Yog'ochdan ishlangan yuk ko'taruvchi konstruksiyalarida xavfsizlik talablarini ta'minlanishi

Y og’ochdan  ishlangan  yuk  ko ’ taruvchi
konstruksiyalarida  xavfsizlik  talablarini
ta ’ minlanishi
MUNDARIJA
№
Kirish 
I Yog ochdan Yasaladigan Materiallar Va Ularning ʼ
Xossalari
1.1.
Yog och materiallar haqida tushuncha
ʼ
1.2. Yog ochning fizik xossalari
ʼ
1.3. Yog’ochning mexanik xossalari
1.4. Yog och materiallarining asosiy turlari
ʼ
II Yog’ochdan Ishlangan Yuk Ko’taruvchi 
Konstruksiyalarida Xavfsizlik Talablarini 
Ta’minlanishi
2.1. Yog’och konstruksiyalarni tekshirishning o’ziga xos 
xususiyatlari
2.2. Yog’ochdan ishlangan yuk ko’taruvchi konstruksiyalarini 
namlik va chirishdan xavfsizlik talablarini ta’minlash
2.3. Yog’ochdan ishlangan yuk ko’taruvchi konstruksiyalarida
olovga bardoshligi va mustahkamligini oshirish
III Hisob Qismi
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati
Kirish Yog’och  eng  qadimgi  qurilish  materiali  bo’lib,  yer  sharida  notekis  tarqalgan.
O’rmon  qayta  tiklangani  uchun  yog’och  bitmas-tuganmas  qurilish  materiallari  va
buyumlari  zaxirasidir.  Yog’och  tayyorlanadigan  o’rmonlar  Rossiya,  Xitoy,
Ukraina,  Kavkaz,  Qozog’iston  kabi  mamlakatlarda  ko’plab  uchraydi.  Yog’och
yuqori  mustahkamlik,  qayishqoqlik,  issiqlik  izolyatsiyalovchi,  suv  va  organik
erituvchilarga  chidamlilik  xususiyatlariga  ega.  Yog’och  oson  qayta  ishlanadi,
yelimlash,  mix  qoqish  mumkin.  Ammo  tolasimon  tuzilishi  tufayli  xossalarining
turliligi,  namlikdan  deformatsiyalanishi,  yonuvchanligi,  chirishi  kabilar
yog’ochning  kamchiligidir.  Qurilishda  yog’och  xari,  taxta,  shpal,  brus,  xollarida
ishlatiladi. Yog’ochni qayta ishlaganda hosil bo’lgan payraxa va qipiqdan fibrolit,
arbolit,  yog’och  tolali  va  yog’och  payraxali  plitalar  tayyorlash  mumkin.
Yog’ochning sifati uning turiga bog’liq. Yog’och olinadigan daraxtlar igna bargli
va  keng  bargli  turlarga  bo’linadi.  Igna  bargli  daraxtlarga  qarag’ay,  qoraqarag’ay,
tilog’och, oq qarag’ay, kedr va boshqalar kiradi. Keng bargli daraxtlarga eman, oq
qayin, qora qayin, shumtol, arg’uvon kabilar kiradi. 
Prezident Shavkat Mirziyoyev 2021 yilda “Yashil makon” umummilliy loyihasini
e lon  qilgan  va  loyiha  doirasida  yiliga  200  mln  tup  daraxt  va  buta  ko’chatlariniʼ
ekish rejalashtirilgan.
O’tgan  qisqa  vaqtda  Qoraqalpog’iston  Respublikasi  va  viloyatlarda  535  gektar
daraxtzor,  638  gektar  “yashil  jamoat  parklari”  tashkil  etildi.  O’rmon  xo’jaligi
davlat qo’mitasida “Yashil hudud” davlat unitar korxonasi tuzilib, zarur texnikalar
bilan ta’minlangan.
Yurtimizdagi  ekologik  vaziyat  va  bajarilgan  ishlar  tahlili  bu  harakatni  yanada
kengaytirish  zarurligini  ko’rsatmoqda.  Xususan,  atmosfera  havosi  turli  kimyoviy
moddalar  va  og’ir  metallar  bilan  ifloslangan.  Ko’chatlar  ekish  va  parvarishlash
jarayonlarida  hokimliklar  bilan  O’rmon  xo’jaligi  davlat  qo’mitasining  vazifalari
aniq taqsimlanmagan.
Shu  bois  ushbu  tadbirlarga  O’rmon  xo’jaligi  davlat  qo’mitasini  yagona  mas’ul
tashkilot etib belgilash taklif etilgan. “Yashil bog’lar” va “yashil jamoat parklari”ni
1 barpo  etish,  daraxtlarni  parvarishlash  va  ularni  3  yil  davomida  saqlash  “Yashil
hudud” korxonasi tomonidan amalga oshirilishi belgilanmoqda.
“Yuksalish”  umummilliy  harakati  O’zbekistonda  daraxtlar  sonini  oshirishga
qaratilgan  bu  kabi  tashabbuslarni  qo’llab-quvvatlaydi.  Shu  maqsadda
respublikamizning 6 ta hududida “Bir million daraxt” aksiyasini o’tkazmoqda.
Bugun,  5  noyabr  kuni  Xorazm  viloyatining  Urganch  tumanida  aksiya  boshlandi.
So’ng:
6 noyabr — Qoraqalpog’iston Respublikasi Bo’zatov tumani
9  noyabr  —  Surxondaryo  viloyati  Angor  tumanida  hamda  Farg’ona  viloyati
Bog’dod tumanida
13 noyabr — Toshkent shahri
17 noyabr — Toshkent viloyati Parkent tumanida davom ettiriladi.
Daraxtlar. Ular havodagi zararli karbonat angidridni yutib, o’rniga kislorod ishlab
chiqaradi  va  bizning  nafas  olishimizga  yordam  beradi.  Ular  issiqda  salqinlik
beradi, atrof-muhitni shovqinlardan himoya qiladi.
Ma lumotga  ko’ra,  hozirgi  kunda  dunyo  bo’yicha  3  trln  atrofida  daraxt  mavjud.ʼ
Biroq har bir daqiqada ularning 27 ta futbol maydoniga teng qismi kesilmoqda.
Amaliy ishlar vaqti keldi! Aholi yashash punktlarida daraxtlar ekish hamda ularni
parvarishlash  doimiy  jarayondir.  Siz  ham  yashil  chellenjga  qo’shiling  va  xayrli
ishga  o’z  hissangizni  qo’shing!  Aksiyada  ishtirok  etish  istagida  bo’lgan  faol
fuqarolar o’zi bilan ko’chat olib kelishi mumkin.
2019—2020  yilda  o’tkazilgan  “Bir  million  daraxt”  aksiyasi  davomida
O’zbekistonning barcha hududlarida jami 3 mln 800 ming tupga yaqin mevali va
manzarali daraxt ko’chatlari ekildi.
2 I BOB. Yog ochdan yasaladigan materiallar va ularning xossalariʼ
1.1. Yog och materiallar haqida tushuncha va ularning asosiy turlari	
ʼ
Yog och  kesilgan  daraxtlarga  ishlov  berish  yo li  bilan  olinadi.  Daraxt  tanasining	
ʼ ʼ
shox-shabbalaridan va po stloqdan tozalangan qismi yog och ashyosi deb ataladi.	
ʼ ʼ
Yog och  –  yengil,  pishiq,  issiqlikni  kam  o tkazadi,  osonlikcha  yo niladi,	
ʼ ʼ ʼ
randalanadi,  arralanadi.  Shu  bilan  birga  yog ochning  qurilish  ashyosi  sifatida	
ʼ
ko pgina kamchiliklari ham bor. Masalan, uning anizotropligi (tolasimon tuzilishga	
ʼ
ega ekanligi, tolalarining joylanishiga ko ra xususiyatlarining o zgarishi), namlikni	
ʼ ʼ
yutuvchanligi,  namligi  o zgarishning  mexanik  xususiyatlariga  ta sir  etishi,	
ʼ ʼ
bikrligining  qoniqarli  emasligi,  yorilishi,  qurt  va  hasharotlardan  oson  yemirilishi,
oson alangalanuvchanligi yog ochni qurilishning hamma yerlarida ishlatishga to la	
ʼ ʼ
imkon  bermaydi.  Hozirgi  vaqtda  yog och  ashyolarini  ishlatishdan  avval  ularning	
ʼ
chidamliligini oshirish choralari ko riladi.	
ʼ
Yog ochga  antiseptiklar,  antipirenlar,  smolalar  shimdirilganda,  uning  tabiiy	
ʼ
xossalari o zgaradi. Shu yo l bilan mustahkam, pishiq, biologik ta sirlarga hamda	
ʼ ʼ ʼ
haroratga  chidamli  va  muhim  texnologik  xossalarga  ega  bo lgan  Qurilish	
ʼ
materiallari  olish  mumkin.  Qurilish  materiallari  tasnifiga  ko ra,  ular  asosan  ikki	
ʼ
katta guruhga bo linadi: tabiiy va sun iy.	
ʼ ʼ
O sayotgan  daraxt  40  %  namlikka  ega  bo ladi.  Yangi  kesilgan  daraxt  juda  ko p	
ʼ ʼ ʼ
texnologik jarayonlardan utadi. Yog ochni qayta ishlaganda faqat mexanik usullar	
ʼ
(arralash, randalash) qo llaniladi. Yuqori haroratda quritish, shimdirish, maydalab	
ʼ
zichlash  kabi  murakkab  texnologik  jarayonlardan  keyin,  undan  ashyolar  yoki
buyumlar  tayyorlanadi.  Shu  sababli  ayrim  yog och  Qurilish  materiallarini	
ʼ
kompozitlar  deb  ham  atash  mumkin.  Ko pgina  plita  shaklidagi  Qurilish	
ʼ
materiallarining  asosiy  tarkibini  yog och  qirindisi,  qipig i,  payrahasi  yoki	
ʼ ʼ
g o lalaridan  shilingan  yupqa  shponlar  tashkil  etadi  va  ular  asosida  kompozitlar	
ʼ ʼ
ishlab  chiqariladi.  Bunday  yog och  ashyolar  fizik-mexanik  xossalari  va  zararli	
ʼ
muhitda  chidamliligi  bo yicha  tabiiy  yog ochdan  tubdan  farq  qiladi.  Tabiiy	
ʼ ʼ
yog ochlar  qayta  ishlash  usullariga  qarab  zichlangan,  shimdirilgan,  qatlam  qilib	
ʼ
3 yopishtirilgan  hamda  yog och  plastiklar,  yog och  qirindi  va  yog och  tolali  plitaʼ ʼ ʼ
turlarga bo linadi.	
ʼ
 
Respublikamizda qurilishbop o rmonlar deyarli yo q. O rta Osiyo va Qozog iston	
ʼ ʼ ʼ ʼ
hududlaridagi  o rmon  zaxiralari  2,3  %ni,  yog ochni  qayta  ishlash  sanoatidagi	
ʼ ʼ
chiqindilar  miqdori  50-60  %  ni  tashkil  etadi.  Shuning  uchun  ham,  yog och	
ʼ
chiqindilaridan  Qurilish  materiallari  ishlab  chiqarish  qurilish  sanoatining
samaradorligini  keskin  oshiradi.  А yrim  yog och  buyumlari  ishlab  chiqaruvchi	
ʼ
zavodlarda  keltirilgan  g o lalarni  98  %gacha  qayta  ishlab,  Qurilish  materiallari	
ʼ ʼ
tayyorlanmoqda.  Rivojlangan  davlatlarda  (Shvetsiya,  Finlandiya,  Germaniya)
daraxtlar kesilib, tayyor ashyo bo lgunga qadar 5–7 %gina chiqindi chiqadi. Bizda	
ʼ
esa bu ko rsatkich juda katta. Yog ochning sifati uning turiga bog liq.	
ʼ ʼ ʼ
Yog ochlar asosan ikki guruhga bo linadi: ignabargli va yaproqli. Qurilishda ko p	
ʼ ʼ ʼ
ishlatiladigan  ignabargli  daraxtlarga  -  qarag ay,  tilog och,  qoraqarag ay  kiradi.	
ʼ ʼ ʼ
Yaproqli daraxtlarga esa, eman, oqqayin, qoraqayin, terak, jo ka kabilarni kiritish	
ʼ
mumkin.  Ignabargli  daraxtlar  o zlarining  xossalariga  ko ra  yuqori  sifatli,	
ʼ ʼ
tanasining to g ri va tik o sishi bilan farq qiladi. Yaproqli daraxtlarda buning aksi,	
ʼ ʼ ʼ
shuning  uchun  tabiatda  ko p  tarqalgan  bo lishiga  qaramay  qurilishda	
ʼ ʼ
ignabarglilarga nisbatan 10–16 %gina ishlatiladi.
41-  rasm. Daraxt tanasining kesimi:
I – ko ndalang; II –radial; 	
ʼ III - tangentsial; 1 - yillik halqalari; 2 – o zak nurlari.	ʼ Daraxtlarni  quyidagicha  bo laklarga  bo lish  mumkin:  shox-shabba  va  butoqlar,ʼ ʼ
tana hamda ildiz. Yog och ashyolarning asosiy qismi –50–60 %i daraxt tanasidan,	
ʼ
5–20 %i ildiz, 4–15 %i shox-shabba va buto ќ lardan ishlanadi. Daraxt tanasining 1
-rasmda  ko rsatilgan  kattalashtirilgan  kesimiga  nazar  solinsa,  uning	
ʼ
makrotuzilishini  ko rish  mumkin.  Makroskopik  tuzilishni  o rganish  jarayonida	
ʼ ʼ
daraxt  po stlog ining  rangi  va  sirtiga  baho  beriladi.  Bunda  daraxt  tanasining	
ʼ ʼ
ko rinishi, o zagi va yillik halqa qatlamlarining soni, eski va yangi yoyuchlarning	
ʼ ʼ
bir-biridan  farqi,  smola  yo llarining  o lchamlari,  yog ochning  teksturasi  va	
ʼ ʼ ʼ
boshqalar aniqlanadi.
1.2. Yog ochning fizik xossalari	
ʼ
Yog ochning  rangi  asosan  hujayralardagi  rangli  moddalar  miqdoriga,  daraxtning	
ʼ
yoshiga va  qanday sharoitda o sganligiga bog liq. Iqlim sharoiti o rtacha  bo lgan	
ʼ ʼ ʼ ʼ
joylarda  o sgan  daraxtlar  odatda,  bir  xil  rangda  (oq-sarg ishdan  jigarranggacha)	
ʼ ʼ
bo ladi. Qarag ay, tilog och, eman va shunga o xshash daraxtlar o zagining rangi	
ʼ ʼ ʼ ʼ ʼ
yog ochidan  tubdan  ajralib  turadi.  Аyrim  hollarda  yog ochda  paydo  bo ladigan
ʼ ʼ ʼ
g ayri tabiiy ranglar, ya ni rangli dog lar yoki qatlamlar unda zamburug kasalligi	
ʼ ʼ ʼ ʼ
boshlanayotganligidan darak beradi. Fizik-kimyoviy omillar ta sirida yog ochning	
ʼ ʼ
rangi vaqt o tishi bilan o zgaradi. Masalan, zirk daraxti tanasidan tilingan yog och	
ʼ ʼ ʼ
vaqt  o tishi  bilan  o z  rangini  och  binafshadan  sariq-qizg ish  ranggacha	
ʼ ʼ ʼ
o zgartiradi.  Bunga  sabab,  yog och  hujayralaridagi  ayrim  moddalarning  havo  va	
ʼ ʼ
nur ta sirida oksidlanishidir.	
ʼ
Namlik  yog och  hujayralarida,  ular  orasidagi  bo shliqlarda,  pardalar  yuzasida	
ʼ ʼ
erkin,  gigroskopik  yoki  kimyoviy  birikkan  holatda  bo ladi.  Yangi  kesilgan	
ʼ
daraxtda  namlik  miqdori  35  dan  40  %gacha  bo lishi  mumkin.  Sun iy  yoki  tabiiy	
ʼ ʼ
usulda  quritilgan  yog ochda  erkin  holatdagi  suv  12–15  %ni  tashkil  etadi.	
ʼ
Ma lumki,  ashyolarning  zichligi  ularning  g ovakligiga  bog liq.  Bu  qonuniyat	
ʼ ʼ ʼ
yog ochga  ham  tegishlidir.  Yog ochdagi  g ovaklar  uning  umumiy  hajmining  35–
ʼ ʼ ʼ
80  %idan  iborat.  Ko p  g ovakli  yog ochlar  tarkibida  suv  mikdori  ko p  bo ladi.	
