Izooktan olinishi, fizik-kimyoviy xossalari va ishlatilishi

O’zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiya vazirligi
Andijon davlat universiteti 
Tabiiy fanlar fakulteti Kimyo ta’lim yo’nalishi 
III- bosqich 302 guruh talabasi
Organik kimyo fanidan  
KURS ISHI
Mavzu:  Izooktan olinishi, fizik-kimyoviy xossalari va
ishlatilishi
 
Kurs ishi rahbari:             
 
 
Andijon Mundarija
Kirish……………………….……..…………………………..………….…..……
3
I-bob.  Izooktan  haqida  umumiy  ma'lumotlar….….…………………....….……
7
1.1  Izooktanning  fizik  xususiyatlari….…….…….……………….....….….………
7
1.2 Izooktanning kimyoviy xossalari….…….………………………..….……....... 8
II  bob.  Izooktan  ishlab  chiqarishning  asosiy  sanoat  usullari…….……………
10
2.1  Ishlab  chiqarishning  usullari…………………………………………..………
11
III bob. Izooktanni qo’llash….………..…………….….…..………..………… 13
3.1 Xavfsizlik va ekologiya….………….…..……….…………………..…….… 13
3.2  Loyiha  bo'yicha  buyurtma  qilingan  texnologik  sxema  va  ishlab  chiqarish
jarayonining qisqacha tavsifi ………………………………………..………...… 19
3.3  Hisoblash  va  moddiy  balans  jadvalini  tuzish………………………..….….…
21
3.4 Jarayonning texnologik ko'rsatkichlari.….………………………..……...….. 23
Xulosa.………….…….……………...………….…………..…….……….……..
25
Foydalnilgan adabiyotlar….…….……………….…………………...……..…. 26
2 Kirish
Mamlakatimizda  kimyo  va  biologiya  fanlarini  rivojlantirish,  ushbu
yo‘nalishlarda  ta’lim  sifati  va  ilm-fan  natijadorligini  oshirish  “Ilm,  ma’rifat  va
raqamli  iqtisodiyot  yili”  Davlat  dasturining  ustuvor  vazifalari  qatorida
belgilangan.Zero,  o‘g‘il-qizlarimizni  kimyo  va  biologiya  fanlari  bo‘yicha  chuqur
o‘qitish hududlarda yangi-yangi ishlab chiqarish korxonalarini barpo etish, yuqori
qo‘shilgan  qiymat  yaratadigan  farmatsevtika,  neft,  gaz,  kimyo,  tog‘-kon,  oziq-
ovqat  sanoati  tarmoqlarini  jadal  rivojlantirishga  turtki  beradi  hamda  pirovardida
xalqimiz turmush sharoiti va daromadlarini oshirishga puxta zamin hozirlaydi. Shu
bilan birga, umumta’lim maktablaridagi kimyo va biologiya fanlarini o‘qitish sifati
bugungi  davr  talablariga  javob  bermasligini,  o‘qitish  metodologiyasi  va
laboratoriyalar  ma’nan  eskirganligini,  o‘qituvchilarning  mehnatini  munosib
rag‘batlantirish  mexanizmlari  joriy  qilinmaganligini  alohida  qayd  etish  zarur.
Shuningdek,  o‘rta  maxsus,  professional,  oliy  ta’lim,  ilmiy-tadqiqot  muassasalari
hamda  sohadagi  ishlab  chiqarish  korxonalari  o‘rtasida  kadrlar  tayyorlash  va  ilm-
fan  natijalaridan  foydalanish  borasida  uzviy  bog‘liqlik,  samarali  muloqot  va
hamkorlik yo‘lga qo‘yilmagan. Kimyo va biologiya fanlari bo‘yicha ta’lim sifatini
tubdan  oshirish,  umumta’lim  maktablarida  ushbu  fanlarni  o‘qitishning  mutlaqo
yangi  tizimini  joriy  etish,  ta’lim  muassasalarini  zamonaviy  laboratoriyalar,
darsliklar  va  boshqa  o‘quv  jihozlari  bilan  ta’minlash,  ushbu  yo‘nalishlarga
malakali  o‘qituvchi-  murabbiylarni  jalb  etish,  kadrlar  tayyorlash  va  ilm-fan
natijalaridan  foydalanishda  ta’lim,  ilm-fan  va  ishlab  chiqarish  sohalari  o‘rtasida
o‘zaro  yaqin  muloqot  va  hamkorlikni  yo‘lga  qo‘yish  maqsadida:  Ijod  va
ixtisoslashtirilgan  maktablarni  rivojlantirish  agentligi  (keyingi  o‘rinlarda  —
Agentlik),  Innovatsion  rivojlanish  vazirligi,  Fanlar  akademiyasi,  Xalq  ta’limi
vazirligi, Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, kimyo, farmatsevtika, neft va gaz
sanoati korxonalari, kimyo va biologiya fanlari bo‘yicha uzoq yillik tajribaga ega
ustoz-murabbiylar,  o‘qituvchi  va  ilmiy  xodimlarning  quyidagi  takliflariga  rozilik
berilsin  respublikaning  har  bir  hududida  bosqichma-bosqich  kimyo  va  biologiya
fanlariga  ixtisoslashtirilgan  14  ta  tayanch
3 ixtisoslashtirilgan  maktablar  (keyingi  o‘rinlarda  —  tayanch  ixtisoslashtirilgan
maktablar)ni  tashkil  etish,  bunda  Abu  Ali  ibn  Sino  nomidagi  yosh  biologlar  va
kimyogarlar  ixtisoslashtirilgan  maktab-internatini  ushbu  maktablar  maqomiga
moslashtirish;  respublika  tuman  (shahar)larida  bosqichma-bosqich  kimyo  va
biologiya  fanlarini  chuqurlashtirib  o‘qitishga  ixtisoslashtirilgan  150  ta  maktablar
(keyingi  o‘rinlarda  —  ixtisoslashtirilgan  maktablar)ni  tashkil  etish;  tayanch
ixtisoslashtirilgan maktablar va ixtisoslashtirilgan maktablarda kimyo va biologiya
fanlarini  samarali  o‘qitishni  muvofiqlashtirish  uchun  ularga  oliy  ta’lim
muassasalarining 55 ta kafedralarini biriktirish; ishlab chiqarish tarmoqlari uchun
o‘rta bo‘g‘in kadrlar tayyorlash tizimini samarali yo‘lga qo‘yish yuzasidan kimyo
va  biologiya  yo‘nalishlariga  tegishli  mutaxassisliklar  bo‘yicha  o‘rta  bo‘g‘in
kadrlarini tayyorlaydigan 47 ta professional ta’lim muassasalariga ishlab chiqarish
korxonalarini  biriktirish;  oliy  ta’lim  muassasalarida  kimyo  va  biologiya
yo‘nalishlarida samarali o‘quv jarayonini tashkil etish, fanlarni rivojlantirish uchun
ularning  74  ta  kafedralariga  11  ta  Fanlar  akademiyasi  ilmiy-tadqiqot  institutlari
hamda  ishlab  chiqarish  tarmoqlarini  biriktirish.  O‘zbekiston  Respublikasi
Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-
tadbirlari  to‘g‘risida”gi  qarori  oliy  ta’lim  tizimini  tubdan  takomillashtirish,
mamlakatimizni  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlantirish  borasidagi  ustuvor  vazifalarga
mos holda, kadrlar tayyorlashning ma’no-mazmunini tubdan qayta ko‘rib chiqish,
xalqaro  standartlar  darajasida  oliy  malakali  mutaxassislar  tayyorlash  uchun  zarur
sharoitlar yaratish maqsadida qabul qilingan. 
Mustaqillik yillarida iqtisodiyotning, ijtimoiy hayotning real talablaridan kelib
chiqqan  holda,  yurtimizda  oliy  ta’lim  tizimini  modernizatsiya  qilish,  unga
o‘qitishning  zamonaviy  shakl  va  texnologiyalarini  joriy  etish,  mutaxassislar
tayyorlash bo‘yicha ixtisoslik yo‘nalishlarini takomillashtirish borasida katta ishlar
qilindi. 
