Vanna hajmi 120 tonna bo’lgan ikki vannali po’lat eritish pechining material va issiqlik balansini hisoboti

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ISLOM KARIMOV NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT 
TEXNIKA UNIVERSITETI
GEOLOGIYA – QIDIRUV VA KON-METALLURGIYA
FAKULTETI
"METALLURGIYA" KAFEDRASI
“Po’lat ishlab chiqarish texnologiyasi” fanidan
KURS ISHI
Mavzu:  “Vanna hajmi 120 tonna bo’lgan ikki
vannali po’lat eritish pechining material va issiqlik
balansini hisoboti”
    
     Bajardi:         ______________        
   Qabul qildi:       _______________
1 Тасдиқлайман __________________
 «Металлургия» кафедраси мудири
_______________ 202 __ йил _______
КУРС ИШИ
«Пўлат ишлаб чиқариш технологияси” курси бўйича
1-19 М гуруҳ талабаси Каримова M. Раҳбар: Арибжонова Д.Е.
ТОПШИРИҚ
1.Бажариладиган  иш  мавзуси: Ванна  хажми  120  тонна  бўлган  икки
ванали  пўлат  эритиш  печининг  материал  ва  иссиқлик  балансини
ҳисоботи.
  2.Бошланғич маълумотлар, %:  С   Si   Mn   Р   S
   Ч ўян (71%)              3,8    1,05   0,99   0,2   0,04
  Скрап (29%)              0,3    -    0,70   0,05   0,04   
  Металл: эригандан сунг         1,3     -    0,04   0,015  0,03  
      оксидсизланишдан олдин    0,1    -    0,04   0,01   0,025
3.Қўлланмалар:
а) В.И  Явойский,  Теория  процессов  производства  стали.  М.:
Металлургия 2001г.
б)  А.А  Юсупходжаев,  Арибжонова  Д.Е.,Производство  стали.  Ташкент
2016
в)  Мастрюков Б.С. «Теория, конструкции и расчеты металлургических
пе-  чей» Металлургия 1986г.
г ) Атлас «Металлургические печи» 
4.График қисмининг тузилиши: Асосий дастгоҳнинг чизмаси
5.Тушунтириш ёзилмасининг тузилиши:
Кириш
Назарий қисм
Технологик ҳисоблар
2 Хулоса
Фойдаланилган адабиётлар
6.Қўшимча машғулотлар ва 
кўрсатмалар: ___________________________
7.Курс ишини топшириш даври: 
1 2 3 4 5 Ҳимоя
Факт
Режа
Раҳбар ____________
3 Mundarija: 
1. Kirish........................................ .........................................3
2. Nazariy qism............................ .........................................6
3. Texnologik xisobotlar........... ...........................................16
4. Xulosa ........................................ .......................................32
5. Adabiyotlar ro’yxati................. ........................................33
4 Kirish
O’zbekiston o’z yer osti boyliklari bilan haqli suratda faxrlanadi – bu yerda
mashhur  Mendeleev  davriy  sistemasining  deyarli  barcha  elementlari  topilgan.
Hozirga  qadar  2,7  mingdan  turli  foydali  qazilma  konlari  va  ma’dan  nomoyon
bo’lgan  istiqbolli  joylar  aniqlangan.  O'zbekiston  dunyodagi  juda  katta  oltin,
kumush  va  boshqa  qimmatbaho  xamda  yer  bagrida  kam  uchraydigan  metallar
zaxiralariga ega bo'lgan davlatlar jumlasiga kiradi".
Prezidentimiz  taraqqiyotning  to’rtta  asosiy  yo’nalishini  belgilab  berdi.
Birinchi  yo’nalish  –  navbatda,  metallurgiya  korxonalari  uchun  kafolatlangan
xomashyo yetkazib berishdir. Hukumat ma’lumotlariga qo’ra, respublikadagi ruda
zaxiralari 1 milliard 200 million tonnani tashkil qiladi. 
Ikkinchi  yo’nalish  –  barcha  hududlarda  metall  buyumlar  ishlab
chiqaruvchi  korxonalar  tashkil  etishni  rag’batlantirish.  Davlatimiz  rahbari  ana
shunday  korxonalar  rahbarlari  bilan  suhbatlashdi,  import  qilinadigan  tovarlarni
bojxona  to’lovlaridan  ozod  qilish  imkoniyatlarini  o’rganish  bo’yicha
mutasaddilarga topshiriq berdi.
Uchinchi  yo’nalish  –  yuqori  qo’shimcha  qiymat  yaratuvchi  sanoat
tarmoqlari  uchun  zamonaviy  metall  konstruksiyalar  ishlab  chiqarishni  yo’lga
qo’yish.  Shu  maqsadda  Prezidentimiz  kelgusi  yilda  500  million  dollarlik
mahsulotlarni  mahalliylashtirish,  davlat  korxonalari  tomonidan  yangi
mahalliylashtirilgan mahsulotlarni kafolatli xarid qilishni yo’lga qo’yish bo’yicha
topshiriq berdi. 
To’rtinchi yo’nalish – malakali kadrlar tayyorlashni ta’minlash, bu borada
ilm-fan  va  innovatsiyalarni  rivojlantirish.  Buning  uchun  respublikada
“O’zmetkombinat”  qoshida  Metallurgiya  ilmiy  markazi,  Geologiya  universiteti
qoshida  qora  metallar  ilmiy  laboratoriyasi,  texnoparklar  ochilishi  bo’yicha
topshiriqlar berdi. 
Qora  metallar  xalq  xo’jaligida  ishlatiladigan  metallarning  umumiy
hajmining  90  %  dan  ortig’ini  tashkil  qiladi,  ularning  asosiy  qismini  esa  turli
5 po’latlar tashkil etadi. Temir qotishmalariga turli xil xususiyatlarni beruvchi asosiy
– element  ugleroddir .
Qora  metallar  – temir  va  uning  asosidagi  qotishmalar dan  ya’ni  po’latlar ,
ferroqotishmalar  va  cho’yan lardan  iborat  bo’lib,  asosan  turmush  sharoitida
qo’llaniladigan hamma instrumentlar va detallardan iborat bolib, deyarli 90 % dan
ko’proq qora metallardan iborat qotishmalardan yasaladi va ishlab chiqariladi. 
Qora  metallarga  ko’pincha  marganes  (92  %  metallurgiyada  ishlatiladi)  va
ba’zan  xrom  (65  %  metallurgiyada  ishlatiladi)  va  vanadiy  (90  %  po’lat  va
cho’yanni  legirlash  uchun  ishlatiladi)  kabi  metallar  kiradi.  Bu  metallar  asosan
cho’yan va po’lat ishlab chiqarishda qo’llaniladi. 
Cho’yanlar    —  temirning   uglerodli  qotishmalari  bo’lib,  uglerod  miqdori
2,14  %  dan  ortiq  (ba’zi  cho’yanlarda  6  %  gacha).  Cho’yanlar  oq,  kulrang  va
egiluvchanlarga  bo’linadi.  Po’latlar  –  temirning  uglerodli  qotishmalari,  tarkibida
2,14  %  dan  kam  uglerod bo’ladi, kam  uglerodli  0,25  %  dan  kam, uglerodli  0,25-
0,6  %, yuqori uglerodli 0,6  % dan ortiq.
Marten  sexi  tarkibiga  pech  yo'lakchasi,  sadkasi  115  tonna  bo'lgan  bitta
marten  pechi,  quyish  yo'lakchasi,  shixta  hovlisi,  temir  -  tersaklarga  ishlov  berish
uchastkasi,  metall  quymalari  ombori  va  o'ta  chidamli  materiallar  ombori  kiradi.
Pechga  yuk  ko'tarish  qobiliyati  5tonna  bo'lgan  ikkita  bostirish  mashinalari
xizmat ko'rsatadi. Po'lat ikki bostirish mashinalari oralig'idagi kovsh orqali UPQM
ga  quyiladi.  105  tonna  hajmli  po'lat  quyish  kovshlar  yuk  ko'tarish  qobiliyati
160+63/20 tonna bo'lgan quyish kran bilan uzatiladi. UPQM 4 oqimli, tik turdagi
po'lat  quymalar  200x200  mm.  Tayyorlanmalar  4.4  -  5.0  mm  o'lchovli  uzunligda
kesiladi va roligangalar yordamida tayyorlanmalar omboriga uzatiladi.
 
6 Nazariy qism
Qora metallar, umuman po’latning xalq xo’jaligida ahamiyati juda ham katta.
Xalq  xo’jaligida  qora  metall  ishlatilmaydigan  soha  topilmaydi.  Har  qanday
davlatni  iqtisodiy  qudrati  darajasini  birinchi  o’rinda  eritib  olinadigan  po’lat
miqdori  bilan  aniqlanadi.  Po’latsiz  konchilik,  neft  va  gaz  tarmoqlari,
mashinasozlik, transport, hatto qishloq xo’jaligi ham rivojlanmaydi. 
Temir  qadimgi  Misrda  ma’lum  bo’lgan  edi.  U  yerda  temirni  sof  holatda
(meteorit  temiri)  topishgan  va  uni  oltin  bilan  teng  hisoblash-gan.  Temirni
ma’dandan ochiq usulda ajratib olish shu soha sanoatini tezlik bilan rivojlanishigi
sabab  bo’ldi.  Bu  insoniyatni  rivojlanishi  uchun  juda  katta  hissa  qo’shdi.  Ushbu
usul xom havo bilan purkash deb nomlandi. Chunki bu yerda oddiy qizdirilmagan
havo  ishlatilgan.  Ushbu  jarayonning  mohiyati  shundaki  toshdan  qilingan  gornga
pista ko’mir va temir rudasi joylashtirilib, gornning tagidan yonish uchun kerakli
bo’lgan havo yuboriladi. Yonganda hosil bo’lgan SO gazi (uglerod oksidi) temirni
tiklaydi.  Yonib  bo’lgan  ma’danni  bolg’a  bilan  pachoqlab,  shlakdan  tozalashgan.
Bunday  havo  bilan  tozalan-gan  temir  bir  xilda  emas  edi.  Vaqt  o’tgan  sari  ushbu
usul  takomillashib,  yuqori  haroratda  kuydirilgandan  so’ng,  temir  ma’dani  suyuq
cho’yanga aylana boshladi. 
XIX  asrgacha  po’lat  juda  ham  qimmat  metall  hisoblanardi,  chunki  po’lat
ajratib  olish  uchun  ko’p  miqdorda  pista  ko’mir  ishlatilar  edi.  Bu  metallurgik
zavodlar  atrofidagi  o’rmonlarning  to’liq  yo’q  bo’lib  ketishiga  olib  keldi.  Bu
muammoni  yechish  maqsadida  puding  jarayoni  kashf  etildi.  Puding  jarayonida
toshko’mir koksi ishlatilib сho’yandan xamir ko’rinishidagi temir olina boshlandi.
Pechning osti temir  okalinasi va shlakdan tayyorlanar  edi. Lekin bu jarayon ham
keng tarqalmadi. 
1864 yilda Fransuz injeneri Per Marten suyuq po’latni alangali pechda olishni
ishlab  chiqdi.  Marten  jarayonida  issiqni  boshqarish,  metalldan  oltingugurt  va
fosforni ajratib olish, ko’p miqdordagi temir-tersakni qayta ishlash imkoniyati bor.