ʼ ʼ ʼ ʼ ʼ
Masalan,  hajmiy  og irligi  400  kg/m
ʼ 3
 bo lgan  archada  g ovaklar  hajmi  65–70  %	ʼ ʼ
5 bo lsa, emanda 40–45 %ni tashkil etadi. Chunki, u zich va og ir, hajmiy og irligiʼ ʼ ʼ
esa 700–750 kg/m 3
 ga teng.
Suv yuqtiruvchanligi sababli yog ochning namligi tez-tez o zgarib turadi. Bunday	
ʼ ʼ
o zgaruvchan sharoitda u tez chiriydi. Yomgirda, zax binoda, nam yerda va shunga	
ʼ
o xshash boshqa tashqi sabablar tufayli namlanishdan tashqari, yog ochning tabiiy
ʼ ʼ
namligi  ham  bor;  bu  namlik  daraxtda  shira  holatida  bo ladi.  Shu  shira  tashqi	
ʼ
namlik  va  suv  ta sirida  tez  achib,  bijshydi  va  yog ochda  kasalliklarni  vujudga	
ʼ ʼ
keltiradi.
Yog och  namligini  100–105°C  haroratda  turg un  og irlikkacha  quritib,  quyidagi	
ʼ ʼ ʼ
formuladan xyasoblab topish mumkin:
W = ((m
1 - m) /m)* 100 %,
bunda, W - yog ochning namligi; m	
ʼ
1 – yog ochning quritilishdan oldingi og irligi;	ʼ ʼ
m – turg un vazngacha quritilgan namunaning og irligi.	
ʼ ʼ
1-jadvalda ignabargli yog ochlarning fizik xossalari kelti-rilgan. Quruq yog ochni	
ʼ ʼ
to la  suvga  shimdirilganda  undagi  hujayra  devorlari  har  xil  o lchamda  shishadi,	
ʼ ʼ
natijada, yog och buyumning hajmi, o lchamlari kattalashadi.	
ʼ ʼ
1-jadval
Ignabargli yog ochlarning fizik xossalari	
ʼ
Yeg och turlari 	
ʼ Zichlik, kg/m 3
G ovaklik, %	ʼ Urtacha yillik
halqalar  soni,
sm12%li nam-lik Yangi
kesilgani
Qarag ay 	
ʼ 460 770 60-75 12
Qoraqarag ay 	
ʼ 680 840 45-75 10
Tilog och 	
ʼ 390 800 55-80 8
Oqqarag ay 	
ʼ 720 1030 30-60 6
Eman 640 880 50-60 5
Oqqayin 650 950 40-70 7
Qoraqayin 500 760 60-80 5
Yog ʼ och  namligini  tajribaxona  sharoitida  aniqlash  ko ʼ p  vaqt  talab  etadi .  Shuning
uchun  yangi  usullarni  qo ʼ llash  mumkin .  Ma ʼ lumki ,  yotochning  elektr
6 o ʼ tkazuvchanligi  uning  namligiga  bog ʼ liq .  Elektr  nam  o ʼ lchagichning  ishlash
printsipi  ana  shunga  asoslangan . Yog ʼ och  qancha  nam  bo ʼ lsa , elektr  tokini  shuncha
yaxshi  o ʼ tkazadi  va  aksincha ,  yog ʼ och  qancha  quruq  bo ʼ lsa ,  elektr  tokini  shuncha
yomon  o ʼ tkazadi .
Taxta  yoki  to ʼ sinning  namligini  aniqlash  uchun  asbobning  uchlari  yog ʼ och  sirtiga
botiriladi  va  asbob  220  voltli  elektr  tokiga  ulanadi .  Chiroq  yonishi  bilan  asbob
shkalasidagi mil yog ochning namlik darajasini ko rsatadi. Elektr nam o lchagichʼ ʼ ʼ
asbobi  yordamida  namligi  7  dan  30  %gacha  bo lgan  yog och  buyumlarnigina	
ʼ ʼ
aniqlash mumkin.
Namlik  darajasiga  ko ra  yog och  quyidagi  turlarga  bo linadi:  suvga  to la	
ʼ ʼ ʼ ʼ
to yingan, namligi 35 %dan ko p bo lgan yangi kesilgan yogoch; namligi 15–20 %	
ʼ ʼ ʼ
bo lgan  havoyi  –  quruq  yog och;  namligi  8–10  %  bo lgan  xona  quruqligidagi
ʼ ʼ ʼ
yog och; tajribaxonada 100–105°S haroratda turg un og irlikkacha quritib olingan
ʼ ʼ ʼ
mutlaq quruq yog och.	
ʼ
Uzoq  vaqt  ochiq  havoda  saqlangan  yog ochning  namligi  atrof-muhitning	
ʼ
namligiga  tenglashib  qoladi.  Bunga  yokochning  muvozanat  namligi  deb  ataladi.
Davlat standarti talablariga ko ra qurilishda namligi 12 %dan ortmaydigan yog och	
ʼ ʼ
ishlatiladi.
Yog och bir me yorda quritilganda issiqlik uning tolalari bo ylab berilsa, nam tez	
ʼ ʼ ʼ
bug lanib, yog och tez quriydi. Issiќlik tolalariga ko ndalang  berilsa,  buning aksi
ʼ ʼ ʼ
bo ladi.  Yog ochning  radial  kesimidagi  namlik  tangentsial  kesimidagiga  nisbatan
ʼ ʼ
tez bug lanadi.	
ʼ
Yog och  namligini  tajribaxona  sharoitida  aniqlash  ko p  vaqt  talab  etadi.  Shuning	
ʼ ʼ
uchun  yangi  usullarni  qo llash  mumkin.  Ma lumki,  yotochning  elektr	
ʼ ʼ
o tkazuvchanligi  uning  namligiga  bog liq.  Elektr  nam  o lchagichning  ishlash	
ʼ ʼ ʼ
printsipi ana shunga asoslangan. Yog och qancha nam bo lsa, elektr tokini shuncha	
ʼ ʼ
yaxshi o tkazadi va aksincha, yog och qancha quruq bo lsa, elektr tokini shuncha	
ʼ ʼ ʼ
yomon o tkazadi.
ʼ
Taxta yoki to sinning namligini aniqlash uchun asbobning uchlari yog och sirtiga	
ʼ ʼ
botiriladi  va  asbob  220  voltli  elektr  tokiga  ulanadi.  Chiroq  yonishi  bilan  asbob
7 shkalasidagi mil yog ochning namlik darajasini ko rsatadi. Elektr nam o lchagichʼ ʼ ʼ
asbobi  yordamida  namligi  7  dan  30  %gacha  bo lgan  yog och  buyumlarnigina	
ʼ ʼ
aniqlash mumkin.
Namlik  darajasiga  ko ra  yog och  quyidagi  turlarga  bo linadi:  suvga  to la	
ʼ ʼ ʼ ʼ
to yingan, namligi 35 %dan ko p bo lgan yangi kesilgan yogoch; namligi 15–20 %	
ʼ ʼ ʼ
bo lgan  havoyi  –  quruq  yog och;  namligi  8–10  %  bo lgan  xona  quruqligidagi
ʼ ʼ ʼ
yog och; tajribaxonada 100–105°C haroratda turg un og irlikkacha quritib olingan
ʼ ʼ ʼ
mutlaq quruq yog och.	
ʼ
Uzoq  vaqt  ochiq  havoda  saqlangan  yog ochning  namligi  atrof-muhitning	
ʼ
namligiga  tenglashib  qoladi.  Bunga  yokochning  muvozanat  namligi  deb  ataladi.
Davlat standarti talablariga ko ra qurilishda namligi 12 %dan ortmaydigan yog och	
ʼ ʼ
ishlatiladi.
Yog och bir me yorda quritilganda issiqlik uning tolalari bo ylab berilsa, nam tez	
ʼ ʼ ʼ
bug lanib, yog och tez quriydi. Issiќlik tolalariga ko ndalang  berilsa,  buning aksi
ʼ ʼ ʼ
bo ladi.  Yog ochning  radial  kesimidagi  namlik  tangentsial  kesimidagiga  nisbatan
ʼ ʼ
tez bug lanadi.	
ʼ
Yog ochning zichligi deyarli hamma turlar uchun bir xil, ya ni u o rta hisobda 1,54	
ʼ ʼ ʼ
g/sm 3
. ga teng. Yog ochning hajmiy og irligini aniqlash  uchun, uning namligi 12	
ʼ ʼ
%ga  keltiriladi.  Buning  uchun  yog och  namunasi  namligini  20  %gacha  quritib,	
ʼ
olingan  ko rsatkichlarni  quyidagi  formulaga  qo yib,  yog ochning  12  %ga	
ʼ ʼ ʼ
keltirilgan namlikdagi hajmiy og irligi hisoblanadi:	
ʼ
Р
120 = Р
0w + 0,01(1 – К
0 )(P - W)),
bunda, P
120 – 12 % namlikdagi yog ochning hajmiy og irligi, g/sm	
ʼ ʼ 3
; R
0w – namligi
W % bo lgan yog ochning hajmiy og irligi, g/sm	
ʼ ʼ ʼ 3
; W – yog ochning namligi, %;	ʼ
K
0  – yog ochning kirishish  koeffitsienti  (tilog och, qoraqayin va oqqayin yotochi	
ʼ ʼ
uchun 0,6; boshqa turdagi yog ochlar uchun 0,5 ga teng).	
ʼ
Ko p  yog och  turlarining  havoyi  quruq  holatdagi  hajmiy  og irligi  birdan  kichik	
ʼ ʼ ʼ
bo ladi. Hajmiy og irligiga ko ra barcha yog ochlarni quyidagi guruhlarga bo lish
ʼ ʼ ʼ ʼ ʼ
mumkin:  hajmiy  og irligi  yengil  450–650  kg/m	
ʼ 3
 (kedr,  pixta,  archa,  arg uvon,	ʼ
qarag ay,  tog  terak);  o rtacha–  650–750  kg/m	
ʼ ʼ ʼ 3
 (akas,  oqqayin,  qoraqayin,  eman,
8 nok,  kashtan,  tilog och,  zarang,  shumtol);  og ir  -  760–1280  kg/mʼ ʼ 3
 (xurmo,  grab,
shamshod, pista daraxti, qora daraxt).
Hajmiy og irlik ko rsatkichi orqali yog ochning fizik-mexanik xossalari to g risida	
ʼ ʼ ʼ ʼ ʼ
tushuncha  olish  mumkin.  Yog ochning  hajmiy  og irligi  qancha  kichik  bo lsa,  u	
ʼ ʼ ʼ
serg ovak bo lib, uncha pishiq bo lmaydi. Hajmiy og irlik katta bo lganda buning	
ʼ ʼ ʼ ʼ ʼ
aksi bo ladi. Yog ochning hajmiy og irlik ko rsatkichi yordamida undan ishlangan	
ʼ ʼ ʼ ʼ
konstruktsiyaning  og irligini,  tashish  uchun  sarflanadigan  transport  xarajatlarini	
ʼ
aniqlash mumkin.
Yogoch quriganda kichrayish (kirishish) va tob tashlash xossalariga ega. Yog och	
ʼ
tolalari  to yingan  (namligi  20–28  %  ga  kamaygan)  nuqta  darajasiga  yetgandan	
ʼ
keyin yog ochda bunday holatlar boshlanadi. Yog och tolalarining to yingan nuqta
ʼ ʼ ʼ
darajasi  yog ochdan  ishlangan  buyumlar  yoki  taxtalarni  quritishda  katta	
ʼ
ahamiyatga  ega.  Chunki  qurish  jarayonida  yogochdan  avval  erkin  holatdagi  suv,
keyin  gigroskopik  va  nihoyat,  moddalarning  parchalanishi  hisobiga  kimyoviy
birikkan  suv  bug lanib  ketadi.  Erkin  holatdagi  suv  yo qolgunga  qadar  yog och	
ʼ ʼ ʼ
xossalari  o zgar-maydi.  Gigroskopik  va  kimyoviy  birikkan  suvlarning  yo qolishi	
ʼ ʼ
natijasida,  yog ochda  hajmiy  va  chiziqli  kichrayish  boshlanadi,  zichligi  va	
ʼ
pishiqligi  ortadi.  Yog och  hujayralaridagi  va  ular  orasidagi  namning  yo qolishi	
ʼ ʼ
hujayra  naychalari,  tolalari  va  pardalarini  o zaro  yaqinlashtiradi,  natijada,	
ʼ
yog ochning  umumiy  hajmi  kichrayadi.  Yog ochning  kirishish  ko rsatkichini	
ʼ ʼ ʼ
aniqlash  uchun  hajmi  va  tomonlari  o lchangan  nam  namunani  turgun  vazngacha	
ʼ
quritib, yana hajmi va tomonlari qayta o lchanadi. Kirishish ko rsatkichi quyidagi	
ʼ ʼ
formuladan topiladi:
U
0 = (V1 -V )/ V*100 %,
bunda,  U
0  –  hajmiy  kirishish  ko rsatkichi,  %;  V	
ʼ
1  –  nam  namunaning  hajmi;  V  –
qurigandan keyingi hajmi.
Yangi kesilgan daraxt turg un vazngacha quritilsa, uning hajmi yoki to la kirishishi	
ʼ ʼ
har  xil  turlar  uchun  8,5  dan  19  %gacha  o zgarishi  mumkin.  Og ir  va  qattiq	
ʼ ʼ
yog ochlarning kirishish qo rsatkichlari yengil va yumshoq yog ochlarga nisbatan	
ʼ ʼ ʼ
9 katta bo ladi. Hajmiy va chiziqli kirishish ko rsatkichidan tashqari hajmiy kirishishʼ ʼ
koeffitsientini quyidash formuladan topish mumkin:
G o la yog ochlar quriganda ularning diametri, taxta va to sinlar quriganda esa eni	
ʼ ʼ ʼ ʼ
va  qalinligi  kichrayadi,  ammo  bo yi  deyarli  qisqarmaydi.  Daraxt  tanasining	
ʼ
o zagidan  uzoqroq  qismidan  tilingan  taxtalar  o rta  qismidan  tilingan  taxtalarga	
ʼ ʼ
qaraganda ko proq tob tashlaydi. Bu yog och yillik qatlamlarining ko proq qurishi	
ʼ ʼ ʼ
natijasida hosil bo ladi.	
ʼ
Tasvir  (tekstura)  -  yog ochning  har  xil  yo nalishda  kesilgan  yuzasining  chiroyi.	
ʼ ʼ
Yog ochni  qayta  ishlagandan  keyin,  uning  yuzasidagi  tasvir  yanada  ochiladi  va	
ʼ
qanday  kesilishi  hamda  zichligiga  ko ra  o zgaradi.  Har  bir  turdagi  yog ochning	
ʼ ʼ ʼ
o ziga  xos  tasviri  bor.  Pardozbop  ashyolar  va  mebellar  ishlab  chiqarishda  eman,	
ʼ
chinor,  qoraqayin,  nok  kabi  daraxt  turlari  aloxdda  o rin  tutadi.  Yog och  yuzasini	
ʼ ʼ
silliqlagandan  keyin  lok  surtilsa,  uning  tasviri  yanada  ochiladi.  Chirish  jarayoni
boshlangan yog ochda uning yaltiroqligi va tasviri yo qola boradi.	
ʼ ʼ
Yog och  issiq-sovuqni  o zidan  kam  o tkazadi.  Bu  uning  g ovak¬ligiga,  tolalari	
ʼ ʼ ʼ ʼ
yo nalishiga,  namligiga,  shuningdek,  hajmiy  og irligiga  bog liq.  Yog ochning	
ʼ ʼ ʼ ʼ
hajmiy  og irligi  katta,  namligi  yuqori  bo lsa,  bo shliklarida  havo  kam  bo ladi,	
ʼ ʼ ʼ ʼ
binobarin, issiq-sovuqni ko proq o tkazadi. Yog och issiq-sovuqni tolalari bo ylab,	
ʼ ʼ ʼ ʼ
ko ndalang yo nalishdagiga nisbatan 2 baravar ko p o tkazadi.	
ʼ ʼ ʼ ʼ
Suv  o tkazuvchanlik.	