Shu  bilan  birga,  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2016-yil  8-
oktyabrdagi  farmoyishi  asosida  tuzilgan  ishchi  guruh  tomonidan  oliy  ta’lim
tizimidagi  mavjud  holatni  o‘rganish  natijalari  shuni  ko‘rsatmoqdaki,  qator  oliy
4 ta’lim  muassasalarida  ilmiy-pedagogik  salohiyat  hanuz  past  darajada  qolmoqda,
ta’lim jarayonining o‘quv-metodik va axborot ta’minoti zamonaviy talablarga mos
emas,  moddiy-texnik  baza  tizimli  ravishda  yangilanishga  muhtoj.  Oliy  ta’lim
tizimida o‘quv jarayoniga ilg‘or xalqaro tajribani keng joriy etish, yetakchi xorijiy
turdosh ilmiy-ta’lim muassasalari bilan yaqin hamkorlik aloqalarini yo‘lga qo‘yish
orqali  pedagog  va  ilmiy  kadrlar  malakasini  oshirish  borasidagi  ishlar  talab
darajasida olib borililishi yo’lga qo’yilgan. 
Qabul  qilingan  qarorga  ko‘ra,  quyidagilar  oliy  ta’lim  tizimini  kelgusida
kompleks rivojlantirishning eng muhim vazifalari etib belgilandi: 
Har  bir  oliy  ta’lim  muassasasi  tomonidan  xorijdagi  yetakchi  turdosh  ilmiy-
ta’lim muassasalari bilan istiqbolli hamkorlik aloqalarini yaqindan yo‘lga qo‘yish,
o‘quv  jarayoniga  xalqaro  ta’lim  standartlariga  asoslangan  eng  zamonaviy
pedagogik  texnologiyalar,  ta’lim  dasturlari  va  o‘quv-metodik  materiallarni  keng
joriy  etish,  ilmiy-pedagogik  faoliyatga  yuqori  malakali  chet  el  o‘qituvchilari  va
olimlarini  jalb  etish; 
oliy ma’lumotli kadrlarni tayyorlashning maqsadli mezonlarini shakllantirish, oliy
ta’lim  muassasalaridagi  ixtisoslik  yo‘nalishlari  va  mutaxassisliklarni  hududlar  va
sohalar  bo‘yicha  joriy  etilayotgan  dasturlarning  talab  va  ehtiyojlari,  iqtisodiyot
tarmoqlari  va  hududlarni  kompleks  taraqqiy  ettirish  istiqbollarini  inobatga  olgan
holda optimallashtirish; 
Yangi avlod o‘quv qo‘llanmalarini yaratish va oliy ta’lim tizimiga keng tatbiq
etish,  oliy  ta’lim  muassasalarini  zamonaviy  o‘quv-metodik  va  ilmiy  adabiyotlar
bilan  ta’minlash,  jumladan,  eng  yangi  xorijiy  adabiyotlarni  sotib  olish  va  tarjima
qilish  negizida  axborot-resurs  markazlari  fondlarini  muntazam  yangilab  borish; 
pedagog kadrlarning kasb malakasi va mahoratini sifat jihatdan muntazam oshirib
borish, pedagog va ilmiy xodimlarning stajirovkadan o‘tishini yo‘lga qo‘yish, oliy
ta’lim  muassasalari  bitiruvchilarini  phd  dasturi  va  xorijiy  magistratura  dasturlari
asosida o‘qitish; 
Kurs  ishining  vazifasi.  Kurs  ishining  aniq  vazifalari  va  talablari  ta'lim
muassasasi,  o'qish  darajasi  va  o'qituvchining  ko'rsatmalariga  qarab  farq  qilishi
5 mumkin.  Biroq,  umumiy  maqsad  talabalarning  nazariy  bilimlarini,  amaliy
ko'nikmalarini,  tanqidiy  fikrlash  qobiliyatlarini  va  ilmiy  muloqot  qobiliyatlarini
baholashdir.
Kurs  ishining  ob’yekti .  Izooktan  haqidagi  asosiy  qonunlar,  Izooktanlarni
o’rganish  va  chuqur  targ’b  qilish.  Ularning  sanoatda  ishlanish  yo’llarini  ko’rib
chiqish.
Kurs  ishining  predmeti.   Izooktan  olinishi  bo‘yicha  chuqur  izlanishlar  olib
borish,  axborotni  tahlil  qilish  uchun  tanqidiy  fikrlash  va  analitik  ko‘nikmalarni
qo‘llash.
Kurs  ishining  ilmiy  ahamiyati:  Ilmiy  jihatdan  qonunlarning  o’rganilishi  va
to’liq  o’rganilmagan  qismlari.  Ushbu  qonunlarning  olimlar  tomonidan
o’rganilayotgan belgilarining ahamiyati.
Amaliy jihatdan ulardan yuzaga chiqayotgan foydali va zararli ko’rsatgichlarini
bilish. Ularni o’rganish jarayonida bu belgilarning hisobga olgan holda yondashish.
Kurs ishining hajmi:  Ushbu kurs ishi 26 betdan iborat bo’lib 5 ta bobni o’z
ichiga oladi, kurs ishi kirish qism, xulosa va foydali adabiyotlar bandidan tashkil
topgan.
6 I BOB. Izooktan haqida Umumiy ma'lumotlar
2,2,4-trimetilpentan,  CH 
3  C  (CH 
3  ) 
2  CH 
2  CH  (CH 
3  )  CH 
3  sistematik
nomenklaturasi bilan nomlangan izoktan, strukturaviy formulasi: 
Izooktan  oktanning  izomerlardan  biridir.  Oktan  to'yingan  (metan)
uglevodorodlarga  (alkanlar,  parafinlar)  tegishli.  Lotin  tilidan  tarjima  qilingan
parum  oz  ma'nosini  bildiradi  va  affinus  yaqinlikka  ega  bo'lishni  anglatadi.  Ism
metan  uglevodorodlarning  kimyoviy  inertligini  ko'rsatadi.  Limitli  to'yingan
uglevodorodlar  uglerodning  vodorod  bilan  shunday  birikmalari  deb  ataladi,
ularning molekulalarida har bir uglerod atomi har qanday qo'shni uglerod atomiga
ulanish uchun birdan ortiq valentlik sarf qilmaydi va barcha erkin (qo'shni uglerod
atomlariga  sarflanmagan)  valentliklar  vodorod  bilan  to'yingan  bo'ladi.  Barcha
uglerod  atomlari  sp  3
 -  gibrid  holatidadir.  Izooktan  ko'pburchaklar  shakliga  ega,
zanjirlar  yopiq  va  erkin  emas.  Ushbu  shakl  tufayli  u  juda  portlatilmaydi.  Sekin
kuyadi.  Izoktan  izobutileni  izobutilen  bilan  reaksiyaga  kirishish  natijasida  hosil
bo'ladi. 
Aviatsiya  benzinlariga  qo'shimcha,  ularning  taqillatishga  qarshi
xususiyatlarini  oshiradi;  dvigatel  yoqilg'ilarining,  hal  qiluvchi  zarbalarga
chidamliligini  aniqlash  uchun  standart.  Oktan  raqami  karbüratörlü  ichki  yonish
dvigatellarida ishlatiladigan vosita yoqilg'ilarining portlashiga qarshilikning shartli
miqdoriy  xarakteristikasidir.  Oktan  raqami  son  jihatdan  standart  sinov  sharoitida
sinov  yoqilg'isiga  taqillatishga  teng  bo'lgan  n-heptan  (oktan  soni  0)  bilan
aralashmasidagi  izooktan  (oktan  soni  100  deb  olinadi)  tarkibidagi  foizga  (hajmi
bo'yicha) tengdir. [2] 
1.1 Izooktanning fizik xususiyatlar 
Izoktanning fizik xususiyatlari, boshqa organik birikmalar singari, uning tarkibi va
tuzilishi bilan belgilanadi. Izooktan - tiniq rangsiz suyuqlik, hidi engil tekis chiziqli
benzin kabi. Qaynatish nuqtasi 99,24 ° C dir. Gomologik uglevodorod qatorining
boshqa  izomerlarining  qaynash  nuqtalari  bilan  taqqoslaganda  normal  zanjir
izomerlari  tarvaqaylab  zanjirli  uglevodorodlarga  qaraganda  yuqori  haroratda
qaynayotganini  ko'rish  mumkin.  Bu  suyuqlik  holatidagi  tarmoqlangan  zanjirli
7 molekulalarning  ozaro  ta'siriga  bog'liq.  Asosiy  zanjirning  tarmoqlari
molekulalarning yaqinlashishi uchun fazoviy to'siqlarni keltirib chiqaradi. 