Bu jarayon butun dunyoda keng tarqalgan. 
7 Marten jarayoni bilan birgalikda birinchi elektr po’lat quyish pechlari paydo
bo’ldi.  Bunday  pechlarda  murakkab  yuqori  legirlan-gan  po’latni  eritish  mumkin.
Birinchi  marotaba  1952  yilda  Avstrali-yada  va  1957  yilda  Dnepropetrovskda
injener Mozgov N.I. taklifi bilan kislorod-konverter jarayoni joriy qilindi. 
Po’lat  asosiy  konstruksion  material  bo’lib,  u  cho’yanga  nisbatan  puhta,
plastik,  yuqori  oquvchanlikka  ega  va  qoliplarini  ravon  to’ldiradi.  Shuningdek
yahshi  payvandlanadi  va  kesib  ishlanadi.  Mashinasozlikda  yuqorida  qayd  etilgan
va etilmagan qator xossalarga ko’ra unga talab borgan sari ortib bormoqda. Hozirgi
kunda po’latlar asosan konvertorlarga kislorod haydash yo’li bilan marten va elektr
pechlarda  ishlab  chiqarilmoqda.  Bunda  cho’yan  tarkibidagi  S,  Si,  Mn,  P
elementlari  oksidlanadi,  oksidlar  esa  birikib  shlak  hosil  qiladi.  Bunda  kimyoviy
reaksiya  tezligi  qayta  ishlanuvchi  cho’yanlarning  tarkibiga,  boyitmasiyasiga  va
temperaturasiga  bog’lik  bo’ladi.  jadvalda  misol  sifatida  qayta  ishlanadigan
cho’yanlardan  kam  uglerodli  po’latlar  olishda  kimyoviy  tarkibning  o’zgarishi  %
hisobida 1-jadvalda keltirilgan.
1-jadval
Material   C   Si   Mn   P   S
Qayta
ishlanadigan
cho’yan
Kam
uglerodli
po’lat 4 – 4,4
0,14 – 0,22 0,76 – 1,26
0,12 – 0,3 1,75 gacha
0,4 – 0,65 0,15 – 0,3
0,05 0,03 – 0,07
0,055
1. Ferroqotishmalar.
- GOST 1415-93 bo'yicha Fs 45, Fs 65, Fs 75 ferrosilitsiy
- GOST 4756-91 bo'yicha ferrosilikomarganes
- GOST 295-98 bo'yicha ikkilamchi alyuminiy
2. Shlak hosil qiluvchi materiallar.
8 -GOST  14-16-165-85  bo'yicha  metallurgik  ohak  (2-shaxtalik  pechlarda  ohak
kuydirish usuli bilan ishlab chiqiladi.)
-GOST 29219-91 bo'yicha plavkalovchi shpat
-prokat ishlab chiqarilgan temirli topon.
3. Tarkibida uglerod bo'lgan matreriallar
- TU-0763-199-00190437-04 bo'yicha metalli koks
Marten  sexi  1944  -  yilda  ishga  tushirilgan.  Marten  sexi  tarkibiga  pech
yo'lakchasi,  sadkasi  115  tonna  bo'lgan  bitta  marten  pechi,  quyish  yo'lakchasi,
shixta  hovlisi,  temir  -  tersaklarga  ishlov  berish  uchastkasi,  metall  quymalari
ombori va o'ta chidamli materiallar ombori kiradi.
Ma’lumki,  qayta  ishlanadigan  cho’yanlarda  Fe  miqdori  90%  dan  ortiq
bo’ladi.  Shuning uchun  ularni  eritishda  pech muhitidagi  kislorod bilan  avvalo Fe
reaksiyaga kirishadi.
[Fe] + 1/2O
2 - [FeO] + Q   
Bunda  kislorod  hisobiga  (pech  temperaturasi  pastligida  Leshatelye
prinsipiga  ko’ra)  oksidlanganda  issiqlikni  ko’proq  ajratuvchi  elementlar  (Si,  P,
Mn) oksidlanadi. Pech temperaturasi ko’tarila borishi bilan oksidlanganda issiqlik
yutuvchi elementlar oksidlanadi. 
Jarayonning boshlang’ich davrida boruvchi reaksiyalarni shunday ifodalash
mumkin:
[2FeO] + [Si] = [SiO
2 ) + 2[Fe] + Q   
5[FeO] + 2[P] = (P
2 O
5 ) + 5[Fe] + Q  
(FeO) + [Mn] = (MnO) + [Fe] + Q    
Hosil bo’lgan oksidlar o’zaro birikib shlak hosil bo’la boshlaydi:
(MnO) + (SiO
2 ) → (MnO ·SiO
2 )
[FeO] + (SiO
2 ) → (FeO · SiO
2 )
(P
2 O
5 ) + [3FeO] → (FeO)
3 · P
2 O
5 .
Ko’pincha reaksiyalarni tezlatish maqsadida pechga ma'lum miqdorda temir rudasi
kiritiladi yoki kislorod haydaladi.
9 Pech temperaturasi ko’tarilganda uglerod shiddatli oksidlana boshlaydi:
[FeO] + [C] = CO + [Fe] - Q kJ.
Pufak  tarzida  ajralayotgan  uglerod  (II)  -  oksid  (CO)  gazi  metallni
aralashtirib temperaturasini bir xil holga keltirish bilan birga uni zararli gazlardan
(N
2 , H
2 , O
2 ) va metallmas materiallardan tozalaydi.
Shuni  ta’kidlash  kerakki,  bir  -  biri  bilan  kontaktda  bo’lib,  o’zaro
aralashmaydigan  suyuqliklar  (metall  va  shlak)  da  eriydigan  komponent  va
birikmalar  ayni  temperaturada  ikkala  suyuqlikka  ham  ma'lum  nisbatda
taqsimlanadi. Demak, jarayon davomida shlak tarkibini o’zgartirsak metall tarkibi
ham o’zgaradi.
Po’lat ishlab chiqarish jarayonini quyidagi davrlarga ajratish mumkin: 
1) Shixtani suyultirish. Bu davrda avvalo Fe, so’ngra Si, P, Mn elementlari
oksidlanadi va bu oksidlar birikib shlak hosil bo’ladi.
Shlakdagi  (FeO)
3  ·  P
2 O
5  birikmani  bu  sharoitda  barqaror  saqlash  uchun
ohaktosh qo’shiladi.
(FeO)
3 · P
2 O
5 + 4CaO = (CaO)
4 · P
2 O
5 + 3FeO + Q, (5)
aks holda u parchalanib, fosfor uglerod bilan qaytarilib metallga o’tishi mumkin. 
2)  Uglerodning  oksidlanishi.  Metall  vanna  temperaturasining  ko’tarilishi
bilan uglerod shiddatli oksidlana boshlaydi:
      [FeO] + [C] = CO + [Fe] - Q.
Bunda metallda erigan [FeS] shlakdagi (CaO) bilan reaksiyaga kirishib, CaS
tarzida shlakka o’tadi:
[FeS] + (CaO) = ( CaS) + [FeO].   (6)
Demak, shlakda  qancha kalsiy  oksidi ko’p bo’lib, temir  oksidi kam bo’lsa,
metall oltingugurtdan yaxshiroq tozalanadi.
Temir oksididan temirning qaytarilishi. Po’lat ishlab chiqarishda kislorod
cho’yandagi  begona  jinslarni  oksidlash  uchun  zarur  bo’lsa,  po’latlarda  esa
kislorodning  bo’lishi  uning  mexanik  va  texnologik  xossalariga  putur  yetkazadi.
Shuning uchun po’lat ishlab chiqarishda undagi temir oksidlardan Fe ni qaytarish
muhim  davr  hisoblanadi.  Buning  uchun  temirga  nisbatan  kislorodga  yaqinrok
10 bo’lgan  birikmalar  (ferromrganets,  forrosilitsiy)  va  alyuminiy  bo’laklari  yoki
ularning kukunlari vannaga ma'lum miqdorda kiritiladi:
[Mn] + [O] = (MnO) + Q;  [Si] + 2[O] = (SiO
2 ) + Q;
2[Al] + 3[O] = [Al
2 O
3 ] + Q
Bunda  hosil  bo’layotgan  oksidlar  po’latda  erimay,  osongina  n  SiO
2  ·  mFeO  ·
kMnO  birikma  hosil  qilib  shlakka  o’tadi.  Temir  oksididan  temirni  qaytarilish
darajasiga  qarab  quyidagi  hillarga  ajratish  mumkin:  to’la  qaytarilgan,
qaytarilmagan va chala qaytarilgan.
To’la  qaytarilgan  po’lat  quymalarni  olishda  metall  avvalo  pechda
ferromarganes bilan, keyin esa kovshda ferrosilitsiy va alyuminiy bilan qaytariladi.
Qaytarilmagan qaynaydigan po’lat quymalarni olish uchun esa po’lat avval pechda
ferromarganes bilan chala qaytarilib, so’ngra qolipda uglerod hisobiga qaytariladi.
Bunda  metalldan  ajralayotgan  SO  gazi  aralashtirilayotganda  u  qaynaydi  va
ajralayotgan  gaz  pufakchalarining  ko’pi  quymada  qoladi,  kiritish  bo’shligi
bo’lmaydi.  Bunday  quymalarning  sifati  qaynamaydigan  po’lat  quymalardan
pastrok bo’ladi. Chala qaytarilgan po’latlar ferromarganes va qisman ferrosilitsiy,
ba'zan alyuminiy bilangina qaytariladi, shu sababli ular chala qaytarilgan po’latlar
deyilati.  Ishlab  chiqarilayotgan  quymalarning  55%  to’la  qaytarilgan,  40%
qaytarilmagan, qolgan 5% igina chala qaytarilgan po’latlarga to’g’ri keladi.
Legirlangan po’latlar olish uchun, suyuq metall vannasiga ma'lum miqdorda
toza  legirlovchi  metallar  yoki  ularning  ferroqotishmalari  (masalan,  ferrohrom,
ferrotitan)  qo’shiladi.  Bunda  pechga  Fe  ga  qaraganda  kislorodga  yaqin  bo’lgan
elementlar  (masalan,  Si,  Mn,  Al,  Cr,  V,  Ti  va  boshqalar)  esa  metall  tarkibidagi
FeO dan Fe qaytarilgach yoki qaytaruvchilar bilan bir vaqtda kiritiladi. 
Sanoatda  ishlab  chiqarilayotgan  po’latlarning  16  -  18%  ini  legirlangan
po’latlar  tashkil  qiladi.  Uglerodli  va  legirlangan  po’latlarning  1500  dan  ortiq
markasi bor. 
11 Ikki vannali marten pechlarida po’lat ishlab chiqarish
Kuzatishlar  shuni  ko’rsatadiki,  odatda  marten  pechlarining  ish  bo’shlig’ida
ajralayotgan issiqlikning 20 - 25% igina shihta materiallari va shlakni qizdirishga
sarflanadi.  (~50  -  55%  pech  gazlari  bilan,  20  -  25%  esa  suv  bilan  sovutiluvchi
o’tga  chidamli  g’ishtdan  terilgan  devorlarga  o’tadi).  Shu  boisdan,  issiqlikdan
to’laroq foydalanish yo’lidagi izlanishlar ikki vannali pechlarning yaratilishiga olib
keldi.
