Tojikiston respublikasining geografik o'rni, tabiiy sharoiti va tabiiy resurslari

MAVZU: Tojikiston respublikasining geografik
o`rni, tabiiy sharoiti va tabiiy resurslari
Kirish
I  BOB.  TOJIKISTON  RESPUBLIKASI  HAQIDA  UMUMIY
GEOGRAFIK MA’LUMOT.
I.1. Tojikiston Respublikasining geografik o`rni, chegaralari.
I.2. Tabiiy sharoiti.
I.3. Tabiiy resurslari va ulardan xo`jalikda foydalanish masalalari.
II.  BOB.  TOJIKISTON  RESPUBLIKASINING  GEOGRAFIK
KO’RSATKICHLARI.
II.1.Tojikistonning aholisi va mehnat resurslari
II.2.Xalq xo`jalik tarmoqlari geografiyasi
III.3.Transporti, tashqi iqtisodiy aloqalari, iqtisodiy rayonlari
Xulosa 
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati Kirish
 Rasmiy nomi — Tojikiston Respublikasi. Poytaxti — Dushanbe. Hududi —
143100 km3. Aholisi – 7,9 mln kishidan ortiq (2012yil). Davlat tili tojik. Dini —
islom. Pul birligi — somoniy.
 Geografik  joylashuvi  va  tabiati.  Markaziy  Osiyoda  joylashgan  davlat.
Janubda  Afg’oniston  (chegaraning  uzunligi  —  1206  km),  shimol  va  g’arbda
0’zbekiston (1161 km), shimolda Qirg’iziston (870 km), sharqda Xitoy (414 km)
bilan  chegaradosh.  Chegaralarining  umumiy  uzunligi  —  3651  km.  Toji¬kiston
hududining 90% dan oshig’ini tog’lar tashkil qilib, mamlakat hududining yarmidan
oshig’i  dengiz  sathidan  3000  m  balandlikda  joylashgan.  Tojikistonning  shimoli
g’arbiy va markaziy qismlarida Zarafshon, Turkiston, Hisor, Oltoy tog1 tizmalari,
janubi sharqida Pomir tog` tizmasi joylashgan. Eng baland cho’qqisi 7498 m. Tog’
tizmalari  bir-biridan  vodiylar  bilan  ajralgan.  Yirik  vodiylari  —  Hisor  va  Vaxsh.
Asosiy  daryolari  —  Sirdaryo,  Amudaryo.  Yirik  ko’li  —  Qorako’l.  Asosiy  tabiiy
boyliklari: neft, gaz, ko’mir, uran, gidroresurslarga boy.
Iqlimi  —  kontinental.  O’simlik  dunyosi  boy.  Yaylov  va  tog’oldi
o’simliklari,  archa,  yong’oq,  olcha,  jiyda  ko’plab  o’sadi.  Shoqol,  jayra,  quyon,
xongul,  to’ng’iz,  yovvoyi  mushuk,  qor  barsi,  arxar,  yovvoyi  parrandalar,
kaltakesak, ilonlar (kapcha, gyurza, efa) faunasining asosini tashkil etadi.
 Davlat  tuzilishi,  siyosiy  partiyalari.  Davlat  tuzilishi  —  respublika.
Mamlakat tarkibiga Sug’d va Xatlon viloyatlari hamda Tog’li Badaxshon viloyati
kiradi.  1991-yil  9-sentyabrda  Tojikiston  mustaqilligi  e’lon  qilinib,  ushbu  kun
milliy  bayram  —  Mustaqillik  kuni  deb  qabul  qilingan.  Ijro  etuvchi  hokimiyat
prezident  (Oliy  Kengashning  raisi)  va  Bosh  vazir  boshchiligidagi  Vazirlar
Mahkamasiga tegishli. Qonun chiqaruvchi oliy organ — Oliy Kengash. Eng yirik
siyosiy partiyalari: Erkin mehnat partiyasi, Tojikiston xalq partiyasi, Kommunistik
partiya. I Bob. Tojikiston Respublikasi haqida umumiy geografik
ma’lumot.
I.1. Tojikiston Respublikasining geografik o`rni, chegaralari.
Hududi 143 ming kv.km
Aholisi 7 million kishi
Poytaxti Dushanbe shahri.
 Hududi,  chegaralari,  iqtisodiy  geografik  o`rni.  U  hududining  kattaligi
jihatidan  Markaziy  Osiyo  davlatlari  ichida  oxirgi  o`rinda  turadi  Uning  hududi
g`arbdan  sharqqa  715 va  shimoldan  janubga  509 km  masofaga  cho`zilgan.  Biroq
Tojikistonning shimoliy qismi uning janubidan uzilib qolgan. Oradagi osmono`par
tog`lar tabiiy to`siq tarzida qad ko`targan. Shuning uchun “Shimoliy Tojikiston” va
“Janubiy  Tojikiston”  degan  ob`yektiv  asosga  tayangan  geografik  tushunchalar
mavjud.  “Shimoliy  Tojikiston”  Farg`ona  vodiysining  bir  qismini,  “Janubiy
Tojikiston”  esa  Hisor,  Vaxsh,  Yovon  va  boshqa  o`nlab  vodiyo`larni  o`z  ichiga
oladi.
 Iqtisodi, transport kommunikatsiyalari. Tojikiston — agrar-industrial davlat.
Fuqarolar  urushi  natijasida  Tojikiston  iqtisodi  chuqur  inqirozni  boshidan
kechirmoqda.  Hukumat  bozor  munosabatlariga  o’tishni  qoilayapti.  Lekin
mamlakat  iqtisodida  davlat  ulushi  hanuzgacha  asosiydir.  Kimyo,  yengil  sanoat,
rangli  metallurgiya,  mashinasozlik,  oziq-ovqat  sanoatlari  yaxshi  rivojlangan.
Qishloq  xo’jaligining  asosiy  tarmog’i  paxtachilikdir  (paxta  tolasi  asosiy  eksport
mahsulotidir).  Paxtachilikdan  tashqari  ipakchilik,  bog’dorchilik,  sabzavotlar  va
uzum  yetishtirish  yaxshi  yo’lga  qo’yilgan.  Asosiy  savdo  sheriklari:  Rossiya,
O’zbekiston, Qirg’iziston, Turkmaniston.
 Temiryo’llarining umumiy uzunligi — 480 km, avtomobil yo’llari — 29900
km.
 Hozirgi Tojikiston hududi m. a. VI asrda Ahamoniylar davlati tarkibiga, m.
a.  IV  asrda  esa  makedoniyalik  Iskandar  imperiyasi  tarkibiga  kirgan.  M.  a.  III
asrdan  Grek-Baqtriya,  keyinroq  Kushon  davlatiga  qaram  bo’lgan.  VIII  asrda hozirgi  Tojikiston  hududiga  arablar  bostirib  kiradi.  IX-X  asrlarda  bu  hududlar Samoni ylar  davlati,  XII  asrda  Xorazmshohlar  davlati,  XIII  asrda  Mo’g’ullar  davl
ti,  XIV  asrning  ikkinchi  yarmida  Temur  va  temuriylar  davlatiga  qaram  bo’lg
n.  XVI  asrdan  XIX  asrning  ikkinchi  yarmigacha  Buxoro  xonligi  (amirligi)  tarkibig
 kirgan.  1868-yili  Rossiya  imperiyasi  hozirgi  Tojikiston  hududlarini  bosib 
ladi. 1917-yilgi davlat to’ntarishidan so’ng Tojikiston hududida sovet hokimiya
ti o’matiladi. 1924-yildan Tojikiston ASSR O’zbekiston SSR tarkibiga kiradi. 192
-yildan  Tojikiston  SSR  maqomini  oladi.  1991-yili  mustaq
Tojikiston  g`arbdan  O`zbekiston,  shimoldan  Qirg`iziston,  janub  va  sharqiy
tomonlardan Afg`oniston va Xitoy davlatlari bilan chegaralanadi. Respublikaning
hududi  baland,  past,  yassi  tog`lar,  qir-adirlar,  daryo  vodiyo`lari,  soy  bo`yo`lari,
tekislik  va  past  tekisliklardan  iborat.  “Dunyo  osmoni”  deb  nomlangan,  serqirra
baland  cho`qqilarga  boy  bo`lgan  Pomir  tog`i  va  uning  O`rta  Osiyoning  boshqa
davlatlari  bilan  tutashib  ketgan  Hisor,  Zarafshon,  Oloy  tog`  tizmalari  ham  shu
zamindadir.
