Base- FL: 8 bt ga qisqaradi.
 1-va 2-tarmoq PVV o’lchamlarni hisoblash natijasida jami qiymati 48 ga teng 
bo’ladi, bu esa 49 bit oraliqdagi chegara qiymatidan kamroq ya’ni qo’yilgan 
talablarga javob beradi. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA 1-va 3- tarmoq o’rtasidagi PDV qiymatini hisoblash.
2.PDV qiymatini hisoblaymiz:
Chap baza segment 7:
11,8 + 345∙0,0866= 41,667
Oraliq segment 4:
24 + 10∙0,1 = 25
Oraliq segment 1:
46,5+ 80∙0,0866 = 53,4
Oraliq segment 3:
42 + 1000∙0,0866 = 128,6
Oraliq segment 6:
29 + 1000∙0,1 = 129
O’ng baza segment 9:
165 + 200∙0,113 = 187,6
1-va 3-tarmoq komponentlarining PDV qiymati 565,267 ga teng. PDV qiymati 575
maksimal ruxsat etilgan qiymatdan kam bo'lgani uchun bu tarmoq ikkita signalning
qaytishi vaqtining mezoni talabiga javob beradi.
2.PVV qiymatini hisoblaymiz:
1-Chap segment, 10Base-5: 16 bt ga qisqaradi.
2-oraliq segment, 10Base-FB: 2 bt ga qisqaradi.
3-oraliq segment, 10Base-5: 11 bt ga qisqaradi.
4-oraliq segment, 10Base-T: 8 bt ga qisqaradi.
5-oraliq segment, FOIRL: 0 bt ga qisqaradi.
1-va 3-tarmoq PVV o’lchamlarni hisoblash natijasida jami qiymati 37 ga teng 
bo’ladi, bu esa 49 bit oraliqdagi chegara qiymatidan kamroq ya’ni qo’yilgan 
talablarga javob beradi. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA 2-va 3- tarmoq o’rtasidagi PDV qiymatini hisoblash.
4.PDV qiymatini hisoblaymiz:
Chap baza segment 8:
11,8 + 400∙0,1026 = 52,84
Oraliq segment 5:
33,5 + 105∙0,1 = 44
Oraliq segment 2:
46,5 + 85∙0,1026 = 55,221
Oraliq segment 3:
42 + 1000∙0,0866 = 128,6
Oraliq segment 6:
29 + 1000∙0,1 = 129
O’ng baza segment 9:
165 + 200∙0,113 = 187,6
 2-va 3-tarmoq komponentlarining PDV qiymati 597,261 ga teng. PDV qiymati 
575 maksimal ruxsat etilgan qiymatdan ko’p bo'lgani uchun bu tarmoq ikkita 
signalning qaytishi vaqtining mezoni talabiga javob bermaydi.
4.PVV qiymatini hisoblaymiz:
1-Chap segment,  10Base- 2: 16 bt ga qisqaradi.
2-oraliq segment, 10Base- FL: 8 bt ga qisqaradi.
3-oraliq segment, 10Base- 2: 11 bt ga qisqaradi.
4-oraliq segment, 10Base- T: 8 bt ga qisqaradi.
5-oraliq segment, FOIRL: 0 bt ga qisqaradi.
2-va 3-tarmoq PVV o’lchamlarni hisoblash natijasida jami qiymati 43 ga teng 
bo’ladi, bu esa 49 bit oraliqdagi chegara qiymatidan kamroq ya’ni qo’yilgan 
talablarga javob beradi. Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист
2KURS ISHI 60711400 41sE-22 TJA Xulosa
2-va  3-;  1  va  3  komponentlarning  PDV  qiymati  575  maksimal  ruxsat  etilgan
qiymatdan ko’p bo'lgani uchun bu tarmoq ikkita signalning qaytishi vaqtining mezoni
talabiga  javob  bermaydi.  1-va  2-komponent  qiymati  575  qiymatdan  kamroq
bo’lganligi uchun talabga javob beradi.
 1-va 2-tarmoq komponentlarining PDV qiymati 429,828 ga teng.
 1-va 3-tarmoq komponentlarining PDV qiymati 565,267ga teng
2-va 3-tarmoq komponentlarining PDV qiymati 597,261 ga teng.
PVV qiymatini hisoblaymiz:
1-va 2-tarmoq PVV o’lchamlarni jami qiymati 48 ga teng bo’ladi
1-va 3-tarmoq PVV o’lchamlarni jami qiymati 37 ga teng bo’ladi.
2-va 3-tarmoq PVV o’lchamlarni jami qiymati 43 ga teng bo’ladi.
Barcha  PVV  o’lchamlarni  hisoblash  natijasida  jami  qiymati  49  bit  oraliqdagi
chegara qiymatidan kamroq ya’ni qo’yilgan talablarga javob beradi
Kurs  ishimni  bajarish  davomida  PDV  va  PVV  o’lchamlarni  hisob  kitob  qilib
chiqdim  va  hamma  hisob  ishlarim  barcha  talablarga  javob  berdi.  Barcha  tarmoqlar
berilgan standartlarga javob beradi.
Mundarija
Kirish…………………………………………………………………...…………
1.1 Kurs ishining tarkibi va hajmi…………………………………………..…..
1.2. Kurs ishini rasmiylashtirish talablari…………………………………........
1.3. Kurs ishining strukturaviy rasmiylashtirish……………………………..…
2. Fizik adreslarni IP adresda aks ettirish
2.1 IPv4 adreslashi va IP adres sinflarini topish..................................................

2.2 Turli sinfli IP-adreslarning strukturasi……………………………...………

2.3 Masshtablanadigan adreslash sxemasi...........................................................

2.4 IP-adreslar kategoriyalari...............................................................................

3.Tarmoq protokollari asosiy turlari
3.1 Transport pog’onasi. Tarmoq pog’onasidagi transport protokolini bog’lashga mo’ljallangan uzatishni boshqarish protokoli TCP(Transmission Control Protocol), xususiyatlari.........................................................................................................
3.2 FTP protokoli.................................................................................................
4. Hisobiy qism
4.1 Ethernet va FastEthernet asosidagi kompyuter tarmog'i va uning samaradorligini hisoblash tartibi..........................................................................
Ilova A…………………………………………………………………………….
Xulosa………………………………………………………………………..……
Foydalanilgan adabiyotlar………………………………………………..……..