Maqsud Shayxzoda "Jaloliddin" tragediyasida vatanparvarlik va millatparvarlik motivlari

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYLAR
VAZIRLIGI
CHIRCHIQ DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI
“GUMANITAR FANLAR” FAKULTETI
“O'ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI ” KAFEDRASI
O’ZBEK TILI VA ADABIYOTI YO’NALISHI
22/3 guruh talabasi
Shirinova Fotima Akmaljon qizining
“ADABIYOT O'QITISH METODIKASI”
fanidan
KURS ISHI
MAVZU: MAQSUD SHAYXZODA "JALOLIDDIN" TRAGEDIYASIDA
VATANPARVARLIK VA MILLATPARVARLIK MOTIVLARI.
Bajardi:_ Salohiddinova Sevinch
    Ilmiy rahbar:_____________
Bahosi: __________
Chirchiq – 2024
1 Kurs  ishi  Chirchiq  davlat  pedagogika  universiteti  Gumanitar  fanlar
fakulteti, “ o'zbek adabiyotshunosligi ” kafedrasida bajarilgan. 
Ilmiy rahbar: _________________________________ __________
F.I.SH imzo
Himoya  2024  yil  ______  oyining  ____-  kuni  soat  ___  da  Chirchiq  davlat
pedagogika universiteti  Gumanitar fanlar fakulteti,  “o'zbek adabiyotshunosligi ”
kafedrasida kurs ishlari himoyasi yig’ilishida o’tkaziladi. 
Kurs  ishi  2024-yil  __________  oyining  _______  kunida  kafedraga
topshirildi.
Kurs  ishini  topshirdim
________________________________________________________________
F.I.SH.
_________________________ 202 4  yil “ ___ ” ________ ___________
Lavozimi sana imzo
Qabul  qilib  oldim
________________________________________________________________
F.I.SH.
_________________________ 202 4  yil “ ___ ” ________ ___________
Lavozimi sana imzo
Kurs  ishi  bilan  Chirchiq  davlat  pedagogika  universiteti  Gumanitar  fanlar
fakulteti , “ O'zbek adabiyotshunosligi ” kafedrasida tanishish mumkin
2 MUNDARIJA: bet
KIRISH. 5
I BOB. SHAYXZODANING HAYOTI VA IJODIY FAOLIYATI 8
1.1. Uning ijodida vatanparvarlik va millatparvarlik motivlarining 
o‘rni.
8
1.2. "Jaloliddin" tragediyasi haqida umumiy ma'lumot. 14
II BOB. "JALOLIDDIN" TRAGEDIYASI HAQIDA UMUMIY 
MA'LUMOT. 19
2.1.  Vatanparvarlik va millatparvarlik motivlarining adabiy vositalar 
bilan ifodalanishi 19
2.2. "Jaloliddin" tragediyasining o‘zbek milliy g‘ururini 
shakllantirishdagi roli
25
XULOSA. 37
FOYDALANILGAN ADABIYORLAR RO’YXATI. 38
3 KIRISH.
Mavzuning  dolzarbligi .  Tarixiy  va  zamonaviy  muammolar:  "Jaloliddin"
tragediyasidagi  motivlar  bugungi  kunda  ham  dolzarbdir.  Vatanparvarlik  va
millatparvarlik bugungi  globalizatsiya sharoitida o‘z milliy identifikatsiyasini  saqlab
qolish, madaniy va tarixiy merosni himoya qilishda muhim rol o‘ynaydi.
Yosh avlod tarbiyasi: Yosh avlodga tarixiy qahramonlar misolida vatanparvarlik
va millatparvarlik tuyg‘ularini singdirish, ularni xalq va yurt manfaati uchun xizmat
qilishga undash dolzarb vazifalardan biridir.
Milliy  birlik  va  birdamlik:  Asar  milliy  birlik  va  birdamlikni  ta’minlashga
chaqiradi. Tarixiy qahramonlarning ibratli hayoti orqali jamiyatda birlashish va o‘zaro
hurmatni kuchaytirish mumkin.
Shunday  qilib,  Maqsud  Shayxzodaning  "Jaloliddin"  tragediyasidagi
vatanparvarlik va millatparvarlik motivlari nafaqat adabiyotda, balki jamiyat hayotida
ham  muhim  o‘rin  tutadi.  Ular  milliy  ongni  yuksaltirish  va  yoshlarga  o‘z  tarixiy
ildizlari  bilan  faxrlanish  hissini  singdirish  orqali  bugungi  kunda  ham  dolzarb  bo‘lib
qoladi.
Kurs  ishning  obyekti .  Bu  ilmiy  tadqiqotning  asosiy  e'tibori  qaratilgan  mavzu
yoki muammo, ya'ni kurs ishi davomida o'rganiladigan, tahlil qilinadigan va yechim
izlanadigan hodisa, jarayon yoki predmetdir.
Kurs  ishning  maqsad  va  vazifalari .  Tadqiqotning  yo'nalishi  va  natijalariga
erishish  uchun  bajarilishi  kerak  bo'lgan  konkret  ishlarni  belgilaydi.  Maqsad,  asosan,
umumiy  ko'rinishda  bo'lib,  kurs  ishining  asosiy  natijasi  nima  bo'lishini  bildiradi.
Vazifalar  esa  ushbu  maqsadga  erishish  uchun  bajarilishi  kerak  bo'lgan  aniq
harakatlardir.
4 Agar  kurs  ishingiz  Maqsud  Shayxzodaning  "Jaloliddin"  tragediyasida
vatanparvarlik  va  millatparvarlik  motivlariga  bag'ishlangan  bo'lsa,  maqsad  va
vazifalarni quyidagicha belgilash mumkin:
Maqsud  Shayxzodaning  "Jaloliddin"  tragediyasidagi  vatanparvarlik  va
millatparvarlik  motivlarini  tahlil  qilish  va  ushbu  motivlarning  adabiy  asarda  qanday
aks etganini hamda ularning zamonaviy ahamiyatini aniqlash.
Mavzuning  o’rganilganlik  darajasi .  Kurs  ishining  muvaffaqiyatli  amalga
oshirilishi  uchun  tadqiq  qilinayotgan  mavzuning  o'rganilganlik  darajasini  aniqlash
muhimdir.  Bu,  avvalo,  avvalgi  tadqiqotlar  va  ishlanmalarning  tahlili  orqali  ilmiy
jamoada mavzu bo'yicha qanday bilimlar to'planganini aniqlashni o'z ichiga oladi.
Kurs  ishning  ilmiy  yangiligi .  bu  tadqiqotning  yangilik  kiritgan  jihatlarini  va
ilm-fan  sohasiga  qo‘shgan  hissasini  ko‘rsatadi.  Ilmiy  yangilik  odatda,  mavzuga  oid
yangi  ma'lumotlar,  yangi  uslub  va  yondashuvlar  kiritish,  mavjud  bilimlarni  qayta
ko‘rib chiqish va kengaytirishni o‘z ichiga oladi.
O‘zbek  adabiyotining  yirik  vakili  Maqsud  Shayxzoda  ijodida  milliy  tarix  va
madaniyat  muhim  o‘rin  egallaydi.  Uning  "Jaloliddin"  tragediyasi  o‘zbek
adabiyotidagi  yorqin  asarlardan  biri  bo‘lib,  unda  vatanparvarlik  va  millatparvarlik
motivlari  markaziy  o‘rin  tutadi.  Ushbu  tragediya  buyuk  sarkarda  Jaloliddin
Manguberdi  hayoti  va  faoliyatini  tasvirlash  orqali,  o‘zbek  xalqining  qahramonlik
ruhini, milliy o‘zlikni va mustaqillik uchun kurashish ruhi haqida hikoya qiladi.
"Jaloliddin" tragediyasi orqali Shayxzoda zamonaviy o‘zbek xalqi uchun tarixiy
o‘rnak  yaratadi,  o‘zbek  xalqining  milliy  g‘ururi  va  mustaqillik  istagining  qanday
shakllanganini  ko‘rsatadi.  Asar  orqali  yozuvchi  vatanga  bo‘lgan  muhabbat,  uni
himoya  qilish  zaruriyati,  milliy  birlik  va  mustaqillik  g‘oyalari  haqida  chuqur
o‘ylantiradi.
Shayxzodaning  bu  asari,  nafaqat  tarixiy  haqiqatlarni  aks  ettirishi,  balki  adabiy
obrazlar  orqali  bugungi  kun  uchun  dolzarb  bo‘lgan  ma’naviy  qadriyatlarni  ham
5 tarbiyalashga  xizmat  qiladi.  Tragediyada  Jaloliddin  obrazi  orqali  Shayxzoda
vatanparvarlik  va  millatparvarlik  tushunchalarini  chuqur  ochib  beradi.  Bu
tushunchalar,  o‘z  navbatida,  asar  qahramonlarining  harakatlari  va  qarorlarida,
ularning kurash va fidoyiliklarida o‘z aksini topadi.
Asar  qahramonlari  va  ularning  faoliyati  orqali  Shayxzoda  milliy  ruh,
vatanparvarlik  va  mustaqillik  uchun  kurashish  zaruriyati  haqida  o‘quvchini
o‘ylantiradi.  Bu  tragediya  milliy  adabiyotimizda  nafaqat  tarixiy  qahramonlik,  balki
zamonaviy  vatanparvarlik  va  millatparvarlik  g‘oyalarining  ham  mukammal  ifodasi
bo‘lib xizmat qiladi.
6 I BOB. SHAYXZODANING HAYOTI VA IJODIY FAOLIYATI
1.1. Uning ijodida vatanparvarlik va millatparvarlik motivlarining o‘rni.
Maqsud Maqsumbek o g li Shayxzoda (Maqsud Shayxzoda) (1908.25.10 (7.11),ʻ ʻ
Ozarbayjon  Respublikasi,  Ganja  viloyati,  Oqtosh  sh.  —  1967.19.2,  Toshkent)  —
shoir,  dramaturg,  adabiyotshunos,  tarjimon,  pedagog.  O zbekistonda  xizmat	
ʻ
ko rsatgan san at arbobi (1964). Bokudagi doril-mualliminni tugatgan (1925). Dastlab	
ʻ ʼ
Darbanddagi  l-bosqich  ozarbayjon  maktabida,  Bo ynoqdagi  ta lim  va  tarbiya	
ʻ ʼ
texnikumida  o qituvchi  bo lib  ishlagan.  1927-yilda  aksilinqilobiy  tashkilot  a zosi	
ʻ ʻ ʼ
sifatida hibsga olinib, 1928-yil fevralda Toshkentga surgun qilingan. Shayxzoda O rta	
ʻ
Osiyo  universitetining  Sharq  ftida  qisqa  muddat  o qigani  (1928)dan  keyin  „Sharq	
ʻ
haqiqati“  (1929—32),  Qizil  O zbekiston ’,  Yosh  leninchi’’  gaz.lari  (1932),	
ʻʻ ʻ ʼ ʻʻ
„Guliston“ jurnali (1933—34) tahririyatlarida xizmat qilgan.  1933-yil Bokudagi ped.
institutining  barcha  kurslari  uchun  imtihon  topshirib,  Fan  qo mitasi  qoshidagi	
ʻ
aspiranturaga  o qishga  kirgan  (1934).  Ayni  paytda  Til  va  adabiyot  institutida  ilmiy	
ʻ
xodim  bo lib  ishlagan  (1935—38).  1938-yildan  umrining  oxiriga  qadar  dastlab	
ʻ
kechki, so ngra kunduzgi ped. Intlarida o zbek adabiyoti tarixidan ma ruza o qigan.