Pechning  tuzilishi.  pechning  ish  bo’shlig’ini  suv  bilan  sovitib  turiladigan
o’tga chidamli to’siq 7 bilan A va B qismlarga ajratiladi. Pech shipi esa ajraladigan
qilinib,  ularning  har  biri  o’z  yuklash  darchalariga,  po’lat  va  shlak  chiqarish
novlariga ega. Jarayonda ajralayotgan gaz esa mo’ri 6 orqali chiqib ketadi.
Pechning  ishlashi.  pechning  o’ng  yog’idagi  B  qismiga  yuklangan  shixta
materiallar qizdirilayotgan vaqtda chap yoqdagi A vannadagi suyuq metall sathiga
o’z furmalari  2  orqali kislorod haydab turiladi, bunda ajralayotgan gaz B vannaga
yo’naltiriladi  va  u  yerda  kislorod  (II)  –  oksidi  (CO)  to’la  yonadi.  natijada  vanna
temperaturasi  ko’tarilib  undagi  shixta  materiallar  shiddatli  qiziy  boshlaydi.  A
vannadagi metall kutilgan tarkibga kelganda po’lat va shlak o’z novidan kovshga
chiqarila boshlaydi. so’ngra qattiq shixta materiallar yuklanadi. Ayni vaqtda qizib
turgan  B  vannaga  qayta  ishlanuvchi  cho’yan  quyiladi  –  da  suv  bilan  sovitib
turiladigan  o’z  furmasidan  kislorod  haydaladi.  Ajraluvchi  gaz  endi  A  vannaga
yo’naltiriladi.  jarayon  shu  yo’sinda  davom  etadi.  natijada  issiqlikdan  to’laroq
foydalaniladi.   Mamlakatimizda  1965  yildan  boshlab  ikki  vannali  pechlardan
(Magnitogorsk,  Cherepoveck  va  boshqa  metallurgiya  kombinatlarida)
foydalanilmoqda.
Gaz yo’nalishi maxsus moslama (shiber) lar yordamida o’zgartiriladi. Agar
shixtada  50%  dan  ortiq  suyuq  cho’yan  bo’lsa,  yoqilg’i  sarflamay  jarayonni  olib
boorish mumkin, bunda jarayon kislorod konvertorlarda kechuvchi jarayonlar kabi,
ammo  ulardan  sustroq  kechadi.  Konstrukciyaning  oddiyligi,  ish  unumining  bir
vannali pechlarga qaraganda 1,5 – 2 marta ortiqligi, yoqilg’ining 4 – 6 marta kam
sarflanishi tufayli bu pechlardan keng foydalaniladi.
12 Bessmer  va  Tomas  konvertorlarida  po’lat  ishlab  chiqarish  usullarining
kamchiliklarini  kamaytirish  borasidagi  izlanishlar  marten  usulining  yaratilishiga
olib keldi va 1-rasmda Marten pechining ishlash jarayoni keltirilgan. Bu usul XXI
asrning  ikkinchi  yarmida  yaratildi  (Rossiyada  dastlabki  Marten  pechi  1869  yilda
Sormov  zavodida  injener  A.  A.  Iznoskov  va  usta  YA.  I.  Plechkov  tomonidan
qurilgan bo’lib, uning sig’imi 2,5 t bo’lgan, xolos). Zamonaviy pechlarning sig’imi
200  -  900  t  atrofida  bo’lib,  ularda  uglerodli,  kam  va  o’rtacha  legirlangan
konstruksion po’latlar olinadi.
1-rasm. Marten pechining ish jarayoni 
Marten pechining tuzilishi va ishlashi. Marten pechi alangali regeneratorli
pech bo’lib, uning eng muhim kismi ish bushligi (kamerasi) dir. Asosli pechlarda
uning  tag  qismi  magnezit  gishtidan  terilib,  sirtidan  magnezit  kukuni,  kislotali
pechlarda esa dinas gishtidan terilib sirtidan kvars kum kukuni sepiladi. Pechning
sirti  po’lat  list  bilan  koplanadi.  Uning  devorining  puhtaligi  buyicha  va
ko’ndalangiga  tortilgan  po’la  armaturalar  bilan  ta'minlanadi.  Fosfori  ko’p
cho’yanlardan (M Ф 1, M Ф 2, M Ф 3 markali) po’latlar olishda pechlar tebranadigan
qilinib,  og’dirilgan  holatda  ajralayotgan  ko’p  miqdardagi  shlakning  ravon
chiqishini ta'minlaydi.
Pechning old devorida shixta materiallarini kiritish uchun bir necha yuklash
darchalari  bo’ladi  (pechni  ishlash  vaqtida  darchalar  mahsus  to’sqich  bilan
berkitiladi  va  unga  urnatilgan  oyna  orkali  jarayonning  kechishi  kuzatiladi),
darchalardan  namuna  metali  olinadi  va  yuqori  fosforli  shlak  chikariladi.  Orka
13 devorida  esa  suyuq  metall  va  shlakni  pechdan  chiqarish  uchun  mahsus  teshik
bo’lib, ularga novlar o’rnatilgan. Pech ishlayotganda bu teshik o’tga chidamli tiqin
bilan  berkitiladi.  Pechning  yon  devorlarida  qizdirilan  yonuvchi  gaz  va  havoni
pechning  ish  bo’shlig’iga  kirituvchi  kallaklari  bo’ladi.  Kallaklarga  gorelka,
mazutda  ishlaganda  esa  forsunka  o’rnatiladi.  Pechning  old  qismida  esa  pol
sathidan  ancha  pastrokda  juft  regenerator  8,  9  o’rnatiladi.  Regeneratoralar  bilan
pechning ish bo’shligi oraligida esa «shlakovik» deb ataluvchi kameralari bo’ladi.
Metallurgiya  zavodlarida  250  -  500  t  li  pechlar  ko’proq  tarqalgan.  Ular
vannasining o’lchami 20 * 6 m gacha bo’lib, tag yuzi 115 m 2
 ga yetadi. Ma'lumki,
bu pechlar  uzluksiz ishlaydi. Ko’pincha 400 - 600 marta po’lat  olingandan keyin
kapital remont qilinadi.2-rasmda marten pechining ishlash jarayoni sxema tarzida
keltirilgan.
 
2-rasm. Marten pechining ishlash sxemasi 
Pechni  ishga  tushirish .  Pech  bo’shlig’iga  shixta  materiallari  ma'lum
tartibda  yuklangandan  keyin  uning  kanallaridagi  gorelkalarga  bosim  ostida
qizdirilgan  yonuvchi  gaz  va  havo  yuborilib  kamerada  yondiriladi.  Yonish
mahsulotlari  uz  yo’lida  shixta  materiallarini  qizdira  borib,  qarama  -  qarshi
tomondagi  kallaklari  kanallari  orqali  sovuq  regeneratorlarning  katak  -  katak
14 kanallaridan  o’tib  pech  devorlarini  qizdirib  mo’riga  yoki  bug’  qozonlariga
chiqariladi.
Chap tomondagi 1250 – 1280 o
 C qizigan regeneratorlarga sovuq gaz va havo
haydaladi - da, ular qizigan regeneratorlarning vertikal kanallaridan o’ta borib, 800
–  900 o
 C  temperaturagacha  qiziydi,  keyin  u  yerdan  o’z  kallaklari  orqali  pech
kamerasiga  o’tib  yonadi.  Yonayotgan  gaz  va  havo  oqimi  shixtani  qizdira  borib,
qarama  -  qarshi  tomondagi  kallaklar  orqali  sovigan  juft  regeneratorlarga  o’tib
ularni ham qizdiradi. Gaz va havo oqimining harakat yo’nalishi klapanlar 13 orqali
har  20  –  25  minutda  avtomatik  ravishda  boshqariladi.  Agar  marten  pechlarida
suyuq  yoqilgi  (mazut)  da  ishlasa,  faqat  havoni  qizdirish  regeneratori  o’rnatilgan
bo’ladi.
Nordon marten pechlarida po’lat ishlab chiqarish
Bu  usulda  yuqori  sifatli  konstruksion  va  legirlangan  po’latlar  olishda
foydalaniladi.  Kislotali  marten  pechining  tuzilishi  asosli  marten  pechining
tuzilishiga  o’xshash  bo’lib,  devori  esa  o’tga  chidamli  dinas  g’ishtidan  teriladi.
Lekin  bu  hol  eritilayotgan  shixtadan  shixtadagi  S  va  R  ni  tozalash  uchun  flyus
sifatida ohaktoshni pechga kirishga imkon bermaydi. Shu sababli faqat tarkibida S
va  R<0,2  -  0,3%  bo’lgan  toza  shixtalardan  foydalanish  kerak.  Amalda  ko’pincha
po’lat avval odatdagi shixta asosli pechda, keyin kislotali pechda ishlanib kutilgan
tarkibga  keltiriladi.  Flyus  sifatida  kvarsitdan  yoki  kislota  harakterli  marten
shlakdan  foydalaniladi.  Pechga  kiritilgan  shixta  materiallari  suyuqlanayotgan
vaqtdan  boshlab,  asosli  marten  pechlaridagi  kabi  uning  tarkibidagi  Fe,  Si,  Mn,  P
elementlar  oksidlana  boshaydi.  Bu  oksidlar  uzaro  birikib  dastlabki,  yuqori
kremniyli  (40  –  60  %  SiO
2 )  shlak  ajralib  metall  sirtiga  ko’tarilib  uni  pech
bo’shlig’idagi  azotga,  vodorodga  va  kislorodga  to’yinishdan  saqlaydi.  Pechga
kiritilgan  temir  ruda  tarkibidagi  kislorod  hisobiga  uglerodning  oksidlanishi  zarur
tarkibli po’lat olinguncha davom ettiriladi.
15 Kislotali  pechlarda  po’lat  olishning  harakterli  hususiyati  shundaki,
birinchidan  shixtada  S  va  R  lar  miqdorining  ozligi  bo’lsa,  ikkinchidan  FeO
taribidagi  Fe  qaytaruvchi  moddalar  vositasida  emas,  balki  yuqori  temperaturada
shlakdan  hamda  pech  devoridan  uglerod  va  temir  hisobiga  qaytarilgan  Si
vositasida qaytariladi.
Uchinchidan  kislotali  shlakdan  olingan  po’lat  asosli  pechlarda  olingan
po’latlarga  qaraganda  azotga,  vodorodga,  kislorodga  kam  to’yingan  bo’lib,
tarkibida  metallmas  qo’shimchalar  miqdori  ham  kam  bo’ladi.  Shuning  uchun  bu
po’latlar yuqori mexanik xossalarga egadir. 