ʼ  Yog ochning  suv  o tkazuvchanligi  deganda,  uning  bosim	ʼ ʼ
ostida  o zidan  suv  o tkazish  darajasi  tushuniladi.  Yog ochning  bu  xossasi	
ʼ ʼ ʼ
gidrotexnik  inshootlarda  ishlatilganda  muhim  o rin  tutadi.  Yog ochning  suv	
ʼ ʼ
o tkazuvchanligi  uning  qanday  yog och  turidan  ekanligiga,  qaysi  yo nalishda	
ʼ ʼ ʼ
kesilganligiga,  yillik  qatlamlarining  qalinligiga  va  yoshiga  bog liq.  Yog ochning	
ʼ ʼ
ko ndalang kesimi, radial va tangentsial kesimiga nisbatan ko proq suv o tkazadi.	
ʼ ʼ ʼ
Yog och  konstruktsiyalar  va  buyumlar  uzoq  vaqt  davomida  kislota  yoki  ishqor	
ʼ
eritmalari  ta sirida  bo lsa  buzila  boshlaydi.  Eritmalarning  o tkirligi  ortishi  bilan,	
ʼ ʼ ʼ
ya ni  yog ochga  ta sir  etuvchi  zararli  muxdit  miqdori  ko p  bo lsa,  yog och  tez	
ʼ ʼ ʼ ʼ ʼ ʼ
buziladi.  Kuchsiz  ishqor  eritmasi  ta sirida  yog och  deyarli  buzilmaydi.  Nordon	
ʼ ʼ
yoki kislotali eritmalar ta siriga esa u beton va po latga nisbatan chidamlidir. 	
ʼ ʼ
10 Yog och  turlarining  (qarag ay,  archa,  oq  va  qoraqayin)  kislotalar  va  o yuvchiʼ ʼ ʼ
ishqor  eritmalariga  chidamliligini  tekshirib,  professor  S.I.  Vanin  quyidagicha
xulosaga  keldi.  Ignabargli  yog och  turlaridan  ishlangan  buyum  yoki	
ʼ
konstruktsiyalar  yaproqli  yog och  turlariga  nisbatan  chidamlidir.  Ignabargli	
ʼ
yog och  turlari  ichida  tilog och  boshqa  turdagi  yog ochlarga  nisbatan  eng	
ʼ ʼ ʼ
chidamlisidir. 
1.3. Yog’ochning mexanik xossalari
Yog ochning  mexanik  xossalari  uning  anatomik  tuzilishiga,  tolalarining
ʼ
joylashishiga  va  zichligiga,  hujayralar  orasidagi  moddalar  miqdoriga  bog liq.	
ʼ
Mexanik  xossalarga  ko ra  boshqa  ashyolarga  nisbatan  yog ochning  ko pgina	
ʼ ʼ ʼ
afzalliklari bor. Uning cho zilishga, siqilishga, egilishga mustahkamligi, yorilishga
ʼ
qarshilik ko rsatish kabi xossalari qurilishda juda qo l keladi.	
ʼ ʼ
Siqilishdagi  mustahkamlik .  Ko pchilik  yog och  konstruktsiyalar  siqilishga	
ʼ ʼ
ishlaydi. Masalan, qoziq, ustun, sinch va h.k. Yog och konstruktiv element sifatida	
ʼ
ishlatilganda  tolalarining  yo nalishi  va  turi  e tiborga  olinadi.  Masalan,  yog och	
ʼ ʼ ʼ
tolalari  bo ylab  ta sir  etadigan  siquvchi  kuchlarga  ko ndalang  tushadigan	
ʼ ʼ ʼ
kuchlarga nisbatan yaxshi qarshilik ko rsatadi. Shu sababli, yog och ashyolarning	
ʼ ʼ
siqilishdagi mustahkamlik chegarasi ikki ko rsatkich: tolalari bo ylab va tolalariga	
ʼ ʼ
ko ndalang siqilish bilan ifodalanadi (2-jadval).	
ʼ
2-jadval
Yog ochlarning siqilishdagi mustahkamlik chegarasi	
ʼ
Daraxtning turi Hajmiy
kirishishi, % Siqilishdagi  mustahkamlik  chegarasi, 
0,1 МPа
Tolalar
bo ylab	
ʼ Tolalariga ko ndalang	
ʼ
Radial Tagentsial
Qarag ay	
ʼ 0,44 60-75 12-13 6-6,7
Аrcha 0,43 56,5 7-7,5 5,5-5,8
Eman 0,43 75-76 11,5-12 17-17,5
Qoraqayin 0,47 44,5 10,3 13,5
11 Siqilishdagi mustaxkamligi, kGc/sm 2
Namlik, %
Tolalari  bo ylab  siqilishdagi  mustahkamlik  chegarasini  aniqlash  uchunʼ
yog ochning  nuqsonsiz  joyidan  20x20x30  mm  o lchamdagi  namunalar	
ʼ ʼ
tayyorlanadi.  Namunalar  gidravlik  pressda  siqilishga  sinaladi  va  olingan  natija
yog ochning 12 % namligidagi mustahkamligiga keltiriladi:
ʼ
 12
мб =  w
мб (1+  )(w-12),
bunda,   12
мб  –  yog ochning  12  %  namligida  tolalari  bo ylab  siqilishdagi	
ʼ ʼ
mustahkamlik  chegarasi,  MPa;   w
мб  –  yog ochning  tabiiy  nam  holatida	
ʼ
mustahkamlik chegarasi, MPa;  – namlik uchun tuzatish koeffitsienti.
Tuzatish  koeffitsienti  yog ochning  namligi  1  %  o zgarganda  uning  siqilishdagi	
ʼ ʼ
mustahkamlik  chegarasi  o zgarishini  ifodalaydi:  oqqayin,  tilog och,  qarag ay
ʼ ʼ ʼ
uchun    =  0,05  ga,  eman,  archa,  pixta  uchun    =  0,04  ga  teng.  Yog ochning	
ʼ
namligi  uning  egilishiga  va  mustahkamligiga  katta  ta sir  ko rsatadi.  Nam	
ʼ ʼ
yog ochning  egilishdagi  va  siqilishdagi  mustahkamligi  quruq  yog ochnikiga	
ʼ ʼ
nisbatan  kam  bo ladi. 	
ʼ А yniqsa,  nam  yog och  konstruktsiyasiga  kuch  asta-sekin	ʼ
ta sir etganda buni yaqqol ko rish mumkin.	
ʼ ʼ
123 rasm. Yog’och mustahkamligiga namlikning ta siri: 	
ʼ
a–ko ndalang egilishi; b– tolalar bo ylab siqi-lishi; s–tolalari	
ʼ ʼ
bo ylab yorilishi.	
ʼ Yog och  nam  bo lganda  uvdagi  hujayralar  yelimsimon  kolloid  moddalar  bilanʼ ʼ
to la  turadi,  tolalar  esa  shishgan  holatda  bo ladi.  Yog ochning  qurishi  natijasida	
ʼ ʼ ʼ
undagi  erkin  va  kimyoviy  birikkan  suvlar  bug lanib,  yelimsimon  moddalar	
ʼ
tolalarga  shimiladi,  natijada,  yog och  qattiq  holatga  o tadi.  Hujayra  pardalari  va	
ʼ ʼ
tolalar  tashqi  kuch  ta siriga  yaxshiroq  qarshilik  ko rsata  olish  xossasiga  erishadi.	
ʼ ʼ
Yog ochning  namligi  bilan  uning  mustahkamligi  orasidagi  bog lanish  3-rasmda	
ʼ ʼ
keltirilgan.
Yog ochning  tolalarga  ko ndalang  tushadigan  kuch  ta sirida  siqilishga
ʼ ʼ ʼ
mustahkamligi birmuncha kichik bo ladi, chunki yog och tolalari uzunasi bo ylab	
ʼ ʼ ʼ
bo shliklar  va  hujayralar  bilan  o zaro  ajralib  turadi,  binobarin,  kuch  ta sirida  u	
ʼ ʼ ʼ
osongina eziladi. Kuch tolalarga ko ndalang tushgandagi siqilishga mustahkamlik	
ʼ
chegarasi tolalari bo ylab siqilishga mustahkamligidan 5–10 marta kichik bo ladi.	
ʼ ʼ
Sinash  uchun  randalangan  taxtadan  20x20x60  mm  o lchamli  namunalar	
ʼ
tayyorlanadi.  Namunalardagi  yillik  halqalar¬ning  yo nalishi  bo yiga  parallel	
ʼ ʼ
bo lishi kerak. 	
ʼ
Tolalarga  ko ndalang  siqilishga  mustahkamlik  chegarasi  quyidagi  formuladan	
ʼ
topiladi:
 w
мк = Р / а b, М P а ,
bunda,   w
мк  –  tabiiy  namlikdagi  (W  %)  yog ochning  tolalariga  ko ndalang	
ʼ ʼ
siqilishga mustah¬kamlik chegarasi, MPa; R – namunani siquvchi kuch, kg; a va b
– zichlagich tayanchi tushgan yuzaning eni va uzunligi, sm.
Yog ochning  standart  namligiga  (12  %ga)  to g ri  keladigan  siqilishga	
ʼ ʼ ʼ
mustahkamlik chegarasi quyidagi formuladan topiladi:
 12
мк =  w
мк (1+а)( W -15), М P а.
Cho ʼ zilishdagi  mustahkamligi .  Yog ʼ ochning  tolalari  bo ʼ ylab  cho ʼ zilgandagi
mustahkamlik  chegarasi  juda  katta .  Tolalariga  ko ʼ ndalang  bo ʼ lganda  esa  juda
kichik  bo ʼ ladi .  Cho ʼ zilishga  ishlaydigan  yog ʼ och  konstruktsiyalar  juda  kam
tayyorlanadi ,  chunki  uning  yuk  qo ʼ yilgan  qismi  yorilishi  mumkin .  Ignabargli
daraxtlarning  xossalari  nam  sharoitda  juda  kam  o ʼ zgarganligi  uchun  ularning 12 %
namlikdagi  mustahkamlik  chegarasini  qayta  hisob ¬ lashning  hojati  yo ʼ q .
13 Yorilishga  qarshiligi .  Yog ʼ ochga  mix ,  pona  va  boshqalar  qoqilganda  u  tolalari
bo ʼ ylab  yorilishi  mumkin .  Yoriluvchanligi ,  avvalo ,  tolalarining  zichligiga  bog ʼ liq .
Yoriluvchanlikka  sinash  uchun  qalinligi  va  eni  20  mm .  li  prizmani  randalab ,  4-
rasmda  ko ʼ rsatilgan  o ʼ lchamlarda  namunalar  tayyorlanadi  va  Mixaelis  asbobida
ikki  uchidagi  o ʼ yiqqa  kuch  berib  toshiladi .  Yog ʼ ochlar  juda  qiyin  yoriluvchan
( shamshod , grab , olcha , tiss ), qiyin  yoriluvchan ( zarang , shumtol , kashtan ) va  oson
yoriluvchan ( qarag ʼ ay , terak , eman , archa ) bo ʼ ladi . 
Egilishga  mustahkamligi .  Yog ʼ och  eguvchan  statik  kuchga  katta  qarshilik
ko ʼ rsata  ola - di .  Yog ʼ ochning  tolalari  bo ʼ ylab  egilishga  mustaxxamlik  chega - rasi
cho ʼ zilishga  nisbatan  salkam  ikki  barobar  ko ʼ p .  Shuning  uchun  ham  qurilishda
yog ʼ och  egilishga  ishlaydigan  konstruktsiyalar  ( ko ʼ priklar  qurishda )  sifatida  keng
ishlatiladi .  Yog ʼ ochning  statik  egilishga  mustahkamlik  chegarasini  aniqlash  uchun
tajribaxona  sharoitida  randalab  silliqlangan  taxtadan  20 x 20 x 300  mm  o ʼ lchamli
namunalar  tayyorlanadi  va  5- rasmda  ko ʼ rsatilgan  sinash  sxemasiga  amal  qilib ,
gidravlik  zichlagichda  sinaladi .
4-  rasm.  Yog ochni  yorilishgaʼ
sinash uchun tayyorlangan namuna . 5-  rasm.  Yog och  namunani  statik	ʼ
egilishga  sinash:  1–namuna;  2–  kuch
tushuvchi pichoqlar; 3–tayanchlar.
Namunaga  qo yilgan  ikki  kuch  namunaning  qalinligi  (tangentsial  yo nalish)	
ʼ ʼ
bo yicha ta sir etib, uni egadi. Namunaga ta sir etayotgan kuchning tushish tezligi	
ʼ ʼ ʼ
minutiga 700 kg dan oshmasligi lozim. Namuna sinalgandan keyin uning namligi
aniqlanadi  va  olingan  natijalarni  quyidagi  formulaga  qo yib,  yog ochning  statik	
ʼ ʼ
egilishga mustahkamlik chegarasi (  w
эг ) topiladi:
 w
эг  = Р
max  L/b  h 2
, М P а ,
14 bunda, Rmax – sindiruvchi kuch, kg; L – tayanchlar oralig i, sm; b -namunaningʼ
eni, sm; h – balandligi, sm.
Yog ochning  tabiiy  namlikdagi  egilishga  mustahkamligini  standart  namlik  12	
ʼ
%dagi mustahkamlikka aylantirish uchun quyidagi formula dan foydalaniladi:
 12
эг =   W  (1+  ) (W-12)
bunda,  – tuzatish koeffitsienti.
Yog ochning  turiga  ko ra  statik  egilishga  mustahkamlik  chegarasi  3-jadvalda
ʼ ʼ
keltirilgan.
3-jadval
Yog ochning turiga ko ra statik egilishga mustahkamligi
ʼ ʼ
Daraxtaing turi
Hajmiy og irlik, kg/m3	
ʼ Statik egilishdagi mustahkamlik
chegarasi, MPa.
Qarag ay	
ʼ 500-570 79
Eman 700-770 84
Oqqayin 600-650 86
Аrcha 450-475 70
Terak 400-430 74
Tilog och
ʼ 560-570 92
Surilishga  qarshiligi .  Yog och  buyumning  (taxta,  ustun,  to sin  va  h.k.)  bir	
ʼ ʼ
bo lagiga  tashqi  kuch  qo yilganda  yondosh  bo lagiga  nisbatan  surilishi  yoki	
ʼ ʼ ʼ
ezilishi  mumkin.  Kuch  yog ochga  qanday  yo nalishda  tushishiga  qarab,  uning	
ʼ ʼ
surilishga  qarshiligi  turlicha  bo ladi. 	
ʼ Tolalar  bo ylab  surilishda  kuch  tolalarga	ʼ
parallel  tushadi,  tolalar  uzunasi  bo ylab  o zaro  suriladi  (6-rasm,  a).  Tolalarga  tik	
ʼ ʼ
surilishda tolalarga tashqi kuch tik tushadi, hujayralar orasidagi bo shliq hisobiga	
ʼ
yog och eziladi (6-rasm, b). Shuningdek, kesilishda ham tashqi kuch tolalarga tik	
ʼ
tayanch ustiga tushadi (6-rasm, v). Yog och tolalari bo ylab va unga tik ravishda	
ʼ ʼ
surilganda tolalar uzilmaydi, lekin ular o zaro surilishi yoki ularning yopishqoqligi
ʼ
buzilishi  mumkin.  Shu  sababli,  yog ochning  ezilishga  qarshiligi  kesilishga
ʼ
15 qarshiligidan ancha kichik bo ladi. Yog ochning tolalari bo ylab surilishga bo lganʼ ʼ ʼ ʼ
qarshiligi siqilishdagi mustahkamligining 15–25 %ini tashkil etadi.
 
6-rasm. Surilish turlari: a–tolalari bo ylab; b–tolalarning yo nalishiga tik; v–	
ʼ ʼ
tolalariga tik ravishda kesilish.
Yog ochning  eng  muhim  texnik  xossalaridan  biri  mix,  burama  mix  va  shunga	
ʼ
o xshashlarni  o zida  mahkam  ushlay  olishidir.  Yog ochlarning  bu  xossasi	
ʼ ʼ ʼ
mukammal tekshirilgan. Yog ochga mix qoqilganda u pona singari tolalarni o zaro	
ʼ ʼ
ajratadi,  ayrim  hollarda,  tolalarni  kesadi.  Tolalar  pishiq  va  elastikligi  tufayli
qoqilgan  mixni  mahkam  ushlab  turadi.  А yrim  yog ochlarda  (eman,  tilog och,	
ʼ ʼ
qoraqayin) mix qoqish paytida darzlar hosil bo ladi. Qarag ay, archa, zirk daraxti	
ʼ ʼ
yog ochlariga  mixni  oson  qoqish  mumkin.  Eman  mix  yoki  burama  mixni	
ʼ
ignabarglilarga  nisbatan  1,5–2  marta  mahkam  ushlaydi.  Yog ochlarning  mix	
ʼ
ushlashlik darajasi 4-jadvalda keltirilgan. Taqqoslash  uchun eng mustahkam grab
yog ochining mix ushlashlik darajasi 100 deb olingan.	