ʻ ʻ ʼ ʻ
Dastlabki she riy to plami — „Loyiq soqchi“ (1933). Shundan keyin shahrining	
ʼ ʻ
„O n  she r“  (1932),  „Undoshlarim“  (1933),  „Uchinchi  kitob“  (1934),  „Jumhuriyat“	
ʻ ʼ
(1935),  „O n  ikki“,  „Yangi  devon“  (1937),  „Saylov  qo shiqlari“  (1938),  „Kurash	
ʻ ʻ
nechun?“ (1942), „Jang va qo shiq“, „Ko ngil deydiki…“ (1943), „O n besh yilning	
ʻ ʻ ʻ
daftari“  (1947),  „Yurt  she rlari“  (1948),  „Zamon  torlari“,  „Olqishlarim“  (1949),	
ʼ
„Yillar  va  yo llar“  (1961),  „She rlar“  (1964)  va  boshqa  she riy  to plamlari  nashr	
ʻ ʼ ʼ ʻ
7 etilgan.  shahrining  dastlabki  ijodida  va  qisman  50y.lardagi  ayrim  she rlaridaʼ
ozarbayjon  she riyatiga  xos  ohanglar,  minbar  she riyat  belgilari  ustuvorlik  qilgan.	
ʼ ʼ
Ammo  Sh.  o zbek  mumtoz  va  zamonaviy  she riyatining  tili  va  uslubini  egallagani	
ʻ ʼ
sayin uning she rlarida o zbekona musiqiy ravonlik kuchaya bordi. Sh. voqelikka faol	
ʼ ʻ
munosabatda  bo lishga  intilib,  xalq  va  mamlakat  hayotida  ro y  bergan  muhim
ʻ ʻ
voqealarni  tasvirlashga,  mehnat  va  kurash  qahramonlari  obrazini  yaratishga  alohida
e tibor  berdi.  U  shu  maqsadda  doston  janriga  qo l  urib,  „O rtoq  mulk“  (1933),	
ʼ ʻ ʻ
„Chirog “,  „O rtoq“,  „Meros“,  „Tuproq  va  haq“  (1936),  „Ovchi  qissasi“,  „Iskandar	
ʻ ʻ
Zulqarnayn“  (1940),  „O n  birlar“,  „Jenya“,  „Oqsoqol“  (1943),  „Axmadjonning	
ʻ
hikmatlari“, „Uchinchi o g il“ (1944), „Nurmat otaning tushi“ (1947) singari liroepik
ʻ ʻ
asarlar  yozdi.  Shoirning  30—40y.lardagi  she riyatiga  ham,  keyingi  ijodiga  ham  xos	
ʼ
muhim fazilatlardan biri syujetlilikdir. Sh. lirik syujet yaratishga moyil shoir sifatida
xalq  afsonalari  va  tarixiy  o tmish  sahifalariga,  shuningdek,  zamondoshlari  hayotiga	
ʻ
murojaat  etib,  o z  she rlariga  balladaga  xos  poetik  belgilar  va  turli  poetik  tafsillarni	
ʻ ʼ
olib kirgan, so zning she riy qurilmadagi mavqeini oshirish choralarini ko rgan. Shu
ʻ ʼ ʻ
bilan birga Sh. krfiyaning yangi badiiy imkoniyatlarini kashf etib, o zbek she riyatiga	
ʻ ʼ
yangi  vazn  va  shakl  ko rinishlarini  olib  kirgan.  Shoir  ijodiga  xos  bu  tamoyil  uning,	
ʻ
ayniqsa, „Toshkentnoma“ (1958) lirik dostonida yorqin ifodasini topgan.
Shayxzoda  Ikkinchi  jahon  urushi  yillarida  yozgan  „Jaloliddin  Manguberdi“
(1944)  tragediyasida  o z  yurtining  ozodligi  va  mustaqilligi  uchun  mugul	
ʻ
istilochilariga karshi kurashgan so nggi Xorazm shohining jangovar jasoratini tarixan	
ʻ
aniq  va  haqqoniy  tasvirlagan.  „Mirzo  Ulug bek“  (1961)  tragediyasida  Sh.  bosh	
ʻ
qahramon  obrazini  Amir  Temur  va  temuriylar  davrida  o zbek  xalqi  hayotida  ro y	
ʻ ʻ
bergan  Uyg onishning  yorqin  timsoli  sifatida  aks  ettirgan.  Shekspirona  uslubda	
ʻ
yozilgan  bu  asarda  Sh.  Ulug bek  hayotining  sunggi  2  yilini  tasvirlash  orqali  uning	
ʻ
jahon  fani  tarixidan  munosib  o rin  egallagan  mashhur  olim,  adolatparvar  va	
ʻ
haqiqatparvar davlat arbobi va ayni paytda saltanatning mutaassib kuchlari oldida ojiz
8 bir  inson  bo lganini  ham  haqqoniy  ko rsatgan.  Shekspirona  ko lam  va  harorat  bilanʻ ʻ ʻ
yozilgan „Mirzo Ulug bek“ tragediyasining maydonga kelishi o zbek dramaturgiyasi	
ʻ ʻ
va  teatri  tarixida  katta  voqea  bo ldi.  Sh.  ssenariysi  asosida  rejissor  L.  Fayziyev	
ʻ
tomonidan yaratilgan „Ulug bek yulduzi“ (1964) filmi esa keng xalq ommasiga ulug	
ʻ ʻ
o zbek olimi va uning fojiali takdiri bilan yaqindan tanishish imkonini berdi.	
ʻ
Shayxzoda  she riy  ijodida,  asosan,  zamonaviy  mavzularda  kalam  tebratdi,	
ʼ
dramaturgiyasida  esa,  tarixiy  utmishga  teran  nazar  tashlab,  undagi  zamonaviy
muammolarni yoritishga yordam beruvchi siymolar va voqealarga yangi badiiy hayot
bag ishladi.  U  umrining  sunggi  yillarida  Beruniy  to g risida  sunggi  sahna  asarini	
ʻ ʻ ʻ
yozdi.
Shayxzoda,  badiiy  ijodning  barcha  tur  va  janrlarida  asarlar  yozibgina  krlmay,
adabiyotshunos va tanqidchi sifatida ham samarali ijod qilgan. 1941-yildayoq „Genial
shoir“  monografiyasini  e lon  qilgan  Sh.  umrining  sunggi  kunlariga  qadar  Navoiy	
ʼ
hayoti va ijodi bilan muttasil shug ullanib keldi. U Navoiyning 500 yilligi munosabati	
ʻ
bilan  yozgan  „Navoiyning  lirik  qahramoni  haqida“  (1948)  maqolasidan  keyin
„Navoiy  lirikasining  ba zi  bir  poetik  usullari  haqida“  (1959),  „Ustodning	
ʼ
san atxonasida“  (3  qismli  maqola,  1965—66),  „G azal  mulkining  sultoni“  (1966),	
ʼ ʻ
„Tazkirachilik  tarixidan“  (1968)  singari  yirik  ilmiy  tadqiqotlar  yaratib,
navoiyshunoslik fanini yangi taraqqiyot bosqichiga olib chiqdi. Sh. adabiyotshunos va
tanqidchi  sifatida  ham  samarali  qalam  tebratib,  o zbek  xalq  og zaki  ijodining  Fozil	
ʻ ʻ
shoir singari namoyandalari, „Alpomish“, „Shirin bilan Shakar“ kabi asarlari, o zbek	
ʻ
mumtoz  va  zamonaviy  adabiyotining  Bobur,  Muqimiy,  Furqat,  Oybek,  G afur
ʻ
G ulom, Hamid Olimjon, jahon adabiyotining Nizomiy Ganjaviy, Sh. Rustaveli, A.S.	
ʻ
Pushkin,  N.A.  Nekrasov,  A.N.  Ostrovskiy,  T.G.  Shevchenko,  A.P.  Chexov  singari
namoyandalariga  bag ishlangan  asarlar  yezdi.  Pedagog  olim  va  shoir  sifatida  esa	
ʻ
9 talaygina  shoir,  adabiyotshunos  va  tankidchilar  avlodining  yetishib  chiqishiga
munosib hissa qo shdi.ʻ
Shayxzoda  adabiy  bilim  doirasining  kengayishi,  ijodining  mumtoz  jahon
yozuvchilari  badiiy  tajribasi  bilan  boyishida  tarjima  muxim  rol  o ynadi.  U  Sh.	
ʻ
Rustavelining  „Yo lbars  terisini  yopingan  paxlavon“  (hamkorlikda)  eposi,  U.	
ʻ
Shekspirning  sonetlari,  A.S.  Pushkinning  she rlari,  „Mis  chavandoz“  dostoni,	
ʼ
„Motsart  va  Salyeri“  tragediyasi,  M.Yu.  Lermontovning  she rlari  va  „Kavkaz  asiri“	
ʼ
dostonini, shuningdek, Nizomiy, Fuzuliy, Mirza Fatali Oxundov, Ezop, Esxil, Gyote,
Bayron,  Mayakovskiy,  Nozim  Hikmat  va  boshqa  yozuvchilarning  ayrim  asarlarini
o zbek tiliga katta mahorat bilan tarjima qildi.	
ʻ
Hayoti xavf ostida qolgan xar bir inson Ollohdan madad kutadi. Dushman sovet
mamlakatining  g‘arbiy  chegaralarini  bosib  o‘tib,  bir  necha  oy  mobaynida  Moskva
ostonalariga  yetib  kelganida,  taqdiri  katta  xavf  ostida  qolgan  davlat  rahbarlari
yozuvchilarni  o‘tmishdagi  mashhur  sarkardalar  haqida  asar  yozishga  da vat  etdilar.	