Izoktanning erish nuqtasi -107,4 ° C dir. 
Izoktanning zichligi 0,692 
Izooktan suvda juda oz eruvchanlikka ega. 
Izoktan molekulalaridagi atomlar faqat y-bog'lanishlar bilan bog'langan. 
Atomlarning uglerod birikmalari orasidagi masofa 0,154 nm. 
Izoktanning bug 'bosimi taxminan 23,4 ° S 47,9 mm. 
Kalorifik qiymati 11450 kmol / kg ni tashkil qiladi. 
Bug'lanishning issiqligi 73,5 kal / g (25 ° C). 
Yonish issiqligi 1305,29 kkal / mol (25 ° C, r-const). 
Texnik izooktan yonuvchan suyuqlikdir. Texnik izoktanning yonish maydoni 0,95-
6,0%  (hajmi  bo'yicha).  Izooktan  ko'pburchaklar  shakliga  ega,  zanjirlar  yopiq  va
erkin emas. Ushbu shakl tufayli u juda portlatilmaydi. Sekin kuyadi.
1.2. Izooktanning kimyoviy xususiyatlari 
Barcha to'yingan uglevodorodlar singari izooktanning kimyoviy o'zgarishlari ham
uglerod  atomlari  zanjirining  gomolitik  uzilishi  natijasida  yoki  vodorod
atomlarining  ajralishi  natijasida  ularni  boshqa  atomlar  yoki  guruhlar  bilan
almashtirish  bilan  sodir  bo'lishi  mumkin.  Shuning  uchun  izooktan  uchun,
shuningdek  boshqa  to'yingan  uglevodorodlar  uchun  bo'linish  va  o'rnini  bosuvchi
reaktsiyalar  xarakterlidir. 
Oksidlanish,  galogenlash,  nitratsiya,  sulfanlash  va  boshqalar  kabi  izoktanning
kimyoviy  o'zgarishlari.  amaliy  ahamiyatga  ega  emas.  Galogenlash  (vodorod
atomlarini  galogenlar  bilan  almashtirish);  Oksidlanish  (atmosferadagi  kislorod  va
an'anaviy  oksidlovchi  moddalar  bilan  faqat  yuqori  haroratlarda  uglerod  zanjiri
yorilishi va asosan kislotalar va karbonat angidrid hosil bo'lishi bilan sodir bo'ladi);
Nitrizatsiya  (vodorod  atomlari  nitro  guruhi  bilan  almashtiriladi)  sxema  bo'yicha
qizdirilganda faqat suyultirilgan azot kislotasi bilan bo'ladi: 
RH + HO-NO
2 = R-NO 
2 + H
2 O;
8 Sulfonatsiya (vodorod atomlarini sulfoxlorid guruhiga almashtirish). Izoktan,
boshqa  alkanlar  singari,  "super  kislotalar"  bilan  osonlikcha  reaksiyaga  kirishadi,
masalan, SdF
6 va FSO
3 H aralashmalari bilan, vodorod evolyutsiyasi va karboksilik
ionlari  hosil  bo'lishi  bilan.Barcha  yuqori  parafinlar  bilan  oltingugurt  kislotasini
fuming qilish sulfan kislotalarni beradi: 
RH + H
2 SO
4 = R-SO
3 H + H
2 O
Fotokimyoviy  sulfatlanishda  reaktsiya  xona  haroratida  sodir  bo'ladi.500  -
570°C gacha qizdirilganda izooktan asosan oz miqdordagi etan, etilen, propilen va
vodorod bilan metan va izobutilen hosil qiladi. 400 ° C haroratda va 250 atmosfera
bosimida volfram sulfid bilan izooktanning katalitik yorilishida yoki AlCl 
3 va HCl
bilan 20 - 140 ° S da reaksiya boradi.
9 II BOB. Izooktan ishlab chiqarishning asosiy sanoat usullari.
Sanoatda  izooktan  diizobutilenni  nikel,  mis-xrom  va  boshqa  katalizatorlar
ustiga  gidrogenlash  yo'li  bilan  olinadi.  Izobutanni  izobutilen  bilan  alkillash  usuli
ham keng qo'llaniladi. Reaktsiya katalizatorlar ishtirokida normal haroratda, yuqori
haroratlarda katalizatorlarsiz (taxminan 500 °
 C) davom etadi. Sulfat va gidroflorik
kislotalar  katalizator  sifatida  ishlatiladi.  Parafinlarni  olefinlar  bilan  alkillashtirish
uglevodorodlarning  yorilishiga  qarama-qarshi  bo'lgan  muvozanat  ekzotermik
jarayondir. Reaksiya mexanizmi izomerizatsiya jarayonlari bilan murakkablashadi.
N-olefindan  hosil  bo'lgan  ikkilamchi  karboniy  ioni  uchinchi  darajaga  qaraganda
barqaror  emas,  natijada  gidrid  ionining  izoparafin  bilan  tez  almashinuvi  sodir
bo'ladi. Bundan tashqari, hosil bo'lgan terta-butil kationi boshlang'ich olefin bilan
o'zaro  ta'sir  qiladi:  Natijada  paydo  bo'lgan  karboniy  ioni  vodorod  va  metil
guruhlarining migratsiyasi bilan birga molekula ichidagi qayta tuzilishga moyil:
CH(CH
3 )
2 -C(CH
3 )
2 CH
2 (CH
3 )
Ushbu  karboniy  ionlari  izobutan  bilan  o'zaro  ta'sir  qiladi,  natijada
uglevodorodlar  C
8 H
18  va  terta-butil  kation  olinadi,  bu  ion  zanjiri  jarayonini
ta'minlaydi. Izomerlarning  tarkibi  ham  oraliq  karboniy  ionlarining  barqarorligiga,
ham  ularning  izobutan  bilan  almashinish  reaktsiyasining  tezligiga  bog'liq.  Oraliq
izooktil  kationlari  ham  olefinlar  bilan  reaksiyaga  kirisha  olishlari  aniq:  Mana
shunday  ketma-ket  alkillash  reaktsiyalari  sodir  bo'ladi. 
Hosil  bo'lgan  alkilatlarda  uglerod  atomlari  soni  dastlabki  reagentlarga  ko'p
bo'lmagan  pastroq  va  yuqori  parafinlar  topilgan.  Isobutanni  butilenlar  bilan
alkillashda alkilat tarkibida 6-10% C 
5 - C 
7 uglevodorodlar va 5-10% C 
9 va undan
yuqori  uglevodorodlar  mavjud.  Shubhasiz,  ular  faqat  vayron  qiluvchi  jarayonlar
natijasida paydo bo'lishi mumkin, bu harorat ko'tarilishi bilan osonlashadi. 
Izoktanni  sulfat  kislota  alkillashi  uchun  boshlang'ich  materiallar  izobutan  va
butilenlardir;  mahsulot  izooktanlarning  aralashmasidir.  Reaksiya  ekzotermikdir,
uning  issiqlik  effekti  taxminan  22500  kal  /  g-mol.  Butilendan  izoktanlarning
rentabelligi  reaktsiya  aralashmasidagi  butilenlarga  nisbatan  izobutan  miqdorining
ko'payishi  bilan  ortadi;  shu  bilan  birga  mahsulotning  oktan  soni  ko'payadi  va
10 katalizator sarfi kamayadi. Reaksiya 2 dan 4 gacha bo'lgan bosim ostida, taxminan
0 ° S haroratda amalga oshiriladi. Bunday sharoitda talab qilinadigan aloqa vaqti
yarim soatni tashkil qiladi. 
Keyinchalik alkillanish uchun katalizator sifatida suvsiz suyuq vodorod ftorid
ishlatilgan.  Optimal  reaktsiya  harorati  25-40  °,  bosim  10  atmosferaga  qadar.