Marten pechlar ishining texnik - iqtisodiy ko’rsatkichlari va ularni
oshirish yo’llari 
Marten  pechlarining  ish  unumi  pech  tagligining  har  bir  kvadrat  metr
yuzasidan  bir  sutkada  olingan  po’lat  va  uni  olishga  sarflangan  shartli  yoqilg’i
miqdori  bilan  belgilanadi.  Hozirgi  vaqtda  pech  tubining  har  bir  m 2
 yuzasidan  bir
sutkada  o’rtacha  8  –  12  t  gacha  olinib,  har  bir  tonna  po’lat  uchun  80  –  100  kg
gacha  shartli  yoqilg’i  sarflanadi.  Marten  pechlarida  har  xil  tarkibli  shixta
materiallaridan  turli  markali  uglerodli,  kam  va  o’rtacha  legirlangan  po’latlar
olinishi  uning  afzalligi,  jarayonni  uzoq  vaqt  davom  etishi  (8  –  10  soat)  va
yoqilg’ining ko’p sarflanishi esa kamchiligi hisoblanadi.
Pechlarning  ish  unumini  oshirish  maqsadida  shixta  materiallarni
suyultirishga  yaxshilab  tayyorlash,  ularni  pechga  yuklashni
mehanizatsiyalashtirish,  jarayonini  avtomatik  boshqarish,  ayniqsa  tabiiy  gaz  va
kisloroddan  foydalanish  muhim  ahamiyatga  ega.  Tajribalar  shuni  ko’rsatadiki,
pechga  haydalayotgan  havoning  30%  kislorodga  to’yintirilsa,  jarayonning
tezlashishi hisobiga ish unumi 20% ga ortib, yoqilg’i sarfi 10 - 15% ga kamayadi.
Keyingi  yillarda  yuqori  sifatli  arzonrok  po’latlar  olishda  kombinirlangan,
ya'ni avval po’lat asosli pechda olinib, keyin esa uni kislotali pechda qayta ishlash
usullarini qo’llash yaxshi samara bermoqda.
16 Qora  metallarga  ko’pincha  marganes  (92  %  metallurgiyada  ishlatiladi)  va
ba’zan  xrom  (65  %  metallurgiyada  ishlatiladi)  va  vanadiy  (90  %  po’lat  va
cho’yanni  legirlash  uchun  ishlatiladi)  kabi  metallar  kiradi.  Bu  metallar  asosan
cho’yan va po’lat ishlab chiqarishda qo’llaniladi. 
Cho’yanlar    —  temirning   uglerodli  qotishmalari  bo’lib,  uglerod  miqdori
2,14  %  dan  ortiq  (ba’zi  cho’yanlarda  6  %  gacha).  Cho’yanlar  oq,  kulrang  va
egiluvchanlarga  bo’linadi.  Po’latlar  –  temirning  uglerodli  qotishmalari,  tarkibida
2,14  %  dan  kam  uglerod bo’ladi, kam  uglerodli  0,25  %  dan  kam, uglerodli  0,25-
0,6  %, yuqori uglerodli 0,6  % dan ortiq.
Po’lat  asosiy  konstruksion  material  bo’lib,  u  cho’yanga  nisbatan  puhta,
plastik,  yuqori  oquvchanlikka  ega  va  qoliplarini  ravon  to’ldiradi.  Shuningdek
yahshi  payvandlanadi  va  kesib  ishlanadi.  Mashinasozlikda  yuqorida  qayd  etilgan
va etilmagan qator xossalarga ko’ra unga talab borgan sari ortib bormoqda. Hozirgi
kunda po’latlar asosan konvertorlarga kislorod haydash yo’li bilan marten va elektr
pechlarda  ishlab  chiqarilmoqda.  Bunda  cho’yan  tarkibidagi  S,  Si,  Mn,  P
elementlari  oksidlanadi,  oksidlar  esa  birikib  shlak  hosil  qiladi.  Bunda  kimyoviy
reaksiya  tezligi  qayta  ishlanuvchi  cho’yanlarning  tarkibiga,  boyitmasiyasiga  va
temperaturasiga bog’lik bo’ladi. 
Ma’lumki, elektr yoy va induksion pechlarda olingan po’latlarda oz bo’lsa –
da  N
2 ,  O
2 ,  H
2  gazlar  hamda  metallmas  qo’shimchalar  bo’ladi.  Ular  metallning
mexanik  xossalarini  pasaytiradi.  Shu  sababli  yuqori  sifatli  po’latlar  olishda
metallni  ana  shu  qo’shimchalardan  tozalash  muhim  ahamiytga  ega.  Amalda
po’latlarga  qo’yilgan  talablarga  ko’ra  ularni  vakum  kamerada  inert  gazlar  va
sintetik shlak yordamida tozalanadi.
Po’latlarni vakum kamerada tozalash.
 Bu  usul  bosim  kamayishi  bilan  metallda  erigan  gazlarning  keskin  kamayishiga
asoslangan.  Bunda  avval  kameradagi  havo  0,267  –  0,667  kPa  bosimgacha  so’rib
olinadi, so’ngra kameraga kovshli metall kiritilib, 10 – 15 minut u yerda saqlanadi.
Bunda  metalldan  pufakchalar  tarzida  ajralayotgan  gazlar  bilan  birga  metallmas
qo’shimchalar  ham  ergashib  chiqadi.  Natijada  gazlar  miqdori  3  –  5  marta,
17 metallmas qo’shimchalar 2 – 3 marta kamayib, po’latning puxtaligi va plastikligi
ortadi.
  Po’latlarni inert gazlar yordamida tozalash.
 Qolipdagi  suyuq  metalldan  birorta  inert  gaz,  masalan  argon  gazi  u  qadar  katta
bo’lmagan  bosim  ostida  o’tkaziladi.  Natijada  metall  yaxshi  aralashib  gaz  va
metallmas qo’shimchalardan tozalanadi.
Po’latlarni sintetik shlak bilan tozalash. 
Metallni  kovshga  chiqargunga  qadar  unga  metall  massasining  3  –  5%  miqdorida
1700ºC li shlak (55% CaO, 40% Al
2 O
3 , va oz miqdorda SiO
2 , MnO, FeO) quyiladi.
So’ngra  uning  ustiga  pechdan  po’lat  quyiladi.  Bunda  po’lat  shlak  bilan  tez
aralashib kontakt yuzalar ortib shiddat bilan boruvchi reaksiyalar hisobiga gaz va
metallmas qo’shimchalardan deyarli (50 – 70%) tozalanadi [6].
Po’lat  asosiy  konstruksion  material  bo’lib,  u  cho’yanga  nisbatan  puhta,
plastik,  yuqori  oquvchanlikka  ega  va  qoliplarini  ravon  to’ldiradi.  Shuningdek
yahshi  payvandlanadi  va  kesib  ishlanadi.  Mashinasozlikda  yuqorida  qayd  etilgan
va etilmagan qator xossalarga ko’ra unga talab borgan sari ortib bormoqda. Hozirgi
kunda po’latlar asosan konvertorlarga kislorod haydash yo’li bilan marten va elektr
pechlarda  ishlab  chiqarilmoqda.  Bunda  cho’yan  tarkibidagi  S,  Si,  Mn,  P
elementlari  oksidlanadi,  oksidlar  esa  birikib  shlak  hosil  qiladi.  Bunda  kimyoviy
reaksiya  tezligi  qayta  ishlanuvchi  cho’yanlarning  tarkibiga,  boyitmasiyasiga  va
temperaturasiga  bog’lik  bo’ladi.  jadvalda  misol  sifatida  qayta  ishlanadigan
cho’yanlardan  kam  uglerodli  po’latlar  olishda  kimyoviy  tarkibning  o’zgarishi  %
hisobida keltirilgan.
Material   C  Si  Mn  P   S
Qayta
ishlanadigan
cho’yan
Kam
uglerodli 4 – 4,4
0,14–0,22 0,76–1,26
0,12 – 0,3 1,75 gacha
0,4 – 0,65 0,15 – 0,3
0,05 0,03–0,07
0,055
18 po’lat
Ma’lumki,  qayta  ishlanadigan  cho’yanlarda  Fe  miqdori  90%  dan  ortiq
bo’ladi.  Shuning uchun  ularni  eritishda  pech muhitidagi  kislorod bilan  avvalo Fe
reaksiyaga kirishadi.
[Fe] + 1/2O
2 - [FeO] + Q    (1)
Bunda  kislorod  hisobiga  (pech  temperaturasi  pastligida  Leshatelye  prinsipiga
ko’ra)  oksidlanganda  issiqlikni  ko’proq  ajratuvchi  elementlar  (Si,  P,  Mn)
oksidlanadi.  Pech  temperaturasi  ko’tarila  borishi  bilan  oksidlanganda  issiqlik
yutuvchi elementlar oksidlanadi. 
Jarayonning boshlang’ich davrida boruvchi reaksiyalarni shunday ifodalash
mumkin:
[2FeO] + [Si] = [SiO
2 ) + 2[Fe] + Q    (2)
5[FeO] + 2[P] = (P
2 O
5 ) + 5[Fe] + Q   (3)
(FeO) + [Mn] = (MnO) + [Fe] + Q    (4)
Hosil bo’lgan oksidlar o’zaro birikib shlak hosil bo’la boshlaydi:
(MnO) + (SiO
2 ) → (MnO ·SiO
2 )
[FeO] + (SiO
2 ) → (FeO · SiO
2 )
(P
2 O
5 ) + [3FeO] → (FeO)
3 · P
2 O
5 .
Ko’pincha reaksiyalarni tezlatish maqsadida pechga ma'lum miqdorda temir rudasi
kiritiladi yoki kislorod haydaladi.
Pech temperaturasi ko’tarilganda uglerod shiddatli oksidlana boshlaydi:
[FeO] + [C] = CO + [Fe] - Q kJ.
Pufak tarzida ajralayotgan uglerod (II) - oksid (CO) gazi metallni aralashtirib
temperaturasini bir xil holga keltirish bilan birga uni zararli gazlardan (N
2 , H
2 , O
2 )
va metallmas materiallardan tozalaydi.
Shuni  ta’kidlash  kerakki,  bir  -  biri  bilan  kontaktda  bo’lib,  o’zaro
aralashmaydigan  suyuqliklar  (metall  va  shlak)  da  eriydigan  komponent  va
birikmalar  ayni  temperaturada  ikkala  suyuqlikka  ham  ma'lum  nisbatda
19 taqsimlanadi. Demak, jarayon davomida shlak tarkibini o’zgartirsak metall tarkibi
ham o’zgaradi.
Po’lat ishlab chiqarish jarayonini quyidagi davrlarga ajratish mumkin: 
1) Shixtani suyultirish. Bu davrda avvalo Fe, so’ngra Si, P, Mn elementlari
oksidlanadi va bu oksidlar birikib shlak hosil bo’ladi.
Shlakdagi  (FeO)
3  ·  P
2 O
5  birikmani  bu  sharoitda  barqaror  saqlash  uchun
ohaktosh qo’shiladi.
(FeO)
3 · P
2 O
5 + 4CaO = (CaO)
4 · P
2 O
5 + 3FeO + Q, (5)
aks holda u parchalanib, fosfor uglerod bilan qaytarilib metallga o’tishi mumkin. 
2)  Uglerodning  oksidlanishi.  Metall  vanna  temperaturasining  ko’tarilishi
bilan uglerod shiddatli oksidlana boshlaydi:
      [FeO] + [C] = CO + [Fe] - Q.