ʼ
4-jadval
Yog ochlarning mix ushlashlik darajasi	
ʼ
Daraxtning turi Hajmiy  og irlik,	
ʼ
kg/m 3 Mixni tortgandagi qarshiligi
Radial Tangentsial
Grab 700-720 100 89
Oqqayin 600-660 92 65
Eman 660-700 75 64
Qarag ay	
ʼ 550-600 63 42
Аrcha 400-410 44 29
Terak 340-400 37 28
16 Yog ochdagi nuqsonlar va kasalliklar. Daraxt yomon sharoitda o sib mexanik kuchʼ ʼ
ta sirida shikastlansa, ularda har xil nuqsonlar va kasalliklar paydo bo ladi. Bular	
ʼ ʼ
yog ochning qurilish uchun talab qilinadigan texnik sifatini pasaytiradi.	
ʼ
Yog ochdagi  nuqsonlar  qurilish  konstruktsiyalari  hamda  buyumlari  tayyorlashda
ʼ
va ulardan foydalanishda juda katta salbiy ta sir ko rsatadi. Yog ochdagi ko pgina	
ʼ ʼ ʼ ʼ
nuqsonlar  avvalo  daraxtning  o sish  jarayonida  paydo  bo ladi.  Lekin  o sib  turgan	
ʼ ʼ ʼ
daraxtdagi  nuqsonlar  miqdorini  uni  kesishdan  oldin  bilish  qiyin.  Yog ochdagi	
ʼ
ayrim nuqsonlar uni tayyorlash, tashish va saqlash jarayonida paydo bo ladi.	
ʼ
1.4. Yog ʼ och  materiallarining  asosiy  turlari
Endi  biz  qanday  yog ’ och  turlarini  va  ularning  eng  keng  tarqalgan  xususiyatlarini
tahlil  qilamiz .  Yog ’ ochning  millionlab  turlari  borligini  eslaymiz ,  ammo  ularning
hammasi  ham  yuqorida  aytib  o ’ tganimiz  sababli  ishlatilmaydi .  Qurilishda
foydalanish uchun barcha talablarga ega bo’lmagan ba’zi o’rmonlar mavjud.
Yog’ochning  har  xil  turlarini  bilish  va  tasniflash  uchun  ularni  ba’zi  toifalarga
bo’lish  kerak.  Yumshoq  o’rmonlar  guruhini  boshqalar  qatorida  sadr,  archa  va
qarag’ay  daraxtlaridan  topamiz.  Qattiqroq  o’rmonda  bizda  gilos,  olxa,  eman  va
yong’oq mevalari bor. Qattiq va yumshoq yog’ochni ajratish bilan bir qatorda, har
bir yog’och turiga tegishli boshqa xususiyatlar va nuanslar mavjud.
Ushbu  sabablarga  ko’ra  biz  har  bir  funktsiya  uchun  qaysi  yog’ochni  tanlashni
bilishimiz  kerak.  Ushbu  nuances  orasida  biz  yog’och  rangini,  tugunlarni  va
tomirlarni  topamiz.  Shuningdek,  biz  o’z  ehtiyojlarimizni,  o’z  didimiz  va
yaratmoqchi  bo’lgan  mebel  turini  yoki  makonimizni  hisobga  olishimiz  kerak.
Ushbu omillarni hisobga olgan holda biz u yoki bu turdagi yog’ochlarni aytishimiz
kerak bo’ladi.
Endi  biz  eng  keng  tarqalgan  yog’och  turlari  va  ularning  asosiy  xususiyatlarini
tahlil qilamiz:
 Archa :  Bu  Markaziy  va  Sharqiy  Evropada  topilgan  eng  keng  tarqalgan
yog’och  turlaridan  biridir.  Biz  buni  Ispaniyada  osongina  topamiz.  Yog’ochni
ishlash  qulayligi  bilan  ajralib  turadigan  asosiy  xususiyatlardan  biri.  Buning
17 yordamida mebel, musiqa asboblari, eshik va derazalar ishlab chiqarilishi mumkin
va u qurilish sohasida keng qo’llaniladi. Namlikka katta qarshilik ko’rsatadi.
 Qarag’ay daraxti  Qarag’ay daraxti bilan ishlash juda oson va deyarli barcha
navlari  nisbatan  yumshoq.  Ushbu  turdagi  yog’ochni  ajralib  turadigan
xususiyatlardan biri bu juda arzon. U qurilishda keng qo’llaniladi. Uning to’qimasi
bir  xil  va  u  bilan  ishlash  oson,  bu  esa  uni  duradgorlik,  mebel  va  qoliplarda  eng
ko’p ishlatiladigan yog’och turlaridan biriga aylantiradi.
 Sidr:  eng keng tarqalgan nav - g’arbiy qizil. Uning rangi qizg’ish rangga ega
va u nisbatan yumshoq daraxt turi. U ozgina aromatik hidga ega va asosan tashqi
makon  mebellarini  tayyorlash  uchun  ishlatiladi.  Buning  sababi  shundaki,  uning
xususiyatlari  nam  muhitga  parchalanmasdan  yaxshi  turishga  imkon  beradi.  Bu
mustahkam xususiyatlarga ega va bog ‘mebellari uchun ajoyib yog’och turi.
 Chinor:  bu dunyodagi eng keng tarqalgan o’rmonlardan biridir. U juda och
rangga  ega  va  o’rtacha  qattiqlikka  ega.  Bu  juda  uzoq  davom  etmasa  ham,  u
qurilishda ham, ko’chmas musiqa asboblarini ishlab chiqarishda ham qo’llaniladi.
 Bu:  Ushbu  yog’och  asosan  Evropada  tarqaladi  va  Ispaniyada  ham
osonlikcha topiladi. Uning rangi qizg’ish rangga ega bo’lib, daraxt yoshi ulg’aygan
sayin  qorayadi.  Ushbu  yog’och  juda  qiyin, ammo  u bilan  ishlash  oson.  U  asosan
musiqa  asboblarini  tayyorlashda,  shuningdek,  barcha  turdagi  mebellar  uchun
ishlatiladi. Bu juda ajoyib qarshilikka ega.
 Yong’oq:  uning  tomirlarini  sevuvchilar  uchun  eng  chiroyli  hisoblangan
yog’och  turlaridan  biri  yong’oqdir.  Uning  rangi  qorong’i  va  umuman  binafsha
rangga  moyil.  Bu  mebel,  pol  va  devorlarni  tayyorlash  uchun  tez-tez  ishlatiladi.
Narxiga  kelsak,  bu  eng  qimmat  o’rmonlardan  biri,  ammo  uni  juda  qiziqarli
qiladigan  ba’zi  bir  xususiyatlarga  ega.  Bu  qattiq  va  juda  chidamli  yog’och.  U
yorilish  va  shokka  qarshi  turishga  qodir.  Bunga  qo’shimcha  ravishda,  bu  juda
ixcham  yog’och,  shuning  uchun  uni  deyarli  hamma  joyda  ishlatish  mumkin.
Bugungi kunda u shkaflar, mebellar, bezaklar va burilish elementlarida hashamatli
qoplamalar uchun ishlatiladi.
18  Eman :  Eman  daraxtining  ikkita  asosiy  navi  mavjud:  qizil  va  oq.  Bu
Ispaniyada  eng  keng  tarqalgan  o’rmonlardan  biridir  va  biz  topa  oladigan  eng
chidamli  daraxtlardan  biri  bo’lganligi  uchun  juda  yaxshi  ko’riladi.  Bu  juda  oson
ishlashga  imkon  bermaydi,  chunki  uning  qattiqligi  juda  katta.  Garchi  u
qimmatbaho yog’och bo’lsa-da, u juda chiroyli va ajoyib estetik ta’sirga ega. U pol
va devor qoplamalarini ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Shuningdek, hashamatli
mebel ishlab chiqarishda.
Umid  qilamanki,  ushbu  ma’lumotlar  yordamida  siz  turli  xil  yog’och  turlari  va
ularning asosiy xususiyatlari haqida ko’proq bilib olishingiz mumkin.
Daraxt  tanasi  asosan  ko ndalang,  bo ylama  (radial  -  diametri  bo yicha)  vaʼ ʼ ʼ
tangensial yo nalishda o rganiladi. Tananing ko ndalang kesimi kattalashtirilganda	
ʼ ʼ ʼ
uning quyidagi asosiy qismlarini ko rish mumkin: po stloq, kambiy, po stloq osti	
ʼ ʼ ʼ
va  o zak.  Po stloq  o lik  hujayralar  qavati  va  tirik  hujayralar  qavatidan  tashkil	
ʼ ʼ ʼ
topgan  bo lib,  daraxtni  turli  mexanik  ta sirlardan  himoyalaydi.  O sib  turgan	
ʼ ʼ ʼ
daraxtning qobig i bo ylab uning tanasiga oziq moddalar tarqaladi. Kambiy qavati	
ʼ ʼ
daraxt  tanasitsing  yog ochi  bilan  po stlog i  orasida  joylashgan.  Kambiy  tirik	
ʼ ʼ ʼ
hujayralardan  iborat  bo lib,  daraxtning  o sish  jarayonida  muhim  ahamiyatga  ega.
ʼ ʼ
Yog och  o zagi  yillik  halqalardan  iborat  bo ladi.  O zakka  yaqinroq  halqalar	
ʼ ʼ ʼ ʼ
to qroq, po stloqqa yaqinroklari esa ochroqrangda bo ladi. Yog ochning och rang	
ʼ ʼ ʼ ʼ
qismi tirik hujayralardan tuzilgan.
Qarag ay  va  tilog ochning  ko ndalang  kesimida,  yillik  halqa  qatlamlari  ko zga	
ʼ ʼ ʼ ʼ
yaqqol  tashlanib  turadi.  Radial  yo nalishdagi  kesimda  ular  to g ri  yoki  qiya	
ʼ ʼ ʼ
chiziqlar  ko rinishida,  tangentsial  yo nalishda  esa  parabolik  egri  chiziqlar	
ʼ ʼ
ko rinishida  bo ladi.  Tananing  ko ndalang  kesimida  yillik  halqa  qatlamlar	
ʼ ʼ ʼ
kontsentrik  halqalar  shaklida  joylashgan.  Har  bir  yillik  halqa  qatlam  ko zga	
ʼ
ko rinib  turadigan  ikki  zonadan  iborat:  ichki,  och  rang  yangi  yog och  (bahorda	
ʼ ʼ
hosil bo lgan) va tashqi, to q rang yog och (yoz oxirida hosil bo lgan).	
ʼ ʼ ʼ ʼ
 Yangi  yog och  eskisiga  qaraganda  bo shroq  va  ancha  g ovak.  Yillik  halqa	
ʼ ʼ ʼ
qatlamlarning  eni  daraxtning  o sish  sharoitiga  qarab  har  xil.  Biroq,  yog ochning	
ʼ ʼ
pishiqligi yillik halqalarning eniga emas, balki kechki yog ochning rivojlanganlik	
ʼ
19 darajasiga  bog liq.  Yillik  halqa  qatlamlarning  yog ochi  qanchalik  qalin  bo lsa,ʼ ʼ ʼ
yog ochning pishiqligi shuncha ortadi.	
ʼ
Yaproqli  yog och  turlari.  Yaproqli  yog och  duradgorlik  buyumlari,  faner,  parket,	
ʼ ʼ
mebel ь va shu kabilar uchun ishlatiladi. Ularning pishiq va chiroyli teksturaga ega
bo lgan  qattiq  turlariga  eman,  shumtol,  zarang,  oqqayin  va  nok  kiradi.  Bunday	
ʼ
daraxt  tanasidan  tilingan  taxtada  yog och  tolalari  va  o zak  nurlarining  yaqqol	
ʼ ʼ
ko rinib turishi undan ishlangan buyumga chiroy beradi. Yaproqli yog ochlarning	
ʼ ʼ
yumshoq  turlari  qoraqayin,  zirk,  oqqayin,  tog  terak,  terak,  yong oq,  arg uvon	
ʼ ʼ ʼ
mebel ь tayyorlash va pardoz buyumlar ishlashda qo llaniladi.	
ʼ
Emanning qishda bargi to kiladigan, yozgi va bargi yil bo yi to kilmaydigan turlari	
ʼ ʼ ʼ
mavjud.  Emanning  bu  ikkala  turi  bargi  va  tanasining  tashqi  ko rinishi  bilan  bir-	
ʼ
biridan farq qiladi. Ularning xossalari deyarli bir xil, ammo yozgi emanning tanasi
ancha to g ri bo ladi. Eman juda chuqur ildiz otadi. U 500–600 yil yashaydi. Zich	
ʼ ʼ ʼ
o rmonda  o sgan  eman  daraxti  odatda,  to g ri,  kam  shoxli  va  baland,  alohida	
ʼ ʼ ʼ ʼ
o sgani esa past, yo g on, sershox bo ladi.
ʼ ʼ ʼ ʼ
Eman yog ochi juda qattiq, pishiq, og ir va chiroyli, qo ng ir yoki sarg ish rangda	
ʼ ʼ ʼ ʼ ʼ
bo ladi. 60–80°S haroratda quritilganda, uning hajmi birmuncha kichrayadi, ya ni	
ʼ ʼ
kirishadi. Natijada, emandan ishlangan buyumda darzlar hosil bo ladi. Suvda ko p	
ʼ ʼ
vaqg turgan  eman yog ochi  juda  qattiq bo lib qoladi. Bunga  sabab emandagi  teri	
ʼ ʼ
oshlaydigan  kislotalar  temir  oksidlari  bilan  birikib,  suvga  chidamliligi  ortadi  va
yog och yuzasi qorayadi. Texnik xossalari yaxshi bo lganligi, chidamliligi sababli	
ʼ ʼ
eman  ko priklar,  gidrotexnik  inshootlar  qurishda  keng  qo llaniladi.  Yog ochining	
ʼ ʼ ʼ
radial va tangentsial kesimi juda chiroyli. Ular parket, bochka taxtasi, faner, mebel
tayyorlash va pardozlashda ishlatiladi.
Qayrag och  –  o zagi  och  ko ng ir  yoki  kulrang  qo ng ir,  po stloq  osti  qatlami
ʼ ʼ ʼ ʼ ʼ ʼ ʼ
keng, och sariq yog ochli daraxt. Qayrag och taxtasining zarbga qarshiligi yuqori.	
ʼ ʼ
O zi og ir, pishiq, biroz egiluvchan, qattiqligi o rtacha ashyo. 	
ʼ ʼ ʼ А yniqsa, suvda o z	ʼ
pishiqligini  yaxshi  saqiaydi,  ochiq  havoda,  nam  sharoitda  esa  tez  chiriydi.
Qayrag och gidrotexnik inshootlarda ko plab ishlatiladi.	
ʼ ʼ
20 Oqqayin  bargli  daraxtlar  ichida  eng  ko p  tarqalgan.  Uning  yog ochi  qattiq  vaʼ ʼ
pishiq.  Lekin  tanasining  egriligi  va  turli  zamburug lar  ta siriga  chidamsiz	
ʼ ʼ
bo lganligi  sababli  ayrim  buyumlarga  yaroqsizdir.  U  faner  ishlab  chiqarish	
ʼ
sanoatida  ko p  ishlatiladi.  Po stlog ining  oqligi  unda  smolali  moddalar  (masalan,	
ʼ ʼ ʼ
betulin)  borligini  bildiradi.  Shuning  uchun  po stlog i  shilinmagan  oqqayin	
ʼ ʼ
tanasidan  nam  o tmaydi,  unga  yemiruvchylar  zarar  yetkazmaydi. 	
ʼ А gar  yogochi
chiriy boshlagan bo lsa, rangi o zgaradi.	
ʼ ʼ
Qoraqayinning yog ochi qizil, sarg ish ranglarning turli tuslarida bo ladi. Oqqayin
ʼ ʼ ʼ
yog ochida bunday tuslar yo q. Har tomonlama kesganda ham qoraqayinda yillik	
ʼ ʼ
qatlamlar, o zak nurlari yaxshi ko rinib turadi. Radial kesimi juda chiroyli, pishiq,	
ʼ ʼ
ammo  nam  va  haroratlar  ta siriga  chidamsizdir.  Ko proq  Kavkaz,  Qrim  va  O rta	
ʼ ʼ ʼ
Osiyoning  janubiy  tumanlarida  o sadi.  Undan  asosan  mebel	
ʼ ь  va  faner  ishlab
chiqarish sanoatida parket va o quv asboblari ishlanadi.	