Olefinlarning  polimerlanishiga  va  alkil  ftoridlarining  paydo  bo'lishiga  yo'l
qo'ymaslik  uchun  izobutanning  beshdan  etti  baravarigacha  miqdorini  oling.
Mahsulot tarkibida izooktanlarning qaynash haroratida qaynaydigan taxminan 65%
uglevodorodlar mavjud; shundan 50% 2,2,4-trimetilpentan (izoktan). Jarayon o'sib
borishi  bilan  alkil  ftoridlar  hosil  bo'lishi  sababli  katalizatorning  faolligi  pasayadi.
Ishlatilgan  katalizator  qayta  tiklanadi.  Katalizatorlar  bo'lmagan  holda  alkillash
200-300 atmosfera bosimidan foydalanishni talab qiladi. Alkillanish natijasida 92-
97 oktan soni bo'lgan tijorat jihatdan toza izooktan olinadi.
2.1 Ishlab chiqarishning asosiy usullari
Izoktan,  yoki  asosan  izopropil  alkohol  (IPA),  bir  qancha  sanoat  sohalarida
ishlab chiqariladi. Bu muhim kimyo sanoati maxsulotidir, va uning ishlab chiqarish
usullari quyidagilar bo'lishi mumkin:
1.  Propilen  gazi  distillyatsiyasi:  Izoktan,  propilen  gazining  katalitik
oligomerizatsiyasi  orqali  ishlab  chiqariladi.  Bu  jarayon,  propilen  gazining
qisqaruvchi (C3) oligomerlarini olishda ishlatiladi, keyinchalik bu oligomerlardan
qat'iylashtirilgan produktdir.
2.  Nefteyozish  (refining):  Izoktan,  neft  fraksiyalaridan  yoki  hamma  nafaqat
asosiy  nafta,  lekin  qo'shimcha  ishlab  chiqarilgan  petrol  mahsulotlaridan  ham
olinishi  mumkin.  Bu,  naftani  destilyatsiya  qilib  va  keyinchalik  katalitik  kraklash
orqali amalga oshiriladi.
3.  Izopropil  alkohol  sintezi:  Boshqa  usul,  izopropil  alkoholni  langsiz
sintezlash  orqali  ishlab  chiqarishdir.  Bu  jarayon,  propilen  gazining  hidrohlorid
qo'llab-quvvatlashi orqali izopropil halogenidi yaratilishi, keyinchalik esa hidrojen
gasi bilan reaksiyaga kirishi orqali sodir bo'ladi.
11 4.  Katalitik  hidrojenatsiya:  Bu  usulda,  propilen  gazining  hidrojen  bilan
reaksiyaga  kirishi  natijasida  izopropil  alkohol  olish  uchun  katalizatorlar  bilan
(masalan, metanol katalizatori) muvaffaqiyatli reaksiyaga kirishi mumkin.
Har  bir  usulning  o'zining  afzalliklari  va  chegaralari  mavjud  bo'lib,  ularni
qo'llash  va  muntazam  ravishda  ta'minlash,  toza  sifatli  mahsulot  olish  va  uning
kommersial  tajribasiga  asoslangan  ravishda,  sanoat  ishlab  chiqarish  korxonalari
tomonidan tanlangan.
12 III. BOB. Izoktanni qo'llash
Izoktan  ishlab  chiqarishni  yirik  sanoat  miqyosida  kengaytirish  Orto  siklida
ishlaydigan  karbüratörlü  samolyot  dvigatellarini  yuqori  urish  xususiyatlariga  ega
benzin  bilan  ta'minlash  zarurati  bilan  bog'liq.  Bug  'havosi  aralashmasini  (yoqilg'i
va  havo)  kimyoviy  tayyorlash  jarayonida  portlovchi  peroksidlar  ichki  yonish
dvigatelida  to'planib  qoladi,  bu  aralashmaning  yonishi  uchun  zarur  moment
kelguncha,  ya'ni  dvigatel  pistoni  kerakli  holatga  kelguniga  qadar  portlashi
mumkin.  Bu  dvigatelning  shikastlanishiga  olib  keladi  (dvigatel  taqillatadi).
Dvigatelning  kuchini  oshirish  uchun  zarur  bo'lgan  dvigatel  silindridagi  havo-bug
'aralashmasining  siqilish  nisbati  oshishi  portlashni  kuchaytiradi.  Shuning  uchun
dvigatel  yoqilg'isining  portlashga  imkon  qadar  chidamli  bo'lishi  talab  qilinadi.
Oddiy  tuzilishga  ega  uglevodorodlar  osonlikcha  portlatiladi.  Turli  xil  yonuvchan
materiallarning  portlash  qobiliyatini  taqqoslash  uchun  maxsus  shkala  qurildi.
Ushbu  miqyosdagi  nol  n-heptan,  100  ta  esa  izooktan.  Agar  tekshirilayotgan
yoqilg'i  76%  izooktan  va  24%  n-heptan  aralashmasi  singari  portlasa,  u  holda
yoqilg'iga oktan raqami 76 beriladi. Hozirgi vaqtda 72, 76, 93, 95 oktanli benzin
yo'lovchi avtoulovlari uchun yoqilg'i sifatida ishlatiladi.
3.1 Xavfsizlik va ekologiya 
1. Texnik izooktan bilan ishlashda odatdagi sanoat kodlariga muvofiq shaxsiy
himoya vositalaridan foydalanish kerak. 
2.  Xona  havosiga  texnik  izooktan  bug'larining  kirib  kelishini  istisno  qilish
uchun  jihozlarni,  tushirish  va  to'ldirish  jarayonlari  uchun  moslamalarni  muhrlab
qo'yish kerak. 
3.  Texnik  izooktanni  saqlash  va  ishlatish  uchun  binolarda  ochiq  olov  bilan
ishlash taqiqlanadi; sun'iy yoritish yong'inga va portlashga qarshi bo'lishi kerak. 
4. Texnik izooktanning avtotransport harorati 425 ° C, yonish nuqtasi minus
9°C, harorati chegaralari: pastki chegara minus 9 o
C, yuqori chegara 24°C. 
5.  Texnik  izooktan  yonuvchan  suyuqlikdir.  Texnik  izoktanning  yonish
maydoni  0,95-6,0%  (hajmi  bo'yicha).  UG-2  moslamasida  aniqlangan  texnik
izooktan  bug'larining  ruxsat  etilgan  maksimal  kontsentratsiyasi  300  mg  /  m3  ni
13 tashkil qiladi, uning bug'lari havo bilan aralashmadagi portlovchi kontsentratsiyasi
(hajmi bo'yicha): pastki chegarasi 1,0%, yuqori chegarasi 6,0%. 
6.  To'kilganida,  texnik  izooktanni  alohida  idishda  to'plash,  to'kilgan  joyni
quruq mato bilan artib olish kerak, ochiq joyga to'kilganida esa to'kilgan joyni qum
bilan  to'ldiring  va  keyin  uni  olib  tashlang.  Favqulodda  izoktanning  to'kilishi
paytida A va BKF darajalaridagi gaz niqoblaridan foydalaniladi. 
7.  Texnik  izooktan  bilan  ishlashda  zarba  berganda  uchqun  chiqaradigan
vositalardan  foydalanishga  yo'l  qo'yilmaydi.  Izooktan  yonib  ketganda,  suvdan
tashqari barcha o'chirish vositalari qo'llaniladi. 
8.  Texnik  izooktan  shilliq  pardalarni  va  terini  bezovta  qiladi.  Erituvchilar
bilan  ishlashda  xavfsizlik  qoidalariga  rioya  qilish  zarur  choralar  hisoblanadi.
Texnik izoktan bilan ish olib boriladigan xona ta'minot va chiqindi ventilyatsiyasi
bilan jihozlangan bo'lishi kerak. 
9.  Transport  va  ishlab  chiqarish  operatsiyalari  jarayonida  texnik  izooktanni
namuna olish, tahlil qilish va ularga ishlov berishda Neftni qayta ishlash va neft-
kimyo  sanoati  vazirligi,  Gostexnadzor  va  Neft,  kimyo  va  gaz  sanoati  xodimlari
kasaba  uyushmasi  Markaziy  qo'mitasi  Rayosati  tomonidan  tasdiqlangan  umumiy
xavfsizlik qoidalariga rioya qilish kerak. 