ʼ
Ular fikriga ko‘ra, bunday asarlar xalq va armiyani o‘tmishdagi jasur sarkardalardan,
xalq  qahramonlaridan  ibratolishga  da vat  etishi,  ularni  bu  mashhur  shaxslarning	
ʼ
vatanparvarlik  fazilatlari  ruhida  tarbiyalashi  mumkin  edi.  Shunday  ijofndiy
buyurtmani  olgan  Shayxzoda  o‘zbek  xalqining  jasur  farzandlaridan  biri  Jaloliddin
haqida sahna asarini yozishga kirishdi. Mo‘g‘ul istilosi davrida Movaraunnahrda katta
jasorat  ko‘rsatgan  Jaloliddin  haqida  Shayxzodaga  qadar  birorta  badiiy  asar
yaratilmagan,  sovet  tarixchilarining  ilmiy asarlarida  esa  uning  na nomi,  na jangovar
jasorati  iliq  so‘zlar  bilan  tilga  olingan  edi.  Shunga  qaramay,  Shayxzoda  bu  ajoyib
siymo  haqidagi  Shahobuddin  Muhammad  Nasaviyning  “Siyrat  as-sulton  Jaloliddin
Mangburni”  va  Alouddin  Atomalik  Juvayniyning  “Tarixi  jahongushoyi  Juvayniy”
kabi  asarlarini  o‘qib,  shu  asarlarda  tasvirlangan  tarixiy  davr  voqealari  asosida  o‘z
asarini yozishga ahd qildi. Shuni alohida qayd etish joizki, Jaloliddin haqidagi noyob
10 manbalardan  biri  –  Nasaviyning  nomi  yuqorida  qayd  etilgan  asarida  mashhur
sarkardaning  ismi  Jaloliddin  rMangburni  deb  atalgan.  “Mangburni”  laqabini  ayrim
tarixchilar  “burnida  xoli  bor”,  “xoldor”  deb  talqin  Naim  Karimov.  Mahmudxo‘ja
Behbudiy www.ziyouz.com kutubxonasi 121 qiladilar. Ammo Shayxzoda o‘z asarida
Jaloliddinni, tarixiy manbalardan farqli o‘laroq, “Manguberdi” deb atagan va Nasaviy
kitobidagi  “Mangburni”  so‘zini  o‘zbek  tiliga  shunday  tarjima  qilgan.  Va  mashhur
sarkarda  o‘zbek  xalqi  o‘rtasida  hanuzgacha  shu  nom  bilan  yashab  keladi.  Tarixiy
manbalarga  qaraganda,  agar  Xorazmshoh  Chingizxonning  tinchlik  va  totuvlik
haqidagi  taklifini  qabul  qilib,  u  yuborgan  elchi  bilan  birga  savdo  karvonini  ham
qilichdan o‘tkazmaganida, qudratli Xorazm saltanati XIII asrda mo‘g‘ullar tomonidan
qonga  botirilmagan  bo‘lardi.  Xorazmshoh  Chingizxonning  o‘sha  davrdagi  eng
qudratli  qo‘shinni  to‘plagani  bilan  hisoblashmay,  katta  xatoga  yo‘l  qo‘ygan  bo‘lsa,
chor  atrofga  o‘lim  urug‘ini  sochib,  ya juj-ma juj  singari  bosib  kelayotganʼ ʼ
mo‘g‘ullarga  qarshi  otlangan  Jaloliddinga  yordam  bermay,  aksincha,  unga  har
tomonlama  qarshilik  ko‘rsatib,  yana-da  katta  xato  qilgan.  Jaloliddin  vatan  va  tarix
oldidagi  burchini  chuqur  his  etgani  uchungina  kichik bir  qo‘shin  bilan mo‘g‘ullarga
qarshi  tengsiz  kurashga  otlanadi  va  chinakam  jasorat  namunalarini  ko‘rsatadi.
Jaloliddin mo‘g‘ullarning ashaddiy dushmani bo‘lganiga qaramay, Chingizxon uning
dovyurakligi va sarkardalik mahoratiga tan berishga majbur bo‘ladi. Shayxzoda yetuk
yozuvchi  sifatida  yoza  boshlagan  ilk  sahna  asariga  ana  shunday  tarixiy  shaxsni  –
mo‘g‘ul qo‘shinlariga g‘ulg‘ula solgan, g‘alaba yuz o‘girgan jang maydonlaridan ham
omoneson chiqib ketgan Jaloliddinni qahramon qilib oladi. 
Tarixiy asar, shubhasiz, yozuvchidan tarixiy manbalarni qunt bilan o‘rganishni
taqozo qiladi. Shayxzoda 1943 yili, uchto‘rttata she r yozganini e tiborga olmaganda,	
ʼ ʼ
aksar  vaqtini  tarixiy  hujjat  va  sanadlarni  o‘rganishga  bag‘ishladi.  So‘ngra  1944
yilning  boshlaridayoq  bevosita  asar  ustida  ishlay  boshladi.  Urush  davri  o‘zbek
adabiyoti  va  san ati  yiriknamunalarining  maydonga  kelishida  Usmon  Yusupovning	
ʼ
11 xizmatlari oz emas. Respublikaning o‘sha paytdagi bu tinibtinchimas rahbari boshqa
muhim  va  dolrazb  ishlari  bisyor  bo‘lishiga  qaramay,  adabiyot  va  san atʼ
namoyandalarining  samarali  ishlashlari  uchun  yo‘l-yo‘riq  ko‘rsatibgina  qolmay,
amaliy yordam ham berdi. U Shayxzoda yoza boshlagan asarning tezroq yakunlanishi
uchun uni  O‘zbekistonning xushmanzara maskanlaridan biri  – Farg‘ona viloyatidagi
jamoa xo‘jaliklaridan biriga qarashli boqqa yubordi. “Boshqa ishlar bilan xayolingni
bo‘lma.  Xalq  va  armiya  sendan  Jaloliddin  to‘g‘risidagi  asarni  intizorlik  bilan
kutmoqda.  Vodilga  borib,  uni  tezroq  tugallab  qayt!”  –  dedi  u  shoirga.  Shayxzoda
xotini Sakinaxonim bilan birga Vodilga yo‘l olib, o‘sha yerda olti oycha biror narsaga
chalg‘imay  ishladi.  Shoir  Vodilga  yetib  borganida,  erta  bahor  bo‘lgani  tufayli
bog‘bonlar  ham,  boshqa  kolxozchilar  ham  ko‘chat  ekish  bilan  mashg‘ul  edilar.
Shayxzoda  ijoddan  horigan  soatlarida  ular  bilansuhbatlashib,  o‘zi  ham  bir-ikki
ko‘chat ekdi. Shunday ”ko‘chatxonlik” paytlarida manglayida o‘tgan yillar izi bo‘rtib
turgan bir bog‘bon bilan tanishib, unga bag‘ishlab she r yozdi. Shoir vafotidan keyin	
ʼ
e lon  qilingan  bu  she r  garchand  Jaloliddin  mavzuiga  aloqador  bo‘lmasa-da,  uning	
ʼ ʼ
o‘sha kezlardagi ruhiy hayoti bilan tanishishimizga yordam beradi, deb o‘ylaymiz.Bu
asardan  uning  o‘zi  emas,  boshqalar  bahramand  bo‘lishadi.  May  oyi  bo‘lsa  kerak,
Shayxzoda  shogirdlaridan  biriga  ikki  enlik  xat  yozadi.  Xatda  uning  bir  necha  kitob
olib, Vodilga birrov kelib-ketishi so‘ralgan edi. Shogird Xorazmshohlar tarixiga doir
bir-ikki  tarixiy  kitobni  olib,  Vodilga  yetib  boradi..  So‘ngra  uning  iltimosi  bilan
Marg‘ilonga borib, Xudoyorxon lashkarida xizmat qilgan keksa kishilarni surishtirib
topadi  va  o‘sha  paytda  qo‘llangan  qurol-yarog‘larning  nomlarini  aniqlab  keladi.
Shundan  keyin  ustoz  shogirdni  yetaklab,  Xo‘jandga  boradi.  Ular  Sirdaryo  bo‘yidagi
Xo‘jand  qal asining  mudofaa  qo‘rg‘oniga  borib,  qadimiy  istehkom  vayronalarini,	
ʼ
Jaloliddin  va  Temur  Malikning  izlari  hali  o‘chmagan  joylarni  o‘z  ko‘zlari  bilan
ko‘radilar.  Odatda  shunday  sayrlar  chog‘ida  Jaloliddin  yoki  Temur  Malikning  qaysi
yo‘ldan  yurib,  Sirdaryoning  qaysi  yoqasi  orqali  daryoni  kechib  o‘tganini  “o‘z  ko‘zi
12 bilan  ko‘rgan”  yo  eshitgan  kishilar  uchrab  qoladilar.  Shayxzoda  shunday  ”tirik
guvohlar”  bilan  suhbatlashar  ekan,  ular  bergan  ma lumotlar  qanchalik  to‘g‘ri  yoʼ
noto‘g‘ri  bo‘lishidan  qat iy  nazar,  bu  olis  tarix  bilan  qiziquvchi  kishilarni	
ʼ
uchratganidan  astoydil  quvonar,  ularni  noto‘g‘ri  ma lumotlari  uchun  hijolatga	
ʼ
qo‘ymagan  holda  o‘zi  Jaloliddin  Manguberdi  va  Temur  Malik  haqidagi  tarixiy
haqiqatni  zavq  bilan  so‘zlab  berar  edi. Shayxzoda  asar  ustida  ana  shu  tarzda  berilib
ishladi.  Bundan  yetti  asr  muqaddam  ro‘y  bergan  o‘ta  murakkab  va  dahshatli
voqealarni ko‘z oldiga yaqqol keltirgandan keyingina asarni yozib tugatdi.
Jaloliddin  Manguberdi  shaxsi,  uning  taqdiri  hozirgi  kungacha  kishilarni
hayratga  solib  kelyapti.  Jaloliddin  otasining  harbiy  yurishlarida  qatnashadi  va
o‘zining  jasur  jangchi,  iste’dodli  sarkardalik  qobiliyatini  namoyish  etadi.  Mo‘g‘ul
istilochilarining  haybatidan  cho‘chigan  otasi  Muhammadshoh  dushmanga  qarshi
kurashish  o‘rniga,  go‘yo  mamlakat  xalqi  hayotini  saqlab  qolish  bahonasida
Samarqandni  tashlab  orqaga  chekinadi.  Kaspiy  dengizi  bo‘yidagi  Obeskun  shahriga
yo‘l oladi, u yerdan panoh topadi. O‘g‘li Jaloliddinning da’vat-u undovlari ham foyda
bermaydi. Yosh sarkarda kuchli mo‘g‘ul qo‘shiniga qarshi bir o‘zi kurashga otlanadi.
O‘ziga  yaqin  xon-u  beklar  va  lashkarboshilarning  boshini  qovushtirib  jangga  kiradi.