Mamlakatning  iqtisodiy  geografik  o`rni  xalq  xo`jaligini  rivojlantirishga
ta`sir  ko`rsatib  turadi.  Birinchidan  uning  birmuncha  rivojlangan  O`zbekiston  va
Tojikiston  davlatlari  bilan  katta  masofada  chegaralanganligi  tashqi  iqtisodiy
aloqasida  muhim  o`rin  tutadi.  Bu  narsa  ayniqsa  Markaziy  Osiyo  davlatlarining
hamkorlikda olib borayotgan hozirgi igtisodiy siyosatiga mos tushadi. Ikkinchidan,
Tojikistonnnng  nisbatan  janubda  joylashganligi,  iqlimiy  resurslarning  agrosanoat
majmuini  rivojlantirishga  ijobiy  ta`sir  ko`rsatib  turishi,  kon-qazib  olish  sanoatini
rivojlantirih uchun tabiy-resurs omili sifatida ko`pgina rangli metall ruda konlariga
ega  ekanligi.  Shimoliy  va  Janubiy  Tojikistonning  baland  tog`lar  bilan  bir-biridan
uzilib qolganligi mamlakatning temir yo`l va avtomobil yo`lidagi ichki aloqalarini
o`zga  davlatlar  orqali  amalga  oshirishni  taqozo  qilgan.  Masalan,  mamlakatning
poytaxti  Dushanbedan  Shimoliy  eng  yirik  shahar  Xo`jandgacha  bo`lgan  masofa
320 km ga teng bo`lgani holda, bu masofadan uch marta ko`p bosib o`zga davlat
(O`zbekiston orqali Markaziy Osiyo davlatlari ichida eng ko`pligi va boshqa ichki Tojikiston Respublikasi Davlat Gerbi
omillar uning iqtisodiyotiga ijobiy ta`sir ko`rsatib turadi. O`z navbatida Tojikiston
IGO`ning  salbiy  tomonlari  ham  mavjud.  Hududining  materikning  ancha
ichkarisida-baland  tog`lik  zonada  joylashganligi  uchun  u  sayyoramizdagi
rivojlangan mamlakatlardan uzilib qolgan. Shuningdek, mamlakat hududining ko`p
qismini  tog`lar  egallaganligi  uchun  u  sharqiy,  janubi-sharqiy  qismida  joylashgan
davlatlar  bilan  iqtisodiy  hamkorlik  qilishda  tabiiy  ravishda  qiyinchiliklarga  duch
kelgan.  Hattoki  Respublika  hududining  o`zi  ham  baland  tog`lar  bilan  o`nlarcha
marta bo`linib qolganligi davlatnint umumiy taraqqiyotida tabiiy to`siqdir. Tojikiston Pomir tog`i va uning baland tizmalari orqali Xitoy va Afg`oniston
davlatlari  bilan  chegaralanadi.Hattoki  Pokiston  va  Hindiston  davlatlari  ham
Tojikistonga  yaqin  qo`shnidir.  Biroq  baland  tog`lar  esa  ushbu  davlatlar  bilan
bevosita iqtisodiy aloqa qilishga afsuski tabiiy to`siqdir. 
 Tojikiston  davlati  qishloq  xo`jaligini  rivojlantirish  uchun  qulay  geografik
xususiyat 
va imkoniyatlarga ega. Uning geografik o`rni, MODning nisbatan janubiy qismida
joylashganligi,  serquyoshligi,  yogin-sochinning  esa  birmuncha  ko`p  tushishi,
unumdor tuprog`i, mamlakat qishloq xo`jaligini kompleks rivojlantirishiga xizmat
qiladi.
Mamlakat yer usti tuzilishining murakkab ko`rinishi ayrim tur dehqonchilik
tarmoqlarini  tabaqalab  joylashtirish  va  cheklab  rivojlantirishni  taqozo  qilgan.
Jumladan  uning  tekislik  qismlari  va  daryo  vodiyo`larida  bir  dalada
dehqonchilikning  ayrim  turlaridan  yiliga  2  marta  hosil  olishni  ta`minlesa,  uning
tog`li  zonalarida  esa  vegetatsiya  muddati  qisqa  bo`lgan  ekinlarnigina  bir  marta
ekib olish mumkin.
Mamlakatning  qulay  iqlimiy  sharoiti  dehqonchilikni  rivojlantirishda  kuchli
tabiiy-resurs  omildir.  Bu  yerda  bulutsiz  kunlarning  ko`pligi,  havo  harorati  ijobiy
ko`rsatkichiniig yuqoriligi 5 darajadan yuqori havo haroratning umumiy yig`indisi
Shaartuzda  5885,  Dushanbeda  5238,  Ko`lobda  5812  darajadan  yuqori  havo
harorati yig`indisi mazkur shaharlarda 5489:4835 :5418 darajega teng, vegetatsiya
muddatining uzoqligi (mazkur shaharlarda 249 : 236 : 248 kunga teng Tojikistonda
issiqsevar  dehqonchilik  tarmoqlarini  keng  rivojlaitirishni  ta`minlangan.  Paxta  (va
shu jumladan qimmatbaho ingichka tolali paxta, sholi, bug`doy, subtropik va sitrus
mevalari yetishtirish iqlimiy sharoitning qulayligidir.
Respublikaning  keng  tarqalgan  bo`z  va  allyuvial  tuprolari  serunum  va
donador bo`lib ancha madaniylashgandir. Tuproq tarkibi, undagi chirindi miqdori
balandlik  mintaqasi  bo`ylab  o`zgaradi  va  bu  narsa  ham  dehqonchilikning  tarmoq
tuzilishi  hamda  hosildorligiga  ta`sir  ko`rsatib  turadi.  Masalan,  dengiz  sathidan
1000  metr  va  undan  baland  zonalarda  to`q  tusli  bo`z  tuproq  keng  tarqalgan. Ularning unumdorligi mamlakatning vodiylari hamda tekislik qismida uchraydigan
tipik bo`z tuproqdan 1,5-2 marta past.
Tojikistonda  gishloq  xo`jaligining  taraqqiyotida  kuchli  ta`sir  ko`rsatuvchi
yana  bir  tabiiy  resurs  omil—suvdir.  Janubda  joylashgan  Tojikiston  mamlakati
qishloq  xo`jaligidan  faqat  sug`orish  ishlarini  yaxshi  yo`lga  qoygani  uchun  mo`l-
ko`l hosil olib kelmoqda.