Tez va aniq raqamli tahlil nafaqat bir hil zaryadlangan siqish texnologiyasini
o'rganish,  balki  dvigatellarni  loyihalash  uchun  ham  muhimdir.  Kimyo  yonish
boshlanishi  va  dvigateli  chiqindilarini  aniqlashda  katta  rol  o'ynaydi.  LLNL
(Lawrence Livermore National Laboratory) batafsil izooktan mexanizmi 857 tur va
3606  reaksiya  bosqichlarini  o'z  ichiga  oladi,  bu  esa  hisobni  juda  qimmatga
keltiradi.
Ushbu  ish  HCCI  ning  raqamli  simulyatsiyasini  tezlashtirish  uchun  izooktan
skelet  mexanizmlarining  so'nggi  rivojlanishini  tasvirlaydi.  Tezlik  tahlilidan
foydalanib,  ikkita  skelet  mexanizmi  qurilgan:  biri  258  turdan,  ikkinchisi  291
turdan. Birinchisi, SOCni aniq bashorat qilish uchun mo'ljallangan, ikkinchisi esa
SOC  va  emissiyalarni  aniq  prognoz  qilish  uchun  mo'ljallangan  258  turdagi
kengaytirilgan versiya. Ushbu ikkita skelet mexanizmlarining ishlashini tekshirish
14 HCCI  dvigatel  ilovalari  tomonidan  kutilgan  ish  rejimlari  uchun  keng  ko'lamda
o'tkazildi.  Ikkala  skelet  mexanizmi  ham  15-20  tezlashtiruvchi  omil  bilan  SOCni
bashorat  qilishda  qoniqarli  deb  topildi.  CO  va  yonmagan  uglevodorod
chiqindilarini aniq bashorat  qilish  uchun kengaytirilgan versiya zarur  deb topildi.
Skelet  mexanizmlari  har  bir  turning  ahamiyatini  va  qiziqishning  muayyan
rejimlarining  kimyoviy  jarayonlari  uchun  reaktsiya  bosqichini  baholash  orqali
ishlab chiqiladi. Muhim bo'lmagan reaktsiya turlari va bosqichlari sud tomonidan
olib tashlanadi. Shunday qilib, skelet mexanizmlari faqat maqsadli rejimlar uchun
ishlatilishi  mumkin  bo'lgan  batafsil  mexanizmlarning  qisqartirilgan  versiyalari.
Odatda,  raqamli  ma'lumotlar  qiziqishning  maqsadli  rejimlari  uchun  bajarilgan
batafsil mexanizmlar bilan simulyatsiyalardan yig'iladi. Raqamli ma'lumotlar bilan
skelet  mexanizmlarini  ishlab  chiqish  uchun  bir  nechta  usullardan  foydalanish
mumkin, jumladan tezlik tahlili (Vang va Frenklach 1991), sezgirlik tahlili (Yetter
1991)  va  kompyuterlashtirilgan  Singular  Perturbation  (CSP)  (Lam  1993).
Kimyoviy kinetika juda nochiziqli va qiziqish usullariga bog'liq bo'lganligi sababli,
har  bir  yondashuv  o'zining  afzalliklari  va  kamchiliklariga  ega.  Aslida,  bu
usullarning kombinatsiyasi skelet mexanizmlarini ishlab chiqish uchun ishlatilishi
mumkin,  ammo  bunday  murakkab  yondashuv  hali  to'liq  ishlab  chiqilmagan.  Shu
bilan  bir  qatorda,  skelet  mexanizmlarida  saqlanadigan  reaktsiya  fazalari  uchun
tezlik  konstantalarini  optimallashtirish  uchun  umumiy  algoritmlar  yordamida
empirik  yondashuv  ishlab  chiqilgan  (Patel  va  boshq.  2004).  Bunday
yondashuvning  empirik  xususiyati  tufayli  hozirgi  rejim  juda  cheklangan  bo'lishi
mumkin.
Katta  batafsil  mexanizm  ko'rib  chiqilsa,  maqsadli  rejimlar  uchun  raqamli
ma'lumotlarni yaratish bo'yicha hisoblash harakatlari skelet mexanizmlarini ishlab
chiqish  usulini  tanlashda  ta'sirchan  omil  bo'ladi.  Sezuvchanlik  tahlili  ham,  CSP
ham Yakobi matritsasi haqida ma'lumot talab qiladi, aytaylik, bu erda k i-fazaning
reaktsiya tezligi. Agar batafsil mexanizm ko'p sonli tur va bosqichlarni o'z ichiga
olsa, bunday ma'lumotlarni yaratish qimmatga tushadi. Misol uchun, bitta zonali 
yaxshi  aralashgan  reaktor  yordamida  batafsil  LLNL  mexanizmi  bilan  skelet
15 mexanizmlarini  ishlab  chiqish  uchun  sezgirlik  ma'lumotlarini  hisoblab  chiqdilar.
Intel Pentium 2,8 gigagertsli kompyuterda har  bir HCCI  sikli  uchun odatdagi ish
vaqti taxminan 10 soat edi. Shuning uchun faqat bir nechta raqamli ma'lumotlar 
yaratilgan. 197 turni qamrab olgan oqilona aniq skelet mexanizmi ishlab chiqilgan
bo'lsa-da,  undan  foydalanish  tor  dvigatel  ish  rejimi  uchun  bashorat  qilish  bilan
cheklangan  va  uglerod  oksidi  va  yonmagan  uglevodorodlar  emissiyasi  maqsadli 
emas.  Skelet  mexanizmlarini  tezda  qurish  uchun  biz  raqamli  ma'lumotlarni 
yaratishda  kompyuter  vaqtini  eng  kam  miqdorda  yaratish  uchun  zarur  bo'lgan
tezlikni  tahlil  qilish  orqali  oqilona  aniq  skelet  mexanizmlarini  ishlab  chiqish
mumkinligini  aniqladik.  Ushbu  tadqiqotda  raqamli  ma'lumotlar  1-jadvalda
keltirilgan  shartlar  uchun  yagona  zonali  WMR  yordamida  batafsil  LLNL
mexanizmi  yordamida  yaratilgan.  Ushbu  model  shartlari  kutilgan  HCCI  benzinli
dvigatel operatsiyalarini aks ettirish uchun tanlangan. Dvigatel devorining harorati
157  °  C  (430  K)  darajasida  saqlanadi  va  silindr  devorlariga  reaktiv  gazning
umumiy  issiqlik  o'tkazuvchanligi  Wosch  korrelyatsiyasi  yordamida
modellashtirildi.  Batafsil  mexanizmning  kattaligi  va  qoniqarli  natijalarga
erishishdan  oldin  ko'plab  testlarni  o'tkazish  zarurati  tufayli,  avtomatlashtirilgan
kompyuter  dasturlari  yordamida  skelet  mexanizmlari  qurilgan.  Har  bir  dvigatel
pozitsiyasi uchun eng yaxshi o'lik markazga (TDC) nisbatan -5, 0, 5 va 10 krank
mili darajalarida (SAPR) raqamli ma'lumotlarning bir nechta yozuvlari to'plangan.
Ushbu  ma'lumotlar  seriyasi  SOCdan  oldin  va  keyin  eng  faol  kimyoviy  holatlarni
qamrab  olish  uchun  mo'ljallangan.  Bu  ma'lumotlarning  barchasi  har  bir  reaksiya
bosqichining ahamiyatini aniqlash uchun avtomatlashtirilgan kompyuter dasturiga
kiritiladi.
Tezlik  tahlili  muhim  mezon  sifatida  reaksiya  tezligi  va  issiqlik  chiqishidan
foydalanadi.  Reaktsiya  fazasi  skelet  mexanizmiga  uning  normallashtirilgan
reaksiya  tezligi  yoki  issiqlik  chiqarish  tezligi  oldindan  belgilangan  chegaralardan
oshib ketganda kiradi. Aniqroq aytganda, reaksiya fazasi uning maksimal reaksiya
tezligi  bilan  me’yorlangan  normal  yoki  teskari  tezlik  chegarasi  RL  chegarasidan
oshib ketganda muhim ahamiyatga ega. 