Bunda  metallda  erigan  [FeS]  shlakdagi  (CaO)  bilan  reaksiyaga  kirishib,  CaS
tarzida shlakka o’tadi:
[FeS] + (CaO) = ( CaS) + [FeO].   (6)
Demak, shlakda  qancha kalsiy  oksidi ko’p bo’lib, temir  oksidi kam bo’lsa,
metall oltingugurtdan yaxshiroq tozalanadi.
Temir  oksididan  temirning  qaytarilishi.  Po’lat  ishlab  chiqarishda  kislorod
cho’yandagi  begona  jinslarni  oksidlash  uchun  zarur  bo’lsa,  po’latlarda  esa
kislorodning  bo’lishi  uning  mexanik  va  texnologik  xossalariga  putur  yetkazadi.
Shuning uchun po’lat ishlab chiqarishda undagi temir oksidlardan Fe ni qaytarish
muhim  davr  hisoblanadi.  Buning  uchun  temirga  nisbatan  kislorodga  yaqinroq
bo’lgan  birikmalar  (ferromrganets,  forrosilitsiy)  va  alyuminiy  bo’laklari  yoki
ularning kukunlari vannaga ma'lum miqdorda kiritiladi:
[Mn] + [O] = (MnO) + Q;
[Si] + 2[O] = (SiO
2 ) + Q;
2[Al] + 3[O] = [Al
2 O
3 ] + Q
Bunda  hosil  bo’layotgan  oksidlar  po’latda  erimay,  osongina  n  SiO
2  ·  mFeO  ·
KMnO  birikma  hosil  qilib  shlakka  o’tadi.  Temir  oksididan  temirni  qaytarilish
20 darajasiga  qarab  quyidagi  hillarga  ajratish  mumkin:  to’la  qaytarilgan,
qaytarilmagan va chala qaytarilgan.
To’la  qaytarilgan  po’lat  quymalarni  olishda  metall  avvalo  pechda
ferromarganes bilan, keyin esa kovshda ferrosilitsiy va alyuminiy bilan qaytariladi.
Qaytarilmagan qaynaydigan po’lat quymalarni olish uchun esa po’lat avval pechda
ferromarganes bilan chala qaytarilib, so’ngra qolipda uglerod hisobiga qaytariladi.
Bunda  metalldan  ajralayotgan  SO  gazi  aralashtirilayotganda  u  qaynaydi  va
ajralayotgan  gaz  pufakchalarining  ko’pi  quymada  qoladi,  kiritish  bo’shligi
bo’lmaydi.  Bunday  quymalarning  sifati  qaynamaydigan  po’lat  quymalardan
pastrok bo’ladi. Chala qaytarilgan po’latlar ferromarganes va qisman ferrosilitsiy,
ba'zan alyuminiy bilangina qaytariladi, shu sababli ular chala qaytarilgan po’latlar
deyilati.  Ishlab  chiqarilayotgan  quymalarning  55%  to’la  qaytarilgan,  40%
qaytarilmagan, qolgan 5% igina chala qaytarilgan po’latlarga to’g’ri keladi.
Legirlangan po’latlar olish uchun, suyuq metall vannasiga ma'lum miqdorda
toza  legirlovchi  metallar  yoki  ularning  ferroqotishmalari  (masalan,  ferrohrom,
ferrotitan)  qo’shiladi.  Bunda  pechga  Fe  ga  qaraganda  kislorodga  yaqin  bo’lgan
elementlar  (masalan,  Si,  Mn,  Al,  Cr,  V,  Ti  va  boshqalar)  esa  metall  tarkibidagi
FeO dan Fe qaytarilgach yoki qaytaruvchilar bilan bir vaqtda kiritiladi. 
Sanoatda  ishlab  chiqarilayotgan  po’latlarning  16  -  18%  ini  legirlangan
po’latlar  tashkil  qiladi.  Uglerodli  va  legirlangan  po’latlarning  1500  dan  ortiq
markasi bor.
Po’lat ishlab chiqarish jarayonini quyidagi davrlarga ajratish mumkin: 
1) Shixtani suyultirish. Bu davrda avvalo Fe, so’ngra Si, P, Mn elementlari
oksidlanadi  va  bu  oksidlar  birikib  shlak  hosil  bo’ladi.  Shlakdagi  (FeO)
3  ·  P
2 O
5
birikmani bu sharoitda barqaror saqlash uchun ohaktosh qo’shiladi.
(FeO)
3 · P
2 O
5 + 4CaO = (CaO)
4 · P
2 O
5 + 3FeO + Q, (5)
aks holda u parchalanib, fosfor uglerod bilan qaytarilib metallga o’tishi mumkin. 
2)  Uglerodning  oksidlanishi.  Metall  vanna  temperaturasining  ko’tarilishi
bilan uglerod shiddatli oksidlana boshlaydi:
      [FeO] + [C] = CO + [Fe] - Q.
21 Bunda metallda erigan [FeS] shlakdagi (CaO) bilan reaksiyaga kirishib, CaS
tarzida shlakka o’tadi:
[FeS] + (CaO) = (CaS) + [FeO]   (6)
Demak, shlakda  qancha kalsiy  oksidi ko’p bo’lib, temir  oksidi kam bo’lsa,
metall oltingugurtdan yaxshiroq tozalanadi.
Temir oksididan temirning qaytarilishi. Po’lat ishlab chiqarishda kislorod
cho’yandagi  begona  jinslarni  oksidlash  uchun  zarur  bo’lsa,  po’latlarda  esa
kislorodning  bo’lishi  uning  mexanik  va  texnologik  xossalariga  putur  yetkazadi.
Shuning uchun po’lat ishlab chiqarishda undagi temir oksidlardan Fe ni qaytarish
muhim  davr  hisoblanadi.  Buning  uchun  temirga  nisbatan  kislorodga  yaqinrok
bo’lgan  birikmalar  (ferromrganets,  forrosilitsiy)  va  alyuminiy  bo’laklari  yoki
ularning kukunlari vannaga ma'lum miqdorda kiritiladi:
[Mn] + [O] = (MnO) + Q;  [Si] + 2[O] = (SiO
2 ) + Q;
2[Al] + 3[O] = [Al
2 O
3 ] + Q
Bunda  hosil  bo’layotgan  oksidlar  po’latda  erimay,  osongina  n  SiO
2  ·  mFeO  ·
kMnO  birikma  hosil  qilib  shlakka  o’tadi.  Temir  oksididan  temirni  qaytarilish
darajasiga  qarab  quyidagi  hillarga  ajratish  mumkin:  to’la  qaytarilgan,
qaytarilmagan va chala qaytarilgan.
To’la  qaytarilgan  po’lat  quymalarni  olishda  metall  avvalo  pechda
ferromarganes bilan, keyin esa kovshda ferrosilitsiy va alyuminiy bilan qaytariladi.
Qaytarilmagan qaynaydigan po’lat quymalarni olish uchun esa po’lat avval pechda
ferromarganes bilan chala qaytarilib, so’ngra qolipda uglerod hisobiga qaytariladi.
Bunda  metalldan  ajralayotgan  SO  gazi  aralashtirilayotganda  u  qaynaydi  va
ajralayotgan  gaz  pufakchalarining  ko’pi  quymada  qoladi,  kiritish  bo’shligi
bo’lmaydi.  Bunday  quymalarning  sifati  qaynamaydigan  po’lat  quymalardan
pastrok bo’ladi. Chala qaytarilgan po’latlar ferromarganes va qisman ferrosilitsiy,
ba'zan alyuminiy bilangina qaytariladi, shu sababli ular chala qaytarilgan po’latlar
deyilati.  Ishlab  chiqarilayotgan  quymalarning  55%  to’la  qaytarilgan,  40%
qaytarilmagan, qolgan 5% igina chala qaytarilgan po’latlarga to’g’ri keladi.
22 Legirlangan po’latlar olish uchun, suyuq metall vannasiga ma'lum miqdorda
toza  legirlovchi  metallar  yoki  ularning  ferroqotishmalari  (masalan,  ferrohrom,
ferrotitan)  qo’shiladi.  Bunda  pechga  Fe  ga  qaraganda  kislorodga  yaqin  bo’lgan
elementlar  (masalan,  Si,  Mn,  Al,  Cr,  V,  Ti  va  boshqalar)  esa  metall  tarkibidagi
FeO dan Fe qaytarilgach yoki qaytaruvchilar bilan bir vaqtda kiritiladi. 
Sanoatda  ishlab  chiqarilayotgan  po’latlarning  16  -  18%  ini  legirlangan
po’latlar  tashkil  qiladi.  Uglerodli  va  legirlangan  po’latlarning  1500  dan  ortiq
markasi bor. 
Texnologik hisobot
23 Eritishga mo’ljallangan xom – ashyo komponentlarning miqdori va tarkibi.
C Si Mn P S
Cho'yan (71 %) 3.8 1.05 0 , 99 0.2 0.04
Skrap (29 %) 0.3 - 0.70 0.05 0.03
O'rtacha tarkib 2.785 0.74 0.9059 0.1565 0.0371
Eritilgandan so'ng 1.3 - 0.04 0.015 0.03
Eritilgandan oldin 0.1 - 0.04 0.01 0.025
Vanna  produvkasi  texnik  kislorod  orqali  amalga  oshiriladi.  "sovuq"  CO  ni
yiqish kamaygan issiqlik tabiiy gaz yordamida maromiga keltiriladi. Marten po’lat
eritish pechini xisoblashga quyidagilar kiradi:
1. Material balansini xisoblash
2. Issiqlik balansini xisoblash
3. Eritish bosqichlarida yoqilg’i sarfini xisoblash.
24 Material balansi
Metallurgik  pechlarni  hisoblashga  material  balansini  100  kg  olingan
maxsulotga nisbat ан 2 bosqichda olib boriladi: 
I.  Bosqich  zavalkadan  to’liq  eritishgacha ,  II  bosqich  eritishdan  po’latni
oksidlantirishgacha.
I bosqich.
100  kg  metall  shixtasidan  68  kg  cho’yan  va  32  kg  skrap  tashkil  topganini
xisobga olib, shixtaning o’rtacha tarkibini aniqlaymiz.
Vannani texnik kislorod bilan tozalashda 10%  C  CO
2  gacha oksidlanadi
va ta’mirni tutundagi quyindisini esa 1% ga teng deb belgilab olamiz. 
 C 2.785  - 1.3 = 1.485 kg
Si      0.74 kg
Mn 0.9059 - 0.04 = 0.8659 kg
P 0.1565 - 0.015 = 0.1415 kg 
S 0. 0 371 - 0.03= 0.07 1 kg
Fe(tutunda)       0.500 kg
Jami       3.7395 kg
 Bundan kislorod sarfi va zosil bo’lgan oksidlarni miqdorini aniqlaymiz :
Kislorod sarfi: kg Hosil bolgan oksid: kg 
C --- CO 1.485 *16  :  12 = 1.98 1.485  + 1.98 = 3 , 465
Si --- SiO
2  0.74 * 32  :  28 = 0.845 0.74 + 0.845 = 1.585
Mn --- MnO 0.8659 * 16  :  55 = 0.251 0.8659  + 0.251 =1.1169
P --- P
2 O
5 0.1415 * 80 :  62 = 0.183 0.1415+ 0.183 = 0.3245
Fe (tutunda) 0.5 * 48 : 112 = 0.2143 0.5 + 0.2143 = 0.7143
S --- SO
2 0.07 1 * 32 :  32 = 0. 0 7 1 0. 0 7 1 + 0.0 1 = 0.081
Jami: 3.5443 7.2867
25 Shlak  miqdori  va  tarkibini  xisoblash  uchun  quyidagi  xisob  –  kitoblarni
o’tkazish kerak.