Tog`li  mamlakat  bo`lgan  Tojikistonda  sug`orib  amalga  oshiriladigan
dehqonchilk uning bir-biridan tabiiy to`siq-tog` bilan ajralib qolgan 5 ta Farg`ona,
Zarafshon, Hisor, Vaxsh, Qizilsuv-Yaxsuv vodiysida olib boriladi. Har bir vodiyda
ham daryo suvlaridan foydalanishning o`ziga xos zamonaviy usullari qo`llaniladi.
Masalan,  Farg`ona  vodiysida  Sirdaryodagi  MOD  giganti—Qayroqqum  suv
omboridan  o`nlarcha  gidrotexnika  inshootlari:  magistral  kanallar,  nasos
stansiyalari,  suv  taqsimlovchi  tugunlar,  xo`jaliklararo  va  tarmoqlararo  kanallar
qazilgan.  Sug`orishning  bir-butun  gidrotexnika  kompleksi  mamlakatning  boshqa
vodiylarida ham vujudga keltirilgan. 1990-1999 yillardagi mamlakat ichkarisidagi
yuz  bergan  galtis  vaziyat  taxt  uchun  kurash  qishloq  xo`jalik  ishlab  chiqarishiga
katta  zarar  yetkazdi.  Ayniqsa,  1990-1995  yillarda  asosiy  qishloq  xo`jalik
mahsulotlari yetishtirish keskin kamaydi. M., paxta yetishtirish 842 ming tonnadan
529  ming  tonnaga,  bug`doy  yetishtirish  303  ming  tonnadan  212  ming  tonnaga
tushib qoldi.
Respublika  chorvachiligi  ham  yayo`lovzorlar  xarakteri  va  hosildorligi,
chorva  mollarini  boqish  imkoniyatlariga  ko`ra  o`z  tarmoq  tuzilishiga  ega.  Uning
yetakchi  sohalari:  qoramolchilik,  va  echkichilik,  yilqichilik,  parrandachilik,  ipak
qurti  boqish.  Hisori  qo`ychilik  va  echkichilikniig  rivojlanishi  uchun  tog
yaylovzorlari  muhim  tabiiy  omildir.  Yaylovzorlarni  sug`orish,  hosildorligini
oshirlsh,  undan  tabaqalab  foydalanishni  yo`lga  qo`yish  mamlakat  chorvachiligida
maxsuldorlikni  oshirishga  xizmat  qiladi.  1990-1999  yillardagi  mamlakat
ichkarisida yuz bergan nosog`lom siyosiy vaziyat asosiy tur chorva mollari tuyoq
sonining  kamayishiga  va  chorvachilik  mahsulotlari  ishlab  chiqarish  hajminning
pasayib  ketishiga  olib  keldi.  Chorvachilikda  asosiy  tur  mahsulot  ishlab chiqarishning kamayishi ayniqsa 1990-1995 yillarda yuz berdi. M., qayd qilingan
yillari go`sht ishlab chiqarish 185 ming t.dan 112 mtshg t.ga, sut ishlab chiqarish
575  ming  t-dan  467  ming  tonnaga,  tuxum  yetishtirish  592  mln  donadon  79  mln
donaga  tushib  qoldi.  Natijada  aholining  chorvachilik  mahsulotlariga  bo`lgan
ehtiyojini  qondirish  masalasi  mamlakat  oziq-ovqat  dasturida  keskin  muammoga
aylanib qoldi.
Soni,  zichligi,  uni  takror  ishlab  chiqarish,  milliy  tarkibi,  joyo`lashishi.
Aholining  soni  jihatidan  mamlakat  Markaziy  Osiyoda  O`zbekiston  va
Tojikistondan  keyin  uchinchi  o`rinda,  aholining  tabiiy  o`sishi  jihatidan  ham
Turkmaniston  va  O`zbekistondan  keyin  uchinchi  o`rinda  turadi.  Respublika
aholisiga  xos  xususiyatlar:  ko`p  bolalik,  kindik  qoni  to`kilgan  joyni  muqaddas
bilish,  joydan-joyga  ko`chib  yurishga  odatlanmaslik,  mehmondo`stlik,
mehnatsevarlik,  qishloqsevarlik.  Aholidagi  bu  xususiyatlar  bo`yicha  tojik  xalqi
boshqa turkiy xalqlardan ajralmasdir. Aslida esa tojiklar turkiy xalqlar emas, balki
forsiy  tilda  gaplashuvchi  xalqlardandir.  O`  z  asnosida  tojik  xalqining  etnik  kelib
chiqshi ham turkiy xalqlar bilan ancha yaqindir, bir xilqdir.
Yaqin  o`tmishda  Markaziy  Osiyoda  aholining  tabiy  o`sishi  bo`yicha
Tojikiston birinchi o`rinda turar edi. Biroq, so`nggi 1990-1999 yillarda mamlakat
ichkarisida  yuz  bergan  nosog`lom  vaziyat  aholi  tabiiy  o`sishiga  salbiy  ta`sir
ko`rsatdi. Aholining yillik o`rtacha o`sishi 1990-1995 yillarda Turkmanistonda 4,1
ga O`zbekistonda 2,1 foizni tashkil qilgani holatda, bu ko`rsatkich Tojikistonda 1,9
foizga  teng  bo`ldi.  Aniq  ma`lumotlarga  qaraganda  1990-1995  yillarda  Tojikiston
aholisiga  atigi  525  ming  kishiga  ko`paygan.  Holbuki,  shu  davrda  Turkmaniston
aholisi 821 ming va O`zbekistonniki 2240 ming kishiga ko`paygan.
Mamlakat  aholisi  uning  regionlari  aro  juda  notekis  joylashgan.  Aholining
aksariyat qismi daryo vodiylari va soy bo`ylarida istiqomat qilishadi. Aholi zichligi
ham regionlar bo`yicha keskin farq qiladi va so`nggi yillarda 4 marta ko`paydi. M.,
1939  yilda  har  bir  kv.  km.ga  10,3  kishi  to`g`ri  kelgan  bo`lsa,  u  1959  yilda  13,8,
1970 yilda-20,3, 1979 yilda- 27, 1989 yilda-33, va 1995 yilda 40,2 kishini tashkil
qildi. Aholi zichligi uning geografik o`rni orografik xususiyatlariga ko`ra shimoliy
va  janubiy  Tojikistonda,  Ko`xiston  va  Hisor,  Vaxsh  vodiylarida,  sug`orib
ziroatchilik qilinadigan zonalarda bir-biriga qarama-qarshi  qutblar  darajasida  farq
qiladi.  Masalan,  vodiylarda  aholi  zichligi  400-450  kishiga  to`gri  kelgani  holda
buning aksi o`laroq tog`li Badaxshon Pomirda aholi zichligi 1-2 kishiga teng.
Tojik xalqi qishloqsevar xalq. Bu yerda aholining aksariyat qismi qadimdan
qishloqlarda  ishab  kelgan.  Tojikistonda  1979-89  yillarda  shahar  aholisi  2  foizga
kamaygan bo`lsa, u 1990-1995 yillarda birmuncha ko`paydi, ya`ni 1995 yilga kelib
umumiy aholining 38,8 foizini tashkil etdi. Biroq MDHga a`zo bo`lgan davlatlarda
esa  umumiy  aholining  60  foizidan  ortigi  shaharlarda  yashamoqda.  Shuningdek,
Markaziy  Osiyoning  boshqa  barcha  davlatlarida  ham  shahar  aholisining  mihdori
Tojikistonnikidan  ancha  baland.  Masalan,  Qirg`izistonda  aholining  38,
O`zbekistonda-40,  Turkmanistonda-45,  Qozog`istonda-57  foizi  shaharlarda
yashaydi.