ʼ
Ignabargli  yog och  turlari.  Qurilishda  ishlatiladigan  yog och  ashyolarning  asosiy	
ʼ ʼ
qismi ignabargli yog ochlardir.	
ʼ
Qarag ay  qanday  tuproqli  yerda  o sgashshgiga  qarab  ikki  xil  bo ladi:  birinchisi	
ʼ ʼ ʼ
qum tuprokli yerda o sib, yog ochli qismi mayda qatlamli, juda zich, qatgiq, pishiq	
ʼ ʼ
va  sarg ish-qizil  rangda,  ikkinchisi  pastgekislikdagi  o sadigan  yog ochli  qismi	
ʼ ʼ ʼ
sarg ish,  yirik  hujayrali,  yengil  bo ladi.  Qalin  daraxtzorda  o sganining  tanasi	
ʼ ʼ ʼ
to g ri va kam shoxli. Unda smola ko p bo lganligi sababli tez chirimaydi va nam	
ʼ ʼ ʼ ʼ
ta siriga chidamli.
ʼ
O zbekistonda qarag ay juda kam. 
ʼ ʼ А yniqsa, respublikamizning janubida o sadigan	ʼ
qarag aylar  boshqalariga  nisbatan  sifatsiz.  Tanasi  egri,  yog ochi  bo sh  va  tez	
ʼ ʼ ʼ
chiriydi.  Qarag ay  yog ochi  qurilishning  deyarli  hamma  joylarida,  jumladan,	
ʼ ʼ
ko prik  qurishda,  shpallar  va  turli  yordamchi  konstruktsiyalar  tayyorlashda,	
ʼ
qoliplar yasashda ishlatiladi. Qarag ay 350–500 yil yashaydi.	
ʼ
А rcha  –  yog ochligi  to la  pishgan,  oq-sarg ish  yoki  oq-qizg ish  (botqoqliklarda	
ʼ ʼ ʼ ʼ
o sadigan  turi)  daraxt. U  O rta  Osiyoning  tog  bag irlarida o sadi.  Tanasi  to g ri,	
ʼ ʼ ʼ ʼ ʼ ʼ ʼ
silindrsimon,  ammo  ko p  shoxli.  Uni  yorish  oson,  qarag ayga  qaraganda  kam	
ʼ ʼ
smolali,  shuning  uchun  nam  ta sirida  tez  chiriydi.  Quruq  joyda  ishlatiladigan	
ʼ
21 yog ochi  juda  uzoq  vaqt  chirimay  saqlanadi.  Goh  namlanib,  goh  qurib  turadiganʼ
joyda ishlatilgan archa yog ochi 5–6 yildan keyin butunlay chirib ishdan chiqadi.	
ʼ
А rcha 350 yil yashaydi, 80–150 yillik archalar qurilish uchun eng yaxshi ashyodir.
Tilog och  qo ng ir-qizg ish  rangli  bo lib,  yog och  qatlamining  yupqaligi  va	
ʼ ʼ ʼ ʼ ʼ ʼ
o zagining  rangi  bilan  ajralib  turadi.  Yog ochi  ko p  qatlamli,  pishiq,  og ir  va	
ʼ ʼ ʼ ʼ
qattiq,  nam  yoki  suv  ta siriga  chidamli.  Unda  smola  ko p  bo lganidan	
ʼ ʼ ʼ
kemiruvchilardan  shikastlanmaydi.  Gidrotexnik  va  yer  osti  inshootlari  qurishda
keng  ishlatiladi.  Tilog och  daraxtlar  ichida  eng  tez  o suvchi,  tanasi  to g ri,  kam	
ʼ ʼ ʼ ʼ
shoxli tur. Suvda ko p vaqt saqlangan yog ochi yanada pishi	
ʼ ʼ ќ lanadi. Yog ochining	ʼ
ko rinishi  tangentsial  kesimi  bo yicha  birmuncha  chiroyli  bo lsa  ham  mebel	
ʼ ʼ ʼ
sanoatida  kam  ishlatiladi.  Sababi,  uning  qatti ќ ligi  hamda  tarkibida  smola
ko pligidir. U Rossiya Yevropa qismining shimoli-sharqida o sadi.
ʼ ʼ
Kedr  yog ochi  oq-sarg ish,  o zagi  esa  sariq-qizg ish  ranglarda  bo lishi  mumkin,	
ʼ ʼ ʼ ʼ ʼ
yillik  qatlami  yupqa,  o zi  yumshoq,  ammo,  yetarli  darajada  pishiqdir.  Tanasi	
ʼ
to g ri va uzun. 600–700 yil yashaydi. 	
ʼ ʼ А sosan Rossiyada, Yevropada nam yerlarda
o sadi.  Sifatiga  ko ra  kedr  yog ochi  qarag ayga  yaqin  turadi.  Qurilishda  va
ʼ ʼ ʼ ʼ
duradgorlikda xoda va tilingan taxta holida ko p ishlatiladi.	
ʼ
II BOB. Yog’ochdan ishlangan yuk ko’taruvchi konstruksiyalarida
xavfsizlik talablarini ta’minlanishi.
2.1. Yog’och konstruksiyalarni tekshirishning o’ziga xos
xususiyatlari
118.  Bino  va  inshootlarning  yog’och  qismlarini  tekshirish  obyekt  tarkibidagi
barcha  qurilish  konstruksiyalarni  tekshirish  bilan  birgalikda  amalga  oshirilishi
lozim.
119.  Bino  va  inshootlarning  yog’och  qismlarining  texnik  holatini  tavsiflovchi
asosiy xususiyatlari:
shakl va holatining ustivorligini yo’qotishi, buzilishning har qanday ko’rinishi;
geometrik o’zgarmaslik shartining buzilishi;
22 ekspluatatsiya  jarayonida  yog’och  konstruksiyalarining  elementlari  orqali  olgan
mavjud  va  miqdoriy  mexanik,  biologik,  entomologik,  korroziya  va  boshqa
shikastlanishlar ko’rsatkichlari;
salqiliklar  natijasida  konstruksiyalarning  deformatsiyasi,  materiallarning
oquvchanligi va birikmalarda siljishi;
yog’och konstruksiyalarning harorati-namlik ekspluatatsiya sharoitda ishlashi;
yog’och konstruksiyalar elementlarining namligi;
bino va inshootlarning yog’och qismlariga tashqi ta’sirlarning miqdoriy tafsilotlari.
1-§. Bino va inshootlarning yog’och qismlarini tekshirish usullari
120. Bino va inshootlarning yog’och qismlarini tekshirishda butun obyekt bo’yicha
uning  yuk  ko’taruvchi  to’suvchi  konstruksiyalari,  materiallarning  mustahkamligi
va  fizik-mexanik  xossalari,  obyektdan  foydalanish  bo’yicha  ma’lumotlar
to’planadi.  Bino  va  inshootlarning  yog’och  qismlari  bevosita  va  instrumental
tekshirish  usullari  bilan  amalga  oshirilishi  kerak.  Shu  bilan  birga,  quyidagilarni
tekshirish va aniqlash zarur bo’ladi:
uchastkalarining  buzilishi,  ustivorligining  yo’qolishi  va  salqiliklarining  paydo
bo’lishi  natijasida  obyektning  yog’och  qismlarida  ko’zga  tashlanuvchi
shikastlanishlar paydo bo’lishi;
yog’och elementlardagi yoriqlar;
bino  va  inshoot  yog’och  qismlarining  himoya  yoki  dekorativ  qoplamalaridagi
yoriqlar;
bino va inshoot yog’och qismlarining noqulay atmosfera, kondensatsiya va texnik
namlanish hamda sovuq o’tkazuvchi “ko’priklar” qismlari;
bino  va  inshootning  yog’och  qismlariga  tashqi  ta’sirlar,  jumladan  obyektning
konstruktiv va texnologik xususiyatlari, materiallarning xususiy og’irligini hisobga
olgan  holda  amalda  ta’sir  qiluvchi  doimiy  va  vaqtinchalik  yuklarning  sxemalari
hamda ularning ko’rsatkichlari;
hisob  sxemalar  va  geometrik  o’lchamlari  —  oraliqlar,  kesim  yuzalari,  tayanish
sharti va yog’och konstruksiyalar va elementlarning mahkamlanishi sxemalari;
bino va inshootning, jumladan ularning yog’och qismlarining fazoviy bikrligi;
23 konstruksiya va yog’och elementlarini birikish tugunlarining holati;
bino  va  inshootning  yog’och  qismlarini  konstruktiv  elementlarining  bio-
entomologik, yong’in va korroziya ta’siridan shikastlanish darajasi;
obyekt,  konstruksiyalar  tarkibidagi  alohida  elementlar  va  birikish  tugunlarining
haqiqiy salqiliklari, deformatsiyalari va yog’och qismlarining ko’chishlari;
materiallarning mustahkamlik va fizik-mexanik ko’rsatkichlari;
konstruksiyalarning harorat-namlik ekspluatatsiya sharoiti;
yog’och  konstruksiyalariga  ta’sir  qiluvchi  ekspluatatsiya  muhitining  kimyoviy
agressivligi;
obyekt  yog’och  qismlarini  qayta  ishlangan  himoya  qatlamining  mavjudligi  va
texnik holati;
obyekt va uning yog’och qismlarining yong’in xavfsizligi talablariga muvofiqligi;
loyiha  mavjud  bo’lgan  hollarda  obyekt  yog’och  qismlarining  loyiha  talablariga
muvofiqligini aniqlash.
Tekshirish  ishlari  o’tkazilishida  obyektning  qismlari  bo’yicha  aniqlangan
nuqsonlarning  ro’yxati  tuzilishi  kerak.  Obyekt  va  konstruksiyalarning
shikastlangan  maydonlarni  ko’rsatgan  holda  uning  qismlari  tarkibidagi  hamda
ochilgan  joylari  va  sinov  namunalari  olingan  joylarning  o’lchov  chizmalari
chizilishi  kerak.  Bundan  tashqari  konstruksiyalarning  nuqsonli  holatini  aks
ettiruvchi lavhalarni suratga olish kerak.
Nuqsonlarni  qayd  qilish  ro’yxatining  tavsiya  etilgan  shakli  mazkur  shaharsozlik
normalarining  1-ilovasiga  muvofiq taqdim etiladi.
121.  Bino  va  inshootlarning  yog’och  qismlarini  tekshirishda  inshootlarning
ehtimoliy  bio-entomologik  shikastlanish  va  muzlash  zonalari  ehtimoli  bo’lgan
quyidagi maydonlarga alohida e’tibor qaratish lozim:
yog’och  elementlarining  poydevorlarga,  tosh  devorlarga,  po’lat  va  temirbeton
ustunlar va boshqalarga tayanish tugunlari;
tashqi  devorlar  bo’ylab  binoning  perimetri  bo’yicha  yopma  va  orayopmalarning
maydonlari;
24 shamollash derazalari joylashgan chordoq yopmasi maydonlari, parapetlar va tom
yopmasi  ustidan  chiquvchi  shamollatish  shaxtasi  elementlari,  kanalizatsiya
ustunlari,  dudburonlar,  elektr  ta’minoti,  televideniya  va  boshqa  tizimlarning
mahkamlovchi elementlari;
deraza  osti,  balkonlar  va  suv  oqib  tushish  kanallari  joylashgan  joylar,  tom
yopmasining karniz qismidan pastda joylashgan devorlar maydonlari;
isitish,  kanalizatsiya  va  suv  ta’minoti  quvurlari,  sanuzellar,  balkonlar  joylashgan
joylardagi orayopma plitalarining maydonlari;
devor panellari orasidagi va yopma plitalari orasidagi choklar.
122.  Obyektning  yog’och  qismlarini  holati  va  haqiqiy  tarkibini  aniqlash  uchun
undagi  joylarni  tanlab  ochib  ko’rish  lozim.  Obyektning  yog’och  qismlarini
o’rganishda shikastlangan joylaridan ochish maqsadga muvofiqdir.
123. Obyektning yog’och qismlarini tekshirishda dekorativ bezak elementlarining
yaxlitligi va mahkamlanishi aniqlanishi kerak.
Tugun birikmalarini tekshirishda quyidagilar aniqlanadi:
birikmaning turi va sxemasi;
ta’sir qilayotgan zo’riqishlarning haqiqiy uzatilish sxemasi;
ulanadigan va unga ulanuvchi elementlarning geometrik ko’rsatkichlari;
ulanadigan elementlarni joylashtirish (mixlar, shurflar va boshqalar);
yog’och  elementlarda  qisqargan  yoriqlarga  nisbatan  ulanadigan  elementlarning
holati;
ishchi  birikmalarning  ulanish  holati  va  o’lchami,  jumladan  elementlarning
yaxlitligi va bog’lanishlarning zichligi, bo’shliqlari va ekssentrisiteti.
124. Yog’och  pardadevorlar  konstruksiyalarining holati  tashqi ko’rinishi  bevosita
tekshirish  orqali  amalga  oshiriladi,  bundan  tashqari,  urib  ko’rish,  burg’ilash,
teshiklar ochish va alohida joylarini ochish yo’li bilan aniqlanadi.
125.  Pardadevorining  karkasi  va  mahkamlovchi  po’lat  detallarning  holati  loyiha
bo’yicha va metall qidiruvchi asboblar yordamida aniqlanadi.
126.  Yuk  ko’taruvchi  pardadevorlarni  tekshirishda  har  qavatda  orayopma  to’sini
tayangan joyidagi bog’lanishlar ochib ko’rish bilan aniqlanadi.
25 Bundan tashqari yana quyidagilar baholanadi:
sanitar-texnik jihozlar, quvurlar joylashgan joylardagi pardadevorlar maydonining
holati;
pardadevor sirti bilan suvoqning yopishishi;
pol konstruksiyasiga tayanish natijasida cho’kish va h.k.
127. Yog’och orayopmalarni tekshirishda:
0,5  —  1  m  uzunlikdagi  oraliqda  joylashgan  ikkitadan  kam  bo’lmagan
to’ldiruvchilar  va  to’sinlarni  o’lchash  imkonini  beruvchi  pol  maydonida
konstruksiyalar qismlarga ajratiladi;
yuk  ko’taruvchi  yog’och  orayopma  konstruksiyalariga  yog’och  qoplamalarni
birikishini batafsil ko’zdan kechirish maqsadida ustidagi to’kma, undagi bo’yoq va
qoplama tayanchlari tozalanadi;
to’sin  yog’ochi  va  to’ldiruvchi  materiallarning  sifati  GOST  16483.3,  GOST
16483.7 va GOST 16483.10 talablariga muvofiq aniqlanadi;
yog’ochning shikastlangan chegaralari o’rnatiladi;
yuk  ko’taruvchi  konstruksiyalarning  ko’ndalang  kesim  yuzasi  va  qadami
aniqlanadi.
128.  Konstruksiyalarni  ochib  o’rganish  jarayonida  chizmalarda  quyidagilar
ko’rsatiladi:
yuk  ko’taruvchi  konstruksiyalarning  va  ko’ndalang  kesim  yuzalarining
o’lchamlari;
yuk ko’taruvchi konstruksiyalar orasidagi masofa;
qoplama bo’yicha suvoqning turi va qalinligi;
to’kma qatlamning turi va qalinligi;
suv  sizgan,  ko’ndalang  kesim  yuzalarining  zaiflashgan,  shikastlagan  hamda
deformatsiyalangan orayopmaning maydonlari.
2-§. Bino va inshootlar yog’och qismlarining shikastlanishlari
129. Yog’och elementlarining buzilish belgilari quyidagilardan iborat:
tolalar  bo’ylab  siqilishda,  siqilish  bilan  egilishda  —  yog’och  tolalarining
to’plangan buzilishlari uning siqilish zonalarida ro’y beradi;
26 egilishda — yog’ochning “ko’zli” qatlami bo’ylab cho’zilgan zonasidagi buzilish
(yaxlit  yog’och  uchun),  tishsimon  ulanishdagi  yog’ochning  eguvchi  momentning
maksimal  ta’siri  hududi  bo’ylab  (yelimlangan  yog’och  uchun),  elementning
tayanch  zonasidagi  neytral  o’qqa  yaqin  joylashgan  yog’ochning  yon  tomonlarida
yoriqlar ochilishi ro’y beradi;
cho’zilishda  —  yog’ochning  ko’ndalang  kesimi,  zaiflashgan  tishli  choklari,
“ko’zlari”, chuqurchalari, kesimlari, teshiklari va boshqalar bo’ylab yoriqli yuzalar
paydo bo’ladi;
barcha ko’rinishdagi  ezilishga  ahamiyatli  deformatsiyalar  yuzalari  tolalar  bo’ylab
burchak ostida ezilish natijasida vujudga keladi;
tolalar  bo’ylab  ezilishda  —  oraliq  yoriqlarning  ochilishi  yoki  ezilish  yuzalari
bo’ylab yog’och elementida buzilishlar ro’y beradi.