Zavalka vaqtida skrap bilan birga 2% – l oy shaklidagi ifloslanish quyidagi
tarkibda  52%  SiO
2 ,  25%  Al
2 O
3 ,  23%  H
2 O  keladi.  Bundan  kelib  chiqib  quyidagi
iflosliklarni olib keladi, kg;
SiO
2 … 29 · 0,02 · 0,52 = 0.3 016
Al
2 O
3 … 29 · 0,02 · 0,25 = 0.145
H
2 O… 29 · 0,02 · 0,23 = 0.1334
     0,58 kg
Odatda  skrap  (~  1%)  oksidlanadi,  skrap  bilan  birga  0,39  kg  okalina  Fe
2 O
3
ko’rinishda tushadi. Cho’yan bilan birga mikserdan qaysiki berilgan xisoblashlarda
0,5  ga  teng  deb  olingan  shlak  miqdori  quyidagi  tarkibda  tushadi:  46%  CaO,  8%
Al
2 O
3 ,  6%  MgO,  2%  S.  shlakka  olovbardosh  materialni  ma’lum  miqdori  o’tadi,
qaysiki yoyilishiga teng deb qabul qilganmiz, kg;
   I davr II davr plavkaga
Kuydirilgan dolomit 1,3    0,4    1,7
Magnezitxromit   0,1  0,1  0,2
Texnologiyaga  muvofiq  po’lat  ishlab  chiqarishda  cho’yanni  quygandan
so’ng 5 – 6% shlak chayqatilib to’kiladi. Qabul qilamizki, nazorat qilgan holda 6%
shlak chayqatilib olinishda u bilan quyidagi tarkib: 21 SiO
2 ; 3,5 Al
2 O
3 ; 4 MnO; 25
CaO; 4 P
2 O
5 ; 0,3 S; 0,1 Cr
2 O
3 ; 27,6 FeO; 6,5 Fe
2 O
3 tushadi.
Shlak bilan birga quyidagilar ketadi: kg
SiO
2 …. 6,0 · 0,210 = 1,260
Al
2 O
3 … 6,0 · 0,035 = 0,210
MnO…. 6,0 · 0,04 = 0,240
MgO … 6,0 · 0,080 = 0,480
CaO … 6,0· 0,250 = 1,500
26 P
2 O
5 … 6,0 · 0,040 = 0,240
S  … 6,0 · 0,003 = 0,018
Cr
2 O
3 … 6,0 · 0,001 = 0,006
FeO … 6.0 · 0,276 = 1,656
Fe
2 O
3 … 6,0 · 0,065 = 0,39
       = 6,00 kg
Shlak  bilan  birga  1,5:  0,53  =  2,83  kg  ohaktosh  yo’qoladi  (0.53  -1  кг
оха ktoshd а gi СаО ning miqdori ) .
27                 Metallmas materiallarning tarkibi, %
Material SiO
2 Al
2 O
3 Fe Fe
2 O
3 MnO MgO CaO P
2 O
5 S H
2 O CO
2 Cr
2 O
3
Temir rudasi 4.0 2.0 14.0 77.0 0.30 0.4 0.8 0.1 0.02 1.38 - -
Ohaktosh 2.0 0.3 - 0.2 - 2.0 53.0 0.07 00.1 0.83 41.50 -
Ohak 3.5 0.5 - 0.35 - 3.5 85.0 0.1 0.13 - 6.52 -
Kuydirilgan dalomit 2.0 2.0 - 0.3 - 36.0 55.0 - - 2.20 2.50 -
Magnezit 3.0 1.6 - 2.0 - 90.0 2.6 - - - 0.80 -
Magnezit kukun 4.07 0.81 - 1.02 - 91.56 - - - - - -
Magnezitxromit 6.0 4.0 - 25.0 - 66.0 2.0 - - - - 12.0
Boksit 10.0 54.0 - 10.0 - - 1.0 0.08 0.1 9.02 0.80 -
Periklazoshpindelli
g'isht 5.0 3.0 - 8.0 - 70.0 2.0 - - - - 12.0
Aglomerat 8.7 - 13.9
Fe
53.9) - 0.8 0.8 12.99 - - - - -
Plavik shpati 3.1 0.2 - 0.8 95%
CaF
2 - 0.4 - 0.2 - 0.3 -
28 Ohaktosh  sarfini  X  deb  belgilab,  ohaktoshning  umumiy  sarflanishini  silkinish
natijasida shkak bilan yo’qolishi (2,83) kg ga teng deb quyidagilarni topamiz;
SiO
2 kelishi, kg;
Metall shixtasi…………………………….1.585
Dolomit………………….1, 3 · 0, 0 2 =0,02 6
Magnezitoxromit…….............0,1 · 0,06 =0,006
Ifloslangan skrap……………………=0,3016
Miksirlangan shlak……………0,5 · 0,38 = 0,19
Ohaktosh (2,83 + x) · 0,02 = 0,0566 + 0,02x
              2,1652+0,02x
Al
2 O
3 kelishi, kg;
Dolomit………………………1 ,3 · 0,02 = 0,02 6
Magnezitohromit………….0,1 · 0,04 = 0,004
Ifloslangan skrap………………………0,145
Miksirlangan shlak………….0,5 · 0,08 = 0,040
Ohaktosh (2,83 + x) · 0,003 = 0,0085 + 0,003x
                0. 2235+ 0.003х
MnO kelishi, kg           
Metal shixtasidan……………………………1,1169
Dolomit дан MgO kelishi, kg……… 1.3*0.36 =0,468
Magnezitoxromit…………………0,1 – 0,66 = 0,066
Mikserlangan shlak……………… .0,5 · 0,06 = 0,03
Oxaktosh ……… (2,83 + x) · 0,02 = 0,0566 + 0,02x
    0.6206 + 0,02x
CaO kelishi, kg
Dolomit ………………………….1,3 · 0,55 = 0,715
Magnezitoxromit…………………….0,1 · 0,02 = 0,002
Miksirlangan shlak…………………....0,5 · 0,46 = 0,23
Oxaktosh ……………2,83 + x) · 0,53 = 1,5 + 0,53x
29       2,447 + 0,53x
P
2 O
5 kelishi, kg;
Metall shixtasi………………………………….0,3245
Ohaktosh………… (2,83 + x) · 0,007 = 0,002 + 0,0007x
           0.3265 + 0,0007 x
S kelishi, kg;
Metall shixtasi……………………………….… 0 .081
Mikserlangan shlak……………………......0,5 · 0,002 = 0,010
Oxaktosh …………… (2,83 + x) · 0,001 = 0,0083 + 0,001x
            0,0993 + 0,001x
Cr
2 O
3 kelishi kg;
Magnezitoxromit…………………………….0,1 · 0,12 = 0,012.
Amaliyot  natijalarini  xisobga  olgan  holda  shlak  tarkibida  16%  FeO  va  6%
Fe
2 O
3  bor  deb,  shlakni  to’kilishini  xisobga  olib,  uni  I  –  davr  oxiridagi  miqdor
formulasini tuzamiz; kg;
SiO
2 ……………………….2,1652 + 0,02x – 1,260 = 0,9052+0.02x
Al
2 O
3 ……………...………. 0.2 235+ 0.003х –0,210 = 0,0135 + 0,003x 
MnO………………………1.1169– 0,240 = 0,8769
MgO ……………………....0.6206 + 0,02x – 0,480 = 0.1406 + 0,02x
CaO……………………2,447 + 0,53x – 1,500= 0.947 + 0,53x
P
2 O
5 ……………………0.3265+ 0,0007x–0,240 = 0.0865+ 0,0007x
S……………………………0,0993 + 0,001x – 0,018 = 0,0813+ 0,001x
Cr
2 O
3 ……………………0,012 – 0,006 = 0,006
FeO…………………………0,16 L
shl
Fe
2 O
3 …………………….0,06 L
shl
L
shl = 0,22 L
shl + 3,057 + 0.5747x  yoki 
 L
shl = 3.9192 + 0.737x
Shlakni asosini I davr oxirida 2,6 ga teng bo’lib oxaktosh sarfini belgilovchi
tenglamani topamiz.
30 B = =0.947+0.53x/0.9052+0.02x= 2,6
Bundan 0.947+ 0,53x = 2.3535+0.052x
       х = 2,94 kg.
Bundan shlak miqdorini topishimiz mumkin.
L
shl = 3.9192+ 0,737 · 2,94 = 6.0859 kg.
Shlakni oxirgi tartibi va miqdori tashkil qiluvchilar
Massa. kg Tartib.%
SiO
2 0, 9481 15.58
Al
2 O
3 0. 03 7 0.62
MnO 0.8557 14.06
MgO 0.2142 3.52
CaO 2.466 40.52
P
2 O
5 0.1083 1.78
S 0.1107 1.82
Cr
2 O
3 0.006 0.10
FeO 0.9737 16
Fe
2 O
3 0.00 3 6 0.06
Jami: 6.0859 100%
  
Oxaktoshning umumiy sarfi: 2.83 + 2, 94 = 5, 77 kg
Shlakning umumiy miqdori:  6 + 6 , 0859 = 12.0859 kg
Temirni eritishning birinchi davridan balansini 1 – chi jadvalda topamiz.
Oksidlanadigan Fe miqdori 0.2743 + 1.949 = 2.2233. Temirni oksidlanishiga
kislorod sarfi Fe
2 O
3 gacha 0,2743· 48 : 112 = 0,1175 kg FeO gacha 1,949 · 16 : 56
= 0,557
Pech atmosferasidan  vannaga kislorodni  umumiy sarfini 10% ini  tushishini
hisobga olib, ohirgi miqdorini topamiz.
3 , 5443  + 0,1175 + 0,557 + 0,1* ( 3.5443 + 0,1175 + 0,557) = 4,6406 kg
31 1-jadval. 
Temirni eritishni I davrdagi balansi
Manba Fe
2 O
3 dan, kg FeO dan, kg
Dolomit 1,3 · 0,003 · 0,7 = 0,0027
Magnezitoxromit 0,1 · 0,10 · 0,7 = 0,007
Oxaktosh 5.07 · 0,002 · 0,7 = 0,007
Skrap quyundisi 0,29 · 0,7 = 0,203
Jami          0,2197
Shlak ajratib olishdagi 0.39*0.7 =   0.273    1.656*0.78 = 1.292
Shlakda qoladigani 0,3161*0,7  =  0,221   0,8429*0,78=0,657
Жами        0,494       1, 949
Po’latga o’tadigani 0.2197 – 0.494 = -0, 2743
Vannani 1 – davrida  massa  almashinuvi  darajasini  aniqlashishi  va  qizdirishni
notekisligi  o ’ rganib  vannaga  birikadigan  kislorodni  o ’ zlashtirish  koeffitsientini 0,9
ga  teng  deb  qabul  qilamiz , u  holda  texnik  kislorodni  sarfi  quyidagini  tashkil  qiladi .