Jaloliddin  o‘z  qo‘shini  bilan  eng  kuchli  mo‘g‘ul  lashkar-larini  yengib,  dushmanga
qiron keltiradi, umrining oxirigacha Vatanimiz hududini
yovdan  tozalashga  harakat  qiladi.  Sohir  sarkarda,  haqiqatgo‘y,  vatanparvar
Jaloliddin o‘z davrida, keyingi davrlarda tarixchi olimlar, shoir va adiblar tomonidan
sharaflandi.
Taniqli  yozuvchi  Maqsud  Shayxzoda  “Jaloliddin  Manguberdi”  tragediyasini
1944-  yilda,  ikkinchi  jahon  urushining  qizg‘in  bir  davrida  yaratdi.  Asar  o‘tmishda
chet  el  bosqinchilariga  qarshi  xalqimiz  olib  borgan  mardonavor  kurashning  yorqin
sahifalarini  sahna  asari  shaklida  yoritish  va  uni  xalqimizning  fashizm  bilan  olib
13 borgan  kurashi  o‘rtasidagi  mushtaraklikni  ko‘rsatish  borasida  muhim  targ‘ibiy-
tarbiyaviy ahamiyat kasb etdi.
Tragediya  mazmuni  bilan  tanishar  ekanmiz,  unda  M.Shayxzodaning  shoirlik,
zukko  olimlik  mahorati  to‘liq  namoyon  bo‘lganini  ko‘ramiz.  Asar  she’riy  shaklda
yozilgan.  Bu  usul  esa  spektakldagi  voqealarni  aniq-oydin,  personajlar  xarakterini
ta’sirchan, jozibador tasvirlash imkonini bergan. Tragediya matni bir nafasda o‘qiladi
va u kishiga chuqur ta’sir qiladi, epizodlar va eng murakkab sahnalar ham o‘quvchi
ongiga  borib  yetadi.  Asarning  bosh  qahramoni  Jaloliddin  Manguberdi  obrazi,  uning
insoniy  qiyofasi  –  halol-pokligi,  dushmanga  shafqatsizligi,  mardona  xarakteri
o‘quvchida ham, tomoshabinda ham zo‘r taassurot qoldiradi.
1.2. "Jaloliddin" tragediyasi haqida umumiy ma'lumot.
Asar  o‘zining  falsafiy  ruhi  va  badiiy  tasvirdagi  til  jozibadorligi  bilan  kishi
e’tiborini  tortadi. Tragediyada asar  qahramoni  tarixiy  haqiqat  va  badiiy to‘qimaning
o‘zaro munosabati haqida to‘xtaladigan bo‘lsak, muallifning tarixiy
shaxs  va  uning  badiiy  obrazi  tasviri  hayotiy  ko‘rinish  olgan.  Jaloliddin
Manguberdi  xatti-harakati,  uning  gap-so‘zlari,  muomala  tarzi  tarixiy  muhit  bilan
uyg‘un  ravishda  namoyon  bo‘ladi.  Jaloliddinning  otasi  Muhammadshoh,  amir
Badriddin,  Yaroqbek  kabi  Vatanga  xiyonat  yo‘liga  o  ‘tgan  kimsalarga  nafratli
murojaati,  onasi  va  singlisi  Sultonbegimlarga  nisbatan  mehribonona  muomalasi  aks
etgan sahna epizodlari nihoyatda ta’sirchan, hayotiy chiqqan.
Tragediyada Jaloliddin Manguberdi qiyofasi ko‘proq asardagi boshqa obrazlar
orqali  ochilgan.  Jumladan,  zolim  Chingizxon,  o‘z  yurtiga  xiyonatkor  Shoh
14 Muhammad,  olchoq  amir  Badriddin  bilan  bo‘lgan  muloqotda  uning  mard,  yurtiga
vafodor,  bosqinchi  va  xiyonatkor  kishilarga  nafrati  haddan  ziyoda  inson  sifatida
namoyon bo‘ladi, ayni paytda Temur Malik, Muhammad Nasaviy, Elbors cho‘ponlar
bilan  so‘zlashlari  xalqparvar,  elga  g‘amxo‘r  yurt  rahbari,  volidasi  va  singlisi
Sultonbegim  bilan  qilgan  muloqotida  mehribon  farzand  va  tug‘ishgan  inisi  uchun
qayg‘uradigan kishi qiyofasida ko‘z o‘ngimizda gavdalanadi.
Vatanimizning  ming  yillik  tarixi  el-yurtimizni  bosqinchi,  yovuz  kuchlardan
himoya  qilish,  millatimizning  ozodligi  va  or-nomusini  asrash  yo‘lidagi  buyuk
voqealarni,  buyuk  shaxslarning  jasorati  va  marligini  asrlar  davomida  o‘z  yorqin
xotirasida  saqlab  kelmoqda.  Jalolidin  Manguberdi  –  ona  Vatan  himoyachisi,  jasur
sarkarda  va  davlat  arbobidir.  U  o‘zidan  o‘chmas  iz  qodirgan  xalqimizning  milliy
qahramonidir. Jaloliddin Manguberdining xalqimiz oldida qilgan mardonovor jasorati
barchamiz uchun sharaf  va g‘urur bag‘ishlaydi. Bu buyuk siymo hayoti  haqida juda
ko‘plab asarlar yozilgan. Shunday asarlardan biri Maqsud Shayxzodaning “Jaloliddin
Manguberdi”  dramasi  hisoblanadi.  Mazkur  asar  II  jahon  urushi  davrida  yozilgan.
Manbalarda  ko‘rsatilishicha,  Manguberdining  kishida  hayajonli  faxr  tuyg‘usini
junbushga  keltira  oladigan  qahramonliklari  aks  etgan  mazkur  drama  urushga
ketayotgan  askarlarga  maxsus  namoyish  etilib,  frontga  jo‘natilgan  ekan.  Bu  esa
askarlarda jangovar ruh va shijoat uyg‘otib, dushmanga nafratni kuchaytirgan.
Ana  shunday  vatanparvarlik  tuyg‘usining  kuchayuviga  sabab  bo‘lgan  buyuk
ajdodlarimiz,  xususan,  Jaloliddin  Manguberdining  jasoratlari  asrlar  o‘tsa  hamki,  o‘z
qadr-qimmatini  va  ahamiyatini  yo‘qotmaydi.  Maqsud  Shayxzoda  qalamiga  mansub
dramada ham Sulton Jaloliddinning vatan uchun qilgan xizmatlari aks etgan. Dramada
vatanparvarlikka, millatparvarlikka chorlovchi motivlari juda ko‘p. Asarda Jaloladdin
quyidagicha  ta’riflanadi.  Jaloliddin  zamonadagi  voqealarni  chuqur  o‘ylovchi  siyosiy
15 va  harbiy  arbob  sifatida  fikr  yuritadi.  U  otasining  uni  valiahdlikdan  mahrum  etish
haqidagi qaroridan zarracha afsuslanmaydi:
Kishi tug‘ilmaydi boshda toj bilan,
Tug‘ilar erklikka ehtiyoj bilan…
El-o‘lka sog‘ bo‘lsin, toj kelib-ketar…
Odamlar o‘ylarki bo‘lmasa tojim,
Qalandar bo‘lurman, qolmas ilojim. Jaloliddin taxtga egalik qilish uchun emas,
balki,  saltanat  butunligi,  el  osoyishtaligi  uchun  kurashadi.  Jaloliddin  va  uning
safdoshlari  yovni  yanchishga,  vatan  tuprog‘ini  xalos  etishga  jahd-u  jadal  qiladilar,
janglarda ko‘p fidokorlik ko‘rsatadilar.
G‘urbatlarga yo‘l olmoq ulug‘ musibat
G‘urbatda ham armondir: Vatanga xizmat!
Bir bo‘lsaydi saltanat, el-urug‘lar bir,
Dahshat sochib bo‘lardik jangda olamgir.
Mangulikdan joy olgan – yashar abadiy,
Men-ku mangu berdiman,olam biladi.
Ko‘klardanmi, suvdanmi, yo yer tagidan,
Balki sahro bag‘ridan, tog‘ etagidan.
Bir kun paydo bo‘laman shu yurt, shu yerda,
Yurt shaydosi ko‘milmas g‘urbatda, go‘rda.
16 Ulug‘vor niyatlarga kor qilmas ajal
Kim yurtdan yovni quvsa- mendurman o‘shal!
Bu  so‘zlarda  Jaloliddin  xarakteriga  xos  bo‘lgan  mardlik  va  el-yurtga  sadoqat
ro‘yirost  bo‘rtib  turibdi.  Jaloliddin  obrazini  mardlik  va  sadoqat  timsoli  sifatida
tasavvur  etgan  Maqsud  Shayxzoda,  el-yurt  daxlsizligi  uchun  kurashgan,  o‘z  jasorati
bilan  o‘zgalarni  kurashga  ilhomlantirgan  odam  xalq  xotirasida  mangu  yashaydi,
degan  g‘oyani  ilgari  suradi.  Jaloliddin  obrazini  ulug‘vorlik  va  chin  insoniylik
xislatlarini kitobxon tasavvurida yaqqol jonlantiradi.
Asar so‘ngida sulton Jaloliddin yurtni g‘animlarda qutqara olmasa ham, yuksak
vatanparvarlik  ko‘rsatib  barchaga  o‘rnak  bo‘la  olgan.  Umuman  olganda  dramada
Jaloliddin tomondan aytilgan har bir so‘z o‘zida vatanparvarlik va millatsevarlikni aks
ettiradi.
O‘zbekiston  xalq  yozuvchisi  Odil  Yoqubov  adabiyotga  o‘z  tengdosh
zamondoshlari  kuychisi  sifatida  kirib  keldi.  Asarlarida  birinchi  galda  o‘z  davrining
o‘tkir,  ijtimoiy  –ma’naviy  masalalarini  ko‘tardi.  Odil  Yoqubovning  birinchi  yirik
asari  1951-  yilda  e’lon  qilingan  “Tengdoshlar”  qissasidir.  Shundan  keyin  adibning
“Billur  qandillar”,  “Qanot  juft  bo‘ladi”,  “Bir  felyeton  qissasi”,  “Matluba”,
“Muqaddas”  kabi  qissalari  chop  etildi.  Odil  Yoqubovni  yozuvchi  sifatida  elga
tanitgan asar 1961- yili e’lon qilingan “Muqaddas” qissasi bo‘ldi.
“Muqaddas”  qissasi  oltmishinchi  yillar  yoshlarining  sevimli  asarlaridan  biri
bo‘lgan. Qissa – muhabbat haqida, to‘g‘rirog‘i fojiaviy sevgi haqida. Qissa qahramoni
Sharifjon sevgilisi Muqaddasga erishish orzusida xudbinlikka yo‘l qo‘yadi va undan
ayriladi. Chunki xudbinlik hukm surgan joyda muhabbat so‘nadi hatto o‘ladi.