130. Yog’och konstruksiyalar ulanishining buzilish belgilari quyidagilardan iborat:
ulanadigan va unga ulanuvchi elementlarning sinishi;
tortilgan boltlarning zaiflashishi natijasida birikma zichligining yo’qolishi;
QMQ  2.03.08-98  ga  muvofiq  ruxsat  etilgan  qiymatdan  ortiq  bo’lgan  qo’shish
natijasida  hosil  bo’ladigan  deformatsiyalar.  Elimlanmagan  holda  bir  necha
egiladigan  elementlardan  tashkil  topgan  qiya  sterjenlarni  ulash  uchun  chegaraviy
deformatsiyalarning qiymati 4 mm ni tashkil qiladi;
yelimlanadigan  choklar  bo’ylab  yelimlab  yopishtirilgan  elementlarning
qatlamlarga ajralishi.
131. Shikastlanishlarni qayd etishda quyidagilarni ko’rsatish kerak:
obyekt yog’och qimiqlarining shikastlanish tasnifini;
shikastlanishlar aniqlangan konstruksiyalarni;
konstruksiyalardagi shikastlanishlarning joylashgan o’rnini;
shikastlanishlarning  miqdoriy  xususiyati  —  salqiliklar  qiymati,  yoriqlarning
ochilish  chuqurligi  va  uzunligi,  yog’och  elementlarida  yon  tomonlama
yoriqlarning  holati  va  yo’nalishi,  ularning  entomologik  va  yong’in  ta’siridan
shikastlanish chuqurligi hamda maydonining o’lchamlari, konstruksiyalar yog’och
yoki po’lat elementlarining korroziya ta’sirida shikastlanish darajasi.
27 132. Bino va inshootlar yog’och qismlarining biologik shikastlanish belgilari:
yog’och elementlarining qalinligi va yuzalarida zamburug’larning mavjudligi;
yog’och rangining o’zgarishi;
destruksiya  —  mustahkamlikning  yo’qolishi,  bo’ylama  va  ko’ndalang  yoriqlar
majmuasining  mavjudligi,  yog’och  anizotropik  tuzilishining  siniq  prizmasigacha
o’zgarishi;
yog’och elementlarini urib ko’rishda dag’al bo’sh tovushlarning mavjudligi.
133.  Bino  va  inshootlar  yog’och  qismlarining  entomologik  shikastlanish
(hasharotlar tomonidan) belgilari:
yog’och  elementlarida  diametri  0,5  —  7,0  mm  bo’lgan  teshiklari  to’plamining
mavjudligi. Teshiklar yumaloq yoki oval shakliga ega bo’lishi mumkin;
shikastlangan maydonlarda burg’ulangan kukunning mavjudligi;
massiv  yog’och  elementlarini  urib  ko’rganda  dag’al  bo’sh  tovushlarning
mavjudligi;
bahor va yoz mavsumida yog’och konstruksiyalardagi shovqinlarning mavjudligi.
134.  Bino  va  inshootlarning  yog’och  qismlari  uchun  eng  xavflisi  hasharotlar
(lichinka,  termit  va  qo’ng’izlar)  bo’lib,  ularning  hayotiy  faoliyati  yog’ochni  yo’q
qilish bilan bog’liq bo’ladi.
3-§. Bino va inshootlar yog’och qismlarining mustahkamligini
aniqlash va texnik holatini baholash
135.  Tekshirish  davomida  yog’ochning  quyidagi  xususiyatlari  aniqlanishi  kerak:
namlik,  zichlik,  tolalar  bo’ylab  siqilishdagi  mustahkamligi  va  statik  kuchlar
ta’sirida  egilishi  va  elastiklik  moduli.  Boshqa  xususiyatlari  qo’yilgan  topshiriqqa
muvofiq  aniqlanishi  kerak.  Namunalarni  tanlash  va  sinovlar  o’tkazishda  GOST
16483.0-16483.10 talablari asosida bajarilishi lozim.
136.  Yuk  ko’taruvchi  va  to’suvchi  elementlar  uchun  yog’och  konstruksiyalar
GOST 8486, GOST 9462 va GOST 9463 yog’och materiallari, ko’ndalang kesimi
doirasimon bo’lgan ignabargli va qattiq yog’ochlarga qo’yilgan talablarning 1, 2 va
3 turlariga muvofiq bo’lishi kerak.
28 137.  Mazkur  me’yoriy  hujjat  amaldagi  QMQ  2.03.08-98  ning  tegishli  bandlari
bo’yicha  aniqlanadigan  yog’ochning  mustahkamlik  xususiyatlari  talablariga
muvofiq bo’lishi kerak. Yog’och konstruksiyalarni tekshiruv hisoblarini bajarishda
QMQ  2.03.08-98  bo’yicha  yog’ochning  hisob  ko’rsatkichlaridan  foydalanish
mumkin.
138.  Yog’och  konstruksiyalari  elementlari  va  birikmalarini  birinchi  guruh
chegaraviy  holatlar  bo’yicha  hisoblashda  loyihalash  bo’yicha  me’yoriy  talablar
bajarilishi  kerak.  Yog’och  konstruksiyalar  birikmalarida  ulanuvchi  elementlarni
joylashtirishda ham QMQ 2.03.08-98 talablariga mos kelishi kerak.
139.  Yog’och  konstruksiyalari  elementlarini  ikkinchi  guruh  chegaraviy  holatlar
bo’yicha  hisoblashda  konstruksiyalarning  salqiliklar  qiymatlari  QMQ  2.01.07-96
da  keltirilgan  qiymatlardan  katta  bo’lmasligi  kerak.  Konstruksiyalarning  ulanish
tugunlaridagi  deformatsiyalar  qiymati  yuqorida  keltirilgan  me’yoriy  hujjatda
keltirilgan qiymatlardan katta bo’lmasligi kerak.
140.  O’tkazilgan  tekshiruv  asosida  bino  va  inshootlarning  yog’och  qismlarining
keyingi ishga yaroqliligi haqida xulosa chiqariladi va inshootlarni mustahkamlash
hamda  ularni  biologik,  entomologik  shikastlanish,  yong’in  xavfi  va  korroziyadan
himoya qilish choralari bo’yicha takliflar ishlab chiqiladi.
10-bob. Bino va inshootlar elementlarini tekshirish
141.  Balkonlar,  erkerlar,  lodjiyalarni  tekshirish  quyidagilarni  kuzatishlar  orqali
amalga oshiriladi:
yuk ko’taruvchi konstruksiyalarning materiali va balkon konstruksiyasining hisob
sxemasi;
balkon va karniz elementlarining asosiy o’lchamlari (uzunligi, plitalarning uzunligi
va  qalinligi,  to’sinlarning  uzunligi  va  kesim  yuzasi,  osmalar,  tirkamalar,  yon
to’sinlar, yuk ko’taruvchi to’sinlar orasidagi masofalar);
yuk  ko’taruvchi  konstruksiyalarning  holati  (plitalar  sirtidagi  yoriqlar,  salqiliklar,
po’lat  to’sinlar,  armaturalar,  elementlardagi  korroziya,  yopma  va  tekislovchi
qatlam hamda balkon plitasining qiyaligi va h.k.);
29 erker va lodjiyalarning tayanch qismlari ostidagi devorlar tirkamasining va tayanch
to’sinlarning  holati,  erkerlarning  binoga  birikkan  joylarida  yoriqlarning
mavjudligi, gidroizolatsiya qatlamining holati;
g’ishtlar  nuragan  joylarda  karnizlar,  suvoq  qilinmagan  devordagi  qorishmaning
holati, suvoq qilingan karnizlardagi yoriqlarning mavjudligi;
ustunlar,  konsollar,  tirkamalar,  kronshteynlar  va  osmalar,  tom  qoplamasining
holatining kuzatuvlar durbin yordamida amalga oshiriladi.
142. Yuk ko’taruvchi elementlarning kesim yuzalarini aniqlash va devorga birikish
holatini  aniqlash,  ochib  ko’rish  orqali  amalga  oshiriladi.  Konstruksiyada
ochiladigan  joy  balkon  konstruksiyalar  ishlashining  hisob  sxemasidan  kelib
chiqqan holda belgilanadi.
143. Zinapoyalarni tekshirish orqali quyidagilar aniqlanishi talab qilinadi:
konstruksiyalarning xususiyatlari va qo’llanilgan materiallari;
rekonstruksiya  qilingan  joylar,  elementlarning  birikishi,  devorlarga
konsturksiyalarning  mahkamlanish  joylari,  zinapoya  panjarasining  mahkamlanish
joylarining holati;
yuk ko’taruvchi konstruksiyalarning deformatsiyasi;
zina  maydonchasi,  to’sinlar,  marshlar  hamda  qadamlarda  yoriqlar  va
shikastlanishlarning  mavjudligi.  Binoda  barcha  zina  maydonchasi  va  marshlari
pastki va yuqori tomonlardan tekshiriladi.
144.  Yig’ma  temirbeton  elementlardan  tiklangan  zinalarning  deformatsiyasi  va
shikastlanishini aniqlash — zina maydonchalarining devorlarga tayanish joylarini,
zina marshlarining tayanchlarini, po’lat kosourlarga o’rnatilgan tosh zinalarda zina
maydonchalari to’sinlarining devorga mahkamlanish joylarini ochib ko’rish orqali
aniqlanadi.
Yog’och  asosli  va  po’lat  kosourlarga  o’rnatilgan  yog’och  zinalarni  tekshirishda
to’sinlarning  devorlarga  mahkamlanish  joylarini  ochish  va  elementlarning
shikastlanish  chegarasini  va  turini  aniqlash  uchun  yog’och  konstruksiyalarni
zondlash orqali amalga oshiriladi.
145. Tom, yog’och stropila va fermalarni tekshirishda:
30 yuk ko’taruvchi tizimlarning turi (to’shama, panjara, progonlar) aniqlanadi;
tom  yopmasining  turi,  tom  yopmasi  materialini  yopma  nishabligiga  muvofiqligi,
tom  yopmasining  esa,  ichki  suv  oqizish  tizimi  kanallarining  holati,  ventilatsiya
o’tkazgichlarining  mavjudligi  hamda  ularning  tom  yopma  yuzasiga  nisbatining
muvofiqligi aniqlanadi;
tizimning  asosiy  deformatsiyalari  aniqlanadi  (to’sin  ko’rinishdagi  yopmalar
oralig’ining  salqiligi  va  cho’zilishi,  elementlar  kesim  yuzalari  va  ferma
tugunlarining  qiyalik  burchagi),  bo’sh  birikmalarning  siljishi  (ulanadigan
elementlarning o’zaro siljishi, birikish va kesilgan joylarning ezilishi), buzilishning
ikkinchi  darajali  deformatsiyalari  va  boshqa  shikastlanishlar  (kesishdagi  yoriqlar,
siqilishda qatlamlanish va boshqalar);
yog’ochning  holati  aniqlanadi  (chirigan  joylari,  qo’ng’izlar  ta’sirida
shikastlanishlarning  mavjudligi),  tosh  va  yog’och  konstruksiyalar  orasida
gidroizolatsiya qatlamining mavjudligi.
146.  Buzilishlar  mavjud  bo’lgan  joylarda  yog’ochning  mustahkamlik  sifatini
baholash  zamburug’lar  yo’q  bo’lgan  holatda  GOST  16483.18  yordamida  amalga
oshiriladi. Yog’ochning namligi GOST 16483.7 bo’yicha aniqlanadi.
147.  Namlikni  aniqlash  va  mexanik  sinov  tajribalarini  o’tkazish  uchun
yog’ochning  buzilgan  qismidan  sinov  namunalari  ajratib  olinadi.  Mexanik  sinov
ishlari uchun namunalar soni uchtadan kam bo’lmasligi kerak.
148.  Tom  yopmalarining  po’lat  konstruksiyalarini  tekshirishda  korroziya  darajasi
va zaiflashgan kesim yuzalari hamda salqiliklarning mavjudligi tekshiriladi.
149.  Temirbeton  panellar  va  chordoq  orayopmasi  qoplamalarini  tekshirishda
ulardagi aniqlangan yoriqlar va salqiliklari baholanadi.
150.  Chordoq  orayopmasini  tekshirishda  qatlam  qalinligi,  namligi  va  issiqlikni
saqlovchi  qatlam  (to’kma)ning  hajmiy  og’irligi,  bug’dan  himoya  qatlamining
mavjudligi va zichligi tekshiriladi.
11-bob. Yuklar va ta’sirlar
31 151.  Mavjud  loyiha-texnik  hujjatlar  yoki  texnik  topshiriqlar  asosida  tekshirish
uchun  konstruksiyaga  ta’sir  qiluvchi  doimiy  va  vaqtinchalik  quyidagi  yuklarning
me’yoriy qiymatlari aniqlanadi:
doimiy jihozlarning xususiy og’irligi;
saqlanayotgan materiallarning og’irligi;
yuk  ko’taruvchi  kranlar,  ko’tarma  kranlar,  polda  harakatlanuvchi  yuk  tashish
transportlari va boshqa ko’tarish uskunalari og’irligi;
ko’chiriladigan jihozlar va ta’mirlash materiallarining xususiy og’irligi;
QMQ  2.01.07-96  da  ko’rsatilgan  vaqtinchalik  teng  taqsimlangan  yuklari,  shamol
va qor yuklari ta’siri.
Bu  yuklar  uchun  ishonchlilik  koeffitsiyentlari  QMQ  2.01.07-96  ga  muvofiq
olinadi.
152. Obyektni tekshirish vaqtida quyidagi haqiqiy yuklar aniqlanadi:
yuk ko’taruvchi va to’suvchi konstruksiyalarning xususiy og’irligi;
yuk  ko’taruvchi  konstruksiyalarga  tayanadigan  pollar,  pardadevorlar  va  ichki
devorlar og’irligi.
Yig’ma yuk ko’taruvchi konstruksiyalarning xususiy og’irligidan hosil bo’ladigan
yuklar  tekshirilayotgan  obyektning  qurilish  davrida  amalda  bo’lgan  chizmalar  va
kataloglar  bo’yicha  aniqlanadi,  shuningdek  chizmalar  yo’q  bo’lgan  holda  —
o’lchashlar natijalari bo’yicha aniqlanadi.
Monolit  temirbeton  yuk  ko’taruvchi  konstruksiyalarning  og’irligi  tekshiruv
davomida olingan o’lchashlar natijalari bo’yicha aniqlanadi.
Po’lat  konstruksiyalarning  xususiy  og’irligi  asosiy  elementlarni  o’lchov  natijalari
bo’yicha aniqlash mumkin.
Asosiy elementlarga quyidagilar kiradi:
fermalarda — kamarlar va panjara sterjenlari;
to’sinlar va yaxlit devorli ustunlarda — kamar va devorchalari;
yig’ma ustunlarda — kamarlar;
bog’lanishlarda — panjara kamarlari va elementlari.
32 Konstruksiyalarning  to’liq  og’irligi  asosiy  elementlarning  xususiy  og’irliklarini
mazkur  shaharsozlik  normalarining  7-ilovasiga  muvofiq  olinadigan  og’irlik
bo’yicha qurilish koeffitsiyentiga ko’paytirish orqali aniqlanadi.
153.  Statsionar  jihozlardan  tushadigan  yuklarni  tabiiy  sharoitda  o’tkazilgan
tekshiruvlar  natijalari  bo’yicha  aniqlashtirilgan  holda  texnik  hujjatlar  asosida
aniqlanadi,  statsionar  jihozning  joylashish  sxemasi  binoning  bo’luvchi  o’qlariga
bog’lagan va konstruksiyalarga tayanish usulini ko’rsatgan holda tuziladi.
Jihozning  haqiqiy  og’irligi  uning  texnik  pasporti  bo’yicha  qabul  qilinadi.  Zarur
hollarda  sxemaga  qo’shimcha  ravishda  kommunikatsiyalarning  joylashishi
ularning  og’irligi  va  konstruksiyalarga  mahkamlanish  joylari  ko’rsatilgan  holda
kiritiladi.