Aholining tabiiy o`sishi yuqoriligi uchun mamlakat mehnat resurslariga boy.
Respublika  aholisining  ko`pchiligini  mehnatga  qobiliyatli  yoshar  tashkil  qiladi.
Biroq  mamlakatda  mehnat  resursidan  foydalanish  yaxshi  yo`lga  qo`yilgan  emas.
Ayniqsa,  uning  tog`li  zonasidagi  yuzlab  aholi  manzilgohlarida  foydali  mehnatga
tortilmagan  bir  necha  yuz  ming  ishsiz  bor.  Ularning  ko`pchiligi  ayollar  va
mehnatga layoqatli yoshlardir.
Tojikistonda  shahar  va  qishloq  aholisining  nisbati  kam,  urbanizatsiya
darajasining pastligi ko`rsatib turibdi. Mamlakatda shaharlar soni nisbatan kam va
borlari ham uncha katta emas. Mamlakatning yirik shaharlari Dushanbe, Xo`jand,
Tursunzoda, Qo`rg`ontepa shaharlaridir. 
Tojikiston  ko`p  millatli  davlat.  Uning  bosim  xalqi  tojik  va  o`zbeklar.
Tojiklar umumiy aholining 60 foizdan ortig`ini, o`zbeklar esa 27,3 foizini tashkil
qiladi. Bu yerda yana son jihatdan eng ko`p ishaydigan millat vakillari rus, tatar,
mordva, ukrain, osetin va boshgalardir.
Aholi nihoyat darajada notekis joylashgan. Aholining aksariyat qismi past tekisliklar, daryo vodiylari va soy bo`ylarida
joylashgan.  Chunki  dehqonchilik  asosan  uning  dengiz  sathidan  uncha  baland
bo`lmagan hududlarida amalga oshiriladi.
Aholining  notekis  joyo`lashishiga  ta`sir  ko`rsatuvchi  omil  uning  orografik
xususiyatlaridir.  Birinchidan,  tog`li  zonada  dehqonchilik  qilish  doirasi
chegaralangan.  Bu  zonada  madaniylashgan  tuproq  yerlarning  kamligi,  salqin
iqlimiy  sharoit  dehqonchilik  qilishga  qiyinchiliklar  tug`diradi.  Ikkinchidan  bu
zonada shunday aholi manzilgohlari borki, ular bir-birlari bilan tabiiy to`siq tarzida
baland  tog`lar  bilan  ajralib  turadi.  Tog`  va  baland  tog`  tabiati  zonasida  xo`jalik
yuritish  murakkab  ko`chadi  va  o`z  navbatida  aholi  manzilgohlarining  ham
mamlakatning  madaniy  markazlari  bilan  aloqa  qilishi  tabiiy  ravishda
chegaralangan.
 Uning  tarmoq  va  hududiy  tuzilishi,  Tojikiston  agrar  mamlakat.  Uning
igtisodiyoti yaqin o`tmish 1917-1991 yillarda bir tomonlama rivojlandi. Tojikiston
sobiq  SSSR  uchun  janubdagi  yirik  xomashyo  rayoni  edi.  U  qishloq  xo`jalik
mahsulotlarini  yetishtiradi  va  uni  sanoatda  qayta  ishlash  uchun  markazga
jo`natardi;  u  tog`-kon  qazib  olish  sanoatini  rivojlantirgan  edi  va  qazib  olingan
rudani  qayta  lshlash  uchun  markaziy  rayonlarga  jo`natardi.  Oqibatda  Tojikiston
mahalliy sanoatni rivojlantirishni ichki ehtiyojiga yarasha olib borolmasdi. I.2. Tabiiy sharoiti.
Mamlakat  1991  yilda  o`z  mustaqilligini  qo`lga  kiritishi  bilan
iqtisodiyotining asosini tashkil qilgan sanoat va qishloq xo`jalik ishlab chiqarishini
ichki ehtiyojlari asosida rivojlantirishga kirishdi.
Agrosanoat  majmui.  Tojikiston  xalq  xo`jaligida  qishloq  xo`jalik  ishlab
chiqarishi  yetakchilik  qiladi.  Bu borada  sug`orqiladigan  dehqonchilik,  tog-yaylov
chorvachiligi,  meva  va  uzumchilik  qadim-qadimdan  rivojlantirilgan.  Hozirgi
vaqtda  mamlakat  qishloq  xo`jaligi  turli-tuman  qishloq  xo`jalik  texnikasi  bilan
yaxshi  ta`minlangan  jamoa  va  davlat  xo`jaliklari,  chorvachilik  komplekslari,
fermer  xo`jaliklariga  ega.  Mamlakatda  yetishtirqiladigan  paxta,  don,  ho`l  meva,
uzum,  sut,  go`sht,  yog`,  pilla  va  boshqa  mahsulotlarning  aksariyat  qismi  zikr
qilingan qishloq xo`jalik korxonalarida yetishtirqiladi.
Qishloq xo`jaligining yetakchi sohasi paxtachilikdir. Mamlakat paxtachiligi
har jihatdan rivojlangan. Bu yerda oq paxta va ipak paxta navlari ekiladi. Oq paxta
Shimolly  Tojikistonning  Farg`ona  vodiysida,  ipak  paxta  Janubiy  ToJikistonning
Hisor  va  Vaxsh  vodiylarida  yetishtiriladi.  Paxta  hosildorligi  Markaziy  Osiyo
davlatlari  ichida  yuqoridir.  Mamlakatda  yiliga  900-1000  ming  tonna  paxta  hosili
yetishtiriladi.
Tojikiston  agrosanoat  majmuida  chorvachilik  ham  muhim  o`rin  tutadi.  Bu
yerda  yaylov  chorvachiligining  o`ziga  xos  tomonlari  bor.  Masalan,  baland  tog`li
tabiatga har qanday qo`y zotlari yoki qoramollar moslashavermaydi. Bunday tog`li
zona hisori qo`yo`lar, angor zotli echkilar boqish uchun qulaydir. Shuning uchun
murakkab  relef  formalaridan  kelib  chiqib,  Tojikistonning  tog`li  zonasida  hisori
qo`ychilik  yaxshi  rivojlantirilgan.  Bu  qo`ylarning  gavdasi  yirik,  dumbasi  katta
bo`ladi.  Hisori  qo`yo`larni  qo`lda  dumbasini  ko`tarolmay  qolguncha  boqish
mumkin.  Bunday  holatlarda  qo`yning  dumbasini  suyab  turish  uchun  tirgagich
o`rnatqiladi. Qo`lda boqilgan hisori  qo`ylarning 20-30 kg chiqadigan  dumbasi va
60-70  kilo  atrorida  go`shti  bo`ladi,  angor  zotli  echkilar  tog`da  toshdan-toshga,
daradan-daraga  sakrab  o`tishga  moslashgan.  Uning  mayin  tolali  tibeti  junidan
sifatli junli mato to`qiladi. Mustaqillik  yo`lidan  katta  qiyinchiliklarni  yengib  dadil  borayotgan
Tojikiston  davlati  qishloq  xo`jaligining  yetakchi  tarmoqlari  bazasida  mamlakat
agrosanoat  majmuini  rivojlantirmoqda.  Mamlakatning  xomashyo  rayonlarida
paxtachilik majmuiga xizmat qiladigan yangi-yangi zamonaviy sanoat korxonalari
zavod, fabrika,  kombinatlar qurilmoqda  va o`zida  yetishtiladigan qishloq xo`jalik
mahsulotlarini  takror  -takror  qayta  ishlashga  o`tmoqda.  Bunday  ish  tutish
birinchidan,  mamlakatni  yaqin  o`tmishda  bo`lganidek  xomashyo  rayonidan
bevosita iste`mol uchun tayyor mahsulot ishlab chiqaradigan rayonga aylantiradi,
ikkinchidan  esa  mamlakat  aholisining  sanoat  usulida  qayta  ishlangan  qishloq
xo`jalik mahsulotlariga bo`lgan ehtiyojini qondirishga xizmat qiladi.