Muallif  “Muqaddas”  qissasida  hayotning  o‘zidan  olgan  zavqini,  o‘z  yurak
dardini, hayojonlarini izhor etdi, o‘zi qalamga olgan hayotiy hodisalarni, ziddiyatlarni
17 chinakam nafosat bilan kitobxonga yetkaza oldi. Qissada ikki yoshning hayotdagi ilk
mustaqil qadamlari, quvonch va tashvishlari nihoyatda samimiy hikoya qilingan, eng
muhimi  yozuvchi  aytmoqchi  bo‘lgan  gap  kitobxon  ko'nglini  hayajonga  solarli
darajada go‘zal bir poetik shaklni topa olgan. Qissa qahramoni Sharifjon muayyan bir
vaziyatda  o‘z  irodasiga,  e’tiqodiga  xilof  xudbinlik  ko‘chasiga  kiradi,  o‘zgalar
manfaatiga  zid  bu  –  xatti-harakat,  avvalo,  qahramonning  o‘zi  uchun  noxushlik  olib
keladi, eng aziz narsasi – sevgisidan, sevgilisidan judo bo‘ladi. Sharifjonning qing‘ir
yo‘llar bilan sevgilisi Muqaddas o‘rniga o‘qishga kirib qolishi bir tasodif, ammo shu
tasodif zamirida yozuvchi hayotning muayyan haqiqati, ziddiyati, falsafasini ko‘radi,
ya’ni hayotda ko‘pchilik manfaatiga zid har bir xatti-harakat avvalo o‘sha odamning
shaxsiy  manfaatiga  ham  zid  tushishini  juda  nozik  va  ta’sirchan  ifoda  etadi.
“Muqaddas”  yozuvchining  bosh  estetik,  axloqiy  prinsiplarini  shakllantiruvchi  asar
sifatida  ham  qimmatli.  “Muqaddas”  so‘zi  faqat  qissa  qahramoni  nomi  bilan  bog‘liq
emas, yozuvchi asarda zo‘r ehtirom bilan ilgari surgan insondagi eng aziz, muqaddas
tuyg‘ular  –  vijdon,  burch  diyonat,  imon,  e’tiqod  adolat  g‘oyasini  ham  o‘zida  ifoda
etadi.  Qisqasi,  diyonat,  imon-e’tiqod,  ijtimoiy  adolat  –  yozuvchi  ijodining  bosh
ma’naviy  muammosi,  uning  asosiy  estetik  prinsipi  esa  haqiqatni  aytish,  hayotni
murakkabligi bilan ko‘rsatishdir.
Odil  Yoqubov  “Muqaddas”dan  boshlab  deyarli  barcha  har  bir  asarida  biror
muhim  masalani  ko‘tarish  bilan  barobar,  qalamga  olingan  mojarolarning  hayotiy
ildizini, sabablarini ochishga intiladi. Boshqacha aytganda yozuvchi yetuk realizmga
xos  analitik  tasvir  yo‘lidan  boradi  .  Garchi  zaifroq  bo‘lsa-da,  “Muqaddas”da
Sharifjonni qing‘ir yo‘lga boshlagan omillar – oilaviy muhit ta’siri ta’kidlab o‘tilgan.
“Bir  felyeton  qissasi”da  bu  xususiyat  xiyla  chuqurlashadi.  “Qanot  juft  bo‘ladi”
qissasida esa yuqori bosqichga ko‘tariladi.
18 II BOB. "JALOLIDDIN" TRAGEDIYASI HAQIDA UMUMIY
MA'LUMOT.
2.1.  Vatanparvarlik va millatparvarlik motivlarining adabiy vositalar
bilan ifodalanishi
Adib  asarlari  hayotiyligi  davrning  o‘tkir  ijtimoiy,  ma’naviy,  axloqiy
masalalarini dadil o‘rtaga qo‘yganligi, inson va uning qalbi haqidagi haqiqatni yangi
tomonlardan ochishga qaratilganligi, inson hayoti ma’nosi xususidagi ehtirosli baxs-
munozaralar bilan ajralib turadi.
Jaloliddin Manguberdi hayoti xavf ostida qolgan paytda hatto daxriy ham 
Ollohdan  madad  kutadi.  Dushman  sovet  mamlakatining  g arbiy  chegaralariniʼ
bosib  o tib,  bir  necha  oy  mobaynida  Moskva  ostonalariga  yetib  kelganida,  taqdiri	
ʼ
katta  xavf  ostida  qolgan  davlat  rahbarlari  yozuvchilarni  o tmishdagi  mashhur	
ʼ
sarkardalar haqida asar yozishga da vat etdilar. Ular fikriga ko ra, bunday asarlar xalq	
ʼ ʼ
19 va  armiyani  o tmishdagi  jasur  sarkardalardan,  xalq  qahramonlaridan  ibrat  olishgaʼ
da vat  etishi,  ularni  bu  mashhur  shaxslarning  vatanparvarlik  fazilatlari  ruhida	
ʼ
tarbiyalashi  mumkin  edi.  Shunday  ijodiy  buyurtmani  olgan  Shayxzoda  o zbek	
ʼ
xalqining  jasur  farzandlaridan  biri  Jaloliddin  haqida  sahna  asarini  yozishga  kirishdi.
Mo g ul  istilosi  davrida  Movaraunnahrda  katta  jasorat  ko rsatgan  Jaloliddin  haqida	
ʼ ʼ ʼ
Shayxzodaga  qadar  birorta  badiiy  asar  yaratilmagan,  sovet  tarixchilarining  ilmiy
asarlarida esa uning na nomi, na jangovar jasorati iliq so zlar bilan tilga olingan edi.	
ʼ
Shunga  qaramay,  Shayxzoda  bu  ajoyib  siymo  haqidagi  Shahobuddin  Muhammad
Nasaviyning “Siyrat as-sulton Jaloliddin Mangburni” va Аlouddin Аtomalik 
Juvayniyning  “Tarixi  jahongushoyi  Juvayniy”  kabi  asarlarini  o qib,  shu	
ʼ
asarlarda  tasvirlangan  tarixiy  davr  voqealari  asosida  o z  asarini  yozishga  ahd  qildi.	
ʼ
Shuni  alohida  qayd  etish  joizki,  Jaloliddin  haqidagi  noyob  manbalardan  biri  –
Nasaviyning  nomi  yuqorida  qayd  etilgan  asarida  mashhur  sarkardaning  ismi
Jaloliddin  Mangburni  deb  atalgan.  “Mangburni”  laqabini  ayrim  tarixchilar  “burnida
xoli  bor”,  “xoldor”  deb  talqin  Naim  Karimov.  Mahmudxo ja  Behbudiy	
ʼ
www.ziyouz.com  kutubxonasi  121  qiladilar.  Аmmo  Shayxzoda  o z  asarida	
ʼ
Jaloliddinni, tarixiy manbalardan farqli o laroq, “Manguberdi” deb atagan va Nasaviy	
ʼ
kitobidagi  “Mangburni”  so zini  o zbek  tiliga  shunday  tarjima  qilgan.  Va  mashhur	
ʼ ʼ
sarkarda  o zbek  xalqi  o rtasida  hanuzgacha  shu  nom  bilan  yashab  keladi.  Tarixiy	
ʼ ʼ
manbalarga  qaraganda,  agar  Xorazmshoh  Chingizxonning  tinchlik  va  totuvlik
haqidagi  taklifini  qabul  qilib,  u  yuborgan  elchi  bilan  birga  savdo  karvonini  ham
qilichdan o tkazmaganida, qudratli Xorazm saltanati XIII asrda mo g ullar tomonidan
ʼ ʼ ʼ
qonga  botirilmagan  bo lardi.  Xorazmshoh  Chingizxonning  o sha  davrdagi  eng	
ʼ ʼ
qudratli  qo shinni  to plagani  bilan  hisoblashmay,  katta  xatoga  yo l  qo ygan  bo lsa,	
ʼ ʼ ʼ ʼ ʼ
chor  atrofga  o lim  urug ini  sochib,  ya juj-ma juj  singari  bosib  kelayotgan	
ʼ ʼ ʼ ʼ
mo g ullarga  qarshi  otlangan  Jaloliddinga  yordam  bermay,  aksincha,  unga  har	
ʼ ʼ
tomonlama  qarshilik  ko rsatib,  yana-da  katta  xato  qilgan.  Jaloliddin  vatan  va  tarix	
ʼ
20 oldidagi  burchini  chuqur  his  etgani  uchungina  kichik bir  qo shin  bilan mo g ullargaʼ ʼ ʼ
qarshi  tengsiz  kurashga  otlanadi  va  chinakam  jasorat  namunalarini  ko rsatadi.	
ʼ
Jaloliddin mo g ullarning ashaddiy dushmani bo lganiga qaramay, Chingizxon uning	
ʼ ʼ ʼ
dovyurakligi va sarkardalik mahoratiga tan berishga majbur bo ladi. Shayxzoda yetuk	
ʼ
yozuvchi  sifatida  yoza  boshlagan  ilk  sahna  asariga  ana  shunday  tarixiy  shaxsni  –
mo g ul qo shinlariga g ulg ula solgan, g alaba yuz o girgan jang maydonlaridan ham	
ʼ ʼ ʼ ʼ ʼ ʼ ʼ
omoneson chiqib ketgan Jaloliddinni qahramon qilib oladi. 
“Jaloliddin Manguberdi” dramasida Shayxzoda Vatan erki, mustaqilligi uchun
fidoyilarcha  kurash  olib  borgan  mana  shu  jasur  sarkarda  qiyofasini  badiiy
gavdalantirdi.  Jaloliddin  Manguberdi  Amir  Temurga  ham  ibrat  bo’lgan  buyuk
siymodir.  Taniqli  adabiyotshunos  Naim  Karimovning  fikriga  ko’ra,  urush  yillarida
hokimiyat  vakillari  yozuvchilarni  o’tmishdagi  mashhur  sarkardalar  haqida  asar
yozishga  da’vat  etishgan.  Ular  bunday  asarlar  xalq  va  armiyani  o’tmishdagi  jasur
sarkardalardan,  xalq  qahramonlaridan  ibrat  olishga  da’vat  etishi,  ularni  bu  mashhur
shaxslarning  vatanparvarlik  fazilatlari  ruhida  tarbiyalashi  mumkin  degan  qarashda
bo’lishgan.  Shunday  ijodiy  buyurtmani  olgan  Shayxzoda  o’zbek  xalqining  jasur
farzandlaridan  biri  Jaloliddin  Manguberdi  haqida  sahna  asari  yozishga  kirishgan.