16 Yuqoridagi  tezlikni  tahlil  qilish  asosida  qoniqarli  natijalarga  ega  bo'lgan
ikkita skelet mexanizmi ishlab chiqildi: biri Skeletal 258 deb nomlangan 258 tur va
621  bosqichli,  ikkinchisi  Skeletal  291  deb  nomlangan  291  tur  va  875  bosqichli.
Skeletal  258  ekvivalentlik  nisbati  0,6  va  2  atmdagi  kirish  bosimi  uchun  olingan
raqamli  ma'lumotlardan  ishlab  chiqilgan.  Skeletal  258  turlarning  umumiy  sonini
iloji  boricha  kichikroq  tutib,  keng  sharoitlarda  SOC  ni  aniq  bashorat  qilishi
aniqlandi. Rivojlanish jarayonida boshqa dvigatel sharoitlari bilan bir nechta sinov
skelet  mexanizmlari  qurilgan,  ammo  yuqoridagi  o'ziga  xos  holat  eng  kam  sonli
turlar  bilan  eng  yaxshi  natijalarni  beradi.  Biroq,  kompyuterni  optimallashtirish
protseduralaridan  foydalanish  rivojlanishning  ushbu  qismida  inson  harakatlarini
kamaytirishi mumkin. CO va HC ning aniq prognozlari HCCI dvigatellarini to'g'ri
loyihalash  uchun  bir  xil  darajada  muhim  bo'lganligi  sababli,  Skeletal  291  yuqori
(0-  0,6)  va  past  ekvivalentlik  nisbatlari  (-0,2)  uchun  olingan  natijalardan  ishlab
chiqilgan.  Past  ekvivalentlik  koeffitsienti  CO  va  HC  ning  yuqori  darajasini  o'z
ichiga  oladi,  shuning  uchun  emissiya  uchun  muhim  bo'lgan  qo'shimcha  turlar  va
bosqichlarga  olib  keladi.  Shunday  qilib,  Skeletal  291  qo'shimcha  33  tur  hisobiga
SOC va emissiyalarni aniq prognoz qilish uchun Skeletal 258 ning kengaytirilgan
versiyasi  sifatida  ko'rib  chiqilishi  mumkin.  Batafsilroq  LLNL  izooktan
mexanizmiga asoslanib, HCCI ilovalari uchun skeletal 258 va skelet 2291 sifatida
aniqlangan ikkita skelet mexanizmlari  ishlab chiqilgan va tasdiqlangan. Umuman
olganda,  ikkala  skelet  mexanizmlari  LLNL  batafsil  mexanizmlari  bilan  yaxshi
kelishuvda  turli  sharoitlarda  yonishning  boshlanishini  bashorat  qiladi.  Skelet  291
skeletga qaraganda 33 ta ko'proq turni o'z ichiga oladi. Keng qamrovli baholashlar
natijasida 
Skeletal  291  CO  va  HC  emissiyalarini  aniq  prognoz  qilish  uchun  zarur  deb
topildi.  Skelet  mexanizmlari  yordamida  15-20  tezlikni  oshirish  omili  amalga
oshirildi.  Skelet  mexanizmlari  uch  o'lchovli  hisoblash  suyuqliklari  dinamikasi
yordamida  hisob-kitoblar  uchun  juda  katta  bo'lishi  mumkin  bo'lsa-da,  skelet
mexanizmlari  bir  zonali  yoki  ko'p  zonali  HCCI  modellarida  osongina  aniqlanishi
mumkin, ammo LLNL hisoblash vaqtiga qaraganda ancha kam vaqt bilan oqilona
17 aniq  bashorat  qilish  uchun  ishlatiladi.  batafsil  mexanizm.  Batafsilroq  LLNL
izooktan mexanizmiga asoslanib, HCCI ilovalari uchun skeletal 258 va skelet 2291
sifatida  aniqlangan  ikkita  skelet  mexanizmlari  ishlab  chiqilgan  va  tasdiqlangan.
Umuman  olganda,  ikkala  skelet  mexanizmlari  LLNL  batafsil  mexanizmlari  bilan
yaxshi  kelishuvda  turli  sharoitlarda  yonishning  boshlanishini  bashorat  qiladi.
Skelet 291 skeletga qaraganda 33 ta ko'proq turni o'z ichiga oladi. Keng qamrovli
baholashlar  natijasida  Skeletal  291  CO  va  HC  emissiyalarini  aniq  prognoz  qilish
uchun  zarur  deb  topildi.  Skelet  mexanizmlari  yordamida  15-20  tezlikni  oshirish
omili  amalga  oshirildi.  Skelet  mexanizmlari  uch  o'lchovli  hisoblash  suyuqliklari
dinamikasi  yordamida  hisob-kitoblar  uchun  juda  katta  bo'lishi  mumkin  bo'lsa-da,
skelet  mexanizmlari  bir  zonali  yoki  ko'p  zonali  HCCI  modellarida  osongina
aniqlanishi  mumkin,  ammo  LLNL  hisoblash  vaqtiga  qaraganda  ancha  kam  vaqt
bilan  oqilona  aniq  bashorat  qilish  uchun  ishlatiladi.  batafsil  mexanizm.  Uchqunli
dvigatellarda  spirtli  yoqilg'idan  foydalanish  zamonaviy  rivojlanish  emas.  1900-
yillarning  boshlarida  Genri  Ford  o'zining  birinchi  T-modelini  va  boshqa  ko'plab
yangi yo'l transport vositalarini qayta tiklanadigan manbalardan etanolda ishlashni
maqsad  qilgan.  Ko'pgina  neft  konlarining  ochilishi  va  benzinning  dvigatel
materiallari  bilan  yuqori  muvofiqligi,  boshqa  omillar  qatorida,  etanol  asta-sekin
so'riladi  va  oxir-  oqibat  benzin  bilan  almashtiriladi.  Bugungi  kunda  insonning
global  isishga  qo'shgan  hissasi  va  ortiqcha  CO  chiqindilari  natijasida  neftga₂
asoslangan  jahon  iqtisodiyotining  barqarorligi  haqidagi  savolning  ortib  borishi
muqobil "uglerod neytralini" topish bo'yicha tadqiqotlarni ko'paytirishga olib keldi.
faqat  2005  yilda  Buyuk  Britaniyaning  CO  emissiyasining  -28%  ni  tashkil  etgan	
₂
transport  sektori  uchun  energiya  manbalari.  Turbo  zaryadlash  va  o'zgaruvchan
klapanlarni joriy qilish kabi yangi texnologiyani o'zgartirish kontseptsiyalari bilan
to'g'ridan-to'g'ri  inektsiya  uchqunli  motorlar  yordamida  CO  chiqindilarini	
₂
kamaytirish  uchun  sezilarli  salohiyat  mavjud.  Biroq,  agar  muqobil  qayta
tiklanadigan  yoqilg'ilar  bilan  ishlash  birlashtirilmasa,  CO  chiqindilari  bo'yicha	
₂
kelajakdagi  maqsadlarga  erishilmaydi.  Bundan  tashqari,  agar  ushbu  yoqilg'ilar
mavjud  tarqatish  infratuzilmasi  va  dvigatel  qismlariga  mos  kelmasa,  avtomobil
18 ishlab  chiqaruvchilar  tomonidan  ixtiyoriy  ravishda  qabul  qilinishi  sekin  bo'lishi
mumkin  va  faqat  qonunchilikning  yangi  to'lqinlarini  qondirish  talabi  bilan
belgilanadi.  Shu  sabablarga  ko'ra,  hozirgi  tadqiqotlar  benzin  va  izooktan
yoqilg'ilari bilan to'g'ridan- to'g'ri taqqoslaganda etanol va butanolning püskürtme
rivojlanishi  va  yonish  xususiyatlarini  o'rganadi.  Birinchi  spirt  hozirda  qazib
olinadigan  yoqilg'iga  eng  keng  tarqalgan  va  keng  qo'llaniladigan  muqobil
hisoblanadi,  ammo  u  hali  ham 
benzin  bilan  10-15%  dan  yuqori  konsentratsiyalarda  foydalanish  uchun  jiddiy
to'siqlarga duch kelmoqda, ikkinchisi esa hozirgi avtomobillar va dvigatellar bilan
foydalanish  uchun  ko'proq  mos  keladi.  mos  keladigan  alkogolli  yoqilg'i
hisoblanadi. texnologiya, shuningdek, mavjud ta'minot va tarqatish infratuzilmasi. 