Tojikiston  xalq  xo`jaligida  sanoatning  salmoqli  ulushi  bor.  U  asosan  tog`-
kon sanoati bazasida hamda gishloq xo`jalik mahsulotlarini qayta ishlashga tayanib
rivojlantirilgan. Uning yetakchi tarmoqlari: energetika sanoati, rengli metallurgiya,
mashinasozlik, yengil va oziq-ovqat sanoatidir. I.3. Tabiiy resurslari va ulardan xo`jalikda foydalanish masalalari.
Sanoat  geografiyasi. Rivojlanishning  tabiiy  resurs  omili,  muhim
tarmoqlararo  komplekslari.  Tojikiston  sanoat  ishlab  chiqarishini  rivojlantirish
uchun tabiiy  resurslarga  boy region. Ayniqsa  u  energetika va  mineral  resurslarga
boy.
Suv resursini olaylik. U suv resursining ko`pligi jihatidan Markaziy Osiyoda
birinchi  o`rinda  turadi.  Mamlakat  daryolarining  energetika  quvvati  32,6  mln.kvt
bo`lib,  u  Markaziy  Osiyodagi  bosha  barcha  davlatlar  daryolari  energetika
quvvatining  yarmiga  teng.  Tojikiston  daryolari  sho`x,  tezoqar  va  qisqa  masorada
katta tezlikda oqib o`tishi natijasida ko`p energiya berish imkoniyatiga ega. Yirik
daryolarning tor va muzliklardan to`yingani uchun suv rejimi birmuncha mo`tadil
bo`lib,  bu  narsa  gidravlik  elektrostansiyalarning  bir  me`yorda  ishlashini
ta`minlaydi.
Tojikiston iqtisodiyotida elektro energetika sanoati muhim o`rin tutadi. Unda
GESlarning  hissasi  katta.  Birgina  Vaxsh  daryosida  ikki  millioner,  Norak  quvvati
2,7  mln.  kvt  va  Rogun  quvvati  3,6  mln  kvt  GESlari  qurilgan.  Natijada
mamlakatning  janubiy  qismida  Janubiy  Tojikiston  hududiy  ishlab-chiqarish
kompleksi ishga tushgan. U bir tomondan mamlakatda elektroenergiyani ko`p talab
qiladigan sanoat tarmoqlarini va jumladan rangli metallurgiya va kimyo sanoatini
rivojlantirishni  ta`minlangan,  ikkinchidan  esa  MODda  yagona  energosistemani
barpo  qilishga  zamin  hozirlanmoqda.  Mamlakatda  yiliga  14-15  mlrd  kvt  soat
elektro  energiya  ishlab  chiqarilmoqda.  Bu  Qirg`izistonnikidan  2,5,
Turkmanistonnikidan 4-5 mlrd kvt soat ko`pdir.
Mamlakat  sanoatini  rivojlantirishga  bevosita  ta`sir  ko`rsatuvchi  yana  bir
muhim tabiiy resurs omili - foydali gazilma birinchi navbatda mineral resurslardir.
Uning  hududi  ayniqsa  rengli  metall  xomashyolariga  juda  boy.  Bu  yerda  rux,
qo`rgoshin,  mis,  surma,  qalayi,  volfram,  kobalt,  oltin,  kumushning  katta  konlari
topilgan.  Mazkur  konlar  bazasida  Tojikiston  rangli  metallurgiya  sanoati  tarkib
topgan. Baland  tog`li  Ko`histonda  topilgan  surma  konlari  bazasida  yirik  tog`
metallurgiya surma kombinati ishga tushgan. Xomashyo rayonlarida bir necha ruda
saralash  fabrikalari,  zavodlar  va  kombinatlar  ishlab  turibdi.  Tojikiston  o`z  rangli
metallurgiya  sanoatining  mahsulotlarini  Markaziy  Osiyoning  barcha  davlatlariga
va  xorijga  eksport  qiladi.  Jumladan  u  xorijiy  mamlakatlarga  ko`p  miqdorda
alyumin, rux, surma, qo`rg`oshin, volfram va bosqa nodir metallar eksport qiladi.
Mamlakat  sanoat  tarmoqlari  orasida  mashinasozlikning  alohida  ahamiyati
bor.  U  avvalo  mamlakat  agrosanoat  majmuiga  xizmat  qiladi.  Mashinasozlikning
gigantlari:  “Traktorodetal”,  “Tojikto`qmash”,  “Torgbitmash”,  “Tojik-  kabel”  va
boshqalar qishloq xo`jalik korxonalari, hamda aholining turmush ehtiyojlari uchun
mashina,  asbob-uskunalar,  to`quv  dastgohlari,  uy-ro`zg`or  buyumlari  ishlab
chiqaradi.
Shu  narsani  alohida  ta`kidlash  joizki,  so`nggi  1990-1999  yillarda  bu  yerda
yuz  bergan  nosog`lom  vaziyat  (taxt  uchuv  kurash  maqsadida  uzoq  davom  etgan
qon to`kishlar mamlakat  itisodiyotiga,  uning o`sish darajasiga  kuchli  salbiy ta`sir
yetkazdi.  Oqibatda  sanoatning  muhim  ko`rsatkichlari  bo`yicha  mahsulot  ishlab
chiqarish hajmi kamayib ketdi.
Tojikistonda  yengil  va  oziq-ovqat  sanoati  keng  rivojlangan.  Uning  sanoat
korxonalari  mamlakat  viloyatlari  bo`ylab  tarqalgan.  Ip-gazlama,  ipak-gazlama
ishlab  chiqarish,  gilam  to`qish,  poyafzal  tikish,  vino,  vino  mahsulotlari,  meva
konservalar, mayiz, paxta va o`simlik zig`ir, kunjut yog`i tayyorlash, un, konditer,
sut va go`sht mahsulotlari yetishtirish mazkur sanoat tarmoqlarining ixtisoslashgan
sohalaridir.  Biroq  sanoatning  bir  tarmoqlarida  ham  ilpi  maxsulot  hajmi  keskin
kamaydi.  Jumladan,  yengil  sanoat  mahsulotlari  ishlab  chiqarish  hajmi  1990-1995
yillarda  22,7  mln  milliy  valyutadan  14,6  mln  milliy  valyutaga,oziq-ovqat
sanoatniki esa 8,6 dan 5,8 mln milliy valyutaga tushib qoldi. Ayniqsa to`qimachilik
va tikuvchilik sanoati, go`sht va sut mahsulotlari ishlab chiqiarish orqaga ketdi.