Respublikaning  o’sha  paytlardagi   rahbari  Usmon  Yusupov  shoirning  asarini  tezroq
yakunlashi  uchun  uni  yurtimizning  xushmanzara  maksanlaridan  biri  Farg’ona
viloyatiga yuboradi. “Boshqa ishlar bilan xayolingni bo’lma. Xalq sendan Jaloliddin
to’g’risidagi  asarni  intizorlik  bilan  kutmoqda.  Vodilga  borib,  uni  tezroq  tugallab
qayt!”  deya  rahbar  shoirni  ruhlantiradi.  Shunday  qilib,  Maqsud  Shayxzoda  rafiqasi
Sakinaxonim  bilan  Farg’onaga  borib,  olti  oy  ichida  tarixiy  dramani  yozadi.  Buni
qarangki,  odamlar  qalbida  vatanparvarlik  tuyg’usini  jo’sh  urdiruvchi,  qahramonlik
ruhidagi bu asar bugun ham o’z ahamiyatini yo’qotgani yo’q. Oradan ko’p yillar o’tsa
ham Shayxzoda domla asarlari o’z kuch-qudratini namoyon etib kelmoqda. Yaqinda
shoir  Botir  Ergashevning  aynan  "Jaloliddin  Manguberdi"  dramasidagi  "Ulug’vor
21 niyatlarga kor qilmas ajal, Kim yurtdan yovni quvsa, mendirman o’shal" misrasidan
ilhomlanib  yozgan  she’ri  Ozodbek  Nazarbekov  tomonidan  maromiga  yetkazib
kuylanishi  va bu qo’shiq xalqimiz ko’nglidan chuqur o’rin egallagani bunga yorqin
misol. 
Asarda  sulton  Jaloliddinning  oxirgi  so’zi  sifatida  quyidagi  satrlar  keltiriladi:
Bir  kun  paydo  bo’laman  shu  yurt,  shu  yerda,  Yurt  shaydosi  ko’rinmas  g’urbatda  –
go’rda. 
Kim yurtdan yovni quvsa, mendurman o’shal! 
Ulug’vor niyatlarga kor qilmas ajal 
Ma’lumki, sho’ro davrida, o’tmishdagi xon, sulton, hukmdorlarimiz nechog’liq
buyuk  va  vatanparvar  bo’lishidan  qat’iy  nazar,  yoppasiga  qoralab  kelindi.  Chunki
sho’rolarga  buyuklarimizdagi  xuddi  ana  shu  vatanparvarlik  qudrati  ma’qul  kelmas,
ota-bobolarimizdagi ana shu buyuk xislat yangi avlodlarga o’tishini istamas edilar. 
O’zbekiston  hukumati  xalqning  bu  jasur  farzandi  nomini  abadiylashtirish
maqsadida «Jaloliddin Manguberdi tavalludining 800 yilligini nishonlash haqida» 
(1998)  maxsus  qaror  qabul  qildi,  O’zbekiston  Prezidentining  farmoni  bilan
(2000)  «Jaloliddin  Manguberdi»  ordeni  ta’sis  etildi.  Vatanparvarlik  hissiyoti  jo’sh
urib  yozilgan  Maqsud  Shayxzodaning  «Jaloliddin  Manguberdi»  dramasi  1945-yilda
Hamza  nomidagi  O’zbek  davlat  drama  teatri  tomonidan  muvaffaqiyat  bilan
sahnalashtirilgniga  qaramay,  ko’p  o’tmay,  sahnadan  olib  tashlandi.  Muallifga  esa
o’tmishni, xonlarni, beklarni, feodalizmni oqlash va yoqlash tamg’asi yopishtirildi. 
Bu  «aybnoma»  nohaq  qamalishiga  ta’sir  ko’rsatdi.  Dramaning  ayrim
parchalarigina  yozilgan  kezlari  nashr  etildi.  Muallif  hayotlik  chog’ida,  biror  marta
to’lig’icha  chop  etilgani  yo’q.  To’lig’icha  ilk  bor  o’zbek  tilida  dramaturg  vafotidan
22 yigirma  bir  yil  o’tgach  (1988)  bosmadan  chiqdi.«Jaloliddin  Manguberdi»  dramasida
ona-Vatan  uchun,  uning  ozodligi  uchun  bosqinchilarga  qarshi  kurash  olib  borgan
jasur  sarkarda,  buyuk  hukmdor  siymosi  o’zining,  ayniqsa,  tabiiy,  jonli  tasvirlanishi
bilan  ajralib  turadi.  Tasvirdagi  qahramon  tabiiyligini  ta’minlovchi  muhim  hayotiy
omillar  bor,  albatta.  Xalqni,  lshkarni  dushmanga  qarshi  birlashtirish  va  yurt
himoyasini  uyushtirish  yo’lidagi  Jaloliddin  ko’rsatgan  jonbozliklarini  saroydagi
Badriddin  singari  munofiq  kimsalar  va  ular  ta’sirida  dastlab  otasi  Xorazmshoh  ham
to’g’ri  tushunmaydi.  Shunda  Jaloliddin  «Menga  koshonadan  chodir  yaxshiroq»  deb
chiqadi  va  yurt  himoyasi  uchun  qo’shin  berishlarini  talab  qiladi.  Amir  Badriddin
valiahdning bu mardona so’zlari ostidagi maqsad vatanparvarlik emas, taxtni egallash
deb  tushunib,  shoh  hayot  bo’lishiga  qaramay,  «u  taxtga  ega  bo’lmoqchi»  deb  ig’vo
boshlaydi. 
Jaloliddin  –  qahramon  shaxs.  U  jasur  sarkarda,  elni,  yurtni  g’animga  qarshi
birlashtirayotgan, tashabbusi bilan lashkarni ulug’ g’alabalarga ilhomlantirayotgan va
bu yo’lda ibrat  ko’rsatayotgan valiahd bo’lishiga qaramay, ayni vaqtda, oddiy inson
sifatida gavdalanadi. Masalan, Jaloliddin bilan singlisi Sultonbegim o’rtasidagi oddiy
insonlarga  xos  bo’lgan  aka-singillik  mehr-oqibatlari  shu  qadar  samimiy  va  go’zal
tasvirlanadiki, kishining havasi keladi.Vatan va xalq taqdirining eng qaltis pallalarida
ularni  bosqinchilardan  himoya  qilish  uchun  otlangan  Jaloliddinning  bu  yo’ldagi
shijoatini, jur’atini, jasoratini ko’rsatar ekan, dramaturg o’z qahramonining valiahd va
hukmdor  sifatidagi  xususiyatlaridan  ko’ra  oddiy  inson  sifatidagi  iztiroblarini,  har
qanday  insonga  begona  bo’lmagan  ayrim  mas’uliyatli  holatlardagi  ikkilanishlarni
badiiy  tasvirlashga  alohida  e’tibor  beradi.  Bu  esa  qahramon  xarakterining  ishonarli,
jonli va hayotiy chiqishini ta’minlaydi. Dushman qo’liga tushib azoblangandan ko’ra,
o’limni  afzal  bilib,  hatto  dunyodagi  eng  aziz  zot  –  onasi  va  farzandlari  daryoga
cho’ktirilishini  ma’qul  ko’rgan  Jaloliddin  Manguberdi  va  mard  Temur  Malikning
tarixiy haqiqat ruhi bilan yo’g’rilgan siymolari dramaturg Maqsud Shayxzoda qalami
23 ostida ko’z o’ngimizda tirik insondek gavdalanadilar.Dramaturg Chingizxon obrazini
mahorat  bilan  yaratadi.  Shunisi  muhimki,  u  bu  obrazni  qora  bo’yoqlarga  chaplab
tashlamaydi. Tarixiy haqiqatga rioya qilgan holda, bu shaxsning Jaloliddin va Temur
Malik  qahramonligi  jasoratiga  tan  berganligini  ifodalashni  unutmagani  holda,  uning
tabiatidagi  bosqinchilik,  yovuzlikni,  pokiza  insoniy  tuyg’ularni  oyoq  osti  qilish
singari xususiyatlarni to’laqonli badiiy gavdalantiradi: Adolat yo insof? Nima degan
u? 
Tupurdim bularga, ming katta 
Yuqoridagi  qahramonlar,  asosan,  tarixiy  qahramonlardir.  Asarda  ular  bilan
yonma-yon  dramada  muallif  badiiy  taxayyulining  mahsuli  bo’lgan  Elbors  pahlavon,
Yaroqbek,  Navkar,  No yon,  Tabib  chol  singari  to’qima  qahramonlar  ham  ishtirokʻ
etadilar.  Ko’rinib  turibdiki,  Jaloliddin  Manguberdi  dramasining  asosini,  mevalarini
etakchi  qahramonlarini  tarixiy  shaxslar  tashkil  etadi.  Lekin  to’qima  personajlarning
zimmasidagi  yuk ham  oz emas. Elbors pahlavon va Chol qiyofalarida, asosan,  xalq,
xalq vakillari qiyofasi, kuchi mujassamdir. Elbors pahlavon, aslida cho’pon. U qaltis
vaziyatlarda  Jaloliddinning  yonida  bo’ladi.  Unga  ko’makka  keladi.  Sarkardani
zaharlashga  intilgan  tabib  og’usidan  saqlab  qoladi.  Bosqinchilar  bilan  ayovsiz
janglarda  qahramonlik  namunalarini  ko’rsatadi.Maqsud  Shayxzoda  bu  obrazlarga
muhim  ma’no  yuklar  ekan,  yurtimizdagi  XIII  asr  tarixiy  hodisalarini
gavdalantirishdan  tashqari,  Vatan  bosqinchilariga  oyoq  osti  bo’lishida,  xalq  boshiga
azob-uqubatlar  yog’ilishida,  mustaqillikning  qo’ldan  ketishida  mana  shunday
xiyonatlarning  o’rni  oz  emas,  degan  achchiq,  lekin  muhim  degan  ma’nolarga  ham
ishora qilmoqchi bo’ladi. Shunday ekan, ushbu drama Jaloliddin Manguberdi, Temur
Malik  singari  asosiy  qahramonlari  bilangina  emas,  Badriddin,  Yaroqbek,  Sulton
Muhammad  Alovuddin  singari  personajlari  bilan  ham  bizni  ogohlikka  chaqiradi,
Mustaqilligimizni  ko’z  qorachig’idek  e’zozlashga  da’vat  etadi,  xalqni,  yoshlarni
24 vatanparvarlik  ruhida  tarbiyalashga  xizmat  qiladi.  «Jaloliddin  Manguberdi»  dramasi
badiiy  jihatdan  teran  asardir.  Asa  monolog  va  dialoglari  pishiq  ishlangani,  har  bir
qahramon  xarakterining  ham  til  boyligini,  ham  ruhiy  dunyosidagi  o’ziga  xoslikni
ifodalay  oladigan  yo’sinda  ekani  bilan  ajralib  turadi.  Qahramonlararo  konfliktlarda
sun’iylik yo’q, ular voqealarning tabiiy oqimi va xarakterlar kurashidagi maqsadning
hayotiyligi  va  haqqoniyligidan  kelib  chiqadi.Bu  asarga  qadar  dramaturgiyamizda
«Abulfayzxon»  singari  tragediyalar  mavjud  edi.  Shunga  qaramay,  mazkur  asar
o’zining  tug’ilishi  va  shakli  jihatidan  Sofokl  davridagi  qadimgi  Yunon  mumtoz
tragediyalaridagi  fazilatlarni  o’zida  namoyon  etuvchi  dastlabki  o’zbek  dramalaridan
biridir,  deyish  mumkin.  Birinchi  pardadagi  xos  vazifasini  ijro  etuvchi  umumiy
yallalar,  sipohlar  yallasi,  soqchilar  qo’shig’i,  sahnaga,  shuningdek,  alohida  ovoz
personajlarining  olib  kirilishi,  ikkinchi  pardada  jarchilar  va  masxarabozlardan
foydalanish,  xalq  obrazini  ifodalovchi  personajga  murojaat  etilishi  va  boshqalar
shunday  deyishga  asos  beradi.  Qadimgi  mumtoz  yunon  tragediyalaridagi  bu
xususiyatlar,  mohiyat  e’tibori  bilan  qaraganda,  o’zbek  dramaturgiyasida  ilk  bor
qo’llanishidir.  Bunday  xususiyatlar  dramaturgiyamiz  jahon  dramaturgiyasidagi
rangbarang,  murakkab  shakl  va  tuzilishlarni  o’tgan  asrning  o’rtalaridayoq
o’zlashtirish  salohiyatiga  ega  bo’lgan  san’atkorlarimiz  bo’lganini  ko’rsatadi.