4.6406*22.4/0.95*0.9*32=3.7 m 3
Toza kislorod sarf: 4.6406 · 22,4/32 = 3 , 248 m 3
Toza kislorod sarfi o’zlashtirma koeffitsientini xisobi bilan
3,248 /0,9 = 3.609 m 3
O’zlashtirilmagan kislorod miqdori;
3.609 - 3,248 = 0,361 m 3
 yoki 0,516 kg
Texnik kislorod bilan birikadigan azot miqdori:
3.7 – 3.609 = 0.091  m 3
 yoki 0.113  kg
Vannaga birikadigan kislorod miqdori.
4,6406+ 0.516 + 0.113 = 5,2696  kg
Shlak ajratib olishda u bilan ketadigan metal xisobini yillik chiqishi.
100 – 3.7395– 2,2233 – 0. 58  – 0,29 – 0,5 – 0,6 = 92,0672
32 I davrni borishida vannadan gazlarni ajralishi, kg.
 CO
2 H
2 O
Shlak ifloslanishi – 0,1334
Oxaktosh   5. 07 · 0,357 = 1.813 5.0 7 · 0,0083 = 0.04
Dolomit   1,3 · 0,025 = 0,0325 1,3 · 0,022 = 0,0286
       1.8455     0,0686
Eritishning I davridagi material balansi
Yuklangan Olingan 
Metalli shixta …. ……… …. …100 metall ………………………92,0672
Oxaktosh ……………………. 5. 0 7 shlak bilan yo’qoladigan metal… 0,6
Долoмит …......... ................. .1.300 shlak… ……………………...  . 1 2 . 0859
Magnezitoxromit …………… …0,1 CO…………………………… …3 , 465
Texnik kislorod…………….4.723 CO
2 ……………………… …  ...1 . 8455
Печь атмосферасидаги О
2  0.367 H
2 O….........................................0, 0686
O’zlashmagan O
2 ……………… . 0, 516
N
2 … …………… …………… …0.1 13
SO
2 ……………………… ……...0 ,0 81
Fe
2 O
3 ………………… ……… … 0.714
11, 56 11,556
         II davr.
II  davrda  material  balansini  xisoblashda  eritish  jarayonini  po’latni  eritishdan
kisloroddan  tozalashgacha  bo’lgani  I  davrdagi  kabi  olib  boriladi.  Xisoblashlar
natijasini jadval ko’rinishida tasvirlaymiz.
Eritishning II davridagi material balansi.
Metall…………………. 9 2 , 0672 po’lat…………………………... 90,3183
Shlak………………………5.4352 shlak bilan yo’qoladigan metal……0.5199
Dolomit………………………0.4 Shlak…………………………...…5,4352
33 Magnezitoxromit……………..0,1 CO………………………...………...4.12
O
2 pech atmosferasi….…….0,127  CO
2 ……………………………….0,014
Texnik kislorod…………....3.455 SO
2 ……………………………...0,008
Fe
2 O
3 ………………………………0,857
O’zlashtirilmagan O
2 ……… ……… 0, 178
N
2 ……………………………..…...0.123
H
2 O………… ………………... ……0,0 10
           101,5844             10 1 ,5834
Boglanmagan         0.001
                 
  Eritishning material balansi
Metall ………………………………. 100 po’lat……………………... 90,3183
Shlak………………………………5.070 shlak  bilan  yo’qoladigan  metal.
1.1199
Dolomit………………………………1,7 Shlak…….………………….11.4352
Magnezitoxromit………………….….0,2 CO……………………………7,585
O
2 pech atmosferasi….……………0,494 CO
2 ……………………….…1.8595
Texnik kislorod…………………....8,178 SO
2 …………………………...0,089
Fe
2 O
3 …………………………1,571
O’zlashtirilmagan O
2 ………… 0, 664
N
2 ……………………………...0.32 0
H
2 O………… …………… … .. 0,0 78 6
              15, 642            15,0405
Boglanmagan        -0, 6
 
ISSIQLIK BALANSI
Issiqlik kelishi.
1. Skrap bilan keladigan issiqlik
Q
sk = C
sk D
sk Gt
sk = 0,469·0,29 · 120·10 3
·20 = 326.424·10 3
 kDj=0,326 gDj
34 Bu yerda: C
sk  = 0,469 kDj (kg ·m) – t
sk  = 20ºC dagi skrapning solishtirma issiqlik
sig’imi.
2. Cho’yan bilan keladigan issiqlik
Q
2  = GD
2 [C kk
2  t
e2  + L
2  + G s
2  (t
2  – t
e2 )] = 120 · 10 3
 · 0,71 [0,745 · 1200 + 217,72 +
0,837 (1300 – 1200)] =9478985,6 * 10 3 
kDj= 94.789 gDj
3. Ekzotermik reaksiyadagi issiqlik
Kislorod sarfi: kg Hosil bolgan oksid: kg 
C --- CO 1.485 *16  :  12 = 1.98 1.485  + 1.98 = 3 , 465
Si --- SiO
2  0.74 * 32  :  28 = 0.845 0.74 + 0.845 = 1.585
Mn --- MnO 0.8659 * 16  :  55 = 0.251 0.8659  + 0.251 =1.1169
P --- P
2 O
5 0.1415 * 80 :  62 = 0.183 0.1415+ 0.183 = 0.3245
Fe (tutunda) 0.5 * 48 : 112 = 0.2143 0.5 + 0.2143 = 0.7143
S --- SO
2 0.07 1 * 32 :  32 = 0. 0 7 1 0. 0 7 1 + 0.0 1 = 0.081
Jami: 3.5443 7.2867
C CO
2 ……….0,02405 · 120· 10 3
 · 34,09 = 98383.74
Si SiO
2 ……….0,0065 · 120 · 10 3
 · 31,10 = 24258
Mn MnO……..0,0068 · 120 · 10 3
 · 7,37 = 6013.9
Fe Fe
2 O
3 ……..0,01 · 120 · 10 3
 · 7,37 = 8844
P P
2 O
5 ……….0,001415 · 120 · 10 3
 · 25 = 4245
S SO
2 ………..0,00071 · 120 · 10 3
 · 9,28 =79.065
Fe FeO……….(0,001940 + 0,00053) · 120 · 10 3
 · 4,82 = 1428.64
Fe Fe
2 O
3 ……..(0,002743 - 0,00018) · 120 · 10 3
 · 7,37 = 2585.10
Q
ekz = 145837.44*10 3
 = 145.837 gDj
4. Shlakdagi issiqlik 
SiO
2  (CaO)
2 SiO
2 …….0.01585· 120 · 10 3
 : 28 · 60 · 2,32 = 4397.98
P
2 O
5  (CaO)
3 P
2 O
5 –CaO 0,03245 · 120 · 10 3
 : 62 · 142 · 4,71 = 76.97
Q
sh.o = 4474.95 = 4.47 gDj 
5.Tabiat gazining yig’indisidagi shlak
35 Q
t.2 = 35069,6 B · kDj = 0.035 B gDj
6.  Tabiat  gazi  va  CO  ni  yoqishga  ketadigan  ishchi  qismga  havo  bilan  keladigan
issiqlik.
Q
havo = (V t.2
k V + D
CO · G : M
co 22,4 V CO
x )C
x t
x = (9,28 V + 0.07585 · 120 · 10 3
 : 28 ·
22,4 · 2,38) · 1,3226 · 20 = 245.47V + 458418.6 = 0.000390B +0,45 kDj
          Issiqlik sarfi
1. Po’latning fizikaviy issiqligi
Q
l  = D
l  G[C k-k
n  t
ep.n  + L
n  + C  suyuq
 (t
n  – t
er.n )] = 0,903183 · 120 · 10 3
 [0,7 · 1500 +
272,16 + 0,837 (1600 – 1500)] = 14338.900 · 10 3
 kDj = 143.38 gDj 
2. Shlak bilan ketadigan po’latning fizikaviy issiqligi
Q
l-shl = 0,011199 · 120· 10 3 
[0,7 · 1500 + 272,16 + 0,837 (1600 – 1500)] = 177,79 ·
10 3
 kDj = 1.77 gDj
3. Shlakning fizikaviy issiqligi
Q
shl = (1,25 · 1550 + 209,35) · 0,06 · 120· 10 3
 + (1,25 · 1600 + 209,35) · 0,054352 ·
120 · 10 3
 = 29867,23 · 10 3
 kDj = 29.86 gDj
4. Mahsulotni o’rtacha t
yx =1600ºC haroratda yonishiga sarflanadigan issiqligi
Q
yx = Bi 
ket V 
ket = B · 2592,64 · 10,34 = 26807,9B kDj=0.0268B gDj
Bu yerda:
… 0,0955 · 3815,86 = 364,41
…0,1875 · 2979,13 = 5588,59
…0,7170 · 2328,65 = 1669,69
…2592,64 kDj/m 3
5. Oxaktoshni parchalashga ketadigan issiqlik 
Q
shl = 1779,5 · 0,0507 · 120 · 10 3
 = 10826 · 10 3
 kDj = 10.82 gDj
6.  Suv  bug’ini  t
yx  =  1600ºC  gacha  ishlatish  va  suyuqlikni  bug’latish  uchun
sarflanadigan issiqlik.
= 0,00786· 120 · 10 3
 [4,187 · 100 + 2256,8 + 1,88(1600 – 100)] 22,4 : 18 =
4713902.32 · 10 3
 kDj = 0,47 gDj
36 7. Vannadagi t
xy  = 1600ºC gacha ajratiladigan gazlarni  qizdirish uchun ketadigan
shlak.
CO
2 ….3815.86 · 0,02146 · 120 · 10 3
 · 22,4 : 44 = 5002.63 · 10 3
CO…..2526,85 · 0,06279 · 120 · 10 3
 · 22,4 : 28 = 15231,44 · 10 3
SO
2 ….3815,86 · 0,00101 · 120 · 10 3
 · 22,4 : 64 = 161.868 · 10 3
N
2 …...2328,65 · 0,00320 · 120 · 10 3
 · 22,4 : 28 = 715.36 · 10 3
O
2 …..2463,97 · 0,00664 · 120 · 10 3 
· 22,4 : 32 = 1374.303 · 10 3
Q
gaz = 22485.6 · 10 3
 kDj = 22.48 gDj
8. Fe
2 O
3 olib ketilgan qismi bilan ketadigan issiqlik 
= 0,01571 · 120 · 10 3 
(1,23 · 1600 + 206,38)  = 4099.14 *10 3
 kDj  = 4,099
kDj
9. Sovutilgan suv bilan yo’qotiladigan issiqlik
Ikki  vannali  pechlarni  ishchi  qismida  suv  bilan  oyna  qopqog’i,  ustunlarini
zmeyviklari  va  kislorodli  furmalar  sovutiladi.  Suv  bilan  sovituvchi  elementda
suvning  harorat  darajasi  20  k  dan  oshib  ketmasligini  hisobga  olib,  sovutiladigan
suv bilan sarflanadigan issiqlikni topamiz:
Zaslonka … 3 · 1,67 · 10 3
 · 4,187 · 10 3
 · 14400 · 20 = 6041,34 · 10 3
Zmeyevik …6 · 0,56 · 10 -3
 · 4,187 · 10 3
 · 14400 · 20 = 4051,68 · 10 3
Ambrozura … 1 : 1,02 · 10 -3
 · 4,187 · 10 3
 · 14400 · 20 = 1350,56 · 10 3
Furma …3 · 0,28 · 10 -3
 · 4,187 · 10 3
 · 6840 · 20 · 20 = 481,14 · 10 3
         Q
sov = 11924,72, 10 3
 kDj = 11,92 kDj
Yuklash  aylanasining  lomlari  va  issiqlikning  beshinchi  balkasi  bug’lanib
sovitishga ega. Har bir element uchun ximik tozalangan suvning sarfini 0,11 · 10 -3
m 3
/s deb belgilab, suvning umumiy sarfini topamiz.