Tojikiston  o`z  mustaqilligini  qo`lga  kiritishi  bilan  dunyoning  ko`pgina
davlatlari bilan diplomatik munosabatlar o`rnatdi va ular bilan keng doirada savdo-
soti aloqalarini amalga oshirmoda. Ayniqsa, u Markaziy Osiyo davlatlari Rossiya, Ukraina, Turkiya, Xitoy, Pokiston, Saudiya Arabistoni, Yaponiya, AQSh davlatlari
bilan  har  tomonlama  aloqalar  olib  bormoqda.  Tojikiston  yuqorida  zikr  qilingan
davlatlarga  agrosanoat  majmui  mahsulotlari;  paxta  tolasi,  paxta  yog`i,
to`qimachilik  sanoati  maxsulotlari,  ipak,  quritilgan  va  ho`l  meva,  meva
konservalari,  uzum  va  uzum  mahsulotlari,  vino  va  vino  mahsulotlari,  mayiz,
mashinasozlik  va  elektrotexnika  sanoati  mahsulotlari;  to`qish  stanoklari,
transrormatorlar, sovutgichlar, yengil sanoat mahsulotlari; ko`zni qamashtiradigan
noyob gilamlar, poloslar, beqesam atlaslar chiqaradi. II. BOB. TOJIKISTON RESPUBLIKASINING GEOGRAFIK
KO’RSATKICHLARI.
II.1.Tojikistonning aholisi va mehnat resurslari
Tojikiston  tashqaridan  mashinasozlik  sanoati  mahsulotlari,  yoqilg`i  o`rmon
sanoati mahsulotlari, don va boshqa tovarlarni xarid qiladi.
Ichki  rayonlari.  Tojikiston  davlatining  hududi  g`oyat  murakkab  orografik
xususiyatiga  ega.  Uning  baland  tog`lar  o`lkasi  bo`lganligi  iqtisodiy  taraqqiyotiga
o`z  ta`sirini  ko`rsatgan.  Shu  boisdan  ham  Tojikiston  iqtisodiyoti  bir-biridan  farq
qiladigan to`rtta regionda qaror topgan:
1 Shimoliy Tojikiston
2 Ko`histon Markaziy Tojikiston
3 Janubiy Tojikiston
4 Pomir.
Shimoliy Tojikiston.  Uning hududi kichik—13 ming kv km, aholisi 1mln.
750  ming  kishidan  ortiq.  Tojikiston  davlatining  bu  qismi  Turkiston  tog`laridan
shimolda,  Farg`ona,  vodiysining  janubiy-g`arbiy  qismida  joylashgan.  U  g`arbda
Mirzacho`l bilan tutashgan. Ma`muriy jihatdan Xo`jand viloyati, xo`jaliklarini o`z
ichiga  oladi.  Hududining  katta  qismi  tekislikdan  iborat.  U  faqat  janubiy  va
shimoliy tomondan tog` yon bag`irlari va tog`larga borib taqaladi.
Shimoliy Tojikistonning tabiati o`zgacha xususiyatiga ega. Rayonning yozi
issiq iyul oyinikn o`rtacha havo harorati +28 darajaga teng qishi bir muncha salqin
yanvarniki  -2  darajaga  teng.  Tuprog`i  bo`z,  mineral  moddalarga  boy,  serunum.
Rayonda yana bir muhim tabiat manbasi uning sersuvligidir. Markaziy Osiyoning
yirik  daryosi—Sirdaryo  va  eng  yirik  suv  ombori—Qayroqqum  shu  yerda.
Regionning tabiatidagi bu imkoniyatlar qishloq xo`jaligini intensiv rivojlantirishga
ta`sir ko`rsatgan.
Shimoliy  Tojikiston  bugun  Farg`ona  vodiysiga  xos  seraholi.  Aholi  nihoyat
darajada  zich  joylashgan.  Aholining  o`rtacha  zichligi  har  kv.  km  ga  120  kishiga
to`g`ri keladi. Bu ko`rsatkich Ko`histon yoki Pomirnikidan 100 baravar ko`p. Shimoliy  Tojikiston  neft,  ko`mir,  hamda  polimetall  rudalari  qazib  olish
bo`yicha  mamlakatning  ichki  rayonlari  orasida  birinchi  o`rinda  turadi.  U
mamlakatda  yengil  sanoat  korxonalari  mahsulotlari  ayniqsa  shoyi,  atlas  ishlab
chiqarish  bo`yicha  yetakchilik  qiladi.  Tojikistonda  yetishtiriladigan  uzum  va
mevaning  teng  yarmi,  ipakning  2/3  qismi  mazkur  rayonda  lshlab  chiqiladi.  U
Tojikistondagi ikkinchi paxtakor rayondir.
Ko`histon. Hududi 30,4 ming kv. km. U geografik o`rni jihatidan Markaziy
Tojikiston  tog`larini  ishg`ol  qiladi.  Ko`histon  o`zi  tojik  tilida,  tog`lar  mamlakati
demakdir.  U  shimoliy  va  janubiy  Tojikistonning  o`rtalig`idagi  Oloy  tog`
sistemasiga  mansub  bo`lgan  Turkiston,  Zarafshon,  Hisor  tog`larining  baland-
baland tizma qator tog`larini o`z ichiga oladi. Ko`histon Markaziy Osiyodagi eng
balandlikda  joylashgan  rayon.  Uning  eng  past  joylari  dengiz  yuzasidan  900  metr
baland.  Bu  tog`li  rayonda  ko`pgina  tog`  tizmalarining  balandligi  5000  metrdan
ham  baland.  Rayonning  relyefi  alp  tektonik  davrining  ihi.  Uning  hozirgi
ko`rinishida muzlik, oqar suv va seysmik hodisallar natijasidir.
Ko`histonning relefi tog`li, qoya toshli, dara va soylar, baland tog` tizmalari
va ko`z ilg`amas chuqurliklardan iborat. Iqlimi yumshoq, 400 mm  dan 1200 mm
gacha  yog`in-sochin  tushadi.  Havo  harorati  bir  faslning  o`zida  turli  ko`rsatkichli
bo`ladi.  Masalan,  iyul  oyida  uning  daryo  vodiylarida  havo  harorati  30  darajaga
borsa, baland tog`larda darajaga teng bo`ladi.
Ko`histonda dehqonchilikka yaroqli yerlar nihoyat darajada chegaralalgan.
Jami  aholisi  100  ming  kishidan  ortiq,  zichligi  3,2  kishi.  Asosan  tojiklar
yashaydi. Uning yirik aholi manzilgo`lari Zarafshon vodiysida joylashgan.
Ko`histonning  aholisi  tog`-kon  sanoati,  dehqonchilik  va  chorvachilik  bilan
shug`ullanadi.  Bu  yerda  surma,  volfram,  qo`rg`oshin  konlari  topilgan  va  ishga
tushirilgan. Ko`mirning katta zahirasi topilgan. U Tojikistonning tog` kon sanoati
rivojlanadigan isti qb olli rayoni hisoblanadi.
Janubiy  Tojikiston.  U  shimoldan  Hisor,  sharqdan  Xazratishoh,  g`arbdan
Bobotog` tizmalari, janubdan esa Panj va  Amudaryolar bilan tutashgan. Maydoni
36 ming kv km. aholisi 2,2 mln. kishi. Janubiy Tojikistonning tabiati uning geografik o`rn i bilan bog`langan holatda rang-
barangdir. U Hisor-Oloy va Hindi ku sh tog`lari o`rtasidagi qator tog`g`tizmalari va
daryo  vodiylaridan  iborat.  Iqlimi  nisbatan  iliq,  shimoldan  keladigan  sovuq  havo
massalarini eng baland tog`lar to`sadi. Yog`in-sochin turlicha miqdorda: Turkiston
tog`larida 400- 450 mm, Hisor va Darvoz tog`larida 400-700 mm atrofida tushadi.