Dramatik asarni she’riy shaklda yozish muallifdan katta poetik mahoratni talab etadi.
Maqsud Shayxzodaning «Jaloliddin Manguberdi» she’riy dramasi ana shunday katta
san’atkorlik bilan yozilgan poetik asardir.
O‘zbekistonda  amalga  oshirilayotgan  tub  islohatlarning  diqqat  markazida,
shubhasiz,  yoshlar  masalasi  va  muammosi  turadi.  Aynan  shuning  uchun  ham  yosh
avlodni  vatanparvarlik  ruhida  tarbiyalashdek  muhim  maqsad  milliy  ta’lim  tizimi
oldidagi  eng  asosiy  vazifalardan  biri  hisoblanadi.  Shu  o’rinda,  albatta,  yoshlarni
mustaqil  fikr  va  dunyoqarash,  zamonaviy  bilim  va  tafakkur,  eng  asosiysi,  o‘z  ona
25 vatanini sevishni,  o‘z ona tilisi va chet  tillarida to‘g‘ri  va ravon so‘zlashni o‘rgatish
har bir pedagog uchun asosiy vazifa sanaladi. 
Bugungi  kunda  adabiyot  o‘qitishning  metodologik  asoslarini  ishlab  chiqishda
shaxsga  yo‘naltirilgan  ta’lim  nazariyasiga  tayanilmoqda.  “...bu  o‘rinda  gap,  eng
avvalo,  yoshlar  va  aholi  o‘rtasida  mamlakatimizning  boy  tarixini,uning  betakror
madaniyatini  keng  targ‘ib  qilish,jahon  ilm-fani  va  adabiyoti  yutuqlarini  etkazish
uchun zarur muhit va shart-sharoit yaratish” – degan yurtboshimiz. Yo‘qotilgan urf-
odatlarni tiklash, har bir etnik guruh madaniyati o‘ziga xosligini anglash davrimizning
ustuvor vazifalaridir. 
2.2. "Jaloliddin" tragediyasining o‘zbek milliy g‘ururini shakllantirishdagi roli
Davlat  yosh  avlodda  bag‘rikenglik  va  o‘zaro  hurmatni  tarbiyalashga  intiladi.
Har  qanday  davlatning  ustuvor  vazifasi  vatanparvarlik  tarbiyasidir.  Shaxsiy
intilishlardan  tashqari,  insonga  umuminsoniy  qadriyatlar  kerak  va  ulardan  biri
vatanparvarlik  tuyg‘usi,  bu  vatanparvarlik,  o‘z  Vataniga  muhabbat,  bu  barcha
odamlarni yagona jamiyatga bog‘laydigan axloqiy xususiyatdir. 
Vataniga muhabbat bilan birlashgan jamiyatgina davlatni yaxlit va obod qilishi
mumkin. Vatanparvarlik tarbiyasi bir necha bosqichlardan o‘tadi: oilangizga bo‘lgan
muhabbatdan Vatanga muhabbat. Vatanga muhabbat – vatanparvarlikning eng yuqori
darajasi. 
So‘nggi yillarda o‘quvchilarni badiiy asarni tahlil qilishga o‘rgatish masalasiga
alohida e’tibor qaratilmoqda. Bu masala uzoq yillardan buyon olimlarning e’tiborini
o‘ziga  jalb  qilib  kelmoqda.  Shu  o‘rinda  shoir,  dramaturg,  tarjimon,  olim,  pedagog
Maqsud  Shayxzodaning  ijodi  sof  muhabbatga,  odamlar  o‘rtasidagi  munosabatlarga,
26 do‘stona aloqalarga, beg‘ubor fikrlarga va vatanparvarlikning eng yuqori tuyg‘ulariga
asoslangan.  Maqsud  Shayxzodaning  she’riyati  har  bir  satrida  zamonaviylik  bilan
chambarchas bog‘liq uning fuqarolik lirikasi juda dolzarbdir. Maqsud Shayxzodaning
she’rlari  mazmunan  chuqur,  ma’no  jihatidan  juda  mantiqiy.  She’riyatining  asosini
qahramonlik,  psixologik,  dramatik  jarayonlar  tashkil  qiladi.  Uning  437  sahifadan
iborat “25 yillik bahs” kitobida ham vatanga bo‘lgan lirik ijod namunalari aks etgan.
Hozirgi  kunda  o‘tmish  ajdodlarimizning  urf  -  odatlari  va  yutuqlarini  qayta  tiklash
uchun  sharoit  yaratmoqdamiz.  Bu  yoshlarga  bag‘rikenglik,  tinchlik  va  barqarorlikni
ta’minlash  omili  sifatida  xizmat  qiladi.  Zamonaviy  yoshlar  orasida  vatanparvarlikni
shakllantirishning ajralmas qismi bu Ulug’ Vatan urushi qahramonlari misolida ta’lim
berishdir.  Ikkinchi  jahon  urushi  yillarida  Maqsud  Shayxzoda  bir  nechta  she’riy
to‘plamlarini nashr ettirdi: “Jang nima uchun?”, “Jang va qo‘shiq”, “Yurak gapiradi”,
“Momaqaldiroq bilan tug‘ilgan” kabi. Shu bilan bir qatorda, Yo‘ldosh Oxunboboyev
haqida  “O‘n  birinchi”,  “Zhenya”,  “Uchinchi  o‘g‘il”,  “Oqsoqol”  she’rlarini  yozgan.
Tarixiy  voqealarni  bilish  zamonaviy  yoshlar  orasida  vatanparvarlik  tuyg‘ularini
shakllantirishga asos yaratadi. Ulug’ Vatan urushi va vatanparvarlik mavzusi Maqsud
Shayxzoda ijodida o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan, chunki bu voqea har bir oilaga ta’sir
ko‘rsatgan.  G‘alaba  kuni  har  yili  fashist  bosqinchilariga  qarshi  kurashgan
mamlakatlarda keng nishonlanadi. Minglab yoshlar  jang maydonida halok bo‘lishdi.
Ular  g‘alaba  qozonish  g‘oyasidan  ilhomlangan.  Ular  bizning  gullab  yashnashimiz
uchun  yoshlarimiz  va  davlatimiz  uchun  jonlarini  fido  qilganlar.  Har  bir  inson  erkin
mamlakatda chuqur nafas olayotgani uchun minnatdor bo‘lishi kerak. 
Shuni  ta’kidlash  kerakki,  vatanparvarlik  ko‘plab  omillar  ta’siri  ostida
shakllanadigan  shaxsning  ma’naviyati,  fuqaroligi  va  ijtimoiy  faoliyati  birligida
namoyon  bo‘ladi.  Bunday  holda,  asosiy  rolni  ta’lim  egallaydi.  Axir,  u  har  doim
shaxsning  shakllanishiga  va  natijada  butun  jamiyat  farovonligiga  hal  qiluvchi  ta’sir
ko‘rsatadi.  Zamonaviy  avlodni  vatanparvarlik  tarbiyasi  muammolarini  hal  qilishda
27 yoshlarning  o‘zlari  ishtirok  etishlari,  Vatan  tushunchasi  ahamiyatini  anglab,  uning
madaniyati,  urf-odatlari  va  tarixini  sevish,  bilish  va  hurmat  qilishlari  kerak.
Ma’lumki,  vatanparvarlik  tuyg‘usi  mazmunan  ko‘p  qirrali.  Bu  nafaqat  Vatanga
bo‘lgan  muhabbat,  balki  o‘z  tug‘ilgan  joyiga  bo‘lgan  muhabbat  va  o‘z  xalqi  uchun
g‘ururlanish, o‘z mamlakatining boyligini saqlash va rivojlantirish istagidir. 
Shu ma’noda, Uiug‘ Vatan urushi davrida Maqsud Shayxzoda  o‘zbek  folklori
va  mumtoz  she’riyatining  eng  yaxshi  she’riy  an’analarini  zamonaviy  adabiyot
yutuqlari  bilan  birlashtirgan.  Maqsud  Shayxzoda  mumtoz  Sharq  she’riyatining
mumtoz janrlarida asarlar yozadi. Xususan, vatanparvarlik mavzusi “Toshkent haqida
she’r”  (“Toshkentnoma”,  “Chorak  asr  divan”  tanlangan  asarlar  to‘plami,  “Yillar  va
yo‘llar”  lirik  to‘plami,  “Istiqbol”,  “Lirik  va  falsafiy  asarlar”  da  ko‘tarilgan.  Maqsud
Shayxzodaning  vatanparvarlik  tarbiyasi  mavzusi  “Jaloliddin  Manguberdi”
tragediyasida  o‘z  yurtining  ozodligi  va  mustaqilligi  uchun  mo‘g‘ul  istilochilariga
qarshi  kurashgan  so‘nggi  Xorazm  shohining  jangovar  jasoratini  tarixan  aniq  va
haqqoniy tasvirlagan.1988-yilda “Jaloliddin Manguberdi” birinchi marta o‘zbek tilida
yozuvchining “Boqiy dunyo” degan kitobida to‘la bosilib chiqarildi. Odamlar qalbida
vatanparvarlik tuyg‘usini jo‘sh urdiruvchi, qahramonlik ruhidagi bu asar bugun ham
o‘z ahamiyatini yo‘qotgani yo‘q. Oradan ko‘p yillar o‘tsa ham Shayxzoda asarlari o‘z
kuch-qudratini  namoyon  etib  kelmoqda.  Maqsud  Shayxzodaning  xalqimiz  tarixiga,
jumladan,  Jaloliddin  Manguberdi  taqdiri  va  kurashiga  odilona  yondoshganligini,
haqiqatni  himoya  qilganligini  asarni  o‘qish  jarayonida  tusnunib  olamiz.  “Jaloliddin
Manguberdi”  asari  yoshlarda  o‘zligini  anglash,  millati  bilan  g‘ururlanish  ruhini
uyg‘otadi.  Shuning  uchun  ham  bu  asarlar  Shayxzodaning  yozuvchilik  shuuri  va
ijodkorlik  zehnining  o‘tkirligini  yana  bir  bor  isbotladi.  Maqsud  Shayxzodaning
o‘zbek adabiyotiga qo‘shgan yana bir ulkan hissasi “Mirzo Ulug‘bek” tragediyasidir.