3.2  Loyiha  bo'yicha  buyurtma  qilingan  texnologik  sxema  va  ishlab
chiqarish jarayonining qisqacha tavsifi 
Sanoatda  n-butilenlarni  (1-  va  2-izomerlarning  aralashmasi)  izobutan  bilan
alkillashi C 
8 uglevodorodlarga boy alkilat beradi va ko'pincha ularni izooktan deb
atashadi.  Ko'pincha,  barcha  kerakli  reaktivlarni  o'z  ichiga  olgan  va  butadiendan
tozalangan  kraking  gazlarining butan-butil  fraktsiyasi  xom  ashyo  sifatida olinadi.
Reaksiya massasi ikki fazali tizim bo'lib, mikserlar yoki ozuqa nasoslari yordamida
emulsiya qilinadi. Sülfürik kislotadan  foydalanganda  uning kontsentratsiyasi  juda
muhimdir. Eng yaxshi natijalar 98-100% kislota bilan olinadi, ammo bu asta-sekin
asl reagentlarda mavjud bo'lgan namlik bilan suyultiriladi. Minimal ruxsat etilgan
kontsentratsiya 88 - 90% ni tashkil qiladi, shuning uchun tizimdan kislotaning bir
qismi  doimo  olib  tashlanishi  va  yangi  qo's  hilishi  kerak.  Sulfat  kislota  iste'moli
odatda  100l  alkilat  uchun  5-7kg  ni  tashkil  qiladi.  Reaktorning  o'zida  kislota  va
uglevodorodlarning  hajm  nisbati  taxminan  1:  1  ni  tashkil  qiladi  va  hatto  70%
kislotaga  etadi.  Ortiqcha  katalizator  uglevodorodlardan  ajratgichda  ajratiladi  va
reaksiyaga qaytadi. 
Jarayon  uchun  ajratilgan  issiqlikni  yo'q  qilish  usuli  bilan  farq  qiluvchi  ikki
turdagi  apparatlar  qo'llaniladi  -  suyuq  ammiak (yoki  propan)  bilan  ichki  sovutish
yoki  ortiqcha izobutanni  bug'lantirish  orqali.  Birinchi  holda,  kuchli  aralashtirgich
19 bilan  jihozlangan  alkilatorda,  sovutish  suyuqligi  bug'lanib  ketadigan  sovutish
naychalari  mavjud.  Keyin  uning  bug'lari  sovutish  moslamasiga  yuboriladi  va  u
erda yana suyuqlikka aylanadi. 
Issiqlikni  olib  tashlashning  yanada  samarali  usuli  ortiqcha  izobutanning
bug'lanishi bilan bog'liq bo'lib, bu haroratni nazorat qilishni osonlashtiradi. Ushbu
printsip  asosida  ishlaydigan  alkilatorlarning  qiziqarli  turlaridan  biridir.  Unda
reaksiya  maydoni  bo'limlar  bilan  aralashtirgichlar  (kaskadlar)  bilan  bir  necha
qismlarga  bo'linadi.  Butilen  har  bir  bo'limga  alohida  beriladi,  shuning  uchun
bo'limlarda olefinning konsentratsiyasi juda past bo'ladi va bu yon polimerizatsiya
reaktsiyasini  bostirishga  imkon  beradi.  Sulfat  kislota  va  izobutan  chapga  birinchi
qismga  kiradi  va  emulsiya  vertikal  to'siqlar  orqali  bir  qismdan  boshqasiga  o'tadi.
O'ng  tarafdan  ikkinchi  qism  ajratuvchi  bo'lib  xizmat  qiladi,  unda  kislota
uglevodorodlardan  ajratilib,  alkilatsiyaga  qaytadi.  Uglevodorodlar  aralashmasi
oxirgi  to'siqdan  oqib  o'tib,  keyinchalik  qayta  ishlashga  ketadi.  Izobutilen  bilan
izobutan  alkilatsiyasining  texnologik  sxemasi.  Alkilator  4  (chapdagi  birinchi
bo'limda)  suyuq  izobutan,  qayta  ishlangan  va  yangi  oltingugurt  kislotasini  oladi;
suyuq  izobutilen  har  bir  bo'limga  beriladi.  Chiqarilgan  issiqlik  tufayli  ortiqcha
izobutanning bir qismi bug'lanadi; uning bug'lari bir vaqtning o'zida qabul qiluvchi
va ajratuvchi  sifatida xizmat qiladigan tank 2 ga kiradi. Ushbu  konteynerdan gaz
doimiy ravishda kompressor 1 bilan qabul qilinadi, 0,6 MPa gacha siqiladi va shu 
bosim  ostida  suv  sovutgichida  3  quyiladi.  Gaz  kelebeği  valfında  5  ish  bosimi
(taxminan  0,2  MPa)  ga  kamayadi  va  izobutan  qismi  bug'lanadi  va  gaz  bosish
paytida  ajralib  chiqadi.  2-idishda.  U  erdan  yana  suyuq  izobutan  alkilatorga
yuborilib,  sovutish  davrini  yakunlaydi.  Qurilmaning  uzluksiz  ishlashi  paytida
propan  izobutanda  to'planadi,  uglevodorodlarning  yo'q  qilinishi  natijasida  hosil
bo'lgan va oz miqdordagi asl uglevodorod fraktsiyalarida mavjud. Shuning uchun
depropanizator,  rektifikatsiya  ustuni  6  izobutan  sovutish  tsikliga
kiritilgan.Sirkulyant  3  dan  keyin  aylanma  izobutanning  bir  qismi  unga  tortib
olinadi  va  propandan  tozalangan  izobutan  rezervuar  2  ga  tortilgandan  keyin
qaytariladi. 
20 Alkilator 4 ning oxirgi qismidan chiqadigan aralashmaning tarkibida ortiqcha
izobutan,  oktan,  izobutilen  va  boshqa  C
5  -  C
7  uglevodorodlar  mavjud  va  undan
yuqori.  Qoldiq  oltingugurt  kislotasini  ajratish  uchun  uni  ajratgichga  7  etkazib
beriladi. Kislota alkilatorga qaytariladi, ammo uning bir qismi tizimdan chiqariladi
va uning o'rniga yangi kislota beriladi. In ustun taxminan bosim ostida saqlanadi.
0,6  MPa.  Unga  yangi  izobutan  fraktsiyasi  beriladi.  Izobutanning  bir  qismi  10-
ustunning reflyuksiga qaytariladi, qolgan qismi esa gazni tortib olgandan keyin 2-
idishga  tushadi  va  u  erdan  yana  reaktsiyaga  o'tadi.  Shunday  qilib,  izobutan
aylanadi. Tijorat alkilat 10-ustunning pastki qismidan olinadi.
3.3 Hisoblash va moddiy balans jadvalini tuzish. 
1) Materiallarning oqim diagrammasini qurish 
izobutan izobutan 
izobutilen izobutilen 
Propan propanining xom ashyosi 
n-butan n-butan 
buten-1 buten-1 
buten-2 buten-2 
izoktan 
2) moddalarning molekulyar og'irliklari: 
M (izobutan) = 56; 
M (izobutilen) = 58; 
M (izoktan) = 114. 
3) Xom ashyo tarkibidagi moddalar og'irligi (kg / s) 
m (izobutan) = 100,000 * 0,4 = 40,000; 
m (izobutilen) = 100,000 * 0,4 = 40,000; 
m (propan) = 100000 * 0,05 = 5000; 
21 m (n-butan) = 100000 * 0,08 = 8000; 
m (buten-1) = 100000 * 0,04 = 4000; 
m (buten-2) = 100000 * 0.03 = 3000.