Rayon  daryolarga  va  suv  resursiga  juda  boy.  Yirik  daryolari:  Panj,
Kofirnihon  va  Baxshning  energetik  quvvati  17,2  mln  kvt.  Rayonning  tog`-kon
sanoatini rivojlantirish imkoniyatlari ham katta. Metallik ruda konlari, tabiiy gaz,
dolomit,  har  xil  qurilish  materiallari,  o sh  tuzi  ko`p.  Janubiy  Tojikistonda
shifobaxsh  issiq  suvlar  ko`p  topilgan  va  aholi  salomatlgi  yo`lida  keng
foydalanilmo q da. Rayon shifobaxsh o`simliklarga ham boy. Pista va bodomzorlar,
yong`oq,  shipovnik  va  boyarishnik  archazorlar  doim  yashil  o`rmon  o`tloqzorlar
ko`zni qamashtiradi. II.2.Xalq xo`jalik tarmoqlari geografiyasi
Uning  agrosanoat  majmuida  paxtachilik  (va  ayniqsa  ingichka  tolali  paxta
yetishtirish, ipakchilik, mevachilik va uzumchillk, qo`ychilik va echklchlik yaxshi
rivojlangan.  Regionning  tog`li  tabiati  ziroatchilik  qilishni  va  chorva  mollarni
asrashni  tabaqalashtirib  tashkil  qilishni  taqozo  etgan.  Bu  narsa  ayniqsa  chorva
mollarini  boqishga  daxldor.  M.,  regionning  tekislik  qismida  qorako`l  qo`ylari,
tog`li  zonada  hisori  qo`ylar,  tog`li  va  baland  tog`li  zonada  mayin  tola  tibit
beradigan angor zotli echkilar boqiladi.
Janubiy Tojikiston tog`-kon sanoati va qishloq xo`jaligi mahsulotlarini qayta
ishlaydigan sanoat tarmoqlari keng rivojlantirilgan. Shuningdek poytaxt Dushanbe
va  boshqa  yirik  shaharlarda  mashinasozlik,  to`qimachilik,  oziq-ovqat  va  boshqa
sanoat korxonalari bor.
Pomir.  U  Tojikistonning  janubiy-sharqiy  qismida  joylashgan.  Hududi  63,7
ming kv km. Bu maydon Tojiklstonnikg teng yarmiga teng. Tojikistondagi osmon
o`par tog`lar, tog` cho`qqilari, eng ko`p tog` muzliklari, eng yirik tog` sistemalari
Pomir geografik rayonidadir. U Markaziy Osiyo davlatlari uchun sharq va janubiy-
sharqdagi  buyuk  tabiiy  chegara.  Uning  bir  tomonda  nam  va  quruq  iqlimiy
sharoitiga ega bo`lgan Old Osiyo, ikkinchi tomonidan esa Markaziy Osiyo sahrosi
joylash gan.  Region  o`z  tabiatining  rang-barangligi  va  xo`jalik  yuritishiga  ko`ra
G`arbiy, va Sharqiy Pomirga ajraladi.
Garbiy  Pomir  qudratli  tog`li  o`lka  bo`lib,  u  chuqur  daralar,  baland  tog`
tizmalaridan iborat. Bu o`lkada yashovchi yerli xalq dehqonchilik va qoramolchilik
bilan  mashg`ul.  O`lkaning  iqlimi  keskin  kontinental,  havo  harorati  nisbatan  juda
past.  Uning  dengiz  sathidan  1600-2200  m  balandlikda  bo`lgan  vodiy  qismi  bilan
6000-7000 m balandlikdagi tog`li qismida havo haroratida keskin farq kechiriladi.
Balandlik  oshgan  sari  abadiy  q or  va  muz  qatlami  ko`p  uchraydi.  G`arbiy  Pomir
tabiat resurslariga boy.
Tog`li  Badaxshon  muxtor  Respublikasi  hududidagi  abadiy  qor  va
muzliklardan MODning 170 ta daryosi hosil bo`ladi. Ularning umumiy uzunligi 5
ming km.  dan ortiq, energetik  q uvvati  esa  13 mln, kvt.  Bittagina  Sarez  ko`lining o`zi yiliga 250 ming kvt. elektroenergiya berishi mumkin. Foydali qazilmalaridan
oltin, ko`mir, slyuda, tog` xrustali ko`p uchraydi.
Pomirning tabiati geograf va sayyox olimlar tomonidan chuqur o`rganilgan.
Proressor X. Hesanovnihg yozishiga qaraganda, Pomirdagi Fedchenko nomi bilan
yuritiladigan  eng  katta  muzlik  dastlab  vatandoshimiz  Abu  Rayhon  Beruniy
tomonidan  ilmiy  tadq i q  qilingan.  O`tgan  asrda  Rossiyaning  markaziy  qismidan
kelgan zoolog N. A. Seversov, geolog I. V. Mushketov, geograf V. F. Oshanin bu
o`lkada  kompleks  tadqiqotlar  qilishdi.  V.  F.  Oshanin  eng  katta  tog`-vodiy
muzligiga  Fedchenko  nomini  berdi.  XX  asrning  boshi  va  1930  yillarga  kelib,
Pomir O`rta Osiyo universitetining olimlari N. L. Korjenevskiy, P. L. Baranov va
I.  L.  Raykovalar  tomonidan  chuqur  tadqiq  qilindi.  N.  L.  Korjenevskiy  Pomirda
Petr I tizmasini ochdi, I. A. Raykova bosh q argan ekspeditsiya ishtirokchilari Pomir
biologik stansiyasini va Xorog shahrida botanika bog`ini barpo qildilar.
G`arbiy  Pomirning  qishloq  xo`jaligi  o`zgacha  rivojlanish  va  yo`nalishda.
Uning  baland  vodiylarida  tezpishar  vegetatsiya  muddati  qisqa  bo`lgan  bug`doy,
arpa, mosh, kartoshka navlari ekiladi. Pomirda dehqonchilik qilinadigan zonaning
balandlikdagi  chegarasi  3500  metrgacha  boradi.  G`arbiy  Pomirda  bog`dorchilik:
o`rik, olma, shaftoli, nok, gilos mevalari yetishtirish yo`lga qo`yilgan.
Pomirliklar  yaylov  chorvachiligi  bilan  mashg`ul.  Garbiy  Pomirda  hisori  va
darvoz  zotli,  sharqiy  Pomirda  qirg`iz  zotli  dumbali  qo`ylar  ko`p  boqiladi.  Sog`in
sigirlar faqat tog` vodiylarida boqiladi. 
Sharqiy Pomir  ham baland tog`lar o`lkasi. Uning baland tog`li vodiylarida
yashovchi  qirg`izlar  asosan  chorva  mollari  boqish  bilan  shug`ullanadi  va
chorvachilik bilan kun kechiradi. Uning tog` va yassi tog`lari o`rtacha 3500-4500
metr  balandlikka  ega.  Iqlimi  sovuq,  quruq  va  keskin  kontinental.  Yoz  qisqa  va
salqin,  qish  uzoq  davom  etadi  va  o`ta  sovuq.  Uning  vodiylarida  ham  havo
haroratiling yillik o`rtacha ko`rsatkichi 1,5-5,5 darajaga teng, yozda +11 daraja.