Yuklash oynasining zomlari … 3 · 0,4 · 10 -3
 = 0,3 · 10 -3
Orqa qismini 5 balkasi … 3 · 0,11 · 10 -3
 = 0,33 · 10 -3
Old qismining 5 balkasi…3 · 0,11 · 10 -3
 = 0,33 · 10 -3
            Umumiy 0,99 · 10 -3
 m 3
/s
Bug’  sarfi  90%  ni  tashkil  etishini  xisobga  olib,  bug’lanib  sovutish  bilan
sarflanadigan issiqlikni topamiz.
37 Q
sov = 4,187 · 10 3
 · 0,99 · 10 -3
 (100 – 30) · 14400 + [2258,6 + 1,88 ·(150 – 100)] ·
10 3
 · 0,89 · 10 -3
 · 14400 · 18 : 22,4 = 27952.17*10 3
 kDj = 27.95 gDj
Sovituvchi suv bilan issiqlikni umumiy sarfi.
Q
sov = 11,92 + 14.04 = 39,87 GDj
10. Futerovkadan chiqib ketadigan issiqlik  
Svod orqali chiqib ketadigan issiqlik
Q
ship = 91,4 · 14400 = 14042.073 · 10 3
 kDj= 14.04 GDj
Magnezitoxromitni  issiqlik  o’tkazuvchanlik  koeffitsientini  shipning  o’rtacha
0,5(1580 + 300) = 940ºC haroratida 
= 4,1 – 0,0016 · 9400 = 2,6 Vt/(m·k) ga teng.
Konveksiyada shlak chiqishi 
= 10 + 0,6 · 300 = 28 Vt/ (m 2 
·k) ga teng
Futerovka qalinligi = 0,5 · 0,46 + 0,10) = 0,28 m
Pechning devorlaridan chiqib ketadigan issiqlik
Orqa devor o’rta qalinligidagi = 0,75 m magnetit qatlami va = 0,065
m  qalinlikdagi  yengil  shamot  qalinligiga  ega.  Futerovkaga  tasghqi  zonasidagi
harorat  200ºC  ga,  qatlamlarni  ajratish  darajasida  esa  1100ºC  ga  teng  deb  olib
quyidagilarni hosil qilamiz.
= 6,28 – 0,0027 · 0,05 (1580 + 1100) = 2,66 Vt/(m·k)
= 0,314 + 0,00035 · 0,5 (1100 + 200) = 0,54 Vt/(m·k)
= 10 + 0,06 · 200 = 22 Vt/ (m 3
 k) 
Oldingi davrdan chiqib ketadigan issiqlik
Q
old = · 12,54 · 14400 = 13,98 · 10 3
 kDj = 1,4 GDj
Pech tagidan chiqadigan issiqlik sarfi
Q
ost = 5100 · 102,4 · 14400 = 6475.78 · 10 3
 kDj = 6.48 GDj
38 Q
tar = 2.5 + 1,16 + 1,4 + 6,48 = 23,08 GDj
11. Pechning aylanasidan tarqaladigan issiqlik sarfi
Q
nur =5,7*0.65 4
=6697,34· 10 3
 kDj = 6.7 GDj
12.  CO
2  va  H
2 O  dissotsiatsiyalanishi  uchun  tabiat  gazini  yoqilishiga  olingan  2%
issiqlikka teng deb, issiqlik sarfini xisoblaymiz.
Q
dis = 0,02 · 0,035 V = 0,0007 B GDj
13. Q
vab = 0,025 · 0,035 = 0,00088 B GDj.
Tabiat gazi sarfini shlak balansi tenglamasidan topamiz:
Q
kel = Q
sarf
0,326 + 94.789 + 145,837 + 4,47 + 0.035B + 0,000302 В + 0,45 = 143.38  + 1,77 +
29,86 + 0,0268B + 10.82+0,47 + 22.48 + 4.099+11,92 + 19.93 + 11.54 + 6,7 +
0,0007 B + 0,00088 B
0.006865 B = 17
Bu yerda:        В = 
2491 м 3
O’rtacha issiqlik yuklamasi :
Q
o’rt = 29 * 3796.09 : 14400 = 5,01 МВ t га тенг
Bo’sh holatdagi issiqlikning sarflanishi 
(19.93+11.54+6.7)/14400 = 2.65 MVt
Marten pechi kamerasining issiqlik kelishi 
Issiqlikning kelishi GDj % Issiqlik sarfi GDj %
Fizik issiqlik:
skrap...............................
cho’yan............................
....
x a vo................................. 0 , 326
94.789
1.51 0.15
30.6
80.2
9 Fizik issiqlik
Po’lat.........................
shlak
SHlakdagi metall..... 143.38
1.77
29.86 50.60
0.41
8.042
Reaksiyalar issiqligi: Oxakning
39 Ekzotermik....................
SHlak  x o sil
bo’lishi.......... 145.837
4.47 47.8
2
1.26 parchalanishi...........
Namlikning
bug’lanishi............. 10.82
0, 47 3.56
0.17
Tabiiy  gaz  yonishidan
xosil bo’lgan issiqlik 88.437 19.7
8 Gazlarning qizishi..
F e
2 O
3 zarrachalari  bilan
chiqishi........ 22.48
4.099 6.8
2.35
Suvli sovutish........ 19.93 5.51
Farqi 0.688 Issiqlikni yo’qolishi:
Futerovka orqali..
Nurlanish...............
Dissotsiatsiyaga.......
Gazlar bilan yukolish
Yonuvchi  maxsulotlar
orqali..................... 11.54
6.7
2.09
2.63
79.60 4.55
1.32
0.41
0.52
15.71
Jami................... 335.37 100
% Jami................... 335.37 100
%
Eritish  davridagi  yoqilg’i  sarfi.  Mahsulot  chiqarish  va  zapravka  davri.
Maxsulot  chiqarish  va  zapravka  davridagi  issiqlik  kuchlanishga  teng  deb  qabul
qilamiz, u holda:
Q
1 = 0,75 · 5. 01 = 3.7575 mVt
Tabiat gazini sarfi esa 
B
1 = 3.7575 · 1440/ 29 = 186.57 m 3
/davr
Yuklash va qizdirish davri
Bu  davrda  o’rtacha  125%  ni  tashkil  qiluvchi  maksimal  issiqlik  kuchlanish
ushlab turadi. Bunda:
Q
2 = 1,25 · 5.01 = 6.2625 MVt va
B
2 = 6. 2625 · 4680/ 29 = 1 010.63 m 3
/davr
Cho’yan eritish va qo’shish davri. Odatda cho’yanni eritish va qo’shish davri
o’rtacha issiqlik nagruzka olib boriladi.
40 Q
3 = 5.01 MVt, B
3 = 5.01· 4680/29 = 808.51 м 3
Meyorga o’tkazish davri:
Q
4 = (5.01·14400–3.7575·1440–6.2625*4680–5.01*4680)/3600= 3.8827 MVt
B
4 = 3.8827 · 3600/29 = 481.99 м 3
 
Tabiiy gazning davrlar aro sarflanganlagining to’g’riligini aniqlash uchun 
yig’indilarni qo’shib chiqamiz. 
186.57 + 1010.63 + 808.51 + 481.99 = 2491 м 3
.
Ushbu qiymat issiqlik balansining sarflanishi to’g’ri chiqqanligini ko’rsatadi. 
Xulosa
41 Men 1-19 gurux talabasi M. Karimova  “Vanna hajmi 120 tonna bo’lgan
ikki  vannali  po’lat  eritish  pechining  material  issiqlik  balansini  hisoboti”
mavzusidagi kurs ishini bajardim. 
Kurs  ishining  kirish  qismida  O’zbekistondagi  qora  metallurgiyaning  ishlab
chiqarilishi  texnologiyasi  va  qo’llanilishini  o’rgandim.  Nazariy  qismida  marten
pechining  ish  jarayoni  va  unga  yulanadigan  mahsulotlarning  turi  va  miqdorlari
hamda  boradigan  jarayonlar  reaksiyalari  keltirilgan.  Temir  oksidlarining  uglerod
yordamida  tiklanishi  xam  yoritib  berilgan.  Texnologik  xisobotlarda  yuklangan
cho’yan va  skrapning  miqdorligi  asosida  xisob  – kitoblar  qilingan.  Mahsulotning
xisob  kitoblaridan  so’ng  o’rtacha  tarkibning  miqdoriligi  aniqlangan  va  ikkala
davrning  miqdorlari  olingan.  Undan  tashqari  12 0  tonna  po’lat  eritish  pechining
xisob-kitoblari xisoblab chiqildi va issiqlik balansi aniqlandi. 
Hisob  –  kitoblar  to’liq  borishi  uchun  ikki  vannali  po’lat  eritish  pechining
II davri ham hisoblandi va II davr jadvali ham to’ldirilda. 
Vannaning  hajmi  bo’yicha  120  tonna  bo’lgan  ikki  vannali  po’lat  eritish
pechining issiqlik balansi hisob kitob qilinganda quyidagi natijalarga erishildi. 
Xulosa o’rnida shuni aytish kerakki, ikkala davrning hisob-kitoblari hisoblab
topildi  va  men  kurs  ishida  O’zbekistondagi  ikki  vannali  po’lat  ishlab  chiqarish
texnologiyasini to’liq o’rgandim.
92.0672  ko’rsatgichi  100  %  bo’lsa,  120  tonnada  quyidagi  qiymatga  ega
bo’ladi: 
92,0672---100
110,5 --120 
 
Adabiyotlar ro'yxati
42 1. Mirziyoyev  Sh.M.  Prezident  qarorlari  –  2018  yil  06  iyundagi  425  -  sonli
qarori. 
2. Явойский  В.И.  « Т еория  процессов  производства  стали».  Москва:
Металлургия. 200 1 г.
3. Юсупходжаев  А.А.,  Арибжанова  Д.Е.  « Производство  стали».  –  Т:
Таш кент . 20 16 . 
4. Мастрюков  Б.С.  «Теория,  конструкция  и  расчеты  металлургических
печей. – M .: Металлургия. 1986 .
5. “Пўлат ишлаб чиқариш” фанидан маъруза матни. Тошкент. 2014 й. 
6. Атлас: “Металлургические печи”
 
43
 • O'xshash dokumentlar