4) reaksiyaga kirishgan izobutanning og'irligi (kg / soat) 
40,000 * 0,85 = 34,000 
5) Ta'sir qilinmagan izobutan massasi (kg / soat) 
40000-34000 = 6000 
6) Reaktsiya qilingan izobutilen massasi (kg / soat) 
34000 - X 
56 - 58 
X = 34000 * 58/56 = 35214.286; 
7) Berilgan izobutilenning og'irligi (kg / soat) 
35214.286 * 100/90 = 39126.984 
8) Qayta ishlanmagan izobutilenning vazni (kg / soat) 
39126.984 - 35214.286 = 3912.698 
9) hosil bo'lgan izooktan massasi (kg / soat) 
34000 - X 
56 - 114 
X = 34000 * 114/56 = 69214.286 
Moddiy balans jadval
22 T/r Ism kg / soat %
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. Izobutan 
Izobutilen (1) 
Propan 
N-butan 
Buten-1 
Buten-2 
Izobutilen (2) 40,000 
40,000 
5000 
8000 
4000 
3000 
39126,984 28.75 
28.75 
3.59 
5.75 
2.87 
2.17 
28.12
T/r Ism kg / soat
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. Izobutan 
Izobutilen (1) 
Propan 
N-butan 
Buten-1 
Buten-2 
Izobutilen (2) 
Izoktan 6000 
40,000 
5000 
8000 
4000 
3000 
3912,698 
69214,286
Jami: 139,126,984
3.4 Jarayonning texnologik ko'rsatkichlari 
1. Ushbu izobutan uchun izoktanning chiqishi: 
in = G 
fakt / G 
teoremasi
G 
haqiqati = 69214.286; 
G 
theor =? 
40,000 - G 
nazariyasi 
56 - 114
G 
Theor = 40.000 * 114/56 = 81428,571; 
23 =  G 
Aslida  /  G 
Theor  =  69214.286  /  81428.571  =  0,85  =  85%; 
2. Izobutan uchun iste'mol koeffitsientlari: 
K 
teor = M (izobutan) / M (izoktan) = 56/114 = 0.49; 
K 
teor  =  M  (izobutan)  /  M  (izoktan)  =  40,000  /  69214,286  =  0,58. 
Ehtiyot choralari 
Havodagi  bug'larning  yuqori  konsentratsiyasi  yuqori  nafas  yo'llarini  mast
qiladi  va  bezovta  qiladi.  Bug'larning  uzoq  muddatli  inhalatsiyasi  asab  tizimining
reaktsiyalarining  konvulsiyasiga  va  beqarorligiga  olib  kelishi  mumkin,  shuning
uchun  izoktan  bilan  ishlash  ventilyatsiya  qilingan  xonada,  shuningdek,  himoya
vositalaridan  foydalanish  kerak.  Filtrlaydigan  gaz  maskalari,  kombinezonlar  va
xavfsizlik poyafzallari. Ushbu reaktiv bilan muntazam ravishda ish olib boradigan
ishchilar  har  yili  tibbiy  ko'rikdan  o'tishi  shartligini  belgilaydi.  Izoktanni  salqin,
yopiq, ventilyatsiya qilingan xonalarda saqlang. Idishlarni hajmning 9/10 qismidan
ko'p bo'lmagan miqdorda moddalar bilan to'ldirishga ruxsat beriladi.
Yong'in  o’chiruvchi  chang  va  gaz  o’chiruvchilar,  qum,  suv  tumanlari,
kimyoviy  ko'pik,  inert  gaz,  asbest  adyol  bilan  o'chirilishi  mumkin.  Izooktan  ikki
navda  ishlab  chiqariladi:  ma'lumotnoma  va  texnik  ma'lumotnoma.  Yo'naltiruvchi
izooktan ishlatiladi: 
-yoqilg'ining oktan sonini aniqlash uchun; 
-mos yozuvlar yoki sinov yoqilg'isining ajralmas qismi sifatida; 
-gaz turbinali dvigatellari uchun yoqilg'ining ajralmas qismi sifatida; 
-analitik kimyo bo'yicha; 
- neft tarkibidagi xlor organik birikmalarini aniqlash uchun; 
- erituvchi sifatida; 
- nozik organik sintezda. 
24 Texnik  ma'lumotnoma  izooktan  aviatsiya  benzinlarida  detonatsiyaga 
chidamliligini  oshirish,  shuningdek  aviatsiya  benzinlarining  sifatini  sinash  uchun
qo'shimcha sifatida ishlatiladi.
25 Xulosa
Ushbu  kurs  ishi  izooktanning  xossalari  va  uning  olinishi,  kimyoviy
xossalarini o'rganishga qaratilgan edi va bu kurs ishidan quidagi xulosalar olindi: 
1.  Izooktan  oktanning  izomerlardan  biridir.  Oktan  to'yingan  (metan)
uglevodorodlarga (alkanlar, parafinlar) tegishli; 
2.  Izoktanning  fizik  xususiyatlari,  boshqa  organik  birikmalar  singari,  uning
tarkibi  va  tuzilishi  bilan  belgilanadi.  Izooktan  -  tiniq  rangsiz  suyuqlik,  hidi  engil
tekis  chiziqli  benzin  kabi.  Qaynatish  nuqtasi  99,24  °  C  dir.  Gomologik
uglevodorod 
qatorining  boshqa  izomerlarining  qaynash  nuqtalari  bilan  taqqoslaganda  normal
zanjir  izomerlari  tarmoqlangan  zanjirli  uglevodorodlarga  qaraganda  yuqori 
haroratda qaynayotganini ko'rish mumkin. 
3.  Texnik  izooktan  yonuvchan  suyuqlikdir.  Texnik  izoktanning  yonish
maydoni  0,95-6,0%  (hajmi  bo'yicha).  Izooktan  ko'pburchaklar  shakliga  ega,
zanjirlar  yopiq  va  erkin  emas.  Ushbu  shakl  tufayli  u  juda  portlatilmaydi.  Sekin
kuyadi. 
4. Sanoatda izooktan diizobutilenni nikel, mis-xrom va boshqa katalizatorlar
ustiga  gidrogenlash  yo'li  bilan  olinadi.  Izobutanni  izobutilen  bilan  alkillash  usuli
ham 
keng qo'llaniladi. 
5.  Barcha  to'yingan  uglevodorodlar  singari  izooktanning  kimyoviy
o'zgarishlari  ham  uglerod  atomlari  zanjirining  gomolitik  uzilishi  natijasida  yoki
vodorod 
atomlarining  ajralishi  natijasida  ularni  boshqa  atomlar  yoki  guruhlar  bilan 
almashtirish bilan sodir bo'lishi mumkin.
26 Foydalanilgan adabiyotlar
1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-avgustdagi PQ-4805- son
qarori
2.  Lebedev  N.N.  Asosiy  organik  va  neft-kimyo  sintezi  kimyosi  va  texnologiyasi.
Ed.
2-chiziq. M., "Kimyo", 2018, 736 b. 
3.  Yukelson  I.I.  Organik  sintezning  asosiy  texnologiyasi.  M.:  "Kimyo",  2018,
846b.  4.  Umumiy  kimyoviy  texnologiya  .Ed.  Amelina  A.G.  M.:  "Kimyo",  2019,
400b. 
5. Kimyoviy texnologik jarayonlarning hisob-kitoblari / Ed. I.P.Muxlenova. L .:
Kimyo, 2018, 300 p. 
6.  S.I.  Volfkovich  Umumiy  kimyoviy  texnologiya.  Moskva:  Kimyoviy
adabiyotlarning davlat ilmiy-texnik nashriyoti. 2019 yil, 633-yillar. 
7.  Petrov  A.A.,  Balyan  H.V.,  Troshchenko  A.T.  Organik  kimyo:  Universitetlar
uchun  darslik.  //  Ed.  Stadnichuka  M.D.  -  5-nashr  ..  qayta  ko'rib  chiqilgan.  va
qo'shing. - SPb.: "Ivan Fedorov", 2019. - 624 p. 
8. https://en.m.wikipedia.org/wiki/2,2,4-Trimethylpentane 
9. https://www.britannica.com/science/isooctane
10. "2,2,4-trimethylpentane - Compound Summary". PubChem Compound. USA:
National Center for Biotechnology Information. 26 March 2019. Identification and
Related Records. Retrieved 11 March 2020. 
11.  Clayden,  Jonathan  (2018).  Organic  chemistry  (Reprinted  (with  corrections).
ed.). Oxford [u.a.]: Oxford Univ. Press. pp. 315
27