Tragediya  1964  yili  yozildi,  o‘sha  yili  bu  asar  Hamza  teatri  sahnasida  qo‘yildi,
keyinchalik  uning  asosida  kinofilm  yaratildi.  Maqsud  Shayxzodaning  yuqorida  tilga
28 olingan  dramatik  asarlari  va  boshqa  bir  qator  ijod  namunalarini  o‘qir  ekanmiz,
ularning  har  birida  yuksak  vatanparvarlik  tuyg‘ularining  mahorat  bilan
ifodalanganligini  guvohi  bo‘lamiz.  Xalqning  tarixiy  xotirasi  avloddan  avlodga  o‘tib
boradi.  O‘tmishda  yaratilgan  ma’naviy  va  madaniy  qadriyatlar  zamonaviy  jamiyat
mulkiga  aylanadi.  Buning  yorqin  namunasi  Maqsud  Shayxzodaning  mana  shunday
vatanparvarlik va Vatanga muhabbat ruhida yozilgan asarlaridir. 
O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Shavkat  Mirziyoev  o‘z  nutqlarida
ta’kidlaganidek:  “Hozirgi  paytda  yoshlar  o‘rtasida  barqaror  fuqarolik  pozitsiyasini
shakllantirmasdan,  tashabbuskorlikni,  mustaqillikni  rivojlantirmasdan  va  o‘z
mamlakati  manfaatlarini  himoya  qilishga  tayyor  bo‘lmasdan  iloj  yo‘q”.  Ta’limni
rivojlantirishning  hozirgi  bosqichida  yoshlarni  tarbiyalash  jarayonining  muhim
vazifalaridan  biri  bu  talabalarda  bebaho  durdonalarimiz  orqali  vatanparvarlik
tuyg‘usini shakllantirish va rivojlantirishdir, chunki bu tuyg‘usiz chinakam barkamol
insonni tarbiyalash haqida gapirish mumkin emas”.
XULOSALAR.
Maqsud Shayxzoda "Jaloliddin" tragediyasida vatanparvarlik va millatparvarlik
motivlari  juda  kuchli  aks  etgan.  Bu  asar  o'z  xalqining  tarixiy  o'zligini,  milliy
qadriyatlarini  va  mustaqilligini  saqlash  uchun  kurashayotgan  qahramonlar  orqali
o'zbek adabiyotida o'ziga xos o'rin egallaydi. Shayxzoda o'z asarida o'z vatani uchun
jonini fido qilishga tayyor bo'lgan Jaloliddin Manguberdi obrazini yaratadi. Jaloliddin
orqali  millatni  sevish,  uni  himoya  qilish  va  unga  sadoqatlilik  kabi  tushunchalar
yuksak badiiy darajada tasvirlangan.
Asar  davomida  Jaloliddinning  vatanparvarligi  va  millatparvarligi  uning
harakatlari,  qarorlari  va  shaxsiy  fojialari  orqali  ochib  beriladi.  Jaloliddin,  dushman
29 bosqiniga qarshi kurash olib borar ekan, o'z xalqining erkinligi va mustaqilligi uchun
barcha imkoniyatlardan foydalanadi. U mamlakatini va millatini tashqi bosqinlardan
himoya  qilishda  qat'iyatli  bo'lib,  hatto  shaxsiy  hayotini  qurbon  qilishga  tayyorligini
ko'rsatadi.
Shayxzoda, bu tragediya orqali, nafaqat tarixiy voqealarni aks ettiradi, balki o'z
davridagi  milliy  uyg'onish  va  o'zlikni  anglash  jarayonlariga  ham  ishora  qiladi.
Asardagi qahramonlarning vatanparvarlik va millatparvarlikka bo'lgan munosabatlari
bugungi o'quvchiga ham ibrat bo'lib, milliy g'urur va o'zlikni anglashning muhimligini
yana bir bor ta'kidlaydi.
Xulosa qilib aytganda,  "Jaloliddin" tragediyasi  Maqsud  Shayxzoda tomonidan
yozilgan  o'zbek  adabiyotining  yorqin  namunasidir.  Bu  asar  orqali  muallif
vatanparvarlik va millatparvarlik motivlarini yuksak badiiy mahorat bilan ifodalaydi,
o'z  xalqining  tarixiy  xotirasini  yuksak  qadrlaydi  va  kelajak  avlodga  milliy  g'urur  va
mustaqillik ruhini tarbiyalashga hissa qo'shadi.
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI :
1. Rasulov A. Badiiylik – bezavol yangilik. – T.: - Sharq, 2007.
2. Mirzayev S. XX asr o‘zbek adabiyoti. – T.: - Yangi asr avlodi. 2005. 
3. Alimbekov A. Yulduzning besh qirrasi. – T.: Muharrir. 2012. 
4. A’zam E. Shovqin. – T.: O‘zbekiston. 2011. 
5. Jo‘raqulov U. Hududsiz jilva. – T.: Fan. 2006. 
6. Yo‘ldoshev Q. Yoniq so‘z. – T.: Yangi asr avlodi. 2007. 
7. Karimov B. Qodiriy sog‘inchi. – T.: Fan. 2004. 
8. Normatov U. Ijodkorning dahlsiz dunyosi. – T.: 2009. 
9. Sharafiddinov O. Ijodni anglash baxti. – T.: Sharq. 2004.Shaxobiddin Muhammad 
al-Nasaviy, Sulton Jaloliddin Manguberdi hayoti tafsiloti, T., 1999;
30 10. Jaloliddin Manguberdi (o zbek, ingliz, rus tilida), T., 1999;ʻ
11. Jaloliddin Manguberdi, Vatan, yurt himoyachisi, T., 1999;
12. Buniyotov 3., Anushtagin Xorazmshohlar davlati (1097—1231), T., 1998;
13. Toshev N., Jaloliddin Manguberdi, T., 1999;
14. Bo riyev O., Toshev N., Jaloliddin Manguberdi, T., 1999;	
ʻ
15. Xorazmshoh Jaloliddin Manguberdi, T., 1999;
16. Mirxondning „Ravzat us-safo“ asarida Jaloliddin Manguberdi zikri, T., 1999;
17. Tonariy O., Jaloliddin Xorazmshoh va uning davri, T., 1999.
18. Akbar Zamonov. O rta asr tarixiy shaxslari hayotining ayrim noma lum sahifalari. 	
ʻ ʼ
T.: Bayoz, 2019.
19. Zokirov M. Maqsud Shayxzoda. Adabiy tanqidiy ocherk, T., 1969 y.
20. Yusuf Shomansur. Shayxzoda — bunyodkor shoir, T., 1972 y. - 179 b.
21. G afurov I., O rtoq shoir. Maksud Shayxzoda ijodiyoti, T., 1975 y. - 215 b.	
ʻ ʻ
22. Maksud Shayxzoda zamondoshlari xotirasida, T., 1983 y.
23. Maksud Shayxzoda zamondoshlari xotirasida, T., 1983.
24. S. Mirvaliyev, R. Shokirova “O zbek adiblari” G afur G ulom nomidagi adabiyot 	
ʻ ʻ ʻ
va san at nashriyoti T., 2016.	
ʼ
25.  Shayxzoda Maksud. Shoir qalbi dunyoni tinglar (Tanlangan asarlar) // Toshkent, 
“Nihol”, 2008.
26. Cho’lponova Xadicha Toshbayevna, Saliyeva Ug’iloy Kalmurat qizi Maksud 
Shayxzodaning ijodini o’rganish-yoshlar manaviyatining omilidir. New scientific 
esearchers EUROPE CONFERENCES AND CONURC . Volume issue 1, 2022/ 
Page 1-8
27. Cho’lponova Xadicha Toshbayevna, Saliyeva Ug’iloy Kalmurat qizi Maksud 
Shayxzoda mumtoz adabiyot tadqiqotchisi sifatida. New scientific researchers 
EUROPE CONFERENCES AND CONURC . Volume issue 1, 2022/ Page 9-14
31 28. Mustafayev, U. U. (2021). YANGI O ‘ZBEKISTON: QADRIYATLAR VA 
FALSAFIY FANLARNING DOLZARB MUAMMOLARI BO ‘YICHA AYRIM 
MULOHAZALAR. Oriental rena
32 Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Gumanitar fanlar fakulteti O‘TA 22/3 - guruh talabasi
Salohiddinova Sevinch
“ MAQSUD SHAYXZODA "JALOLIDDIN" TRAGEDIYASIDA
VATANPARVARLIK VA MILLATPARVARLIK MOTIVLARI. ”
mavzusida yozilgan kurs ishiga
XULOSA
Kurs ishi mavzusining dolzarbligi, o’rganilganlik darajasining aniqlanganligi 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________
  Kurs ishining maqsad va vazifalari, tadqiq usullarining to’g’ri belgilanganligi 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________
  Kurs ishi mavzusiga oid daliliy materiallarning to’planganligi, mavjud ilmiy 
manbalarning qay darajada tahlil qilinganligi 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________
  Kurs ish mavzusi yuzasidan talabaning o’z nuqtayi nazarini haqqoniy aks ettira 
olganligi, ko’tarilgan muammoni hal etishga ijodiy yondashuvi 
33 _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________
Talabaning kurs ishi mavzusini yozma madaniy nutq talablari asosida chuqur ilmiy 
mushohada bilan izchillikida yoritib berganligi darajasi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________
Talabaning kurs ishida ko’tarilgan muammo yuzasidan umumlashma ilmiy-nazariy 
xulosalar chiqara olganligi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________
Talabaning kurs ishini rasmiylashtirishi va ochiq himoya qilishi. Himoya vaqtida 
talabaning mavzuni ilmiy nutq malakasi asosida izchil yorita berish mahorati, uning 
axborot texnologiyalaridan to’g’ri va samarali foydalanganlik darajasi 
___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Ilmiy rahbar ___________ 
Kafedra mudiri  O'.Saidov  
34