154.  Yopma  va  orayopma  konstruksiyalariga  ta’sir  qiluvchi  doimiy  yuklar
(tovushdan  va  issiqdan  himoyalovchi  materiallar,  tekislovchi  qatlamlar,  tom
yopmalarining  gidroizolatsiyasi,  pol  qoplamasi)  ularni  ochish  bilan  qatlamning
zichligi  va  qalinligini  aniqlash  yoki  tomonlari  0,04  —  0,25  m  gacha  bo’lgan
yuzadagi  maydonni  qirqib  materiallarning  og’irligini  tortib  ko’rish  bilan
aniqlanadi. Unda ochishlar soni qavat sathida kamida uchta bo’lishi va tomonlari
500 m bo’lgan yuzadagi maydondan oltitadan kam bo’masligi kerak.
Ochishlar  natijalari  bo’yicha  me’yoriy  yuklar  qiymatlari  quyidagi  ifodalar  orqali
hisoblanadi.
bu  erda :  q
m —  yukning  o ’ rta  arifmetik  qiymati  bo ’ lib ,  barcha  ochilgan  maydonlar
bo ’ yicha  olinadi ;
t
a  — Styudent koeffitsiyenti (12.1 jadvalga qarang);
n  — ochilgan maydonlarning soni;
S  — o’lchashlar natijalarining o’rta kvadratik chetlanishi;
33 bu erda,  q
i  — i — namunaning og’irligi.
Barcha turdagi konstruksiyalarning xususiy og’irligidan yuklar uchun ishonchlilik
koeffitsiyenti 1.1 ga teng deb qabul qilinadi.
155. Muhitning agressivlik darajasi QMQ 2.03.11-96 ga asosan aniqlanadi.
156.  Zilzilaviy  hududlarda  ekspluatatsiya  qilinayotgan  bino  va  inshootlarni
tekshirishda asosiy  tebranish shakllariga mos xususiy tebranish davrlarini, hamda
qaralayotgan nuqtalarning nisbiy ko’chishlarini aniqlash maqsadida mikrodinamik
sinovlarni o’tkazish maqsadga muvofiq hisoblanadi.
Mikrodinamik sinovlarni o’tkazishda quyidagilardan foydalaniladi:
Styudent  t
α  koeffitsiyentining  qiymati  0,95  bilan  ta’minlanganda  (bir
tomonlama cheklash)
12.1-jadval
Sinovlarsoni t
α
1 6,31
2 2,92
3 2,35
4 2,13
5 2,01
6 1,94
7 1,89
8 1,86
9 1,83
10 1,81
11 1,80
12 1,78
34 13 1,77
14 1,76
15 1,75
20 1,73
25 1,71
30 1,70
40 1,68
35 12-bob. Konstruksiyalar va ularning elementlarini tekshirish
hisoblari
157.  Bino  va  inshootlarni  hisoblash  va  konstruktiv  elementlardagi  zo’riqishlarni
ekspluatatsion  yuklamalar  ta’sirida  aniqlash  qurilish  mexanikasi  va  materiallar
qarshiligi usullari asosida amalga oshiriladi.
Hisoblash  ishlari  sertifikatlangan  kompyuter  dasturlari  yordamida  muhandislik
usullari bilan amalga oshirilishi mumkin. Hisoblashlar aniq tekshiruvlar natijalarini
hisobga olgan holda amalga oshiriladi:
binoning  geometrik  ko’rsatkichlari  va  uning  konstruktiv  elementlari,  yuk
ko’taruvchi konstruksiyalarning oraliqlari, balandliklari, hisob kesim yuzalarining
o’lchamlari;
yuk  ko’taruvchi  konstruksiyalarning  tayanish  va  birikish  sxemalari,  ularning
haqiqiy hisob sxemalari;
konstruksiyalarda qo’llanilgan materiallarning hisob qarshiliklari;
konstruksiyalardagi  yuk  ko’tarish  xususiyatiga  ta’sir  qiluvchi  nuqsonlar  va
shikastlanishlar;
bino va inshootning haqiqiy yuklari, ta’sirlari va ishlash sharoitlari.
158. Haqiqiy hisoblash  sxemasi tekshirishlar natijalari  bo’yicha  aniqlanadi. Unda
quyidagilar aks ettirilishi kerak:
tayanish sharti yoki boshqa yondosh qurilish konstruksiyalari bilan birikishi hamda
tayanch mahkamlanishining deformatsiyalanishi;
kesimlar  yuzalarining  geometrik  o’lchamlari,  oraliqlar  va  ekssentrisitetlarning
qiymati;
haqiqiy yoki talab qilinadigan yuklarning turi va tavsifi, ularning qo’yilish nuqtasi
yoki konstruktiv elementlar bo’ylab taqsimlanishi;
konstruksiyalarning nuqsonlari va shikastlanishlari;
Temirbeton  konstruksiyalar  ishining  real  hisob  sxemasini  aniqlashda  ularning
geometrik  ko’rsatkichlari  bilan  birga  haqiqiy  armaturalanish  va  o’zaro  birikish
usulini hisobga olish kerak.
36 159. Beton va temirbeton konstruksiyalarining yuk ko’tarish xususiyatini hisoblash
QMQ 2.03.01-97 ga muvofiq amalga oshiriladi.
160.  Po’lat  konstruksiyalarning  yuk  ko’tarish  xususiyatini  hisoblash  ShNQ
2.03.05-13 ga muvofiq amalga oshiriladi.
161.  Tosh  va  armaturalangan  tosh  konstruksiyalarning  yuk  ko’tarish  xususiyatini
hisoblash QMQ 2.03.07-98 ga muvofiq amalga oshiriladi.
162.  Yog’och  konstruksiyalarning  yuk  ko’tarish  xususiyatini  hisoblash  QMQ
2.03.08-98 ga muvofiq amalga oshiriladi.
163.  Zilzilaviy  hududlarda  ekspluatatsiya  qilinadigan  bino  va  inshootlar
konstruksiyalarining hisobi QMQ 2.01.03-19 ga muvofiq amalga oshiriladi.
164. Amalga oshirilgan hisoblar asosida quyidagilar aniqlanadi:
ekspluatatsiya  yuklari,  jumladan  seysmik  ta’sirlardan  konstruksiyalardagi
zo’riqishlar aniqlanadi;
konstruksiyalarning yuk ko’tarish xususiyati aniqlanadi.
Ushbu  qiymatlarni  taqqoslash  konsturksiyalarning  yuk  ko’tarish  xususiyatiga
nisbatan haqiqiy yuklanish darajasini ko’rsatadi.
165.  Yuk  ko’taruvchi  konstruksiyalarda  o’tkazilgan  tekshirishlarga  asoslanib,
tekshirish  hisoblarini  bajarish  va  natijalarni  tahlili  bo’yicha  konsturksiyalarning
texnik holati  kategoriyasi  to’g’risida  xulosa  qilinadi  va ulardan  kelajakda  xavfsiz
foydalanish bo’yicha yechimlar qabul qilinadi.
Agar konstruksiyadagi zo’riqishlar uning yuk ko’tarish xususiyatidan oshib ketsa,
hatto tekshirish vaqtida bevosita kuzatishlarda yaqqol ko’rinadigan shikastlanishlar
bo’lmagan holda ham konstruksiyaning holati ruxsat etilmagan yoki avariya holati
deb tan olinishi kerak.
 
37 2.2. Yog’ochdan ishlangan yuk ko’taruvchi konstruksiyalarini
namlik va chirishdan xavfsizlik talablarini ta’minlash
Namlikdan saqlashning konstruktiv usullariga tomni ishonchli qilib yopish, doimiy
profilaktik  ishlarni  amalga  oshirish,  binoni  topshirishda  binoni  to’liq  namlikdan
bartaraf  etish,  yerosti  suvlaridan  himoya  sifatida  gidroizolatsiya  ishlarini  sifatli
bajarish,  istiladigan  xonalarni  va  yerto’lalarni  shamollatishni  tashkil  etish  va  h.k.
ishlar  kiradi.  Doimiy  harorat  va  namlik  sharoitiga  ega  bo’lgan,  yog’ochning
namligi  20%  dan  oshmaydigan,  bundan  tashqari  suv  ostida  va  doimiy  muzliklar
qoplagan joylarda yog’och umrboqiy qurilish ashyosi hisoblanadi. Biroq, chirishga
moyil bo’lgan yog’och konstruksiyalari bir necha oydan so’ng ishlatishga mutlaqo
yaroqsiz  bo’lib  qolishi  mumkin.  Yog’och,  asosan,  uning  tarkibini  kemiradigan
qo’ziqorinlar ta’sirida chiriydi. 
Chirish  jarayoni  yog’ochda  namlik  kamida  20%,  havo  yetarlicha  bo’lganda  va
harorat 5° dan 45“gacha bo’lgan hollarda davom etadi. Ushbu omillaming birortasi
bo’lmaganda chirishning davom etishi mumkin emas. Bu holatdan himoya sifatida
yog’ochni  quritish  va  uni  imkoni  boricha  namlikdan  saqlash  lozim  boladi.
Ekspluatatsiya  jarayonida  yog’ochning  namligini  20%  kamaytirishning  iloji
bo’lmasa,  unda  kimyoviy  ishlov  -  antiseptlash  ishlari  amalga  oshiriladi.  Shu
maqsadda  turli  kimyoviy  tarkibga  ega  bo’lgan  moddalar  bilan  yog’ochni  sirtini
bo’yash  yoki  uni  shimdirish  yo’li  bilan  yog’ochni  kemiruvchi  qo’ziqorinlarni
rivojlanishiga yo’l qo’yilmaydi. Yog’ochni chirishdan saqlash uchun antiseptiklar
bilan qayta ishlanadi.  Antiseptiklarga quyidagi  talablar  qo’yiladi: zamburug’larga
nisbatan  Yuqori  toksinlik,  yog’ochga  yaxshi  shimilish,  noxush  xid  tarqatmaslik,
inson va uy hayvonlariga beziyonlik, yog’ochning sifatini pasaytirmaslik va sh.k.
Antiseptiklar  suvda  eriydigan,  organiq  erituvchilarda  eriydigan,  moyli  va
pastasimon  xillarga  bo’linadi.  Suvda  eruvchan  antiseptiklarga  natriyli  ftorid,
natriyli  kremneftorid  mmoniyli  kremneftorid,  BBK-3,  XXS,  MXXS  va  GR-48
preparatlari kiradi. Bunday antiseptiklarni quruq joyda ishlatiladigan yog’ochlarni
qayta ishlashda qo’llaniladi. 
38 Natriyli ftorid xidsiz oq kukun bo’lib, 3-4% suvdagi eritmasi yog’och, payraxa va
qipiqdan tayyorlangan buyumlar, qamish va torfni chirishdan saqlashda antiseptik
sifatida  ishlatiladi.  Ammoniyli  kremneftorid  antiseptik  xususiyati  bilan  birga
yog’ochni olovga bardoshligini ham oshiradi. Antiseptiklar rangsiz bo’lgani uchun
bo’yovchi  moddalar  qo’shiladi.  Organiq  erituvchilardagi  preparatlar  PL  (yengil
neft  mahsulotlardagi  pentaxlorfenol)  va  NML  (yengil  neft  mahsulotlaridagi  mis
naftenati) Yuqori darajadagi toksinli antiseptik bo’lib, yog’ochga yaxshi shimiladi.
Organiq  erituvchi  sifatida  ko’k  yog’,  mazut,  kerosin  va  solventnaft  ishlatilad
Antiseptik moddalarning quyidagilaridan foydalanishga ruxsat beriladi:
 qo’ziqorinlar rivojlanishini oldini oladigan noorganik, suvda va organik
 erituvchilarda eriydigan moddalar.
 Bu moddalar inson va hayvonlarga zararsiz bo’lishi, konstniksiyaning
 mexanik mustahkamligiga zarar etkazmaydigan, uning zichligini, elektr
 o’tkazuvchanligiga salbiy ta’sir qilmaydigan bo’lishi lozim.
Moyli antiseptiklarga toshko’mir moyi, antratsen moyi, slanets moyi kabilar kiradi.
Moyli  antiseptiklar  o’tkir  xidli,  to’q  jigarrang,  kuchli  toksinlovchi  xususiyatli
bo’lib,  suvda  yuvilmaydi,  metall  qismlarni  korroziyalamaydi,  ammo  yog’ochni
to’q-qo’ng’ir  rangga  bo’yaydi.  Ushbu  antiseptiklar  bilan  qayta  ishlangan
yog’ochlarni  ochiq  havoda,  erda  yoki  suvli  sharoitda  (ko’prik  va  qoziq
konstruksiyalari, shpallar, suv osti inshootlari va x.k.) ishlatish mumkin. Antiseptik
pastalar bitum, eruvchan shisha, giltuproq va sh.k. bog’lovchilar va natriyli ftorid
yoki kremneftorid antiseptiklari va dispers to’ldiruvchilar asosida tayyorlanadi.
Pastalar  ishlatilish  davrida  namlanish  ehtimoli  bor  yog’och  konstruksiyalarni
himoyalashda  ishlatiladi.  Yog’och  buyum  va  konstruksiyalar  turli  usullarda
antiseptik  bilan  qayta  ishlanadi:  moslamalar  vositasida  sepish,  sovuq  va  issiq
vannalarda  shimdirish,  avtoklavda  bosim  ostida  shimdirish,  pastalarni  surish.
Antiseptik  shimdirish  usuli  yog’ochning  ishlatish  sohasiga,  shimilish  chuqurligi
shimdirish  usuli  va  yog’ochning  xiliga,  ya’ni  tuzilishiga  bog’liq  bo’ladi.
Yog’ochni  hashorat  va  qurtlar  zararidan  asrash.  Buning  uchun  avvalo  uni
po’stloqdan tozalash va saqlashda sanitariya normalariga rioya qilish kerak. Ammo
39 qurt  va  hashoratlar  yog’ochni  ishlatish  davrida  ham  shikastlashi  mumkin.  Ushbu
holatda  yog’ochni  zaxarli  moddalar  (insektitsidlar)-moyli  antiseptiklar,  organiq
erituvchilardagi  preparatlar,  DDT  pastasi  (dixlordifeniltrixloretan),  xlorofos
eritmasi  (dimetiltrixloroksietilfosfonat),  xlorpikrin  gazi  va  sh.k.  bilan  qayta
ishlanadi.
Yonishdan  saqlash.  Yog’ochlarni  yonishdan  asrash  uchun  ularni  saqlash
qoidalariga rioya qilish, bino va inshootlarda ishlatilganda olov markazidan uzoqda
bo’lishi yoki yonmaydigan materiallar- asbest karton va asbestsement taxtasi, turli
suvoqlar bilan qoplash zarur. Xususiy xollarda yog’ochni yonishdan asrash uchun
ntipirenlar bilan qoplash yoki shimdirish kerak. Antipiren sifatida bura, ammoniy
xlorid,  natriyli  va  ammoniyli  fosforkislotalar,  ammoniy  sulfat  ishlatiladi.
Antipirenlar  bo’yoq  va  pasta  sifatida  kukun  to’ldiruvchilar  kiritilgan  holda
ishlatilishi  mumkin.  Himoya  qatlami  mo’yqalam  yoki  sepuvchi  moslamalar
yordamida  yog’ochga  qoplanadi.  Antipirenlar  yog’och  qiziganda  uning  yuzasida
qattiq erigan parda hosil qilishi va kislorodni ichki qatlamlarga o’tkazmasligi yoki
ba’zi  antipirenlar  Yuqori  haroratda  yog’ochni  yonishdan  asrovchi  gazlar  hosil
qilishi  mumkin.  Zarurat  bo’lsa,  antipirenlar  bilan  antiseptiklarni  mutanosib
ravishda aralashtirib yog’ochni chirishdan va yonishdan saqlash mumkin.
2.3. Yog’ochdan ishlangan yuk ko’taruvchi konstruksiyalarida
olovga bardoshligi va mustahkamligini oshirish.
Olovdan  himoya  qilish  -  bu  materiallarning  yong’in  xavfini  kamaytirish
(yonuvchanlikni kamaytirish), maxsus ishlov berish yoki olovdan himoya qiluvchi
qoplamani  (qatlamni)  qo’llash  orqali  tuzilmalarning  yong’inga  chidamliligini
oshirishdir.  Olovdan  himoya  qilish,  alangalanishni  oldini  olish,  boshlang’ich
bosqichda  olov  rivojlanishini  sekinlashtirish  yoki  to’xtatish  uchun  mo’ljallangan.