Sharqiy  Pomirning  Tojikiston  iqtisodiyotidagi  hozirgi  mavqei  ko`zga
chalinmas  darajadadir.  Unda  asosan  qirg`izlar  yashaydi  Region  xalq  xo`jaligida
chorvachilik  tuzuk  rivojlangan  xolos.  Chorva  mollaridan  yak  (qo`tos,  arxar, dumbali  qizg`iz  qo`yi  va  echki  ko`p  boqiladi.  Bu  regionda  ayniqsa  Markaziy
Osiyoning  eng  go`zal  hayvoni  arxar  ko`p  boqiladi.  U  yilqidan  kichikroq  shoxli
hayvon. Yak ham region uchun tipik hayvon. U yirik bo`ladi. Baland tog’ havosiga
moslashgan bu hayvonning o`zi uzoq-uzoqlarda o`tlaydi, kechga yaqin esa bolasini
emizish uchun o`zi keladi. Sharqiy Pomirda maxsus yakchilik davlat xo`jaligi bor.
Yak go`sht, sut, jun, teri ishlab chiqarish uchun boqiladi. III.3.Transporti, tashqi iqtisodiy aloqalari, iqtisodiy rayonlari
Mamlakatda  barcha  tur  transport  tarmoqlari:  temir  yo`l  va avtomobil  yo`li,
quvur, suv va havo transporti mavjud.Tojikistonning iqtisodiy taraqqiyotida temir
yo`l  va  avtomobil  transportining  ahamiyati  belgilovchi  rol  o`ynaydl.  Temir  yo`l
transporti  Tojikistonning  ichki  rayonlararo  Shimoliy  va  Janubiy  Tojikiston
o`rtasida hamda uning tashqi aloqasida muhim rol o`ynaydi. Mamlakat hududidan
keng  g`ildirakli  temir  yo`llarning  uzunligi  255  km,  uning  rayonlararo  o`tgan  tor
g`ildirak izli temir. yo`l uzunligi esa 470 km.ga teng. 1970 yillarda mamlakatnint
janubiy-sharqiy  qismida  265  km.  masofadagi  tor  g`ildirakli  Termiz-
Qo`rg`ontepaYovon  hamda  Vaxsh  bilan  Ko`lob  vodiylarini  birlashtiruvchi  yangi
temir yo`l o`tkazilgan.
Tojikiston  tog`li  region  bo`lgani  hamda  viloitlarining  bir-birlaridan  baland
tog`lararo  ajralib  turgani  uchun  avtomobil  transportining  mamlakatda  ahamiyati
birlamchidir. Asosiy avtomobil yo`llari Dushanbe shahridan boshlanadi. Dastlabki
1925-1927  yillarda  qurilgan:  Dushanbe—Termiz,  Dushanbe—Qo`rg`ontepa
avtomagistrallari  mamlakat  poytaxtini  O`zbekistonning  janubiy  port  shaxarlari
Termiz  hamda  Qo`rg`ontepa  viloyatining  markazi  bilan  bog`laydi.  Bu  yo`llar
endilikda qayta qurilgan, kengaytirilgan, 1931-1932 yillarda Qirg`izistonning O`sh
shahriga  «Dunyo  osmoni”  deb  nom  olgan  Pomir  tog`ida  joylashgan  –  Tog`li
Badaxshon  muxtor  respublikasining  markazi  Xorogdan  732  km  masorada
avtomagistral qurilgan. 1940 yilda Dushaibe—Xorog (556 km yo`li  ochilgan. Bu
yo`llar,  shuningdek  Dushanbe  O`ratepa-Xo`jand  kabi  avtomagistrallar  mamlakat
poytaxtini uning ichki iqtisodiy rayonlari va qo`shni davlatlar bilan bog`laydi.
Havo transporti orqali mamlakat poytaxti uning barcha yirik shaharlari bilan
bog`langan.  Tojikiston  o`z  mustaqilligini  qo`lga  kiritgan  dunyoning  ko`pgina
davlatlari  bilan  havo  transporti  orqali  bevosita  aloqa  o`rnatgan.  Mamlakatda  suv
transporti  ham  mavjud.  U  Panj  va  Amudaryo  orqali  Markaziy  Osiyogning  ayrim
davlatlari, hamda Afg`oniston bilan iqtisodiy aloqa qiladi.
Tojikiston qadimdan Turkiston o`lkasidagi eng jahongashta davlatlardan biri
bo`lgan.  U  ayniqsa  o`z  mustaqilligini  qo`lga  kiritgandan  keyin  ko`pgina  xorijiy mamlakatlar  bilan  qadimiy  aloqalarini  boshlab  yubordi.  Ayniqsa  uning  Markaziy
Osiyo davlatlari bilan aloqalar  ko`p qirrali  bo`lib, endilikda bu aloqalar yangicha
yo`nalish, yangicha mazmun olmoqda. Bu aloqalar mazmunida MOD bir butunligi,
mazkur  davlatlarning  hamda  xalqlarning  tarixan  birligi,  ravnaqi,  hamdo`stligi,
yaxlitligi gavdalanadi. Xulosa
Tojikiston-O`zbekiston iqtisodiy, texnikaviy va madaniy aloqasi har jixatdan
rivojlanib  bormoqda.  Markaziy  Osiyo  hududidagi  bu  ikki  xalq  bamisoli  qo`lni-
qo` lga  berib  yashamoqda,  birga  nafas  olmoqda,  xalq  xo`jaligini,  fani  va
madaniyatini  hamkorlikda  rivojlantirmoqda.  Zamini  bir-bir  bilan  tutash  bo`lgan
tojik  va  ozbek  xalqi  tabiat  manbalari  daryo  suvi,  qir-adir  yaylovlari,  yer  osti
boyliklaridan  foydalanishda  birga  ish  yuritishadi.  Ular  dehqonchilik  va
chorvachilik  bilan  shug`ullanishda  bir-biriga  ustozlik  qilishadi,  ish  o`rgatishadi,
tajriba almashishadi. Ikki qo`shni qishloq xo`jalik mashinalari ishlab chiqarishda,
ularning mahsulotlaridan foydalanishda, elektroenergiya ishlab chiqarishda va uni
iste`mol qilishda hamkorllk qilishadi. Markaziy Osiyoning bu ikki mustaqil davlati
xalq  xo`jaligining  turll  sohalari  uchun  yuqori  malakali  mutaxassis  kadrlar
tayyorlab  berishda  bir-biriga  beg`araz  yordam  beradi.  Tojikistonda  o`zbek,
O`zbekistonda tojik tilida qator o`quv yurtlari ishlab turibdi. Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati
1. G.R.Asanov., M.Nabixonov., I.Safarov. “O`zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy 
geografiyasi”. T., “O`qituvchi” 1994.  
2. Z.M.Akramov., A.A.Rafiqov. “Прошлое, настоящее и будущее Аральского 
моря”. T., “Mehnat” 1990.
3. T.J.Jumaboyev. “Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiy va ijtimoiy 
geografiyasi”. (Ma`ruzalar matni). Samarqand – 2001. 
4. G`. R.Pardayev. “Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiy va ijtimoiy 
geografiyasi”. (Amaliy mashg`ulotlar). Angren – 2003.
5. A.N.Ro`ziyev. “Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiy va ijtimoiy 
geografiyasi”. Termiz – 2000. 
6. A.Soliyev., L.Qarshiboyeva. “Iqtisodiy geografiyaning nazariy va amaliy 
masalalari”. T., 1999. 
7. A.S.Soliyev., E.A.Ahmedov., R.Y. Mahamadaliyev. “Mintaqaviy iqtisodiyot”. T., 
“Universitet”. 2003. 
8. “O`zbekiston milliy ensiklopediyasi” T., 1998. 
9. I.A. Hasanov., P.N. G`ulomov. “O`rta Osiyo tabiiy geografiyasi”. T., 2002. 
10. Kalonov  b . h . o ` rta  osiyo  iqtisodiy  va  ijtimoiy  geografiyasi » fanidan  ma ` ruzalar
matn