Bu  yong’inning  lokalizatsiyasiga  hissa  qo’shadi,  yong’inning  xavfli  omillarini
kamaytiradi,  yong’inni  o’chirishga  yordam  beradi.  Qurilishda  progressiv  loyiha
yechimlarini qo’llash chegaralarini kengaytiradi Olovdan himoya qiluvchi vositasi
bilan  qayta  ishlash,  yoki  ishlov  berish  -  bu  himoya  vositalarining  (tuzilmalar,
40 materiallar,  buyumlar)  yuzasiga  yong’inga  chidamli  mahsulotlarni  (pastalar,
bo’yoqlar,  laklar  va  boshqalar)  surtish,  yog’och  materiallarini  o’tga  chidamli
eritmalarini  singdirishdir.  Yuzaki  va  chuqur  singdirish  usullarini  farqlash  lozim.
Yog’ochni  sirtga  singdirish  bilan  (yuzasiga  surtish)  uning  yuzasida  qalinligi  1-2
mm  bo’lgan  olovdan  himoya  qiluvchi  qatlam  hosil  bo’ladi.  Buning  samarasi
o’laroq,  yog’ochni  olovdan  himoya  qiluvchi  eritmasi  bilan  ishlov  berish  maxsus
jihozlangan
avtoklavlarda  amalga  oshiriladi,  bu  chuqur  singdirishni  ta’minlaydi.  Binolar,
yong’in  bo’linmalari  yong’inga  qarshilik  darajasiga  ko’ra  bir  nechta  toifalarga
bo’linadi.  Binoning  yuk  ko’taruvchi  elementlari,  qoida  tariqasida,  yong’in  sodir
bo’lgan taqdirda binoning geometrik kattaliklarini o’zgarmasligini ta’minlaydigan
yuk  ko’taruvchi  devorlar,  ustunlar,  bog’lovchilar,  qattiqlik  diafragmasi,  shift
elementlari  (balkalar,  ustunlar  yoki  plitalar)  kiradi.  Binoning  umumiy
barqarorligini  ta’minlashda  ishtirok  etmaydigan  qo’llab-quvvatlovchi  tuzilmalar
to’g’risidagi ma’lumotni loyihalash tashkiloti bino uchun texnik hujjatlarda taqdim
etadi.  Maxsus  kelishilgan  holatlar  va  yong’in  to’siqlarini  to’ldirish  teshiklari
bundan  mustasno,  to’ldirish  teshiklarining  (eshiklar,  darvozalar,  derazalar  va
lyuklar,  shuningdek  chiroqlar,  shu  jumladan  polning  nurli  shaffof  bo’laklari)
yong’inga chidamliligi standartlashtiril-magan (me’yorlashtirilmagan)
Agar  konstruksiyaning  minimal  talab  qilinadigan  yong’inga  qarshi  chidamliligi
chegarasi  R-15  (RE-15,  REI-15)  bilan  belgilangan  bo’lsa,  binoning  yuk
ko’taruvchi  elementlarining  yong’inga  qarshi  chidamliligi  chegarasi  R8  dan  past
bo’lgan holatlar bundan mustasno, ularning haqiqiy yong’inga qarshi chidamliligi
chegarasidan qat’i nazar, himoyalanmagan po’lat konstruksiyalardan foydalanishga
ruxsat beriladi
Olovdan himoya qiluvchi bo’yoqlar va tarkiblardan foydalanishda olovdan himoya
qilishning quyidagi yo’nalishlarini ajratish mumkin:
• yog’och konstruksiyalarni olovdan himoya qilish;
• metall konstruksiyalarni olovdan himoya qilish;
• havo kanallarini olovdan himoya qilish;
41 • kabellarni olovdan himoya qilish;
• gilam qoplamalari va matolarni olovdan himoya qilish;
• betonni olovdan himoya qilish.
Yog’och  konstruksiyalarni  olovdan  himoya  qilish,  ularning  alangalanish  yoki
yonib ketishini oldini olish uchun, shuningdek yong’in paytida olov tarqalishining
oldini olish uchun kerak. Yog’och olovi taxminan 300 °C haroratda sodir bo’ladi
va 350 °C dan yuqoriqizdirilganda u chiqadigan gazlar tufayli yonadi. Yog’ochdan
yasalgan  buyumlarni,  konstruksiyalarni  olovdan  himoya  qilish  ularni  maxsus
preparatlar  –  antipirenlar  (olovni  saqlovchi  vositalar)  bilan  qayta  ishlash  orqali
erishiladi.  Suvli  dispersiyalar  yoki  himoya  laklar  shaklida  tayyorlangan  ular
yog’ochda  organic  materiallarning  yonishiga  to’sqinlik  qiladigan  issiqlikka
chidamli  zolyatsion  qatlamni  -  pardani  hosil  qiladi.  Yog’ochni  olovdan  himoya
qilish  turli  xil  usullar  bilan  amalga  oshiriladi,  ularning  eng  samaralisi  o’tga
chidamli  qoplamalarni  yelimlash,  shuningdek  maxsus  tarkiblar  bilan  ishlov
berishdir. 
Olovdan  himoya  qilishning  birinchi  usuli  himoya  qilinadigan  material  yuzasiga
qoplama qatlamini yelimlashdan iborat bo’lib, uning samaradorligi fizik-kimyoviy
xususiyatlar  yoki  ushbu  sirtga  yopishishi  bilan  belgilanadi.  Qisqa  muddatli  o’t
oldirish  manbasiga  mahalliy  ta’sir  qilish  bilan,  olovdan  himoya  qiluvchi
qoplamalar  yog’och  konstruksiyalarning  yonishiga  to’sqinlik  qiladi,  yong’inga
qarshi  kurashni  osonlashtiradi  va  ba’zi  hollarda  uning  paydo  bo’lish  ehtimolini
istisno  qiladi.  Shimdirish  usuli  bilan  olovdan  himoya  qilish  materialga  maxsus
moddalar  –  antipirenlarni  kiritishdan  iborat.  Ushbu  usul  yong’in  sharoitida
mahalliy  yong’in  ta’sirida  yog’och  konstruksiyalarni  yong’indan  himoya  qiladi.
Bunday holda, materialning faqat karbonlashtirilishi kuzatiladi, bu esa alangalanish
maydoni  bilan  cheklanadi.  Maqsadiga,  hajmiga,  yog’ochdan  va  undan  yasalgan
mahsulotlarni  olovdan  himoya  qilish  uchun  ishlatiladigan  vositalar  amalda
quyidagi turlarga bo’linadi. 
42 • laklar - himoya qilinishi kerak bo’lgan yuzada nozik shaffof parda hosil qilish, bu
yog’och to’qimasini saqlashga, dekorativ xususiyatlarga ega, shuningdek olovdan
himoya qilishga imkon beradi;
•  bo’yoqlar,  emallar  -  himoyalangan  sirtda  yalang’och,  olov  tarqalishining  oldini
oluvchi, shuningdek namlikdan saqlovchi, dekorativ ko’rinishga ega bo’lgan turli
xil ranglar, soyalar yupqa shaffof qatlam hosil qiladi;
•  qoplamalar,  suvoqlar  -  himoya  qilish  uchun  sirtga  qo’llaniladigan  pastaga
o’xshash kompozitsiyalar, ular yong’indan himoya qiladi, ammo yetarli dekorativ
xususiyatlarga ega emas;
•  eritmani  shimdirish  (propitka)  –  yog’och  material  yuzasiga  qo’llaniladigan
tuzlarning (antipirenlarning) suvli eritmalari, ular bosim ostida yoki chuqur sovuq
suv  bilan  singdirish  usuli  bilan  kiritiladi,  shuningdek,  uning  yonish  xavfini
kamaytiradi.
Olovdan himoya qilish vositalari iqlim sharoitlariga (ob-havoga) bardoshli va ob-
havoga chidamsiz, ob-havoga chidamsizlari, nisbiy namligi 70% dan oshmaydigan
yopiq  isitiladigan  xonalarda,  shuningdek  agressiv  muhitda  bardoshli  ko’rinishda
qo’llaniladi.  Yong’inga  xos  bo’lgan  yuqori  haroratga  uzoq  vaqt  ta’sir  qilish,
binoning eng bardoshli elementlarining mustahkamlik xususiyatlarini o’zgartiradi.
Haddan  tashqari  issiqlik  natijasida  metall  o’z  kuchini  yo’qotadi,  bu  esa  yong’in
sodir  bo’lganda  qurilish  inshootlarining  qulashiga  olib  kelishi  mumkin.  Shuning
uchun mustahkam yog’och konstruksiyalarni olovdan himoya qilishga katta e’tibor
berilishi kerak. Mustaxkam yog’och qurilish konstruksiyalarni yong’indan himoya
qilish  yechimi  bu  maxsus  olovdan  himoya  qiluvchi  tarkiblar  va  bo’yoqlar  bilan
ishlov berishdir, ular yong’in sodir bo’lganda ochiq olov ta’siri ostida qizib ketadi
va yog’ochni yuqori haroratdan saqlaydigan yonmaydigan qatlam hosil qiladi.
Olovdan  himoya  qiluvchi  tarkiblardan  foydalanish  yog’och  elementlarning,
qurilish  inshootlarining,  shuningdek,  yong’inga  yetarlicha  uzoq  vaqt  saqlanib
turadigan  yuk  ko’tarish  qobiliyatini  saqlashga  yordam  beradi  va  shu  bilan
yong’inning  zararini  kamaytirishga  yordam  beradi.  Biroq,  ularga  erishish  qiyin.
Monografiyada  qurilishda  keng  qo’llaniladigan  tabiiy  material  yog’ochning
43 yonuvchanligi  haqida  asosiy  tushunchalar  keltirilgan  va  uning  yonuvchanligini
pasaytirishning  eng  samarali  mexanizmlari  tahlil  qilingan.  Ta’kidlanishicha,
yog’ochning  yuqori  yonuvchanligi  levoglyukozan  kabi  qatronli  mahsulotning
shakllanishi  va  keyinchalik  issiqlikdan  parchalanishi  bilan  bog’liq.  Ularning
noqulayligi ishlatiladigan reagentlarning yuqori narxidir
Ma’lumki,  sellyuloza  materiallari  uchun  yuqori  olovdan  himoya  qiluvchi  ta’sir
ko’p  miqdordagi  o’zaro  bog’langan  qoldiqlari  bo’lgan  termal  halokat  paytida
termal  barqaror  sellyuloza  hosil  qilishga  qodir  moddalar  va  birikmalardan
foydalanganda  namoyon  bo’ladi.  Aldegidlarni,  xususan  formaldegidni  (SN2O)
qo’llash,  sellyuloza  makromolekulalarini  o’zaro  bog’lashda  eng  muhimdir.
Ishlanmaning  kamchiligi  yuqori  toksikligidadir.  Yog’ochning  yonuvchanligini
samarali  ravishda  kamaytirish,  sellyulozaning  gidroksil  guruhlarida,  xususan
oltinchi  uglerod  atomida  (S(6))  birlamchi  guruhda  kimyoviy  modifikatsiyani
(o’zgartirishni)  amalga  oshirish  orqali  mumkin.  Angidrid  shakarining  paydo
bo’lishi nazariyasidan ma’lumki, levoglukozan tarkibidagi 1,6-angidrid bog’lanishi
sellyuloza  makromolekulasining  elementar  birligining  S(6)  da  kislorod  tufayli
hosil  bo’ladi.  Bundan  tashqari,  yog’ochning  yonuvchanligini  pasayishiga  issiqlik
ta’sirida  yonmaydigan  gazlar  chiqaradigan,  gaz  fazasini  suyultiradigan  va  unda
sodir  bo’ladigan  fizik-kimyoviy  jarayonlarni  sekinlashtiradigan,  olovda  erkin
radikallar  bilan  reaksiyaga  kirishadigan  va  yonish  jarayonini  to’xtatadigan
moddalar  va  birikmalardan  foydalanish  orqali  erishish  mumkin.  Himoya qilinishi
kerak  bo’lgan  sirt  issiqlik  ta’sirida  parda  hosil  qiluvchi  material,  bu  himoya
qilinaigan material yuzasida parchalanish mahsulotlarining chiqishi va haroratning
ko’tarilishini oldini oladi.
Yog’och-qipiqli  materiallarni  olovdan  himoya  qilishning  an’anaviy  usullari  -
shimdirish va yoyish (surtish) - texnologik emas va plitalarning tuzilishini buzadi.
Yog’och-qipiqli  materiallarning  yonuvchanligini  kamaytirishning  eng  samarali
usuli bu ishlab chiqarish jarayonida ularning olovdan himoya qilishdir. Ushbu usul
yog’och  zarralari  yoki  tola  tarkibiga  antipirenlarning  suvli  eritmasini  kiritishni,
so’ngra  kerakli  namlik  darajasiga  qadar  quritishni  o’z  ichiga  oladi.  Antipirenlar
44 issiq  zarba  paytida  yog’och  zarralari  yoki  tola  tarkibida  bo’lganligi  sababli,  bu
plitaning  tuzilishini  shakllantirishga  va  tayyor  materialning  fizik-mexanik
xususiyatlariga  ta’sir  qiladi.  Bu  olovdan  himoya  qiluvchi  maxsus  vositalardan
foydalanishni  taqozo  etadi,  ular  yonuvchanlikni  samarali  kamaytirish  bilan  bir
qatorda,  tolalararo  o’zaro  ta’sirlashishda  va  yog’och-qipiqli  plita  materiallarining
tarkibini  shakllantirishda  faol  ishtirok  etadilar.  Bunday  olovdan  himoya  qiluvchi
vositalar  sifatida  ma’lum  kimyoviy  tarkib  va  tuzilishga  ega  bo’lgan  preparatlarni
(antipirenlarni) – fosfor hamda azotni o’z ichiga olgan mahsulotlardan foydalanish
tavsiya etiladi, chunki ular o’zgaruvchan kislotalilikka ega va ma’lum bir yog’och-
qipiqdi  materialini  ishlab  chiqarish  sharoitlariga  qarab  maxsus  sintezlanishi
mumkin
.
45 Foydalanilgan adabiyotlar ro yxatiʼ
1. Аbdurashidov K.S., Xabilov B.А., To ychiev N.J., Raximboev А.G. Darslik.	
ʼ
«Qurilish mexanikasi», Toshkent, 2000.
2. Azimov X.A. Bino va inshootlar yongin xavfsizligi. Oquv qollanma. T. -2004
3. Аsqarov B. "Qurilish konstruktsiyalari" Darslik Toshkent, 1995.
4. Xudoev A.D. Yongin xavfsizligi. Toshkent. 2000 y.
5. Qambarov X.U, "Turar joy binolarining konstruktiv elementlari" O quv	
ʼ
qo llanma. «O qituvchi Toshkent-1992 y.	
ʼ ʼ
6. QMQ 2,03.08- 98 «Yog och konstruktsiyalari». O zR Davlat arxitektura va	
ʼ ʼ
qurilish qo mitasi - Toshkent, 1998, 79 bet.	
ʼ
7. QMQ 2.01.03-96 «Zilzilaviy xududlarda qurilish.
8. QMQ 2.02. 01-98 «Bino va inshootlar zaminlari».
9. QMQ 2.08. 01-94 «Turarjoy binolari».
10. QMQ 1.02. 07-97 «Qurilish uchun muxandislik izlanishlar».
11.Rasulov X.Z. «Zamin va poydevorlar». O quv qo llanma Toshkent. O qituvchi.	
ʼ ʼ ʼ
1993.
12.Rasulov X.Z.«Binokorlik» Lug at. Toshkent O qituvchi.	
ʼ ʼ
13.To ychiev N.J. «Optimalьnoe proektirovanie jelezobetonnыx konstruktsiy». 	
ʼ
Monografiya. Toshkent, Fan, 1991.
14.To ychiev N.J. "Fuqaro va sanoat binolari konstrutsiyasi" O quv
ʼ ʼ
qo llanmasi. TАQI, 2002.	
ʼ
15. To ychiev N. J. Mirxoshimov А.M. Plaxti K.А. "Ko chmas mulkni baholash	
ʼ ʼ
asoslari". O quv qo llanma. «АDOLАT» Toshkent-2000 y	
ʼ ʼ
46

Yog'ochdan ishlangan yuk ko'taruvchi konstruksiyalarida xavfsizlik talablarini ta'minlanishi

 • Похожие документы